Tài liệu Thiết kế kỹ thuật trường thcs thị trấn càng long

  • Số trang: 181 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH KHOA KĨ THUẬT CÔNG NGHỆ BỘ MÔN XÂY DỰNG  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ KĨ THUẬT TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÀNG LONG (PHẦN THUYẾT MINH) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : SVTH Th.s HUỲNH VĂN HIỆP LÂM BẢO TRỌNG : MSSV: 211709017 LỚP: CA09XD Trà Vinh, Ngày 06 tháng 8 năm 2012 LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay xây dựng dân dụng và công nghiệp là một trong những ngành đang được đào tạo để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực về lĩnh vực xây dựng trong hầu hết các trường Đại Học, Cao Đẳng trên toàn quốc. Qua đó, ngoài việc chúng em được các thầy, cô trong bộ môn xây dựng của trường Đại học Trà Vinh truyền đạt các kiến thức, kinh ngiệm vô cùng quý báo và bổ ích cho chúng em làm hành trang trong công việc sau này, thì đồ án tốt nghiệp cũng vô cùng quan trọng để chúng em từng bước vận dụng vốn hiểu biết mà chúng em được học ở trường. Chúng em đã hiểu biết rất nhiều điều trong quá trình làm đồ án này cùng sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô. Đó cũng là một bước chuẩn bị, làm quen với công việc và bổ sung thêm phần kiến thức hạn hẹp của chúng em để chúng em không bị lúng túng, bở ngỡ khi bắt tay trực tiếp vào công việc sau này. Đồ án gồm 4 phần: Phần I: Kiến trúc. Phần II: Thiết kế kết cấu thượng tầng. Phần III: Thiết kế kết cấu hạ tầng. Phần IV: Kĩ thuật thi công sàn tầng 1 (điển hình) Trà Vinh, ngày 01 tháng 08 năm 2012 Sinh viên thực hiện Lâm Bảo Trọng LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập tại trường Đại học Trà Vinh em đã nhận được sự hướng dẫn và dạy dỗ tận tình của quí thầy cô tại trường, thầy cô đã truyền đạt cho chúng em những kinh nghiệm, kiến thức quí báo và trang bị những đạo đức tác phong nghề nghiệp cho chúng em làm hành trang trong cuộc sống và công việc sau này. Em chân thành cảm ơn đến quí thầy cô trong trường, khoa, Bộ môn, cô chủ nhiệm Từ Hồng Nhung. Qua bài báo cáo này em xin chân thành gửi đến thầy Huỳnh Văn Hiệp lòng biết ơn sâu sắc, thầy đã giành nhiều thời gian tận tình hướng dẫn, truyền đạt cho em nhiều kiến thức và kinh nghiệm quí báu giúp em hoàn thành tốt bài báo cáo tốt nghiệp này. Cuối cùng em gửi đến tất cả thầy, cô trong trường Đại học Trà Vinh, đặc biệt là các thầy cô trong bộ môn xây dựng lòng biết ơn sâu sắc và mọi lời chúc tốt đẹp nhất. Do kiến thức của em còn rất hạn hẹp nên trong báo cáo tốt nghiệp này không tránh khỏi những sai sót rất mong quí thầy cô thông cảm và vui lòng chỉ dẫn thêm để em sửa chữa nhằm giúp em có thêm kiến thức lẫn kinh nghiệm cho thực tế sau này. Em chân thành cảm ơn. Trà Vinh, ngày tháng năm 2012 Chân thành cảm ơn! Lâm Bảo Trọng NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Mục lục Trang PHẦN I: KIẾN TRÚC .............................................................................................. 1 Chương I: Giới thiệu công trình (Trường THCS thị trấn Càng Long) .................. 2 I. Mục tiêu, hình thức đầu tư, địa điểm xây dựng ................................................ 2 1. Mục tiêu đầu tư.................................................................................................... 2 2. Hình thức đầu tư .................................................................................................. 2 3. Địa điểm xây dựng .............................................................................................. 2 II. Qui mô, công suất, giải pháp thiết kế .................................................................. 4 1. Giới thiệu địa hình............................................................................................... 4 2. Giải pháp thiết kế ............................................................................................... 4 Chương II: Thiết kế kiến trúc .......................................................................................... 8 I. Giải pháp bố trí mặt bằng ..................................................................................... 8 1 .............................................................................................. 8 2. Mặt bằng lầu 1,2 ............................................................................................... 10 II. Giải pháp bố trí mặt bằng ................................................................................... 11 PHẦN II: THIẾT KẾ KẾT CẤU THƯỢNG TẦNG ................................................. 12 Chương I: Tính toán sàn tầng điển hình ......................................................................13 I. Mặt bằng hệ dầm sàn ......................................................................................... 13 II. Cấu tạo sàn .........................................................................................................13 1. Xét điều kiện chọn chiều dày bản sàn ............................................................ 13 2. Cấu tạo các lớp sàn .......................................................................................... 13 III. Tải trọng truyền lên các sàn ..........................................................................14 IV. Xác định nội lực cho các ô sàn ....................................................................... 14 1. Sàn bản kê 4 cạnh ............................................................................................ 14 2. Bản loại dầm ....................................................................................................20 3. Tính thép và bố trí thép cho bản sàn .............................................................. 