Tài liệu Thiết kế tiến trình dạy học một số bài thuộc chương “mắt và các dụng cụ quang học” (sgk vật lý 11 – ban cơ bản) có sử dụng phần mềm mô phỏng cho học sinh bổ túc văn hóa thpt theo hướng phát huy tính tích c

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015