Tài liệu Skkn td12 hướng dẫn học sinh tự học môn thể dục

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

 Trường THPT Trưng Vương – Tổ Thể Dục-Quốc Phòng -1- MỤC LỤC -------- A. PHẦN MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………......2 1. Thực trạng của vấn đề đòi hỏi cần phải có giải pháp mới ……....2 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới ………………………….3 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài .………….………………………3 II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH ………….…………………......3 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn ………….…………………………….3 2. Các biện pháp tiến hành ……...………………………………...4 B. PHẦN NỘI DUNG I. MỤC TIÊU……...…………………………………………….....5 II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI …………………………….5 1. Thuyết minh tính mới …………………………………………... 5 2. Khả năng áp dụng ……………………………………………... 18 3. Lợi ích kinh tế - xã hội …………………………………………18 C. PHẦN KẾT LUẬN ………………………………………………20 D. PHỤ LỤC ………………………………………………………...21 Tháng 03/2013  Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Ấn Thành   Trường THPT Trưng Vương – Tổ Thể Dục-Quốc Phòng -2- A. PHẦN MỞ ĐẦU  I. ĐẶT VẤN ĐỀ : 1. Thực trạng của vấn đề đòi hỏi cần phải có giải pháp mới: Hiện nay TDTT là một trong những yếu tố quan trọng cho thế hệ trẻ tập luyện giữ gìn sức khỏe và nâng cao thành tích thể thao trong nhà trường nói riêng và tành tích thể thao nước nhà nói chung, Đa số học sinh chưa hình thành được y thức tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân thông qua việc tự tập luyện thể dục thể thao hàng ngày. Vì vậy đối vời tôi là một giáo viên giảng dạy môn thể dục tôi muốn định hướng cho các em nhận biết được tập luyện thể dục thể thao có lợi ích như thế nào đến cơ thể trong độ tuổi phát triển, trước hết đồi hỏi học sinh chúng ta phải luôn có y thức tự tập luyện hàng ngày trong nhà trường cũng như ở nhà, nâng cao y thức tự giác tập luyện thể dục giúp cho các em có được sức khỏe trong học tập và tập luyện đúng mục đích giúp cho các em có được sân chơi bổ xích và lành mạnh.. Qua thực tế số lượng học sinh tự tập luyện thể dục trong thời gian đầu cũng còn rất ít, vì đối với các em trong độ tuổi phát triển các em chưa mạnh dạng trao đổi trong tập luyện , vì vậy trong thời gian nay cần có sự quan tâp chia sẻ trong tập luyện và động viên các em và gợi cho các em một số bài tập phù hợp với bản thân các em, hướng dẫn các em có thể tự tập luyện. thêm vào đó là y thức tích cưcï tập luyện của học sinh giúp điều kiện phát triển thể thao trong trường học ngày được phát triển hơn và học sinh định hướng được y thức tích cực trong học tập. Gần đây đã khảo sát và so sánh chất lượng đầu năm đều có tăng tiến về chất lượng, nói đến sự phát triển và mang lại hiệu quả cao và quan trọng trong giờ dạy đó là phần “Hướng dẫn học sinh tự học môn thể dục”. Tuy nhiên, trước khi thực hiện đề tài, bản thân nhận thấy có những thuận lợi và khó khăn như sau: a. Thuận lợi: Tình hình giảng dạy của giáo viên: Đội ngũ giáo viên trong tổ nhiệt tình, tận tâm trong giảng dạy. Nhiều giáo viên có thâm niên cao, nhiều kinh  Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Ấn Thành   Trường THPT Trưng Vương – Tổ Thể Dục-Quốc Phòng -3- nghiệm nên qua công tác dự giờ, thao giảng đã đóng góp y kiến giúp cho bản thân nhiều kinh nghiệm quy báu để vận dụng khi lên lớp. Tình hình trường lớp, học sinh: Đa số học sinh lễ phép, vâng lời thầy cô, trang bị đầy đủ dụng cụ và đồng phục thể thao, một số học sinh có thêm các dụng cụ thi đấu chuyên dùng. b. Khó khăn: - Đa số học sinh vẫn còn thói quen coi thương môn thể dục và coi đó là môn phụ, nên trong quá trình học it tập trung và ngại với điều kiện nắng gió, nên không thể nắm được bài sâu vì thế sẽ mau quên. Nếu có nhớ thì nhớ không chính xác nên kết quả tập của các em chua cao. - Mặc dù đã cải cách chương trình giảng dạy nhưng đặc thù môn học ở ngoài trời nên kết quả cũng chưa được cải thiện nhiều. 