22 Chương II. Tính toán sàn mái (thiết kế kết cấu mái) ................................................ 23 I. Mặt bằng sàn mái ..................................................................................................23 II. Cấu tạo sàn mái ....................................................................................................23 1. Xét điều kiện chọn chiều dày bản sàn ............................................................ 23 2. Cấu tạo các lớp sàn .......................................................................................... 23 3. Tải trọng thuộc sàn mái ................................................................................... 24 III. Xác định nội lực cho các ô sàn ..........................................................................24 1. Sàn bản kê 4 cạnh ............................................................................................ 24 2. Bản loại dầm ....................................................................................................26 3. Tính thép và bố trí thép cho bản sàn .............................................................. 28 Chương III. Tính toán dầm dọc trục B ........................................................................30 I. Sơ đồ tính ............................................................................................................ 30 II. Tải trọng tác dụng lên dầm ............................................................................ 30 1. Tĩnh tải ............................................................................................................ 30 2. Hoạt tải ............................................................................................................ 31 3. Sơ đồ đặt tải trọng lên dầm ............................................................................ 32 4. Xác định nội lực trong dầm............................................................................ 33 5. Tính và bố trí thép cho dầm dọc trục B ......................................................... 34 Chương IV: Tính toán khung trục 4 ............................................................................. 37 I. Sơ đồ hình học, sơ đồ truyền tải của khung .................................................. 37 II. Thiết kế kết cấu khung trục điển hình ......................................................... 38 1. Chọn sơ bộ kích thước dầm phụ ....................................................................38 2. Chọn sơ bộ kích thước dầm chính .................................................................38 2. Chọn tiết diện cột............................................................................................ 38 III. Xác định tải trong tác dụng lên khung trục ............................................... 41 1. Tĩnh tải ............................................................................................................ 41 2. Hoạt tải ............................................................................................................ 48 3. Hoạt tải gió ......................................................................................................50 IV. Các trường hợp tải, các cấu trúc tổ hợp ..................................................... 51 1. Các trường hợp đặt tải lên khung ..................................................................51 2. Cấu trúc tổ hợp ............................................................................................... 52 V. Sơ đồ đặt tải lên khung ................................................................................... 53 VI. Tính nội lực .....................................................................................................57 VII. Tính toán cốt thép cho khung trục 4 .............................................................. 59 Chương V: Thiết kế kết cấu cầu thang .........................................................................63 I. Các đặc trưng của cầu thang ...........................................................................63 II. Tính toán bản thang ........................................................................................ 64 1. Tải trọng tác dụng lên bản thang ...................................................................64 2. Tính toán và bố trí thép .................................................................................. 66 III. Tính toán dầm limon ...................................................................................... 68 1. Tính toán dầm limon DLm1 ............................................................................. 68 2. Tính toán dầm limon DLm2 ............................................................................. 71 IV. Tính toán dầm chiếu nghỉ .............................................................................. 74 1. Dầm chiếu nghỉ Dcn1 ..................................................................................... 74 2. Dầm chiếu nghỉ Dcn2 ..................................................................................... 75 V. Tính toán dầm chiếu tới, dầm cầu thang ....................................................... 76 1. Tính toán dầm chiếu tới................................................................................... 76 2. Tính toán dầm chân thang ............................................................................... 77 VI. Tính và bố trí thép cho dầm cầu thang ......................................................... 78 PHẦN III: THIẾT KẾT KẾT CẤU HẠ TẦNG ......................................................... 