Tài liệu Slide bài giảng một số trang phục và cách giữ gìn sức khỏe trong mùa hè.ppt

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PPT |
  • Lượt xem: 10 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

`      KHÁM PHÁ KHOA HỌC Trang phôc mïa hÌ vµ c¸ch gi÷ g×n søc kháe trong mïa hÌ Lớp: B4 Câu đố: “ Mùa gì nóng nực Trời nắng chang chang Đi học đi làm Phải đội mũ nón” Khi đi trời năng các con phải làm gì? Khi trời nắng các con cảm thấy thế nào? Các bạn nhỏ thường hay bị làm sao? Làm thế nào để bảo vệ sức khỏe trong những ngày hè ?
- Xem thêm -