Tài liệu Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6a2 trường thcs

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 204 |
  • Lượt tải: 0
studionguyenluong

Tham gia: 17/11/2020

Mô tả:

Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. MỤC LỤC I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI....................................................................................................1 II. GIỚI THIỆU.............................................................................................................1 1. Hiện trạng:.............................................................................................................1 2. Giải pháp thay thế:................................................................................................2 3. Vấn đề nghiên cứu:................................................................................................3 4. Giả thuyết nghiên cứu:..........................................................................................3 III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:..........................................................................3 1. Khách thể nghiên cứu:...........................................................................................3 2. Thiết kế:.................................................................................................................4 3. Quy trình nghiên cứu:............................................................................................5 3.1 Chuẩn bị bài của giáo viên..............................................................................5 3.2 Chuẩn bị của học sinh.....................................................................................5 3.3 Tiến trình dạy thực nghiệm.............................................................................5 4. Đo lường:...............................................................................................................5 IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN..............................................................6 1. Phân tích dữ liệu....................................................................................................6 2. Bàn luận.................................................................................................................8 V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ:..........................................................................9 1. Kết luận : ..............................................................................................................9 2. Khuyến nghị:.........................................................................................................9 VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................10 PHỤ LỤC...................................................................................................................11 Phụ lục 1: XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU....................................................11 Phụ lục 2:KẾ HOẠCH NCKHSPƯD......................................................................12 Phụ lục 3: KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG......................................................................13 Phụ lục 4: ĐỀ KIỂM TRA SAU TÁC ĐỘNG -HƯỚNG DẪN CHẤM................17 Phụ lục 5: BẢNG ĐIỂM VÀ BẢNG PHÂN TÍCH................................................18 GV: 1 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI Trong