81 Chương I: Thiết kế hệ thống đà kiềng giằng móng .................................................... 82 I. Cấu tạo và phân tích hệ thống đà kiềng .......................................................... 82 1. Cấu tạo và phân tích hệ thống đà kiềng trên mặt bằng .................................82 2. Cấu tạo và phân tích đà kiềng trên mặt đứng ................................................ 83 II. Thiết kế kết cấu đà kiềng ngang điển hình (trục 4) .....................................83 1. Tiết diện giả định đà kiềng ............................................................................. 83 2. Định tải trọng...................................................................................................83 3. Sơ đồ chất tải ...................................................................................................84 4. Tính và bố trí thép cho đà kiềng trục 4 .......................................................... 84 5. Tính và bố trí cốt đai cho đà kiềng trục 4 ...................................................... 85 III. Thiết kế kết cấu đà kiềng dọc điển hình (trục B) ........................................86 1. Tiết diện giả định đà kiềng ............................................................................. 86 2. Định tải trọng...................................................................................................86 3. Sơ đồ chất tải ...................................................................................................86 4. Tính và bố trí thép cho đà kiềng trục B ......................................................... 87 Chương II: Phân tích tài liệu địa chất công trình và phương án nền móng ........................................................................89 I. ĐẶc điểm công trình ......................................................................................... 89 II. Xử lý nền móng ................................................................................................ 89 1. Nhận xét chung ............................................................................................... 89 2. Chọn giải pháp nền móng .............................................................................. 90 3. Tính chất cơ lý của đất ................................................................................... 90 III. Xác định tải trọng tác dụng ..........................................................................90 1. Xác định tải trọng ........................................................................................... 90 2. Giá trị nội lực tại chân cột.............................................................................. 90 Chương III: Thiết kế nền móng băng trên nền đất tự nhiên ....................................92 I. Phân tích và lựa chọn phương án nền móng .................................................. 92 II. Xác định kích thước móng ............................................................................... 93 III. Kiểm tra ứng suất dưới đáy móng ................................................................ 93 IV. Chọn tiết diện móng băng............................................................................... 94 V. Ước tính chiều cao làm việc của móng ........................................................... 94 VI. Kiểm tra điều kiện lực cắt .............................................................................. 95 VII. Tính toán cốt thép .......................................................................................... 96 1. Theo phương ngang nội lực cánh ...................................................................96 2. Theo phương dọc (nội lực sườn) ...................................................................96 Chương IV: Thiết kế nền móng (sử dụng móng cọc ép btct đài thấp) ............................................................................................ 100 I. Thiết kế kết cấu móng ...................................................................................... 100 1. Chọn tiết diện cọc......................................................................................... 100 2. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc .................................................. 100 3. Sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền ...................................101 4. Xaùc ñònh dieän tích ñeá ñaøi vaø soá löôïng coïc ............................................... 102 5. Kiểm tra lực tác dụng lên đầu cọc ............................................................... 104 6. Kiểm tra điều kiện của đất nền ....................................................................105 7. Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc ............................................................ 109 8. Kiểm tra cường độ của cọc khi vận chuyển Và khi treo lên giá búa ................................................................................. 110 9. Tính toán thép đài cọc .................................................................................. 112 Chương V. So sánh, lựa chọn các phương án móng ................................................. 114 PHẦN IV. KĨ THUẬT THI CÔNG ............................................................................ 116 Chöông I. Ñeà xuaát vaø choïn phöông aùn ñuùc beâtoâng toaøn khoái ............................. 117 I. Phöông aùn thi coâng baèng thuû coâng ...............................................................117 II. Phöông aùn thi coâng baèng cô giôùi keát hôïp vôùi thuû coâng ...........................117 Chöông II: Tính toaùn khaû naêng chòu löïc, ñoä oån ñònh cuûa coáp pha coät, daàm, saøn ......................................................................................................................... 