Tài liệu Thiết kế nhà máy sản xuất bia chai giành cho xuất khẩu

  • Số trang: 164 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 324 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Thiết kế nhà máy sản xuất bia chai giành cho xuất khẩu
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Thiết kế nhà máy sản xuất bia chai giành cho xuất khẩu MỤC LỤC Trang PHẦNI : MỞ ĐẦU PHẦN II: NỘI DUNG ĐỒ ÁN CHƯƠNG I : TỔNG QUAN TÀI LIỆU I. Sơ lược về lịch sử phát triển và sản xuất bia……..………………….….3 II. Các loại bia chủ yếu hiện nay………………………………………….4 III. Quy trình chung về sản xuất bia………………………………………5 CHƯƠNG II : LẬP LUẬN KINH TẾ CHƯƠNG III : CHỌN NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT BIA 1. Malt đại mạch..……..………………………………...………….…….8 2. Hoa houblon...………………………………………………….……10 3. Nước………………………………………………………….………11 4. Gạo ….………………………………………………………….……12 5. Nấm men giống …...…………………………………………….…..13 6. Một số các chất phụ khác …………………………………….….…..13 CHƯƠNG IV : QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BIA A. a. b. c. d. e. I. I. Sơ đồ dây truyền công nghệ sản xuất bia theo công nghệ lên men mét pha……………………………………………………………………....15 II. Thuyết minh quy trình sản xuất………………..…………………….17 A. Phân xưởng nấu…...………………………………………………...17 1. Nghiền nguyên liệu…………………………………………………17 2. Nấu và đường hoá nguyên liệu...…………………………………..20 3. Lọc dịch đường……………………………………………………..23 4. Nấu hoa……………………………………………………………..23 5. Lắng trong và làm nguội sơ bộ dịch đường………...………………24 6.Lạnh nhanh………………………………………………………….25 B.Phân xưởng lên men……………………………………..…………..25 1. Quá trình chuẩn bị men giống………………………………………25 2. Quá trình lên men…………………………………….……………28 Phân xưởng hoàn thiện sản phẩm……………………………………31 Quy trình rửa chai…..……………………………………………….33 Quy trình chiết chai và dập nút……………………………………...34 Thanh trùng bia……………………………………………………...34 Dán nhãn và dập hạn sử dụng……………………………………….35 Đóng kết và vận chuyển vào kho…………………………………....35 Đánh giá chất lượng bia thành phẩm…………………………….36 CHƯƠNG V : TÍNH CÂN BẰNG SẢN PHẨM ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- I.Tính cân bằng vật liệu cho 100 lít bia thành phẩm.………………..……..38 1. Số lượng chai để chứa bia……………………………….………..38 2. Lượng bia trước khi chiết chai……………………………...……38 3. Lượng bia trước khi bão hoà CO2………………………..……….38 4. Lượng bia trước khi lọc trong……………………………...……..39 5. Lượng dịch đường đưa vào thùng trước khi lên men…….…….…39 6. Lượng dịch đường trước khi đưa vào thiết bị lạnh nhanh……..….39 7. Lượng dịch đường ở 1000C…………………………………..…..39 8. Lượng dịch đường trước khi đưa vào thùng lắng Wirhlpool…..…39 9. Lượng dịch đường trước khi đưa vào thùng đun hoa…………..…40 10. Khối lượng của dịch đường trước khi đun hoa………….………..40 11. Khối lượng chất chiết trong dịch đường 12oBX………………….40 12. Lượng chất chiết từ malt và gạo………………………………….40 II. Tính lượng nguyên liệu……………………………………………….....40 1. Khối lượng malt…………………………………………..…..40 2. Khối lượng gạo……………………………………….….……41 3. Lượng hoa houblon cần dùng…………………………..……..41 II. Tính lượng bã thải…………………………………………..……41 1. Lượng bã thải malt…………………………………………….…….41 2. Lượng bã gạo………………………………………………………..42 3. Tính lượng bã hoa…………………………………………………...42 IV. Tính lượng nước……………………………………………………..