quá trình giảng dạy đối với phân môn số học chất lượng môn Toán của lớp 6A2 tại trường THCS An Bình chưa cao,một số học sinh còn làm bài thường lan man, sai yêu cầu đặc biệt là phần giải bài toán tìm x. Điều này đã ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập của học sinh và chất lượng bộ môn. Để khắc phục tình trạng trên, tôi nghiên cứu chọn giải pháp:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2. Việc làm này có tác dụng giúp cho học sinh củng cố lại các kiến thức đã học và rèn luyện theo kịp chương trình kiến thức mới đang học. Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm ngẫu nhiên gồm 10 học sinh lớp 6A1 và 10 học sinh của lớp 6A2 trường THCS An Bình (lớp 6A2 là nhóm thực nghiệm, lớp 6A1 là nhóm đối chứng). Thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế từ tuần thứ 4 đến hết tuần 6, năm học 2019 – 2000. Qua nghiên cứu và thu thập số liệu, kết quả cho giá trị trung bình của nhóm thực nghiệm là 5.30 và giá trị trung bình của nhóm đối chứng là 4.20 độ chênh lệch điểm trung bình của hai nhóm ttest cho kết quả p=0.01 < 0.05 cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến việc làm giảm số lượng học sinh yếu kém giúp nâng cao chất lượng bộ môn Toán nói chung và phần bài tập giải bài toán tìm x của lớp 6A2 trường THCS An Bình.. II. GIỚI THIỆU 1. Hiện trạng: Như chúng ta đã biết phần lớn học sinh đều không ham thích môn Toán vì đây là môn học khó có tính tư duy cao.Nhiều công thức, phép toán để làm được một bài toán cần vận vận nhiều phép toán mới làm được. Hiện tượng học sinh yếu kém bộ môn Toán ở cấp học nào cũng có .Từ thực tế trên chất lượng môn Toán phần giải bài toán tìm x của học sinh lớp 6A2 ở trường THCS An Bình chưa cao. Hiện trạng trên là do các nguyên nhân sau: - Phương pháp dạy học chưa phát huy tính tích cực của học sinh. GV: 2 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. - Do khả năng hạn chế của bản thân ,lười học mất kĩ năng giải Toán - Học sinh có nhiều lổ hổng về kiến thức và kĩ năng . - Phần lớn học sinh chưa ham thích học tập bộ môn Toán dẫn đến việc tiếp thu chưa tốt bài học vì đây là môn học khó đòi hỏi hỏi tính tư duy cao. - Phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình. 2. Giải pháp thay thế: - Làm thế nào để học sinh vừa lấy lại được những kiến thức căn bản nhất vừa hình thành kĩ năng giải Toán và cao hơn nữa đem lại sự tự tin trong học tập của các em.Để khắc phục tình trạng trên tôi suy nghĩ đến giải pháp để làm giảm số lượng học sinh yếu kém tôi nên quyết định chọn đề tài “Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình". - Giáo viên theo dõi sát sao cụ thể từng học sinh trong nhóm của lớp 6A2 trường THCS An Bình, qua đó đề ra những bài tập vừa sức với trình độ giúp các em rèn luyện và củng cố lại kiến thức cũ, cũng như đặt các câu hỏi thật cụ thể, hướng dẫn từng bước một giúp các em hình thành kĩ năng một cách tự động thành thục. Bên cạnh đó hướng dẫn các em phương pháp học tập bộ môn : nắm được lí thuyết ,đọc kĩ đề bài , hình vẽ sáng sủa ( đối với môn hình học), viết nháp phải rõ ràng.Qua đó giúp các em yêu thích bộ môn đồng thời nâng cao chất lượng của bộ môn .Bên cạnh đó giáo viên giao các bài tập về nhà phù hợp vói từng đối tượng học sinh .Kiểm tra việc học tập ở nhà của các em qua việc nộp bài đúng thời gian. - Ở đề tài này tôi đã tham khảo nhiều nguồn tuy nhiên tôi chưa tìm thấy một nghiên cứu nào có liên quan đến phần tôi nghiên cứu nên tôi mạnh dạn đưa ra ý kiến chủ quan cùa mình. 3. Vấn đề nghiên cứu: - Việc sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x có nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lơp 6A2 Trường THCS An Bình hay không? GV: 3 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. 