119 I. Coáp pha coät .......................................................................................................120 II. Coáp pha saøn .....................................................................................................123 1. Tính toaùn coáp pha ........................................................................................ 123 2. Tính toaùn söôøn ñôõ coáp pha .........................................................................124 3. Tính toaùn dầm đỡ söôøn ................................................................................ 125 4. Tính toaùn caây choáng .................................................................................... 126 III. Coáp pha daàm ..................................................................................................127 1. Tính toaùn coáp pha ñaùy daàm ........................................................................127 2. Tính toaùn coáp pha thaønh ............................................................................. 128 3. Tính toaùn sườn đứng ................................................................................... 129 4. Tính toaùn sườn ngang .................................................................................. 130 5. Tính toaùn thanh choáng xieân ........................................................................131 6. Tính toaùn caây choáng .................................................................................... 132 Chöông III: Caùch thöùc laép ñaët coáp pha, coát theùp .................................................. 134 I. Trình töï laép ñaët coáp pha cho caùc loaïi keát caáu ...........................................134 1. Coáp pha coät ..................................................................................................134 2. Coáp pha daàm ................................................................................................134 3. Coáp pha saøn ..................................................................................................134 II. Trình töï gia coâng coát theùp ............................................................................135 1. Söûa thaúng vaø ñaùnh gæ coát theùp ...................................................................135 2. Caét vaø uoán coát theùp .....................................................................................135 3. Haøn coát theùp .................................................................................................136 4. Noái buoäc coát theùp ........................................................................................136 5. Vaän chuyeån vaø laép döïng coát theùp..............................................................136 III. Trình töï vaø caùch thöùc laép ñaët coát theùp cho caùc keát caáu .......................137 1. Laép ñaët coát theùp coät ....................................................................................137 2. Laép ñaët coát theùp daàm ..................................................................................137 3. Laép ñaët coát theùp saøn ....................................................................................137 IV. Coâng taùc beâ toâng ............................................................................................138 1. Nhöõng yeâu caàu ñoái vôùi vöõa beâtoâng ...........................................................138 2. Cheá taïo hoãn hôïp vöõa beâtoâng ......................................................................139 3. Vaän chuyeån vöõa beâtoâng ..............................................................................139 4. Đuùc beâtoâng....................................................................................................140 5. Coâng taùc ñaàm beâtoâng ..................................................................................143 6. Caùch thöùc baûo döôõng beâtoâng .....................................................................144 7. Thaùo dôõ coáp pha ...........................................................................................144 CHƯƠNG IV: DỰ TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH TẦNG 1 .............................. 146 PHỤ LỤC ........................................................................................................................ 157 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................163 DANH MỤC HÌNH Trang PHẦN I: KIẾN TRÚC .............................................................................................. 1 Chương I: Giới thiệu công trình ............................................................................... 2 Hình 1: Họa đồ vị trí và mặt bằng định vị công trình ................................................ 4 Chương II: Thiết kế kiến trúc ................................................................................... 8 Hình 2: Mặt bằng tầng trệt ........................................................................................... 9 Hình 3: Mặt bằng lầu 1, 2 .......................................................................................... 10 Hình 4: Mặt đứng công trình ..................................................................................... 11 PHẦN II: THIẾT KẾ KẾT CẤU THƯỢNG TẦNG ................................................. 