Tài liệu Tài liệu- hướng dẫn sử dụng tích phổ cầm tay n9344c

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Hướng dẫn sử dụng máy phân tích phổ cầm tay N9344C 1 Tính năng kỹ thuật - Dải tần : 1 Mhz – 20 GHz - Độ phân giải tần số: 1 Hz - Span: 0Hz (zero span), 100Hz to 20GHz - Đầu vào RF: Type-N female, 50 Ω - Màn hình hiển thị: 6.5 inch TFT color display 2 Mặt trước thiết bị 3 Mặt trước thiết bị 4 Màn hình hiển thị 5 Màn hình hiển thị 6 Màn hình hiển thị 7 Các cổng kết nối trên máy 8 Các cổng kết nối trên máy 9 Bài đo: Tỉ số công suất kênh lân cận (ACPR) Thiết lập tần số trung tâm: [MEAS] > {ACPR} > {Center Freq}  Thiết lập băng thông kênh chính: [MEAS] > {ACPR} > {Main Channel}  Thiết lập băng thông kênh phụ: [MEAS] > {ACPR} > {Adj Channel}  Thiết lập khoảng cách giữa tần số trung tâm kênh chính và tần số trung tâm kênh lân cận: [MEAS] > {ACPR} > {Channel Space}  10 Bài đo: Tỉ số công suất kênh lân cận (ACPR)  Kết quả đo hiển thị trên màn hình: 11 Bài đo: Công suất kênh Thông số thiết lập trên máy phân tích phổ N9344C  Thiết lập tần số trung tâm của phép đo: [MEAS] > {Channel Power} > {Center Freq}  Thiết lập băng thông tích lũy (Integrated BW): [MEAS] > {Channel Power} > {Int BW}  Thiết lập băng thông của kênh: [MEAS] > {Channel Power} > {Channel BW} 12 Bài đo: Công suất kênh  Kết quả đo hiển thị trên màn hình: 13 Bài đo: Băng thông chiếm dụng Lựa chọn một trong hai chế độ đo: phần trăm (%) và dBc: [MEAS] > {OBW} > {Method} sau đó lựa chọn giữa (%) và (dBc)  Thiết lập chế độ đo (%): {OBW} > {Method} > {Percent}, nhấn {%} và nhập dải từ 10.00% đến 99.99%  Thiết lập chế độ dBc: {OBW} > {Method} > {dBc}  14 Bài đo: Băng thông chiếm dụng  Kết quả hiển thị trên màn hình đối với chế độ đo (%): 15 Bài đo: Băng thông chiếm dụng  Kết quả hiển thị trên màn hình đối với chế độ đo (dBc): 16 Bài đo: Cường độ trường Thông số thiết lập trên máy phân tích phổ N9344C:  Thiết lập tần số trung tâm  Span  RBW  VBW  Nạp file correction (*.COR) vào máy phân tích phổ: Copy file (*.COR) vào USB và kết nối USB vào máy phân tích phổ sau đó nhấn: [File] > {Directory} > {Media Type}  Thiết lập đơn vị tính là dBmV EMF: [Amptd] > {Y Axis Unit} > {dBmV EMF} 17 Bài đo: Cường độ trường Kết quả hiển thị trên màn hình: 18 Bài đo: Mặt nạ phát xạ Lựa chọ bài đo: Nhấn [MEAS] > {SEM}  Thiết lập tần số trung tâm  Span  Thiết lập mặt nạ: [MEAS] > {SEM} > {Offset/Limits}  19 Bài đo: Mặt nạ phát xạ  Kết quả hiển thị trên màn hình máy đo: 20
- Xem thêm -