Tài liệu Sv hoang thanh loan

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 12206 tài liệu

Mô tả:

GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Vận dụng ma trận SWOT nhằm hình thành chiến lược phát triển cho Công ty Nippon Koei Co., Ltd Họ tên sinh viên: Hoàng Thanh Loan Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Lớp: QTKD Tổng hợp Khóa: 21B (2010-2012) Hệ: Văn bằng hai tại chức Giáo viên hướng dẫn: Thạc sỹ Hà Sơn Tùng SVTH: Hoàng Thanh Loan Hải Phòng, năm 2012 0 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG MỤC LỤC Phần I: Tổng quan về Công ty Nippon Koei Co., Ltd (Nhật Bản).................6 1. Giới thiệu về Công ty Nippon Koei Co., Ltd (Nhật Bản)................................ 6 1.1 Thông tin chung về Công ty........................................................................... 6 1.2 Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của Công ty ..........................7 1.2.1 Lịch sử hình thành của Công ty Nippon Koei Co., Ltd ..............................7 1.2.2 Lịch sử hình thành của Công ty Nippon Koei Co., Ltd tại Việt Nam.........8 1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Nippon Koei Co., Ltd..........................9 2. Đặc điểm kinh tế- kỹ thuật ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược của Công ty Nippon Koei Co., Ltd...........................................................................10 2.1 Cơ cấu tổ chức Văn phòng dự án tại Hải Phòng của Công ty .....................10 2.2 Đặc điểm về tài chính...................................................................................12 2.3 Đặc điểm về nguồn lực ................................................................................14 2.4 Đặc điểm về sản phẩm....................................................................................... 17 Phần II: Thực trạng xây dựng chiến lược của Công ty Nippon Koei Co., Ltd tầm nhìn đến năm 2010..................................................................................20 1. Phân tích SWOT làm tiền đề xây dựng chiến lược phát triển Công ty Nippon Koei Co., Ltd............................................................................................................. 20 1.1 Điểm mạnh..........................................................................................................20 1.2 Điểm yếu.............................................................................................................23 1.3 Cơ hội……………………..……………………………………………… 24 1.4 Nguy cơ…………………………………………………………………… 25 2. Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân………….…………………………..… 26 2.1 Thành tựu………………………….……………………………………… 26 2.2 Hạn chế………………………….……………………...………………… 27 2.3 Nguyên nhân…………...……….………………………………………… 27 Phần III: Mục tiêu, phương hướng và giải pháp xây dựng chiến lược của Công ty Nippon Koei Co., Ltd tầm nhìn đến năm 2020 ..………………… 29 1. Mục tiêu…….…………...…....….………………………………………… 29 SVTH: Hoàng Thanh Loan 1 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG 1.1 Tầm nhìn…….………….......….……………………………………….… 29 1.2 Sứ mệnh …….………….......….……………………………………….… 29 1.3 Giá trị hướng tới..……….......….………………………………………… 29 2. Phương hướng phát triển…….………….......….……………..…………… 30 3. Giải pháp…….………….......….…………………..……………………… 30 Tài liệu tham khảo…….………….......….…………………………………… 35 SVTH: Hoàng Thanh Loan 2 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG LỜI GIỚI THIỆU Quản trị chiến lược kinh doanh ngày nay không còn xa lạ đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Có thể nói, ý tưởng và tư duy quản lý theo chiến lược đã hình thành nay từ khi nhà quản trị bắt đầu khởi sự doanh nghiệp của mình. Trước yêu cầu phát triển kinh tế thị trường trong điều kiện tự do hóa thương mại, hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, những yêu cầu về quản trị chiến lược đối với mỗi công ty càng trở nên cấp thiết. Đối với các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam – một quốc gia đang từng ngày mở cửa để hội nhập thì hoạt động quản trị chiến lược càng được