4. Giả thuyết nghiên cứu: Có. Việc sử dụng phương pháp luyện tập thực hành bài toán tìm x sẽ nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình . III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1. Khách thể nghiên cứu: Khách thể được tôi chọn để nghiên cứu là 10 học sinh yếu kém của lớp 6A2 và 10 học sinh yếu kém của lớp 6A1 trường THCS An Bình . -Về phía giáo viên: bản thân là giáo viên chuyên toán yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy của mình. -Về phía học sinh: Gồm + 10 học sinh của lớp 6A2 trường THCS An Bình (Nhóm thực nghiệm) . +10 học sinh của lớp 6A1 trường THCS An Bình (Nhóm đối chứng). - Hai nhóm học sinh được chọn tham gia nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng nhau về chất lượng môn toán. - Cả hai nhóm đều có 7 nam 3 nữ cùng độ tuổi, ý thức học tập như nhau, việc tiếp thu bài giảng của giáo viên rất chậm. Bảng 1: Giới tính thành phần dân tộc của HS nhóm 6A2, nhóm 6A1 Trường THCS An Bình Số học sinh các nhóm Lớp 6A2 Chất lượng bộ Dân tộc Kinh Tổng Nam Nữ môn Yếu kém số 10 7 3 10 10 10 7 3 10 10 (Nhóm thực nghiệm) Lớp 6A1 (Nhóm đối chứng) GV: 4 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. 2. Thiết kế: Tôi dùng Thiết kế 4: Thiết kế kiểm tra sau tác động với các nhóm ngẫu nhiên của lớp 6A2 và lớp 6A2 trường THCS An Bình. Tôi căn cứ vào kết quả kiểm tra 15 phúttrước tác động của hai lớp 6A1,6A2 chọn ra các nhóm ngẫu nhiên là các học sinh thuộc lớp 6A2 (nhóm thực nghiệm) và các học sinh thuộc lớp 6A1 (nhóm đối chứng) là ngang nhau. Tôi thực hiện tác động bằng cách tổ chức ôn tập kiến thức cũ giúp học sinh củng cố kiến thức đã học kết hợp với việc theo dõi học tập ở gia đình học sinh của nhóm thực nghiệm. Qua tác động giải pháp thay thế 3 tuần, tôi tiến hành kiểm tra sau tác động đối với các học sinh của nhóm thực nghiệm bằng kết quả điểm kiểm tra 15 phút của lớp 6A2 năm học 2014- 2015. Sau đó, tôi dùng phép kiểm chứng T-test để phân tích dữ liệu. Bảng thiết kế nghiên cứu: Nhóm Tác động Kiểm tra sau tác động Lớp 6A2 Việc sử dụng phương pháp luyện tập thực hành (Nhóm thực bài toán tìm x sẽ nâng cao kết quả học tập cho nghiệm) nhóm học sinh yếu kém Lớp 6A1 Dạy học bình thường không tác động O3 O4 (Nhóm đối chứng) 3. Quy trình nghiên cứu: 3.1 Chuẩn bị bài của giáo viên. -Giáo viên dạy lớp 6A1 (nhóm đối chứng) tiến hành các hoạt động dạy học bình thường - Giáo viên dạy lớp 6A2 (nhóm thực nghiệm) biên soạn đề cương các dạng bài tìm x cơ bản .Ra bài vừa sức với đối tượng học sinh.Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số .Thiết kế bài giảng có sử dụng phương pháp luyện tập thực hành .Ngoài ra tôi còn tham khảo tài liệu trên internet,tham khảo thêm ý kiến đồng nghiệp. GV: 5 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. 3.2 Chuẩn bị của học sinh. -Hs nhóm thực nghiệm ôn tập các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số. 3.3 Tiến trình dạy thực nghiệm -Thời gian tiến hành dạy thực nghiệm theo kế hoạch giảng dạy của nhà trường ,tiết phân phối chương trình để bảo đảm tính khách quan.  Quy trình thực hiện. Bước 1: Tài liệu cho luyện tập thực hành - Các dạng bài toán tìm x cơ bản - Các phép toán trong tập hợp số tự nhiên - Các bài toán sử dụng nhiều phép toán để thực hiện. Bước 2: Luyện tập thực hành . Gv nêu bài tập và cho hs suy nghĩ tìm cách giải quyết bài tập .Giáo viên hướng dẫn từng bước cụ thể cho tới khi học sinh nhận rõ mức độ mà các em phải hoàn thành . 