12 Chương I: Tính toán sàn tầng (điển hình) ...................................................................13 Hình 5: Sơ đồ sàn .......................................................................................................13 Hình 6: Cấu tạo các lớp sàn ....................................................................................... 14 Hình 7: Nội lực các ô sàn ........................................................................................... 15 Hình 8: Nội lực ô bản dầm ......................................................................................... 20 Hình 9: Sơ đồ tính ô bản dầm .................................................................................... 21 Chương II: Tính toán sàn mái ....................................................................................... 23 Hình 10: Mặt bằng sàn mái ........................................................................................ 23 Hình 11: Cấu tạo sàn mái ........................................................................................... 23 Hình 12: Sơ đồ tính ô bản kê ..................................................................................... 24 Hình 13: Sơ đồ tính ô bản A ...................................................................................... 27 Hình 14: Sơ đồ tính ô bản C ...................................................................................... 27 Chương III: Tính toán dầm dọc trục B ........................................................................30 Hình 15: Sơ đồ tính dầm dọc trục.............................................................................. 30 Hình 16: Tĩnh tải chất đầy.......................................................................................... 32 Hình 17: Hoạt tải cách nhịp chẳn .............................................................................. 33 Hình 18: Hoạt tải cách nhịp lẻ ................................................................................... 33 Hình 19: Hoạt tải liền nhịp 1 ..................................................................................... 33 Hình 20: Hoạt tải liền nhịp 2 ..................................................................................... 33 Hình 21: Hoạt tải liền nhịp 3 ..................................................................................... 33 Hình 22: Biểu đồ bao moment ................................................................................... 34 Hình 23: Biểu đồ bao lực cắt ..................................................................................... 34 Chương IV: Tính toán khung trục 4 ............................................................................. 37 Hình 24: Sơ đồ hình học khung trục 4 ......................................................................37 Hình 25: Sơ đồ truyền tải vào khung trục 4 .............................................................. 37 Hình 26: Cấu tạo sàn mái ........................................................................................... 41 Hình 27: Tĩnh tải khung trục 4 .................................................................................. 53 Hình 28: Hoạt tải cách tầng lẻ ................................................................................... 53 Hình 29: Hoạt tải cách tầng chẳn............................................................................... 54 Hình 30: Hoạt tải cách nhịp lẻ ................................................................................... 54 Hình 31: Hoạt tải cách nhịp chẳn .............................................................................. 55 Hình 32: Hoạt tải liền nhịp 1 ..................................................................................... 55 Hình 33: Hoạt tải liền nhịp 2 ..................................................................................... 56 Hình 34: Hoạt tải gió trái ........................................................................................... 56 Hình 35: Hoạt tải gió phải .......................................................................................... 57 Hình 36: Phần tử dầm, cột ......................................................................................... 57 Hình 37: Biểu đồ bao moment ................................................................................... 58 Hình 38: Biểu đồ bao lực cắt ..................................................................................... 58 Hình 39: Biểu đồ phản lực của khung .......................................................................59 Chương V: Thiết kế kết cấu cầu thang .........................................................................63 Hình 40: Mặt bằng cầu thang ..................................................................................... 63 Hình 41: Mặt cắt thang ............................................................................................... 64 Hình 42: Sơ đồ tính bản thang ................................................................................... 