…42 1. Trong nồi hồ hoá…………………………………………………….42 2. Trong nồi nấu malt…………………………………………………..43 III. Tính lượng mem giống….………………………………..………44 IV. Một số nguyên liệu phụ khác…………………………….………44 1. Diatomit……………………………………………………………...44 2. Lượng chế phẩm Termamyl…………………………………………44 3. Chất sát trùng Na2SiF6……………………………………………….45 4. Lượng oxy để cung cấp cho dịch đường…………………….……….45 5. Lượng nước vệ sinh thiết bị lên men……………………….………..45 6. Lượng NaOH và lượng H2SO4……………………………….………45 7. Lượng nót chai cần dùng để đóng 100 lít bia………………..………46 8. Nhãn chai……………………………………………………………46 9. Lượng hồ dán nhãn………………………………………….………46 10. Lượng két đựng bia…………………………………………………46 CHƯƠNG VI : TÍNH TOÁN VÀ CHỌN THIẾT BỊ I. 1. Các thiết bị trong phân xưởng nấu……………………….………48 Cân………………………………………………………….……….48 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Máy nghiền malt…………………………………………………….48 Máy nghiền gạo……………………………………………….…….50 Thùng chứa bột malt và gạo…………………………………………51 Gầu tải……………………………………………………….………54 Nồi hồ hoá…………………………………………………….……..55 Nồi đường hoá……………………………………………….………61 Thiết bị lọc dịch đường……………………………………….……..67 Nồi nấu hoa………………………………………………….………68 Thùng lắng Wirhpool………………………………………….…….69 Nồi đun nước nóng………………………………………….………70 Thùng chứa bã malt và gạo………………………………………...71 Thiết bị lạnh nhanh…………………………………………………71 Các thiết bị trong phân xưởng lên men.…………..……………...73 Các tank lên men…………………..………………………………..73 Thùng chứa men thu hồi……………………………………………..74 Máy lọc bia…………………………………………………………..76 Thiết bị bão hoà CO2………………………………...………………77 Thiết bị gây men giống cấp II………………………...……………..77 Thiết bị gây men giống cấp I………………………………………..79 Các thiết bị trong phân xưởng hoàn thiện sản phẩm………….…80 Máy chiết chai và dập nút…………………………………………...80 Máy rửa chai……………………………………………………..….81 Thiết bị thanh trùng……………………………………………..…..82 Máy dán nhãn…………………………………………………….…82 Máy dập hạn sử dụng……………………………………………..…82 Chọn bơm…………………………………………………………....83 CHƯƠNG VII : TÍNH TOÁN ĐIỆN – HƠI – NƯỚC A. I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. B. 1. 2. Tính hơi nước dùng trong nhà máy……………………………….…85 Tính nhiệt cho phân xưởng nấu…………………………………..85 Lượng nhiệt cung cấp cho nồi hồ hoá…………………………….....85 Lượng nhiệt cung cấp cho nồi đường hoá………………………...…88 Nồi nấu hoa……………………………………………………….…91 Nhiệt dùng để đun nước nóng…………………………………….…92 Tính lượng nhiệt cho quá trình thanh trùng và gây men……...….93 Lượng nhiệt dùng để thanh trùng bia……………………………..…93 Lượng nhiệt dùng để hấp vỏ chai và thanh trùng đường ống, thiết bị.93 Tổn thất nhiệt do rửa thiết bị lên men giống…………………….…..93 Tính nước dùng cho nhà máy…………………………………….….96 Tính nước cho phân xưởng nấu……………………………………...96 Lượng nước để làm lạnh dịch đường……………………………..…97 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. 4. 5. 6. 7. 8. C. 1. 2. 3. 4. 5. D. I. III. IV. Nước để vệ sinh bộ phận lên men………………………………..….97 Lượng nước dùng cho gây men, rửa men ……………………...……98 Nước dung cho phân xưởng hoàn thiện………………………...……98 Nước dùng cho nồi hơi………………………………………..……..99 Nước dùng cho các việc khác…………………………………..……99 Tính đường ống và bể chứa nước……………………………..……..99 Tính hơi lạnh dùng trong nhà máy……………………………...….100 Lượng nhiệt cần cung cấp cho thiết bị lạnh nhanh……………...