Tài liệu Thành lập thang bảng lương cho bộ phận lao động gián tiếp tại công ty bánh kẹo kingdom

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 258 |
  • Lượt tải: 3

Mô tả:

1. Tổng Quan Về Công Ty Bánh Kẹo KINGDOM 1 1.1 Giới Thiệu Chung Về Công Ty 1 1.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Các Vị Trí 1 1.3 Lao động gián gián tiếp tại công ty bánh kẹo KINGDOM 1 2. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Xây Dựng Thang Bảng Lương Của Công Ty Bánh Kẹo KINGDOM 2 3. Xây Dựng Thang Bảng Lương Cho Bộ Phận Lao Động Gián Tiếp Tại Công Ty Bánh Kẹo KINGDOM Theo Giá Trị Thực Hiện Công Việc 4 3.1 Xây dựng bảng chức danh công việc và mô tả công việc cho bộ phận lao động gián tiếp tại công ty. 4 3.2 Lựa chọn các vị trí để đánh giá 12 4. Thiết kế cơ sở để xây dựng thang bảng lương 12 4.1 Xây dựng bảng điểm chi tiết các nhóm nhân tố ảnh hưởng 12 4.2 Bảng cho điểm các chức danh của lao động gián tiếp tại công ty bánh kẹo KINGDOM 16 5. Thiết lập thang bảng lương cho lao động gián tiếp 18 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BÁNH KẸO KINGDOM 1.1 Giới Thiệu Chung Về Công Ty Tên công ty: Công Ty Bánh Keọ KINGDOM Địa chỉ: Km9, Đại Lộ Thăng Long Hà Nội Vốn điều lệ: 20 Tỷ đồng Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Bánh kẹo, chế biến thực phẩm; Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm chuyên ngành , hàng hóa tiêu dùng 1.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Các Vị Trí
MỤC LỤC 1. Tổng Quan Về Công Ty Bánh Kẹo KINGDOM......................................................1 1.1 Giới Thiệu Chung Về Công Ty..................................................................................1 1.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Các Vị Trí................................1 1.3 Lao động gián gián tiếp tại công ty bánh kẹo KINGDOM........................................1 2. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Xây Dựng Thang Bảng Lương Của Công Ty Bánh Kẹo KINGDOM......................................................................................................2 3. Xây Dựng Thang Bảng Lương Cho Bộ Phận Lao Động Gián Tiếp Tại Công Ty Bánh Kẹo KINGDOM Theo Giá Trị Thực Hiện Công Việc..........................................4 3.1 Xây dựng bảng chức danh công việc và mô tả công việc cho bộ phận lao động gián tiếp tại công ty....................................................................................................................4 3.2 Lựa chọn các vị trí để đánh giá..............................................................................12 4. Thiết kế cơ sở để xây dựng thang bảng lương........................................................12 4.1 Xây dựng bảng điểm chi tiết các nhóm nhân tố ảnh hưởng....................................12 4.2 Bảng cho điểm các chức danh của lao động gián tiếp tại công ty bánh kẹo KINGDOM........................................................................................................................ 16 5. Thiết lập thang bảng lương cho lao động gián tiếp................................................18 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BÁNH KẸO KINGDOM 1.1 Giới Thiệu Chung Về Công Ty Tên công ty: Công Ty Bánh Keọ KINGDOM Địa chỉ: Km9, Đại Lộ Thăng Long Hà Nội Vốn điều lệ: 20 Tỷ đồng Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Bánh kẹo, chế biến thực phẩm; Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm chuyên ngành , hàng hóa tiêu dùng 1.