65 Hình 43: Mặt cắt chiếu nghỉ....................................................................................... 67 Hình 44: Sơ đồ moment bản chiếu nghỉ ....................................................................67 Hình 45: Sơ đồ truyền tải của DLm1 vế 1 ...................................................................69 Hình 46: Biểu đồ moment của DLm1 vế 1 ..................................................................69 Hình 47: Biểu đồ lực cắt của DLm1 vế 1 ....................................................................70 Hình 48: Biểu đồ phản lực của DLm1 vế 1 .................................................................70 Hình 49: Sơ đồ truyền tải của DLm1 vế 2 ...................................................................70 Hình 50: Biểu đồ moment của DLm1 vế 2 ..................................................................70 Hình 51: Biểu đồ lực cắt của DLm1 vế 2 ....................................................................71 Hình 52: Biểu đồ phản lực của DLm1 vế 2 .................................................................71 Hình 53: Sơ đồ truyền tải của DLm2 vế 1 ...................................................................72 Hình 54: Biểu đồ moment của DLm2 vế 1 ..................................................................72 Hình 55: Biểu đồ lực cắt của DLm2 vế 1 ....................................................................73 Hình 56: Biểu đồ phản lực của DLm2 vế 1 .................................................................73 Hình 57: Sơ đồ truyền tải của DLm2 vế 2 ...................................................................73 Hình 58: Biểu đồ moment của DLm2 vế 2 ..................................................................73 Hình 59: Biểu đồ lực cắt của DLm2 vế 2 ....................................................................74 Hình 60: Biểu đồ phản lực của DLm2 vế 2 .................................................................74 Hình 61: Sơ đồ truyền tải của Dcn1 ............................................................................ 75 Hình 62: Biểu đồ moment của Dcn1 ...........................................................................75 Hình 63: Biểu đồ lực cắt của Dcn1.............................................................................. 75 Hình 64: Sơ đồ truyền tải của Dcn2 ............................................................................ 76 Hình 65: Biểu đồ moment của Dcn2 ...........................................................................76 Hình 66: Biểu đồ lực cắt của Dcn2.............................................................................. 76 Hình 67: Sơ đồ truyền tải của DCT ...........................................................................77 Hình 68: Biểu đồ moment của DCT ..........................................................................77 Hình 69: Biểu đồ lực cắt của DCT ............................................................................ 77 Hình 70: Sơ đồ truyền tải của dầm chân thang ......................................................... 78 Hình 71: Biểu đồ moment của dầm chân thang ........................................................ 78 Hình 72: Biểu đồ lực cắt của dầm chân thang .......................................................... 78 PHẦN III: THIẾT KẾT KẾT CẤU HẠ TẦNG ......................................................... 81 Chương I: Thiết kế hệ thống đà kiềng ..........................................................................82 Hình 73: Mặt bằng hệ đà kiềng.................................................................................. 82 Hình 74: Cấu tạo đà kiềng trên mặt đứng .................................................................83 Hình 75: Sơ đồ chất tải đà kiềng ngang ....................................................................84 Hình 76: Biểu đồ moment đà kiềng ngang ............................................................... 84 Hình 77: Biểu đồ lực cắt đà kiềng ngang ..................................................................84 Hình 78: Sơ đồ chất tải đà kiềng dọc ........................................................................86 Hình 79: Biểu đồ moment trục 1-6 ............................................................................ 86 Hình 80: Biểu đồ moment trục 7-14 ..........................................................................87 Hình 81: Biểu đồ lực cắt trục 1-6 .............................................................................. 87 Hình 82: Biểu đồ lực cắt trục 7-14 ............................................................................ 87 Chương II: Phân tích tài liệu địa chất công trình và phương án nền móng ........................................................................89 Chương III: Thiết kế nền móng băng trên nền đất tự nhiên ....................................92 Hình 83: Mặt bằng móng băng .................................................................................. 92 Hình 84: Mặt bằng móng băng sơ bộ ........................................................................94 Hình 85: Biểu đồ moment dầm móng .......................................................................97 Hình 86: Biểu đồ lực cắt dầm móng..........................................................................97 Hình 87: Sơ đồ tải trọng dầm móng ..........................................................................97 Hình 88: sơ đồ tiết diện dầm móng ...........................................................................97 Chương IV: Thiết kế nền móng (sử dụng móng cọc ép btct đài thấp) ............................................................................................ 100 Hình 89: Sơ đồ xác định sức chịu tải của cọc ......................................................... 102 Hình 90: Mặt bằng móng điển hình .........................................................................104 Hình 91: Sơ đồ tính toán độ lún của móng ............................................................. 109 Hình 92: Hình kiểm tra điều kiện chọc thủng ......................................................... 110 Hình 93: Sơ đồ cọc khi vận chuyển .........................................................................110 Hình 94: Sơ đồ cọc khi thi công .............................................................................. 