….100 Lượng nhiệt cần cung cấp cho quá trình lên men để duy trì nhiệt độ lên men……………………………………………………………………101 Nhiệt cho quá trình tàng trữ………………………………….…….103 Lượng nhiệt cần cung cấp cho quá trình lên men giống…….……..103 Lượng nhiệt cần thiết để hạ nhiệt độ dịch đường từ 70C xuống 10C sau khi lọc và duy trì nhiệt độ trong thùng chứa bia thành phẩm…………….105 Tính lượng điện tiêu thụ cho toàn nhà máy…………………….......107 Tính phụ tải chiếu sáng…………………………………..……..107 I.1. Cách bố trí đèn……………………………………………………..…107 I.2. Tính toán đèn chiếu sáng…………………………………………..…108 1. Đèn chiếu sáng phân xưởng nấu………………………………….……108 2. Đèn chiếu sáng phân xưởng lên men……………………………….….108 3. Phân xưởng hoàn thiện…………………………………………………108 4. Kho nguyên liệu…………………………………………………..……109 5. Kho sản phẩm…………………………………………………….……109 6. Xưởng cơ điện…………………………………………………….……110 7. Nhà nồi hơi……………………………………………………….…….110 8. Bãi than, xỉ………………………………………………………….….111 9. Trạm biến thế……………………………………………………….….111 10. Kho vá chai……………………………………………………….…..111 11. Nhà để xe………………………………………………………….….112 12. Nhà xử lý nước……………………………………………………......112 13. Nhà hành chính………………………………………………….……112 14. Hội trường câu lạc bộ…………………………………………………113 15. Nhà ăn…………………………………………………………………113 16. Nhà giới thiệu sản phẩm…………………………………………...….113 17. Nhà vệ sinh, tắm giặt, thay quần áo………………………………..…114 18. Phòng bảo vệ và phòng trực ban…………………………………...….114 19. Đèn chiếu sáng đường đi trong nhà máy…………………………...…114 II. Tính phụ tải động lực……………………………………………….…115 Xác định phụ tảI tính toán……………………………………...116 Xác định công suất và dung lượng bù…………………………..116 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 2. V. VI. 1. 2. 3. Xác định hệ số cos ϕ …………………………………………...…..116 Tín dung lượng bù……………………………………………...…..117 Chọn máy biến áp………………………………………….…...118 Tính điện tiêu thụ hàng năm……………………………………119 Điện năng dùng cho thắp sáng………………………………...…...119 Điện động lực………………………………………………...…….119 Tổng công suất tiêu thụ cả năm………………………………..…..120 CHƯƠNG VIII : TÍNH TOÁN XÂY DỰNG I. II. III. A. 1. 2. 3. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Địa điểm xây dựng nhà máy…………...……………………….121 Tổng quan thiết kế mặt bằng nhà máy……………………...…..122 Tính toán phân xưởng……………………………………..……124 Giải pháp khối mặt bằng khu sản xuất chính…………………..…..124 Phân xưởng nấu……………………………………………….……124 Phân xưởng lên men………………………………………….…….124 Phân xưởng hoàn thiện sản phẩm…………………………….…….125 Giải pháp mặt bằng các phân xưởng phụ trợ……………………….126 Kho nguyên liệu………………………………………………...….126 Kho sản phẩm……………………………………………….……..127 Xưởng cơ điện……………………………………………….……..128 Nhà nồi hơi…………………………………………………..……..128 Bãi than, xỉ…………………………………………………………129 Trạm biến thế………………………………………………………129 Kho chứa vỏ chai……………………………………………..……129 Nhà để xe……………………………………………………..……129 Nhà hành chính……………………………………………….……130 Hội trường, câu lạc bộ……………………………………….…….130 Nhà ăn……………………………………………………………..130 Nhà giới thiệu sản phẩm……………………………………...……131 Nhà vệ sinh, thay quần áo…………………………………….……131 Phòng bảo vệ và phòng giao ca……………………………………131 Nhà để máy phát điện……………………………………………..131 Nhà khách…………………………………………………………131 CHƯƠNG IX : TÍNH KINH TẾ A. B. I. 1. 2. 3. 4. Mục đích và ý nghĩa…………………………………………..……133 Nội dung phần tính kinh tế…………………………………..……..133 Chi phí tài sản cố định……………………………………..