Tài liệu Skkn xử lý tình huống dạy thêm, học thêm ở trường phổ thông

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 12813 |
  • Lượt tải: 40
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG DẠY THÊM, HỌC THÊM Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG _________________ Phần mở đầu I . Lý do chọn đề tài: Trong Luật Giáo Dục của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 38/2005/ QH11 ngày 14/6/2005, điều 9 có nêu: “ Phát triển Giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài …” cho đất nước thì ngoài học chính khoá ở nhà trường việc học thêm còn là một nhu cầu của một bộ phận học sinh và gia đình nhằm mở rộng và nâng cao kiến thức, chúng ta phải thừa nhận mặt tích cực của việc dạy thêm, học thêm trong quá trình nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt là đối với học sinh. Trong thời gian qua việc quản lý dạy thêm, học thêm nhìn chung đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, cũng còn những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực trong việc dạy thêm ở một số giáo viên ở các trường phổ thông gây ảnh hưởng không tốt đến danh dự, uy tín của nhà giáo, gây nhiều bất bình trong xã hội. Việc dạy thêm, học thêm xét về một khía cạnh nào đó là nhu cầu của xã hội. Nhưng trong những năm qua nó không còn mang ý nghĩa nguyên vẹn của nó mà bị biến tướng dưới nhiều hình thức, mà mục đích chủ yếu của người dạy là vì kinh tế. Hầu hết việc dạy thêm, học thêm là học trước chương trình. Một số ít thầy cô giáo không còn lương tâm đã trù dập những học sinh không học thêm bằng nhiều cách, gây thiệt thòi cho những cháu không đi học thêm, như cho học sinh học thêm biết trước chương trình kiểm tra, dạy sơ sài ở lớp khiến HS không đi học thêm không hiểu bài... Từ năm học 2006-2007 toàn ngành giáo dục nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về “ chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong Giáo dục”, Quyết định số 3859/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Qua thời gian triển khai thực hiện, được sự hưởng ứng của toàn xã hội, bước đầu đã có sự chuyển biến tích cực, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, đặc biệt là công tác quản lý dạy thêm, học thêm ở các trường Phổ thông đã có những 1 kết quả nhất định nhằm củng cố nề nếp kỷ cương dạy và học trong và ngoài nhà trường . Nhằm chấn chỉnh và quản lý tốt việc dạy thêm, học thêm Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận định và chỉ đạo: “ Trong thời gian qua việc quản lý dạy thêm, học thêm ở một số địa phương đã đạt được kết quả bước đầu, song nhìn chung việc quán triệt và thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình trạng dạy thêm, học thêm “tràn lan” mà Nghị quyết Trung ương 2 đã phê phán, vẫn chưa được khắc phục triệt để, những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực trong việc dạy thêm, học thêm từ Tiểu học đến Trung học Phổ thông và ôn luyện thi tuyển sinh tuy có giảm nhưng vẫn còn, gây bất bình trong nhân dân. Học thêm là một nhu cầu của một bộ phận học sinh và gia đình nhằm mở rộng, nâng cao kiến thức. Tuy nhiên, việc học thêm “tràn lan” với cường độ cao gây tình trạng vượt quá sức tiếp thu, giảm thời gian tự học, nghỉ ngơi ,vui chơi, giải trí của học sinh, đặc biệt là học sinh Tiểu học việc dạy thêm, học thêm “tràn lan” đã gây ra những hậu quả tiêu cực đáng lo ngại, làm giảm lòng tin của nhân dân vào đội ngũ nhà giáo và nhà trường, vi phạm quy định của Luật Giáo dục về yêu cầu sư phạm của hoạt động giảng dạy và học tập. Thực trạng đó có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do sự hạn chế trong công tác quản lý của các cấp quản lý giáo dục, việc chỉ đạo, chấn chỉnh chưa kiên quyết, đồng bộ, chưa kết hợp đổi mới nội dung, chương trình, cải tiến thi cử. Tình hình đó đòi hỏi phải có các biện pháp toàn diện để chấn chỉnh, lập lại trật tự, kỷ cương trên lãnh vực này. Để thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua, qua kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ở các trường Phổ thông trong toàn tỉnh, nhìn chung có các hình thức học thêm như sau : -Hình thức thứ nhất: Học thêm trong trường do nhà trường tổ chức quản lý có 2 dạng: các lớp học thêm do học sinh đăng ký, nhà trường xếp thời khoá biểu ngoài giờ học chính khoá và tổ chức học thêm đại trà cho lớp học chính khoá do nhà trường xếp thời khoá biểu . -Hình thức thứ hai: Dạy tăng tiết theo thời khoá biểu . -Hình thức thứ ba: Tổ chức dạy thêm học thêm, dạy trước chương trình trước ngày khai giảng năm học mới . -Hình thức thứ tư: Giáo viên tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường. -Hình thức thứ năm: Dạy kèm tại tư gia ( có thể không phải là giáo viên trong ngành.. ) Do đó, yêu cầu ngành giáo dục cần phải có những biện pháp tích cực để kịp thời ngăn chặn những hiện tượng dạy thêm, học thêm “tràn lan” và cần tăng cường quản lý việc dạy thêm, học thêm như