Tài liệu Tài chính quốc tế

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Tiểu luận Tài chính Quốc tế MỤC LỤC ............................................................................................................................................. 30 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHỦNG HOẢNG NỢ. 1.1. Một số khái niệm về khủng hoảng nợ. Trước khi nói về khủng hoảng nợ thì chúng ta hãy xem xét khái niệm về nợ là gì.  Nợ là một từ  chung dùng để chỉ về nghĩa vụ  của đối tượng này tới đối tượng khác.  Tùy theo các đối tượng và nghĩa vụ đó là gì thì chúng ta sẽ có cách gọi nợ khác nhau.   Trong bài phân tích này các đối tượng là quốc gia, chính phủ, các tổ  chức tài chính  quốc tế… và nghĩa vụ là trả tiền nên nợ này được gọi là nợ quốc tế. Theo nghĩa rộng, nợ quốc tế là các khoản nợ của một quốc gia đối với các quốc   gia hay các tổ  chức tài chính quốc tế  khác. Theo nghĩa hẹp, nợ  quốc tế  là nợ  của   chính phủ đối với các tổ chức, nếu đã là nợ của chính phủ thì lúc này nó còn tên gọi  khác là nợ công. Như vậy thật chất nợ công cũng chính là nợ quốc tế. Do có hai cách gọi về nợ nên cũng có hai cách gọi về khủng hoảng nợ tương ứng   là: Khủng hoảng nợ quốc tế là việc mất khả  năng thanh toán của một quốc gia đối   với tổ chức tài chính quốc tế, công ty đa quốc gia hay chính phủ các nước. Khủng hoảng nợ  công  là  việc  chính  phủ   của  một  nước   mất khả   chi  trả   các  khoảng nợ, bao gồm nợ của chính phủ và các bảo lãnh nợ của chính phủ. Bài viết này chúng ta sẽ  tìm hiểu những căn bản chung nhất theo nghĩa khủng   hoảng nợ quốc tế để ta có cái nhìn chung nhất và phân tích thực trạng, giải pháp theo   nghĩa hẹp (khủng hoảng nợ công), đều này có vẻ rất mâu thuẫn nhưng thực tế nó sẽ  giúp dễ hiểu vấn đề hơn. Và vì lý do vấn đề thực tế hiện nay của kinh tế thế giới đó   là nợ công, tâm điểm là cuộc khủng hoảng nợ công của Châu Âu. Tiểu luận Tài chính Quốc tế 1.2 Nguyên nhân của khủng hoảng nợ. 1.2.1 Thâm hụt tài khoản vãng lai. Khi một quốc gia thâm hụt tài khoản vãng lai lớn ( chi ngoại tệ cho việc nhập khẩu   hàng hóa dịch vụ lớn hơn thu ngoại tệ từ việc xuất khẩu hàng hóa dịch vụ) điều đó dẫn   đến thiếu ngoại tệ thanh toán cho nước ngoài. Nhiều quốc gia đang phát triển bắt đầu chịu sự thâm hụt của cán cân mậu dịch lớn,  phần lớn là do cuộc suy thoái toàn cầu đã làm giảm nhu cầu của các nước phát triển đối   với xuất khẩu của các nước đang phát triển, các cân mậu dịch thâm hụt lớn đã gây ra các  điều kiện xấu đi ở các nước đang phát triển và các điều kiện xấu đi này làm cho mức nợ  tăng. 1.2.2 Định giá đồng tiền bản tệ cao Nếu đồng bản tệ được định giá cao sẽ làm giảm khả năng xuất khẩu do đó làm giảm  nguồn thu ngoại tệ. Mặc khác, nó có tác động khuyến khích nhập khẩu làm tăng chi  ngoại tệ, tất cả các yếu tố này làm cho tài khoản vãng lai thâm hụt trầm trọng. 