chú trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề hình thành chiến lược cho các công ty nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, trong thời gian thực tập tại Công ty Nippon Koei Co., Ltd (Nhật Bản) – Văn phòng Tư vấn Thiết kế Hợp phần Thoát nước mưa, Hợp phần Thoát nước thải tại Hải Phòng, được sự giúp đỡ nhiệt tình của Giám đốc công ty, các cô bác, anh chị công tác tại công ty, kết hợp với nhừng kiến thức mà tôi đã được học tập và nghiên cứu về ma trận SWOT từ môn quản trị chiến lược của Thạc sỹ Hà Sơn Tùng đã giảng dạy, tôi đã đi sâu vào nghiên cứu để hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho Công ty thông qua đề tài “Vận dụng ma trận SWOT nhằm hình thành chiến lược phát triển cho Công ty Nippon Koei Co., Ltd”. Ngoài lời mở đầu, bài viết có kết cấu gồm ba phần như sau: Phần I: Tổng quan về Công ty Nippon Koei Co., Ltd Phần II: Vận dụng ma trận SWOT nhằm hình thành chiến lược phát triển cho Công ty Nippon Koei Phần III: Phương hướng, mục tiêu Do thời gian thực tập có hạn, kinh nghiệm thực tế còn chưa nhiều và khả năng lập luận còn hạn chế nên bản báo cáo này khó tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung của thầy, cô giáo, các bác, các cô, anh, SVTH: Hoàng Thanh Loan 3 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG chị trong Công ty để đề tài này được hoàn thiện hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Hải Phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2012 NGƯỜI LẬP Hoàng Thanh Loan PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY NIPPON KOEI CO., LTD (NHẬT BẢN) SVTH: Hoàng Thanh Loan 4 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG 1. Giới thiệu về Công ty Nippon Koei Co., Ltd 1.1. Thông tin chung về Công ty Tên công ty: Nippon Koei Co., Ltd (Japan) Tên tiếng Việt: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nippon Koei (Nhật Bản). Tên viết tắt: Nippon Koei Co., Ltd Trụ sở chính: Số 4, Kojimachi 5-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản Tel: +81-3-32388027 Fax: +81-3-32388026 Website: http://www.n-koei.co.jp Email: info@n-koei.co.jp Hình thức pháp lý: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành lập tại Nhật Bản Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100-01-016851, cấp ngày 07 tháng 6 năm 1946, có xác nhận của Vụ pháp lý Tokyo ngày 19 tháng 10 năm 2010. Chủ tịch Công ty: Osamu TAKAHASHI Vốn điều lệ: 7.393.338.939 Yên Nhật. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Công ty Nippon Koei Co., Ltd. là một công ty của Nhật Bản có khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện từ khảo sát sơ bộ, quy hoạch cơ sở, quy hoạch tổng thể, nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết, giám sát thi công, vận hành và bảo dưỡng cho các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: - Cấp nước, thoát nước thải đô thị, xử lý nước thải, quản lý và tái chế chất thải; Quy hoạch và quản lý môi trường; Kiến trúc và thiết kế không gian; Phát triển toàn diện và tổng hợp nguồn nước; Kỹ thuật chỉnh trị sông và kiểm soát lũ lụt; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Đường sắt, đường cao tốc, Cầu và hầm; Cảng biển, kỹ thuật biển và cảng hàng không; Nông nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn; Phát triển nước ngầm; Phòng chống sạt lở đất và thiên tai; Chính sách và phát triển thể chế… SVTH: Hoàng Thanh Loan 5 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG 1.2.Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của Công ty Nippon Koei Co., Ltd 1.2.1. Lịch sử hình thành của Công ty Nippon Koei Co., Ltd Công ty Nippon Koei Co., Ltd. Được thành lập năm 1946 và là công ty tư vấn độc lập đầu tiên được thành lập tại Nhật Bản. Từ hơn nửa thế kỷ nay, Công ty Nippon Koei Co., Ltd. đã và đang cung cấp một hệ thống dịch vụ tư vấn đa dạng cho các dự án phát triển ở trên 110 quốc gia trên toàn thế giới. Công ty Nippon Koei Co., Ltd. đã mở rộng hoạt động của mình ra phạm vi toàn cầu và hiện đang vận hành 13 văn phòng đại diện ngoài Nhật Bản và hơn 50 văn phòng dự án trên toàn thế giới. Hình ảnh 1: Các văn phòng đại diện của Công ty Nippon Koei trên toàn thế giới Công ty Nippon Koei Co., Ltd. tiến hành cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho các dự án ở nước ngoài sử dụng vốn vay của Cơ quan chính phủ Nhật Bản về hợp tác kinh tế và kỹ thuật có tên là Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Đồng thời, Công ty Nippon Koei Co., Ltd. cũng thực hiện các dự án ở nước ngoài do các cơ quan chính phủ và các tổ chức quốc tế tài trợ như Nhóm Ngân hàng thế giới (IBRD, IDA), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng phát triển liên Mỹ (IDB), Liên hợp quốc (UN) và các tổ chức chuyên ngành của Liên hợp quốc bao gồm Chương trình phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP) và các quỹ phát triển khác. 1.2.2. Lịch sử hình thành của Công ty Nippon Koei Co., Ltd. tại Việt Nam Tại Việt Nam, Văn phòng đại diện tại Hà Nội được thành lập vào tháng 10 năm 1991 nhằm quản lý và hỗ trợ cho các hoạt động các dự án tại Việt Nam của SVTH: Hoàng Thanh Loan 6 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG Công ty, đồng thời thực hiện các hoạt động tiếp cận thị trường và xúc tiến dự án tiềm năng mới. Từ những ngày đầu thành lập tại Việt Nam đến nay, Công ty Nippon Koei Co., Ltd. đã tham gia vào các dự án lớn của Việt Nam như: Dự án Thiết kế đường hầm Hải Vân, Cảng Vân Phong, Cảng Cái Lân, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Dự án Cải thiện môi trường thành phố Hà Nội (giai đoạn I và giai đoạn II), Dự án nhiệt điện Hàm Thuận – Đa Mi, Dự án Cầu Cần Thơ, Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Dự án phát triển Cảng Hải Phòng, Dự án Cải thiện môi trường thành phố Hải Phòng, giai đoạn I và rất nhiều các dự án quan trọng khác. Đối với dự án Cải thiện môi trường thành phố Hải Phòng, giai đoạn I, Công ty Nippon Koei Co., Ltd. đã trúng thầu Gói thầu Tư vấn thiết kế chi tiết và Hỗ trợ đấu thầu xây dựng Hợp phần Thoát nước mưa và Hợp phần Thoát nước thải thuộc Dự án Cải thiện môi trường thành phố Hải Phòng, giai đoạn I từ tháng 7 năm 2007. Dự án này nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường khu vực trung tâm thành phố thông qua việc xây dựng và phát triển hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải; Cải tạo và mở rộng hệ thống thoát nước mưa nhằm giảm thiểu ngập lụt trong các quận nội thành; Tạo môi trường thành phố Hải Phòng xanh, sạch, đẹp góp phần thu hút đầu tư trong và ngoài nước cho thành phố; Góp phần hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chung của thành phố Hải Phòng trong tương lai. Trụ sở Văn Phòng Thiết kế chi tiết Hợp phần Thoát nước mưa và Hợp phần Thoát nước thải của Công ty Nippon Koei Co., Ltd. tại Hải Phòng tại tầng 401 –Tòa nhà Thành Đạt, đường Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Văn phòng được thành lập có con dấu riêng, có tài khoản riêng, có tư cách pháp nhân độc lập để thực hiện các công việc có liên quan. Tel: +84-31-3686136 Fax: +84-31-686155 1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Nippon Koei Co., Ltd * Công ty Nippon Koei Co., Ltd kinh doanh dịch vụ rất nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau nhưng chủ yếu là các lĩnh vực sau: Dịch vụ tư vấn: Lập kế hoạch, điều tra, khảo sát, thiết kế và giám sát thi công liên quan đến kỹ thuật dân dụng, xây dựng, điện, cơ khí, nông nghiệp, lâm nghiệp, địa chất, và khai khoáng; phát triển vùng và thành phố, phát triển đại dương, chống ô nhiễm, truyền thông và giao thông vận tải; SVTH: Hoàng Thanh Loan 7 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG Thi công xây dựng: Thực hiện các công trình thi công có liên quan đến kỹ thuật dân dụng, xây dựng, điện, cơ khí, nông nghiệp, lâm nghiệp, địa chất và khai khoáng; phát triển vùng và thành phố, phát triển đại dương, chống ô nhiễm, truyền thông và giao thông vận tải; Kinh doanh bất động sản: Kinh doanh đất đai, quy hoạch phục vụ các dự án, các khu công nghiệp, khu đô thị… Buôn bán cổ phiếu, chứng khoán Buôn bán các thiết bị điện tử, viễn thông: buôn bán thiết bị, linh kiện điện tử, máy móc