thế nào cho có hiệu quả ? Đó là lý do tôi chọn đề tài này. II. Giới hạn của đề tài: Bản thân được công tác trong ngành Thanh tra giáo dục. Đây là một dịp tốt cho bản thân , một cán bộ họat động trong lĩnh vực Thanh tra thuộc hệ thống 2 Thanh tra nhà nước. Qua quá trình thực tiễn công tác trong ngành giáo dục, tôi xin được trình bày một trong những tình huống có liên quan đến việc dạy thêm, học thêm ở trường Trung học phổ thông đã xảy ra ở địa phương chúng tôi mà bản thân được tham gia cùng phối hợp giải quyết. Đó là việc giải quyết đơn tố cáo của một học sinh trường Trung học phổ thông về việc dạy thêm, học thêm. Bài viết này là một sự việc xảy ra trong năm học 2011-2012 vừa qua, với khuôn khổ bài viết về tình huống, cho phép tôi được thay đổi địa danh, tên trường, tên người và những mối quan hệ khác trong sự kiện nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Những kiến nghị giải quyết còn mang tính chủ quan của cá nhân, mặt khác do khả năng nhận thức vấn đề còn hạn chế cho nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong được sự thông cảm, giúp đở, đóng góp của quý lãnh đạo, thầy cô và đồng nghiệp để sáng kiến đạt được hiệu quả cao hơn. PHẦN NỘI DUNG A.CƠ SỞ LÝ LUẬN: Khái niệm dạy thêm, học thêm trong nhà trường được hiểu là dạy thêm ngoài giờ học chính khóa gồm: phụ đạo, bồi dưỡng học sinh, ôn tập thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, dạy thêm theo nguyện vọng của học sinh. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường gồm: bồi dưỡng văn hóa, luyện thi ở các trung tâm, các lớp độc lập. Đối với dạy thêm, học thêm trong trường, nhà trường có trách nhiệm tổ chức và quản lý ôn tập thi tốt nghiệp. Thời gian tổ chức ôn tập không quá 2 tháng trước kỳ thi. Học sinh có nguyện vọng học thêm, phải viết đơn đề nghị. Hiệu trưởng lập kế hoạch dạy thêm gồm: duyệt chương trình, nội dung, duyệt danh sách học sinh, phân công giáo viên, và báo cáo với cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền. Mỗi lớp học thêm không quá 30 học sinh. Thời gian học thêm tối đa trong 1 tuần. Đối với học sinh Trung học cơ sở, học thêm không quá 2 buổi/tuần, mỗi buổi học không quá 3 tiết. Đối với học sinh Trung học phổ thông, học thêm không quá 3 buổi/tuần, mỗi buổi học không quá 4 tiết. Quy định nghiêm cấm không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học, kể cả trong kỳ nghỉ hè; không dạy trước chương trình quy định hoặc cắt xén chương trình chính khóa để chuyển sang dạy thêm, học thêm; Đại diện tổ chức, cá nhân xin mở lớp dạy thêm phải đạt trình độ chuẩn hoặc trên chuẩn của giáo viên ở các cấp học. Mỗi lớp học thêm không quá 30 học sinh. Lớp học thêm phải thoáng mát, đủ ánh sáng, bàn ghế cho học sinh. Đảm bảo diện tích tối thiểu 1m2 cho mỗi học sinh. Đảm bảo vệ sinh, môi trường sư phạm, an toàn tính mạng và tài sản của học sinh. Hồ sơ đăng ký mở lớp dạy 3 thêm gồm đơn đăng ký mở lớp, trong đơn ghi rõ môn dạy, chương trình, nội dung, kế hoạch, số lớp, số học sinh, số buổi dạy trong tuần; thời gian, địa điểm... Ảnh, giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ, bản xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất của chính quyền cấp xã. Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm duyệt và cấp giấy chứng nhận mở lớp dạy thêm trong phạm vi chương trình Trung học cơ sở; còn chương trình Trung học phổ thông do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp. Mức thu và sử dụng tiền học thêm đối với dạy thêm, học thêm trong trường và ngoài nhà trường do UBND tỉnh, thành phố quy định. Theo quy định dạy thêm, học thêm, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp phải chịu trách nhiệm quản lý hoạt động này. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, tùy theo mức độ và tính chất sẽ bị xử lý theo nhiều hình thức. Đối với cán bộ, công chức vi phạm quy định, ngoài các hình thức xử lý còn bị xử lý kỷ luật theo Nghị định 35 của Chính phủ. Theo quy định, các trường không được dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học, kể cả trong kỳ nghỉ hè; Không được dạy trước chương trình quy định, hoặc cắt xén chương trình chính khóa để chuyển sang dạy thêm, học thêm; Không tổ chức dạy thêm, học thêm cho tất cả học sinh ở một lớp học phổ thông; Không dùng các biện pháp trực tiếp hoặc gián tiếp ép học sinh phải học thêm; Giáo viên không được mở lớp dạy thêm ngoài nhà trường cho học sinh do mình đang dạy chính khóa. Như vậy, có thể xem như quy định về dạy thêm, học thêm là một công cụ pháp lý đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào nề nếp. Như vậy, bên cạnh việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người giáo viên, việc thực thi ngân hàng đề trong các kỳ kiểm tra, thi cử, kết hợp với công tác kiểm định trong các trường phổ thông đóng một vai trò hết sức quan trọng. Chỉ khi người giáo viên không thể can thiệp chủ quan của mình vào việc cho điểm và đánh giá năng lực của học sinh thì chất lượng các giờ trên lớp mới đạt hiệu quả và đương nhiên hoạt động dạy thêm, học thêm cũng sẽ không còn "đất" để tồn tại. B. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG: Một sự việc đã xảy ra ở một trường Trung học Phổ thông trong tỉnh. Vì lý do tế nhị xin được phép lấy tên khác, đó là đơn tố cáo của học sinh Nguyễn Văn B- học sinh lớp 11A5 trường Trung học phổ thông Nguyễn Du tố cáo thầy Lê Văn Tuấn giáo viên dạy môn toán trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn cụ thể nguyên văn như sau : “ Trong năm học 2011-2012 thầy Lê Văn Tuấn dạy môn toán lớp 11A5 trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, có hành động không đúng của một người thầy là có tổ chức dạy thêm ngoài giờ tại nhà riêng , học sinh nào không đi học thêm là bị “ đì”, bằng chứng là những học sinh có đi học thêm tại nhà 4 thầy trong lớp nếu có làm ồn thầy cũng cho qua, các bài kiểm tra trong lớp thầy chấm điểm không công bằng, bên cạnh đó thầy đặc biệt ưu tiên, nâng điểm cho các bạn đi học thêm của thầy. Những học sinh không đi học thêm thì ngược lại ở trên …” C .MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG Qua phân tích đơn tố cáo của học sinh Nguyễn Văn B có 2 nội dung lớn cần phải kiểm tra, xác minh để làm rõ : 1/ Giáo viên Lê Văn Tuấn dạy thêm bộ môn toán tại nhà riêng có đúng qui định không ? có hợp pháp không ? 2/ Việc chấm bài kiểm tra của học sinh lớp 11A5 có chính xác, công bằng không ? có thiên vị không ? có đảm bảo theo qui chế chuyên môn không ? D. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TỐI ƯU : I/ Phương án 1 : - Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo nhận đơn của học sinh Nguyễn Văn B xem xét và trình Lãnh đạo Sở Giáo dục ban hành Quyết định cử Thanh tra viên đi xác minh sự việc có liên quan đến việc dạy thêm của ông Lê Văn Tuấn giảng dạy môn toán trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn theo đúng trình tự của Luật Khiếu nại, tố cáo . - Mời ông Lê Văn Tuấn đến Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc, giải trình và làm bảng tường trình sự việc nêu trong đơn của học sinh Nguyễn Văn B. - Làm việc với Hiệu trưởng 2 trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn và Trung học phổ thông Nguyễn Du để xác minh và đối chiếu các nội dung có liên quan . - Sau khi có kết quả xác minh sẽ báo cáo Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo để có biện pháp xử lý theo Luật định . * Mặt tốt : Sở Giáo Dục và Đào tạo giải quyết trực tiếp sẽ khách quan hơn vì ông Lê Văn Tuấn là giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn dạy thỉnh giảng tại Trung học phổ thông Nguyễn Du . Việc giải quyết xác minh cần có sự phối hợp của Hiệu trưởng 2 trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn và Trung học phổ thông Nguyễn Du nên việc Sở Giáo dục và Đào tạo giải quyết trực tiếp sẽ khách quan và đúng thẩm quyền . * Hạn chế : Việc tiến hành xác minh, làm rõ sẽ mất nhiều thời gian hơn. II/ Phương án 2 : - Sở Giáo Dục và Đào tạo nhận đơn của học sinh Nguyễn Văn B, xem xét và chuyển về trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn yêu cầu Hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận Công đoàn, chuyên môn, Ban Thanh tra nhân dân tiến hành xác minh, giải quyết, sau đó báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo. - Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào kết quả giải quyết của trường để xem xét Quyết định xử lý theo Luật định . * Mặt tốt : 5 - Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn chỉ đạo các bộ phận Công đoàn, chuyên môn, Ban Thanh tra nhân dân xác minh, giải quyết thể hiện tính tự chủ của mình. * Hạn chế : - Vì ông Lê Văn Tuấn là giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn dạy thỉnh giảng tại Trung học phổ thông Nguyễn Du nên việc xác minh, giải quyết sẽ không khách quan, nễ nang hoặc có thể sẽ bỏ qua . Chọn phương án 1 là phương án tối ưu vì mang tính khách quan, đúng thẩm quyền. E. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN : - Căn cứ vào điều 13 của Nghị định số 136/2006/N Đ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. Ngày 6/2/2011 Thanh tra Sở nhận được ý kiến chỉ đạo của Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về việc kiểm tra, xác minh trường hợp trên . - Ngày 23/2/2011 Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-TTr về việc kiểm tra, xác minh đơn tố cáo của học sinh Nguyễn Văn B lớp 11A5 trường Trung học phổ thông Bán Nguyễn Du, đồng thời cử ông Nguyễn Văn A -Thanh tra viên chính và ông Võ Văn B -Thanh Tra Viên làm nhiệm vụ đi kiểm tra, xác minh các vụ việc trên tại 2 trường Trung học phổ thông Nguyễn Du và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn –thời gian từ ngày 23/2/2011 đến 28/2/2011. (Căn cứ mục 2, điều 35 của Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của chính Phủ). - Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo gởi giấy mời giáo viên Lê Văn Tuấn đến Sở Giáo Dục và Đào tạo ngày 24/2/2011 để giải trình và yêu cầu làm bảng tường trình các nội dung có liên quan đến đơn tố cáo của học sinh Nguyễn Văn B. - Yêu cầu Hiệu Trưởng 2 trường Trung học phổ thông Nguyễn Du và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn cung cấp bài kiểm tra môn toán và bảng ghi điểm của 2 lớp 11A5 và 11A6 do giáo viên Lê Văn Tuấn giảng dạy. - Yêu cầu Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn cung cấp danh sách Giáo viên đăng ký dạy thêm tại trường và yêu cầu giáo viên Lê Văn Tuấn cung cấp danh sách học sinh đi học thêm tại nhà riêng. - Sau đó Thanh tra viên tiến hành chấm lại bài kiểm tra 15 phút và 45 phút của học sinh 2 lớp 11A5 và 11A6, đồng thời kiểm tra đối chiếu điểm bài kiểm tra với sổ ghi điểm của 2 lớp trên, đối với những học sinh đi học thêm và học sinh không đi học thêm để so sánh, đối chiếu . Nhằm giải quyết đúng , chính xác những nội dung trên, cần phải xác định những vấn đề cơ bản sau : 1/ Việc ông Lê Văn Tuấn mở lớp dạy thêm tại nhà riêng có đăng ký đúng với qui định theo quyết định số 3743/ QĐ –CT UBT ngày 29/10/2001 của UBND tỉnh Đồng Nai không ? có hợp pháp không ? 6 2/ Về việc ghi điểm, chấm bài kiểm tra cho học sinh 2 lớp 11A 5 và 11A 6 của ông Lê Văn Tuấn có đúng qui định không ? 3/ Ông Lê Văn Tuấn chấm điểm hoc sinh có công bằng không ? có nâng điểm cho học sinh đi học thêm không ? 4/ Qua những sai phạm của ông Lê Văn Tuấn sẽ bị xử lý như thế nào theo Pháp lệnh vi phạm hành chính ngày 2/7/2002 và Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lãnh vực giáo dục ? Qua quá trình kiểm tra, xác minh đến ngày 14/2/2011 tổ kiểm tra, xác minh đã có văn bản báo cáo kết quả xác minh gởi cho Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai về nội dung tố cáo giáo viên Lê Văn Tuấn có những biểu hiện tiêu cực trong việc dạy thêm học thêm cụ thể như sau : 1/Ông Lê Văn Tuấn là giáo viên ( biên chế ) giảng dạy môn toán tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn và là giáo viên ( thỉnh giảng) dạy môn toán trường Trung học phổ thông Nguyễn Du ( trong năm học 2011-2012 dạy toán tại 2 lớp 11A5 va 11A6 ). Ông Lê Văn Tuấn dạy thêm ở nhà riêng của mình cho khoảng 20 học sinh lớp 11A5 và 11A6 của trường Trung học phổ thông Nguyển Du không có giấy phép dạy thêm. 2 /Tổ xác minh đã yêu cầu Ông Nguyễn Bảo Hà Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du cung cấp: Bài kiểm tra 15 phút và 45 phút môn toán của học sinh 2 lớp do ông Lê Văn Tuấn giảng dạy, cung cấp bảng ghi điểm môn toán của học sinh 2 lớp 11A5 và 11A6. 3/ Tổ xác minh đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Sơn, Hiệu Trưởng trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn cung cấp danh sách đăng ký giáo viên dạy thêm của trường, yêu cầu ông Lê Văn Tuấn cung cấp danh sách học sinh học thêm, sổ điểm cá nhân do ông dạy tại nhà . 4/ Qua trao đổi với ông Nguyễn Bảo Hà, Hiệu truởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du tổ xác minh được biết: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du đã tổ chức cho giáo viên nhập điểm bài kiểm tra vào máy vi tính của trường, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các điểm số của mình, khi đã nhập điểm xong thì không thể sửa điểm được, muốn sửa điểm thì phải báo cho Phó Hiệu trưởng trực tiếp điều chỉnh. Gần cuối học kỳ trường in bảng điểm của từng bộ môn, từng lớp chuyển lại cho giáo viên bộ môn để kiểm tra lại lần cuối trước khi ghi điểm vào sổ điểm lớp. 5/ Qua trao đổi với ông Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn và với bộ hồ sơ đã nhận được nêu trên, tổ Thanh tra nhận thấy : + Ông Lê Văn Tuấn đã tổ chức cho học sinh học thêm tại nhà riêng có 20 học sinh . + Danh sách học sinh học thêm do ông Tuấn dạy tại nhà có 13 học sinh lớp 11A5 và 7 học sinh lớp 11A6. + Điểm trong bảng ghi điểm môn toán của học sinh 2 lớp 11A5, 11A6 và điểm do ông Lê Văn Tuấn chấm ghi trong bài kiểm tra có một số trường hợp sai 7 lệch. Cụ thể có 5 học sinh có điểm sai lệch, trong đó có 3 học sinh được nâng điểm, 2 học sinh bị hạ điểm. + Trong số 3 học sinh được nâng điểm đều có học thêm tại nhà ông Lê Văn Tuấn. + 02 học sinh bị hạ điểm là 02 học sinh không học thêm ở nhà ông Lê Văn Tuấn. (STT 3 và 7 trong bảng ghi điểm lớp ). + Xem lại bài kiểm tra 15 phút của học sinh do ông Lê Văn Tuấn chấm, tổ xác minh nhận thấy : - Học sinh Nguyễn Thị Vân, Lê Văn Nam và Võ Văn Nhàn lớp 11A5 (có học thêm ) điểm sau khi chấm lại đều bị giảm từ 2 đến 4 điểm ? - Học sinh Trần Văn Hùng và Nguyễn Văn An lớp 11 A5 ( không học thêm ) điểm sau khi chấm lại đều tăng từ 1 đến 3 điểm ?. * Từ việc chấm lại bài của 05 học sinh nêu trên, tổ xác minh nhận thấy việc chấm bài của giáo viên Lê Văn Tuấn không đều tay, gây thắc mắc cho học sinh như đã nêu trong đơn tố cáo: “Thầy chấm điểm không công bằng….nâng điểm cho các bạn đi học thêm, nhưng bạn không đi học thêm thì ngược lại ..” *Qua kết quả trên, Tổ xác minh đề nghị : 1/ Ông Lê Văn Tuấn làm bản tường trình và giải trình những hạn chế, sai trái nêu trên. 2/ Ông Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn yêu cầu ông Lê Văn Tuấn kiểm điểm về việc dạy thêm ở nhà mà không đăng ký theo qui định tại quyết định số 3743/ QĐ –CT UBT ngày 29/10/2001 của UBND Tỉnh Đồng Nai ( chưa được phép của Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Nai ). 