1.2.3.Hệ thống  ngân hàng hoat động kém hiệu quả Việc cho vay kém hiệu quả của các ngân hàng thương mại nhất là các nguồn vốn huy   động từ  nước ngoài cũng là một nguyên nhân quan trọng đến mất khả  năng thu hồi nợ,   do đó mất khả năng thanh toán nợ nước ngoài. 1.2.4.Dòng vốn ngắn hạn nước ngoài vào quá nhiều Khi dòng vốn   ngắn hạn nước ngoài vào quá nhiều, nều tình hình kinh tế  chính trị  một quốc gia bất ổn thì dòng vốn ngắn hạn sẽ đảo chiều nhanh,hâu quả là quốc gia tiếp   nhận dòng vốn ngắn dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng. 3 1.3 Tác động của khủng hoảng nợ. 1.3.1 Tác động của khủng hoàng nợ đối với MNC Khi một quốc gia được các tổ  chức tài chính quốc tế  như  IMF,WB,ADB,..hỗ trợ cả  gói (không kèm theo điều kiện) để   khắc phục khủng hoảng tài chính , thì những quốc   gia này có xu hướng thực hiện bảo hộ sản xuất trong nước hạn chế nhập khẩu,  do đó,   làm giảm thương mại quốc   tế, hậu qua làm giảm danh thu bán hàng của các doanh   ngiệp, nhất là các công ty MNC 1.3.2 Tác động của tỷ giá thả nổi và lãi xuất cho vai đối với cuộc khủng hoảng   nợ Hầu hết các khoản vay nợ của các nước đang phát triển đều bằng USD , do đó khi  USD tăng giá thì các nước đang phát triển sẽ gặp khó khăn khi trả  nợ  ngược lại người   dân hoa kì sẽ thích sử dụng hàng của các nước đang phát triển sản xuất , do giá rẻ, điều   đó sẽ  giúp tài khoản vãn lai của các nước đang phát triển được cải thiện và tài khoản   vãng lai của Hoa Kỳ bị thâm hụt. Các khoảng cho vay thường có lãi suất thả  nổi, số  tiền thanh toán nợ  vay chịu  ảnh   hưởng của thay đổi lãi suất theo thời gian. Khi lãi suất tăng các khoảng vay với lãi suất   thả nổi trở nên khó trả hơn.  1.4 Giải pháp khắc phục khủng hoảng nợ  Thực hiện bảo hộ mậu dịch và phá giá tiền tệ:để tăng cường khả năng thanh toán nợ  nước ngoài ,các nước phát triển để  đẩy mạnh xuất khẩu ,hạn chế  nhập khẩu ,bằng   nhiều giải pháp ,trong đó có giải pháp phá giá tiền tệ và thu hút vốn đầu tư nước ngoài ,   nhất là đầu tư trực tiếp Bán các khoàn nợ vay của nươc đang phát triển :đây được xem là giải pháp cơ cấu lại  các khoản đầu tư của ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro  Trích dự  phòng tổn thất cho vay. Là giải pháp tìm nguồn bù đắp rủi ro của các ngân  hàng bằng cách giảm lơi nhuận trước thuế Tiểu luận Tài chính Quốc tế Phòng ngừa các yếu tố  rủi ro chính trị. Hình thức rủi ro chính trị  sẽ  là việc từ  chối   thanh toán nợ  do mối quan hệ chính trị  giữa nước vay với ngân hàng hay với các nước   chủ  nhà của ngân hàng này. Tuy nhiên có các hình thức rủi ro chính trị  khác ít nghiêm  trọng hơn, như  một sự  thay đổi trong chính sách thuế  của chính phủ  nước ngoài có thể  tác động lớn đối với khả năng thanh toán nợ tồn đọng của một doanh nghiệp nước ngoài.   