Tài liệu Thiết kế kỹ thuật trụ sở làm việc bảo hiểm nhân thọ - hà nội

  • Số trang: 351 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THIẾT KẾ KỸ THUẬT TRỤ SỞ LÀM VIỆC BẢO HIỂM NHÂN THỌ - HÀ NỘI SVTH: NGUYỄN HỒ NỘI DUNG GỒM: MSSV: 1080651 - 1 QUYỂN THUYẾT MINH LỚP: XDDD K34-2 - 1 QUYỂN PHỤ LỤC - 16 BẢN VẼ A1 Cần Thơ, tháng 4/2012 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THIẾT KẾ KỸ THUẬT TRỤ SỞ LÀM VIỆC BẢO HIỂM NHÂN THỌ – HÀ NỘI (PHẦN THUYẾT MINH) CBHD: Th.s TRẦN HOÀNG TUẤN SVTH: NGUYỄN HỒ MSSV: 1080651 LỚP: XDDD&CN K34-2 Cần Thơ, tháng 4/2012 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN HỌ VÀ TÊN CBHD: TRẦN HOÀNG TUẤN ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN HỌ VÀ TÊN CBPB: HỒ NGỌC TRI TÂN ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Lời Cảm ơn Trong suốt quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn, em luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của các thầy hướng dẫn để em hoàn thành luận văn. Em xin chân thành bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các thầy: Thầy Trần Hoàng Tuấn, thầy Hoàng Vĩ Minh và thầy Lê Nông. Em xin chân thành cảm ơn thầy Hồ Ngọc Tri Tân đã cho em những lời khuyên, lời góp ý chân thành giúp em có được định hướng ban đầu cho công việc của mình sau này. Em cũng xin cảm ơn tất cả quý thầy cô và bạn bè trong khoa Công Nghệ, nhất là bộ môn Xây Dựng đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều trong việc nghiên cứu và hoàn thiện đề tài nhưng cũng không thể tránh được những hạn chế và thiếu xót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô và bạn bè để đề tài em được hoàn thiện hơn. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com MỤC LỤC PHẦN 1: KIẾN TRÚC ................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH............................................................... 2 1.1.Nhiệm vụ thiết kế ............................................................................................................ 2 1.2.Vị trí xây dựng .........................................................................................................2 1.2.1. Giới thiệu địa hình ............................................................................................... 2 1.2.2. Giới thiệu đặc điểm khí hậu vùng.........................................................................3 1.2.3. Giới thiệu địa chất công trình và địa chất thuỷ văn ...............................................4 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC......................................................................5 2.1. Giải pháp bố trí mặt bằng .......................................................................................5 2.2.Giải pháp bố trí mặt đứng ............................................................................................... 12 2.3.Giải pháp thông gió..................................................................................................15 2.4.Giải pháp chiếu sáng................................................................................................ 15 2.5.Giải pháp phòng cháy chữa cháy..............................................................................16 2.6.Giải pháp cấp thoát nước môi trường .......................................................................16 2.7.Giải pháp kết cấu .....................................................................................................16 PHẦN 2: THIẾT KẾ KẾT CẤU THƯỢNG TẦNG ..................................................18 CHƯƠNG 1: TIÊU CHUẨN VÀ TẢI TRỌNG THIẾT KẾ .....................................19 1.1.Tiêu chuẩn thiết kế...................................................................................................19 1.2.Tải trọng thiết kế.............................................................................................................. 19 1.2.1. Tĩnh tải ................................................................................................................19 1.2.2. Hoạt tải ................................................................................................................20 1.2.3. Tải trọng gió ........................................................................................................21 1.3.Cường độ vật liệu.....................................................................................................22 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN .................................................................23 2.1.Thiết kế kết cấu sàn..................................................................................................23 2.1.1.Cấu tạo và phân tích kết cấu sàn mái.....................................................................23 2.1.2.Xác định chiều dày sàn mái...................................................................................23 2.1.3.Tải trọng ...............................................................................................................24 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2.1.3.1.Tĩnh tải...............................................................................................................24 2.1.3.2.Hoạt tải ..............................................................................................................26 2.1.4.Tính nội lực và tính thép cho các ô sàn mái...........................................................27 2.1.4.1.Tính nội lực và tính thép cho ô sàn SM1 ............................................................ 27 2.1.4.2.Tính nội lực và tính thép cho ô sàn SN2............................................................. 