3/ Ông Hiệu Trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du yêu cầu ông Lê Văn Tuấn kiểm điểm về việc không thực hiện đúng qui định về việc nhập điểm của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du ( có 5 học sinh có điểm sai lệch giửa bảng điểm và điểm ghi trên bài kiểm tra ).  Căn cứ vào kết quả kiểm tra , xác minh .  Căn cứ vào Luật Thanh tra có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2004, căn cứ Luật Khiếu nại- tố cáo( Luật số 09/1998/QH 10 ) và Luật sửa đổi ,bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ( Luật số 26/2004/QH 11 ) .  Căn cứ mục 2, điều 44 của Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ.  Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Nai đã có văn bản kết luận Thanh tra số 73/KL-TTr ngày 8/3/2009 với các nội dung sau : 1/ Việc dạy thêm của ông Lê Văn Tuấn giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, là giáo viên thỉnh giảng của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du có tổ chức dạy thêm cho khoảng 20 học sinh tại nhà riêng, không thực hiện đăng ký dạy thêm, chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai cho phép là sai với qui định tại quyết định số 3743/ QĐ –CT UBT ngày 29/10/2001 của UBND tỉnh Đồng Nai. 8 2/ Về việc ghi điểm, chấm bài kiểm tra cho 2 lớp 11 A5 và 11 A6: Ông Lê Văn Tuấn đã không thực hiện đúng qui định về việc ghi điểm cho học sinh , thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc chấm bài kiểm tra cho học sinh, vi phạm qui chế đánh giá học sinh, việc có một số học sinh lớp 11 A5 và 11 A6 có điểm ghi trong sổ điểm cao hơn hoặc thấp hơn điểm ghi trong bài kiểm tra, đã làm sai lệch kết quả học tập và gây cho học sinh thắc mắc “…học sinh nào không đi học thêm là bị đì”; “thầy chấm điểm không công bằng….nâng điểm cho các bạn đi học thêm là có cơ sở”. Ông Lê Văn Tuấn phải nghiêm túc nhận khuyết điểm và nên rút kinh nghiệm . 3/ Yêu cầu ông Lê Văn Tuấn kiểm điểm về việc chấm điểm không đều tay gây thắc mắc cho học sinh, đồng thời giải thích cho các học sinh chấp thuận điểm của bài kiểm tra sau khi ông Lê Văn Tuấn đã chấm lại và điều chỉnh điểm cho học sinh theo đúng kết quả bài làm. 4/ Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn căn cứ vào hồ sơ của tổ Thanh tra và hồ sơ của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, căn cứ bản kiểm điểm của ông Lê Văn Tuấn tổ chức họp Hội đồng kỷ luật để xét mức độ sai phạm của ông Lê Văn Tuấn để quyết định hình thức kỷ luật cho phù hợp . 5/ Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Pháp Lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 2/7/2002 và căn cứ vào mục 2, điều 23 của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ để đề ra mức xử phạt hành chính đối với những việc làm sai trái của ông Lê Văn Tuấn. * Sau khi ông Lê Văn Tuấn và Hiệu Trưởng 2 trường Trung học phổ thông Nguyễn Du và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kết luận của Sở Giáo dục . * Căn cứ vào Luật Giáo dục năm 2005 đã quy định: “ Nhà giáo và người học không được có hành vi gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh, giảng dạy và học tập”. Do đó , đây là việc điển hình trong việc vi phạm qui chế chuyên môn, quy định về dạy thêm, học thêm ; * Căn cứ Nghị định 49/2005 NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ và Quyết định số 3743/ QĐ-CTUBT ngày 29/10/2001 Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo lập Tờ trình về việc đề xuất xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giáo dục gởi Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đôí với ông Lê Văn Tuấn đã vi phạm những khoản như sau: 1/ Vi phạm khoản 4 điều 8 Nghị định 49/2005 NĐ-CP ng ày 11/4/2005; “mở lớp độc lập để giảng dạy theo các chương trình giáo dục Mầm non, Phổ thông …mà chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng “. 2/ Vi phạm khoản 1 điều 13 Nghị định 49/2005 NĐ-CP ngày 11/4/2005 “về hành vi không thực hiện đầy đủ các qui định của cơ quan có thẩm quyền về chấm bài, đánh giá, xếp loại kết quả học tập gây ảnh hưởng đến kết quả các môn học, học kỳ, năm học của người học: mức phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng” . 