Tài liệu Sở giao dịch chứng khoán

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Nội dung trình bày I. SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN II. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA SỞ III. HỆ THỐNG GIAO DỊCH I. SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SelectNet ECNs Internet Investors 1. Khái niệm (theo LCKVN): Sở giao dịch là nơi tập trung các lệnh mua và bán tại một địa điểm cố định- Sàn GD (Thị trường tập trung) - GD các loại CK niêm yết - Phương thức đấu giá ----> Giá cạnh tranh tốt nhất. - Hoạt động trên sàn: các cty CK thành viên - GD truyền thông (New York) >< GD tự động hoàn toàn v Hình thức sở hữu: Tổ chức do Chính Phủ (Varsava, Istanbul) Hình thức sở hữu thành viên (TNHH, SGD Hàn quốc, Tokyo, Thái lan) Hình thức công ty cổ phần ( Đức, Maylaysia,London, Hongkong) NHỮNG SGDCK ĐẦU TIÊN Ở Pháp, xuất hiện những nhà môi giới đầu tiên (brokers) Thế kỷ thứ 13 Năm 1309 Thế kỷ thứ 11 Ở Bỉ, thành phố Bruges, SGDCK đầu tiên (Bruges Bourse) ( năm 1309) Năm 1351 Ở Ý, ngân hàng Venezia bắt đầu giao dịch chứng khoán chính phủ Năm 1602 Ở Hà Lan, loại hình công ty cổ phần xuất hiện (Công ty Đông Ấn Hà Lan). Năm 1688 Năm 1712 Năm 1817 Ở Mỹ, Ở Anh, NewYork SGDCK Hiệp định London. Buttonwood. SGDCK New York TOP 5 LARGEST STOCK EXCHANGES 1. New York Stock Exchange: $21.79 trillion share trades 2. NASDAQ: $11.81 trillion share trades Nguồn: Http://www.world-exchanges.org/ TOP 5 LARGEST STOCK EXCHANGES 3. The London Stock Exchange: $7.57 trillion share trades 4. Tokyo Stock Exchange: $5.82 trillion share trades TOP 5 LARGEST STOCK EXCHANGES 5. Euronext: $3.85 trillion share trades QUY MÔ CÁC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2008 S lng công ty n c ngoài niêm yt năm 2008 Vn hóa th. tr/ng các sàn năm 2008 (ĐVT tri4u USD) 800 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 9,208,934 600 500 415 336 400 C 2,369,344 C 312 300 1,868,153 200 1,328,768 264,974 100 10 0 NYSE Euronext Nasdaq LSE Hongkong Singapore 3011 3000 2952 3096 2500 2000 1261 1500 767 1000 500 0 NYSE Euronext Nasdaq LSE Hongkong NYSE Euronext Nasdaq LSE Hongkong Nguồn: World Federation of Exchange (WFE), 2008 S lng công ty niêm yt trên các sàn năm 2008 3500 681 700 Singapore Singapore LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN HOSE Nghị định 48/1998/NĐ. Phiên GD đầu tiên với 2 loại CP: REE & SAM Thành lập 02 Trung tâm GD HCM & Hà Nội 20/07/2000 10/07/1998 SGDCK TP.HCM chính thức khai trương . 62 CTCK 298.000 tài khoản 11/05/2007 08/08/2007 30/07/2007 31/12/2007 28/07/2000 TTGD CK TPHCM khai trương 507 CK niêm yết, Quyết định số:599/QĐTTg , Thành lập SGDCK TP.HCM Khớp lệnh liên tục. Tạo ra kênh cung cấp vốn trung dài hạn Tạo điều kiện cổ phần hóa các doanh nghiệp Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao hiệu quả và cạnh tranh Phát triển thị trường chứng khoán tạo môi trường kinh doanh công khai, lành mạnh hơn 2. Hoạt động của SGD 1. Hệ thống giao dịch thủ công (Sở New York) - Giao dịch đấu giá. 2. Hệ thống GD bán tự động - Hệ thống máy tính chưa được kết nối đến Cty CK. NĐT đặt lệnh tại cty CK, sau đó lệnh dc chuyển vào hệ thống GD của Sở. 3. Hệ thống GD tự động hoàn toàn Toàn bộ tất cả công việc ( nhận, xử lý, so khớp lệnh, thông báo kết quả GD, và thông tin TT) đều tự động hoàn toàn. 2& 3: Giao dịch đấu lệnh (Khớp lệnh định kỳ, liên tục) 3. Phương thức giao dịch 1. Giao dịch đấu giá Các nhà tạo lập thị trường đưa ra giá chào mua và giá chào bán cho 1 số loại CK nhất đinh. Các báo giá ---->hệ thống & chuyển tới mọi thành viên của TT. 2. Giao dịch đấu lệnh Lệnh của NĐT đc ghép với nhau ngay sau khi được đưa vào hệ thống với mức giá phù hợp theo nguyên tắc ưu tiên về giá & thời gian. (Giá cạnh tranh giữa các NĐT. Chi Phí hoa hồng thấp hơn. ) Niêm yết tại SGD?? l Điều kiện NY: l l l l Cty CP có vốn điều lệ tại thời điểm xin phép NY là 80 tỷ đồng VN trở lên. Hoạt động kinh doanh 2 năm liên tục liền trước năm xin phép NY phải có lãi và ko có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký NY. (Ngoại trừ Doanh nghiệp NN cổ phần hóa) Các thành viên Hội đồng quản trị phải nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày NY , và 50% số CP này trong 6 tháng tiếp theo. Tối thiểu 20% vốn CP của Cty do ít nhất 100 cổ động ngoài tổ chức nắm giữ. Các hình thức niêm yét Niêm yết lần đầu l Đăng ký thay đổi niêm yết l Đăng ký niêm yết bổ sung l Niêm yết lại l Niêm yết toàn phần & niêm yết từng phần l III. HỆ THỐNG GIAO DỊCH I. Thời gian giao dịch Định kỳ 8h30 Liên tục 8h45 Định kỳ 10h30 11h45 Giao dịch thỏa thuận và trái phiếu 11h I. Thời gian giao dịch 9h 9h5’Xác định giá mở cửa v Việc xác định giá mở cửa phải có một độ trễ nhất định.
- Xem thêm -