30 2.2.Thiết kế kết cấu sàn tầng 2 .......................................................................................32 2.2.1.Cấu tạo và phân tích kết cấu sàn tầng 2 .................................................................32 2.2.2.Xác định chiều dày sàn tầng 2...............................................................................32 2.2.3.Tải trọng ...............................................................................................................33 2.2.3.1.Tĩnh tải...............................................................................................................33 2.2.3.2.Hoạt tải ..............................................................................................................35 2.2.4.Tính nội lực và tính thép cho các ô sàn..................................................................36 2.2.4.1.Tính nội lực và tính thép cho ô sàn S4................................................................ 36 2.2.4.2.Tính nội lực và tính thép cho ô sàn S2................................................................ 40 2.3.Thiết kế kết cấu sàn tầng 3 .......................................................................................41 2.3.1.Cấu tạo và phân tích kết cấu sàn tầng 3 .................................................................41 2.3.2.Xác định chiều dày sàn tầng 3...............................................................................41 2.3.3.Tải trọng ...............................................................................................................43 2.3.3.1.Tĩnh tải...............................................................................................................43 2.3.3.2.Hoạt tải ..............................................................................................................45 2.3.4.Tính nội lực và tính thép cho các ô sàn..................................................................45 2.3.4.1.Tính nội lực và tính thép cho ô sàn S5................................................................ 45 2.3.4.2.Tính nội lực và tính thép cho ô sàn S6................................................................ 49 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KẾT CẤU CẦU THANG ...........................................51 3.1.Cấu tạo và phân tích hệ thống cầu thang ..................................................................51 3.1.1.Cấu tạo và phân tích mặt bằng cầu thang............................................................... 51 3.1.2. Cấu tạo và phân tích mặt đứng .............................................................................52 3.2.Thiết kế kết cấu cầu thang điển hình ........................................................................53 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3.2.1. Cấu tạo và phân tích kết cấu.................................................................................53 3.2.1.1 Cấu tạo và phân tích trên mặt bằng.....................................................................53 3.2.1.2 Cấu tạo và phân tích mặt đứng ...........................................................................53 3.2.2 Tính toán cấu kiện cầu thang.................................................................................54 3.2.2.1 Xác định tải trọng............................................................................................... 54 3.2.2.2 Xác định nội lực và tính cốt thép........................................................................56 3.2.2.3. Xác định nội lực và tính thép cho dầm chiếu nghỉ DCN ....................................68 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẦM ............................................................ 74 4.1.Cấu tạo và phân tích hệ thống dầm dọc ....................................................................74 4.2.Thiết kế dầm dọc điển hình ......................................................................................74 4.2.1. Cấu tạo và phân tích kết cấu.................................................................................74 4.2.2. Tải trọng tác dụng lên dầm dọc trục B..................................................................75 4.2.2.1.Tỉnh tải tác dụng lên dầm trục B ........................................................................75 4.2.2.2. Hoạt tải tác dụng lên dầm trục B .......................................................................78 4.2.3. Nội lực dầm dọc trục B .......................................................................................80 4.2.3.1. Các trường hợp tải và tổ hợp tải ........................................................................80 4.2.3.2. Sơ đồ chất tải dầm dọc trục B............................................................................80 4.2.3.3. Kết quả nội lực dầm dọc trục B .........................................................................82 4.2.4. Tính thép và bố trí thép các đoạn dầm..................................................................82 CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG...........................................................86 5.1.Cấu tạo và phân tích kết cấu công trình....................................................................86 5.1.1.Cấu tạo và phân tích trên mặt bằng .......................................................................86 5.1.2. Cấu tạo và phân tích trên mặt đứng .....................................................................86 5.2.Thiết kế kết cấu khung ............................................................................................. 88 5.2.1. Vật liệu sử dụng...................................................................................................88 5.2.2.Thiết kế sơ bộ tiết diện dầm khung........................................................................88 5.2.3.Thiết kế sơ bộ tiết diện cột khung..........................................................................88 5.2.3.1.Tính chọn tiết diện cho cột trục C khung trục 3 ..................................................89 5.2.3.2.Tổng hợp tiết diện cột khung..............................................................................92 5.2.3.3.Kiểm tra điều kiện độ mãnh cột..........................................................................93 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 5.2.4.Tải trọng tác dụng lên khung.................................................................................93 5.2.4.1.Tĩnh tải và hoạt tải ............................................................................................. 