Tài liệu Slide bài giảng một số con vật sống trong rừng.ppt

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PPT |
  • Lượt xem: 12 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

§Ò tµi: Một số con vật sèng trong rõng Con gì đây? Voi sống ở đâu? Voi có đặc điểm gì? Voi ăn gì Voi đẻ ra con Voi đối với con người như thế nào? Con gì đây? Hổ sống ở đâu? Hổ có bộ phận nào? Hổ ăn gì? Hổ đẻ ra gì? So sánh Con gì đây? Khỉ sống ở đâu? Khỉ có đặc điểm gì? Khỉ có tài gì? Khỉ ăn gì? Khỉ đẻ ra gì? Các con nhìn thấy khỉ ở đâu? So sánh
- Xem thêm -