Tài liệu Sử dụng phần mềm microsoft powerpoint thiết kế bài giảng các tiết thực hành hoá học lớp 10 bổ túc trung học phổ thông ban cơ bản

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

TRUNG TÂMSỞ GDTX - DNDỤC HOẰNG GIÁO VÀHOÁ ĐÀO GV: NGUYỄN TẠO THANH HOÁ VĂN TUẤN TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ a SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT POWERPOINT THIẾT KẾ BÀI GIẢNG CÁC TIẾT THỰC HÀNH HOÁ HỌC LỚP 10 BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (BTTHPT) BAN CƠ BẢN. Người thực hiện: Nguyễn Văn Tuấn Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trung tâm GDTX - DN Hoằng Hoá SKKN thuộc lĩnh vực (môn): Hoá Học Năm học: 2012 - 2013 THANH HOÁ NĂM 2013 Trang 0 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN PHẦN I . MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong các môn học ở trường phổ thông, cũng như bổ túc trung học phổ thông môn Hóa học giữ một vai trò khá quan trọng. Hóa học là một môn khoa học tự nhiên, nó nghiên cứu về chất và sự biến đổi chất này thành chất khác. Đối tượng nghiên cứu của hóa học là các chất, những quy luật biến đổi chất này thành chất khác và những biện pháp điều khiển sự biến đổi đó nhằm phục vụ đời sống con người và tiến bộ xã hội. Với bộ môn Hóa học là môn khoa học vừa lý thuyết vừa thực nghiệm, đồng thời nó vừa mới mẻ vừa trừu tượng đối với học viên. Vì vậy, khi hình thành khái niệm hóa học cần phải chú ý triệt để sử dụng nguyên tắc trực quan. Nếu được tận mắt quan sát các chất, sự biến đổi của các chất thì học viên sẽ nhanh chóng tiếp thu và nhớ lâu. Các thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm thực hành đều gây hứng thú cho học viên. Từ lâu việc dạy học viên học thực hành thí nghiệm là một điều khó khăn, gây nhiều lúng túng cho giáo viên vì : - Cơ sở vật chất vật chất còn nghèo nàn, trang thiết bị chưa đầy đủ. - Chưa có điều kiện thí nghiệm thực hành. - Một số thí nghiệm khó thực hiện, hóa chất độc hại, nguy hiểm. - Một số thí nghiệm không đạt kết quả như mong muốn gây mất hứng thú cho học viên. - Học viên thường lúng túng khi thao tác các thí nghiệm. - Học viên chưa nắm bắt hết các quy định khi xuống phòng thí nghiệm nên xảy ra một số trường hợp ngoài ý muốn. - Đầu tư tiết dạy tốn nhiều thời gian,… Đây cũng là một trong những lý do góp phần làm cho Giáo viên ngại dạy các tiết thực hành hóa học. Vì vậy, muốn dạy tốt tiết học thực hành, người dạy phải có kinh nghiệm, có thời gian đầu tư, phải chọn được giải pháp tốt nhất đối với từng loại thí nghiệm để gây hứng thú cho người học. Microsoft Powerpoint là phần mềm được xem khá đơn giản, dễ nghiên cứu, có thể vận dụng hiệu quả trong việc thiết kế bài giảng hóa học, điều này giúp người giáo viên có thể khắc phục tính độc hại hay sự hạn chế của hóa chất khi thí nghiệm trực tiếp, mặt khác góp phần làm mới phương pháp dạy học của giáo viên và sẽ làm học viên thêm hứng thú với tiết học hóa học … Đó là lý do để tôi viết đề tài “Sử dụng phần mềm microsoft powerpoint thiết kế bài giảng các tiết thực hành Hoá học lớp 10 bổ túc trung học phổ thông (BTTHPT) ban cơ bản” với mong muốn chia sẽ kinh nghiệm cùng các đồng nghiệp. Năm học: 2012 - 2013 Trang 1 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đổi mới phương pháp dạy học là nhu cầu cần thiết, tất yếu nhằm giúp hoạt động dạy của giáo viên và mức độ tiếp thu kiến thức của học viên ngày càng hoàn thiện, hiệu quả hơn. Việc truyền thụ kiến thức khô khan, chủ yếu dùng phương pháp thuyết giảng và phương tiện dạy học đa phần được sử dụng vẫn chỉ là phấn trắng bảng đen, điều này hoàn toàn không tạo được hiệu quả cao trong các tiết giảng hóa học, nhưng đây lại là hình thức dạy học phổ biến ở các TTGDTX trong Tỉnh. Thiết nghĩ, chỉ cần người giáo viên với sự chủ động nhạy bén, không ngại mất thời gian, kết hợp với sự hỗ trợ đắc lực của các phương tiện dạy học khác nhau, kể cả các phương tiện dạy học hiện đại, cho phép người giáo viên có thể biểu diễn thí nghiệm, sáng tạo các hình ảnh tĩnh, động, phát huy được tính tích cực, chủ động trong học tập, nâng cao mức lĩnh hội kiến thức và rèn luyện các kỹ năng thao