Tài liệu Sóng cơ học

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61132 tài liệu

Mô tả:

VŨ ĐÌNH HOÀNG http://lophocthem.com ĐT: 01689.996.187 – Email: vuhoangbg@gmail.com Họ và tên:..................................................................................... Lớp:.......................Trường........................................................... BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, LUYỆN THI ĐẠI HỌC. CẤU TRÚC TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ 3: SÓNG CƠ HỌC CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ HỌC I. KIẾN THỨC CHUNG: TÓM TẮT CÔNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP. BÀI TOÁN 1: Tìm các đại lượng đặc trưng của sóng BÀI TOÁN 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN SÓNG III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG CƠ BÀI TOÁN 1: BIÊN ĐỘ CỦA PHÂN TỬ M TRONG GIAO THOA SÓNG BÀI TOÁN 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH GIAO THOA SÓNG BÀI TOÁN 3: TÌM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU ĐOẠN GIỮA 2 NGUỒN. BÀI TOÁN 4: TÌM SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂUTRÊN ĐƯỜNG TRÒN, ĐƯỜNG ELIP . BÀI TOÁN 5: SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU TRÊN ĐOẠN CD TẠO VỚI 2 NGUỒN MỘT HÌNH VUÔNG HOẶC HÌNH CHỮ NHẬT BÀI TOÁN 6: ĐIỂM M CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT III. ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 3: PHẢN XẠ SÓNG - SÓNG DỪNG TÓM TẮT CÔNG THỨC VÍ DỤ MINH HỌA ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 4: SÓNG ÂM . HIỆU ỨNG DOPPLER I. KIẾN THỨC CHUNG: TÓM TẮT CÔNG THỨC II: PHÂN DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP. BÀI TOÁN 1. TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG SÓNG ÂM BÀI TOÁN 2. BÀI TẬP HIỆU ỨNG ĐỐP - PLE ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP: ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 5: ÔN TẬP - SÓNG CƠ HỌC DE + DAP AN CHI TIET ÔN TẬP TỔNG HỢP - SÓNG CƠ HỌC
- Xem thêm -