……133 Vốn đầu tư cho công trình xây dựng………………………….……133 Vốn đầu tư thiết bị…………………………………………………134 Tổng chi phí đầu tư của nhà máy…………………………………..136 Chi phí nguyên liệu chính………………………………………….136 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. II. 1. 2. 3. Nguyên liệu phụ……………………………………………………136 Chi phí nhiên liệu và động lực………………………………...……136 Tiền lương…………………………………………………….……136 Bảo hiểm xã hội……………………………………………..……...139 Chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, nhà xưởng…………..…….139 Tính tổng chi phí một năm…………………………………..…….139 Tính giá thành toàn bộ……………………………………..………139 Đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả………………………….………140 Tổng doanh thu của nhà máy………………………………...…….140 Doanh thu thuần……………………………………………...…….140 Đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả………………………………...…...142 CHƯƠNG X : VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG 1. 2. 3. 4. Vệ sinh nhà máy……………………………………………………145 Vệ sinh cá nhân…………………………………………….………145 Vệ sinh thiết bị……………………………………………………..145 Vệ sinh công nghiệp………………………………………………..146 I.Bảo hộ an toàn lao động………………………………………...……146 1. Chống tiếng ồn và tiếng động……………………………………..……147 2. Chống khí độc trong sản xuất……………………………………..……147 3. An toàn về điện……………………………………………………..…..147 4. An toàn khi thao tác và vận hành thiết bị…………………………..…..148 5. An toàn phòng cháy và chữa cháy………………………………..…….148 PHẦN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- PHẦN I : MỞ ĐẦU Bia là một loại đồ uống có độ cồn thấp, giàu chất dinh dưỡng, tạo cảm giác sảng khoái, mát và bổ. Nó được coi nh một loại nước giải khát. Ngoài ra uống bia còn cung cấp một lượng lớn calo cho người uống, theo tính toán thì 1 lít bia cung cấp từ 400  800 kcal cho người sử dụng nã. Trong bia còn chứa một hệ enzim phong phú, đặc biệt là hệ enzim tiêu hoá, các chất khoáng vi lượng, đa lượng, các vitamin, đặc biệt là các vitamin không thay thế. Được sản xuất từ loại nguyên liệu chính là malt đại mạch, hoa houblon và nước với một quy trình công nghệ khá đặc biệt, cho nên bia có tính chất cảm quan rất hấp dẫn đối với mọi người : hương thơm đặc trưng, vị đắng dịu, lớp bọt trắng mịn, màu vàng tươi, hàm lượng CO 2 (5g/l) giúp cơ thể con người giải khát một cách triệt để khi ta uống. Vì vậy mà ngày nay bia là loại đồ uống được dùng rất phổ biến trên thế giới và có xu thế ngày càng tăng. Hơn nữa bia là loại đồ uống có giá cả rất rẻ nên ngày càng kích thích người tiêu dùng sử dụng nó. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nghành công nghiệp thực phẩm nói chung và nghành công nghiệp sản xuất bia nói riêng ở nước ta đã có diện mạo mới. Năm 1997 sản lượng bia cả nước ta đạt 670 triệu lít/năm. Với mức sản xuất này thì tiêu thụ bình quân đầu người chỉ đạt 7  8 lít/người/năm. Đây là một tỷ lệ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- còn khá thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Một số nước phát triển trên thế giới con số này là khoảng 130  200 lít/ người/năm như ở Mỹ, Séc, Hà Lan, Pháp, Đức, ý…sản lượng bia sản xuất hằng năm của nước ta không ngừng gia tăng với tốc độ cao trong những năm gần đây đã góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch này. Để góp phần vào việc xây dựng nhiều nhà máy sản xuất