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới: - Giáo viên kết hợp phương pháp dạy học truyền thống, hướng dẫn và phân tích sâu hơn định hướng cho các em phát huy tính tư duy và tích cực của các em hướng dẫn bài tập phát triển cho từng nhom cơ và phù hợp từng đối tượng vận động các em dành thời gian hợp lí để tập thêm bổ trợ cho các nội dung học chính khoá. Kết hợp phương pháp liên kết nhiều môn thể dục hướng dẫn các em tập tại nhà và có thể hướng dẫn học sinh sử dụng các đoạn phim, hình ảnh tư liệu, từ các nguồn phim, tranh ảnh đa dạng từ internet, băng ghi hình, trong sách báo mà phù hợp với bộ môn thể dục và phù hợp với từng em giúp các em phát huy tính tích cực và năng khiếu của bản thân. - Khi soạn giáo án và thực hiện phương pháp trên, giáo viên có thể trang bị cho mình sổ tay nhật ky hoăc hình ảnh cho các em xem và giảng dạy ở nhiều lớp khác nhau, giáo viên có thể linh hoạt sửa đổi hoặc bổ sung giáo án, rút kinh nghiệm ở các tiết dạy tiếp theo và những năm học sau. 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: - Qua thực tế giảng dạy ở trường THPT, sau 3 năm đổi mới phương pháp “Hướng dẫn học sinh tự học môn thể dục” tại khối lớp 10 ở trường khả năng phát triển của học sinh ngày càng được cải thiện rỏ rệt.  Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Ấn Thành   Trường THPT Trưng Vương – Tổ Thể Dục-Quốc Phòng -4- - Kết hợp phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp đổi mới thực hiện phân nhóm trong giờ học chính khoá và hướng dẫn phân nhóm tập luyện ở nhà tuỳ vào tình hình sức khoẻ của mõi nhóm thực hiện bài tập khác nhau, nhằm phát huy tích tích cực và tự giác của các em tạo sự hứng thú trong tập luyện và cách làm việc độc lập của học sinh, đối với học sinh lớp 10 ở trường trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực tự tập luyện và nâng cao sức khoẻ trong học tập đối với môn thể dục, nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn Thể dục và từng bước góp phần cải thiện chất lượng trong các kỳ thi TDTT và các giải thi đấu trong khu vưc. II. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH : 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn: Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ VIII đã khẳng định “Phải đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục lối dạy một chiều, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến, phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, phát triển mạnh phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên suốt đời học sinh”. Thực tế dạy trong day học đặc thù của từng bộ môn khác nhau nên đối với bộ môn ngoài trời sân bải tuỳ vào thời gian khác nhau nên bản thân nhiều giáo viên lơn tuổi sức khoẻ không đảm bảo và học sinh cũng không thể hoàn thiện đầy đủ và tích cực của từng tiết học. Nên đã áp dụng nhiều phương pháp phù hợp với thực tế và điều kiện hiện tại. có nhiều giáo viên chủ yếu dựa vào trình bày phân tích, tường thuật tích cực hơn là có sự kết hợp với một số phương tiện như tranh ảnh, nhưng dường như giáo viên chưa đem lại hiệu quả cao. Theo quan niệm giảng dạy theo phương pháp đổi mới là quá trình tập hợp những hành động liên tiếp, thâm nhập vào nhau của giáo viên và của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên, nhằm làm cho học sinh tự giác nắm vững hệ thống những cơ sở khoa học và trong quá trình đó, phát triển những năng lực nhận thức và năng lực hành động, hình thành thế giới quan và nhân sinh quan cho học sinh.  Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Ấn Thành   Trường THPT Trưng Vương – Tổ Thể Dục-Quốc Phòng -5- Theo quan niệm hiện nay, quá trình dạy học là một quá trình tương tác (hợp tác) giữa thầy và trò, trong đó thầy chủ đạo nhờ các hoạt động, tổ chức, lãnh đạo, điều chỉnh hoạt động nhận thức của học sinh, còn trò tự giác tích cực, chủ động thông qua việc tổ chức, tự điều chỉnh hoạt động nhận thức của bản thân nhằm đạt tới mục đích dạy học. Vậy giáo viên cần kết hợp giữa phương pháp giảng day tại lớp và định hướng bài tập tự tập cho các em tự phát huy, phương pháp trao đổi nhóm tập luyện. Bằng cách xem những hình ảnh tự sưu tầm hay những đoạn phim thi đấu hay đối với các môn thể thao để giúp học sinh có thể tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng, đi sâu vào tri thức học sinh hơn để nâng cao hiệu quả chất lượng dạy học. 2. Các biện pháp, thời gian tiến hành: - Chọn đề tài, nghiên cứu tài liệu tham khảo. - Thực tế giảng dạy của bản thân trong các năm học. - Viết đề cương tổng quát, điều chỉnh, sửa chữa. - Viết chính thức, hoàn thành đề tài.  Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Ấn Thành   Trường THPT Trưng Vương – Tổ Thể Dục-Quốc Phòng -6- B. PHẦN NỘI DUNG  I. MỤC TIÊU : Kết hợp phương pháp dạy học truyền thống, phương pháp liên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử lớp 12 ở trường trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học bộ môn Lịch sử. Trong dạy học lịch sử, việc sử dụng phương pháp liên môn nhằm tạo sự hứng thú học tập cho học sinh và việc ứng dụng công nghệ thông tin nằm trong hệ thống phương pháp trực quan, nhằm tạo biểu tượng lịch sử cho học sinh, cụ thể hóa các sự kiện lịch sử trên cơ sở quan sát trực tiếp, khắc phục tình trạng hiện đại hóa lịch sử của học sinh. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin hiện nay, việc áp dụng các phương tiện kỹ thuật vào dạy học lịch sử ngày càng phổ biến. Nói đến công nghệ thông tin là nói đến các phương tiện dùng trong giảng dạy như truyền hình, phim ảnh, máy ghi âm, máy phóng hình... trong đó  Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Ấn Thành   Trường THPT Trưng Vương – Tổ Thể Dục-Quốc Phòng -7- công nghệ thông tin thường được sử dụng và có khả năng, điều kiện sử dụng ở các trường THPT hiện nay là tivi, radio, video, máy ghi âm, đèn chiếu... Vấn đề đặt ra là phối hợp như thế nào giữa công nghệ thông tin và vai trò của giáo viên trong việc tổ chức dạy học để có hiệu quả. Điều đó đòi hỏi sự chuẩn bị rất công phu, thể hiện tính khoa học của người thầy trong quá trình dạy học với những “thủ thuật” và nghiệp vụ sư phạm nhằm đạt được mục tiêu và nguyên ly giáo dục ở trường trung học phổ thông hiện nay. II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI : 1. Thuyết minh tính mới: Chất lượng đổi mới dạy học môn thể dục đòi hỏi bên cạnh sự đổi mới chương trình, đội ngũ cán bộ quản ly, cơ sở vật chất, môi trường sư phạm thì giáo viên là người đóng vai trò chủ đạo trong dạy học giúp học sinh phát huy khả năng tích cực học tập của mình. Vì vậy, nếu biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp đổi mới và áp dụng vào quá trình hướng dẫn các em tự tập luyện thể dục sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả trong dạy học đối với môn thể dục. Từ các kết quả phân tích nhiều nguồn về con người đã nhận định: Con người lưu lại trong bộ nhớ được khoảng 20% những gì họ thấy và khoảng 30% những gì họ nghe. Nhưng họ nhớ 50% những gì họ thấy và nghe. Và con số này có thể lên đến 80% nếu họ thấy và nghe sự vật, hiện tượng một cách đồng thời. Trong thực tế, quá trình giảng dạy ở trường phổ thông, có thể thấy việc dạy học môn thể dục chỉ được thể hiện ngoài sân tập với không gian rộng lơn, thời tiết thay đổi liên tục, chưa phù hợp hết đối với từng môn, còn ngoài trời thì chỉ có thể cho các em xem tranh ảnh hoạc những động tác thị phạm của giáo viên chắc chắn mức độ ghi nhớ của học sinh không cao và nhanh quên. Trong khi đó nếu học sinh được xem phim động, tranh ảnh với màu sắc sinh động, kết hợp với các bài tập về nhà của giáo viên phân chia cho từng nhóm đố tượng, có những dụng cụ tập luyện tập trung dành riêng chô các buổi tập có tính chất thể lực, kỹ thuật thì sẻ kích thích sự hưng phấn và đam mê của các em giúp các em tập luyện tốt hơn  Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Ấn Thành   Trường THPT Trưng Vương – Tổ Thể Dục-Quốc Phòng -8- khả năng ghi nhớ của các em sẽ tăng lên. Không những thế, nếu làm được điều này chúng ta sẽ tạo được không khí học tập sinh động, khơi gợi hứng thú học tập Đổi mới áp dung phương pháp “Hướng dẫn học sinh tự học môn thể dục” ở trường THPT Trong năm học 2010-2011/ 2011 – 2012 và 2012 - 2013 tôi đã tiến hành phương pháp trên vào một một số môn học thể dục lớp 10 ở trường THPT Trưng Vương như sau: - Sử dụng tranh ảnh, phim tư liệu thi đấu tập luyện,để tường thuật, diễn giảng phân tích các kĩ thuật động tác, trang bị kiến thức cho các em đối với môn thể dục. Phương pháp này có thể áp dụng cho rất nhiều bài trong chương trình của bộ môn, đặc biệt là các bài có tính chất kĩ thuật khó. Ví dụ: như bài các giai đoạn trong chạy ngắn, tần số bước...hoặc bài tập eoropic hoặc đối với các môn có dụng cụ như cầu lông, đá cầu, bóng chuyền... -Qua quá trình giảng dạy chương trình thể dục 10 trong 3 năm (trước và sau khi thực hiện đề tài 2008-2009/2010-2011/2012-2013) cho thấy: Hoàn thành nhiệm vụ một giờ học thể dục, nếu giáo viên quan tâm chưa đúng mức đến khâu hướng dẫn tự học hoặc hướng dẫn học sinh học ở nhà quá cứng nhắc hay nói cách khác là chỉ dạy và xem đây là một tiến trình phụ, không quan trọng nên tiến trình này giáo viên chỉ sắp đặt trong giáo án ở phần cuối giờ dạy chưa tạo cho học sinh có được cơ sở vững chắc để hoàn thiện động tác,phát triển thể lực cần thiết cho mọi hoạt động, dẫn đến học sinh không nhớ lâu kĩ thuật động tác vừa học, không vận dụng được các mối liên quan các động tác, học sinh hoàn thiện động tác không chắc chắn, một số động tác bỗ trợ học sinh thực hiện chỉ mạng tính đối phó,một số học sinh có trình độ thể lực kém lại không thực hiện được bài tập mà giáo viên giao tự luyện tập, dẫn đến khó phát triển các tố chất và chưa vươn tới thành tích cao trong vận động. -Phương pháp mới hiện nay giờ học được thể hiện phong phú đa dạng về nội dung, cấu trúc và đặc trưng giờ thể dục đối với trẻ em. Vì vậy, để mang lại hiệu quả cao giúp cho học sinh hứng thú,tiếp cận động tác cho mọi đối tượng, học sinh nhớ lâu, hoàn thiện động tác chắc chắn trên cơ sở tự luyện tập giáo viên  Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Ấn Thành   Trường THPT Trưng Vương – Tổ Thể Dục-Quốc Phòng -9- phải chú trọng nhiều đến việc bố trí nội dung hướng dẫn tự học một