tác thực hành của học viên cũng như chất lượng bài giảng của giáo viên. Sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint thiết kế bài giảng hỗ trợ việc dạy học các tiết thực hành hóa học để chứng minh sự tiện ích của phần mềm, chứng thực đây là một phương tiện dạy học hiệu quả, đặc biệt đối với môn Hóa học, do đó cần được sự quan tâm và sử dụng phổ biến hơn trong các tiết giảng hóa học ở các trung tâm GDTX trong Tỉnh. 3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của đề tài. - Thực hiện thiết kế bài giảng hỗ trợ dạy các tiết thực hành hóa học 10 BTTHPT ban cơ bản. - Tổng kết, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả thiết kế và trình chiếu bài giảng hóa học hỗ trợ các tiết học thực hành bằng phần mềm Microsoft Powerpoint. 4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Sự quan tâm của các học viên trung tâm GDTX Hoằng Hoá về các tiết học thực hành với sự hỗ trợ của phần mềm Microsoft Powerpoint. - Sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint thiết kế bài giảng các tiết thực hành hóa học lớp 10 BTTHPT ban cơ bản. 5. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU - Phương tiện dạy học. - Phương pháp dạy học hóa học. 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Ghi chép lại tất cả những công việc mình đã làm theo yêu cầu của đề tài đặt ra. - Đọc và nghiên cứu các tài liệu liên quan đến đề tài. - Phương pháp phân tích, tổng hợp. - Phương pháp điều tra. - Phương pháp tổng kết, rút kinh nghiệm. Năm học: 2012 - 2013 Trang 2 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN PHẦN II. NỘI DUNG CHÍNH I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Đặc tính của bộ môn Hóa học Mỗi bộ môn đều có những đặc tính riêng mà khi truyền thụ kiến thức phải chú ý đến những đặc điểm này.Với bộ môn Hóa học, là một môn khoa học vừa lý thuyết vừa thực nghiệm, đồng thời nó vừa mới mẻ, vừa trừu tượng đối với học viên vì vậy khi truyền thụ kiến thức về hóa học cần phải chú ý một số đặc tính sau đây : 1.1.1. Quá trình hình thành các khái niệm cơ bản về hóa học diễn biến theo giai đoạn. Sự phân chia giai đoạn này dựa vào các lý thuyết chủ đạo có trong chương trình. Việc hình thành khái niệm hóa học phải bám sát lý thuyết chủ đạo của từng giai đoạn để hình thành. 1.1.2. Việc hình thành các khái niệm cơ bản về hóa học chủ yếu dựa vào kiến thức sẵn có của học viên, vào kinh nghiệm và vốn kiến thức của các môn học khác có liên quan. 1.1.3. Cần triệt để sử dụng nguyên tắc trực quan. Hóa học là một bộ môn khoa học vừa lý thuyết vừa thực nghiệm, vì vậy trong giảng dạy hóa học, nếu học viên được tận mắt quan sát các chất, sự biến đổi của các chất thì học viên sẽ nhanh chóng tiếp thu và nhớ lâu. Các thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm thực hành đều gây hứng thú cho học viên. 1.1.4. Đối với những khái niệm phức tạp cần chia nhỏ khái niệm thành những khái niệm thành phần để học viên tiếp thu dần, hoặc dựa vào những khái niệm gần gũi, sẵn có để hình thành khái niệm mới. 1.2. Mục đích của giờ thực hành thí nghiệm Thí nghiệm có vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học và quan trọng đặc biệt trong dạy học hóa học. 1.2.1. Thí nghiệm có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển nhận thức của con người về thế giới. Thí nghiệm là một phần của hiện thực khách quan được thực hiện hoặc tái tạo lại trong những điều kiện đặc biệt, trong đó con người có thể chủ động điều khiển các yếu tố tác động vào quá trình xảy ra để phục vụ cho mục đích nhất định. Thí nghiệm giúp con người gạt bỏ những cái phụ, không bản chất để tìm ra cái bản chất của sự vật hiện tượng. Thí nghiệm giúp con người phát hiện ra những quy luật còn ẩn náu trong tự nhiên. Mặt khác nó giúp con người kiểm chứng, làm sáng tỏ những giả thuyết khoa học. 1.2.2. Thí nghiệm là nền tảng của việc dạy học hóa học. Nó giúp học viên chuyển từ tư duy cụ thể sang tư duy trừu tượng và ngược lại. Khi làm thí nghiệm học viên sẽ quen với các chất hoá học và trực tiếp nắm bắt các tính chất lý hóa của chúng. Từ đó các em hiểu được các quá trình hóa học, nắm vững các khái niệm, định luật, học