Tài liệu Thành lập công ty cổ phần tư vấn hướng nghiệp và phát triển nhân lực chất lượng cao viettronics

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BÀI DỰ THI “MỖI NGÀY MỘT Ý TƯỞNG KINH DOANH” Đề tài: DỰ ÁN ĐẦU TƯ Thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn hướng nghiệp và Phát triển nhân lực chất lượng cao Viettronics. 1 Mục lục: Trang Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC……………….......... 3 1.1. Lý luận chung về nguồn nhân lực 3 1.2. Thực tế đòi hỏi của xã hội (DN) và Bối cảnh Môi trường của Đào tạo nguồn nhân lực hiện nay 4 1.2.1. Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam 4 1.2.2. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam 6 Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA VIETTRONICS 7 2.1. Thực trạng của VTC 7 2.1.1. Thuận lợi: 7 2.1.2. Khó khăn: 10 Chương 3: GIẢI PHÁP ĐỂ VIETTRONICS THÍCH ỨNG VỚI ĐÒI HỎI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ BỐI CẢNH XÃ HỘI 11 3.1. Định hướng đầu tư kinh doanh 12 3.2. Địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện dự án 12 3.2.1. Địa điểm đầu tư: 12 3.2.2. Vốn đầu tư: 13 3.2.2.1. Tổng vốn đầu tư 3.2.2.2. Danh mục chi phí: 13 13 3.2.3. Thời gian thực hiện dự án: 14 3.2.4. Tiến độ thực hiện dự án: 15 3.2.5. Nguồn doanh thu dự kiến 15 3.3. Các giải pháp về thị trường: 16 3.3.1. Nhu cầu của thị trường: 16 3.3.2. Các giải pháp về thị trường: 16 3.3.2.1. Chiến lược Marketing: 2 16 3.3.2.2: Chiến lược cạnh tranh: 20 3.4. Quy trình đào tạo và một số chương trình đào tạo 23 3.4.1. Quy trình đào tạo 23 3.4.2. Một số chương trình đào tạo 27 3.5. Cơ cấu tổ chức 31 3.5.1 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận 31 3.5.1.1: Ban dự án 31 3.5.1.2 : Các bộ phận chức năng 32 Chương 4: Kết Luận 33 4.1 Hiệu quả kinh tế 33 4.2 Hiệu quả xã hội 33 3 Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, THỰC TẾ ĐÒI HỎI CỦA XÃ HỘI, DOANH NGHIỆP VÀ BỐI CẢNH MÔI TRƯỜNG CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY 1.1. Lý luận chung về nguồn nhân lực: Con người, vốn và công nghệ là ba yếu tố sản xuất để con người tạo ra của cải vật chất, thiếu một trong ba yếu tố này hay có sự tăng không đều giữa 3 yếu tố này đều tạo nên sự phát triển không cân đối cho nền kinh tế. Nếu chúng ta chỉ chú trọng thu hút càng nhiều vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh mà quên mất đầu tư cho nâng cấp nguồn nhân lực thì quá trình đầu tư đó không thể phát huy được hết lợi ích của nguồn vốn, dẫn tới một khoản đầu tư không hiệu quả. Từ đó ta có thể nhận thấy tầm quan trọng rất lớn của nguồn lực con người. 1.2. Thực tế đòi hỏi của xã hội (DN) và Bối cảnh Môi trường của Đào tạo nguồn nhân lực hiện nay Nền kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch nhanh chóng sang dạng kinh tế tri thức cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông. Cơ cấu kinh tế của nước ta cũng đang chuyển mạnh theo hướng dịch vụ, công nghiệp, đặc biệt là dịch vụ cao cấp. Điều này đòi hỏi khách quan của thị trường cầu về số lượng, cơ cấu chất lượng, cơ cấu ngành nghề đối với nguồn nhân lực. Từ đó cho thấy vai trò quan trọng của hoạt động Đầu tư phát triển nguồn nhân lực đối với sự phát triển lâu dài và bền vững của nền kinh tế. Trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới diễn ra mạnh mẽ, nguồn nhân lực đóng vai trò ngày càng quan trọng. Những bài học về phát triển kinh tế của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy rõ điều này. Sự phát triển thần 4 kỳ của