Tài liệu Social media marketing report viet nam 2016

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

136 tỷ USD Tốc độ tăng trưởng 5,03% Người dùng internet 87.840,0 Hà Nội 6.699,6 Hồ Chí Minh 7.521,1 GDP (2012) Dân số (triệu) Cả nước Số liệu tháng 6/ 2012 Số người sử dụng 31.034.900 Tỷ lệ số dân sử dụng Internet 35.40 % Người sử dụng internet tại Việt Nam 35.00 40.00% 30.00 35.00% 35.07% 25.00 20.00 35.58% 30.00% 31.11% 24.40% 25.00% 26.55% 20.00% 15.00 15.00% 10.00 10.00% 5.00 5.00% 0.00 0.00% 2008 2009 2010 Internet User (triệu) 2011 2012 Tỷ lệ / số dân (%) Tỷ lệ/ số dân (%) Internet User (triệu) Tiếp tục tăng Thị phần cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng (tháng 5/2013) 1% 1% 1% 1% 16% 54% 26% VNPT VETTEL FPT Telecom SCTV CMC Telecom SPT Khác Nguồn: VNTA (Cục Viễn Thông) - http://www.vnta.gov.vn THÔNG TIN NGHIÊN CỨU Thời gian Tháng 07, 08/ 2013 Khu vực nghiên cứu TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh Giới tính Nam và nữ Từ 18 đến 45 tuổi, có sử dụng mạng xã hội. Thời gian sử dụng internet ngày càng tăng Trên 50% người tham gia khảo sát lên mạng internet trên 3 giờ/ ngày. 2% 14% Dưới 30' Từ 30' đến dưới 1,5 giờ 22% 62% Từ 1,5 giờ đến dưới 3 giờ Trên 3 giờ Tỷ lệ nữ giới có thời gian lên mạng trên 3 giờ/ ngày nhiều hơn ở nam giới, tuy nhiên chênh lệch không đáng kể. 70 60 Dưới 30' Từ 30' đến dưới 1,5 giờ Từ 1,5 giờ đến dưới 3 giờ Trên 3 giờ Tỷ lệ (%) 50 40 30 20 10 0 Nữ Nam Giới tính Kiểm định Chi- square: p- value = 0,523 => không khẳng định mối tương quan. Độ tuổi từ 35 đến 45 có thời gian lên mạng trung bình ít hơn hai nhóm còn lại. 70 60 Tỷ lệ (%) 50 Dưới 30' Từ 30' đến dưới 1,5 giờ Từ 1,5 giờ đến dưới 3 giờ Trên 3 giờ 40 30 20 10 0 18 đến 25 25 đến 35 35 đến 45 Độ tuổi (tuổi) Kiểm định Chi- square: p- value = 0,015 => Có mối tương quan giữa độ tuổi và thời gian sử dụng internet. Lượng người sử dụng điện thoại di động để lên mạng ngày càng tăng 96,2 % PC 53,7 % Mobile 13,9 % Tablet Thời gian online theo công cụ Máy tính bảng 58 29 13 0 Điện thoại di động 63.7 21.3 14.3 0.7 Máy tính cá nhân 63.2 21.5 13.8 1.5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Trên 3 giờ Từ 1,5 giờ đến dưới 3 giờ Từ 30' đến dưới 1,5 giờ Dưới 30' Nam giới có tỷ lệ sử dụng điện thoại và máy tính bảng để truy cập internet nhiều hơn nữ giới nhưng không đáng kể. 96.60% Giới tính Nữ 53.10% 11.70% 95.70% Nam 54.60% 16.90% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% Tỷ lệ sử dụng (%) Máy tính cá nhân Điện thoại di động Máy tính bảng 100.00% 100.00% 97.80% 95.60% 90.00% Tỷ lệ sử dụng 80.00% 72.20% 64.40% 70.00% 55.60% 50.00% 60.00% 48.60% 50.00% Máy tính cá nhân Điện thoại di động Máy tính bảng 40.00% 30.00% 21.20% 20.00% 10.00% 7.80% 0.00% 18 đến 25 25 đến 35 35 đến 45 Độ tuổi Nhóm tuổi 35 đến 45 có tỷ lệ truy cập internet bằng điện thoại di động và máy tính bảng khá cao. Điều này có thể do khả năng sở hữu điện thoại thông minh và máy tính bảng ở nhóm tuổi này cao hơn hai nhóm còn lại. Người dùng ở Hà Nội có tỷ lệ truy cập internet bằng điện thoại di động cao hơn nhưng bằng máy tính bảng thấp hơn so với người dùng ở Hồ Chí Minh. 100.0% 96.3% 96.0% Tỷ lệ sử dụng (%) 90.0% 80.0% 70.0% 58.3% 60.0% Máy tính cá nhân 49.0% Điện thoại di động Máy tính bảng 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 