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Các Vị Trí 1.3 Lao động gián gián tiếp tại công ty bánh kẹo KINGDOM 1 Lao động gián tiếp của công ty bánh kẹo KINGDOM bao gồm: Giám đốc, Phó giám đốc, các phòng ban thực hiện các chức năng chuyên môn nghiệp vụ.  Khi chia lao động của công ty theo nội dung công việc, nghề nghiệp. Đối tượng lao động gián tiếp sẽ được chia như sau: Vị trí trưởng phòng: Trưởng phòng kỹ thuật; Trưởng phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm; Trưởng phòng kế hoạch dự án và phát triển thị trường; Trưởng phòng vật tư; Trưởng phòng Tài vụ; Trưởng phòng hành chính – tổng hợp. Ví trí phó phòng: Phó phòng kỹ thuật; Phó phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm; Phó phòng kế hoạch dự án và phát triển thị trường; Phó phòng vật tư; Phó phòng Tài vụ; Phó phòng hành chính – tổng hợp. Quản đốc: Quản đốc xí nghiệp bánh; Quản đốc xí nghiệp kẹo; Quản đốc xí nghiệp phụ trợ; Quản đốc nhà máy 1; Quản đốc nhà máy 2. Nhân viên: Nhân viên phòng kỹ thuật; Nhân viên phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm; Nhân viên phòng kế hoạch dự án và phát triển thị trường; Nhân viên phòng vật tư; Nhân viên phòng tài vụ; Nhân viên văn phòng.  Khi chia lao động theo năng lực và trình độ chuyên môn, lao động gián tiếp được phân thành các loại: Chuyên viên: Là những người có trình độ từ đại học trở lên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm chuyên môn từ 3 năm trở lên ,có khả năng giải quyết các công việc mang tính tổng hợp, phức tạp. Nhân viên: Là những người lao động gián tiếp với trình độ chuyên môn trung bình hoặc thấp. Nhân viên là người đã qua đào tạo với các trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng, nhưng chưa có kinh nghiệm nhiều. Hoặc các trường lớp chuyên môn, nghiệp vụ, và cũng có thể là chưa qua đào tạo. 2. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Xây Dựng Thang Bảng Lương Của Công Ty Bánh Kẹo KINGDOM 2 Quan điểm, chính sách tiền lương của công ty: Hiện tại, các doanh nghiệp Việt Nam khi xây đựng chính sách tiền lương riêng của công ty mình, đều dựa theo các quy định, văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước về các chính sách lương như: Luật lao động, tiền lương tối thiểu vùng… Đối với công ty bánh kẹo Kingdom chính sách về tiền lương luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật. Công ty nằm trên địa bàn thuộc vùng I, theo Điều 3, nghị định 153/2016/NĐ-CP mức lương tối thiểu là 3.750.000 đồng/tháng. Vì vậy, khi thiết kế thang bảng lương, công ty không thể trả mức lương thấp hơn 3.750.000 đồng/ tháng. Các mức lương hiện tại trên thị trường: Khi xây dựng thang bảng lương, công ty cần tham khảo các mức lương trên thị trường. Sao cho phù hợp với mức lương trung bình mà các công ty khác cùng ngành ghề, cùng địa bàn trả cho người lao động. Công ty bánh kẹo Kingdom hiện tại đang trả cho người lao động sản xuất trực tiếp với mức lương trung bình là 4.000.000 đồng. Với bộ phận lao động gián tiếp trung bình là 5.000.000 đồng. Trình độ, kỹ năng của của người lao động: Với đặc thù nghề nghiệp là sản xuất bánh kẹo, đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận và tỉ mỉ, nên lao động tại công ty chủ yếu là nữ giới, và không yêu cầu bằng cấp quá cao đối với người lao động. Mặc dù vậy, đối với bộ phận lao động gián tiếp, yêu cầu về bằng cấp, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn vẫn không thể thiếu. Đối với từng đối tượng lao động, ở công ty cũng có mức lương khác nhau. Phù hợp với trình độ, vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng lao động. 3 3. Xây Dựng Thang Bảng Lương Cho Bộ Phận Lao Động Gián Tiếp Tại