Ngoài ra, chính phủ của một quốc gia có thể quyết định quốc hữu hóa một doanh nghiệp.   Một hình thức rủi ro chính trị  gián tiếp hơn là chính phủ  giám sát chặt chẽ  việc bán  ngoại tệ để thanh toán các khoản vay tính bằng đồng USD. Nếu một ngân hàng cho môt   chính phủ  nước ngoài vay, ngân hàng phải thẩm định cam kết thanh toán nợ  của chính  phủ  đó. Vì đường lối chủ  trương của chính phủ  thay đổi qua thởi gian, một ngân hàng   thẩm định khả  năng có thể có một thay đổi trong quan điểm của chính phủ, có thể  ảnh   hưởng đến cam kết thanh toán nợ tồn đọng. vì vậy một quốc gia có sự ổn định chính trị  sẽ có khả năng thu hút nguồn vốn quốc tế rất lớn. Các yếu tố rủi ro tài chính. Tổ chức thẩm định rủi ro quốc gia phải đánh giá một cách   tỉ mỉ điều kiện tài chính của một nước ngoài, vì điều kiện này ảnh hưởng đến khả năng   trả nợ của chính phủ và các doanh nghiệp các nước đó. Chính phủ  của một nước mạnh   về tài chính thường sẽ thu nhập đủ từ thuế để thanh toán nợ vay cho nước ngoài.` CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHỦNG HOẢNG NỢ TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Toàn cảnh nợ công của thế giới Trong quá khứ, khủng hoảng nợ công cũng đã được biết đến vào đầu thập kỷ 80 của  Thế  kỷ  XX. Năm 1982, Mê­hi­cô là quốc gia đầu tiên tuyên bố  không trả  được nợ  vay  IMF. Đến tháng 10/1983, 27 quốc gia với tổng số nợ lên tới 240 tỷ USD đã tuyên bố hoặc   chuẩn bị  tuyên bố hoãn trả  nợ. Như vậy vấn đề  khủng hoảng nợ  công đã xuất hiện từ  lâu trong lịch sử chứ  không phải mới xuất hiện gần đây. Nhưng cuộc khủng hoảng nợ  công hiện nay nghiêm trọng hơn, lớn hơn, kéo dài hơn và vẫn chưa có hướng giải quyết.  5 Mỗi giây qua đi, một vài người trên thế giới nhận thêm nợ mới, kéo tổng nợ toàn cầu  tăng thêm từ vài trăm nghìn tới vài triệu USD. Làm tình hình nợ công của các nước ngày  càng nghiêm trọng, tỉ lệ nợ công cao và nhiều nước đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ như  Hy Lạp( đã vỡ nợ), Tây Ban Nha, Ý, Nhật… MƯỜI QUỐC GIA CÓ TỈ LỆ NỢ CÔNG CAO NHẤT THẾ GIỚI Với dữ liệu từ hãng định mức tín nhiệm Moody’s , trang 24/7 Wall Street đã điểm 10  quốc gia có tỷ lệ nợ công/GDP cao nhất thế giới hiện nay. Các dữ liệu đều được tính ở  thời điểm cuối năm 2011, trừ GDP/đầu người là số liệu tính đến năm 2010. Thứ nhất: Nhật Bản Tỷ lệ nợ công/GDP: 233,1% Tổng nợ chính phủ: 13,7 nghìn tỷ USD GDP