Tài liệu Tài liệu hướng dẫn- cấu hình các dịch vụ-trên adsl 2+ modem wifi netis dl 4311

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 594 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CÁC DỊCH VỤ TRÊN ADSL 2+ MODEM WIFI NETIS DL 4311 Hà Nội tháng 01 năm 2014 Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 1 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM GIỚI THIỆU CHUNG  Modem ADSL với chuẩn kết nối ADSL 2+(G.992.1) (hỗ trợ tương thích ngược chuẩn ADSL & ADSL 2).  Cung cấp 04 cổng FE Switched (10/100 BaseT).  Hỗ trợ tính năng: Firewall, DMZ, MAC filter, QoS  Hỗ trợ tính năng: DNS động, IGMP, Quản lý từ xa  Cung cấp kết nối không dây chuẩn lên đến 150Mbps (Wifi 802.11 N/G/B) với bán kính phục vụ rộng.  Hỗ trợ các giao thức: WEP, WPA, WPA2, 802.1x  Hỗ trợ tính năng: MultiSSID để cung cấp đa dịch vụ. Thiết lập được thêm 04 Access-Point ảo độc lập. Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 2 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET 1. Các thông số cần thiết phục vụ cấu hình truy nhập Internet:  Cặp giá trị của VPI và VCI.  Phương thức Encapsulation.  Phương thức thiết lập phiên PPP.  Kích hoạt chức năng NAT.  Cặp thông số Username/Password. 2. Các thông số cần thiết phục vụ cấu hình Wifi:  Phương thức mã hóa (Encryption).  Dãy ký tự phục vụ truy nhập. 3. Mô hình kết nối tổng quát: Hình 1: Mô hình kết nối chung dịch vụ truy nhập Internet  Trên 04 cổng FE của modem ADSL 2+ Netis DL 4311 có thể kết nối trực tiếp máy tính Desktop hoặc có thể kết nối vào thiết bị LAN Switch để mở rộng thêm số lượng máy tính kết nối vào mạng Internet.  Có thể cấu hình kích hoạt tính năng Wifi của modem ADSL 2+ Netis DL 4311 để kết nối máy tính xách tay (Laptop) hoặc điện thoại thông minh (Smart-phone) vào mạng Internet. Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 3 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM 4. Cấu hình dịch vụ truy nhập Internet:  Thiết lập trên máy tính chế độ nhận địa chỉ IP trên card mạng LAN (NIC) là động để có thể nhận địa chỉ IP ra DHCP của modem.  Kết nối máy tính vào cổng LAN 1 của modem rồi bật nguồn của modem.  Truy nhập (qua trình duyệt Web) với địa chỉ IP quản lý: 192.168.1.1. Sau đó nhập Username/Password: MegaVNN/MegaVNN để vào giao diện quản lý của modem.  Vào phần cấu hình WAN (Setup  WAN) thực hiện theo thứ tự: Hình 2: Khai báo cấu hình dịch vụ truy nhập Internet Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 4 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM  Saukhi thực hiện các bước khai báo nêu trên sẽ bấm nút Add để hoàn tất. 5. Cấu hình dịch vụ truy nhập Internet qua Wifi:  Vào phần cấu hình WLAN (Setup  WLAN  Bassic) thực hiện theo thứ tự:  Chọn phần Band: 2.4 (B+G+N)  Chọn phần SSID (Tên Wifi): Ví dụ là NetisDL4311  Sau đó Apply Changes  Vào phần cấu hình WLAN (Setup  WLAN  Security) thực hiện theo thứ tự:  Chọn phần SSID TYPE: Root.  Chọn phần Encryption: khuyến nghị chọn WPA2 Mixed.  Chọn phần WPA Authentication Mode: Personal (Pre-Shared Key).  Nhập các ký tự (password) vào phần Pre-Shared Key. Thông tin tại các phần khác không thay đổi. Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 5 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM Hình 3: Khai báo cấu hình dịch vụ truy nhập Internet qua Wifi Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 6 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH DỊCH VỤ IPTV 1. Các thông số cần thiết phục vụ cấu hình dịch vụ IPTV:  Cặp giá trị của VPI và VCI.  Phương thức Encapsulation. 2. Các thông số cần thiết phục vụ cấu hình Wifi:  Phương thức mã hóa (Encryption).  