bia có chất lượng quốc tế góp phần đáp ứng cho nhu cầu trong nước và tiến tới xuất khẩu thì việc học hỏi kinh nghiệm của các nước có nền công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này kết hợp với việc chuyển giao công nghệ và việc tạo ra sự đặc trưng cho loại bia của nước ta là hết sức cần thiết, nó đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực hết sức của các nhà khoa học trong nước về lĩnh vực này và sự đầu tư thoả đáng của các cơ quan nhà nước có liên quan. Chính vì những yêu cầu và sự cần thiết trên mà trong kỳ tốt nghiệp này em được giao thiết kế nhà máy sản xuất bia chai giành cho xuất khẩu. Đây là một nhiệm vụ rất mới đối với em, nó đòi hỏi em phải cố gắng nghiên cứu tài liệu, tổng hợp kiến thức từ các lần đi thực tập vừa qua, cùng với sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo trong viện Công nghệ sinh học & công nghệ thực phẩm Trường đại học Bách Khoa hà nội. Đặc biệt là thầy giáo Ts.Khuất Hữu Thanh, em tin là mình sẽ hoàn thành được bản đồ án này theo các yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi được các thiếu sót. Kính mong sự hướng dẫn góp ý của các thầy cô giáo và bạn bè để em có thể thực hiên tốt hơn bản đồ án này. Em xin chân thành cảm ơn. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- PHẦN II : NỘI DUNG ĐỒ ÁN CHƯƠNG I : TỔNG QUAN TÀI LIỆU I. Sơ lược về lịch sử phát triển và sản xuất bia Theo các dấu tích tìm được trên đá các nhà khoa học đã chứng minh được bia đã xuất hiện vào khoảng 7000 năm trước công nguyên, nguồn gốc của bia vốn là lên men dịch cháo ngũ cốc và rất được ưa chuộng ở Babilon, Sumeric, Ai cập…Với các tên gọi về bia khác nhau ở các địa danh khác nhau như : Sikanu, Shekar hay Zythum…Kỹ thuật sản xuất bia sau thời kỳ này được các tầng lớp giáo sĩ ở Châu Âu tiếp thu vào thế kỷ XIII sau công nguyên. Họ đã đưa ra công nghệ cùng sự cải tiến là sử dụng hoa houblon để cải thiện hương thơm và mùi vị thay thế cho các gia vị khác tạo ra tính chất đặc trưng của bia mà đến tận ngày nay vẫn chưa có một loại nguyên liệu nào thay thế được. Năm 1875 nhà bác học người Pháp Louis Pasteur đã khám phá và khẳng định nấm men là vi sinh vật duy nhất mà hoạt động sống của nó làm nên quá trình lên men bia. Từ đó công nghệ, thiết bị sản xuất bia luôn luôn được cải tiến, đã có nhiều công nghệ mới ra đời nhờ ứng dụng của khoa học kỹ thuật như : sử ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- dụng máy làm lạnh, phân lập và nuôi cấy nấm man thuần khiết, sử dụng các hoá chất, các máy móc để tăng thời gian bảo quản bia như : acid ascorbic, H 2O, dietyl cacbonat, enzim hỗn hợp glucooxydaza, catalaza… Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nghành công nghiệp thực phẩm nói chung và nghành công nghiệp sản xuất bia nói riêng ở nước ta đã có diện mạo mới. Năm 1997 sản lượng bia cả nước ta đạt 670 triệu lít/năm. Với mức sản xuất này thì tiêu thụ bình quân đầu người chỉ đạt 7  8 lít/người/năm. Đây là một tỷ lệ còn khá thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Một số nước phát triển trên thế giới con số này là khoảng 130  200 lít/ người/năm như ở Mỹ, Séc, Hà Lan, Pháp, Đức, ý…sản lượng bia sản xuất hằng năm của nước ta không ngừng gia tăng với tốc độ cao trong những năm gần đây đã góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch này. Để góp phần vào việc xây dựng nhiều nhà máy sản xuất bia có chất lượng quốc tế góp phần đáp ứng cho nhu cầu trong nước và tiến tới xuất khẩu thì việc học hỏi kinh nghiệm của các nước có nền công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này kết hợp với việc chuyển giao công nghệ và việc tạo ra sự đặc trưng cho loại bia của nước ta là hết sức cần thiết, nó đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực hết sức của các nhà khoa học trong nước về lĩnh vực này và sự đầu tư thoả đáng của các cơ quan nhà nước có liên quan. II. Các loại bia chủ yếu hiện nay Hiện nay trên thế giới sản xuất ra rất nhiều loại bia từ các nguyên liệu khác nhau. Nhng phần lớn bia hiện nay được sản xuất từ malt sau khi đã qua giai đoan ươm mầm thường gọi là malt đại mạch, thêm vào đó là hoa houblon để tạo hương vị và màu sắc đặc trưng cho bia và một số các phụ gia khác. Phân loại then nguyên liệu sản xuất: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - Nếu bia được sản xuÊt từ malt vàng thì gọi là bia vàng. - Nếu bia sản xuất từ malt đen gọi là bia đen. Phân loại theo phương thức sản xuất ta có thể chia ra các loại bia nh : - Bia chai. - Bia hơi. - Bia lon … Ngoài ra ở các vùng khác nhau, các quốc gia khác nhau khi sản xuất bia người ta có cho thêm vào đó một số hương liệu đặc biệt cộng thêm những cách thức làm bia riêng của họ nên tạo ra một số loại bia đặc trưng và có tên gọi theo cách của nhà sản xuất. III. Sơ đồ chung về các giai đoạn sản xuất bia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyªn liÖu NÊu Läc b· NÊu hoa Lµm l¹nh Lªn men Läc trong B·o hoµ CO2 Hoµn thiÖn s¶n phÈm Kho b¶o qu¶n C¸c ®¹i lý Ng­êi tiªu dïng IV. Các yêu cầu đối với bia chai giành cho xuẩt khẩu Đối với bia chia giành cho xuất khẩu nhà sản xuất phải đạt được một số các yêu cầu chính sau : - Bia sản xuất ra phải đạt chất lượng cao đủ yêu cầu giành cho xuất khẩu. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - Phải tìm hiểu sở thích và khẩu vị của người tiêu dùng ở nước mà nhà máy có dự định xuất sang để từ đó có các điều chỉnh về hương vị, màu sắc … cho phù hợp. - Cần chọn phương án sản xuất để đáp ứng đủ nhu cầu cho khách hàng đúng thời hạn và chất lượng. - Cần phải có chính sách giá phù hợp và cạnh tranh với các loại bia đang được tiêu thụ tại thị trường đó. - Ngoài ra nhà sản xuất còn cần phải dó các dịch vụ khách hàng nh : khuyến mãi, quảng cáo, tài trợ cho các hoạt động văn hoá, nhân đạo tại quốc gia đó để từ đó quảng bá sản phẩm của mình. CHƯƠNG II : LẬP LUẬN KINH TẾ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Xuất phát từ tình hình phát triển bia trong nước và trên thế giới hiên nay, cũng như giá trị ding dưỡng do bia mang lại thì việc thiết kế một nhà máy bia là một việc làm có hiệu quả. Việc sản xuất bia chai giành cho xuất khẩu là một ý tưởng rất mới của các nhà máy bia hiện nay. Vì đa số các nhà máy bia ở nước ta gồm các nhà máy bia quốc doanh, các nhà máy bia liên doanh và các nhà máy bia của doanh nghiệp tư nhân chỉ sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước. Nên việc sản xuất bia giành cho xuất khẩu ở nước ta bây giờ còn nhiều bất cập trong công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nên có tính rủi do cao. Nhưng không phải vì vậy mà nước ta không thể