cách khoa học trong từng nội dung và phải được kiểm tra đánh giá nghiêm túc. Ví dụ: Tiết dạy 3 nội dung: Cầu lông, Nhảy cao, Chạy bền. Trong quá trình phân nhóm giảng dạy kĩ thuật động tác giáo viên phải có sự sắp xếp định trước phần hướng dẫn học sinh tự học trong từng động tác của mỗi nội dung (ở đây có thể là hướng dẫn tự luyện tập một động tác hoàn chỉnh hoặc một bài tập bỗ trợ để hình thành một then chốt kĩ thuật động tác chính ). Sau quá trình học sinh luyện tập giáo viên có kế hoạch kiểm tra đánh giá, từ đó học sinh có được động cơ tự luyện tập để hoàn thiện động tác, và động tác được hình thành một cách chắc chắn. Đặc thù thể dục là thực hiện động tác và để hoàn thiện một động tác đó phải được lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong quỹ thời gian 45 phút cho một buổi tập giáo viên chỉ trang bị cho học sinh hình thành động tác ở mức độ tạm thời, chưa sâu. Vì vậy, qua từng nội dung giáo án giáo viên cần bố trí nội dung hướng dẫn bài tập về nhà cho thực sự thiết thực. Bài tập về nhà phải phù hợp với từng nhóm đối tượng, chính điều đó qua quá trình tập luyện động tác ở nhà nhiều lần (động tác được lặp lại) (Học sinh hình thành động tác bền vững hơn,từng nhóm đối tượng đều có những bài tập phù hợp cho mình ( làm kích thích được sự ham mê,hăng say, thích thú cho tất cả các đối tượng dẫn đến hiệu quả việc giảng dạy kĩ thuật động tác nâng cao hơn. -Môn thể dục được giảng dạy theo chuỗi chương trình, kĩ thuật động tác được bố trí theo mức độ tăng tiến từng tiết, nếu giáo viên hướng dẫn cho học sinh tự luyện tập ở nhà mà không chú trọng các mối quan hệ bài vừa học và bài sắp học thì hiệu quả tiết học này sẽ không hỗ trợ để giải quyết nhiệm vụ tiết học sau. Từng tiết học sẽ có mối quan hệ mắc xích với nhau về mức độ phát triển kĩ thuật động tác. Do vậy, giáo viên phải nghiên cứu nghiêm túc thời lượng tiết dạy để cho khâu hướng dẫn học ở nhà hiệu quả cả bài vừa học lẫn bài sắp học, sao cho giữa những bài tập đều có thể giải quyết hiệu quả mối quan hệ tương tác giữa 2 tiết, từ đó chúng ta sẽ giải quyết một cách có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể mà nội dung chương trình đề ra.  Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Ấn Thành   Trường THPT Trưng Vương – Tổ Thể Dục-Quốc Phòng -10- Ví dụ: Ở 2 nội dung: tiết 38 TD 10 Nhảy cao: Học cách đo đà và điều chỉnh đà, 3-5 bước giậm nhảy Cầu lông : Ôn một số động tác bỗ trợ Tiết 39:Nhảy cao: Giới thiệu KT giậm nhảy(đi chạy3-5-7bước giậm nhảy) Cầu lông: Giới thiệu luật,kĩ thuật di chuyển, kết hợp đánh cầu thấp thuận tay. Từng nội dung: T 38: Nhảy cao:(Giáo viên hướng dẫn về nhà tự học cách đo và điều chỉnh đà cho hợp lí) Cầu lông: (Giáo viên hướng dẫn về nhà bằng việc phân nhóm đối tượng: HS yếu luyện tập kĩ thuật di chuyển(tiến, lùi) HS khá luyện tập kĩ thuật di chuyển và đánh cầu thấp thuận tay. Từ đó:Nhiệm vụ về nhà tiết 38 học sinh luyện tập các động tác ở 2 nội dung đó được củng cố kiến thức và hình thành động tác tốt cho tiết vừa học lại vừa là cầu nối bỗ trợ kiến thức kĩ thuật động tác cho tiết 39 được hình thành dễ dàng , nhanh chóng, chuẩn xác và chắc chắn. (Để hướng dẫn tự học ở nhà có hiệu quả cao giáo viên cần chú y. ( Nghiên cứu kĩ phân phối chương trình để nắm bắt được chuỗi chương trình ( có bài tập hợp lí. ( Định luợng hợp lí thời gian trên lớp ( Nghiên cứu thêm nhiều động tác bỗ trợ để có thể áp dụng cho từng nhóm học sinh theo trình độ thể lực. ( Hướng dẫn học sinh tự học phải được bố trí theo từng nội dung. ( Có kế hoạch kiểm tra tuyên dương