4. Đo lường: -Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra 15 phút thực hiện ngay sau khi học xong tiết 17 luyện tập 2 cho cả hai nhóm thực nghiệm và đối chứng gồm 4 câu tự luận,mỗi nhóm một đề . Quy trình kiểm tra và chấm bài kiểm tra. -Ra đề kiểm tra: Giáo viên ra một đề kiểm tra 15 phút sau tác động gồm 4 câu tự luận (theo thang điểm 10) sau đó tham khảo ý kiến tổ chuyên môn bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp. -Tổ chức kiểm tra hai nhóm cùng một thời điểm và chấm bài theo hướng dẫn đã xây dựng IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN 1. Phân tích dữ liệu. Bảng 2:Bảng kiểm chứng độ tin cậy của dữ liệu GV: 6 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. STT Họ và Tên Q1 Q2 Q3 Q4 1 Lê Lẻ Thị Bình Bình 2,5 1 0 1,5 Dũng 1,5 2 Hà Trung 1 0 1,5 Học 3 Đỗ Văn 1,5 1,5 1 1 Hùng 4 Hoàng Phi 2 1,5 2 2,5 Kiên 1,5 5 Hà Trung 1 1,5 1 6 Nguyễn Thị Trúc Nhi 1,5 1 1 2,5 Sĩ 7 Hoàng Văn 1,5 1 1 1,5 Thái 8 Huỳnh Anh 1 2 1 0 Thọ 9 Dương Ngọc 1 1 1,5 1,5 10 Nguyễn Linh Yến Tiên 1,5 1 1,5 2 Hệ số tương quan chẵn -lẻ 0,613825 Độ tin cậy Spearman-Brown 0,760708 Bảng 3 :So sánh bài kiểm tra sau tác động Chẵn Tổng 2,5 2,5 5 1,5 2,5 4 2,5 2,5 5 4 4 8 3 2 5 2,5 3,5 6 2,5 2,5 5 2 2 4 2,5 2,5 5 3 3 6 BẢNG ĐIỂM LỚP 6A2 (THỰC NGHIỆM) LỚP 6A1 (ĐỐI CHỨNG) Điểm STT kiểm tra Họ và Tên sau tác Điểm STT kiểm tra Họ và Tên sau tác động động 1 Lê Thị Bình Bình 5 1 Bùi Thị Hoa 3 2 Hà Trung Dũng 4 2 Chu Tống Kiệt 5 3 Đỗ Văn Học 5 3 Đặng Thị Phương Linh 5 4 Hoàng Phi Hùng 8 4 Cao Đức Phong 4 5 Hà Trung Kiên 5 5 Cao Đức Thế 4 6 Nguyễn Thị Trúc Nhi 6 6 Chu Thành Trung 5 7 Hoàng Văn Sĩ 5 7 Đỗ Thị Thu 3 8 Huỳnh Anh Thái 4 8 Nguyễn Minh Lộc 4 9 Dương Ngọc Thọ 5 9 Đỗ Hữu Trí 4 10 Nguyễn Linh Yến Tiên 6 10 Đỗ Thiên Kết quả kiểm tra sau GV: 7 Bảo 5 Kết quả kiểm tra sau Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. Mốt Trung vị Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Phép kiểm chứng T- test độc lập p = Chênh lệch giá trị Tb chuẩn MSD tác động của nhóm tác động của nhóm thực nghiệm 5.00 5.00 5.30 1.16 0.01 1.39 đối chứng 5.00 4.00 4.20 0.79 Bảng 4:Bảng so sánh xếp loại điểm kiểm tra sau tác động Số HS Nhóm thực nghiệm 6A2 Nhóm đối chứng 6A1 10 10 Xếp loại kiểm tra sau tác động Yếu 2 6 TB 7 4 Khá 1 0 Giỏi 0 0 Biểu đồ so sánh điểm trung bình sau tác động của hai nhóm 2. Bàn luận Ưu điểm: Như vậy :Dựa vào bảng kiểm chứng độ tin cậy Spearnam-Brown của dữ liệu ta có rsb = 0.760708 >0.7 chứng tỏ dữ liệu đáng tin cậy Độ chênh lệch điểm số giữa hai nhóm trong hai lớp: ĐTB lớp 6A2 – ĐTB lớp 6A1 = 5.30 – 4.20=1.1 . Có sự khác biệt rõ rệt. Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là TBC= 5.30, kết quả bài kiểm tra tương ứng của nhóm đối chứng là TBC = 4.20 Độ chênh lệch điểm số giữa hai nhóm là 1.1; Điều đó cho thấy điểm TBC của hai nhóm đối chứng và thực nghiệm đã có sự khác biệt rõ rệt, nhóm được tác động có điểm TBC cao hơn điểm TBC của nhóm đối chứng. GV: 8 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của hai bài kiểm tra là SMD = 1.39. Điều này có nghĩa mức độ ảnh hưởng của tác động là rất lớn Phép kiểm chứng T-test điểm trung bình sau tác động của hai nhóm là p = 0,01 < 0.05. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch điểm trung bình của hai nhóm không phải là do ngẫu nhiên mà là do tác động. Điều đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của việc sử dụng phương pháp luyện tập thực hành cho học sinh yếu kém có ảnh hưởng rất lớn.Giả thuyết đã được kiểm chứng " Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình".Tác động có ý nghĩa rất lớn đối với đối tượng học sinh yếu ,kém .Số học sinh có điểm yếu giảm đáng kể ,số học sinh có điểm TB tăng lên rõ rệt . Sau khi nghiên cứu đề tài này tôi thấy việc sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giúp học sinh nắm vững kiến thức đã học áp dụng vàogiải bài tập tìm x có hiệu quả nên được áp dụng vào các lớp tôi đang dạy và các lớp khác tại trường THCS An Bình để giúp cho việc học toán của các em ngày một tốt hơn. Hạn chế : Nghiên cứu này giúp khắc phục học sinh yếu kém qua việc tổ chức ôn tập kiến thức cũ và giúp học sinh nắm vững kiến thức mới để giải bài toán tìm x của lớp 6A2 thuộc trường THCS An Bình.Tuy nhiên phương pháp này dễ khiến học sin nhàm chán .do bản chất của việc nhắc đi nhắc lại nên học sinh khó có thể đạt được sự lanh lợi và tập trung ,dễ tạo nên sự học vẹt . GV: 9 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ: 1. Kết luận : Việc khắc phục học sinh yếu kém qua việc tổ chức ôn tập kiến thức cũ và giúp học sinh lấy lại được những kiến thức căn bản vùa hình thành được kĩ năng giải bài toán tìm x ở lớp 6A2 của trường THCS An Bình đã làm cho kết quả học tập được nâng lên, số lượng học sinh yếu kém được giảm đáng kể. Học sinh tự tin hơn trong học tập, thêm yêu thích môn học và ngày càng thân thiện với trường, lớp hơn. 2. Khuyến nghị: - Đối với các cấp lãnh đạo: Cần khuyến khích giáo viên nghiên cứu chọn ra giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục học sinh yếu kém của từng môn học. Động viên, giúp đỡ và khen thưởng những giáo viên có thành tích trong việc nâng cao chất lượng dạy và học ở nhà trường. -. Đối với giáo viên: Phải không ngừng đầu tư nghiên cứu tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân, tích lũy kinh nghiệm từ đồng nghiệp và bản thân, biết cách áp dụng hợp lí với lớp mình giảng dạy. Với kết quả của đề tài nghiên cứu, tôi rất mong muốn được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo giáo dục. Những ý kiến đóng góp quý báu, chân thành của quý đồng nghiệp giúp cho tôi hoàn chỉnh đề tài nghiên cứu này. VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO - Mạng Internet, giaoandientu.com.vn - Tài liệu tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng dự án Việt Bỉ - Bộ GD&ĐT. - Sách giáo khoa lớp 6 – Nhà xuất bản giáo dục – Bộ GD&ĐT. - -Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn toán THCS. - Một số tài liệu liên quan tới đề tài: - Khắc phục tình trạng học sinh yếu kém môn toán trường THCS Trần Văn Côn quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh. - GV: Để học tốt môn toán 6 NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh 10 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. An Bình, 10/1/2015 Người thực hiện Nguyễn Minh Phương GV: 11 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. PHỤ LỤC Phụ lục 1: XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1/ Tìm và chọn nguyên nhân 2/ Tìm giải pháp tác động GV: 12 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. Phụ lục 2:KẾ HOẠCH NCKHSPƯD Tên đề tài : Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình Các bước Hoạt động 1. Hiện trạng Học sinh lớp 6A2 chất lượng bộ môn chưa cao 2. Giải pháp Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x thay thế 3. Vấn đề nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình - ViệcSử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán nghiên cứu tìm x có nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu ,giả thuyết kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình ? nghiên cứu - Có.Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x sẽ nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu 4. Thiết kế kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình . Thiết kế 4: kiểm tra sau tác động với các nhóm ngẫu nhiên Nhóm Nhóm thực Tác động X nghiệm (6A2) Nhóm đối chứng 5. Đo lường Kiểm tra sau tác động O3 O4 (6A1) 1. Bài kiểm tra học sinh. 2. Kiểm chứng độ tin cậy của bài kiểm tra . 6. Phân tích 3. Kiểm chứng độ giá trị của bài kiểm tra. Sử dụng phép kiểm chứng t- test độc lập và mức độ ảnh 7. Kết quả hửơng - Kết quả đối với vấn đề nhiên cứu có ý nghĩa hay không? - Nếu có ý nghĩa ,mức độ như thế nào? Phụ lục 3: KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG Tuần 6 LUYỆN TẬP GV: 13 2 Tiết 17 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. Ngày dạy :Lớp: 6a1 ……………. 6a2……………… A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : Nhằm củng cố khắc sâu cho học sinh kiến thức về phép toán cộng,trừ nhân chia ,nâng lên lũy thừa,nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số để thực hiện tốt dạng bài tìm x, . 2. Kĩ năng :Biết vận dụng một cách linh hoạt phép toán vào giải bài toán tìm x 3. Thái độ : Cẩn thận khi thực hiện các phép tính ,tích cực tự giác học tập. B. CHUẨN BỊ: 1Gv :sgk,giáo án ,bài tập;thước ,các phép toán trong tập hợp số tự nhiên 2.HS: Ôn lại các phép toán trong tập hợp số tự nhiên, đồ dùng học tập C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP : 1. . Kiểm tra kiến thức cũ : Nêu các phép toán trong tập hợp số tự nhiên ? Hs : Các phép toán trong tập hợp số tự nhiên gồm: cộng,trừ ,nhân,chia,nâng lên lũy thừa. 2. Giảng kiến thức mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG GHI BẢNG Gv Như ta đã biết trong tập hợp các số tự nhiên Bài tập : Tìm số tự nhiên x biết : gồm có 5 phép toán cơ bản đó là: cộng,trừ a/ 143 + ( x -29) = 317 ,nhân,chia,nâng lên lũy thừa.Đối với dạng bài x -29 = 317 - 143 toán tìm x ta phải vận dụng lồng ghép các x -29 = 1 74 phép toán trên để giải được một bài toán tìm x Gv : yêu cầu HS đọc đề bài Gv:Số nào số chưa biết ? đóng vai trò gì trong phép toán Hs Gv gợi ý : đối với biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện như thế nào? GV: 14 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. Hs : trong ngoặc trước Gv như vậy : 143 + ? = 317 Hs Số chưa biết : x - 29 và là số hạng Gv muốn tìm SHCB ta làm thế nào? Hs : Tìm SHCB = Tổng - SHĐB 1Hs thực hiện bảng đến bước 2-HS cả lớp thực hiện Hs nhận xét bài làm của bạn Gv chỉ vào phép tính x - 29 = 174 ? x đóng vai trò gì trong phép toán .Tìm x như thế nào Hs x là SBT .Tìm SBT = H +ST 1Hs thực hiện tiếp hs nhận xét Gv nhận xét Gv : yêu cầu HS đọc đề bài Gv:Số nào số chưa biết ? đóng vai trò gì trong b/ (112 + 3x) - 78 = 169 phép toán 112 + 3x = 169 + 78 Hs : Số chưa biết : 112+ 3x và là số bị trừ 112 + 3x = 247 Gv Tìm SBT ? 3x = 247 -112 Hs: Tìm SBT = H +ST 3x = 135 Hs Thực hiện tìm SBT x = 135 : 3 Hs nhận xét x = 45 Gv Số nào số chưa biết ? đóng vai trò gì trong phép toán Hs : 3x và là số hạng Hs nêu miệng cách thực hiện Gv : ? x đóng vai trò gì trong phép toán .Tìm x như thế nào GV: 15 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. Hs :x là thừa số chưa biết .Tìm TSCB = TÍCH :TSĐB Hs thực hiện bảng Hs nhận xét-Gv nhận xét Gv Số nào số chưa biết ? đóng vai trò gì trong c/ 80 - 5( x-3) = 55 phép toán 5 (x-3) = 80-55 Hs : 5(x-3) và là số trừ 5(x-3) = 25 