Công Ty Bánh Kẹo KINGDOM Theo Giá Trị Thực Hiện Công Việc 3.1 Xây dựng bảng chức danh công việc và mô tả công việc cho bộ phận lao động gián tiếp tại công ty. Nhóm chức danh Lãnh Chức Chức năng, nhiệm vụ danh đạo cấp cao Giám đốc Tiêu chuẩn - Điều hành, quyết định mọi - Tốt nghiệp trình độ từ đại học hoạt động của công ty chuyên ngành - Quyết định các vấn đề liên Kinh tế/Quản trị kinh quan đến hoạt động kinh doanh doanh/Thương mại trở lên. các phương án đầu tư - Có kiến thức chuyên sâu về điều - Quyết định tổ chức thực hiện hành kinh doanh. các hoạt động quản trị nhân lực - Khả năng tổ chức, hoạch định, như: tuyển chọn, bổ nhiệm, quản lý tốt miễn nhiệm, ký hợp đồng lao - Khả năng đàm phán, giao tiếp tốt. động, chấm dứt hợp đồng lao - Khả năng làm việc độc lập, chịu - Chịu trách nhiệm trước pháp được áp lực cao. luật với các hoạt động của công - Trung thực, nhiệt tình, có tinh ty. thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc. - Yêu cầu kinh nghiệm từ 7 năm trở lên ( có kinh nghiệm ở vị trí Phó Giám tương đương là 5 năm). - Xây dựng kế hoạch, chiến lược - Có khả năng làm việc độc lập, kinh doanh theo từng sáng tạo, có kỹ năng lãnh đạo,quản đốc tháng/quý/năm trình Giám đốc lý công việc và nhân sự. vận phê duyệt. - Có khả năng phân tích nhạy bén, hành -Triển khai thực hiện các kế quyết đoán trong công việc. hoạch kinh doanh đã được phê - Tốt nghiệp Đại học trở lên 4 duyệt, phân bổ các chỉ tiêu kinh chuyên ngành Kinh tế, Quản trị, doanh Thương mại. - Ghi nhận thông tin phản hồi về - Có kiến thức chuyên sâu trong tổ chế độ và ý kiến đóng góp của chức, quản lý hoạt động sản xuất nhân sự. của công ty. - Tham mưu, đánh giá kết quả - Trung thực, nhiệt tình, có tinh công việc và năng lực cấp dưới. thần trách nhiệm, năng động, sáng - Quản lý, đào tạo và phát triển tạo trong công việc. đội ngũ nhân viên quản lý. - Yêu cầu kinh nghiệm từ 7 năm - Tham mưu cho giám đốc trở lên, ( có kinh nghiệm ở vị trí những vấn đề liên quan đến kỹ tương đương là 5 năm). thuật, theo dõi tiến độ dự án, kết thúc dự án. -Nhận biết và kiểm soát rủi ro trong hoạt động vận hành phối hợp các bộ phận liên quan đưa ra các biện pháp ngăn chặn/giảm thiểu rủi ro cũng như phương Quản pháp đo lường rủi ro. Phòng - Tham mưu cho giám đốc và - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành lý cấp Kỹ phó giám đốc những vấn công Điện- điện tử, Viễn thông, Điện trung Thuật tác kỹ thuật, công nghệ, định công nghiệp, Công nghệ thông tin. mức và chất lượng sản phẩm - Am hiểu các phần mềm công - Thiết kế, triển khai giám sát về nghệ, thiết kế, đồ họa… kỹ thuật trong quá trình hoạt - Đọc hiểu các tài liệu về máy móc động sản xuất của công ty. bằng tiếng anh. - Kết hợp với phòng vật tư theo - Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc dõi, kiểm tra chất lượng, số độc lập tốt. lượng hàng hóa, vật tư khi mua - Có khả năng chịu áp lực công vào hoặc xuất ra việc cao. 5 - Quản lý, điều hành và giám sát - Kỹ năng quản lý giỏi. công việc của nhân viên thuộc - Trung thực, nhiệt tình, có tinh phòng. thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc. - Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất là từ - Hỗ trợ ban lãnh đạo xây dựng, 3 năm trở lên ở vị trí tương đương. - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý và phát triển hệ thống công nghệ thực phẩm, công nghệ quản lý chất lượng. sinh học… - Hướng dẫn các hoạt động sản - Am hiểu về kiến thức chuyên Phòng xuất tuân theo các tiêu chuẩn an kiển ngành cũng như các quy định an toàn. toàn vệ sinh. - Phối hợp với các phòng ban để - Có khả năng chịu áp lực công chất tiền hành kiểm soát chất lượng việc cao. lượng ngay từ khâu sản xuất đầu tiên - khả năng làm việc nhóm và các sản - Tiến hành đánh giá sản xuất nhân tốt. thử nghiệm chuẩn bị cho ra sản - Trung thực, nhiệt tình, có tinh phẩm mới. thần trách nhiệm, năng động, sáng tra phẩm Quản lý, điều hành và giám sát tạo trong công việc. công việc của nhân viên thuộc - Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất là từ phòng. 