111 PHẦN IV. KĨ THUẬT THI CÔNG SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH .............................. 116 Chöông I. Ñeà xuaát vaø choïn phöông aùn ñuùc beâtoâng toaøn khoái ............................. 117 Chöông II: Tính toaùn khaû naêng chòu löïc, ñoä oån ñònh cuûa coáp pha coät, daàm, saøn ......................................................................................................................... 119 Hình 95: Sô ñoà truyeàn taûi coáp pha coät...................................................................121 Hình 96: Coáp pha coät taàng 1 ................................................................................... 122 Hình 97: Maët caét coáp pha coät ................................................................................. 123 Hình 98: Löïc taùc duïng coáp pha saøn .......................................................................123 Hình 99: Löïc taùc duïng leân söôøn coáp pha .............................................................. 124 Hình 100: Löïc taùc duïng leân daàm ñôõ söôøn............................................................. 125 Hình 101: Maët caét heä coáp pha saøn .........................................................................127 Hình 102: Löïc taùc duïng leân vaùn ñaùy daàm ............................................................ 127 Hình 103: Löïc taùc duïng leân coáp pha thaønh .......................................................... 128 Hình 104: Löïc taùc duïng leân söôøn ñöùng .................................................................129 Hình 105: Löïc taùc duïng leân söôøn ngang ............................................................... 130 Hình 106: Löïc taùc duïng leân thanh choáng xieân ..................................................... 131 Hình 107: Löïc taùc duïng leân caây choáng .................................................................132 Hình 108: Chi tieát coáp pha daàm ............................................................................. 133 Chöông III: Caùch thöùc laép ñaët coáp pha, coát theùp .................................................. 134 Chöông IV: Dự toán tầng 1 (điển hình) .....................................................................146 DANH MỤC BẢNG Trang PHẦN I: KIẾN TRÚC .............................................................................................. 1 Chương I: Giới thiệu công trình ............................................................................... 2 Chương II: Thiết kế kiến trúc .......................................................................................... 8 PHẦN II: THIẾT KẾ KẾT CẤU THƯỢNG TẦNG ................................................. 12 Chương I: Tính toán sàn tầng (điển hình) ...................................................................13 Bảng 1: Tải trọng thuộc khu vực hành lang, phòng học, ban công, lô gia.............. 14 Bảng 2: Tải trọng tác dụng lên ô bản ........................................................................21 Bảng 3: Nội lực các ô bản .......................................................................................... 21 Bảng 4: Tính và bố trí thép cho sàn...........................................................................22 Chương II: Tính toán sàn mái ....................................................................................... 23 Bảng 5: Tải trọng thuộc sàn mái ................................................................................ 24 Bảng 6: Tính tải trọng tác dụng lên ô bản .................................................................28 Bảng 7: Tính nội lực các ô bản .................................................................................. 28 Bảng 8: Tính và bố trí thép sàn mái ..........................................................................29 Chương III: Tính toán dầm dọc trục B ........................................................................30 Bảng 9: Tính và bố trí thép dầm dọc trục B .............................................................. 35 Bảng 10: Bảng bố trí cốt đai dầm dọc trục B............................................................ 36 Chương IV: Tính toán khung trục 4 ............................................................................. 37 Bảng 11: Tải trọng thuộc sàn mái .............................................................................. 42 Bảng 12: Bảng tổng tải trọng tại nút khung (tầng mái) ............................................ 44 Bảng 13: Tổng tĩnh tải phân bố đều tác dụng lên khung .........................................45 Bảng 14: Tổng hợp lực tập trung tại nút tầng 1 ........................................................ 48 Bảng 15: Tổng hợp hoạt tải phân bố đều tác dụng lên tầng mái ............................. 48 Bảng 16: Tổng hợp hoạt tải tập trung tác dụng lên tầng mái ...................................49 Bảng 17: Tổng hợp hoạt tải phân bố đều tác dụng lên sàn tầng .............................. 49 Bảng 18: Tổng hợp hoạt tải tại nút khung sàn tầng .................................................. 50 Bảng 19: Tính toán hoạt tải gió ................................................................................. 51 Bảng 20: Tính và bố trí dầm khung trục 4 ................................................................ 59 Bảng 21: Tính và bố trí cốt đai dầm khung trục 4 .................................................... 