khai thác được thị trường ngoài nước. Theo em nghĩ nếu các nhà sản xuất trong nước đầu tư vào việc tìm hiểu các thị trường quốc tế thì hướng tới nước ta có thể xuất khẩu được bia ra nước ngoài. Trong đồ án tốt nghiệp này của em thiết kế một nhà máy sản xuất bia có chất lượng cao nên có thể đạt được yêu cầu đối với xuất khẩu. Ban đầu công suất của nhà máy chỉ là 2 triệu lít một năm, nếu thông qua thị trường tiêu thụ tốt thì có thể nâng năng suất của nhà máy lên được 5 triệu lít năm hoặc hơn nữa. Em tin tưởng rằng việc sản xuất bia giành cho xuất khẩu là một ý tưởng hay và sẽ thu được thành công và mở ra một hướng mới cho các nhà máy sản xuấ bia trong nước hiện nay. Do vậy việc thiết kế xây dựng một nhà máy bia chai giành cho xuất khẩu tại nước ta là dự án có khả thi và hiệu quả. CHƯƠNG III : CHỌN NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT BIA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Các loại nguyên liệu chính trong sản xuất bia bao gồm : malt đại mạch đã được ươm mầm, hoa họublon, nấm men, nước. Ngoài ra còn có nguyên liệu thay thế một phần malt nh : gạo và một số loại ngũ cốc khác, cùng một số chế phẩm enzim và các chất tẩy rửa và chất trợ lọc phục vụ trong quá trình sản xuất bia. 1. Malt đại mạch Malt đại mạch là sản phẩm của malt được tiến hành cho nảy mầm ở những điều kiện thích hợp. Thành phần hoá học của malt đại mạch rất phức tạp nó phụ thuộc vào giống malt, điều kiện đất đai, khí hậu, điều kiện canh tác…, thành phần chủ yếu của malt đại mạch gồm : - Nước(thuỷ phần). - Gluxit (tinh bét, xelluloza, hemixelluloza, các hợp chất pectin và các chất dạng keo, saccharid thấp phân tử). - Các hợp chất chứa nitơ (protit, các chất chứa nitơ phi protit). - Các chất không chứa nitơ (polyphenol và chất đắng, fitin, vitamin, chất khoáng). - Chất béo và lipoid. - Enzim (hydrolaza, decmolaza…). Malt đưa vào sản xuất bia phải đạt đủ tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Chỉ tiêu chất lượng của malt nh sau: + Cảm quan : - Màu sắc : màu vàng tươi, vàng sáng. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - kích thước hạt : tương ứng với hạt malt ban đầu. - Tỷ lệ hạt gãy : ≤ 0,5%. - Tỷ lệ hạt gãy : ≤ 1,0%. - Hạt có vết cắt trắng trong từ : 2,5  5%. + Các chỉ tiêu cơ học : - Dung trọng : 45  60 kg/ hl. - Trọng lượng khô tuyệt đối : trung bình từ : 28  38 g/1000 hạt (theo trọng lượng). - Từ 25  37 g/1000 hạt (theo chất khô tuyệt đối). - Độ cứng, độ nhuyễn : 50 000 g.cm/g. + Các chỉ tiêu hoá lý học : - Độ Èm : w ≤ 7%. - Độ hoà tan trung bình : 75  80%. (theo % chất khô). - Cường độ màu: Malt vàng từ : 0,16  0,25ml iod 0,1N/100ml H20 - Hàm lượng maltoza : 75  80% chất hoà tan. - Độ axít : pH dung dich thí nghiệm : 5,5  6,5. *Các thành phần chính của malt (theo % chất khô) : - Tinh bét : 58%. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - Pentoza : 10%. - Xelluloza : 6%. - Đường khử : 4%. - Chất béo : 2,5%. - Protein : 9  10%. - Hoạt lực diastaza: 200  2500WK hay thời gian đường hoá malt vàng từ : 10  20 phót/700C. 2. Hoa houblon Hoa houblon là loại nguyên liệu quan trong thứ hai trong sản xuất bia sau malt đại mạch. Nó được con người biết đến và sử dụng khoảng 3000 năm trước công nguyên. Hoa houblon làm cho bia có vị đắng dịu, hương thơm rất đặc trưng làm tăng khă năng tạo và giữ bọt, làm tăng độ bền keo và ổn định thành phần sinh học của bia, đồng thời từ hoa chiết ra nhũng chất có khả năng sát trùng. Do những tính năng cực kỳ như vậy của hoa houblon cho nên qua mấy thiên niên kỷ tồn tậi của nghành sản xuất bia hoa houblon vẫn giữ được vai trò độc tôn và là loại nguyên liệu không thể thay thế trong ngành công nghiệp sản xuất bia hiện nay. Hoa houblon thường dùng trong sản xuất bia có các chỉ tiêu sau: - Nước (độ Èm) : 11  13%. - Chất đắng : 15  21%. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - Polyphenol : 2,5  6%. - Protein : 15  21%. - Xelluloza : 12  14%. - Chất khoáng : 5  8%. - Tinh dầu thơm : 0,3  1%. - Các chất khác : 26  28%. Các chất có giá trị nhất trong hoa houblon là chất đắng, tinh dầu thơm và polyphenol. Các chỉ tiêu cảm quan : Hoa nguyên cánh sử dụng trong sản xuất bia thì rất tốt nhưng chiếm thể tích lớn cồng kềnh, khó bảo quản, hiệu quả sử dụng thấp. Nên người ta thường chế biến hoa houblon thành các chế phẩm của nó để tiện cho sử dụng và bảo quản thường dưới các dạng sau: - Bét humulon (hoặc viên). - Homulom chiết ly. - Humulon đồng phân. Các chế phẩm của hoa houblon đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới chiếm 40% lượng hoa trong sản xuất bia. 3. Nước ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Nước là một trong những nguyên liệu chính vô cùng quan trọng trong suốt quá trình sản xuất bia, nó chiếm một tỷ lệ lớn trong thành phẩm. Nên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm. Do vậy nước trong sản xuất bia phải đạt dược các yêu cầu sau : - Độ cứng : nằm trong khoảng nườc mềm đến nước trung bình từ 0  80H hoặc từ 0  2,8 meq/l. - Độ pH : 6,5  7,2. - Hàm lượng muối cacbonat : < 50 mg/lít. - Hàm lượng muối NH3 và NO2 : 0 mg/lít. - Hàm lượng muối clorua : 70  100 mg/lít. - Hàm lượng muối CaSO4 : 130  180 mg/lít. - Hàm lượng Mg : < 100 mg/lít. - Vi sinh vật tổng số : < 100 vsv/ml. - Chỉ sè E.coli : ≤ 3vsv/ml. - Khối lượng cặn dao động : : 250  500 mg/lít. Ngoài các yêu cầu hoá học trên thì nước dùng trong sản xuất bia cần thêm một số yêu cầu sau: - Không có mùi vị lạ. - Màu trong suốt. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Gạo Gạo là một phần nguyên liệu dùng làm nguyên liệu thay thế cho một phần malt nhằm mục đích hạ giá thành sản phẩm, phù hợp hơn với khẩu vị của người tiêu dùng, tăng chất lượng và tạo sự khác biêt với một số loại bia của nước ngoài. Trong công nghệ sản xuất bia này ta chọn gạo làm nguyên liệu thay thế với tỷ lệ 15% tổng lượng nguyên liệu. Đây là tỷ lệ nguyên liệu thay thế thích hợp để sản xuất loại bia có chất lượng cao đáp ứng cho nhu cầu bia xuất khẩu. Gạo trong sản xuất bia của nhà máy phải đạt các yêu cầu sau : - Độ Èm : 12% (%kl). - Gạo không mốc, không thấm nước. - Hàm lượng chất tan : 85 92%. - Protein : 6  8%. - Tinh bét : 75  80%. Gao sử dụng là gạo tẻ phải có màu trắng đều tỷ lệ các hạt bị trắng bụng, bị bệnh <5%. 5. Nấm men giống Trong sản xuất bia cũng như các sản phẩm lên men khác thì men giống giữ vai trò quyết định đến chất lượng của sản phẩm. Trong đồ án tốt nghiệp này tôi chọn phương pháp lên men chìm và giống nấm men được sử dụng là Saccharomyces Carlbergensis được nhân giống trong phòng thí nghiệm từ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 20
- Xem thêm -