các quốc gia trong khu vực Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của nhiều nước công nghiệp mới, các nước ASEAN, Trung Quốc đề nhờ vào nguồn nhân lực có chất lượng cao. Việt Nam đã và đang bước vào hội nhập kinh tế thế giới, từng bước tiến tới chiếm lĩnh khoa học công nghệ cao nên cũng đòi hỏi một lực lượng đông đảo nhân lực có trình độ cao, có kha năng làm việc trong môi trường công nghệ và cạnh tranh. Do vậy, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn cao và nhất là có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ sản xuất, là yếu tố then chốt nhằm phát triển nền kinh tế Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững. 1.2.1. Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam: Tính đến ngày 1/4/2009, tổng số dân Việt Nam là 85.789.573 người, dân số trong đọ tuổi lao động chiếm tỷ lệ khoảng 67%. Trong đó nông dân chiếm gần 73%, công nhân chiếm 6%. Như vậy chúng ta có thể nhận thấy lượng công nhân chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong độ tuổi lao động, không những vậy công nhân có tay nghề cao , có trình độ văn hóa, tay nghề, kỹ thuật lại chiếm tỷ lệ thấp so với đội ngũ công nhân nói chung. Theo thống kê số công nhân có trình độ ĐH, CĐ ở nước ta chiếm khoảng 3.3% đội nũ công nhân nói chung. Đội ngũ trí thức Việt Nam những năm gần đây tăng vượt bậc. Năm 2009 cả nước đã tuyển sinh hơn nửa triệu sinh viên, tổng số sinh viên cả nước năm 2009 là 1,7 triệu sinh viên. Số nhân lực có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cũng tăng nhanh. Theo thống kê cả nước có hơn 14.000 thạc sĩ, tiến sĩ khoa học dến năm 2008. Năm 2009 trên cả nước có 376 trườn ĐH, CĐ. Nhìn vào những con số này cho thấy lực lượng tri thức và công chức thực sự là một nguồn lực quan trọng đối với nền kinh tế nước nhà. Nhưng thực tế lại không được như chúng ta mong đợi, hàng năm lượng sinh viên ra 5 trường lớn nhưng tỷ lệ sinh viên không có việc làm chiếm tới 63% , trong đó có nhiều sinh viên có việc làm không đúng với nhành nghề được đào tạo. Theo diễn đàn kinh tế thế giới , năm 2005, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam xếp thứ 53 trong số 59 quốc gia được khảo sát. Còn theo đánh giá của Ngân Hàng thế giới (WB) năm 2008, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay mới chỉ đạt 3.79 điểm ( theo thang điểm 10), xếp thứ 11 trong số 12 nước châu Á tham gia xếp hạng. Các doanh nghiệp Việt Nam nói gì về chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam: Nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam đang thiếu hụt trầm trọng. Các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài rất khó tìm kiếm được nhân lực có chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất kinh doanh – khu vực tạo ra của cải quốc gia. Thực tế có tới 59% trên tổng số 966 doanh nghiệp Nhật được khảo sát trong cuộc điều tra về thị trường lao động ở ASEAN, Trung Quốc và Ấn Độ, do tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản tiến hành, đã cho biết rất khó kiếm được nhân sự quản lý trung gian tại Việt Nam. Việt Nam chiếm tỷ lệ lốn nhất ASEAN. Điều đó cho thấy tình trạng nguồn nhân lực nước ta là hết sức nghiêm trọng. Theo kết quả nghiên cứu, khảo sát 335 doanh nghiệp tham dự giải “ Sao vàng Đất Việt 2011” các doanh nghiệp cho biết họ khá bức xúc về chất lượng của sinh viên tốt nghiệp, khi còn yếu cả về chuyên môn, kỹ năng mềm lẫn trình độ tiếng Anh. Nhiều doanh nghiệp tỏ ra thờ ơ với sinh viên mới ra trường. Họ cho rằng phải mất nhiều