Tài liệu The kho

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vị: Công ty TNHH Việt Trung THẺ KHO Số:58 Ngày lập thẻ: 01/12/2011 Tên nhãn hiệu,qui cách vật tư hàng hoá: Ly vang 150 Đơn vị tính: Bộ Ngày Nhập Xuất Chứng từ Số phiếu Nhập Xuất Số lượng Ghi Diễn giải chú Nhập Xuất Tồn tháng 11/2011 15/12 016231 Tồn 102 Cty DVDL Bến Thành 96 198 17/12 099168 K/S Furama 24 174 20/12 099173 K/S FaiFo 32 142 22/12 099197 Nguyễn Thị Thuý Vân 20 122 23/12 099201 K/S Sài Gòn Tourane 48 74 30/12 017220 31/12 Cty DLDV Bến Thành 099315 Công ty TNHH Anh Đức Tổng cộng 48 144 122 60 184 62 62 SỔ CÁI TK 156.2 Tháng Tháng 12/2011 12/2011 Ngày tháng Chứng từ Số Ngày Tron Diễn giải g TK Số tiền Nợ Đ. ứng Có NK 31/12 Số dư đầu tháng 12/2011 111 Số phát sinh trong tháng 111 1 09.206.400 126.225.213 12 …………….. Kết chuyển chi phí mua hàng sang TK 632 Số dư cuối tháng 12/2011 632 58.857.903 176.573.710
- Xem thêm -