Tài liệu Smart phone và kinh tế theo yêu cầu

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 237 |
  • Lượt tải: 0
minhminh

Đã đăng 411 tài liệu

Mô tả:

SMARTPHONE VÀ KINH TẾ THEO YÊU CẦU PHÁT TR I ỂN THƯƠNG M ẠI ĐI ỆN TỬ TR ÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2015 Nhân tài Đất Việt? Nhân tài Đất Việt 1) Sản phẩm thành công 2) Sản phẩm tiềm năng 3) Sản phẩm ứng dụng cho thiết bị di động Hội tụ? Hội tụ Sao K huê 2015 Ở cầu thang m áy Ở cầu thang m áy Ở m ột phòng k hám bệnh Họ đang làm gì? 1) Gọi điện thoại? 2) Nhắn tin? (SMS – Short Message Services) 3) Chơi game? 4) Chat? (Facebook, Zing, Google Plus…) 5) Đọc tin tức? (website, apps) 6) Email? 7) Thoại, Nhắn tin? (OTT: Zalo, Viber…) 8) Xem phim? 9) Khảo giá, mua sắm (Lazada, Sendo, Uber…) 10) … Họ đang làm gì? 10) … Tìm người giúp việc ? Tìm việc làm? On-dem and econom y? The on-demand economy Workers on tap The rise of the on-demand economy poses difficult questions for workers, companies and politicians Hai động lực thúc đẩy kinh tế theo yêu cầu phát triển mạnh: 1) Technology 2) The other great force is changing social habits. Karl Marx said that the world would be divided into people who owned the means of production—the idle rich—and people who worked for them. In fact it is increasingly being divided between people who have money but no time and people who have time but no money. The on-demand economy provides a way for these two groups to trade with each other. http://www.economist.com/news/leaders/21637393-rise-demand-economy-poses-difficult-questionsworkers-companies-and Uber of X? Freelancer Axiom BloomThat Business Talent Group Eden McCallum Elance-oDesk Fancy Hand Handy Homejoy InCloudCounsel Instacart Lyft Mechanical Turk Medicast Sidecar SpoonRocket TaskRabbit Topcoder Washio Uber of X: M edicast Uber of X: Topcoder (75% ) I CT dẫn tới thay đổi? Smartphone Big Data Cloud Computing In Báo chí Truyền hình Bưu chính, chuyển phát Bán lẻ (sách, nhạc, video…) … Taxi Tuyển dụng lao động Chăm sóc sức khỏe Tư vấn, luật Du lịch Telco (OTT) … Giao thoa của Uber of X trong các lĩnh vực dịch vụ Hợp đồng 3 bên: Vận tải, Luật, Tư vấn, Y tế, Du lịch, Phần mềm, Nhà hàng… Nhữ ng thay đổi? Xã hội Lợi ích cao hơn do khai thác tối ưu hơn nguồn lực sẵn có Người lao động Năng động, tự tìm việc, thu nhập, bảo hiểm, đào tạo… Các công ty Giảm chi phí, tăng thuê ngoài, giảm lao động toàn thời gian… Khách hàng Có được hàng hóa và dịch vụ với chất lượng cao hơn, giá thấp hơn Nghiên cứu Tác động của sự phát triển của Smartphone tới kinh tế - xã hội Nhữ ng thay đổi? Nhà nước Khó khăn hơn khi xây dựng chính sách và pháp luật (cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, lao động, thuế, bảo hiểm xã hội…) Nâng cao năng lực cán bộ Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp Khuyến khích công nghệ mới - Lợi ích cao hơn cho xã hội Thách thứ c? Cựu Thủ tướng Anh, cố vấn kinh tế VN: Cải cách gặp chống đối quyết liệt mới là cải cách thực sự http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/cuu-thu-tuong-anh-co-van-kinh-te-vn-cai-cach-gapchong-doi-quyet-liet-moi-la-cai-cach-thuc-su-538238.html
- Xem thêm -