Tài liệu Tách khuôn trên catiav5r19

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 357 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Tham gia: 14/02/2015

Mô tả:

tách khuôn trên CATIAV5R19
HaNoi University Of Industry 2013 HƯỚNG DẪN TÁCH KHUÔN TRÊN CATIA V5R19 (Chi tiết khay xà phòng )  Chuẩn bị sản phẩm thiết kế khuôn - Tạo số lòng khuôn nangpham91haui@gmail.com Page 1 HaNoi University Of Industry 2013 nangpham91haui@gmail.com Page 2 Kết quả:  HaNoi University Of Industry 2013 Tạo một bản vẽ mới với dạng Product. Vào môi trường tạo mặt phân khuôn Core and Cavity nangpham91haui@gmail.com Page 3 HaNoi University Of Industry 2013 Click vào Menu  Chọn Core & Cavity Design Workbench nangpham91haui@gmail.com Page 4 HaNoi University Of Industry 2013  Đưa chi tiết vào môi trường. nangpham91haui@gmail.com Page 5 HaNoi University Of Industry 2013 Chi tiết sau khi đã t ạo số lòng khuôn. Dùng lệnh Pulling Direction để nhận diện các mặt thuộc Core và thuộc Cavity Công cụ này sẽ nhật diện bề mặt vát và các bề mặt khác. nangpham91haui@gmail.com Page 6 HaNoi University Of Industry 2013 Bạn có thể quan sát được mặt Core và Cavity bằng công cụ Explode View Insert thêm một Greometrical Set, đặt tên là “Mat ho tro” để bịt kín các lỗ. Sử dụng cộng cụ Boundary tạo các đường bao quanh các lỗ để ta đắp các mặt lên đó. Tường tự làm với các lỗ còn lại. nangpham91haui@gmail.com Page 7 HaNoi University Of Industry 2013 Bây giờ ta sử dụng công cụ Fill Surface để đắp mặt lên các đường bao vừa tạo ở trên. Tương tự ta bịt kín các lỗ còn lại. Các bề mặt đó bây giờ thuộc cả Core và Cavity, ta phải Copy bề mặt đó sang Core và Cavity. - Copy bề mặt hỗ trỡ sang Core: + Click chuột phải vào Core chọn Define In Works Object để làm việc với Core. + Sau khi Copy sang Core xong ta được thế này: nangpham91haui@gmail.com Page 8 HaNoi University Of Industry 2013 - Tương tự ta làm với Cavity: + Sau khi Copy sang Cavity ta được : nangpham91haui@gmail.com Page 9 HaNoi University Of Industry 2013  Tạo đường phân khuôn : Dùng công cụ Buondary Kết quả : nangpham91haui@gmail.com Page 10 HaNoi University Of Industry 2013  Tạo mặt phân khuôn: - Chọn công cụ Sketch trên thanh công cụ ,chọn mặt phẳng XY - Sử dụng các lệnh trên môi trường Sketch để vẽ hình như sau : nangpham91haui@gmail.com Page 11 HaNoi University Of Industry 2013 - Thoát khỏi môi trường Sketch và dung lệnh Fill để bịt kín các đường bao vừa tạo. Ta được kết quả: nangpham91haui@gmail.com Page 12 HaNoi University Of Industry 2013 - Sử dụng lênh Spit để cắt bổ bề mặt thừa. nangpham91haui@gmail.com Page 13 HaNoi University Of Industry 2013 - Mặt phân khuôn này Copy sang cả Core và Cavity +Click chuột phải vào Core chọn Define In Works Object để làm việc với Core. +Sau khi Copy bề mặt hỗ trỡ vừa tạo sang Core xong ta được: - Tương tự ta làm với Cavity: + Sau khi Copy sang Cavity ta được: nangpham91haui@gmail.com Page 14 HaNoi University Of Industry 2013 - Sử dụng lệnh Join để kết hợp các bề mặt Core với nhau và đổi tên là : “Mặt Core” - Tương tự ta làm với Cavity và đổi tên là: “Mặt Cavity” nangpham91haui@gmail.com Page 15 HaNoi University Of Industry 2013  Bây giờ ta tao Core và Cavity - Chuyền sang môi trường Part Design - Chèn một Body và đổi tên thành: Core - Click chuột phải vào Core chọn Define In Works Object để làm việc với Core. - Click công cụ Sketch và chọn mặt phẳng Core - Sử dụng các công cụ trên thanh công cụ Sketch để vẽ như hình : - Thoát khỏi môi trường Sketch sử dụng lênh Pad để tạo khối như hình vẽ: nangpham91haui@gmail.com Page 16 HaNoi University Of Industry 2013 - Sử dụng lênh Spit để tạo ra khối Core ,chọn mặt là” Mặt Core” Kết quả : nangpham91haui@gmail.com Page 17 HaNoi University Of Industry 2013 Tạo Cavity: -Click chuột phải vào Core chọn Copy -Click chuột vào Moldedpad chọn Paste và đổi tên thành Cavity. -Click đúp vào Split2 trên cây thư mục và sửa “Mặt Core” thành “ Mặt Cavity “. Kết quả: Cavity nangpham91haui@gmail.com Page 18 Core nangpham91haui@gmail.com HaNoi University Of Industry 2013 Page 19
- Xem thêm -