công nghiệp, máy móc kỹ thuật chuyên dụng, máy vi tính, máy điện tử, phần mềm tin học, dịch vụ viễn thông… * Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Nippon Koei Co., Ltd tại Hải Phòng - Cung cấp dịch vụ tư vấn lập thiết kế chi tiết thi công các hệ thống thoát nước và nhà máy xử lý nước tại Hải Phòng cho Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Cải thiện môi trường thành phố Hải Phòng. - Hỗ trợ Ban Quản lý dự án Cải thiện môi trường thành phố Hải Phòng lập hồ sơ quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ xét thầu cho các Gói thầu thuộc dự án. - Hỗ trợ công tác thương thảo và hoàn thiện hợp đồng để tiến hành ký kết với nhà thầu thắng thầu. - Tư vấn cho Chủ đầu tư về những tình huống trong đấu thầu và xử lý tình huống trong đấu thầu. 2. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược của Công ty Nippon Koei Co., Ltd 2.1.Cơ cấu tổ chức Văn phòng dự án tại Hải Phòng của Công ty Nippon Koei Co., Ltd Xuất phát từ nhu cầu và tình hình hoạt động, để điều hành quản lý Công ty một cách khoa học và có tổ chức, Công ty đã hình thành bộ máy quản lý thống nhất từ giám đốc dự án đến các phòng nghiệp vụ như sau: Sơ đồ 1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của công ty Giám đốc dự án SVTH: Hoàng Thanh Loan 8 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG Phó Giám đốc Phòng Kỹ thuật Phó Giám đốc Phòng Tài chính – Kế toán Phòng Hành chính – Nhân sự Nguồn: Công ty Nippon Koei Co., Ltd – Văn Phòng Tư vấn Thiết kế chi tiết Hợp phần Thoát nước mưa, nước thải tại Hải Phòng Với ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn, khác với những mô hình công ty sản xuất kinh doanh hàng hóa, sản phẩm và vật chất khác, cùng với số lượng nhân viên của Công ty, cơ cấu tổ chức của Công ty được sắp xếp theo mô hình cơ cấu tổ chức trực tuyến – chức năng và hoạt động theo chế độ một thủ trưởng, quyền quyết định cao nhất thuộc về giám đốc dự án, mỗi cấp dưới chỉ nhận lệnh từ một cấp trên trực tiếp, các phòng chức năng chỉ làm công tác tham mưu cho giám đốc dự án. Giám đốc dự án (Ông Masanobu Kinoshita): là người được Chủ tịch hội đồng Công ty Nippon Koei Co., Ltd tại Nhật Bản ủy quyền trực tiếp làm Giám đốc dự án tại Văn phòng tư vấn tại Hải Phòng, là người đại diện trước pháp luật của Công ty, tham gia các buổi thương thảo, làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư và các nhà thầu, có quyền ra quyết định cao nhất đối với mọi hoạt động của Công ty. Giám đốc là người điều hành cao nhất trong Công ty, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn của Công ty. Công việc của Giám đốc là điều hành các hoạt động của Công ty với sự tham mưu tư vấn của các phòng ban chức năng. Phó Giám đốc dự án (Ông Hideo Tsuta): là người được Chủ tịch hội đồng Công ty Nippon Koei Co., Ltd tại Nhật Bản ủy quyền trực tiếp làm Phó Giám đốc dự án tại Văn phòng tư vấn tại Hải Phòng, là người sẽ thay mặt Giám đốc dự án điều hành hoạt động của Công ty khi Giám đốc dự án vắng mặt, chịu trách nhiệm về sản phẩm dịch vụ đầu ra của Công ty, quản lý phần kỹ thuật của Công ty. Phó Giám đốc dự án (Ông Nguyễn Anh Hoàng): là người được Giám đốc dự án trực tiếp tuyển dụng thông qua một công ty tư vấn về môi trường có uy tín tại Việt Nam. Phó Giám đốc dự án – người bản xứ này quản lý các công việc liên quan SVTH: Hoàng Thanh Loan 9 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG đến công tác hành chính nhân sự, một vài công tác kỹ thuật mang tính đặc thù, thực hiện các công việc khác do Giám đốc dự án giao phó. Phòng Kỹ thuật: Là Phòng nghiệp vụ chính của công ty với 30 kỹ sư, chuyên gia (trong đó kỹ sư, chuyên gia Nhật Bản là 12 người; kỹ sư, chuyên gia Việt Nam là 18 người). Nhiệm vụ của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Mỗi cá nhân phụ trách một mảng kỹ thuật. Ví dụ như: Kỹ sư Cấp thoát nước: chuyên nghiên cứu về lĩnh vực cấp thoát nước tại Hải Phòng, kỹ sư môi trường: chuyên nghiên cứu về thực trạng môi trường, luật, thông tư, nghị định về môi trường có liên quan đến dự án, chuyên gia dự toán: chuyên lập dự toán cho các