9 3/ Hình thức xử phạt bổ sung Mục e khoản 2 điều 7, Nghị định 49/2005 NĐ-CP ngày 11/4/2005 “ Buộc khôi phục quyền học tập, lợi ích hợp pháp, kết quả đánh giá đúng của người học …” Sau khi được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhất trí các nội dung theo tờ trình trên, Chánh Thanh tra Sở ra Quyết định về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với ông Lê Văn Tuấn với các hình thức như sau: a/ Hình thức xử phạt hành chính: Phạt tiền với mức phạt là: 500.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 4, điều 8; 100.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1, điều 13 Nghị định 49/2005 NĐ-CP ngày 11/4/2005. + Tổng cộng số tiền phạt: 600.000 đồng ( sáu trăm ngàn đồng ) b/ Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại đúng kết quả học tập của người học (theo mục 1 điều 3 Nghị định 49/2005 NĐ-CP ngày 11/4/2005.) Lý do: - Tổ chức dạy thêm tại nhà riêng không đăng ký theo qui định; - Chấm bài kiểm tra của học sinh lớp 11 A5, 11 A6 thiếu chính xác; ghi điểm của một số học sinh lớp 11 A5, 11 A6 vào sổ điểm không đúng như điểm thực tế của bài kiểm tra. c/ Ông Lê Văn Tuấn phải nghiêm chỉnh chấp hành xử phạt hành chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao quyết định. ( điều 27 Nghị định 49/2005 NĐ-CP ngày 11/4/2005.) Qua kết quả giải quyết như trên, có nhận định như sau : Trước tình hình thực tế xã hội ngày nay, nền kinh tế thị trường tuy có nhiều ưu điểm nhưng cũng còn nhiều hạn chế cần có nhiều biện pháp để khắc phục, đời sống của giáo viên tuy có cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, để đối phó với thực tế ấy một số giáo viên phải xoay sở bằng nhiều cách vì thế không tránh khỏi những sai phạm hoặc tiêu cực, trường hợp giáo viên Lê Văn Tuấn cũng nằm trong thực tế đó. Tuy nhiên, việc làm trên của ông Tuấn là sai với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trái với Chỉ thị số 15/CT-BGD của Bộ Giáo dục và Chỉ thị số 3743/CT-UBT của UBND tỉnh Đồng Nai về dạy thêm, học thêm. Do đó phải nghiêm túc phê bình những trường hợp vi phạm và có hình thức xử lý tuỳ theo mức độ vi phạm để kịp thời ngăn chặn việc dạy thêm, học thêm “tràn lan”, gây mất niềm tin đối với xã hội và Phụ huynh học sinh. F.PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ CỦA VIỆC GIÁO VIÊN DẠY THÊM KHÔNG ĐÚNG QUI ĐINH: 1.Phân tích nguyên nhân: a/ Nguyên nhân khách quan: - Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về dạy thêm, học thêm có triển khai nhưng chưa sâu rộng đến toàn xã hội, chưa cụ thể hoá nên tác dụng chưa cao . - Việc nhận thức pháp luật về dạy thêm học thêm của một vài giáo viên chưa cao. 10 - Một phần do đời sống kinh tế gia đình của một số giáo viên còn nhiều khó khăn nhất định, không có thu nhập nào khác ngoài lương chính nên việc dạy thêm để cải thiện đời sống hàng ngày là điều tất yếu . b/ Nguyên nhân chủ quan : - Giáo viên Lê Văn Tuấn chưa hiểu rõ về quy định dạy thêm, học thêm, cố tình dạy thêm tại nhà để tăng thêm thu nhập cho gia đình, không đăng ký, xin phép với nhà trưòng . - Việc thiếu kiểm tra, quản lý của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn về dạy thêm, học thêm, không nắm rõ giáo viên Lê Văn Tuấn có dạy thêm ở nhà. Cho nên giáo viên Lê Văn Tuấn đã làm trái với Quyết định số 3743/QĐ-CTUBT ngày 29/10/2001 của UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo về quản lý dạy thêm, học thêm . 2/ Phân tích hậu quả của việc dạy thêm, học thêm “ tràn lan”: - Việc quản lý dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường còn đang gặp nhiều bất cập. Do địa bàn khá rộng, tính chất của các lớp học rất đa dạng. Một số thầy cô giáo đã dạy trước bài cho học sinh để đối phó bài kiểm tra định kỳ. - Một số giáo viên dùng áp lực điểm số để thu hút học sinh học thêm, hoặc chấm điểm không công bằng đối với học sinh, nhất là những trường hợp học sinh không đi học thêm, hiện tượng này không nhiều nhưng nó là nguyên nhân tạo ra sự bất bình của xã hội, làm ảnh hưởng không ít đến uy tín của thầy cô giáo. - Việc dạy thêm, học thêm “tràn lan” như thế nếu không kip thời ngăn chặn, chấn chỉnh sẽ dẫn đến hậu quả rất lớn, làm mất niềm tin đối với xã hội và Phụ huynh học sinh. Nhằm hạn chế việc dạy thêm, học thêm “ tràn lan” dẫn đến việc vi phạm hành chính như trên cần thực hiện tốt một số nội dung sau: 1/ Tạo điều kiện để thu hút tối đa học sinh vào các lớp học tăng tiết, lớp 2 buổi, lớp bán trú tại trường để có thêm thời gian củng cố kiến thức cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.Việc phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi là trách nhiêm của giáo viên bộ môn. Nhưng nhà trường phải theo dõi, khảo sát chất lượng học sinh, từ đó có biện pháp kịp thời uốn nắn giúp đỡ giáo viên và học sinh. 2 / Đối với các lớp dạy thêm ở nhà có thu tiền học sinh, giáo viên chỉ được phép hoạt động sau khi đã đăng kí với Ban giám hiệu trường: bộ môn giảng dạy, địa điểm dạy để nhà trường dễ dàng kiểm tra, phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời giáo viên phải làm cam kết với nhà trường là chỉ dạy thêm học sinh khi có yêu cầu của Phụ huynh học sinh nhằm mục đích cũng cố kiến thức cho các em, hướng dẫn học sinh làm thành thạo các bài tập, không được phép dạy trước chương trình, không được đe doạ, trù dập học sinh hoặc dùng điểm số để làm áp lực với các em. Nói chung là phải đảm bảo thực hiện tốt các hướng dẫn, chỉ đạo về dạy thêm, học thêm của Lãnh đạo các cấp. Nếu giáo viên cố tình vi phạm những quy định trên thì phải bị xử lý kỷ luật theo quy định của Ngành và Pháp luật . 