đầu người (đồng giá sức mua): 33.994 USD GDP danh nghĩa: 5,88 nghìn tỷ USD Tỷ lệ thất nghiệp: 4,6% Định mức tín nhiệm từ Moody’s: AA3 Tỷ  lệ  nợ  công/GDP của Nhật Bản bỏ  xa bất kỳ  một nước phát triển nào trên thế  giới. Tuy nặng nợ, kinh tế Nhật hiện vẫn chưa lâm vào thảm họa như Hy Lạp, phần lớn  nhờ  tỷ  lệ  thấp nghiệp thấp và trái phiếu chính phủ  chủ  yếu do các chủ  nợ  trong nước   nắm giữ. Theo Chính phủ Nhật, 95% dư nợ trái phiếu của Tokyo hiện nằm trong tay của   các nhà đầu tư trong nước, chỉ có 5% là do các chủ nợ nước ngoài nắm giữ. Thứ hai: Hy Lạp Tỷ lệ nợ công/GDP: 168,2% Tổng nợ chính phủ: 489 tỷ USD Tiểu luận Tài chính Quốc tế GDP đầu người (đồng giá sức mua): 28.154 USD GDP danh nghĩa: 303 tỷ USD Tỷ lệ thất nghiệp: 19,2% Định mức tín nhiệm từ Moody’s: CA Hy Lạp vẫn là tâm điểm của khủng hoảng nợ châu Âu, cho dù đã được EU và IMF  giải cứu. Chính phủ nước này đang tiếp tục phải đưa ra những kế hoạch cải cách và cắt  giảm chi tiêu ngặt nghèo nhằm đổi lấy khoản cứu trợ  tiếp theo trị  giá khoảng 130 tỷ  Euro. Nếu không được bơm vốn, Hy Lạp sẽ vỡ nợ vào tháng 3 tới. Năm 2010, tỷ lệ  nợ  công/GDP của Hy Lạp là 143%. Năm ngoái, con số này đã tăng lên thành 163%. Thứ 3: Italy Tỷ lệ nợ công/GDP: 120,5% Tổng nợ chính phủ: 2,54 nghìn tỷ USD GDP đầu người (đồng giá sức mua): 31.555 USD GDP danh nghĩa: 2,2 nghìn tỷ USD Tỷ lệ thất nghiệp: 8,9% Định mức tín nhiệm từ Moody’s: A3 Khối nợ  công khổng lồ  của Italy càng trở  nên nguy hiểm hơn khi tăng trưởng GDP  của nước này diễn ra chậm chạp. Năm 2010, GDP của Italy chỉ tăng 1,3% sau 2 năm suy  giảm liên tiếp. Vào tháng 12/2011, Chính phủ Italy đã thông qua một kế hoạch ngân sách   khắc khổ nhằm hạ lãi suất vay vốn. Tuy nhiên, đầu tuần này, Moody’s vẫn hạ một bậc   điểm tín nhiệm của Italy. Thứ tư: Ireland 7 Tỷ lệ nợ công/GDP: 108,1% Tổng nợ chính phủ: 225 tỷ USD GDP đầu người (đồng giá sức mua): 39.727 USD GDP danh nghĩa: 217 tỷ USD Tỷ lệ thất nghiệp: 14,5% Định mức tín nhiệm từ Moody’s: Ba1 Ireland từng là một trong những nền kinh tế  “khỏe mạnh” nhất của khối EU. Đầu  thập niên 2000, nước này có tỷ  lệ  thất nghiệp thấp hơn bất kỳ một nước công nghiệp  phát triển nào, đồng thời GDP tăng trưởng hàng năm khoảng 10%. Tuy nhiên, khi suy   thoái toàn cầu nổ ra, kinh tế Ireland chuyển sang suy giảm nhanh chóng. Năm 2006, thâm  hụt ngân sách của Chính phủ Ireland là 2,9%, đến năm 2010, tỷ lệ này lên tới 32,4% GDP.  