thuyết của hóa học. Năm học: 2012 - 2013 Trang 3 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN 1.2.3. Thí nghiệm là cầu nối giữa lý thuyết và thực tế. Nhiều thí nghiệm rất gần gũi với đời sống, với các quy trình công nghệ. Chính vì vậy thí nghiệm giúp học viên vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống. 1.2.4. Thí nghiệm giúp học viên rèn luyện các kỹ năng thực hành (các thao tác và cách thức tiến hành thí nghiệm), hình thành những đức tính cần thiết của người lao động mới: cẩn thận, khoa học, kỷ luật. 1.2.5. Thí nghiệm giúp học viên phát triển tư duy, hình thành thế giới quan duy vật biện chứng. Khi tự tay làm thí nghiệm hoặc được tận mắt nhìn thấy những hiện tượng hóa học xảy ra, học viên sẽ tin tưởng vào kiến thức đã học và cũng thêm tin tưởng vào chính bản thân mình. 1.2.6. Khi làm thí nghiệm rất dễ gây hứng thú học tập. Học viên không thể yêu thích bộ môn và không thể say mê khoa học với những bài giảng lý thuyết khô khan. 1.3. Các phương pháp dạy học thường được Giáo viên sử dụng trong giờ thực hành Trong dạy học thực hành có thể thực hiện theo một trong hai phương pháp sau: 1.3.1. Phương pháp nghiên cứu: dùng thí nghiệm để xác nhận giả thuyết, tự rút ra kiến thức. 1.3.2. Phương pháp minh họa: dùng thí nghiệm để minh họa cho kiến thức đã biết. Sử dụng thí nghiệm theo phương pháp nghiên cứu hay phương pháp minh họa là tùy thuộc vào tính phức tạp của vấn đề nghiên cứu. Nếu như việc giải quyết vấn đề không đòi hỏi sự căng thẳng đáng kể hoạt động trí lực của học viên thì nên theo phương pháp minh họa. Ngược lại, nếu sự tri giác, tiếp thu kiến thức về đối tượng nghiên cứu đòi hỏi sự phân tích phức tạp hơn, phải động viên trí nhớ và tư duy thì nên dùng phương pháp nghiên cứu. 1.4. Một số xu hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay Trên thế giới và ở nước ta hiện nay đang có nhiều công trình nghiên cứu, thử nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học theo các hướng khác nhau. Sau đây là một số xu hướng đổi mới cơ bản : - Phát huy tính tích cực, tự lực, chủ động, sáng tạo của người học. Chuyển trọng tâm hoạt động từ giáo viên sang học viên. Chuyển lối học từ thông báo, tái hiện sang tìm tòi, khám phá. - Cá thể hóa việc dạy học. - Sử dụng tối ưu các phương tiện dạy học, đặc biệt là tin học vào dạy học. - Tăng cường khả năng vận dụng kiến thức vào đời sống. Chuyển từ lối học nặng nề về tiêu hóa kiến thức sang lối học coi trọng việc vận dụng kiến thức. - Cải thiện việc kiểm tra và đánh giá kiến thức. - Phục vụ ngày càng tốt hơn hoạt động tự học và phương châm học suốt đời. - Gắn việc dạy học và nghiên cứu khoa học với mức độ ngày càng cao (theo sự phát triển của học viên, theo cấp học, bậc học). Năm học: 2012 - 2013 Trang 4 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN 1.5. Khái quát về phần mềm Microsoft Powerpoint 1.5.1. Tác dụng của phần mềm Microsoft Powerpoint là một phần mềm trong bộ Microsoft Office được sử dụng để trình bày về mặt hình thức một vấn đề. Nó là một công cụ có tính chuyên nghiệp để diễn đạt các ý tưởng cần trình bày không chỉ bằng lời văn mà còn thể hiện qua hình ảnh tĩnh và động cùng với âm thanh một cách sống động. 1.5.2. Ưu điểm của phần mềm - Dễ sử dụng đối với người bắt đầu dùng và rất dể sử dụng với người đã sử dụng Winword, Excel vì có cùng các thao tác … - Thực hiện các hiệu ứng hoạt hình nhanh chóng, sinh động một cách đơn giản không cần tới kiến thức lập trình. - Kích thước tập tin nhỏ, thuận lợi cho lưu trữ và di chuyển. - Kết hợp được với phần mềm đồ họa. - Trình bày trực tiếp bằng máy chiếu hoặc in ra các trang slide và sử dụng máy đèn chiếu để chiếu từng trang slide lên bảng, lên tường. - Khắc phục được khó khăn của giáo viên khi biểu diễn thí nghiệm trực tiếp (như dụng cụ, hóa chất, thời gian, ...) - Thí nghiệm có thể chiếu đi chiếu lại cho học viên quan sát, thậm chí học viên có thể copy bài về nhà nghiên cứu. 1.5.3. Lưu ý khi sử dụng phần mềm Khi sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint để thiết kế bài giảng hóa học, giáo viên cần lưu ý một số điểm sau : - Không phải với loại bài nào cũng dạy hay trên