Tài liệu Tài liệu-quy trình thiết kế hệ thống ngõ vào tuần tự

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 1
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Thiết kế HTTĐ 2012 QUY TRÌNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG NGÕ VÀO TUẦN TỰ Quá trình tuần tự nối tiếp: Là quá trình gồm nhiều giai đoạn xảy ra liên tiếp nhau, không thể đè lên nhau và khi kết hợp với các phương pháp tác động ta sẽ có một quá trình công nghệ hoàn chỉnh Thuật toán giải quyết bài toán điều khiển tuần tự nối tiếp Start Y2 Y1 X1 Y3 Y2 X2 Y4 Y3 Y1 Y1 Y2 Y2 Y3 . . . Yn-1 Xn-1 Xn Yn Yn 1 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 Ví dụ thực hiện một chu trình làm việc của máy giặt như sau: X : cảm biến phát hiện mực nước đầy.T1  T9 là thời gian delay cho mỗi khâu làm việc.Ta phân chia cho các khâu làm việc Y1  Y9 .Chương trình được viết như sau: 2 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 Start Y2 Y1 Y1 Y1 T7 Y9 Y8 X Y3 Y2 T2 Y4 Y2 T8 T2 Y9 Y3 y1 Y3 T3 T3 Y5 Y4 Y4 T4 T8 T9 Bôm Giaë t y6 y9 T4 Y6 Y5 y3 Y5 Y5 Y7 Y6 Y6 T6 y7 y8 y4 T6 Xaû y4 X Y8 Vaé t Y7 y8 Y7 T7 y9 3 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Y9 T9 y5 y2 Y8 Saá y Thiết kế HTTĐ 2012 Ví dụ: Đèn giao thông cho người đi bộ Giản đồ công nghệ Chương trình 4 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 Ví dụ 2: Giản đồ công nghệ: 5 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 Chương trình: 6 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 Các bài tập về thiết kế hệ thống trạm trộn bê tông: Bài 1: Khi nhấn Start  V1 mở ra, chất lỏng thứ nhất được đưa vào bồn trộn.Đến khi HM tác động thì V1 đóng lại, V2 mở ra  chất lỏng thứ hai được đưa vào bồn trộn, motor trộn bắt đầu hoạt động, đến khi HH tác động thì V2 đóng lại , motor trộn bắt hoạt động thêm một thới gian t rồi M bắt đầu chạy.Đến khi X tác động thì dừng lại  V mở ra cho đến khi gặp thùng mới và quá trình chiết cứ lặp lại cho đến khi HL tác động thì quá trình trộn lại được lặp lại cho đến khi nhấn Stop. Giản đồ giải thuật: 7 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 Chương trình: Bài 2: Khi nhấn Start thì A, B mở ra, khi đạt đến khối lượng MA thì A đóng lại, MB thì MB đóng lại.Khi cả hai cùng đạt đến khối lượng thì VA, VB mở ra, MT bắt đầu hoạt động.Khi bồn cân nhiên liệu A xả hết thì VA đóng lại.Khi bồn cân nhiên liệu B hết thì VB đóng lại  MA0 và MB0 tác động, MT vẫn hoạt động và V sẽ mở ra sau một thời gian T.Nếu có xe ở phía dưới (x tác động) (thời gian T kể từ lúc khi cả hai MA0 và MB0 cùng tác động cho đến lúc V mở 8 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 a) Một bồn trộn một xe (không cần cân xe) 9 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 b) Một bồn trộn cấp được cho nhiều xe, thì phải cân xe và quá trình lặp lại cho đến khi M0 tác động thì lặp lại Giản đồ trạng thái: 10 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 Chương trình: 11 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 c) N bồn trộn, 1 xe (không cần cân xe) Giản đồ giải thuật: 12 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 Chương trình: Quá trình tuần tự song song Quá trình tuần tự song song đó là quá trình mà trong đó có nhiều giai đoạn xảy ra đồng thời, đè lên nhau và kết hợp với các phương thức tác động ta có một quá trình công nghệ hoàn chỉnh. (Hình 3.2a) 13 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 Thuật toán giải quyết bài toán điều khiển quá trình tuần tự song song. 14 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 Thí dụ thực hiện chương trình sau: B  B   Start A   A  C  C   Phân chia giai đoạn: yM1 yM2 B  B   Start A    A  y2 y1 yCN1 CyN2 Chương trình thực hiện yêu cầu trên: 15 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 Start YM1 Y1 YN1 Y1 A2 Y1 YM2 YM1 YM1 YM1 Y1 Y2 B2 YM2 A YM1 YM2 YM2 Y1 A2 YN2 YN1 C2 Y2 YN2 YN1 YN1 YN2 YM2 B1 YN2 C1 A1 Y2 Y2 16 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) YM1 B YN1 C Thiết kế HTTĐ 2012 BÀI TẬP Thiết kế mạch điều khiển đèn giao thông cho một ngã tư. Với đèn xanh sáng 10s, đèn vàng sáng 2s và đèn đỏ sáng 12s. 17 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 Thiết kế: 18 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 Quá trình tuần tự có chọn lựa: Là quá trình nhiều giai đoạn xảy ra không đồng thời nhau thực hiện theo phân nhánh nào đó do phương thức tác động: 19 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St) Thiết kế HTTĐ 2012 Giải thuật cho quá trình tuần tự có chọn lựa : Yi-1 Xi-1 Ya1 Xb1 Yi Yi Yi Xi Xp Ya2 Ya1 Xaj-1 Yi+1 Yaj Xp Yb2 Yb1 Xbk-1 Yi+1 Xbk Yi+2 Ya1 Yaj-1 . . . Yaj Yi Xi Yb1 Ybk-1 . . . Ybk Ybk Ybk Yaj Yi+1 Xaj Yi+1 20 CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học (St)
- Xem thêm -