kịp thời phần hướng dẫn tự học của học sinh. - Sử dụng các đoạn phim, tranh ảnh, kết hợp với tường thuật của giáo viên để tạo hứng thú học tập cho học sinh, khắc sâu kiến thức môn thể dục:  Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Ấn Thành   Trường THPT Trưng Vương – Tổ Thể Dục-Quốc Phòng -11- Ngoài việc sử dụng những đoạn phim, hay những đoạn phân tích kĩ thuật, tôi cũng định hướng cho các em có thể sưu tầm thêm những đoạn phim thi đấu của các kì Olympic, Seagame... Với những đoạn phim hay sẽ giúp khơi dậy tinh thân đam mê của các em nâng cao tinh thân thể thao cao thượng và tính tích cực của bản thân. không khí buổi học bỗng trở nên tích cực. 3. Lợi ích kinh tế - xã hội: - Hầu hết HS nắm được bài và hứng thú trong tập luyện (yếu tố quan trọng nhất tạo được sự đam mê và khơi dậy tính tích cự của học sinh sự thành công của phương pháp dạy học thể dục) - Giải quyết tốt khối lượng bài tập thực hiện tốt lượng vận động, rèn luyện kỹ năng trong tiết học theo yêu cầu cải tiến phương pháp dạy học. - Qua thực tế giảng dạy cụ thể ở các lớp trong các năm học 2011 - 2012, 2012 - 2013 tôi đã thực hiện bài học trên theo hướng tích cực của các em và động viên các em tự tập luyện thêm hàng ngày để trở thành thối quen rèn luyện sức khoẻ thực hiện 2 loại hình khác nhau * Lớp 10T (2010-2011), 10A3 (2011-2012); 10A2 (2012-2013) giảng dạy theo phương pháp dạy học đổi mới phân nhóm. * Lớp 10A1 (2010-2011), 10A4 (2012-2013); 10A3 (2012-2013) giảng dạy kết hợp phương pháp dạy học đổi mới phân nhóm kết hớp phương pháp phân nhóm bài tập “ Hướng dẫn học sinh tự tập môn thể dục” Sau khi giảng dạy, tiến hành kiểm tra nhận thức và thể lực của học sinh (các lớp đều đạt kết quả như sau: *Giảng dạy phương pháp đổi mới phân nhóm ( Chưa thực hiện đề tai) Năm học Lớp 2010-2011 10T 2011-2012 10A3 2012-2013 10A2 * Giảng dạy SS 52 54 47 kết hợp Giỏi Khá Trung bình Yếu kém 32% 27,0% 41,0% 31% 28,3% 40,7% 27% 32,6% 40,4% phương pháp dạy học đổi mới nhân nhóm kết hợp phân nhóm bài tập “ Hướng dẫn học sinh tự tập môn thể dục” Năm học Lớp SS  Sáng kiến kinh nghiệm Giỏi Khá Trung bình Yếu kém GV: Nguyễn Ấn Thành   Trường THPT Trưng Vương – Tổ Thể Dục-Quốc Phòng -12- 2010-2011 10A1 56 48% 25% 27% 2011-2012 10A4 55 49% 35% 16,0% 2012-2013 10A3 52 54% 32% 14,0% So sánh số liệu kết quả trên cho thấy sự nhận thức, tư duy, tiếp thu và vận dụng kiến thức trong quá trình tự giác và hứng thú tạp luyện của học sinh có sự khác nhau : * Tỉ lệ học sinh Lớp 10T (2010-2011), 10A3 (2011-2012); 10A2 (20122013) giảng dạy theo phương pháp dạy học đổi mới phân nhóm đạt khá, giỏi thấp Lớp 10A1 (2010-2011), 10A4 (2012-2013); 10A3 (2012-2013) giảng dạy kết hợp phương pháp dạy học đổi mới phân nhóm, kết hớp phương pháp phân nhóm bài tập “ Hướng dẫn học sinh tự tập môn thể dục” So sánh kết quả khảo sát cho thấy việc giảng dạy kết hợp phương pháp giảng dạy kết hợp phương pháp dạy học đổi mới phân nhóm, kết hớp phương pháp phân nhóm bài tập “ Hướng dẫn học sinh tự tập môn thể dục” nhằm cải tiến phương pháp dạy học, giáo viên có thể phát huy tính sáng tạo trong giảng dạy, tích lũy được nhiều kinh nghiệm và khắc phục sự thiếu hụt về đồ dùng dạy học, thời tiết sân bải, giúp học sinh hứng thú học tập, góp phần nâng cao hiểu biết thông qua việc tiếp cận các nguồn thông tin đa dạng, phong phú, mục đích cuối cùng không chỉ là kết quả học tập mà còn góp phần hình thành thái độ, tư tưởng, tình cảm đúng đắn và nhân cách của học sinh trong cuộc sống.  Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Ấn Thành   Trường THPT Trưng Vương – Tổ Thể Dục-Quốc Phòng -13- C. KẾT LUẬN  Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả giảng dạy môn thể dục bằng sự kết hợp giữa phương pháp dạy học đổi mới phân nhóm và phương pháp “Hướng dẫn học xinh tự học môn thể dục”, trong quá trình giảng dạy đòi hỏi giáo viên cần tiếp tục nghiên cứu, tự thiết kế bài giảng và vận dụng linh hoạt, phù hợp trong từng tiết dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học  Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Ấn Thành   Trường THPT Trưng Vương – Tổ Thể Dục-Quốc Phòng -14- Chúng ta có thể nhận thấy rất rõ ưu điểm của việc kết hợp phương pháp giảng dạy môn thể dục bằng sự kết hợp giữa phương pháp dạy học đổi mới phân nhóm và phương pháp “Hướng dẫn học xinh tự học môn thể dục” Qua việc đổi mới khâu hướng dẫn học sinh tự học trong phương pháp mới hiện nay, đã cho thấy một kết quả đáng ghi nhận: Hình thành kĩ thuật động tác ở học sinh có chất lượng tốt hơn, chắc chắn hơn, kiến thức và khả năng thực hiện động tác nâng lên một mức đáng kể, học sinh có y thức hơn trong việc tự tập và hoàn thành những bài tập về nhà, tạo thói quen tốt cho việc rèn luyện nâng cao kĩ năng động tác. Điều đáng ghi nhận hơn cả là đa số học sinh (học sinh TB-yếu và học sinh khá-giỏi) đều hoàn thành tốt yêu cầu môn học. Chất lượng được so sánh 2 khoảng thời gian tăng lên đáng kể - Gây hứng thú trong tập luyện góp phần nâng cao hiểu biết của học sinh về kiến thức thể thao thông qua việc tiếp cận các nguồn tư liệu đa dạng, phong phú. - Tạo điều kiện cho học sinh phát huy tính tích cực, chủ động tham gia các phong trào trong nhà trường và địa phương, qua đó phát triển tính tự giác. - Hình thành thái độ, tư tưởng, tình cảm đúng đắn đối với bộ môn.Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả chất lượng ở trường phổ thông, giáo viên cần phải tạo được sự chủ động, tích cực, linh hoạt của cả người dạy và người học, thì mới có thể nâng cao nhận thức, tư duy, ghi nhớ và vận dụng kiến thức của học sinh, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2.Kiến nghị Theo nội dung cũng như yêu cầu phương pháp mới hiện nay, điều kiện sân tập chưa đáp ứng được, trang thiết bị dụng quá hạn chế, một số trang thiết bị cung cấp kém chất lượng, không phù hợp với hình thái học sinh đã ảnh hưởng rất lớn đến việc giảng dạy. Nhà trường cũng như các cấp chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.Vậy để thực hiện tốt hiệu quả giáo dục nói chung và môn thể dục nói riêng,khâu bố trí và xây dựng khu tập thể dục ở trường là hết sức cần thiết, nhà trường cũng như  Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Ấn Thành   Trường THPT Trưng Vương – Tổ Thể Dục-Quốc Phòng -15- cơ quan có chức năng cần trang bị tốt hơn nữa trang thiết bị dụng cụ để có thể tổ chức một giờ học đáp ứng được yêu cầu và nội dung.. Trên đây là một vài kinh nghiệm của bản thân trong quá trình kết hợp phương pháp dạy học truyền thống, phương pháp liên môn và ứng dụng công nghệ thông tin, chắc chắn rằng còn rất nhiều hạn chế và thiếu sót, rất mong các bạn đồng nghiệp, các nhà quản ly chuyên môn chân tình đóng góp y kiến, bổ sung để bản thân tôi tiếp tục học hỏi, rút kinh nghiệm và hoàn thiện, nhằm vận dụng tốt hơn trong quá trình giảng dạy trong những năm học tới, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy của người giáo viên thể dục ở trường THPT hiện nay.  Sáng kiến kinh nghiệm GV: Nguyễn Ấn Thành   Trường THPT Trưng Vương  Sáng kiến kinh nghiệm – Tổ Thể Dục-Quốc Phòng -16- GV: Nguyễn Ấn Thành 
- Xem thêm -