giáo án điện tử, lựa chọn loại bài nào phù hợp chuẩn bị cho tiết giảng bằng giáo án điện tử sao cho học viên có thể tiếp nhận và hệ thống kiến thức một cách tối ưu. - Lựa chọn hình thức học tập phù hợp cho tiết giảng bằng giáo án điện tử. Hình thức học tập của học viên cần được định trước khi giáo viên bắt tay vào soạn giáo án điện tử. - Luôn nhớ đến mục đích chính, trọng tâm cần đạt được. - Không lạm dụng nhiều kĩ xảo. - Nội dung trình bày thật tinh giản : không quá nhiều dòng trong một slide, không quá nhiều chữ trong một dòng. - Chú ý chọn màu chữ, phông nền thích hợp không bị ảnh hưởng nhiều bởi ánh sáng của phòng học. - Chỉ thay đổi phông nền, màu sắc của slide khi thật cần thiết (thay đổi chủ đề). - Đây chỉ là phần mềm hỗ trợ dạy học, chúng ta không nên phụ thuộc vào nó quá nhiều cần phải biết kết hợp với nhiều phương pháp khác để việc dạy và học đạt kết quả cao hơn. Năm học: 2012 - 2013 Trang 5 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN II - CƠ SỞ THỰC TIỄN 2.1. Những khó khăn và thuận lợi khi dạy các tiết thực hành hóa học 10 ban cơ bản 2.1.1. Thuận lợi - Học viên ở độ tuổi này đã hình thành một số tính cách cần thiết khi vào phòng thí nghiệm như tính cẩn thận, tiết kiệm, gọn gàng, sạch sẽ, … - Một phần do tính tò mò, hiếu kì nên các học viên đều rất thích học tiết học thực hành. - Ở một số trường đã trang bị được phòng thí nghiệm nên có thể dạy học viên học thực hành trực tiếp trong phòng thí nghiệm. - Hầu hết các trường đều được trang bị phương tiện dạy học, đồ dùng dạy học, dụng cụ thí nghiệm và hóa chất, …hỗ trợ đắc lực cho tiết học thực hành. 2.1.2. Khó khăn - Đa số học viên không chuẩn bị bài hoặc chuẩn bị rất sơ xài trước khi học thực hành. - Một số trường đặc biệt là ở các trung tâm GDTX không có phòng thí nghiệm, hay phòng thí nghiệm được xây dựng không đúng với yêu cầu của phòng thí nghiệm nên giáo viên khó tổ chức cho học viên thực hành. - Mặc dù có những trường đủ điều kiện để dạy các tiết thực hành nhưng những thí nghiệm khó, hóa chất độc hại vẫn gây trở ngại cho việc dạy thực hành. - Một số dụng cụ bị bể, hư hao, hóa chất để lâu ngày nên đã biến chất nên khi thực hành không cho kết quả như ý… 2.2. Thực hiện thiết kế giáo án các bài thực hành hóa học 10 bổ túc THPT ban cơ bản bằng sự hỗ trợ của phần mềm Microsoft Powerpoint 2.2.1. Mục tiêu chung của các bài thực hành hóa học 10 THPT ban cơ bản - Chứng minh tính khử của kim loại, tính oxi hóa của phi kim và một số chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. - Giới thiệu cho học viên nguyên tắc chung của việc điều chế một số chất như khí clo, khí oxi, khí hidroclorua - Cho học viên quan sát màu của một số chất. - Chứng minh tính háo nước của axit sunfuric, và tính oxi mạnh của nó, … 2.2.2. Tiêu chí chung khi soạn các bài giáo án thực hành - Dẫn dắt học viên vào tiết học thực hành một cách nhẹ nhàng và bất ngờ. - Sử dụng hệ thống các câu hỏi để học viên hiểu rõ vấn đề và tiếp thu bài tốt hơn. - Hướng dẫn, gợi mở để học viên có thể tự phát hiện vấn đề. - Hình thức học tập:  GV yêu cầu học viên nghiên cứu bài trước ở nhà, chia nhóm thực hành.  Học viên phải chuẩn bị các bài tường trình trước ở nhà. Năm học: 2012 - 2013 Trang 6 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN 2.3. Tiến hành thực nghiệm Đối với bài thực hành số 1, các thí nghiệm trong bài này tương đối đơn giản, hóa chất không độc hại, học viên có thể tự làm. Nhưng vì đây là bài thực hành đầu tiên của các em (chỉ có một số rất ít học viên đã được thí nghiệm ở lớp 8 và 9), nếu để các em tự làm một mình thì các em rất lúng túng, nên giáo viên phải hướng dẫn học viên làm thí nghiệm bằng cách giáo viên làm trước, học viên bắt chước làm theo, rồi tự quan sát hiện tượng, giải thích hiện tượng và một học viên trưởng nhóm ghi vào bài tường trình, nộp lại vào cuối tiết học. Khi thực hiện bài này ta có thể làm theo 2 cách. Một là là trình chiếu từng thí nghiệm một, học viên theo dõi và thực hiện lại. Hai là ta chiếu một lúc các thí nghiệm rồi kết thúc bài trình chiếu, học viên bắt tay vào làm thí nghiệm và ghi tường trình. Tùy theo đối tượng học viên mà ta