gói thầu thuộc dự án, chuyên gia tái định cư: chuyên về lĩnh vực thu hồi đất đai, đền bù và hỗ trợ tái định cư, chuyên gia Auto Cad: vẽ các bản đồ, tuyến ống cống, tuyến cấp nước mà khu vực dự án sẽ đi qua…Mặc dù mỗi cá nhân thực hiện một công tác kỹ thuật riêng nhưng mọi người đều nỗ lực thực hiện tốt công việc nhằm đem lại sản phẩm đầu ra cuối cùng của mình một cách hoàn hảo nhất. Sản phẩm đầu ra chính là hồ sơ quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ xét thầu, bản vẽ, hợp đồng …để trình Chủ đầu tư xem xét và xét duyệt. Phòng Tài chính- Kế toán: Gồm 05 người Việt Nam, chịu trách nhiệm quản lý về hồ sơ tài chính của công ty, lập các khoản thanh toán, giải ngân, tính lương cho các chuyên gia, thuế thu nhập cho các chuyên gia trong nước và nước ngoài và các thủ tục về thuế có liên quan; có trách nhiệm tư vấn cho giám đốc về tài chính trong công việc quản lý Công ty, thay mặt Công ty quan hệ với Chủ đầu tư, ngân hàng và các tổ chức tín dụng, hạch toán chi phí cho từng hợp đồng kinh doanh. Về cơ bản, Phòng này chỉ có nhiệm vụ tính giá trị hợp đồng, chuyển trả lương cho nhân sự, giải ngân và các khoản thuế thu nhập khác, Phòng không có chức năng thực hiện các công việc như lập Báo cáo tài chính, Bảng Cân đối tài khoản …như các Phòng Tài chính – Kế toán thông thường. Bởi lẽ, đây chỉ là một Văn phòng dự án nên các công việc nghiệp vụ kế toán sẽ được tổng hợp và thực hiện ngay tại Nhật Bản. Phòng Hành chính – Nhân sự: Gồm 07 người Việt Nam, tham mưu giúp việc cho giám đốc dự án về công tác quy hoạch chuyên gia, kỹ sư, sắp xếp bố trí và huy động nhâ sự đáp ứng yêu cầu công việc đề ra. Có kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ lao động; chăm sóc sức khoẻ an toàn lao động; chịu trách nhiệm quản lý về hành chính của Công ty như tổ chức các buổi họp, sắp xếp nhân sự, sắp xếp công việc, tiếp khách hàng; Chuẩn bị tài liệu, in ấn, đóng quyển các hồ sơ, hợp đồng… SVTH: Hoàng Thanh Loan 10 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG Dưới sự quản lý, điều hành và chỉ đạo của Giám đốc dự án mà tất cả các công việc, hoạt động của các phòng chức năng được thực hiện theo đúng kế hoạch mà Công ty đã đề ra. 2.2. Đặc điểm về tài chính Vì đơn vị thực tập của tôi là một văn phòng dự án của Công ty nên các số liệu tài chính của văn phòng đã được tập hợp lại để chuyển về công ty mẹ ở chính quốc. Do vậy, tôi xin đưa ra số liệu tài chính của Công ty Nippon Koei Co., Ltd đã được kiểm toán, lập thành báo cáo hàng năm và được công bố rộng rãi như sau: Bảng 1: Bảng cân đối kế toán của Công ty từ năm tài khóa 2009-2011 Đơn vị: Triệu Yên Năm Chỉ tiêu 2009 - 2010 2009 2010 2010 - 2011 2011 CL % CL % A. Tổng tài sản 77.582 80.100 74.471 2.518 3.246 -5.629 -7.027 23.80223.6590.518-2.130III. Đầu tư và I. 0.143-0.601 42.710 44.905 39.181 2.195 5.139 -5.724 -12.747 10.552 11.393 11.901 0.841 7.970 0.508 4.459 77.582 80.100 74.471 2.518 3.246 -5.629 -7.027 26.220 30.494 24.971 -5.523 -18.112 các loại tài sản khác24.320 B. Tổng nguồn vốn 4.274 I. Nợ ngắn hạn 16.301 II. Nợ dài hạn 10.651 6.245 6.072 -4.406 -41.367 -0.173 -2.770 III. Vốn đầu tư 40.711 43.361 43.698 2.650 6.509 0.337 0.777 Nguồn: http://www.n-koei.co.jp/english/financial_data/annual-report.html SVTH: Hoàng Thanh Loan 11 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG Biểu đồ 1: Biểu đồ thể hiện kết cấu Tài sản của Công ty Biểu đồ 2: Biểu đồ thể hiện kết cấu Nguồn vốn của Công ty Về tài sản: Từ năm 2009-2010, tổng tài sản tăng thêm 2.518 triệu Yên (tương đương 3.246%) trong đó tài sản ngắn hạn tăng 5.139%, đầu tư và các loại tài sản khác tăng 7.97% đồng thời tài sản dài hạn giảm đi 2.139%. Nguyên nhân là do năm 2010, nền kinh tế thế giới cơ bản đã vượt qua thời kỳ khủng hoảng nên các chỉ số về tài sản tăng lên. Duy chỉ có tài sản dài hạn là giảm đi bởi lẽ mới cơ bản qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế Công ty chưa dám mạnh dạn đầu tư vào tài sản dài hạn như máy móc, nhà xưởng, bất động sản…Từ năm 2010-2011, tổng tài sản giảm đi 5.629 triệu Yên (tương đương 7.027%) trong đó