thời gian đào tạo lại sinh viên tốt nghiệp từ những kỹ năng cơ bản như soạn thảo văn bản, gửi email cho đến giao tiếp, tác phong làm việc. Dưới góc độ là chủ doanh nghiệp, ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc tập đoàn Vissan đã phát biểu trong ngày hội Nhân Sự Việt Nam: “ Dù đã 6 qua đào tọa nghề hay tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người lao động Việt Nam vẫn phải được doanh nghiệp đào tạo lại. Doanh nghiệp cần nhân sự chất lượng ở 3 điểm căn bản: Có năng lực nghiên cứu sáng tạo; kỹ năng quản lý; tay nghề, kế hoạch sản xuất. Bên cạnh đó công tác tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn với trên 30% tổng số doanh nghiệp. Nhưng một thực trạng khác đã cho thấy sự mâu thuẫn giữa nguồn cung và cầu về nguồn nhân lực. Đó là nguồn nhân lực với những sinh viên mới tốt nghiệp đại học đang trằn trọc tìm việc làm thì các doanh nghiệp cũng kêu ca khó khăn trong tuyển dụng nhân lực. 1.2.2. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là chất lượng đào tạo lao động còn yếu kém. Do quá trình đào tạo chịu nhiều áp lực từ thủ tục, quy chế thụ động, khép kín, hoặc cách giảng dạy truyền thống, một chiều, nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành nên không phải sinh viên nào sau khi ra trường đều có trình độ vững vàng, phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Do đó chất lượng của nguồn nhân lực thấp, người học thường ít được vận dụng những gì sau khi học, hoặc muốn làm việc được thì người học phải chấp nhận qua một quá trình “ Đào tạo lại” không chỉ lãng phí tiền của, thời gian của doanh nghiệp, tổ chức mà còn là của cả người học. Cùng với đó là sự thiếu hợp tác của các doanh nghiệp với các cơ sỏ giáo dục trong việc định hướng nghề nghiệp hoặc tạo điều kiện thực tập, thực tế cho học sinh sinh viên. Báo cáo khảo sát thực trạng quản trị nhân sự của doanh nghiệp việt nam cho thấy chỉ có 3% doanh nghiệp có quan hệ với nhà trường trong tuyển dụng nhân sự. 7 Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA VIETTRONICS 2.1. Thực trạng của VTC Trường CĐCN Viettronics là một trong những cơ sở đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho các đơn vị tuyển dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, là một ngôi trường mới được thành lập và một trường cao đẳng nên VTC có những thuận lợi khá lớn để phát triển công cuộc giáo dục đào tạo và là một nguồn cung cấp nhân lực có uy tín cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, VTC cũng gặp phải rất nhiều những khó khăn và thực trạng hiện nay của VTC có thể nhận thấy như sau: 2.1.1. Thuận lợi: ● Thuận lợi đầu tiên của Viettronics chúng ta đó là một trường Cao đẳng chính quy với số lượng HS – SV lớn ( năm 2010 là gần 4000 HS – SV ). Do đó khách hàng của chúng ta luôn luôn có sẵn và nhu cầu về việc làm và phát triển kỹ năng là rất lớn. Bên cạnh đó trường chúng ta lại nằm trong khu vực có nhiều cơ sở đào tạo ( ĐH Hàng Hải, ĐH Dân lập Hải Phòng, ĐH Y, Cao Đẳng nghề Bách Nghệ, Trung cấp Thủy Sản,…) vì vậy lượng khách hàng tiềm năng của chúng ta cũng rất lớn. ● Tiếp theo chúng ta là một cơ sở đào tạo gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo bên cạnh đó là đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ tuổi, nhiệt huyết, vững chuyên môn, có cơ hội tiếp thu những kỹ năng đào tạo và truyền đạt mới, năng động và ham học hỏi. ● Mối quan hệ giữa nhà trường và các Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng là rất tốt nên đây sẽ là cầu