lựa chọn một trong hai cách, do đặc thù học viên ở trung tâm GDTX có khả năng nhận thức chậm, vì vậy ta nên dùng cách một. Lưu ý khi dạy bài này, giáo viên nên đi chậm. Trước khi vào phòng thí nghiệm, lớp học tự chia nhóm với nhau hoặc giáo viên chia nhóm theo danh sách. Mỗi nhóm từ 5 đến 6 em tùy theo lớp nhiều hay ít. Bài 20. BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ A. MỤC TIÊU - Rèn luyện kỹ năng tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng, nhận xét. - Nắm vững các bước tiến hành thí nghiệm, viết phản ứng hóa học. - Xác định vai trò của Fe, ion Fe2+, Cu2+ trong từng phản ứng. - Chứng minh tính oxi hóa của KMnO4 trong môi trường axit. B. CHUẨN BỊ - Máy chiếu - Phiếu tường trình - Hóa chất : dung dịch H2SO4 loãng, CuSO4 loãng, FeSO4 và KMnO4, đinh sắt, kẽm viên. - Dụng cụ : ống nghiệm, kẹp gắp, ống nhỏ giọt C. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Hoạt động của giáo viên và Tiến trình các slide học viên Năm học: 2012 - 2013 Trang 7 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN GV: - Ổn định tổ chức, nêu quy định của buổi thực hành. - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. - Chia lớp thành các nhóm nhỏ - TNO1 : Phản ứng giữa kim loại và axit Hóa chất Dụng cụ - Dung dịch H2SO4 loãng - Kẽm viên - Ống nghiệm - Kẹp gắp, ống nghiệm TNO1 : Phản ứng giữa kim loại và axit  Thí nghiệm 1 : Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit. GV: hỏi học viên những dụng cụ và hóa chất để tiến hành thí nghiệm 1. HV: trả lời ống nhỏ giọt ống nghiệm Kẹp gắp H2SO4 l Zn GV: chiếu slide thứ 3 cho học viên quan sát và nắm bắt được dụng cụ và hóa chất. GV: hỏi học viên cách tiến hành HV: trả lời Năm học: 2012 - 2013 Trang 8 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN TNO1 : Phản ứng giữa kim loại và axit Mục đích GV: yêu cầu học viên theo dõi cách tiến hành thí nghiệm và làm lại. GV: yêu cầu học viên quan sát hiện tượng và giải thích, viết phương trình phản ứng? HV : trả lời : là hiện tượng sủi bọt khí, không màu, không mùi. Khí bay ra là khí H2. Zn  H 2 SO4 (loãng)  ZnSO4  H 2  Cách tiến hành Chứng minh : - Tính khử của kim loại. - Tính oxi hóa của ion H+ Rót vào ống no khoảng 2ml dung dịch H2SO4 rồi cho tiếp vào ống nghiệm một viên kẽm nhỏ. TNO1 : Phản ứng giữa kim loại ống nhỏ và axit giọt ống nghiệm H2SO4 l TNO1 : Phản ứng giữa kim loại và axit Kẹp gắp Hiện tượng gì sẽ xảy nhỉ ? dd H2SO4 l Ah! Là sủi bọt Khí H2 Zn Năm học: 2012 - 2013 Trang 9 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN TNo2 : Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối Hóa chất  Thí nghiệm 2 : Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối GV : yêu cầu học viên cho biết dụng cụ, hóa chất và cách tiến hành thí nghiệm. GV : nhắc nhở Học viên theo dõi tiến trình thí nghiệm và thực hiện lại xem có giống kết quả dự đoán không? GV: yêu cầu học viên quan sát hiện tượng và giải thích? HV: cây đinh sắt đổi màu từ trắng xám sang đỏ, màu xanh của dd CuSO4 nhạt dần. Lý do là cây đinh sắt có một phần tan vào dung dịch, phần còn lại được phủ một lớp Cu. Dung dịch CuSO4 mất đi, dung dịch FeSO4 tạo thành màu xanh nhạt. Fe  CuSO4  FeSO4  Cu Dụng cụ - Dung dịch CuSO4 loãng - Đinh sắt (hoặc sắt bột) - Ống nghiệm - Kẹp gắp, ống nhỏ giọt Mục đích Chứng minh : - Tính khử của Fe kim loại. - Tính oxi hóa của ion Cu2+ Cách tiến hành Rót vào ống no khoảng 2ml dung dịch CuSO4 rồi cho tiếp vào ống nghiệm một đinh sắt đã được làm sạch bề mặt, để yên 10 phút rồi quan sát. TNo2 : Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối dd CuSO4 TNo2 : Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối Quan sát hiện tượng gì xảy ra ? GV: nhắc nhở học viên hoàn thành phần tường trình. dd CuSO Đinh sắt 4 Năm học: 2012 - 2013 Trang 10 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN TNo3 : Phản ứng oxi hóa – khử trong môi trường axit Hóa chất  Thí nghiệm 3: Phản ứng oxi hóa – khử trong môi trường axit GV: hỏi học viên dụng cụ và hóa chất để tiến hành thí nghiệm này là gì? HV: trả lời GV: chiếu slide cho học viên quan sát, và giải thích hiện tượng. HV: thấy dung dịch KMnO4 bị mất