3 năm trở lên ở vị trí tương đương. Phòng - Tổng hợp để tham mưu cho - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế Giám đốc xây dựng các quy Quản trị kinh doanh, Marketing, hoạch hoạch, kế hoạch phát triển, Kinh tế… dự án chương trình, dự án về lĩnh vực - Có khả năng thực hiện và lên kế và bánh kẹo. hoạch tốt. phát - Theo dõi tình hình thực hiện kế - Khả năng giao tiếp, thương thuyết triển hoạch, chương trình, dự án và và tiếng anh thành thạo. thị tình hình phát triển. - Khả năng đánh giá và phân tích trường - Xây dựng các báo cáo định kỳ, thị trường tốt. 6 đột xuất về tình hình hoạt động - Kỹ năng là việc nhóm và độc lập của công ty. tốt. - Thẩm định các chương trình, - Trung thực, nhiệt tình, có tinh kế hoạch, dự án để từ đó đưa ra thần trách nhiệm, năng động, sáng các hướng phát triển cho công tạo trong công việc. ty. - Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất là từ - Tìm kiếm, phát triển quan hệ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương với các khách hàng và đối tác tiềm năng - Quản lý, điều hành và giám sát công việc của nhân viên thuộc phòng. Phòng - Thực hiện các hoạt động giao - Tốt nghiệp đại học Ngoại thương, Xuất dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng Kinh tế, Thương mại, Ngoại ngữ… Nhập với khách hàng và nhà cung cấp - Giỏi ngoại ngữ, phải am hiểu Khẩu - Hoàn tất các thủ tục và chứng được các thủ tục xuất nhập khẩu, - từ xuất nhập khẩu hàng hóa như: Có khả năng lập kế hoạch và kỹ Hợp đồng mua bán, bộ chứng từ năng trình bày. vận chuyển, bộ chứng từ xuất - Phải có hiểu biết cơ bản về các nhập khẩu, các thủ tục thanh điều kiện thương mại quốc tế, các toán, các thủ tục giao nhận hàng phương thức thanh toán quốc tế, hóa. các phương thức vận tải quốc tế và - Kết hợp cùng với kế toán, thực các văn bản pháp lý quy định về hiện các hoạt động thanh toán và việc khai báo hải quan. làm các bảo lãnh ngân hàng. - Trung thực, nhiệt tình, có tinh - Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, thần trách nhiệm, năng động, sáng hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất tạo trong công việc. khẩu với số lượng thực tế tại cửa - Có khả năng chịu áp lực cao. khẩu trong quá trình làm hồ sơ - Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất là từ thông quan hàng hóa. 3 năm trở lên ở vị trí tương đương 7 - Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng. - Thực hiện việc tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường xuất khẩu theo chiến lược công ty đã đề ra. - Thường xuyên liên lạc, chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và nhà cung cấp. Thu thập và đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh. - Tham mưu cho Giám đốc, phó giám đốc chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu đồng thời lập báo cáo nội bộ và báo cáo với các cơ quan nhà nước có liên quan... Phòng - Tham mưu cho Giám đốc xây - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế dựng Quy chế phối hợp các Kế toán, Kiểm toán, Kế toán tài Toán phòng ban, xây dựng Quy chế chính, Thuế, Tài chính ngân hàng quản lý tài chính và Quy chế chi … tiêu nội