Từ năm 2001 tới nay, nợ công của nước này tăng hơn 500%. Trái phiếu của Ireland hiện   không nằm trong diện khuyến nghị đầu tư theo đánh giá của Moody’s. Thứ năm: Bồ Đào Nha Tỷ lệ nợ công/GDP: 101,6% Tổng nợ chính phủ: 257 tỷ USD GDP đầu người (đồng giá sức mua): 25.575 USD GDP danh nghĩa: 239 tỷ USD Tỷ lệ thất nghiệp: 13,6% Định mức tín nhiệm từ Moody’s: BA3 Nền kinh tế  Bồ  Đào Nha chịu  ảnh hưởng lớn từ  suy thoái toàn cầu, một phần vì  nước này có GDP/đầu người thấp. Năm 2011, Bồ  Đào Nha phải nhận 104 tỷ  USD tiền   cứu trợ từ EU và IMF do mức thâm hụt ngân sách lớn và nợ công leo thang mạnh. Chính  Tiểu luận Tài chính Quốc tế phủ  Bồ  Đào Nha hiện có kế  hoạch hạ  thâm hụt ngân sách từ  9,8% GDP vào năm 2010  xuống còn 4,5% vào năm 2012 và xuống còn 3% theo trần của EU vào năm 2013. Theo   xếp hạng tín nhiệm của Moody’s, trái phiếu của Bồ  Đào Nha hiện không ở  trong hạng  được khuyến nghị đầu tư. Thứ 6: Bỉ Tỷ lệ nợ công/GDP: 97,2% Tổng nợ chính phủ: 479 tỷ USD GDP đầu người (đồng giá sức mua): 37.448 USD GDP danh nghĩa: 514 tỷ USD Tỷ lệ thất nghiệp: 7,2% Định mức tín nhiệm từ Moody’s: AA1 Tỷ  lệ  nợ  công/GDP của Bỉ  đạt đỉnh 135% vào năm 1993, sau đó giảm liên tục còn   khoảng 84% vào năm 2007. Nhưng trong 4 năm kế  tiếp, tỷ lệ này lại tăng lên trên 97%.   Đầu năm nay, sau khi bị Moody’s hạ 2 bậc tín nhiệm vào cuối năm ngoái, Chính phủ  Bỉ  buộc phải cắt giảm 1,3 tỷ USD chi tiêu công để tránh bị khủng hoảng nợ gõ cửa. Thứ bảy: Mỹ Tỷ lệ nợ công/GDP: 85,5% Tổng nợ chính phủ: 12,8 nghìn tỷ USD GDP đầu người (đồng giá sức mua): 47.184 USD GDP danh nghĩa: 15,13 nghìn tỷ USD Tỷ lệ thất nghiệp: 8,3% Định mức tín nhiệm từ Moody’s: AAA 9 Vào năm 2001, tỷ lệ nợ công/GDP của Mỹ mới là 45,6%. Đến năm 2011, sau một thập  kỷ chi tiêu công gia tăng, nước Mỹ đã chứng kiến khối nợ “phình” lên 85,5% GDP. Vào  năm 2001, chi tiêu công của Mỹ  tương đương 33,1% GDP, đến năm 2010, tỷ  lệ  này là  39,1%. Năm 2005, Chính phủ  Mỹ nợ 6,4 nghìn tỷ  USD. Đến năm 2011, con số  này tăng  hơn gấp đôi lên 12,8 nghìn tỷ USD. Tháng 8 năm ngoái, Standard & Poor’s đã hạ điểm tín  nhiệm của Mỹ ­ nền kinh tế lớn nhất thế giới ­ từ AAA xuống AA+. Thứ tám: Pháp Tỷ lệ nợ công/GDP: 85,4% Tổng nợ chính phủ: 2,26 nghìn tỷ USD GDP đầu người (đồng giá sức mua): 33.820 USD GDP danh nghĩa: 2,76 nghìn tỷ USD Tỷ lệ thất nghiệp: 9,9% Định mức tín nhiệm từ Moody’s: AAA Pháp là nền kinh tế lớn thứ nhì trong khối Eurozone, sau Đức. Tháng 1 vừa qua, một  cú sốc đã xảy đến đối với Pháp khi nước này bị hãng Standard & Poor’s tước hạng mức   tín nhiệm AAA. Chính phủ Pháp không đồng tình với cách đánh giá này vì cho rằng nền  kinh tế nước mình là ổn định như kinh tế Anh. Đầu tuần này, Moody’s cũng đã cảnh báo   về khả năng hạ điểm tín nhiệm của Pháp từ mức AAA. Thứ chín: Đức Tỷ lệ nợ công/GDP: 81,8% Tổng nợ chính phủ: 2,79 nghìn tỷ USD GDP đầu người (đồng giá sức mua): 37.591 USD GDP danh nghĩa: 3,56 nghìn tỷ USD
- Xem thêm -