93 5.2.4.2.Tĩnh tải...............................................................................................................94 5.2.4.3.Hoạt tải tác dụng lên khung trục 3......................................................................118 5.2.4.4.Gió tác dụng lên khung trục trục 3 .....................................................................122 5.2.5.Các trường hợp chất tải .........................................................................................125 5.2.6.Tính toán và bố trí thép cho khung trục 4 .............................................................. 133 5.2.6.1. Nội lực khung trục 4 .........................................................................................133 5.2.6.2. Tính toán điển hình cột C21 nằm giữa tầng 2 và tầng 3 .....................................136 5.2.6.3. Tính toán điển hình dầm D6 tầng 3 ...................................................................140 PHẦN 3: THIẾT KẾ KẾT CẤU HẠ TẦNG.............................................................. 144 CHƯƠNG 1: THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT......................................................145 1.1.Phân tích cột địa tầng ...................................................................................................... 145 1.1.1.Cấu tạo địa chất.....................................................................................................145 1.1.2.Mặt cắt địa chất ở 3 hố khoan: HK1, HK2, HK3 ...................................................146 1.2.Xử lý số liệu địa chất ............................................................................................... 148 1.2.1.Lớp đất thứ nhất....................................................................................................148 1.2.1.1.Chỉ tiêu cơ học ...................................................................................................148 1.2.1.2.Chỉ tiêu vật lý.....................................................................................................151 1.3.Thống kê chỉ tiêu nén lún.........................................................................................153 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÀ KIỀNG ..................................................157 2.1.Cấu tạo và phân tích hệ thống đà kiềng ....................................................................157 2.2.Thiết kế đà kiềng điển hình ĐK1..............................................................................157 2.2.1.Cấu tạo và phân tích kết cấu..................................................................................157 2.2.2.Tải trọng ...............................................................................................................158 2.2.3.Xác định nội lực....................................................................................................159 2.2.3.1.Các trường hợp tải.............................................................................................. 159 2.2.3.2.Tổ hợp tải trọng .................................................................................................159 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2.2.3.3.Kết quả nội lực...................................................................................................159 2.2.3.4.Tính thép và bố trí thép cho đà kiềng ĐK1 .........................................................160 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KẾT CẤU NỀN MÓNG....................................................164 A.PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT........................................................................164 3.1.Tài liệu cơ bản .........................................................................................................164 3.1.1. Mô tả số liệu cơ bản. ............................................................................................ 164 3.1.2. Mặt cắt địa tầng khu vực xây dựng.......................................................................164 3.2. Đánh giá khả năng chịu tải đất nền..........................................................................166 3.2.1. Xác định tải trọng tiêu chuẩn của đất nền ............................................................. 166 3.2.2 Đánh giá sức chịu tải của đất nền ..........................................................................167 3.3.Phân tích và chọn phương án nền móng ...................................................................167 3.3.1 Đề xuất và phân tích các phương án nền móng......................................................167 3.3.2 Chọn phương án nền móng tối ưu .........................................................................169 B – PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP .......................................................169 3.4.Cấu tạo và phân tích hệ thống móng ........................................................................169 3.4.1 Mặt bằng cột và hệ thống đà kiềng........................................................................169 3.4.2 Tải trọng tác dụng tại chân cột C30 khung trục 3 tầng 1........................................170 3.4.3. Tính toán sơ bộ số lượng cọc và tải trọng tác dụng lên mỗi cây cọc .....................174 3.4.3.1. Chọn kích thước sơ bộ đài cọc theo nhịp khung ................................................174 3.4.3.2 Chọn sơ bộ số lượng cọc trong móng và bố trí cọc .............................................174 3.4.3.3 Chọn tiết diện cọc và chiều dài cọc ....................................................................178 3.4.3.4 Tính toán lại sức chịu tải của cọc theo cường độ đất nền ...................................195 3.5.Thiết kế nền móng ...................................................................................................199 3.5.1 Thiết kế móng M1 dưới cột C30 khung trục 3-D tầng 1 ........................................199 3.5.1.1 Tải trọng tác dụng lên móng M1 ........................................................................199 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3.5.1.2 Kiểm tra lại đài cọc và số lượng cọc của móng M1 ............................................199 3.5.1.3 Kiểm tra móng cọc đài thấp................................................................................200 3.5.1.4 Kiểm tra điều kiện chịu tải móng cọc M1...........................................................201 3.5.1.5 Kiểm tra nền theo điều kiện biến dạng (trạng thái giới hạng thứ 2......................203 3.5.1.6 Kiểm tra độ lún của móng M1...........................................................................208 3.5.1.7 Thiết kế kết cấu móng M1..................................................................................211 3.5.1.8 Tính sức chịu tải của cọc theo cường độ vật liệu ...............................................219 3.5.2 Thiết kế móng M2 dưới cột C6B khung trục 6 – B tầng 1 .....................................222 3.5.2.1 Tải trọng tác dụng lên móng M2 ........................................................................222 3.5.2.2 Xác định đài cọc và số lượng cọc .......................................................................222 3.5.2.3 Kiểm tra độ sâu chôn đài....................................................................................224 3.2.2.4 Kiểm tra điều kiện chịu tải móng cọc M2...........................................................225 3.5.2.5 Kiểm tra nền theo điều kiện biến dạng (trạng thái giới hạng thứ 2).....................228 3.5.2.6 Kiểm tra độ lún của móng M2...........................................................................232 3.5.2.7 Kiểm tra chênh lệch lún giữa 2 móng .................................................................236 3.5.2.8 Thiết kế kết cấu móng M2..................................................................................237 PHẦN IV: THI CÔNG PHẦN NGẦM .......................................................................245 CHƯƠNG 1: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ..............246 1.1. Công tác chuẩn bị chung .........................................................................................246 1.1.1. Công tác giải phóng mặt bằng ..............................................................................246 1.1.2. Công tác cấp nước................................................................................................ 246 1.1.4. Đường xá và làm rào tạm thời ..............................................................................246 1.1.5. Đường điện và hệ thống chiếu sáng......................................................................247 1.1.6. Công tác trắc đạc..................................................................................................247 1.1.7. Biện pháp thi công chung.....................................................................................248 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1.2. Tính toán khối lượng............................................................................................... 248 1.2.1. Khối lượng đất đào............................................................................................... 249 1.2.2. Khối lượng BT phần ngầm...................................................................................249 1.2.3. Khối lượng ván khuôn phần ngầm........................................................................251 CHƯƠNG 2: THI CÔNG PHẦN NGẦM...................................................................252 2.1. Công tác thi công cọc.............................................................................................. 252 2.1.1. Kỹ thuật thi công cọc ...........................................................................................252 2.1.2. Chọn máy phục vụ ép cọc ....................................................................................256 2.1.3. Xử lý cọc khi thi công ép cọc...............................................................................266 2.1.4. Nhật ký thi công, kiểm tra và nghiệm thu cọc.......................................................266 2.1.5. An toàn lao động ép cọc.......................................................................................267 2.2. Công tác đất............................................................................................................268 2.2.1. Đào đất ...............................................................................................................268 2.2.2. Đất đắp ................................................................................................................271 2.2.3. Nội quy an toàn đào đất........................................................................................271 2.2.4. Các sự cố thường gặp trong thi công đất .............................................................. 272 2.3. Công tác ván khuôn ................................................................................................ 273 2.3.1. Công tác ván khuôn đài móng ..............................................................................273 2.3.2. Thiết kế ván khuôn đài móng ...............................................................................276 2.3.3. Thiết kế ván khuôn đà kiềng ................................................................................279 2.3.4. Những yêu cầu trong lắp dựng ván khuôn ............................................................ 