nối rất tốt giúp cho sinh viên có nhiều cơ hội tiếp xúc với công việc thực tế, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới và có nhiều cơ hội việc làm hơn. Từ mối quan hệ đó nhà trường đã tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều cơ hội tiếp xúc với công việc thực tế ngay từ khi còn là sinh viên giúp cho sinh viên tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm hơn. 8 ● Tại Hải Phòng hiện nay có đến ½ các cơ sở đào tạo trọng tâm ngành hàng hải, hơn 1/4 trong số các cơ sở đào tạo là các cơ sở đào tạo nghề trọng tâm phát triển ngành nghề liên quan đến công nghiệp nặng và một trường đại học chuyên ngành y tế, còn lại có 3 cơ sở đào tạo là Đại học Hải Phòng, Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳng Viettronics là các cơ sở đào tạo đa nhành nghề không chú trọng tập trung đào tạo chuyên sâu một ngành nghề nào cả. Nắm bắt được cơ hội này là một thuận lợi rất lớn cho VTC có thể tạo ra được sự khác biệt và xây dựng được thương hiệu của mình khi trọng tâm phát triển ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh. Nhân lực nhành kinh tế , Quản trị kinh doanh hiện nay trên thị trường đang rất thiếu nguôn nhân lực chất lượng cao đối với chuyên ngành này. Nếu VTC thực sự tập trung phát triển xây dựng thương hiệu VTC gắn liền với phát triển đào tạo ngành kinh tế, Quản trị kinh doanh thì VTC sẽ là trở thành một cơ sở cung cấp nguồn nhân lực khối kinh tế lớn mạnh tại Hải Phòng. ● Thuận lợi lớn nhất của Viettronics đó là nhà trường đang dần dần trở thành một cơ sở đào tạo chuyên nghiệp có nhiều khác biệt trong chính sách đào tạo và giáo dục đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp với mô hình đào tạo “ 2+1” . Với nội dung và phương pháp đào tạo hoàn toàn mới nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng nhân sự của các cơ sở tuyển dụng. Cùng với đó là những đổi mới trong giáo dục đang từng bước được tiến hành. 2.1.2. Khó khăn: ● Chất lượng đầu vào của sinh viên trường ta chỉ đạt mức trung bình và tỷ lệ sinh viên có các kỹ năng cơ bản còn rất thấp dẫn đến công tác đào tạo mất nhiều thời gian. ● Đối thủ cạnh tranh là khá lớn với cơ sở vật chất hiện đại và số lượng sinh viên đông đó là các trương cao đẳng và đại học trên đại phận thành phố Hải Phòng 9 ● Phương pháp giảng dạy 1 chiều truyền thống, chưa có nhiều đổi mới nên sinh viên khó có thể tiếp thu được đầy đủ kiến thức chuyên môn để có khả năng làm việc ngay khi mới ra trường. Vì vậy sinh viên Viettronics sau khi ra trường đa số là thiếu kỹ năng làm việc. Các cơ sở tuyển dụng phải đào tạo lại gây ra tình trạng tốn kém về chi phí cũng như thời gian. ● Phương pháp phát triển con người tại Viettronics hiện nay chưa có. Đó là Viettronics chua đưa và chương trình giảng dạy các giáo trình mới nhằm phát huy được khả năng tư duy, phát triển khả năng sáng tạo cho sinh viên. Từ đó sinh viên Viettronics rất thiếu khả năng sáng tạo, ra ý tưởng. Đây là vấn đề chung của tất cả các cơ sở đào tạo tại Việt Nam không chỉ riêng gì Viettronics. Vì vậy cần có sự thay đổi trong phương pháp đào tạo. ● Quy chế và thủ tục của nhà trường còn kép kín và thụ động. ● Mô hình “2+1” là mô hình mới với nội dung đào tạo của nhà trường là hướng tới nhu cầu của doanh nghiệp nhưng theo mô hình này đối tượng đào tạo rất lớn mang tính đại trà thiếu tập trung điều này có thể dẫn đến những nguy cơ sau: ■ Do chất lượng sinh viên đầu vào của Viettronics chỉ đạt ở mức trung bình nên số lượng sinh viên xuất sắc rất ít. Vì vậy khi