Tài liệu Sự phát triển của lý thuyết quản trị

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 213 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ thuyết quản trị
LOGO Chương 2 18/04/2015 Năm học 2011-2012 1 NỘI DUNG CHƯƠNG 1 Lý thuyết quản trị cổ điển 2 Lý thuyết tâm lý - xã hội 3 Lý thuyết định lượng về quản trị 4 Lý thuyết quản trị hiện đại 18/04/2015 Năm học 2011-2012 2 I. Lý thuyết quản trị cổ điển 1. Lý thuyết quản trị khoa học a. Frederick W.Taylor (1856 - 1915) Phát triển phương pháp khoa học để hướng dẫn công nhân thay vì để họ tự ý chọn cách làm riêng. Nên dành nhiều thời gian và công sức để lập kế hoạch hoạt động thay vì tham gia công việc của người thừa hành. 18/04/2015 Năm học 2011-2012 3 1. Lý thuyết quản trị khoa học a. Frederick W.Taylor (1856 - 1915) Các nhà quản trị nên sử dụng các biện pháp kinh tế để động viên công nhân hăng hái làm việc. Phân chia trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi một cách hợp lý giữa nhà quản trị và người thừa hành. 18/04/2015 Năm học 2011-2012 4 1. Lý thuyết quản trị khoa học b. Henry Lawrence Gantt (1861-1919) Đưa ra hệ thống chỉ tiêu công việc và hệ thống khen thưởng cho công nhân và quản trị viên đạt và vượt chỉ tiêu. Năm 1917: Phát triển biểu đồ Gantt. 18/04/2015 Năm học 2011-2012 5 1. Lý thuyết quản trị khoa học c. Lilian Gilbreth (1878 - 1972) và Frank Gilbreth (1868 - 1924) Năng suất lao động quyết định đến hiệu quả. Phát triển một hệ thống các thao tác để hoàn thành một công tác. 18/04/2015 Năm học 2011-2012 6 c. Tóm tắt lý thuyết quản trị khoa học - Những đóng góp:  Phát triển kỹ năng quản trị thông qua phân công và chuyên môn hóa quá trình lao động, hình thành qui trình sản xuất dây chuyền.  Nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tuyển chọn và huấn luyện nhân viên, dùng đãi ngộ để tăng năng suất lao động.  Nhấn mạnh việc giảm giá thành để tăng hiệu quả, dùng những phương pháp có tính hệ thống và hợp lý để giải quyết các vấn đề quản trị.  Xem quản trị như là một đối tượng nghiên cứu khoa học. 18/04/2015 Năm học 2011-2012 7 c. Tóm tắt lý thuyết quản trị khoa học - Những hạn chế: Chỉ áp dụng tốt trong trường hợp môi trường ổn định. Vấn đề nhân bản ít được quan tâm. Cố áp dụng những nguyên tắc quản trị phổ quát cho mọi hoàn cảnh mà không nhận thấy tính đặc thù của môi trường. Quá chú tâm đến vấn đề kỹ thuật. Koontz gọi lý Năm thuyết này là lý thuyết học 2011-2012 “Cây gậy và củ cà rốt”. 18/04/2015 8 2. Lý thuyết quản trị hành chính và tổng quát a. Lý thuyết quản trị của Henry Fayol (1841-1925)  14 nguyên tắc quản trị: 1. Phân công lao động 2. Phân quyền 3. Kỷ luật 4. Thống nhất chỉ huy 5. Thống nhất mệnh lệnh 6. Lợi ích của cá nhân lệ thuộc vào lợi ích chung 18/04/2015 Năm học 2011-2012 9 a. Lý thuyết quản trị của Henry Fayol (1841-1925)  14 nguyên tắc quản trị: 7. Thù lao tương xứng 8. Tập trung và phân quyền 9. Chuỗi quyền hành 10. Trật tự 11. Công bằng 12. Ổn định nhiệm vụ 13. Sáng tạo 14. Đoàn kết 18/04/2015 Năm học 2011-2012 10 b. Lý thuyết quản trị của Maz Weber (18641920) - Cấp cao có quyền điều khiển cấp thấp. - Mọi hoạt động trong tổ chức đều căn