285 2.4. Công tác cốt thép ....................................................................................................286 2.5. công tác đổ bê tông .................................................................................................289 2.5.1. Lựa chọn phương pháp thi công bê tông............................................................... 289 2.5.2. Chọn máy thi công bê tông đài, đà kiềng.............................................................. 290 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2.5.3. Một số yêu cầu kỹ thuật của bê tông thương phẩm ..............................................294 2.5.4. Đổ, đầm bê tông móng .........................................................................................296 2.5.5. Kiểm tra chất lượng và bảo dưỡng bê tông...........................................................297 2.5.6. Tháo dỡ ván khuôn móng.....................................................................................298 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com MỤC LỤC PHẦN 1: KIẾN TRÚC ................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH............................................................... 2 1.1.Nhiệm vụ thiết kế ............................................................................................................ 2 1.2.Vị trí xây dựng .........................................................................................................2 1.2.1. Giới thiệu địa hình ............................................................................................... 2 1.2.2. Giới thiệu đặc điểm khí hậu vùng.........................................................................3 1.2.3. Giới thiệu địa chất công trình và địa chất thuỷ văn ...............................................4 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC......................................................................5 2.1. Giải pháp bố trí mặt bằng .......................................................................................5 2.2.Giải pháp bố trí mặt đứng ............................................................................................... 12 2.3.Giải pháp thông gió..................................................................................................15 2.4.Giải pháp chiếu sáng................................................................................................ 15 2.5.Giải pháp phòng cháy chữa cháy..............................................................................16 2.6.Giải pháp cấp thoát nước môi trường .......................................................................16 2.7.Giải pháp kết cấu .....................................................................................................16 PHẦN 2: THIẾT KẾ KẾT CẤU THƯỢNG TẦNG ..................................................18 CHƯƠNG 1: TIÊU CHUẨN VÀ TẢI TRỌNG THIẾT KẾ .....................................19 1.1.Tiêu chuẩn thiết kế...................................................................................................19 1.2.Tải trọng thiết kế.............................................................................................................. 19 1.2.1. Tĩnh tải ................................................................................................................19 1.2.2. Hoạt tải ................................................................................................................20 1.2.3. Tải trọng gió ........................................................................................................21 1.3.Cường độ vật liệu.....................................................................................................22 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN .................................................................23 2.1.Thiết kế kết cấu sàn..................................................................................................23 2.1.1.Cấu tạo và phân tích kết cấu sàn mái.....................................................................23 2.1.2.Xác định chiều dày sàn mái...................................................................................23 2.1.3.Tải trọng ...............................................................................................................24 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2.1.3.1.Tĩnh tải...............................................................................................................24 2.1.3.2.Hoạt tải ..............................................................................................................26 2.1.4.Tính nội lực và tính thép cho các ô sàn mái...........................................................27 2.1.4.1.Tính nội lực và tính thép cho ô sàn SM1 ............................................................ 27 2.1.4.2.Tính nội lực và tính thép cho ô sàn SN2............................................................. 30 2.2.Thiết kế kết cấu sàn tầng 2 .......................................................................................32 2.2.1.Cấu tạo và phân tích kết cấu sàn tầng 2 .................................................................32 2.2.2.Xác định chiều dày sàn tầng 2...............................................................................32 2.2.3.Tải trọng ...............................................................................................................33 2.2.3.1.Tĩnh tải...............................................................................................................33 2.2.3.2.Hoạt tải ..............................................................................................................35 2.2.4.Tính nội lực và tính thép cho các ô sàn..................................................................36 2.2.4.1.Tính nội lực và tính thép cho ô sàn S4................................................................ 36 2.2.4.2.Tính nội lực và tính thép cho ô sàn S2................................................................ 