đào tạo đại trà sẽ tạo ra những khoảng cách rất xa về kiến thức đạt được giữa các sinh viên với nhau dẫn đến tình trạng chán nản ở những sinh viên kém và tự mãn ở những sinh viên giỏi từ đó các sinh viên sẽ mất tinh thần phấn đấu và phát huy được hết khả năng của mình. ■ Số lượng đẩu ra sinh viên quá ồ ạt mà nhu cầu của một doanh nghiệp chỉ có giới hạn nên chỉ 1 phần các sinh viên đó có việc làm và câu hỏi đặt ra là số sinh viên còn lại sẽ làm gì để tìm được công việc phù 10 hợp mà các kỹ năng của họ được đào tạo chỉ đáp ứng nhu cầu của 1 doanh nghiệp duy nhất? Bên cạnh đó Viettronics còn gặp phải một số nhũng vấn đề sau. Đây là những vấn đề mang tính chất chủ quan của sinh viên nhưng có thể thấy đây cũng chính là những vấn đề mà Viettronics đang thực sự gặp phải và cần phải khắc phục trên con đường phát triển. Viettronics là một trường cao đẳng khá là quy mô với số lượng sinh viên tương đối lớn ( vào khoảng 4000 SV/ năm 2010-2011) nhưng Viettronics chưa xây dựng được vị thế của chính mình ngay trong lòng các sinh viên. Ví dụ cụ thể đó là có bao nhiêu sinh viên cũ trở lại trường sau khi đã tôt nghiệp, lượng sinh viên quay trở lại trường và đóng góp phát triển cho trường còn rất hạn chế, điều này cho chúng ta thấy Viettronics đang đánh mất vị thế của chính mình ngay trong long các sinh viên của mình. Viettronics chưa quan tâm và chú trọng đến việc phát triển trọng điểm, ở đây đó là việc tìm ra những sinh viên có khả năng thực sự. Từ đó phát triển những con người đó thành những sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu Viettronics và giới thiệu tới các doanh nghiệp. Cùng với đó là việc tuyển sinh quá đại trà và cái mà Viettronics quan tâm nhiều hơn là số lượng sinh viên chứ không phải là chất lượng đầu ra. Viettronics là một cơ sở kinh doanh giáo dục và sản phẩm được thành phẩm giới thiệu ra thị trường mang thương hiệu Viettronics chính là những sinh viên ra trường. Vậy một doanh nghiệp có sản phẩm kém chất lượng liệu nó có được thị trường chấp nhận??. Nếu sản phẩm đó có phẩm chất, chất lượng tốt thi thương hiệu đã sản sản xuất ra sản phẩm đó sẽ được ghi nhớ và được truyền bá rộng rãi, còn nếu như sản phẩm đó có chất lượng không tôt điều ngược lại sẽ xẩy ra làm cho doanh nghiệp đó mất vị thế trên thị trường. 11 Một vấn đề cần quan tâm đến đó là “ Tại sao Viettronics có khá nhiều những chương trình khuyến khích sinh viên có những ý tưởng sáng tạo nhưng số lượng sinh viên quan tâm đến lại rất ít và đôi khi là không có???” đây là câu hỏi cần được giải đáp nếu chúng ta mong muốn có một nguồn nhân lực tốt. …… Chương 3: GIẢI PHÁP ĐỂ VIETTRONICS THÍCH ỨNG VỚI ĐÒI HỎI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ BỐI CẢNH XÃ HỘI Từ việc nghiên cứu và tìm hiểu về thực trạng nguồn nhân lực tại Việt Nam em đã nhận ra được một số đặc điểm sau: ● Cung và cầu nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam vẫn chưa tìm được hướng đi chung. ● Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của các cơ sở đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. ● Sự gắn bó lợi ích trực tiếp giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo về đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao chưa được chật chẽ và khăng khít. Qua thực trạng trên cùng với lợi thế là sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Viettronics em đã ý tưởng thành lập 1 công ty chuyên về đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu về nhân sụ của các doanh nghiệp. Nhằm tạo ra 