Tài liệu Tạo bài trình bày với power point 2007

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Tạo bài trình bày với Power Point 2007 Người trình bày: Vũ Chí Cường Khoa CNTT – Trường ĐH Vinh IT.CAT – Vinh University 1 IT.CAT – Vinh University Nội dung chính 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2 Giới thiệu Soạn bài trình bày Trang trí và hiệu chỉnh slide Áp dụng và sửa đổi mẫu thiết kế Thiết lập các hiệu ứng In bài trình bày Trình chiếu, IT.CAT – Vinh University Giới thiệu 1. 2. 3. 3 Khởi động Các thành phần màn hình Các thao tác với tệp tin IT.CAT – Vinh University Khởi động    4 Cách 1: Chọn thực đơn Start\Programs\Microsoft Office\Microsoft Power Point 2007 Cách 2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Power Point 2003 Cách 3: Chọn thực đơn Start\Run, gõ lệnh powerpnt, gõ Enter. IT.CAT – Vinh University Các thành phần màn hình chính  Thanh thực đơn và thanh công cụ (gần giống Word và Excel) – – – – – – – 5 Phần Home: Chứa những nút soạn thảo thường dùng Phần Insert: Chứa những nút chèn thêm các đối tượng khác (bảng, ảnh,đồ thị, chữ nghệ thuật, các ký tự không có trên bàn phím, nhạc, phim…) Phần Design: Lựa chọn các mẫu trình bày sẵn Phần Animation: Lựa chọn các hiệu ứng trình bày có sẵn Phần Slide Show: Các kiểu trình diễn, trình bày bài (phím F5 để trình bày từ đầu, SHIFT + F5 để trình bày từ slide hiện thời) Phần Review: Chứa các nút liên quan đến xem xét, đánh giá, góp ý cho bài trình bày Phần View: Chứa các nút hiện thị, trang trí màn hình chính IT.CAT – Vinh University Các thành phần màn hình chính     6 Ngăn Outline/Slides: Chứa các trang màn hình hoặc nội dung văn bản có trong các trang (nằm bên trái màn hình) Ngăn Slide: Là màn hình chính, nằm ở giữa màn hình chứa Slide hiện thời, trong này cho phép soạn thảo cả chữ và hình Ngăn Notes: Ngăn chứa các dòng ghi chú, nhắc nhở, lưu ý chi tiết của slide hiện thời Chú ý: – Phóng to/Thu nhỏ – Ẩn hiện ngăn Outline\Slides: Chọn thực đơn phần View\Normal IT.CAT – Vinh University 2. Các thao tác với tệp tin    Tệp tin có phần mở rộng là ppt (<2007), pptx (với 2007>) Tạo mới: Chọn nút Office\ mục New hoặc CTRL + N Lưu trữ: – – –   Kết thúc (đóng tệp) Mở tệp đã có – –  Chọn nút Office, mục Open hoặc CTRL + O Hoặc chọn tên trong danh sách thứ 2 của thực đơn Office Ghi với tên khác – 7 Chọn nút Office\ mục Save hoặc CTRL + S, Nếu lần ghi đầu tiên thì phải đặt tên: Tên tệp không quá 255 chữ Chú ý: Ngầm định ghi vào thư mục My Documents, hoặc có thể chọn thư mục khác để ghi Chọn nút Office, mục Save As, sau đó gõ tên mới, chọn nút Save IT.CAT – Vinh University II. Soạn bài trình bày 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8 Chọn mẫu thiết kế Nhập văn bản vào slide Thêm slide mới Chèn slide từ các bài trình bày khác Hiện thị slide trong chế độ slide sorter Lưu bài trình bày IT.CAT – Vinh University Chọn mẫu thiết kế    9 Chọn thực đơn Design Chọn các mẫu thiết kế có sẵn Hoặc chọn Browse for themes và mở bất cứ một tệp trình bày nào đã có để sử dụng mẫu thiết kế của nó IT.CAT – Vinh University Nhập văn bản vào Slide   Vị trí nhập văn bản: Ngăn Outline Các phím sử dụng – – –   10 Phím Enter: tạo mục đồng cấp Phím Tab: tạo mục cấp con Phím Shift + Tab: tạo mục cấp cha Chuyển đổi chế độ Bullets hoặc Numbering Chú ý: Sử dụng thanh công cụ Outline (nút Expand All, nút Show Formatting) IT.CAT – Vinh University 11 IT.CAT – Vinh University Thêm Slide mới   12 Thêm Slide mới trong Outline Gõ phím CTRL + M IT.CAT – Vinh University Chèn Slide từ các bài trình bày khác   13 Đơn giản là copy Slide của bài trình bày khác rồi dán vào bài trình bày hiện thời Cách khác là sử dụng chức năng Insert Slide IT.CAT – Vinh University Chèn Slide từ các bài trình bày khác         14 Chọn thực đơn Insert\Slide From Files Xuất hiện hộp thoại Chọn nút Browse để tìm tệp tin chứa bài trình bày Nháy chọn các Slide cần chèn trong danh sách Chọn mục Keep Source Formatting nếu muốn giữ nguyên định dạng gốc Chọn nút Insert để chèn Chọn nút Insert All để chèn tất cả Chọn nút Close để kết thúc IT.CAT – Vinh University Hiện thị Slide trong chế độ Slide Sorter  Mục tiêu là sắp xếp, tổ chức các slide dễ dàng khi cần thiết  Chọn thực đơn View\Slide Sorter Chọn nút lệnh Slide Sorter View Tại đây có thể dễ dàng dùng các chức năng kéo thả, copy, cắt, dán từng slide    15 Kết thúc: Chọn thực đơn View\Normal hoặc nút lệnh Normal View IT.CAT – Vinh University Lưu bài trình bày   16 Chọn chức năng Save, Save As Tạo thư mục mới chứa bài trình bày IT.CAT – Vinh University III. Trang trí và hiệu chỉnh slide 1. 2. 3. 4. 5. 17 Thay đổi bố cục của slide Chèn hình ảnh Chèn và định dạng bảng Chèn và định dạng biểu đồ Chèn và chỉnh sửa các đối tượng đồ họa khác IT.CAT – Vinh University Thay đổi bố cục của Slide   18 Chọn thực đơn Home Chọn bố cục thích hợp trong nút Layout IT.CAT – Vinh University Chèn hình ảnh    19 Chèn ảnh từ bộ nhớ Chèn ảnh từ thư viện ClipArt Chèn ảnh từ tệp IT.CAT – Vinh University Chèn ảnh từ bộ nhớ    20 Copy ảnh vào bộ nhớ máy tính (CTRL + C) Dán vào Slide vào vị trí phù hợp Điều chỉnh kích cỡ (nếu cần)
- Xem thêm -