11 3/ Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh nắm chắc bài, xây dựng, hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu là một trong những giải pháp quan trọng để hạn chế việc dạy thêm, học thêm “tràn lan”. PHẦN KẾT LUẬN I. Đánh giá chung: Dạy thêm, học thêm thực chất là việc giáo viên bổ trợ kiến thức cho học sinh, giúp các em học khá hơn, bởi thế bản chất của dạy thêm, học thêm không phải là xấu. Tuy nhiên, ở đâu đó, những biểu hiện không lành mạnh của dạy thêm, học thêm đã làm dư luận không ngớt phàn nàn, thậm chí có cái nhìn không mấy thiện cảm với thầy, cô giáo. Đặc điểm, phương thức của tiêu cực trong dạy thêm, học thêm đã được ngành Giáo dục và Đào tạo mổ xẻ không ít, vấn đề nan giải là phải tìm ra liều thuốc hiệu nghiệm để đặc trị "căn bệnh" khó chữa này. Qua quá trình thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng những văn bản hướng dẫn cụ thể của địa phương, việc triển khai dạy thêm, học thêm ở Đồng Nai được đánh giá là cơ bản đi vào nền nếp. Sự xuất hiện ngày càng nhiều những nhóm, lớp phụ đạo học sinh yếu kém đã giúp cho mặt bằng chất lượng học tập ở các lớp đồng đều và tiến bộ hơn. Những bài giảng ngoài giờ, thậm chí ở ngay tại nhà học sinh khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt của các thầy, cô giáo đã giúp cho không ít học sinh bớt đi nguy cơ phải nghỉ học vì không theo kịp bạn bè, thêm phần vững tâm khi tới lớp. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, những biểu hiện tiêu cực của dạy thêm, học thêm còn vẫn tồn tại, dù không phổ biến, song lại gây nhiều bức xúc. Một trong những căn nguyên sâu xa của tình trạng dạy thêm, học thêm - một câu chuyện dài chưa có hồi kết ấy được cho là từ sự mâu thuẫn trong giáo dục phổ thông hiện nay: mặc dù lên án bệnh học vẹt, đổi mới phương pháp dạy học, nhưng lại vẫn duy trì cách thức thi cử lạc hậu, chưa nghiêm túc và gây áp lực nặng nề. Điều này dẫn tới thực trạng khá phổ biến ở nhiều học sinh là học chỉ để thi và muốn thi tốt, đương nhiên phải cố gắng đi học thêm! Điều đã và đang bị dư luận lên án gay gắt khiến dạy thêm, học thêm biến tướng “tràn lan” là tình trạng giáo viên dạy trên lớp thì lơ là, "để dành" kiến thức, nhưng dạy thêm lại hăng hái; hoặc xuất hiện sự khác biệt trong kết quả làm bài kiểm tra giữa những em có học thêm với những em không đi học thêm. Thực tế ấy khiến không ít học sinh không muốn cũng phải đi học thêm, gây áp lực cho gia đình và cả học sinh. Để quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm hiện nay thì vấn đề cốt lõi là phải tạo ra sự bình đẳng về cơ hội học tập thành công cho mọi người. Với thực tế học tập như hiện nay, học sinh buộc phải học thêm ngoài giờ rất nhiều (kể cả làm bài tập ở nhà và học thêm có trả học phí), như vậy thì con em các gia đình nghèo làm sao có được cơ hội học tập bình đẳng với con em các gia đình khá giả. Với quan điểm quản lý việc dạy thêm, học thêm theo hướng tích cực, tạo cơ hội để 12 giáo viên được góp công sức, trí tuệ nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, giúp các thầy cô sống bằng chính nghề của mình một cách chính đáng. Dạy thêm, học thêm là nhu cầu của toàn xã hội và cũng là nhu cầu chính đáng của các bậc phụ huynh học sinh muốn con em mình học giỏi. Ngày nay, với sự phát triển của kinh tế xã hội, kinh tế cuộc sống của mỗi gia đình có khá hơn, đa số phụ huynh học sinh có điều kiện đầu tư học vấn cho con em mình, trong số đó có không ít các bậc cha mẹ không nắm vững chương trình học, không đủ trình độ để hướng dẫn con mình học, cũng không ít các bậc cha mẹ chưa hiểu hết năng lực của con em mình trong học tập nhưng lại muốn con mình học giỏi. Do đó, bằng mọi cách cho con em mình đi học thêm ở nhiều thầy, nhiều môn. Đối với thầy cô giáo, còn một số cho rằng việc dạy thêm là nguồn thu nhập để cải thiện đời sống, cho nên việc dạy thêm phần nào đã mất đi ý nghĩa lành mạnh và cao quý của người thầy, trong đó có một bộ phận không nhỏ đã làm mất đi “ thiên chức của nhà giáo”, “ những kỹ sư tâm hồn” đã bắt ép học sinh học thêm hoặc dùng điểm số để thu hút học sinh học thêm.Tuy nhiên bên cạnh những mặt tiêu cực đó cũng còn rất nhiều thầy cô giáo có tâm huyết với nghề nghiệp coi việc dạy thêm là trách nhiệm của mình. Để đáp ứng nhu cầu dạy thêm, học thêm hiện nay, cần phải quán triệt sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội, phụ huynh học sinh và nhất là đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục hiểu rõ về dạy thêm, học thêm, tăng