1 thương hiệu nguồn nhân lực chất lượng cao mang tên sinh viên Vietronics. Em đã lập một Dự án đầu tư: Thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn hướng nghiệp và Phát triển nhân lực chất lượng cao Viettronics. Đây có thể coi là một giải pháp lâu dài nhằm phát triển chất lượng đào tạo của Viettronics và cúng là để góp phần xây dựng thương hiệu Viettronics 12 phát triển lâu dài và bền vững. Bên cạnh đó chúng ta có thể đào tạo chuyên sâu vào những đối tượng có tiềm năng từ đó tạo ra được sự cạnh tranh và tìm ra được những sinh viên giỏi nhất giới thiệu với thị trường. Cùng với đó việc đào tạo tập trung này sẽ đáp ứng được nhu cầu nhân sự của các doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất mà chất lượng nhân sự có thể được đảm bảo nhất. Từ phương pháp đào tạo tập trung có chọn lọc sẽ giúp cho nhà trường chủ động hơn trong việc đào tạo mà không sợ tình trạng đào tạo ra nhưng không được tuyển dụng. 3.1. Định hướng đầu tư kinh doanh 3.1.1. Tư vấn hướng nghiệp cho các bạn Học sinh – Sinh viên trong nhà trường: Tìm việc làm thêm cho các bạn HS- SV có nhu cầu tìm việc làm thêm nhằm cải thiện thu nhập cá nhân. Tư vấn về định hướng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên nhằm phát huy được tối đa sở trường của họ. Giới thiệu các đơn vị, địa điểm thực tập cho sinh viên năm cuối. ………….. 3.1.2. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Mở các khóa, các hương trình, các lớp đào tạo các kỹ năng về chuyên môn cho sinh viên nhằm tạo ra cho họ những kỹ năng cần thiết nhất đối công việc và cuộc sống. Giúp cho sinh viên có thể hoàn thiện được bản thân và tự tin khi làm việc thực tế. 3.2. Địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện dự án 3.2.1. Địa điểm đầu tư: Địa điểm dự kiến đầu tư có 2 phương án sau ● 13 Địa điểm thành lập công ty có thể nằm ngay tại trường Địa điểm thành lập công ty là một địa điểm bên ngoài khuôn viên ● trường. 3.2.2. Vốn đầu tư: 1. Tổng vốn đầu tư: 60.000.000 VNĐ ( sáu mươi triệu đồng chẵn) Nguồn vốn trên là nguồn vốn tự có của doanh nghiệp 100 %. Trong đó: ● Nguồn vốn từ nhà trường Viettronics: 50% / Tổng nguồn vốn ● Nguồn vốn từ doanh nghiệp: 30 % / Tổng nguồn vốn ● Nguồn vốn từ giảng viên và các nguồn khác: 20% / Tổng nguồn vốn. 3.2.2.2. Danh mục chi phí: A. Chi phí đầu tư ban đầu STT 1 Chi phí Máy tính Đơ Số n vị lượng 3 Bộ 6 000 000 Đơn Thành giá tiền 18 000 000 2 2 Máy in cái 1 000 000 3 Điện thoại cái 3 520 000 4 Quạt treo tường cái 3 000 1 560 000 525 000 175 14 2 000 000 5 Bảng hiệu cái 3 150 450 000 000 6 Bàn ghế Bộ 3 300 900 000 000 1 7 Bảng cái 250 250 000 000 3 8 Chi phí thành lập doanh nghiệp 000 000 1 9 10 Trang trí và văn phòng phẩm Lương cho cán bộ đối ngoại mới bắt đầu tìm kiếm đơn hàng Tổng 500 000 4 000 000 3 000 000 1 500 000 4 000 000 32 185 000 B. Chi phí giảng dạy: ( 1 năm) là: 20 000 000 VNĐ ( hai mươi triệu đồng chẵn) bao gồm: - Chi phí thuê giảng viên: 10.000.000 VNĐ - Phụ cấp cho giảng viên : 5.000.000 VNĐ - Các chi phí khác: 5 000 000 VNĐ Chi phí giảng dạy sẽ được trả theo thực tế giảng dạy của từng giảng viên cụ thể. Chi phí này sẽ được trả theo buổi cho từng giáo viên giảng dạy. C. Chi phí thường xuyên: 15 Chi phí tiếp khách: 1 000 000 VNĐ/ 1 lần. Chi phí đi lại cho nhân viên: 200 000 VNĐ/ 1 lần. 3.2.3. Thời gian thực hiện dự án: Dự án bắt đầu thực hiện vào trung tuần tháng 5 năm 2012. Bởi vì vào thời điểm đó là thời điểm nhà trường đang vào giai đoạn tuyển sinh nên dự án được bắt đầu thực hiện vào thời