Tài liệu Tham luận về thực trạng, nguyên nhân, giải pháp và kiến nghị về dạy và học cho học sinh yếu, kém môn toán lớp 2

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GD&ĐT GIÁ RAI TRƯỜNG TH PHONG TÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 01 /BC-THPT Phong Tân, ngày 02 tháng 01 năm 2012 BÁO CÁO THAM LUẬN Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp và kiến nghị về dạy và học cho học sinh yếu, kém môn toán lớp 2 Trong những năm qua tình hình học sinh yếu kém là nỗi lo, bức xúc của các cấp, các địa phương nhất là đối với ngành Giáo dục & Đào tạo. Học sinh yếu – kém ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chất lượng GD đại trà, đến hiệu quả của công tác phổ cập giáo dục -chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, Được sự quan tâm của lãnh đạo Phòng GD&ĐT Giá Rai, Đảng uỷ Uỷ ban nhân dân Xã Phong Tân, sự cộng đồng trách nhiệm của đoàn thể Xã hội, sự phối hợp chặt chẽ của ban đại diện cha mẹ học sinh. Tập thể cán bộ giáo viên đã nỗ lực phấn đấu trong việc duy trì sĩ số học sinh, đổi mới phương pháp quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học cho nên trong những năm qua chất lượng giáo dục có hướng phát triển, tỉ lệ học sinh yếu kém giảm rõ rệt. Tuy nhiên so với yêu cầu thì tỉ lệ học sinh yếu hàng năm vẫn còn nhiều. Đây là vấn đề đáng quan tâm cần phải áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ để hạn chế thấp nhất học sinh yếu kém môn Tóan lớp 2. I.THỰC TRẠNG HỌC SINH HỌC YẾU MÔN TOÁN LỚP 2 Theo thống kê tỉ lệ học sinh yếu môn Toán của nhà trường kể từ năm học 2009-2010 đến năm học 2011-2012 cụ thể như sau: Thời điểm Đầu năm Học kỳ I 2009-2010 28 6 2010-2011 25 15 2011-2012 22 5 Giảm không ổn định So sánh Giảm ổn định Qua thống kê cho thấy tỉ lệ học sinh yếu môn Toán còn nhiều so vời yêu cầu, nhất là thời điểm vào đầu năm học. Bởi vì học sinh học hết chương trình lớp1 rồi lại tiếp tục nghỉ học 2 tháng hè. Trường có nhiều điểm lẻ số lượng học sinh/ lớp quá ít có nơi chưa đầy 20 học sinh cho nên việc phân chia lớp theo trình độ khó có thể thực hiện được như vậy sẽ có nhiều nhóm trình độ học chung một lớp. Học sinh yếu kém ở trường tiểu học vẫn là nổi lo nhất là vào đầu của mỗi năm học. 1 II.NGUYÊN NHÂN HỌC SINH HỌC YẾU MÔN TOÁN Công tác khảo sát đầu năm là cơ sở rà soát, phân loại, xác định tìm rỏ nguyên nhân , giải pháp để có hướng kèm cặp, giúp đỡ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Học sinh học yếu môn Toán nói riêng là do các nguyên nhân: -Hoàn cảnh kinh tế gia đình học sinh khó khăn, phải theo cha mẹ làm ăn theo mùa vụ nên đi học không chuyên cần. -Do nhận thức của cha mẹ về việc học tập của con còn hạn chế . -Do bệnh tật nghỉ học nhiều. -Cha mẹ không quan tâm, không quản lý, giám sát và giúp đỡ con em học ở nhà. Tóm lại, mỗi học sinh học yếu môn Toán được xác định là do có một hoặc nhiều nguyên nhân. Theo đánh giá của nhà trường học sinh học yếu môn Toán thường tập trung vào các nguyên nhân sau đây: Thứ nhất, là do các em có học lực yếu không theo kịp chưong trình dẫn đến chán học. Đặc biệt là từ khi tòan ngành thực hiện cuộc vận động “Hai không” và đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh “ lấy điểm kiểm tra định kỳ để đánh giá” xếp loại. Thứ hai, phải theo hoặc phụ giúp gia đình làm ăn theo mùa vụ (coi trông nhà, không