bộ. - Đã tham gia các khóa học, cập - Lập kế hoạch thu – chi hàng nhật kiến thức về nghiệp vụ kế tháng, quý, năm đảm bảo hoạt toán, kiểm toán, quản trị tài chính động sản xuất kinh doanh có - Am hiểu về lĩnh vực kế toán, hiệu quả, cân đối nguồn thu, chi thuế. Sử dụng thành thạo các phần 8 và điều hoà sử dụng vốn trong mềm có liên quan. toàn Công ty; - Có khả năng sắp xếp và bố trí - Phối hợp với các bộ phận có công việc khoa học và hợp lý. liên quan làm việc với các tổ - Trung thực, nhiệt tình, có tinh chức tín dụng về những vấn đề thần trách nhiệm, năng động, sáng có liên quan đến hợp đồng vay tạo trong công việc. vốn; chủ động cân đối sử dụng - Có khả năng chịu áp lực cao. nguồn vốn vay có hiệu quả - Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất là từ .- Giúp Ban lãnh đạo tổ chức 3 năm trở lên ở vị trí tương đương triển khai thực hiện các văn bản pháp luật của Nhà nước, xây dựng quy chế, quy định của công ty về chế độ tài chính, kế toán. Thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định pháp luật. -Thường xuyên kiểm tra việc quản lý, kiểm soát ,Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán, các tài sản thuộc sở hữu của Công ty theo quy định và sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật, bảo mật số liệu kế toán theo quy định của điều lệ Công ty. - Hướng dẫn các phòng ban thực hiện việc ghi chép ban đầu đúng chế độ thanh toán theo quy định. - Quản lý, điều hành và giám sát công việc của nhân viên thuộc phòng 9 - Tham mưu tổng hợp cho Giám - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đốc, Phó giám đốc xây dựng quy Nhân sự, Quản trị kinh doanh, chế, các hoạt động trong công Luật, Kinh tế, Tâm lý học.. ty. - Am hiểu về Luật và các quy định, - Tham gia phối hợp tổ chức chính sách pháp luật có liên quan. cùng các phòng ban khác, thực - Kỹ năng hoạch định và định hiện công tác hậu cần, chuẩn bị. hướng phát triển nhân lực tốt. - Thực hiện các hoạt động theo - Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, sự phân công của ban lãnh đạo giao tiếp tốt. Phòng hành chínhnhân sự về nhân sự như: tuyển dụng, đào - Kỹ năng soạn thảo văn bản, thành tạo, các thủ tục nhân sự. thạo tin học văn phòng. - Tư vấn về các văn bản pháp lý. - Trung thực, nhiệt tình, có tinh Truyền đạt các thông tư, nghị thần trách nhiệm, năng động, sáng định pháp luật có liên quan. Và tạo trong công việc. các quyết định quy chế trong - Có khả năng chịu áp lực cao. công ty. - Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất là từ - Quản lý, điều hành và giám sát 3 năm trở lên ở vị trí tương đương công việc của nhân viên thuộc phòng. - Phối hợp với các phòng ban tiến hành đánh giá cán bộ nhân viên. - Thực hiện soạn thảo, ký kết Nhân Nhân hợp đồng lao động. - Thực hiện các chức năng và Viên viên nhiệm vụ theo đúng phòng ban chuyên ngành Điện- điện tử, Viễn phòng và theo lãnh đạo của phòng ban thông, Điện công nghiệp, Công chuyên môn đã phân công nghệ thông tin. nhiệm vụ. - Am hiểu các phần mềm công - Phối hợp với thành viên trong nghệ, thiết kế, đồ họa… Kỹ Thuật Tốt nghiệp Cao đẳng đại học 10 phòng bạn mình và các phòng - Đọc hiểu các tài liệu về máy móc ban, bộ phận khác đề thực hiện bằng tiếng anh. và hoàn thành công việc. - Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt. - Có khả năng chịu áp lực công việc cao. - Kỹ năng quản lý giỏi. - Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc. - Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất là từ 1- 3 năm ở vị trí tương đương - Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học… Nhân - Am hiểu về