61 Bảng 22: Tính thép cột khung trục 4 .........................................................................62 Chương V: Thiết kế kết cấu cầu thang .........................................................................63 Bảng 23: Tính và bố trí thép chiếu nghỉ ....................................................................68 Bảng 24: Tính và bố trí thép dầm cầu thang ............................................................. 78 Bảng 25: Tính và bố trí cốt đai dầm cầu thang ......................................................... 80 PHẦN III: THIẾT KẾT KẾT CẤU HẠ TẦNG ......................................................... 81 Chương I: Thiết kế hệ thống đà kiềng giằng móng .................................................... 82 Bảng 26: Bảng bố trí thép cho đà kiềng trục 4 ......................................................... 85 Bảng 27: Bảng bố trí cốt đai cho đà kiềng ................................................................ 85 Bảng 28: Bảng bố trí thép cho đà kiềng trục B......................................................... 87 Bảng 29: Bảng bố trí cốt đai cho đà kiềng trục B..................................................... 88 Chương II: Phân tích tài liệu địa chất công trình và phương án nền móng ........................................................................89 Bảng 30: Tính chất cơ lý của đất ............................................................................... 90 Bảng 31: Bảng tải trọng tác dụng lên móng ............................................................. 91 Chương III: Thiết kế móng băng trên nền tự nhiên .................................................. 92 Chương IV: Thiết kế nền móng (sử dụng móng cọc ép btct đài thấp) ............................................................................................ 100 Bảng 32: Bảng tính ứng suất .................................................................................... 108 Chương V: So sánh lựa chọn các phương án móng ................................................. 114 PHẦN IV. KĨ THUẬT THI CÔNG SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH .............................. 116 Chöông I. Ñeà xuaát vaø choïn phöông aùn ñuùc beâtoâng toaøn khoái ............................. 117 Chöông II: Tính toaùn khaû naêng chòu löïc, ñoä oån ñònh cuûa coáp pha coät, daàm, saøn ......................................................................................................................... 119 Chöông III: Caùch thöùc laép ñaët coáp pha, coát theùp .................................................. 134 Bảng 33: Giới hạn về độ chảy của vữa và thời gian đầm bêtông .......................... 138 Chöông IV: Dự toán sàn tầng 1(điển hình) ...............................................................146 Bảng 34: Dự toán hạng mục công trình ..................................................................147 Bảng 35: Bảng giá thông báo công trình .................................................................152 Bảng 36: Bảng tổng hợp dự toán xây dựng ............................................................ 154 Đồ án tốt nghiệp CA09XD Phần I: Kiến trúc. PHẦN I KIẾN TRÚC SVTH: Lâm Bảo Trọng Trang 1 Đồ án tốt nghiệp CA09XD Chương I: Giới thiệu công trình. CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH MỤC TIÊU, HÌNH THỨC ĐẨU TƯ, ĐỊA ĐIỂM XÂY I. DỰNG: 1/ Mục tiêu đầu tư : Xây dựng cơ sở vật chất cho trường THCS Thị trấn Càng Long, nhằm phục vụ tốt nhu cầu dạy và học. 2/ Hình thức đầu tư : Xây dựng mới. 3/ Địa điểm xây dựng: Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Tứ cận của khu đất như sau: - Phía đông, phía nam và phía bắc giáp với các phòng học hiện hữu. - Phía tây giáp quốc lộ 53.  Cơ sở hạ tầng kĩ thuật hiện có: - Điện: đã có mạng lưới điện hạ thế khu vực. - Cấp nước: đã có tuyến ống - Thoát nước: chưa có hệ thống thoát nước chung. - Giao thông: thuận tiện cho việc lưu thông đường bộ. - Thông tin liên lạc: đã có hệ thống mạng lưới thông tin liên lạc của 90, cấp nước chung cho thị trấn. bưu điện thị trấn Càng Long.  Điều kiện tự nhiên: - Khu đất xây dựng mở rộng tương đối cao, không phải san lấp mặt bằng, ít bị ảnh hưởng của thủy triều và giông bão. Qua xem xét tài liệu khảo sát địa chất công trình cho thấy cường độ chịu lực của nền đất ổn định và tương đối cao, chỉ cần gia cố nền móng bằng cừ tràm là đủ chịu tải. - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, trong năm chia làm 2 mùa nắng và mưa rõ rệt: + Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, hướng gió chủ đạo là nam và tây nam, lượng mưa trong năm khoảng 1900mm (cao nhất vào tháng 9 là 370,2mm và thấp nhất vào tháng giêng là 4,4mm) + Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, hướng gió chủ đạo là bắc và đông bắc, số giờ nắng trong năm là 2.438 giờ ( cao nhất vào tháng 4 là 248,7 giờ và thấp nhất vào tháng 6 là 154,8 giờ) SVTH: Lâm Bảo Trọng Trang 2 Đồ án tốt nghiệp CA09XD Chương I: Giới thiệu công trình. + Nhiệt độ trung bình 26,60C (thấp nhất vào tháng 2 là 24,90C và cao nhất vào tháng 4 là 28,50C). + Độ ẩm trung bình năm là 85% (cao nhất vào tháng 9 là 89% và thấp nhất vào tháng 3 là 81%).  Điều kiện về vệ sinh môi trường: Xung quanh khu đất xây dựng công trình là trường học nên không bị tác động từ bên ngoài vào, hiện công trình sau khi hoàn thành nhằm phục vụ công tác dạy và học nên không ảnh hưởng môi trường xung quanh.  Điều kiện về phòng cháy chữa cháy: Theo danh mục dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy ( ban hành kèm theo NĐ35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của chính phủ) thì công trình trường học trên có số tầng bằng 3 nên phải thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy. SVTH: Lâm Bảo Trọng Trang 3
- Xem thêm -