tài sản ngắn hạn giảm nhiều nhất là 12.747%, tài sản dài hạn cũng giảm 0.601%, chỉ riêng đầu tư và các loại tài sản khác tăng thêm 4.459%. Điều này có thể giải thích được là do năm 2011 người dân Nhật Bản phải hứng chịu trận động đất và sóng thần khủng khiếp cùng với sự cố rò SVTH: Hoàng Thanh Loan 12 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG rỉ hạt nhân của nhà máy điện nguyên tử, do vậy ngoài việc đầu tư cho các Văn phòng công ty tại hải ngoại, Công ty phải tích cực đầu tư để tái thiết đất nước. Chính vì vậy mà các khoản đầu tư trong năm 2011 cũng tăng lên. Về nguồn vốn: Từ năm 2009- 2010 tổng nguồn vốn tăng 2.518 triệu Yên (tương đương 3.246%), khoản nợ ngắn hạn và vốn đầu tư tăng thêm lần lượt là 16.301 % và 6.509% trong khi đó khoản nợ dài hạn lại giảm đi 41.367%. Từ năm 2010-2011, tổng nguồn vốn giảm đi 5.629 triệu Yên (tương đương 7.027%), các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn đều giảm đi lần lượt là 18.112% và 2.77%, còn khoản vốn đầu tư tăng thêm 0.777%. Lý do giống như phần Tài sản, trong những năm sau khủng hoảng kinh tế và thiên tai Công ty phải đầu tư thêm để tái thiết đất nước và tái cơ cấu lại Công ty do vậy khoản vốn đầu tư của Công ty trong những năm 20092011 liên tục tăng. 2.3 Đặc điểm về nguồn nhân lực Vì là một công ty Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam nên yếu tố con người luôn được Công ty chú trọng. Tại Văn phòng dự án tại Hải Phòng, Công ty luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ; tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên tham gia các lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các khóa học về ngoại ngữ, tin học, quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp hiện đại tại các chính quốc....... Những kỹ sư, chuyên gia được cử đi học được Công ty thanh toán chi phí học tập và được hưởng lương theo kết quả học tập. Bảng 2: Cơ cấu lao động theo độ tuổi Năm 2009 2010 2011 Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) Trên 35 17 44,74 18 43,90 16 35,55 Dưới 35 21 55,26 23 56,10 29 64,45 Tổng cộng 38 100 41 100 45 100 Độ tuổi Nguồn: Công ty Nippon Koei Co., Ltd – Văn Phòng Tư vấn Thiết kế chi tiết Hợp phần Thoát nước mưa, nước thải tại Hải Phòng SVTH: Hoàng Thanh Loan 13 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG Qua bảng số liệu trên ta thấy, lực lượng lao động chủ yếu là lao động trẻ, chiếm trên 55% tổng số lượng lao động. Qua các năm 2009-2010, số lượng lao động cũng tăng lên qua các năm. Năm 2009-2009, số lượng tăng thêm 03 người, lao động trên 35 tuổi tăng thêm 01 người, dưới 35 tuổi tăng thêm 02 người; năm 20092010, số lượng tăng thêm 04 người; lao động trên 35 tuổi giảm đi 02 người nhưng dưới 35 tuổi lại tăng thêm 06 người. Có thể nói, lao động tại Công ty ngày càng được trẻ hóa. Điều này có thể giải thích được bởi lẽ Công ty là công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn nên việc tuyển dụng những kỹ sư trẻ, đầy nhiệt huyết, có năng lực, nhanh nhẹn, năng động là hết sức cần thiết. Bảng 3: Cơ cấấu lao động theo trình độ Năm 2009 2010 2011 Số người Tỷ lệ(%) Số người Tỷ lệ(%) Số người Tỷ lệ(%) Trên Đại học 5 13,16 7 17,07 10 22,22 Đại học 32 84,21 34 82,93 35 77,78 Cao Đẳng 01 2,63 0 0 0 0 Tổng 38 100 41 100 45 100 Trình độ Nguồn: Công ty Nippon Koei Co., Ltd – Văn Phòng Tư vấn Thiết kế chi tiết Hợp phần Thoát nước mưa, nước thải tại Hải Phòng SVTH: Hoàng Thanh Loan 14 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG Biểu đồ 3: Biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo trình độ Từ biểu đồ trên ta thấy, lao động của Công ty đều có trình độ cao, hầu hết là trình độ Đại học và trên Đại học. Từ năm 2009-2009: trình độ trên Đại học tăng thêm 02 người, trình độ Đại học cũng tăng thêm 02 người, trình độ Cao đẳng giảm đi 01 người. Từ năm 2009-2010, Công ty không còn lao động trình độ Cao đẳng, tất cả các Kỹ sư, chuyên gia đều có trình độ Đại học và Trên Đại học. Đặc biệt, Giám đốc dự án Masanobu Kinoshita có trình độ Giáo sư, tốt nghiệp Đại học Bristol chuyên ngành thiết kế xây dựng tại