Dãy ký tự phục vụ truy nhập. 3. Mô hình kết nối tổng quát: STB Wifi Modem ADSL Netis 4304D BRAS/PE IP-DSLAM Cáp đồng HDTV Mạng xDSL của ISP ISP Core STB IP address PPPoE IPTV Server HDTV Hình 4: Mô hình kết nối chung dịch vụ IPTV  Trên 04 cổng FE của modem ADSL 2+ Netis DL 4311 có thể kết nối trực tiếp đến thiết bị Setup-box dịch vụ MyTV.  Lúc này modem ADSL 2+ Netis DL 4311 đóng vai trò thi ết bị lớp 2 (Bridge) để thông kết nối từ thiết bị Setup-box đến máy chủ dịch vụ IPTV.  Thiết bị Setup-box thiết lập phiên kết nối lên máy chủ dịch vụ IPTV để xác nhận và cấp các thông số kết nối phiên truyền.  Có thể cấu hình kích hoạt tính năng Wifi của modem ADSL 2+ Netis DL 4311 để kết nối thiết bị Setup-box kiểu không dây tới máy chủ dịch vụ IPTV (nếu thiết bị Setup-box hỗ trợ khả năng kết nối Wifi).  Thiết bị Setup-box kết nối đến HDTV thông qua giao tiếp HDMI. Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 7 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM 4. Cấu hình dịch vụ IPTV:  Thiết lập trên máy tính chế độ nhận địa chỉ IP trên card mạng LAN (NIC) là động để có thể nhận địa chỉ IP ra DHCP của modem.  Kết nối máy tính vào cổng LAN 1 của modem rồi bật nguồn của modem.  Truy nhập (qua trình duyệt Web) với địa chỉ IP quản lý: 192.168.1.1. Sau đó nhập Username/Password: MegaVNN/MegaVNN để vào giao diện quản lý của modem.  Vào phần cấu hình WAN (Setup  WAN) thực hiện theo thứ tự:  Chọn giá trị phần Default Route: Auto.  Khai báo giá trị VPI & VCI (Ví dụ khai báo: VPI: 2 & VCI: 35).  Chọn phần Encapsulation: LLC.  Chọn phần Channel Mode: Bridge. Thông tin tại các phần khác không thay đổi. Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 8 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM Hình 5: Khai báo cấu hình dịch vụ IPTV  Sau khi thực hiện các bước khai báo nêu trên sẽ bấm nút Add để hoàn tất. Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 9 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM 5. Cấu hình dịch vụ IPTV qua Wifi:  Vào phần cấu hình WLAN (Setup  WLAN  Security) thực hiện theo thứ tự:  Chọn phần SSID TYPE: Root.  Chọn phần Encryption: khuyến nghị chọn WPA2 Mixed.  Chọn phần WPA Authentication Mode: Personal (Pre-Shared Key).  Nhập các ký tự (password) vào phần Pre-Shared Key. Thông tin tại các phần khác không thay đổi. Hình 6: Khai báo cấu hình dịch vụ IPTV qua Wifi Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 10 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH DỊCH VỤ VoIP 1. Các thông số cần thiết phục vụ cấu hình dịch vụ VoIP:  Cặp giá trị của VPI và VCI.  Phương thức Encapsulation. 2. Các thông số cần thiết phục vụ cấu hình Wifi:  Phương thức mã hóa (Encryption).  Dãy ký tự phục vụ truy nhập. 3. Mô hình kết nối tổng quát: Hình 7: Mô hình kết nối chung dịch vụ VoIP  Trên 04 cổng FE của modem ADSL 2+ Netis DL 4304 có thể kết nối trực tiếp đến các thiết bị IP-Phone.  Có thể cấu hình kích hoạt tính năng Wifi của modem ADSL 2+ Netis DL 4304 để kết nối các thiết bị Wifi Phone tới máy chủ dịch vụ VoIP.  Lúc này modem ADSL 2+ Netis DL 4311 đóng vai trò thi ết bị lớp 2 (Bridge) để thông kết nối từ các thiết bị IP-Phone/Wifi-Phone đến máy chủ dịch vụ VoIP.  Các thiết bị IP-Phone/Wifi-Phone thiết lập phiên kết nối lên máy chủ dịch vụ VoIP để xác nhận và cấp các thông số kết nối phiên truyền. Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 11 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM 4. Cấu hình dịch vụ VoIP:  Thiết lập trên máy tính chế độ nhận địa chỉ IP trên card mạng LAN (NIC) là động để có thể nhận địa chỉ IP ra DHCP của modem.  Kết nối máy tính vào cổng LAN 1 của modem rồi bật nguồn của modem.  Truy nhập (qua trình duyệt Web) với địa chỉ IP quản lý: 192.168.1.1. Sau đó nhập Username/Password: MegaVNN/MegaVNN để vào giao diện quản lý của modem.  