Gv Tìm ST x - 3 = 25 :5 Hs: ST = SBT-H x -3 = 5 Hs thực hiện bảng x = 5+3 Gv Số nào số chưa biết ? đóng vai trò gì trong x =8 phép toán.Nêu cách thực hiện Hs : x-3 và là thừa số chưa biết Tìm TSCB = TÍCH :TSĐB Hs thực hiện bảng Hs nhận xét -Gv nhận xét Gv để giải được bài toán này trước tiên ta phải d/ ( 276 - 2x ) : 2 = 32 .23 làm gì? Hs :ta phải tìm tích bằng bao nhiêu ( 276 - 2x ) : 2 = 72 Gv Số nào số chưa biết ? đóng vai trò gì trong 276 - 2x = 72 .2 phép toán.Nêu cách thực hiện 276 - 2x = 144 Hs : 276-2x và là số bị chia 2x = 276 -144 Tìm SCB = THƯƠNG.SC 2x = 132 Hs thực hiện bảng x = 132 : 2 Hs nhận xét -Gv nhận xét x = 66 Gv Số nào số chưa biết ? đóng vai trò gì trong e/189 : (x +18) = 37 : 35 phép toán.Nêu cách thực hiện Hs : x +18 và là số chia GV: 189 : (x +18) = 9 16 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. Tìm SC = SBC : THƯƠNG x +18 = 189 :9 Gv Thương bằng bao nhiêu ? x + 18 = 21 Gv :Muốn chia hai lũy thừa cùng cơ số ta làm x =3 thế nào ? Hs :Giữ nguyên cơ số -Trừ các số mũ Hs thực hiện bảng Hs nhận xét -Gv nhận xét Gv nhấn mạnh để giải quyết tốt dạng bài toán tìm x ta phải nắm vững các phép toán và biết vận dụng linh hoạt khi thực hiện . 3/Củng cố bài giảng: - Hs nhắc lại các phép toán trong tập hợp số tự nhiên ,cộng trừ ,nhân chia,nâng lên lũy thừa .Nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số . - Thứ tự thực hiện các phép tính. 4/Hướng dẫn học tập ở nhà : Ôn lại cac kiến thức từ bbài 1 đến bài 9.Tiết sau kiểm tra 1 tiết D. RÚT KINH NGHIỆM ………………………………….........................…................................................ ………………………………….........................…................................................ ………………………………….........................…................................................ Phụ lục 4: ĐỀ KIỂM TRA SAU TÁC ĐỘNG -HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ BÀI Bài 1 :Tìm số tự nhiên x ,biết : GV: 17 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. a/ 126 + (x -29) = 237 b/ ( 56 -x) :4 =12 c/ 5x - 34 = 176 d/ 2x + 14 = 28 : 23 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SAU TÁC ĐỘNG Nội dung a/ 126 + (x -29) = 237 Thang điểm x -29 = 237 - 126 1đ x - 29 = 111 0,5đ x 1đ = 111 +29 x = 140 b/ ( 56 -x) :4 =12 0,5đ 1đ 56 -x = 12.4 0,5đ 56 -x = 48 1đ x = 58 - 48 0,5đ x =8 c/ 5x - 34 = 176 1đ 5x = 176 + 34 0,5đ 5x = 210 1đ x = 210 : 5 0,5đ x = 42 d/ 2x + 14 = 28 : 23 1đ 2x + 14 = 25 0,5đ 2x = 32 -14 1đ 2x = 18 0,5đ x = 18 :2 x =9 Phụ lục 5: BẢNG ĐIỂM VÀ BẢNG PHÂN TÍCH BẢNG ĐIỂM LỚP 6A2 (THỰC NGHIỆM) GV: LỚP 6A1 (ĐỐI CHỨNG) 18 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. Điểm kiểm STT Họ và Tên Điểm kiểm tra sau tác STT Họ và Tên động tra sau tác động 1 Lê Thị Bình Bình 5 1 Bùi Thị Hoa 3 2 Hà Trung Dũng 4 2 Chu Tống Kiệt 5 Đặng Thị 3 Đỗ Văn Học 5 3 Phương Linh 5 4 Hoàng Phi Hùng 8 4 Cao Đức Phong 4 5 Hà Trung Kiên 5 5 Cao Đức Thế 4 Nguyễn Thị 6 Trúc Nhi 6 6 Chu Thành Trung 5 7 Hoàng Văn Sĩ 5 7 Đỗ Thị Thu 3 8 Huỳnh Anh Thái 4 8 Nguyễn Minh Lộc 4 9 Dương Ngọc Thọ 5 9 Đỗ Hữu Trí 4 Tiên 6 10 Đỗ Thiên Bảo 5 Nguyễn Linh 10 Yến Kết quả kiểm tra sau Kết quả kiểm tra sau tác động của nhóm tác động của nhóm thực nghiệm Mốt 5.00 Trung vị 5.00 Giá trị trung bình 5.30 Độ lệch chuẩn 1.16 Phép kiểm chứng T- test độc lập p = 0.01 Chênh lệch giá trị Tb chuẩn MSD 1.39 GV: 19 đối chứng 5.00 4.00 4.20 0.79 Đề tài:Sử dụng phương pháp luyện tập thực hành giải bài toán tìm x nhằm nâng cao kết quả học tập cho nhóm học sinh yếu kém của lớp 6A2 Trường THCS An Bình. GV: 20
- Xem thêm -