kiến thức chuyên viên ngành cũng như các quy định an phòng kiển tra chất lượng toàn vệ sinh. - Có khả năng chịu áp lực công việc cao. - khả năng làm việc nhóm và các nhân tốt. sản - Trung thực, nhiệt tình, có tinh phẩm thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc. - Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất là từ Nhân 1- 3 năm ở vị trí tương đương - Tốt nghiệp cao đẳng đại học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, phòng Marketing, Kinh tế… 11 - Có khả năng thực hiện và lên kế kế hoạch dự án và phát triển thị trường hoạch tốt. - Khả năng giao tiếp, thương thuyết và tiếng anh thành thạo. - Khả năng đánh giá và phân tích thị trường tốt. - Kỹ năng là việc nhóm và độc lập tốt. - Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng Nhân tạo trong công việc. - Tốt nghiệp cao đẳng, đại học viên chuyên ngành Kinh tế, Thương phòng mại, Ngoại ngữ… xuất - Giỏi ngoại ngữ, phải am hiểu nhập được các thủ tục xuất nhập khẩu, - khẩu Có khả năng lập kế hoạch và kỹ năng trình bày. - Phải có hiểu biết cơ bản về các điều kiện thương mại quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, các phương thức vận tải quốc tế và các văn bản pháp lý quy định về việc khai báo hải quan. - Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc. - Có khả năng chịu áp lực cao. - Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất là từ 1- 3 năm ở vị trí tương đương. 12 - Tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kế toán tài chính, Thuế, Tài chính ngân hàng … - Đã tham gia các khóa học, cập nhật kiến thức về nghiệp vụ kế Nhân viên phòng kế toán toán, kiểm toán, quản trị tài chính - Am hiểu về lĩnh vực kế toán, thuế. Sử dụng thành thạo các phần mềm có liên quan. - Có khả năng sắp xếp và bố trí công việc khoa học và hợp lý. - Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc. - Có khả năng chịu áp lực cao. - Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất là từ Nhân 1- 3 năm ở vị trí tương đương Tốt nghiệp cao đẳng đại học viên chuyên ngành Nhân sự, Quản trị phòng kinh doanh, Luật, Kinh tế, Tâm lý hành học.. chính - Am hiểu về Luật và các quy định, nhân chính sách pháp luật có liên quan. sự - Kỹ năng hoạch định và định hướng phát triển nhân lực tốt. - Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, giao tiếp tốt. - Kỹ năng soạn thảo văn bản, thành thạo tin học văn phòng. 13 - Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc. - Có khả năng chịu áp lực cao. - Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất là từ 1- 3 năm ở vị trí tương đương Lựa chọn các vị trí để đánh giá STT 4. Chức Danh Ký Hiệu 1 Giám đốc M01 2 Phó giám đốc M02 3 Trưởng phòng M03 4 Phó phòng M04 5 Nhân viên phòng kỹ thuật M05 6 Nhân viên phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm M06 7 Nhân viên phòng kế hoạch dự án và phát triển thị trường M07 8 Nhân viên phòng xuất nhập khẩu M08 9 Nhân viên phòng kế toán M09 10 Nhân viên phòng hành chính nhân sự M10 Thiết kế cơ sở để xây dựng thang bảng lương Xây dựng bảng điểm chi tiết các nhóm nhân tố ảnh hưởng Tổng điểm: 1000 điểm Tỷ trọng Tên nhóm của yếu tố nhóm yếu tố Điểm Điểm cao nhất cho của Tiêu chí cụ thể từng nhóm tiêu yếu tố chí Nhóm 1: Trình độ học vấn và kinh nghiệm 14 1.Trình độ học vấn 2.Kinh nghiệm 10% 15% 100 150 Trình độ Trung cấp 10 Trình độ Cao đẳng 70 Trình độ Đại học 90 Trình độ Đại học trở lên 100 Không đòi hỏi kinh nghiệm 10 Kinh nghiệm dưới 1 năm 50 Kinh nghiệm từ 1 - 3 năm 80 Kinh nghiệm từ 3 - 5 năm 100 Kinh nghiệm từ 5 - 7 năm 150 Nhóm 2: Thể lực và trí lực Không cần sức lực đặc biệt (bình thường) 3. Thể lực 5% 50 Cần sức lực để di chuyển nâng, đỡ, mang vác vật nặng,… Cần sức lực đặc biệt Bình thường (Không gây căng thẳng, tâm lý thường xuyên) 4. Cường độ tập trung trong công Theo dõi thường xuyên 5% 50 Theo dõi thường xuyên, ảnh hưởng căng thẳng đến thần kinh việc Theo dõi cao độ, suy nghĩ căng thẳng thần kinh 5.Năng lực lập kế hoạch 10% 100 10 20 50 10 30 40 50 Không cần lập kế hoạch 10 Lập kế hoạch theo tuần 50 Lập kế hoạch theo tháng 70 15 6.Năng lực lãnh đạo 10% 100 Lập kế hoạch theo quý 90 Lập kế hoạch theo năm 100 Không cần năng lực lãnh đạo 10 Phải lãnh đạo 1 nhóm 50 Phải lãnh đạo 1 phòng ban 80 Lãnh đạo nhiều phòng ban 100 Không cần sáng tạo 10 Sáng tạo trong phạm vi công việc; ra kiểu dáng, sản phẩm mới 7.Tính sáng tạo 5% 50 Sáng tạo trong phạm vi công việc,tạo ra những ý tưởng về chiến lược, chính sách. Sáng tạo trong phạm vi công việc, và cách quản lí tổ chức Công việc không cần phán quyết Phán quyết các điểm nhỏ trong phạm vi các chỉ dẫn tương đối chi tiết 8. Phán quyết trong công 30 40 50 0 50 Phải đưa ra các quyết định tác động tới 10% 100 việc kết quả làm việc của phòng (ban) khi 80 có hướng dẫn chỉ thị chung Phải đưa ra các quyết định tác động tới kết quả làm việc của toàn doanh 100 nghiệp 9. Khả năng thuyết phục 5% 50 Không cần thuyết phục 0 Cần phải thuyết phục các thành viên 20 trong nhóm 16 Cần phải thuyết phục cấp dưới và khách hàng Cần phải thuyết phục số lượng lớn cấp dưới và khách hàng khó tính 40 50 Nhóm 3: Môi trường làm việc Bình thường Môi trường làm việc có 1-2 trong 4 yếu tố nhiệt độ cao, tiếng ồn, bụi, mùi. 10. Môi trường làm 5% 50 việc Môi trường làm việc có cả 4 yếu tố nhiệt độ cao, tiếng ồn, bụi, mùi. 0 20 40 Môi trường làm việc có cả 4 yếu tố nhiệt độ cao, tiếng ồn, bụi, mùi ở mức 50 độ cao. Không cần quan hệ với người khác nhiều, chủ yếu làm việc độc lập Công việc đòi hỏi phải có quan hệ với người trong nhóm/ tổ/ phòng ban. 11. Quan hệ trong công 5% 50 việc Công việc đòi hỏi phải có quan hệ với mọi người trong nội bộ công ty. 0 20 30 Công việc đòi hỏi phải có quan hệ với mọi người trong nội bộ công ty và ngoài công ty như các khách hàng, đối 50 tác trong sản xuất, kinh doanh Nhóm 4. Trách nhiệm trong công việc 12.Phụ trách giám sát 10% 100 Không giám sát ai Giám sát 1 nhóm nhỏ Giám sát phòng ban/ phân xưởng Quản lý, lãnh đạo toàn công ty. 0 50 80 100 17 13.Trách nhiệm trong việc đưa ra 5% 50 mệnh lệnh, Gây ảnh hưởng nhỏ 10 Liên quan đến 1 nhóm/ bộ phận Liên quan đến phòng ban Liên quan đến hoạt động của toàn 20 40 50 công ty quyết định Bảng cho điểm các chức danh của lao động gián tiếp tại công ty bánh kẹo KINGDOM Tên Nhóm lãnh Quản lý nhóm đạo cấp cao trung cấp yếu tố M01 M02 M03 M04 Nhân viên M05 M06 M07 M08 M09 M10 Nhóm 1: Trình độ học vấn và kinh nghiệm 1. Trình 100 100 70 70 70 70 70 70 150 150 100 nghiệm Nhóm 2: Thể lực và trí lực 3. Thể 10 10 10 lực 4. 80 80 80 80 80 80 80 10 20 10 10 10 10 10 độ học 1 100 vấn 2. Kinh Cường độ tập trung 50 50 40 30 10 10 10 10 10 10 100 100 90 70 50 50 70 70 50 50 trong CV 5. Năng lực lập kế 18 hoạch 6. Năng lực 100 100 80 50 10 10 10 10 10 10 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 100 80 80 80 50 50 50 50 50 50 50 40 40 40 20 20 20 20 20 20 lãnh đạo 7. Tính sáng tạo 8. Phán quyết trong công việc 9. Khả năng thuyết phục Nhóm 3: Môi trường làm việc 10. Môi trường 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 50 50 20 20 20 20 20 20 20 20 50 50 50 50 50 50 làm việc 11. Quan hệ trong công việc Nhóm 4: Trách nhiệm trong công việc 12. Phụ 100 100 80 80 19
- Xem thêm -