Tài liệu Thần - lý thường kiệt

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 205 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Thần - Lý Thường Kiệt
Lý Thường Kiệt Thần Lý Thường Kiệt Thần Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Bản Hán văn Bản diễn Nôm Bản dịch Khuyết danh Lý Thường Kiệt Thần Bản Hán văn 神 南國山河南帝居 絕然定分在天書 如何逆鹵來侵犯 汝等行看取敗虛 Lý Thường Kiệt Thần Bản diễn Nôm Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lý Thường Kiệt Thần Thần Nam quốc sơn hà Nam đế cư Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khán thủ bại hư Lý Thường Kiệt Thần Bản dịch Khuyết danh Thần Sông núi nước Nam vua Nam ở Rành rành đã định ở sách trời Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện. Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. Nguồn: Được bạn: Thái Nhi đưa lên vào ngày: 11 tháng 3 năm 2004 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -