Tài liệu Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng tmcp sài gòn hà nội (shb)

  • Số trang: 94 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 1
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB) Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Nguyễn Thu Hà Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB) Ngành: Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ và tên học viên: Nguyễn Thu Hà Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Thị Lý Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của tác giả. Các thông tin, số liệu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể. Kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và đảm bảo theo đúng quy định. Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018 Tác giả Nguyễn Thu Hà i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bài luận văn này, ngoài sự hỗ trợ của bản thân, tôi còn nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của nhiều cá nhân, tập thể trong và ngoài trường. Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trong khoa Tài chính – Ngân hàng trường Đại học Ngoại Thương, các thầy cô giáo tham gia giảng dạy đã truyền đạt những kiến thức vô cùng quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Thị Lý – Giảng viên hướng dẫn đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thành bài luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cùng toàn thể các cán bộ đang công tác tại Hội Sở Chính đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn. Trong quá trình nghiên cứu bài luận văn, tôi đã nghiêm túc tiếp thu kiến thức từ nhà trường và sự chỉ dẫn của PGS.TS Bùi Thị Lý. Tuy nhiên, luận văn vẫn có thể còn những kiến thức thiếu sót. Kính mong nhận được sự góp ý từ các thầy cô giáo để bài luận văn được hoàn thiện hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018 HỌC VIÊN Nguyễn Thu Hà ii MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................................... vii CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ....................................................................................................... 8 1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại .....................................................................................................8 1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại.....................................................................................................8 1.1.2. Vai trò của Ngân hàng thương mại……………………………………………………...…16 1.1.3. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại .......................................................................... 11 1.2. Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại ............................................. 14 1.2.1. Khái niệm và vai trò củahuy động vốn đối với hoạt động của Ngân hàng thương mại............ 14 1.2.2. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại.............................................................. 15 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại20 1.3.1. Nhân tố chủ quan..................................................................................................................................... 20 1.3.2. Nhân tố khách quan ................................................................................................................................ 22 1.3.3 Các nhân tố thể hiện hiệu quả huy động vốn của NHTM ............................................................... 24 Kết luận Chương 1 ............................................................................................................. 27 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB) ...................................................................................................... 28 2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ................................................ 28 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ........................................................................................................... 28 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy ............................................................................................................................ 31 2.2. Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ...................... 33 iii 2.2.1. Chính sách huy động vốn ....................................................................................................................... 33 2.2.2. Tình hình huy động vốn.......................................................................................................................... 38 2.2.3. Tình hình sử dụng vốn ............................................................................................................................ 45 2.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ........ 51 2.3.1. Những thành tựu đã đạt được và nguyên nhân ................................................................................ 52 2.3.2. Những mặt hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân .............................................................................. 54 Kết luận Chương 2............................................................................................................................................. 58 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI .................................................................................................................. 59 3.1. Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ................................................................................................................................. 59 3.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội .................. …………………………………………………………………………………………………. 59 3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.... 60 3.2. Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ............ 61 3.2.1. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, nâng cao tiện ích thông qua chất lượng và tính đa dạng của sản phẩm ............................................................................................ 61 3.2.2. Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý ........................................................................ 64 3. 2. 3. Phát triển hoạt động Marketing ............................................................................. 66 3.2.4. Nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ nhân viên ..................................... 69 3.2.5. Đa dạng hóa các gói dịch vụ của ngân hàng ......................................................... 70 3.2.6. Các giải pháp khác.................................................................................................... 70 3.3. Một số kiến nghị…………………………………………………………….............................85 3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ ................................................................................... 71 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ........................................................................ 73 3.3.3 Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội ................... 74 iv Kết luận Chương 3............................................................................................................................................. 76 KẾT LUẬN ......................................................................................................................... 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 79 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Bảng Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn, SHB áp dụng cho khách hàng cá nhân ..........................................................................................................................35 Bảng 2.2 : Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn tại Ngân hàng ...................................38 Bảng 2.3: Kết cấu tiền gửi phân theo loại tiền......................................................40 Bảng 2.4: Kết cấu tiền gửi phân theo khách hàng ...............................................41 Bảng 2.5: Kết cấu tiền gửi phân theo thời hạn .....................................................43 Bảng 2.6: Tình hình dư nợ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội .................45 Bảng 2.7: Chênh lệch giữa sử dụng vốn cho vay và huy động vốn .....................48 Bảng 2.8: Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội qua các năm .....................................................................................................................49 Bảng 2.9: Số liệu nợ quá hạn và nợ xấu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội .............................................................................................................................50 Bảng 2.10: Kết quả huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội và một số Ngân hàng TMCP khác…………………………………………………62 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên văn STT viết tắt 1 NHNN Ngân hàng Nhà nước 2 NHTM Ngân hàng thương mại 3 TMCP Thương mại cổ phần 4 ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 5 SHB 6 HBB 7 BIDV 8 Vietinbank 9 VCB 10 ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu 11 SCB Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn 12 MBB Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội 13 Techcombank 14 VPB 15 USD Đô la Mỹ 16 VND Việt Nam đồng Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Habubank - Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Đề tài: Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Tác giả luận văn: Nguyễn Thu Hà Lớp: 23B – Khóa 23 Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Thị Lý Nội dung tóm tắt: 1. Lý do chọn đề tài: Các Ngân hàng thương mại (NHTM) là hệ thống huyết mạch của nền kinh tế với đặc trưng là huy động vốn để cho vay đối với các chủ thể sử dụng vốn tín dụng. Chính vì thế, công tác huy động vốn đóng vai trò khởi nguồn quan trọng trong các hoạt động ngân hàng và là cơ sở quan trọng để các ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn – Hà Nội được thành lập vào ngày 13/11/1993. Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội đã trở thành một trong 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam không do Nhà nước chi phí vốn. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trong những năm qua diễn ra tương đối tốt, trong đó có công tác huy động vốn. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đang trên đà phục hồi và phát triển, những cơ hội và thách thức mở ra đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội là rất lớn. Chính vì vậy, việc nghiên cứu tăng cường huy động vốn để tạo tiền đề mở rộng hoạt động kinh doanh, chiếm lĩnh thị phần khu vực đối với Ngân hàng là rất cần thiết. Nhận thức được vấn đề trên, tác giả đã chọn đề tài: “Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)” làm luận văn tốt nghiệp cao học của mình. vii 2. Mục đích nghiên cứu của luận văn Xuất phát từ cơ sở phương pháp luận về nguồn vốn của NHTM, luận văn nghiên cứu, phân tích và đánh giá về thực trạng nguồn vốn, hoạt động huy động vốn và các chính sách huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Trên cơ sở đó, luận văn sẽ đưa ra các đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường huy đông vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. 3. Đối tượng nghiên cứu: công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội. 4. Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác huy động vốn và các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thông qua việc nghiên cứu: qui mô, thị phần, cơ cấu, và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn. Về không gian: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Về thời gian: Số liệu khảo sát là số liệu của giai đoạn năm 2015 – 2017. 5. Phương pháp nghiên cứu: Nhằm giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu đề ra của đề tài nghiên cứu: “Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)”, tác giả sử dụng kết hợp các phương pháp: Nghiên cứu định tính, thống kê, so sánh, tổng hợp, quy nạp trong quá trình nghiên cứu. 6. Nội dung chính Chương 1: Với mục tiêu hệ thống hóa những lý luận cơ bản về NHTM, luận văn đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận chung về NHTM và hoạt động huy động vốn của NHTM. Các phương thức huy động vốn của NHTM bao gồm: vốn chủ sở hữu, vốn huy động từ nền kinh tế, vốn vay và các nguồn khác. Vốn đóng vai trò quan trọng đối với NHTM, là điều kiện để thành lập, tổ chức hoạt động kinh doanh, đảm bảo khả năng thanh toán và uy tín của ngân hàng cũng như đảm bảo khả năng cạnh tranh. Chính vì vậy huy động vốn luôn là hoạt động được ưu tiên hàng đầu. Để viii không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, các NHTM phải đi sâu phân tích những nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn. Chương 2: Luận văn phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, được thể hiện qua các hình thức huy động vốn, đối tượng huy động vốn, tình hình sử dụng nguồn vốn huy động. Nhìn chung, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã đạt được những kết quả khả quan như: tốc độ tăng trưởng vốn huy động của cả tổ chức và cá nhân đều có chiều hướng tăng đều trong ba năm, chính sách chăm sóc khách hàng ngày càng được quan tâm, cơ cấu nguồn vốn chuyển dịch theo hướng giảm lãi suất đầu vào…Tuy nhiên, bên cạnh đó Ngân hàng vẫn còn có những tồn tại cần phải khắc phục như: cơ cấu nguồn vốn chưa thực sự hợp lý, lãi suất huy động chưa thực sự hấp dẫn, mức độ đa dạng các hình thức huy động vốn còn khiêm tốn… Chương 3: Luận văn đã tham khảo kinh nghiệm huy động vốn của các Ngân hàng nước ngoài và ngân hàng TMCP trong nước. Đồng thời, nghiên cứu định hướng phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Từ đó, tác giả đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường huy động vốn tại SHB (như: đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, nâng cao tiện ích thông qua chất lượng và tính đa dạng của sản phẩm, phát triển hoạt động Marketing, xây dựng các chính sách lãi suất hợp lý….) 7. Kết luận Trên cơ sở nghiên cứu những lý thuyết cơ bản và tìm hiểu thực tiễn vấn đề huy động vốn tại SHB, luận văn đã hoàn thành được các nhiệm vụ cơ bản sau: Thứ nhất, luận văn đã hệ thống, phân tích luận giải và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về huy động vốn và hiệu quả huy động vốn, Đặc biệt chỉ rõ các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của NHTM. Thứ hai, luận văn đã phân tích đánh giá xác thực về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trên hai góc độ những kết quả đạt được và những tồn tại cùng nguyên nhân. Đây chính là cơ sở thực tiễn để luận văn đề xuất ix các giải pháp kiến nghị. Thứ ba, trên cơ sở lý luận, thực tiễn và định hướng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, luận văn đã đề xuất một hệ thống giải pháp kiến nghị toàn diện, đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn, đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống SHB trong cạnh tranh và hội nhập. Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại các NHTM là một vấn đề không mới nhưng cho đến nay, các cơ quan chức năng, các chuyên gia về tài chính ngân hàng vẫn chưa tìm ra các giải pháp hiệu quả nhất. Với tình hình kinh tế biến đổi không ngừng, thị trường tài chính tiền tệ thế giới thay đổi từng ngày, với sự sụt giảm của các nền kinh tế chủ chốt trên thế giới thì việc làm thế nào huy động và sử dụng vốn có thể sinh lời một cách cao nhất vẫn luôn là vấn đề thời sự của các ngân hàng. Gia nhập WTO đối với Việt Nam là một cơ hội nhưng cũng là một thách thức, đánh dấu một bước ngoặt của Việt Nam trong việc sẽ chịu ảnh hưởng của các biến động kinh tế thế giới. Đặc biệt với xuất phát điểm từ một nền kinh tế nhỏ, Việt Nam sẽ khó khăn hơn trong việc làm thế nào để đồng vốn huy động được sẽ đem lại hiệu quả cao nhất. Hoạt động của hệ thống ngân hàng luôn tạo ra những kênh dẫn vốn hết sức quan trọng đối với nền kinh tế, dù ở bất kỳ phạm vi nào. Để đáp ứng được nhu cầu vốn cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn hoạt động cũng như đóng góp cho sự phát triển của đất nước, các ngân hàng nói chung và SHB nói riêng phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa. x LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình phát triển kinh tế, vì vậy một trong những vấn đề quan trọng được ưu tiên hàng đầu là nguồn vốn. Vốn là cơ sở, nền tảng để tổ chức mọi hoạt động trong nền kinh tế. Trước nhu cầu cấp thiết về vốn của thị trường, các Ngân hàng thương mại (NHTM) giữ một vị trí không thể thiếu, là hệ thống huyết mạch của nền kinh tế với đặc trưng là huy động vốn để cho vay đối với các chủ thể sử dụng vốn tín dụng. Chính vì thế, công tác huy động vốn đóng vai trò khởi nguồn quan trọng trong các hoạt động ngân hàng và là cơ sở quan trọng để các ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Khi thành lập, ngân hàng phải có một số vốn điều lệ, nhưng số vốn này chỉ đủ để đầu tư cho các tài sản cố định như trụ sở, văn phòng, máy móc thiết bị, càng chưa đủ vốn để ngân hàng có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh như cấp tín dụng và các hoạt động ngân hàng khác. Để có vốn thực hiện các hoạt động này, đòi hỏi NHTM phải tận dụng, khai thác triệt để mọi nguồn vốn nhàn rỗi. Tiềm lực về vốn trong nền kinh tế là rất lớn, nhưng để thu hút được là điều không đơn giản, vì trên thị trường ngày nay càng có nhiều các NHTM, các tổ chức tài chính (quỹ tiết kiệm bưu điện, quỹ tín dụng, công ty bảo hiểm...) cạnh tranh phát triển, gây khó khăn cho các công ty huy động vốn của NHTM. Nhu cầu vốn đầu tư ngày càng tăng của nền kinh tế cũng tương đương với việc huy động vốn của các NHTM phải được tăng cường phù hợp. Do vậy, để phát huy vai trò và đáp ứng cho sự phát triển của nền kinh tế cũng như cho chính bản thân các ngân hàng, việc huy động vốn trong kinh doanh cho tương lai chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu đối với các NHTM. Nguồn vốn của ngân hàng được huy động dưới nhiều hình thức khác nhau như huy động qua hình thức tiền gửi, vàng, đi vay từ ngân hàng nhà nước, từ các tổ chức tín dụng khác và thông qua hình thức phát hành giấy tờ có giá, ủy thác. Ngân hàng thương mại hoạt động và phát triển được chủ yếu nhờ vào lượng tiền mà ngân hàng huy động được. Mỗi ngân hàng đều có chính sách huy động vốn riêng của mình tùy 1 thuộc vào nhu cầu và mục đích hoạt động kinh doanh. Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập ngày 13/11/1993. Trải qua gần 25 năm xây dựng và phát triển, SHB tự hào là một trong những ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển mạnh mẽ qua từng năm, gặt hái nhiều thành công rực rỡ nhờ chiến lược phát triển toàn diện song hành với mục tiêu phát triển vì lợi ích của cộng đồng. Với tôn chỉ hoạt động “Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp” và chiến lược kinh doanh luôn đổi mới nhằm mang lại giá trị lợi ích cho khách hàng và sự thịnh vượng cho các cổ đông - nhà đầu tư, SHB luôn làm hài lòng khách hàng và đối tác với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đồng bộ, tiện ích, chất lượng và cạnh tranh với phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Sau khi nhận sáp nhập thành công ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank), tính đến hết 30/09/2017, SHB có vốn điều lệ đạt 11.197 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 265.300 tỷ đồng. Mới đây, SHB đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 12.036 tỷ đồng. Với gần 7.000 cán bộ nhân viên, mạng lưới rộng gần 500 điểm giao dịch ở Việt Nam, Lào và Campuchia, SHB đang phục vụ gần 4 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Với mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại đa năng vào năm 2020, trong gần 25 năm hình thành và phát triển, SHB luôn xây dựng mục tiêu phù hợp trong từng giai đoạn và có định hướng lâu dài với chiến lược cạnh tranh là luôn tạo sự khác biệt. SHB đã không ngừng tăng trưởng toàn diện qua từng năm và đứng vững trong Top 5 các Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam – không do nhà nước chi phối vốn; được Ngân hàng nhà nước xếp loại A trong nhiều năm qua; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động Hạng Nhì, Hạng Ba; được các tổ chức tài chính, phi tài chính trên thế giới trao tặng nhiều giải thưởng Ngân hàng có uy tín lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đang trên đà phục hồi và phát triển, những cơ hội và thách thức mở ra đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội là rất lớn. Chính vì vậy, việc nghiên cứu tăng cường huy động vốn để tạo tiền đề mở rộng hoạt động kinh doanh, chiếm lĩnh thị phần khu vực đối với Ngân hàng là rất cần thiết. 2 Thực tế, tại Việt Nam, đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề Tăng cường huy động vốn cho Ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, các nghiên cứu được thực hiện tại nhiều Ngân hàng thương mại khác nhau và cũng có diễn ra ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nhưng việc nghiên cứu mới dừng ở việc phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp để tăng nguồn vốn huy động cho SHB tại một Chi nhánh cụ thể mà chưa có sự phân tích đối với cả hệ thống ngân hàng SHB. Từ các nhận định trên, tác giả đã chọn đề tài: “Tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)” làm đề tài nghiên cứu cho bài luận văn tốt nghiệp cao học của mình. 2. Tình hình nghiên cứu của đề tài Huy động vốn là hoạt động cơ bản nhất của ngân hàng, bất cứ ngân hàng nào muốn thực hiện mục tiêu kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận thì trước hết phải thực hiện tốt hoạt động huy động vốn. Ngân hàng không thể tồn tại và phát triển nếu không có hoạt động huy động vốn, bởi lẽ nhu cầu vốn trên thị trường rất lớn, trong khi vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thường chiếm tỷ trọng vô cùng nhỏ bé. Vì vậy, để có nguồn vốn hoạt động và cung cấp cho nền kinh tế thì ngoài vốn chủ sở hữu, các NHTM phải huy động những nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. Trên cơ sở vốn huy động được, các NHTM sẽ tiến hành cho vay đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất kinh doanh. Với nghiệp vụ này, NHTM đóng vai trò trung gian trong việc huy động sức mạnh của nguồn vốn nhàn rỗi vào phát triển kinh tế. Từ nhận định vai trò quan trọng mang tính cấp thiết của công tác huy động vốn tại các NHTM, vấn đề huy động vốn tại các NHTM đã được đề cập hoặc lựa chọn nhiều đề làm đề tài nghiên cứu khoa học hoặc là vấn đề được đưa ra trong các cuộc hội thảo chuyên đề, nhằm phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp tăng nguồn vốn huy động, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các ngân hàng. Các đề tài nghiên cứu trước đây về tình hình huy động vốn tại Ngân hàng thương mại như: Luận văn thạc sỹ “Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Lan Phương năm 2010 - Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Luận văn đã trình bày lý luận về huy động vốn của các Ngân hàng thương mại; thực trạng và giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Luận văn “Giải pháp nâng 3 cao hiệu quả công tác huy động vốn tại NHTM CP Xuất Nhập khẩu Chi nhánh Hà Nội” của tác giả Ngô Thị Xuân Quỳnh - Học viện Ngân hàng năm 2015; Trong bản luận văn này, tác giả cũng đưa ra lý luận chung về công tác huy động vốn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại, đồng thời tìm hiểu thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu chi nhánh Hà Nội. Từ đó tác giả đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Chi nhánh Hà Nội. Luận văn thạc sỹ kinh tế “Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm” của tác giả Nguyễn Văn Tuấn - Trường đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2012. Và còn rất nhiều các bài nghiên cứu về tình hình huy động vốn tại các Ngân hàng TMCP, các tác giả đa số đều nghiên cứu theo hướng là dựa trên lý luận chung về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại, tìm hiểu hoạt động huy động vốn tại Đơn vị nghiên cứu và đề xuất các giải pháp được cho là phù hợp để tăng cường/nâng cao công tác huy động vốn tại Đơn vị đó. Tuy hướng nghiên cứu là giống nhau, tuy nhiên trong mỗi công trình nghiên cứu đều có các điểm mới trong hướng tiếp cận, cách phân tích và các giải pháp riêng phù hợp với Đơn vị kinh doanh. Nghiên cứu về vấn đề huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cũng được Thạc sỹ Nguyễn Hồng yến và Thạc sỹ Vũ Thị Kim Thanh thể hiện qua bài viết chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng thương mại” (2017, Tạp chí công thương). Trong Nghiên cứu, Tác giả đã nêu tầm quan trọng của hoạt động Huy động vốn đối với các NHTM, đồng thời trình bày kết quả Huy động vốn tại các NHTM năm 2016 và phân tích nguyên nhân đạt được kết quả đó. Nghiên cứu cũng đưa ra dự báo về tình hình huy động vốn của các NHTM trong năm 2017 và các thuận lợi, khó khăn mà các NHTM dự kiến gặp phải. Trên báo điện tử Công thương cũng đăng tải bài viết: “Lạc quan huy động vốn” (Gia Huy, 08 May 2018). Theo đó, từ tình hình huy động vốn thực tế và các dự báo về chính sách lãi suất, tác giả nhận định thanh khoản của các NHTM năm 2017 khá khả quan. Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, vấn đề nghiên cứu tăng cường huy 4 động vốn cũng đã được đề nghiên cứu trong một số đề tài: “Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội” của tác giả Phạm Thùy Dương - Trường Đại học Thương mại, thời gian nghiên cứu: giai đoạn từ năm 2008 – 2010; “Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TCMP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Lâm Đồng” của tác giả Nguyễn Hoài Nhã Trúc - Trường Đại học Đà Lạt, thời gian nghiên cứu: giai đoạn từ năm 2010 – 2012. Tuy nhiên, các đề tài mới chỉ được dừng ở việc phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn tại một đơn vị kinh doanh thuộc SHB (Chi nhánh) mà chưa có phân tích tổng thể hoạt động huy động vốn của cả ngân hàng. Do đó, các giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng cũng chưa có tính bao quát và đầy đủ. Với đề tài nghiên cứu “Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội”, tác giả hi vọng nghiên cứu của mình sẽ góp phần vào sự ổn đinh và phát triển nguồn vốn của SHB nói riêng và sự thành công của SHB trên thị thường tài chính – ngân hàng nói chung. 3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 3.1. Mục đích nghiên cứu Xuất phát từ cơ sở phương pháp luận về nguồn vốn của NHTM, luận văn nghiên cứu, phân tích và đánh giá về thực trạng nguồn vốn, hoạt động huy động vốn và các chính sách huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Trên cơ sở đó, luận văn sẽ đưa ra các đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường huy đông vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Đề tài hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. Đề tài cũng phân tích thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội; qua đó đánh giá những mặt tích cực cùng những hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại trong công tác huy động vốn tại Ngân hàng. Đề tài đề xuất một số giải pháp và đưa ra các kiến nghị nhằm tăng cường huy 5 động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội. 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác huy động vốn và các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thông qua việc nghiên cứu: qui mô, cơ cấu, và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn. Về không gian: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Về thời gian: Số liệu khảo sát là số liệu của giai đoạn năm 2015 – 2017. 5. Phương pháp nghiên cứu Nhằm giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu đề ra của đề tài nghiên cứu: “Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)”, tác giả sử dụng kết hợp các phương pháp: Nghiên cứu định tính, thống kê, so sánh, tổng hợp, quy nạp trong quá trình nghiên cứu. 5.1. Phương pháp nghiên cứu định tính Được sử dụng ở thời kỳ đầu của cuộc nghiên cứu nhằm thu thập các tài liệu tham khảo và các thông tin phục vụ cho việc xây dựng cơ sở lý thuyết cho đề tài nghiên cứu. 5.1.1. Phương pháp Lý thuyết cơ sở (Grounded Theory) - Tiến hành thu thập dữ liệu định tính từ các báo cáo tài chính, các dữ liệu, các nghiên cứu, số liệu thống kê đã được công bố. - Tiến hành thu thập dữ liệu định tính: tác giả trực tiếp thu thập dữ liệu từ thực tiễn nhờ quan sát, thảo luận. - Thu thập thông tin về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội của những năm gần đây, sau đó phân loại nguồn tiền gửi huy động được từ khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. Theo dõi sự biến động của từng loại 6 tiền gửi, nguồn huy động. 5.1.2. Phương pháp tình huống Tác giả dựa trên tình huống thực tế hiện nay là thực trạng huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tuy đã có những thành tựu đáng kể trong công tác huy động vốn, nhưng SHB vẫn chưa thực sự khai thác hết tiềm năng và thế mạnh để công tác huy động vốn đạt hiệu quả cao nhất. Từ các nhận định, phân tích đó để đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. 5.1.3. Phân tích dữ liệu định tính Sau khi thu thập dữ liệu, tác giả tiến hành phân tích dữ liệu bằng cách lập bảng hoặc biểu đồ so sánh để có cái nhìn tổng quan về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng và phân tích thông qua các quá trình so sánh liên tục và chặt chẽ. 5.2. Phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp, quy nạp Trong quá trình áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả kết hợp đồng thời các phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp và quy nạp các dữ liệu thu thập được và từ tình hình quan sát thực tế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội để đưa ra nhận định khách quan và chính xác nhất về công tác huy động vốn của Ngân hàng. 6. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kiến nghị và kết luận, luận văn được kết cấu gồm ba Chương. Cụ thể: Chương 1: Lý luận chung về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). 7
- Xem thêm -