40 2.3.Thiết kế kết cấu sàn tầng 3 .......................................................................................41 2.3.1.Cấu tạo và phân tích kết cấu sàn tầng 3 .................................................................41 2.3.2.Xác định chiều dày sàn tầng 3...............................................................................41 2.3.3.Tải trọng ...............................................................................................................43 2.3.3.1.Tĩnh tải...............................................................................................................43 2.3.3.2.Hoạt tải ..............................................................................................................45 2.3.4.Tính nội lực và tính thép cho các ô sàn..................................................................45 2.3.4.1.Tính nội lực và tính thép cho ô sàn S5................................................................ 45 2.3.4.2.Tính nội lực và tính thép cho ô sàn S6................................................................ 49 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KẾT CẤU CẦU THANG ...........................................51 3.1.Cấu tạo và phân tích hệ thống cầu thang ..................................................................51 3.1.1.Cấu tạo và phân tích mặt bằng cầu thang............................................................... 51 3.1.2. Cấu tạo và phân tích mặt đứng .............................................................................52 3.2.Thiết kế kết cấu cầu thang điển hình ........................................................................53 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3.2.1. Cấu tạo và phân tích kết cấu.................................................................................53 3.2.1.1 Cấu tạo và phân tích trên mặt bằng.....................................................................53 3.2.1.2 Cấu tạo và phân tích mặt đứng ...........................................................................53 3.2.2 Tính toán cấu kiện cầu thang.................................................................................54 3.2.2.1 Xác định tải trọng............................................................................................... 54 3.2.2.2 Xác định nội lực và tính cốt thép........................................................................56 3.2.2.3. Xác định nội lực và tính thép cho dầm chiếu nghỉ DCN ....................................68 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẦM ............................................................ 74 4.1.Cấu tạo và phân tích hệ thống dầm dọc ....................................................................74 4.2.Thiết kế dầm dọc điển hình ......................................................................................74 4.2.1. Cấu tạo và phân tích kết cấu.................................................................................74 4.2.2. Tải trọng tác dụng lên dầm dọc trục B..................................................................75 4.2.2.1.Tỉnh tải tác dụng lên dầm trục B ........................................................................75 4.2.2.2. Hoạt tải tác dụng lên dầm trục B .......................................................................78 4.2.3. Nội lực dầm dọc trục B .......................................................................................80 4.2.3.1. Các trường hợp tải và tổ hợp tải ........................................................................80 4.2.3.2. Sơ đồ chất tải dầm dọc trục B............................................................................80 4.2.3.3. Kết quả nội lực dầm dọc trục B .........................................................................82 4.2.4. Tính thép và bố trí thép các đoạn dầm..................................................................82 CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG...........................................................86 5.1.Cấu tạo và phân tích kết cấu công trình....................................................................86 5.1.1.Cấu tạo và phân tích trên mặt bằng .......................................................................86 5.1.2. Cấu tạo và phân tích trên mặt đứng .....................................................................86 5.2.Thiết kế kết cấu khung ............................................................................................. 88 5.2.1. Vật liệu sử dụng...................................................................................................88 5.2.2.Thiết kế sơ bộ tiết diện dầm khung........................................................................88 5.2.3.Thiết kế sơ bộ tiết diện cột khung..........................................................................88 5.2.3.1.Tính chọn tiết diện cho cột trục C khung trục 3 ..................................................89 5.2.3.2.Tổng hợp tiết diện cột khung..............................................................................92 5.2.3.3.Kiểm tra điều kiện độ mãnh cột..........................................................................93 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 5.2.4.Tải trọng tác dụng lên khung.................................................................................93 5.2.4.1.Tĩnh tải và hoạt tải ............................................................................................. 93 5.2.4.2.Tĩnh tải...............................................................................................................94 5.2.4.3.Hoạt tải tác dụng lên khung trục 3......................................................................118 5.2.4.4.Gió tác dụng lên khung trục trục 3 .....................................................................122 5.2.5.Các trường hợp chất tải .........................................................................................125 5.2.6.Tính toán và bố trí thép cho khung trục 4 .............................................................. 