màu vì đã tham gia phản ứng Dụng cụ Dung dịch: FeSO4 loãng, - Ống nghiệm H2SO4 loãng, KMnO4 loãng - Ống nhỏ giọt Mục đích Chứng minh : - Tính oxi hóa của KMnO4 trong môi trường axit Cách tiến hành Rót vào ống no khoảng 2ml dung dịch FeSO4 rồi cho tiếp vào 1ml dd H2SO4 loãng. Nhỏ tiếp vào từng giọt KMnO4, lắc nhẹ. Quan sát hiện tượng. TNo3 : Phản ứng oxi hóa – khử trong môi trường axit GV: yêu cầu học viên viết phương trình phản ứng và cân bằng HV: trả lời 10 FeSO4  2 KMnO4  8H 2 SO4  5Fe2 ( SO4 )3  K 2 SO4  2MnSO4  8H 2O GV: dành ít phút cho học viên hoàn tất bài tường trình và thu lại bài tường trình. GV nhận xét, đánh giá buổi thực hành. GV yêu cầu học viên thu dọn dụng cụ, hóa chất, rửa dụng cụ và vệ sinh lớp học. Năm học: 2012 - 2013 dd FeSO4 dd H2SO4 Trang 11 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN Quan sá sát hiệ hiện tượ tượng! Nhậ Nhận xé xét ? Viế Viết pthh ? Hỗn hợp dd FeSO4 và H2SO4 dd KMnO4 GV hướng dẫn học viên viết bài tường trình theo mẫu: BÀI TƯỜNG TRÌNH Lớp: ……………. Các thành viên nhóm: ……….. 1. ……………………………….. 2. ……………………………….. 3. ……………………………….. 4. ……………………………….. Thí nghiệm 1. ……………… 2. ……………… 3…………… Kết luận Điểm …………… …………… …………… ……………. Giải thích Cách tiến hành Hiện tượng Viết PTHH ……………….... ……………….... ……………….... ……………….... ……………….... ……………….... ……………….... ……………….... ………………... ……………………………………………………………….. Đối với bài thực hành số 2, nội dung có 3 thí nghiệm, cách tiến hành ở 3 thí nghiệm này không giống với nội dung ở bài thực hành số 1, nên tôi cũng soạn trên phần mềm Powerpoint để hỗ trợ. Ở bài trước học viên đã quen với các thao tác thực hành, nội quy phòng thí nghiệm, nên ở bài này tối sẽ soạn theo phương án 2 – trình chiếu một lúc các thí nghiệm rồi để học viên tự làm lại. Lưu ý ở bài này hóa chất sử dụng là axit đậm đặc, và sản phẩm thí nghiệm là những chất khí rất độc, do đó giáo viên cần lưu ý cho học viên khi làm thí nghiệm cần lấy hóa chất một lượng vừa phải theo hướng dẫn. Với thí nghiệm điều chế axit clohidric, khi đun ống nghiệm giáo viên cần chỉ học viên cách đun ống nghiệm tránh bị nứt, bể. Thí nghiệm này rất khó hoạt hình Năm học: 2012 - 2013 Trang 12 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN trên PowerPoint, nếu có phim, giáo viên có thể chèn một đoạn phim về thí nghiệm này cho học sinh quan sát. Bài 27. BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KHÍ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO A. MỤC TIÊU - Củng cố các thao tác làm thí nghiệm an toàn, hiệu quả, quan sát hiện tượng thí nghiệm. - Củng cố kiến thức về clo và hợp chất của clo. B. CHUẨN BỊ - Máy chiếu - Phiếu tường trình - Hóa chất : tinh thể KMnO4, tinh thể NaCl, dung dịch HCl đậm đặc, dung dịch H2SO4 đậm đặc, dung dịch AgNO3, dung dịch HNO3. - Dụng cụ : ống nghiệm, muỗng thủy tinh, kẹp gắp, ống nhỏ giọt, đèn cồn C. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Hoạt động của giáo viên và Tiến trình các slide học viên GV nêu nội dung tiết thực hành. Những điểm chú ý khi thực hành từng thí nghiệm. GV cần lưu ý: Bài này học viên phải tiếp xúc với các axit đậm đặc, do đó giáo viên cần nói cho học viên biết một số an toàn phòng thí nghiệm và sơ cứu khi bị axit đậm đặc rơi vào tay. Khí Clo và khí HCl là khí độc, do đó khi điều chế ta phải sử dung hóa chất với một lượng rất nhỏ. GV chia lớp thành các nhóm nhỏ. GV: trình bày các nội dung thí nghiệm Năm học: 2012 - 2013 NỘI DUNG THÍ NGHIỆM TNo1 : Điều chế khí clo. Tính tẩy màu của khí clo ẩm.  TNo2 : Điều chế axit clohidric.  TNo3 : Bài tập thực nghiệm phân biệt các dung dịch.  Trang 13 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ  Thí nghiệm 1: Điều chế khí clo. Tính tẩy màu của khí clo. GV yêu cầu học viên nêu cách tiến hành thí nghiệm. HV trả lời: GV: NGUYỄN VĂN TUẤN TNO1: Điều chế khí clo. Tính tẩy màu của khí clo ẩm Hóa chất - Tinh thể KMnO4, Dd HCl đậm đặc. Dụng cụ - Ống nghiệm, - Muỗng thủy tinh, ống nhỏ giọt. Mục đích - Điều chế khí clo - Quan sát màu của khí clo. - Chứng minh tính tẩy màu của khí clo ẩm. GV trình chiếu cách tiến hành thí nghiệm cho học viên quan sát. GV hỏi học viên, khí sinh ra màu gi? Và tạo sao nó làm mất màu của giấy màu? Cách tiến hành Cho vào ống no khô một vài tinh thể KMnO4, nhỏ tiếp vào ống nghiệm vài giọt dd HCl đậm đặc. Đậy ống no bằng nút cao su có đính một băng giấy màu ẩm. Quan sát, giải thích? Tại sao giấ giấy màu lại nhạ nhạt dần? Khí Khí gì đây? đây?  