Vương Quốc Anh. Như vậy, chất lượng lao động của Công ty rất cao và cũng là một niềm tự hào của một Công ty nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Công tác quản trị nhân sự của Công ty cũng có nhiều điểm nổi bật. Xin liệt kê dưới đây là một số tiêu chí trong công tác quản trị nhân sự tại Công ty - "Công việc làm trọn đời" luôn là phương pháp nâng cao năng suất được các Công ty ứng dụng, giúp tạo ra hiệu quả trong công việc. Vì các công nhân viên Nhật Bản nói chung nhất là những nhân sự có trình độ, tay nghề, thường thích làm một công việc trong suốt cuộc đời của họ nên Công ty Nippon Koei Co., Ltd cũng hướng các nhân sự của mình một sự gắn kết lâu dài cùng với sự tồn tại và phát triển của Công ty. Ở Việt Nam tại các văn phòng dự án tại các tỉnh, thành phố hầu hết các nhân sự của Công ty đều gắn bó lâu dài với công ty chỉ trừ khi dự án của Công ty tại các tỉnh, thành phố kết thúc thì các nhân sự này mới chuyển công việc khác. SVTH: Hoàng Thanh Loan 15 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG - Nhân sự cùng tham gia vào quá trình ra quyết định Công ty khuyến khích sự hợp tác giữa người lao động và nhà quản trị bằng cách phân chia quyền lãnh đạo. Nhân viên được tham gia vào hoạt động quản trị của công ty, đây là quá trình hợp tác giữa người lao động và nhà quản trị trong việc ra quyết định và các chính sách kinh doanh. - Nhóm kiểm tra chất lượng Để nâng cao hiệu quả lao động của các nhân sự, Công ty đã áp dụng hình thức nhóm kiểm tra chất lượng, nhóm này bao gồm nhiều nhóm nhân sự nhỏ, gặp nhau thường xuyên để phát hiện và để giải quyết các khó khăn của các nhóm. Đây là một hoạt động có sự tham gia của nhiều cá nhân để họ tham khảo ý kiến giữa các đồng nghiệp với nhau vì mỗi một cá nhân thường không muốn quan hệ trực tiếp với nhà quản trị. - Làm việc theo nhóm Cách làm việc này tại Công ty để thúc đẩy sự liên kết chặt chẽ trong nhóm và các nhân sự quan tâm nhiều nhiệm vụ hơn là chỉ quan tâm đến một số nhiệm vụ nào đó mà thôi. Đồng thời làm giảm sự nhàm chán và phát triển khả năng thay thế phòng khi người nào đó trong nhóm vắng mặt. Ngoài ra, các nhóm nhân viên còn kiểm soát chất lượng và tự sửa chữa máy móc của mình. - Đào tạo nước ngoài cho các nhân sự Tại mỗi dự án mà Công ty đảm nhận đều có chương trình đào tạo nước ngoài cho các nhân viên nhằm nâng cao năng lực, kinh nghiệm và trình độ cho họ. Trong chiến lược nhân sự, Công ty chú trọng đến những chính sách ưu đãi những người dẫn đầu các hoạt động sáng tạo, tạo cơ hội bình đẳng sáng tạo cho tất cả mọi người cùng với các hệ thống khen thưởng nhằm khuyến khích sáng tạo. 2.4 Đặc điểm về sản phẩm Công ty cung cấp dịch vụ theo nhu cầu của các chủ đầu tư, khách hàng, không qua khâu trung gian. Sản phẩm của Công ty khác với sản phẩm của kinh doanh sản xuất vật chất khác là không có hàng tồn kho, sản phẩm dự trữ, không có sản phẩm dở dang, quá trình sản xuất tiêu thụ là một quy trình khép kín. SVTH: Hoàng Thanh Loan 16 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG Sản phẩm đầu ra của Công ty là các Báo cáo đánh giá, hồ sơ quan tâm, hồ sơ mời thầu, hợp đồng… được lập để phục vụ theo yêu cầu của các chủ đầu tư. Để tạo ra được những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Cụ thể, tại Văn phòng Dự án tại Hải Phòng, sản phẩm mà Công ty cung cấp cho Dự án Thoát nước mưa, nước thải như sau:  Hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST): “Là toàn bộ tài liệu bao gồm các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm đối với nhà thầu làm căn cứ pháp lý để bên mời thầu lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu”. – Luật Đấu thầu - Đến nay, số lượng do Công ty lập tại Văn phòng dự án Hải Phòng: 15 bộ Hồ sơ.  Hồ sơ mời thầu (HSMT): “Là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu làm căn cứ pháp lý để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu trúng thầu; là căn cứ cho việc thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng”. – Luật Đấu thầu - Đến nay, số lượng do Công ty lập tại Văn phòng dự án Hải Phòng: 15 bộ Hồ sơ.  Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (BC ĐGHSDT): là loại báo cáo do Công ty lập để trình Chủ đầu tư sau khi đã xem xét đánh giá Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu. Dự án Thoát nước mưa, nước thải tại Hải Phòng bao gồm nhiều gói thầu (hơn 50 gói thầu lớn nhỏ) được Công ty đảm nhiệm công tác lập hồ sơ mời sơ tuyển, mời thầu và lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. - Đến nay, số lượng do Công ty lập tại Văn phòng dự án Hải Phòng: 15 bộ Báo cáo.  Hợp đồng: “Là văn bản ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên nhưng phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu”. – Luật Đấu thầu. Có thể nói, lập và hoàn thiện Hợp đồng là khâu cuối cùng mà Công ty phải thực hiện để giúp Chủ đầu tư hoàn thành công tác đấu thầu cho một gói thầu nào đó. - Đến nay, số lượng Hợp đồng do Công ty lập tại Văn phòng dự án Hải Phòng : 15 bộ Hợp đồng. SVTH: Hoàng Thanh Loan 17 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG Lý giải tại sao số lượng Hồ sơ mời sơ tuyển, Hồ sơ mời thầu, Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu và Hợp đồng đều bằng nhau (15 bộ) là vì: + Dự án Hải Phòng có nhiều hơn 50 gói thầu lớn nhỏ. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Nippon Koei đã hỗ trợ Chủ đầu tư thực hiện được 15 Gói thầu. Do vậy, số lượng các Hồ sơ, báo cáo, Hợp đồng đều là 15. + Hơn nữa, quy trình đấu thầu của một Gói thầu xây lắp thường trải qua những bước như sau để hoàn tất công tác đấu thầu: Sơ đồ 2. Sơ đồ hình thành sản phẩm dịch vụ của Công ty Hợp Đồng Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu Hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời sơ tuyển Quy trình đấu thầu là một quy trình khép kín nên sản phẩm do Công ty cung cấp cũng là một quy trình khép kín. Tất cả các sản phẩm này đều mang tính hỗ trợ nhau, logic và chặt chẽ vì cùng mục đích phục vụ cho một Gói thầu. PHẦN II. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY NIPPON KOEI CO., LTD TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 1. PHÂN TÍCH SWOT LÀM TIỀN ĐỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY NIPPON KOEI CO., LTD Qua nhiểu môn học như Quản trị Kinh doanh, Quản trị chiến lược, Quản trị SVTH: Hoàng Thanh Loan 18 Lớp QT21B BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP GVHD: THS. HÀ SƠN TÙNG sản xuất…tôi đã nhận thấy rằng ma trận SWOT là một công cụ cực kỳ hữu ích giúp nhà quản trị tìm hiểu được vấn đề hay ra quyết định trong việc tổ chức, quản lý cũng như trong kinh doanh. Nói cách khác, SWOT là khung lý thuyết mà dựa vào đó, nhà quản trị có thể xét duyệt lại các chiến lược, xác định vị thế cũng như hướng đi của một công ty. Phân tích SWOT (SWOT Analysis) là một kỹ thuật phân tích rất mạnh trong việc xác định Điểm mạnh và Điểm yếu để từ đó tìm ra được những Cơ hội và Nguy cơ. Do vậy, ngày nay việc vận dụng SWOT trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, hoạch định chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, khảo sát thị trường, phát triển sản phẩm và cả trong các báo cáo nghiên cứu…đang được nhiều công ty lựa chọn trong đó có Công ty Nippon Koei Co., Ltd. Hình ảnh 2: Sơ đồ ma trận SWOT 1.1 Thế mạnh của Công ty Nippon Koei Co., Ltd a. Công ty là một trong những công ty tư vấn mạnh nhất thế giới Trong những năm qua, Công ty Nippon Koei Co., Ltd nói chung là một trong những công ty cung cấp dịch vụ tư vấn hàng đầu thế giới. Điều này được thể hiện thông qua doanh số cung cấp dịch vụ của Công ty cho các khách hàng và các chủ đầu tư trên toàn thế giới. Từ cuối những năm 1950, số hợp đồng cung cấp dịch vụ của Công ty chỉ trên 40 dự án trên toàn Nhật Bản thì đến nay số dự án mà Công ty đảm nhận đã trên 10.000 dự án trên khắp toàn thế giới trong đó có dự án Thiết kế chi tiết cho Hợp phần thoát nước mưa, nước thải tại thành phố Hải Phòng. Có thể nói trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn thì khó có công ty nào vượt được Công ty Nippon Koei Co., Ltd. b. Thị trường của Công ty rất rộng lớn SVTH: Hoàng Thanh Loan 19 Lớp QT21B
- Xem thêm -