có ngưòi đưa đón đi học). Thứ ba, một số ít gia đình không cho con học qua mẫu giáo 5 tuổi đôi khi vào học lớp 1 quá muộn, nền nếp thói quen học tập chưa tốt. Thứ tư, công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường còn hạn chế, gia đình coi việc học của con em mình là nhiệm vụ của nhà trường hoàn toàn, củng một phần là do giáo viên còn thiếu kinh nghiệm ( Không biết học sinh mình hỏng kiến thức chỗ nào để lấp). Thứ năm, do giáo viên một số đồng chí không biết học sinh mình kiến thức hỏng chỗ nào để lấp) III.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Muốn khắc phục tình trạng học sinh yếu nói chung, yếu môn Toán lớp 2 nói riêng trước hết phải phân loại, xác định nguyên nhân trên cơ sở tìm ra giải pháp. Trong những năm qua nhà trường áp dụng các giải pháp cơ bản như sau: 1.Trong thời gian qua trước tựu trường đơn vị nhà trường tranh thủ nhiều thời gian, công sức ôn tập nhằm tích cực khắc phục và giúp đỡ chuẩn bị cho các em có tư thế sẳn sàn vào đầu năm học mới. 2.Tăng cường công tác phụ đạo giúp đỡ học sinh yếu kém sau khi khảo sát chất lượng đầu năm học, trên cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra đánh giá để phân loại học sinh, theo dõi sự tiến bộ của học sinh để điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp 2 3. Huy động các nguồn lực trong nhà trường để hổ trợ giúp đỡ học sinh nghèo học sinh có hoàn cảnh khó khăn như thông qua phong trào “ Nhà giáo Giá rai nhận đở đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt”. Qua 3 năm học sinh được nhận sự hổ trợ từ phong trào này bằng nhiều quà tặng như: Cấp học bổng, kẹp tóc, quần áo, giày dép, xe đạp, bàn ghế, tập vỡ, …trị giá tương đương: 15.000.000 đồng 4.Ngoài công tác phụ đạo nhà trường còn chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phong trào như: Công tác giáo viên chủ nhiêm lớp, xét danh hiêụ giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổ chức xây dựng góc học tập tại nhà cho con em thông qua phong trào “Tiếng kẻng học bài”; đẩy mạnh phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tổ chức nâng cao chất lượng giờ dạy thông qua dự giờ, tổ chức thao giảng hội giảng, tổ chức sinh hoạt chuyên môn… Nhờ đó chất lượng giáo dục nói chung, môn Toán nói riêng có chuyển biến rõ rệt. Mặc dù đạt được những kết quả bước đầu, song nhìn chung việc dạy học cho học sinh yếu còn gặp rất nhiều khó khăn, tỉ lệ học sinh yếu vẫn còn cao ở lớp 2 nhất là môn Toán nếu không có giải pháp mang tính khả thi. Kết quả đạt được: Học lực môn Toán lớp2 cuối Học kỳ I năm 2011-2012 tỉ lệ học sinh yếu là 4,85 % giảm so với đầu năm học từ 16, 87%, giảm so với cùng kỳ 3 năm học từ 1-1,2% Trên đây là báo cáo tham luận của trường tiểu học Phong Tân Về thực trạng nguyên nhân, giải pháp về dạy và học cho học sinh yếu, kém môn toán lớp 2 rất mong quý vị đại biểu góp ý thêm cho hội thảo rút kinh nghiệm nói chung, trường tiểu học Phong Tân noí riêng có thêm những kinh nghiệm về việc dạy và học cho học sinh yếu môn toán lớp 2 trong thời gian tới được tốt hơn. Trước thềm năm mới thay mặt Hội đồng sư phạm trường tiểu học Phong Tân thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Giá Rai kính chúc quý vị đại biểu, cùng tất cả các đồng chí dồi dào Sức khoẻ- Hạnh phúc- Thành đạt Xin chân trọng cám ơn! T/M BGH TH PHONG TÂN 3
- Xem thêm -