Tài liệu Sự thất bại của quản trị rủi ro trong khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 - 2009

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LOGO Nhóm lớp TCDN Ngày 2 K21: + Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm + Nguyễn Hữu Nhân + Nguyễn Hoàng Nhật tân www.themegallery.com NỘI DUNG I. SỰ THẤT BẠI CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 2008-09 (Sự thất bại của quản trị rủi ro có dẫn đến khủng hoảng tài chính?) (Quản trị rủi ro trước và trong KHTC như thế nào?) II. NỀN TẢNG CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO HIỆU QUẢ II. CẤU TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG TƯƠNG LAI (Một chương trình QTRR trong tương lai sẽ như thế nào?) (Vai trò của một CRO trong một định chế tài chính trong tương lai?) THẤT BẠI CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH Thiếu một chiến lược phân bổ vốn xác định Tầm nhìn về rủi ro bị phân tán Cấu trúc điều hành quản trị rủi ro không phù hợp THẤT BẠI CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH Thiếu một chiến lược phân bổ vốn xác định TÁC HẠI Các ngân hàng từ bỏ chức năng xã hội cung cấp tài chính cho các công ty mới bắt đầu phát triển kinh doanh của họ và cho người tiêu dùng để mua nhà hoặc hàng hoá. THẤT BẠI CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH Thiếu một chiến lược phân bổ vốn xác định TÁC HẠI Thay vào đó các ngân hàng chuyển hướng vào kinh doanh thu nhập và phí dịch vụ thông qua việc chứng khoán hóa nhằm mục tiêu tăng trưởng thu nhập. THẤT BẠI CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH Thiếu một chiến lược phân bổ vốn xác định TÁC HẠI Sự tập trung vào các tài sản có mối tương quan cao đã tăng lên đáng kể mà không có bất kỳ xem xét cho sự biến động về tổn thất THẤT BẠI CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH Thiếu một chiến lược phân bổ vốn xác định TÁC HẠI Đa dạng hóa danh mục đầu tư dễ dàng được từ bỏ để theo duổi việc phát triển thị phần. Định giá chỉ nhằm cạnh tranh trên thị trường chứ không nhằm đảm bảo một tỷ suất sinh lợi thích hợp THẤT BẠI CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH Thiếu một chiến lược phân bổ vốn xác định NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân thứ nhất: Do các ngân hàng có thể huy động vốn rẻ và dễ dàng tạo ra niềm tin rằng tất cả các thương vụ có khả năng sinh lợi đều có thể được hoàn thành bằng cách để mặc cho thị trường dẫn dắt sự tăng trưởng của tài sản. THẤT BẠI CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH Thiếu một chiến lược phân bổ vốn xác định NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân thứ hai:. Tầm nhìn của cổ đông đối với ngân hàng như là một tổ chức tạo ra lợi nhuận  Để làm vừa lòng các cổ đông, các CEO ngân hàng đã tích cực đầu tư vào tài sản phức tạp pha trộn giữa cho vay truyền thống với đầu cơ THẤT BẠI CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH Tầm nhìn về rủi ro bị phân tán TÁC HẠI Phương pháp tiếp cận dạng tháp truyền thống để quản lý rủi ro  giám sát và phát hiện nguy cơ mang tính đối phó hơn là chủ động www.them egallery.com THẤT BẠI CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH Tầm nhìn về rủi ro bị phân tán NGUYÊN NHÂN Tài sản tương tự hoặc các tài sản có mối tương quan cao giữa chúng có thể ở trong những tài khoản khác nhau gây ra sự nói giảm đáng kể về rủi ro www.them egallery.com THẤT BẠI CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH Cấu trúc điều hành quản trị rủi ro không phù hợp TÁC HẠI Làm loãng bất kỳ lợi ích được tạo ra bởi một đội ngũ quản trị rủi ro thế hệ đầu tiên  Dẫn đến cái nhìn kém vai trò về bộ phận quản trị rủi ro. www.them egallery.com THẤT BẠI CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH Cấu trúc điều hành quản trị rủi ro không phù hợp NGUYÊN NHÂN Các công việc của nhà QTRR đều dựa trên những dự báo không chắc chắn và các kịch bản theo giả thuyết  dễ dàng để truy vấn ngược lại các giả thuyết đằng sau một đề xuất QTRR www.them egallery.com THẤT BẠI CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH Cấu trúc điều hành quản trị rủi ro không phù hợp NGUYÊN NHÂN Giám đốc quản trị rủi ro (CRO) vẫn không có chỗ ngồi trong Hội đồng quản trị và các nhà quản trị rủi ro ở từng khu vực cũng không báo cáo trực tiếp với anh ta. www.them egallery.com THẤT BẠI CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH Cấu trúc điều hành quản trị rủi ro không phù hợp NGUYÊN NHÂN Chất lượng của bộ phận quản trị rủi ro đang phát triển còn chưa đủ tốtvà tính độc lập không được đảm bảo. www.them egallery.com NỀN TẢNG CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO HIỆU QUẢ 3 GIẢ THIẾT CƠ BẢN 1. Chỉ có đầu tư hiệu quả mới tạo ra giá trị cho doanh nghiệp NỀN TẢNG CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO HIỆU QUẢ 3 GIẢ THIẾT CƠ BẢN 2. Để thực hiện đầu tư hiệu quả thì doanh nghiệp phải tạo ra đủ dòng tiền nội bộ để tài trợ cho đầu tư NỀN TẢNG CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO HIỆU QUẢ 3 GIẢ THIẾT CƠ BẢN Dòng tiền có thể thường xuyên bị cản trở bởi các biến động của các biến kinh tế như tỷ giá, giá hàng hóa và lãi suất có nguy cơ làm tổn hại khả năng đầu tư của công ty NỀN TẢNG CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO HIỆU QUẢ Do đó một chương trình quản trị rủi ro phải có một mục tiêu bao quát chung: đảm bảo một công ty phải có đủ dòng tiền để thực hiện những đầu tư tạo ra giá trị. NỀN TẢNG CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO HIỆU QUẢ TẠI SAO PHẢI PHÒNG NGỪA RỦI RO? (!) QTRR hoàn toàn là những nghiệp vụ tài chính không gây ảnh hưởng đến giá trị tài sản hoạt động của DN (!) NĐT có thể quản lý rủi ro cho chính họ nên không có lý do để DN muốn giảm thiểu rủi ro giá trị cho tự thân nó
- Xem thêm -