Tài liệu Tài liệu báo cáo khoa học marketing online

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 196 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

tài liệu báo cáo khoa học marketing_online
Chia sẻ đôi điều thực tế Online Marketing 11.2014 Lại Thị Hạnh – Trung Tâm Tin Học ĐH KHTN Nội dung 1. Marketing online? 2. Bí mật đằng sau những con số 3. SEO, Facebook Insight, Google Analytics 4. Marketer tương lai – Bạn đã sẵn sàng? Marketing online trên © The National Foundation for Teaching Entrepreneurship (www.nfte.com) “Bí mật” đằng sau những con số Lợi nhuận của Google SEO, Google Analytics, FB Insight Hiểu ĐÚNG để làm ĐÚNG So sánh SEO và PPC Hộp đen của Google Kết quả tức thì Kết quả lâu dài Bạn sẽ lựa chọn ? Giám sát hoạt động Facebook
- Xem thêm -