133 5.2.6.1. Nội lực khung trục 4 .........................................................................................133 5.2.6.2. Tính toán điển hình cột C21 nằm giữa tầng 2 và tầng 3 .....................................136 5.2.6.3. Tính toán điển hình dầm D6 tầng 3 ...................................................................140 PHẦN 3: THIẾT KẾ KẾT CẤU HẠ TẦNG.............................................................. 144 CHƯƠNG 1: THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT......................................................145 1.1.Phân tích cột địa tầng ...................................................................................................... 145 1.1.1.Cấu tạo địa chất.....................................................................................................145 1.1.2.Mặt cắt địa chất ở 3 hố khoan: HK1, HK2, HK3 ...................................................146 1.2.Xử lý số liệu địa chất ............................................................................................... 148 1.2.1.Lớp đất thứ nhất....................................................................................................148 1.2.1.1.Chỉ tiêu cơ học ...................................................................................................148 1.2.1.2.Chỉ tiêu vật lý.....................................................................................................151 1.3.Thống kê chỉ tiêu nén lún.........................................................................................153 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÀ KIỀNG ..................................................157 2.1.Cấu tạo và phân tích hệ thống đà kiềng ....................................................................157 2.2.Thiết kế đà kiềng điển hình ĐK1..............................................................................157 2.2.1.Cấu tạo và phân tích kết cấu..................................................................................157 2.2.2.Tải trọng ...............................................................................................................158 2.2.3.Xác định nội lực....................................................................................................159 2.2.3.1.Các trường hợp tải.............................................................................................. 159 2.2.3.2.Tổ hợp tải trọng .................................................................................................159 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2.2.3.3.Kết quả nội lực...................................................................................................159 2.2.3.4.Tính thép và bố trí thép cho đà kiềng ĐK1 .........................................................160 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KẾT CẤU NỀN MÓNG....................................................164 A.PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT........................................................................164 3.1.Tài liệu cơ bản .........................................................................................................164 3.1.1. Mô tả số liệu cơ bản. ............................................................................................ 164 3.1.2. Mặt cắt địa tầng khu vực xây dựng.......................................................................164 3.2. Đánh giá khả năng chịu tải đất nền..........................................................................166 3.2.1. Xác định tải trọng tiêu chuẩn của đất nền ............................................................. 166 3.2.2 Đánh giá sức chịu tải của đất nền ..........................................................................167 3.3.Phân tích và chọn phương án nền móng ...................................................................167 3.3.1 Đề xuất và phân tích các phương án nền móng......................................................167 3.3.2 Chọn phương án nền móng tối ưu .........................................................................169 B – PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP .......................................................169 3.4.Cấu tạo và phân tích hệ thống móng ........................................................................169 3.4.1 Mặt bằng cột và hệ thống đà kiềng........................................................................169 3.4.2 Tải trọng tác dụng tại chân cột C30 khung trục 3 tầng 1........................................170 3.4.3. Tính toán sơ bộ số lượng cọc và tải trọng tác dụng lên mỗi cây cọc .....................174 3.4.3.1. Chọn kích thước sơ bộ đài cọc theo nhịp khung ................................................174 3.4.3.2 Chọn sơ bộ số lượng cọc trong móng và bố trí cọc .............................................174 3.4.3.3 Chọn tiết diện cọc và chiều dài cọc ....................................................................178 3.4.3.4 Tính toán lại sức chịu tải của cọc theo cường độ đất nền ...................................195 3.5.Thiết kế nền móng ...................................................................................................199 3.5.1 Thiết kế móng M1 dưới cột C30 khung trục 3-D tầng 1 ........................................199 3.5.1.1 Tải trọng tác dụng lên móng M1 ........................................................................199 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3.5.1.2 Kiểm tra lại đài cọc và số lượng cọc của móng M1 ............................................199 3.5.1.3 Kiểm tra móng cọc đài thấp................................................................................200 3.5.1.4 Kiểm tra điều kiện chịu tải móng cọc M1...........................................................201 3.5.1.5 Kiểm tra nền theo điều kiện biến dạng (trạng thái giới