Thí nghiệm 2: Điều chế axit clohdric. GV hỏi học viên cách tiến hành thí nghiệm 2, và ở thí nghiệm này ta cần lưu ý điều gì? HV trả lời: TNO2: Điều chế axit clohidric Hóa chất Dụng cụ Tinh thể NaCl, - Ống nghiệm, - Dd H2SO4 đậm đặc. - Muỗng thủy tinh, ống nhỏ giọt. - Nước cất - Đền cồn, giá đỡ - Năm học: 2012 - 2013 Trang 14 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV yêu cầu quan sát mô hình thật kỹ để lát nữa lắp dụng cụ cho đúng. GV hỏi học học viên dung dịch thu được trong ống nghiệm là dung dịch gì? Và làm thế nào để nhận biết dung dịch đó? GV: NGUYỄN VĂN TUẤN TNO2: Điều chế axit clohidric Mục đích Cách tiến hành - Điều chế axit clohidric Cho vào ống no1 một ít muối ăn rồi rót dd H2SO4 đậm đặc vào đủ để thấm ướt lớp muối ăn. Rót khoảng 8ml nước cất vào ống no2 và lắp dụng cụ như hình vẽ 5.11 SGK. Đun cẩn thận ống no1. Nếu thấy sủi bọt mạnh thì tạm ngừng đun. Quan sát hiện tượng, giải thích, viết PTHH? Nhúng giấy quỳ vào dd trong ống no2. Quan sát hiện tượng, giải thích? Ống no1 H2SO4 đặ đặc NaCl HCl Bông gòn Ống no2 H2O cấ cất Giấ Giấy quỳ quỳ tím Wa! Wa! Giấ Giấy quỳ quỳ đổi màu rồi kia! kia! Dung dịch HCl Năm học: 2012 - 2013 Trang 15 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ  Thí nghiệm 3: Bài tập thực nghiệm phân biệt các dung dịch GV yêu cầu học viên cho biết yêu cầu bài toán đưa ra là gì? HV trả lời: GV: NGUYỄN VĂN TUẤN TNO3: Bài tập thực nghiệm phân biệt các dung dịch Mục đích Bài toán đặt ra - Phân biệt các dung dịch Có 3 bình được đậy bằng nút có ống nhỏ giọt. Mỗi bình chứa một trong các dung dịch HCl, NaCl, HNO3 (không ghi nhãn). Làm thế nào để phân biệt được các dung dịch trên? Hãy thảo luận nhóm về hóa chất, dụng cụ cần lựa chọn và trình tự tiến hành thí nghiệm để phân biệt chúng Tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả. GV hướng dẫn học viên trả lời lại theo sự hưỡng dẫn Hướ Hướ ng dẫ n 3 dung d ịch HCl, HCl, NaCl, NaCl, HNO3 HCl, HCl, HNO3 - Dù ng thuố thuốc thử thử gì? NaCl - Hiệ Hiệ n tượ tượ ng gì xả y ra? ra? - Dù ng thuố thuốc thử thử HCl gì? HNO3 - Hiệ Hiệ n tượ tượ ng gì xả y ra? ra? Gv trình chiếu các slide tiến hành thí nghiệm để học viên theo dõi Trong quá trình chiếu, giáo viên vừa chiếu vừa thuyết minh. Dụng cụ và thuốc thử -Dụng cụ: ống nghiệ nghiệm nhỏ nhỏ, ống nhỏ nhỏ giọ giọt -Thuố Thuốc thử thử: giấ giấy quỳ quỳ, dung dịch AgNO3 Dd AgNO3 Giấ Giấy quỳ quỳ tím 3 bình hóa chấ chất mất nhãn Năm học: 2012 - 2013 Trang 16 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV yêu cầu học viên làm lại toàn bộ các thí nghiệm và ghi vào bảng tường trình Trong thời gian học viên tiến hành thực nghiệm, giáo viên quan sát, theo dõi quan sát các tổ thực hành để nhận xét, đánh giá. Đồng thời hướng dẫn lại các nhóm làm chưa tốt. GV: NGUYỄN VĂN TUẤN Cách tiến hành axit NaCl Yêu cầu học viên dọn dẹp vệ sinh, cất hóa chất, rửa dụng cụ thí nghiệm. GV thu lại bài tường trình thí nghiệm và cho lớp nghỉ. axit Dd AgNO3 Dd axi t Dd HCl Dd HNO3 GV hướng dẫn học viên viết bài tường trình theo mẫu: BÀI TƯỜNG TRÌNH Lớp: ……………. Các thành viên nhóm: ……….. 5. ……………………………….. 6. ……………………………….. 7. ……………………………….. 8. ……………………………….. Thí nghiệm 1. ……………… 2. ……………… 3……………… Kết luận Điểm …………… …………… …………… ……………. Giải thích Cách tiến hành Hiện tượng Viết PTHH ……………….... ……………….... ……………….... ……………….... ……………….... ……………….... ……………….... ……………….... ……………….... ……………………………………………………………….. Năm học: 2012 - 2013 Trang 17 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN 2.4. Kết quả Sau khi tôi áp dụng nội dung vừa trình bày ở trên trong các tiết học thực hành gần đây (năm học 2012 – 2013), kết quả đạt được như sau : 2.4.1. Về mặt kiến thức - Các hcọ viên tiếp thu kiến thức chính xác và vững chắc hơn. - Có ấn tượng sâu sắc bằng các hình ảnh cụ thể nên các học viên dễ hiều và nhớ bài lâu hơn. - Giúp học viên vận dụng các điều đã học vào thực tế cuộc sống. - Giúp học viên phát triển tư duy, hình thành thế giới quan duy vật biện chứng. 