điểm đó sẽ kịp ra mắt vào đúng dịp sinh viên khóa mới nhập học. 3.2.4. Tiến độ thực hiện dự án: Dự án sẽ hoàn thành trong thời gian là hơn 4 tháng với 3 giai đoạn. 3.2.4.1. Giai đoạn 1: là giai đoạn bắt đầu xây dựng dự án - Thời gian: Từ 10/4/2012- 11/5/2012 Đây là giai đoạn ra ý tưởng xây dụng và viết dự án trình ban thẩm định. 3.2.4.2. Giai đoạn 2: là giai đoạn thực hiện dự án: - Thời gian: Từ 18/5/2010- 25/7/2012 3.2.4.3. Giai đoạn 3: hoàn thành dự án - Thời gian: Từ 26/7/2012- 26/8/2012 Dự án đã chính thức hoàn thành và đi vào hoạt động. 3.2.5. Nguồn doanh thu dự kiến Nguồn thu dự kiến của công ty dự trên kinh phí xét tuyển và kinh phí đào tạo. - Kinh phí xét tuyển dự kiến: 50 000 VNĐ/ 1 SV - Kinh phí đào tạo dự kiến: 150 000 VNĐ/ 1 SV cho 1 kỹ năng được đào tạo. Bên cạnh đó nguồn doanh thu tiếp theo của công ty đến từ phí “khách hàng”( những doanh nghiệp có nhu cầu về nhân sự). Để được doanh nghiệp trả chi phí đào tạo công ty sẽ cam kết đào tạo để khi ứng 16 viên được doanh nghiệp tuyển dụng sẽ làm việc thật sự hiệu quả và sau khi ứng viên được nhận vào làm nhân viên chính thức sau thời gian thử việc doanh nghiệp mới phải trả chi phí cho công ty đào tạo. Mức thu dự kiến: 10 %/ Tổng lương của Nhân viên trong 3 tháng. Và số tiền này doanh nghiệp sẽ cam kết tự chi trả không được trừ vào lương của nhân viên đó. 3.3. Các giải pháp về thị trường: 3.3.1. Nhu cầu của thị trường: Việt Nam được thế giới đánh giá là có lợi thế về dân số đông, đang trong thời kỳ “dân số vàng” nên lực lượng trong độ tuổi lao động khá dồi dào. Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Tuy nhiên chất lượng của nguồn nhân lực còn rất thấp. Trong khi nguồn cung còn gặp nhiều khó khăn thì nhu cầu về nguồn nhân lục chất lượng cao của các doanh nghiệp lại rất lớn. Thống kê cho thấy 30 % doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự và phải cần từ 1 – 4 tháng mới đủ chỉ tiêu tuyển dụng. Qua số liệu trên cho chúng ta thấy được nhu cầu rất lớn của các doanh nghiệp trong vấn đề tuyển dụng nhân sự chất lượng cao và rút ngắn thòi gian tuyển dụng. 3.3.2. Các giải pháp về thị trường: 3.3.2.1. Chiến lược Marketing: Chúng tôi áp dụng mô hình Marketing hỗn hợp - 4P Promotion ( Quảng cáo ) Products ( Sản phẩm) 4P Physical Evindence ( Sự hữu hình) 17 People ( con người) a. Products ( Sản phẩm); Với hình thức là kinh doanh giáo dục vì vậy sản phẩm sẽ là - Sản phẩm chính: Nguồn nhân lực cho doanh nghiệp - Sản phẩm phụ: + Giảng viên + Giáo trình giảng dạy + Các dịch vụ hỗ trợ học sinh – sinh viên + Các chương trình đào tạo 1. Chương trình đào tạo: Để kinh doanh thành công chúng ta cần xây dựng được một chương trình đào tạo tốt. Với cốt lõi chương trình đào tạo của công ty là bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết cho sinh viên. Bên cạnh đó là quá trình hướng nghiệp giúp cho sinh viên tìm thấy được công việc mà họ đam mê và phù hợp nhất đối với họ. Qua đó đào tạo cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất cho công việc đó của họ. Tiếp theo đó công ty sẽ liên hệ, tìm kiếm, đào tạo và cung cấp nhân sự cho các doanh nghiệp có nhu cầu vè tuyển dụng. Giúp cho doanh nghiệp rút ngắn được thời gian tuyển dụng, đáp ứng được nhu cầu về chất lượng nhân sự của doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo của công ty được xây dựng với nội dung phong phú và đơn giản giúp sinh viên dễ nắm bắt và phát triển kỹ năng trong công việc. 2. Giáo trình: 18 Giáo trình giảng dạy của công ty được các giảng viên tự xây dựng dựa trên những giáo trình cơ bản và dựa trên khả năng tiếp thu của sinh viên. Để làm được điều này công ty sẽ tổ chức những buổi hội thảo để nắm bắt được nhu cầu học của sinh viên và nhu cầu về các kỹ năng cần thiết của doanh nghiệp. Bên cạnh đó giáo trình giảng dạy cũng được xây dựng dựa trên yêu cầu từ phía doanh nghiệp. Giáo trình giảng dạy cần được xây dựng khoa học, ngắn gọn và phát huy được khả năng sáng tạo của sinh viên. 3. Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên: Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên được chú trọng như là một biện pháp khuyến mại cần thiết. Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên có thể được xây dựng dưới nhiều hình thức như: giảm học phí, giảm giá các khóa học kỹ năng cơ bản,….nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện cho sinh viên có thể tham gia những khóa học cần thiết trong điều kiện chi phí cho phép. Bên cạnh đó công ty sẽ tổ chức những dịch vụ hỗ trợ khác như: Tư vấn hướng nghiệp miễn phí, nhằm giúp đỡ sinh viên tìm được công việc phù hợp có thể phát huy được tất cả những thế mạnh của sinh viên đó. 4. Giảng viên: Giảng viên của công ty là các giảng viên giỏi có kiến thức chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm và quan trọng hơn hết là long nhiệt tình. Về giảng viên chất lượng công ty sẽ mời các giảng viên có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn ngay tại trường CĐCN Viettronics. Bên cạnh đó là các giảng viên ngoài được mời về dạy tại công ty. Cùng với đó công ty sẽ xây dựng các chương trình giảng dạy của các diễn giả nổi tiếng nhằm tạo cho sinh viên những cái nhìn mới hơn về cuộc sống cũng như công việc. 5. Người học: 19 Đây là nhân tố quan trọng nhất hay nói một cách đúng hơn đây là sản phẩm quan trọng nhất. Người học chính xác hơn vừa là khách hàng vừa là sản phẩm. Khi sinh viên được coi là khách hàng, đối với khách hàng sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ phía công ty. Họ sẽ được đào tạo bài bản nhất về các phương pháp phát triển các kỹ năng của họ. giúp cho sinh viên tìm thấy điểm mạnh và phát huy nó. Giúp sinh viên tìm được công việc phù hợp với khả năng của họ. Giúp họ được cơ sở tuyển dụng chấp nhận. Khi sinh viên được coi là sản phẩm. Với bất cứ một đơn vị kinh doanh nào thì mong muốn lớn nhất của họ là có những sản phẩm tốt nhất được đưa đến tay người tiêu dùng. Vì vậy khi sinh viên tốt nghiệp những khóa học họ đã là những sản phẩm hoàn chỉnh, họ được trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức cần thiết nhất cho công việc của họ cũng như cho cuộc sống. Và quan trọng hơn hết họ được các cơ sở tuyển dụng chấp nhận. b. Promotion ( Quảng cáo): Như đã nói ở trên Người học là sản phẩm quan trọng nhất. Vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp quảng các đó là giới thiệu sản phẩm quan trọng này qua nhiều kênh. Với những biện pháp sau: ● Xây dựng và tổ chức các buổi giao lưu, các cuộc thi tài năng nhằm tạo ra cho sinh viên các sân chơi bổ ích giúp sinh viên có thể áp dụng được các kỹ năng đã học vào thực tế và quan trọng hơn hết là giới thiệu tới các đơn vị tuyển dụng, các doanh nghiệp một nguồn nhân lực chất lượng cao. ● Chương trình vừa học, vừa làm đưa sinh viên đi làm việc thực tế trong mọi lĩnh vực nhằm giúp cho sinh viên có điều kiện cọ xát thực tế và tìm kiếm được công việc phù hợp. Cùng với đó cũng giúp cho các đơn vị nhận sinh viên đến làm việc thực tế có thể tìm kiếm được nhân sự phù hợp. 20
- Xem thêm -