cứ vào những quy định, luật lệ được lập thành vản bản. - Mối quan hệ giữa các cấp dựa trên quy định về quyền hạn và nghĩa vụ. - Năng lực chuyên môn là nền tảng cho sự thăng tiến, tuyển dụng hay sa thải. 18/04/2015 Năm học 2011-2012 11 c. Lý thuyết quản trị của Chester Barnard (1886 1961) - Năm 1938, cho ra đời tác phẩm “Các chức năng của quản trị”. - Đối với tổ chức: Tổ chức là một hệ thống hợp tác nhiều người. - Đối với cá nhân: Nhấn mạnh yếu tố quyền hành trong tổ chức.  Cấp dưới hiểu rõ mệnh lệnh.  Nội dung ra lệnh phải phù hợp với mục tiêu tổ chức.  Phù hợp với lợi ích cấp dưới.  Có khả năng thực hiện mệnh Năm học 2011-2012 lệnh. 18/04/2015 12 3. Tóm tắt lý thuyết quản trị cổ điển a. Các đóng góp: - Về mặt lý thuyết.  Đặt nền tảng cho quản trị học hiện đại. - Về giá trị thực tiễn:  Áp dụng vào quản trị các CSKD, các cơ quan chính quyền,…  Khắc phục tình trạng quản trị luộm thuộm, tùy tiện tại các cơ sở sản xuất.  Công việc đi vào qui củ và nề nếp. 18/04/2015 Năm học 2011-2012 13 3. Tóm tắt lý thuyết quản trị cổ điển b. Những hạn chế. - Xem con người là “Con người thuần lý kinh tế”. - Xem tổ chức là hệ thống khép kín. - Nhiều người nghi ngờ về giá trị thực tiễn của 14 nguyên tắc quản trị của Fayol. - Các lý thuyết xuất phát từ kinh nghiệm, thiếu cơ sở vững chắc của sự nghiên Năm học 2011-2012 cứu khoa học. 18/04/2015 14 II. Lý thuyết tâm lý - xã hội 1.Lý - thuyết quản trị của Hugo Munsterberg 2.Lý thuyết quản trị của Mary Parker Follett (1968 - 1933) 18/04/2015 Năm học 2011-2012 15 3. Những đóng góp của Elton Mayo (1880 - 1949) và cuộc nghiên cứu nhà máy Hawthorne - Kết luận từ nghiên cứu nhà máy Hawthorne:  Những yếu tố phi vật chất (nhu cầu về sự thừa nhận, an toàn,…) quan trọng hơn những điều kiện vật lý của công việc.  Làm việc là một hoạt động nhóm.  Thái độ và hiệu quả trong công việc của người công nhân bị ảnh hưởng bởi những nhu cầu xã hội. 18/04/2015 Năm học 2011-2012 16 4. Lý thuyết quản trị của Abraham Maslow (1908 – 1970) 18/04/2015 Năm học 2011-2012 17 5. Tóm tắt các lý thuyết quản trị tâm lý - xã hội a. Những đóng góp: - Cải tiến cách thức và tác phong của nhà lãnh đạo. - Giúp các nhà quản trị có thêm những kiến thức và kỹ thuật để có thể sử dụng hiệu quả tài nguyên con người. b. Những hạn chế: - Quá chú ý đến yếu tố xã hội của con người dẫn đến sự thiên lệch: khái niệm “con người xã Năm hội”. học 2011-2012 18/04/2015 18 III. Lý thuyết định lượng về quản trị 1. Quá trình hình thành và những tư tưởng cơ bản của lý thuyết - Xuất phát từ chiến tranh thế giới thứ hai. - Đề cao vai trò của các quyết định quản trị. - Tìm cơ sở khoa học cho các quyết định. 18/04/2015 Năm học 2011-2012 19 2. Nội dung của lý thuyết - Nhấn mạnh đến phương pháp khoa học trong việc giải quyết các vấn đề quản trị. - Sử dụng các mô hình toán học. - Áp dụng các phương pháp tiếp cận có hệ thống để giải quyết vấn đề. - Định lượng hóa các yếu tố có liên quan, áp dụng các phương pháp toán học vào thống kê. - Quan tâm đến các yếu tố kinh tế, kỹ thuật hơn các yếu tố tâm lý - xã hội. học 2011-2012 - Đi tìm các quyếtNămđinh tối ưu trong hệ thống 18/04/2015 20
- Xem thêm -