2.4.2. Về mặt thái độ - Thí nghiệm rất dễ gây hứng thú học tập ở học viên. - Giúp học viên rèn luyện các kỹ năng thực hành, hình thành những đức tính cần thiết của người lao động mới: cẩn thận, khoa học, kỷ luật. - Khi tự tay làm thí nghiệm hoặc được tận mắt nhìn thấy những hiện tượng hóa học xảy ra, học viên sẽ tin tưởng vào kiến thức đã học và cũng thêm tin tưởng vào chính bản thân mình. - Cụ thể: *Trước khi áp dụng đề tài ở lớp 10A,10B,10C tính theo phần trăm % (106 HV) Sự tập trung của học viên Kỹ năng thao tác thực hành, kết quả thí trong giờ thực hành nghiệm, kỹ năng viết phương trình phản ứng. Tập trung tốt Không tập trung Đạt Không đạt 19 81 25,4 74,6 *Sau khi áp dụng đề tài ở lớp 10A ,10B,10C tính theo phần trăm % (106 HV) Sự tập trung của học viên Kỹ năng thao tác thực hành, kết quả thí trong giờ thực hành nghiệm, kỹ năng viết phương trình phản ứng. Tập trung tốt Không tập trung Đạt Không đạt 67,5 32,5 69 31 2.5. Phân tích, nhận xét, rút kinh nghiệm Với tiết giảng thực hành, giáo viên có thể tổ chức cho học viên tiến hành thí nghiệm trực tiếp, theo nhóm những thí nghiệm đơn giản, hóa chất ít độc hại với hình thức bắt chước, sau khi đã quan sát tiến trình thực hiện thí nghiệm được thiết kế trên phần mềm PowerPoint. Khi thiết kế cần tránh những màu sắc gây mẫn cảm hay những màu sắc bị ảnh hưởng bởi ánh sáng. Cân nhắc sử dụng các hiệu ứng phù hợp, tránh lạm dụng kỹ thuật làm học viên không chú trọng nhiều đến trọng tâm bài giảng. Không nên thiết kế các bài giáo án trên phần mềm PowerPoint với bố cục và nội dung quá nhiều (quá nhiều dòng trên một slide, quá nhiều chữ trong một dòng) sẽ gây nhàm chán và học viên sẽ không tập trung vào bài giảng. Năm học: 2012 - 2013 Trang 18 TRUNG TÂM GDTX - DN HOẰNG HOÁ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN Những khó khăn và thuận lợi khi sử dụng phần mềm PowerPoint hỗ trợ thiết kế các bài giảng thực hành hóa học: * Thuận lợi: - Giáo viên chủ động, đảm bảo được thời gian và tiến trình bài thực hành vì tất cả nội dung giáo viên muốn truyền đạt đã có sẵn. - Học viên hứng thú, tích cực học tập do đó tiếp thu bài tốt. - Đối với những thí nghiệm khó hoạt hình, ta có thể chèn những đoạn phim vào để thay thế. * Khó khăn: - Mất nhiều thời gian để chuẩn bị một bài giáo án. - Không phải bất cứ thí nghiệm nào chúng ta cũng có thể hoạt hình một cách tỉ mỉ các thao tác thí nghiệm. - Máy móc thiết bị hạn chế, giáo viên phải đăng kí trước kèm theo những thông tin về thời gian, lớp sẽ được học, … - Thời gian ráp máy cũng ảnh hưởng đến tiết giảng. - Khi sử dụng máy móc như vậy còn phụ thuộc vào yếu tố điện. * Nguyên tắc thiết kế các bài giảng thực hành sử dụng phần mềm PowerPoint: - Xác định kiểu bài cần thiết kế, xác định đặc điểm của lớp học đó. - Mục đích – yêu cầu của bài - Công tác chuẩn bị - Dạy thử để bố trí thời gian hợp lý. PHẦN III. KẾT LUẬN 3.1. Kết luận chung Nhờ ban Giám đốc trung tâm tạo điều kiện, nhờ sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong tổ cũng như sự băn khoăn trăn trở của bản thân, và cuối cùng đề tài của tôi cũng hoàn thành theo đúng thời gian quy định. Kết quả sau sự nổ lực của mình, tôi cũng đã tạo ra được sản phẩm chính cho mình: Nội dung hai bài giáo án được thiết kế trên phần mềm PowerPoint. Như vậy, với sản phẩm này tôi có thể tự tin giảng dạy tốt một số bài thực hành hóa học 10 ban cơ bản. Tuy nhiên với năng lực có hạn và thời gian trong nghề không được nhiều, chắc chắn đề tài sẽ có những giới hạn nhất định, rất mong quý thầy cô góp ý để đề tài được hoàn thiện hơn, giúp tôi có được sản phẩm chất lượng phục vụ giảng dạy về sau. 3.2. Đề xuất Đối với những trung tâm GDTX có dự định xây phòng thí nghiệm cần tham khảo trước khi xây như: hướng gió – để hóa chất không ở lại quá lâu trong phòng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của giáo viên và học viên, ánh sáng – có một số hóa chất dễ bị phân hủy dưới tác dụng của ánh sáng trực tiếp. Năm học: 2012 - 2013 Trang 19
- Xem thêm -