Vào phần cấu hình WAN (Setup  WAN) thực hiện theo thứ tự:  Chọn giá trị phần Default Route: Auto.  Khai báo giá trị VPI & VCI (Ví dụ khai báo: VPI: 3& VCI: 35).  Chọn phần Encapsulation: LLC.  Chọn phần Channel Mode: Bridge. Thông tin tại các phần khác không thay đổi. Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 12 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM Hình 8: Khai báo cấu hình dịch vụ VoIP  Sau khi thực hiện các bước khai báo nêu trên sẽ bấm nút Add để hoàn tất. 5. Cấu hình dịch vụ IPTV qua Wifi:  Vào phần cấu hình WLAN (Setup  WLAN  Security) thực hiện theo thứ tự:  Chọn phần SSID TYPE: Root.  Chọn phần Encryption: khuyến nghị chọn WPA2 Mixed.  Chọn phần WPA Authentication Mode: Personal (Pre-Shared Key).  Nhập các ký tự (password) vào phần Pre-Shared Key. Thông tin tại các phần khác không thay đổi. Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 13 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM Hình 9: Khai báo cấu hình dịch vụ IPTV qua Wifi Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 14 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH ĐA DỊCH VỤ: INTERNET, IPTV & VoIP 1. Các thông số cần thiết phục vụ cấu hình đa dịch vụ:  Tham khảo mục tương ứng của các dịch vụ nêu trên. 2. Các thông số cần thiết phục vụ cấu hình Wifi:  Phương thức mã hóa (Encryption).  Dãy ký tự phục vụ truy nhập. 3. Mô hình kết nối tổng quát: Hình 10: Mô hình kết nối đa dịch vụ Internet, MyTV &VoIP  Trên 04 cổng FE của modem ADSL 2+ Netis DL 4304 phân vùng như sau:  LAN 1 & 2 kết nối LAN Switch hoặc máy tính để truy nhập Internet.  LAN 3 kết nối IP-Phone để sử dụng dịch vụ VoIP.  LAN 4 kết nối Setup-box để sử dụng dịch vụ IPTV.  Có thể cấu hình kích hoạt tính năng Wifi với tính năng Multi SSID trên modem ADSL 2+ Netis DL 4304 cung cấp các dịch vụ môi trường không dây:  SSID Root phục vụ dịch vụ truy nhập Internet.  SSID VAP1 phục vụ dịch vụ IPTV.  SSID VAP2 phục vụ dịch vụ VoIP. Mỗi SSID này là một Access-Point ảo để cung cấp các dịch vụ riêng biệt. 4. Cấu hình đa dịch vụ:  Thiết lập trên máy tính chế độ nhận địa chỉ IP trên card mạng LAN (NIC) là động để có thể nhận địa chỉ IP ra DHCP của modem. Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 15 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM  Kết nối máy tính vào cổng LAN 1 của modem rồi bật nguồn của modem.  Truy nhập (qua trình duyệt Web) với địa chỉ IP quản lý: 192.168.1.1. Sau đó nhập Username/Password:MegaVNN/MegaVNN để vào giao diện quản lý của modem.  Vào phần cấu hình WAN (Setup  WAN) thực hiện thiết lập 03 kênh dịch vụ:  Dịch vụ truy nhập Internet: pppoe1(tham khảo cấu hình phần trên)  Dịch vụ IPTV: a0 (tham khảo cấu hình phần trên).  Dịch vụ VoIP: a2 (tham khảo cấu hình phần trên).  Vào phần cấu hình WLAN (Setup  WLAN MBSSID) thực hiện thiết lập 03 Access-Point ảo tương ứng 03 dịch vụ nêu trên:  Dịch vụ truy nhập Internet: dùng SSID Root(mặc định).  Dịch vụ IPTV: dùng SSID VAP1(kích hoạt).  Dịch vụ VoIP: dùng SSID VAP2(kích hoạt). Thông tin tại các phần khác không thay đổi. Hình 11: Khai báo cấu hình khai báo các SSID của Wifi 5. Cấu hình phân chia vùng các dịch vụ:  Vào phần cấu hình Port-Mapping (Advanced  Port-Mapping) kích hoạt tính năng và thực hiện thiết lập 03 nhóm tương ứng 03 dịch vụ: Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 16 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM  Group 1: dịch vụ truy nhập Internet.  Group 2: dịch vụ IPTV.  Group 3: dịch vụ VoIP. Hình 12: Khai báo cấu hình phân chia vùng các dịch vụ  Sau khi thực hiện các bước khai báo nêu trên sẽ bấm nút Apply để hoàn tất. Tài liệu hướng dẫn cấu hình dịch vụ trên ADSL 2+ modem Wifi Netis DL 4311 Trang 17 Wireless Power Maximun Power
- Xem thêm -