hạng thứ 2......................203 3.5.1.6 Kiểm tra độ lún của móng M1...........................................................................208 3.5.1.7 Thiết kế kết cấu móng M1..................................................................................211 3.5.1.8 Tính sức chịu tải của cọc theo cường độ vật liệu ...............................................219 3.5.2 Thiết kế móng M2 dưới cột C6B khung trục 6 – B tầng 1 .....................................222 3.5.2.1 Tải trọng tác dụng lên móng M2 ........................................................................222 3.5.2.2 Xác định đài cọc và số lượng cọc .......................................................................222 3.5.2.3 Kiểm tra độ sâu chôn đài....................................................................................224 3.2.2.4 Kiểm tra điều kiện chịu tải móng cọc M2...........................................................225 3.5.2.5 Kiểm tra nền theo điều kiện biến dạng (trạng thái giới hạng thứ 2).....................228 3.5.2.6 Kiểm tra độ lún của móng M2...........................................................................232 3.5.2.7 Kiểm tra chênh lệch lún giữa 2 móng .................................................................236 3.5.2.8 Thiết kế kết cấu móng M2..................................................................................237 PHẦN IV: THI CÔNG PHẦN NGẦM .......................................................................245 CHƯƠNG 1: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG ..............246 1.1. Công tác chuẩn bị chung .........................................................................................246 1.1.1. Công tác giải phóng mặt bằng ..............................................................................246 1.1.2. Công tác cấp nước................................................................................................ 246 1.1.4. Đường xá và làm rào tạm thời ..............................................................................246 1.1.5. Đường điện và hệ thống chiếu sáng......................................................................247 1.1.6. Công tác trắc đạc..................................................................................................247 1.1.7. Biện pháp thi công chung.....................................................................................248 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1.2. Tính toán khối lượng............................................................................................... 248 1.2.1. Khối lượng đất đào............................................................................................... 249 1.2.2. Khối lượng BT phần ngầm...................................................................................249 1.2.3. Khối lượng ván khuôn phần ngầm........................................................................251 CHƯƠNG 2: THI CÔNG PHẦN NGẦM...................................................................252 2.1. Công tác thi công cọc.............................................................................................. 252 2.1.1. Kỹ thuật thi công cọc ...........................................................................................252 2.1.2. Chọn máy phục vụ ép cọc ....................................................................................256 2.1.3. Xử lý cọc khi thi công ép cọc...............................................................................266 2.1.4. Nhật ký thi công, kiểm tra và nghiệm thu cọc.......................................................266 2.1.5. An toàn lao động ép cọc.......................................................................................267 2.2. Công tác đất............................................................................................................268 2.2.1. Đào đất ...............................................................................................................268 2.2.2. Đất đắp ................................................................................................................271 2.2.3. Nội quy an toàn đào đất........................................................................................271 2.2.4. Các sự cố thường gặp trong thi công đất .............................................................. 272 2.3. Công tác ván khuôn ................................................................................................ 273 2.3.1. Công tác ván khuôn đài móng ..............................................................................273 2.3.2. Thiết kế ván khuôn đài móng ...............................................................................276 2.3.3. Thiết kế ván khuôn đà kiềng ................................................................................279 2.3.4. Những yêu cầu trong lắp dựng ván khuôn ............................................................ 285 2.4. Công tác cốt thép ....................................................................................................286 2.5. công tác đổ bê tông .................................................................................................289 2.5.1. Lựa chọn phương pháp thi công bê tông............................................................... 289 2.5.2. Chọn máy thi công bê tông đài, đà kiềng.............................................................. 290 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2.5.3. Một số yêu cầu kỹ thuật của bê tông thương phẩm ..............................................294 2.5.4. Đổ, đầm bê tông móng .........................................................................................296 2.5.5. Kiểm tra chất lượng và bảo dưỡng bê tông...........................................................297 2.5.6. Tháo dỡ ván khuôn móng.....................................................................................298
- Xem thêm -