11.5% 16.3% 10.0% 0.0% Hà Nội Hồ Chí Minh Địa điểm truy cập internet 100.00% 90.00% 80.00% 88.25% 70.00% 60.00% 58.76% 50.00% 40.00% 30.00% 33.27% 20.00% 22.31% 10.00% 0.70% 0.00% Tại nhà Tại nơi làm việc Tại các địa điểm Tại trường học công cộng có wifi Khác Mobile Ngày càng nhiều người truy cập mạng xã hội bằng điện thoại di động. Facebook (10,669,880 Facebook subscribers on Dec 31/12; 11.7% penetrationInternetworldstats) Fanpage SOCIAL MEDIA Zing Me G+ Wordofmouth Kênh chăm sóc khách hàng quan trọng. Facebook là mạng xã hội được những người tham gia khảo sát sử dụng nhiều nhất , tiếp đến là Zing Me và G+. Khác 1.20% Go.vn 4.00% Tamtay.vn 4.62% Yume.vn 4.83% Linkedin.com 7.85% Wordpress.com 7.84% Blogger.com… 7.64% Twitter 22.13% Google Plus (G+) 32.39% Zing Me 54.73% Facebook 98.79% 0% 20% 40% 60% Tỷ lệ sử dụng (%) 80% 100% Facebook vẫn là mạng xã hội có thời gian sử dụng hàng ngày cao nhất. Những mạng xã hội còn lại phần lớn đều có thời gian truy cập phổ biến là dưới 30’/ ngày. Go.vn Tamtay.vn Yume.vn Mạng xã hội Wordpress Linkedin Trên 2 giờ/ ngày Từ 1 – 2 giờ/ ngày Từ 30’ - 60’/ ngày Dưới 30’/ngày Blogger… Twitter G+ Zing Me Facebook 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% Tỷ lệ sử dụng (%) 80.00% 100.00% Điện thoại di động được sử dụng để truy cập mạng xã hội ngày càng phổ biến ở tất cả các nhóm. Máy tính bảng có tỷ lệ sử dụng khá cao ở nhóm 35 đến 45 tuổi. Công cụ truy cập mạng xã hội- Giới tính- Độ tuổi 100.00% 97.20% 96.20% 95.10% 95.60% 90.00% Tỷ lệ sử dụng (%) 80.00% 70.00% 70.60% 64.60% 57.90% 60.00% 72.20% 66.70% 55.60% 55.30% 50.00% 40.00% 26.20% 30.00% 20.00% 18.40% 13.40% 7.90% 10.00% 0.00% Nam Nữ 18 đến 25 25 đến 35 35 đến 45 Máy tính cá nhân Điện thoại di động Máy tính bảng Nhiều người dùng lên mạng xã hội để Cập nhật thông tin và Giải trí, tuy nhiên Giữ liên lạc với bạn bè, người quen vẫn là lý do hàng đầu để người dùng sử dụng mạng xã hội. Lý do sử dụng mạng xã hội 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 93.8% 75.0% 66.7% 56.9% 56.0% 47.4% 38.1% 1.2% Giữ liên lạc Theo dõi Cập nhật với bạn bè, thông tin thông tin người quen những người nổi tiếng Giới thiệu Giải trí, Kết bạn, Phục vụ bản thân, chơi game mở rộng công việc chia sẻ mối quan thông tin hệ Khác 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 93.8% 94.8% 92.2% 75.0% 77.6% 71.0% 66.7% 56.9% 57.2% 71.4% 60.7% 60.2% 56.0% 56.3% 53.1% 47.4% 38.1% 37.2% 51.0% 42.2% 39.3% 1.5% 1.0% 1.2% Giữ liên Theo dõi Cập nhật Giới Giải trí, Kết bạn, Phục vụ lạc với thông tin thông tin thiệu bản chơi mở rộng công việc bạn bè, những thân, game mối quan người người nổi chia sẻ hệ quen tiếng thông tin Khác Tất cả Nam Nữ Những người dùng có thời gian lên mạng hàng ngày thấp (dưới 30’/ ngày), truy cập mạng xã hội chủ yếu để giữ liên lạc với bạn bè và chia sẻ thông tin. Nhóm có thời gian lên mạng trên 3 giờ/ ngày dành nhiều thời gian trên mạng xã hội để giải trí và theo dõi thông tin những người nổi tiếng. 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Dưới 30' Từ 30' - 1,5 giờ Từ 1,5 - 3 giờ Trên 3 giờ Giữ liên Theo dõi Cập nhật Giới thiệu Giải trí, Kết bạn, Phục vụ lạc với thông tin thông tin bản thân, chơi game mở rộng công việc bạn bè, những chia sẻ mối quan người người nổi thông tin hệ quen tiếng
- Xem thêm -