cường trong công tác quản lý chỉ đạo, chống dạy thêm, học thêm tràn lan ,góp phần đưa ngành giáo dục ngày càng phát triển, đồng thời thực hiện tốt theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo:“ Dạy thêm, học thêm và dạy để biết tự học”. II. Bài học kinh nghiệm: Từ thực tiễn của việc dạy thêm, học thêm trong thời gian qua. Để ngăn chặn việc dạy thêm, học thêm “ tràn lan”, các cấp quản lý giáo dục trong Tỉnh cần quán triệt tinh thần Quyết định số 242/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-BGD của Bộ giáo dục và Đào Tạo, Quyết định số 03/2007/QĐBGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ Giáo và Đào tạo Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm. Chỉ thị số 3743/CT-UBT của Uỷ ban nhân tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý dạy thêm, học thêm ngoài giờ của giáo viên các cấp. Trước mắt cần phải có văn bản quy định chặt chẽ, cụ thể hơn về việc tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy đúng chuyên môn đào tạo, dạy đúng đối tượng học sinh: phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá giỏi…. Việc dạy thêm, học thêm phải đáp ứng nhu cầu thật chính đáng của học sinh và phụ huynh học sinh. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng nhu cầu học thêm của hoc sinh để trở thành nguồn thu lợi bất chính. Do đó cần thực hiện tốt các nội dung sau: 13 1/Tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong ngành giáo dục và toàn xã hội cần nắm vững những quy định về dạy thêm, học thêm của lãnh đạo các cấp đã ban hành để tránh những vi phạm đáng tiếc có thể xảy ra. 2/ Để giải quyết những trường hợp vi phạm cần phải kiên quyết theo quy định của pháp luật nhưng cần phải tế nhị bằng những giải pháp cụ thể nhằm mục đích giáo dục là chính, vừa nhắc nhở, vừa răn đe. 3/ Căn cứ Nghị định 49/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để xử phạt nghiêm minh những trường hợp cố tình vi phạm trong lĩnh vực dạy thêm, học thêm . III. Đề xuất và kiến nghị: 1/ Đối với Bộ Giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo : - Tiếp tục ban hành những văn bản để cụ thể hoá việc dạy thêm, học thêm, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý dạy thêm, học thêm, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm những hiện tượng vi phạm việc dạy thêm, học thêm. 2/ Đối với chính quyền địa phương: - Phối hợp với các trường học, Hội cha mẹ học sinh tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện dạy thêm, học thêm của giáo viên và học sinh trên địa bàn theo đúng quy định. 3/ Đối với các trường học: - Quán triệt tốt các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục về những quy định dạy thêm, học thêm; vai trò và nhiệm vụ của giáo viên, phát huy cao vai trò quản lí của Hiệu trưởng trong mọi hoạt động của nhà trường, nhất là công tác quản lí dạy thêm, học thêm của đơn vị mình để có biện pháp kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực của giáo viên, nhằm phát huy tốt tinh thần: “ Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm ”, “ Tất cả vì học sinh thân yêu ”. - Cần có sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến cơ sở các trường học, 100 % cán bộ, giáo viên phải quán triệt sâu sắc các nội dung và chấp hành tốt việc dạy thêm, học thêm theo chỉ đạo. Thường xuyên tổ chức Thanh, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm của giáo viên các cấp, xử lý nghiêm minh những trường hợp cố tình vi phạm việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định của pháp luật ./. Đồng Nai, ngày tháng 6 năm 2012 Người thực hiện Võ Văn Lập 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Chỉ Thị 15/ 2000/CT –BGD&ĐT ngày 17-5-2000 về các biện pháp cấp bách tăng cường quản lý dạy thêm học thêm . 2. Chỉ Thị 3743/ CT –UBT ngày 29-10-2001 về Quản lý dạy thêm học thêm của UBND tỉnh Đồng Nai . 3. Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục . 4. Nghị định 53/2005/NĐ –CP ngày 19-4-2005 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại , tố cáo và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Khiếu nại , tố cáo 5. Nghị định số 136/2006/N Đ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. 6. Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ Giáo & Đào tạo Ban hành Quy định về dạy thêm học thêm . 7. Toàn bộ hồ sơ xử lý giải quyết của Trường THPT Lê Quý Đôn và THPT Nguyễn Du tỉnh Đồng nai . *************** 15 MỤC LỤC Trang Phần mở đầu I. Lý do chọn đề tài 1 II. Giới hạn của đề tài 2 Phần nội dung A. Cơ sở lý luận B. Mô tả tình huống C. Mục tiêu xử lý tình huống 3 4 5 D. Xây dựng phương án xử lý và lựa chọn phương án tối ưu 5 E. 6 Kế hoạch tổ chức thực hiện F . Phân tích nguyên nhân và hậu quả của việc giáo viên dạy thêm không đúng qui định 11 Phần kết luận I. Đánh giá chung II. Bài học kinh nghiệm 12 13 III. Đề xuất và kiến nghị 14 * Tài liệu tham khảo 16 * Mục lục 17 ********************** 16
- Xem thêm -