Tài liệu Skkn tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở tin học – ngoại ngữ

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10578 tài liệu

Mô tả:

1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Mã số: ................................ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Người thực hiện: PHẠM VĂN LONG Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý giáo dục:  Phương pháp dạy học bộ môn:  Phương pháp giáo dục:  Lĩnh vực khác:  Có đính kèm:  Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh Năm học: 2011-2012 Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long  Hiện vật khác 2 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: Phạm Văn Long 2. Ngày tháng năm sinh: 02/03/1973 3. Giới tính: Nam 4. Địa chỉ: 25/17 tổ 6, khu phố 6 phường Tam Hiệp, Biên Hòa. 5. Điện thoại: 3842467(CQ) 6. E-mail: vanlong.gdtx@dongnai.edu.vn 7. Chức vụ: Chuyên viên 8. Đơn vị công tác: Phòng Giáo dục thường xuyên – Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất: Đại học - Năm nhận bằng: 2005 - Chuyên ngành đào tạo: Tin học III.KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy Tin học Số năm có kinh nghiệm: 15 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: + Năm 2008: Phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình + Năm 2010: Kinh nghiệm sử dụng SSM Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long 3 Tên sáng kiến kinh nghiệm: TẬP CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ CẤP PHÉP CƠ SỞ TIN HỌC – NGOẠI NGỮ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Đồng Nai là địa phương có nhiều khu công nghiệp tập trung lớn, thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước cũng như nguồn nhân lực, phần lớn là lực lượng lao động trẻ từ mọi miền của đất nước hội tụ về đây lập nghiệp, đáp ứng nguồn nhân lực cho yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về các mặt kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở giáo dục gồm các cấp học, bậc học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), trung tâm học tập cộng đồng; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm dạy nghề, trung tâm tin học, ngoại ngữ cơ sở tin học ngoại ngữ... đã liên tục được củng cố, phủ khắp địa bàn tỉnh Đồng Nai. Góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, phải kể đến sự đóng góp to lớn của ngành học GDTX. Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và tình hình thực tế của địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã quản lý, chỉ đạo các trung tâm, cơ sở tin học, ngoại ngữ hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân. Việc thẩm định hồ sơ và tiến hành cấp phép cho các cơ sở dạy Tin học, Ngoại ngữ so với các năm trước đã có nhiều thay đổi dẫn đến cần thiết kế và biên soạn “Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ” giúp cho nhà đầu tư thuận lợi hơn trong việc lập hồ sơ xin mở cơ sở . Hai năm qua bản thân tôi được phân công tiếp nhận hồ sơ xin mở cơ sở Tin học, Ngoại ngữ, sơ duyệt, chuẩn bị các loại hồ sơ cần thiết và trình ban xét duyệt để tiến hành cấp phép cho các cơ sở. Căn cứ các hướng dẫn của Bộ và các các loại hồ sơ mang tính nghiệp vụ được Sở triển khai thực hiện trong thời gian trước đây đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức hoặc cá nhân đầu tư mở cơ sở. tôi đã thực hiện việc biên thiết kế và biên soạn “Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ”. Các biểu mẫu nói trên được cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp và đã áp dụng trong công việc thẩm định hồ sơ và tiến hành cấp phép cho các cơ sở dạy Tin học ứng dụng, Ngoại ngữ thực hành do Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai cấp. II. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: 1. Thuận lợi - Việc hướng dẫn các thủ tục liên quan đến hồ sơ xin mở cơ sở giảng dạy Tin học ứng dụng – Ngoại ngữ thực hành cũng như tiếp nhận hồ sơ của cơ sở trên Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long 4 là việc làm hàng ngày nên về cơ bản công tác nghiệp vụ đã được các bộ phận, cá nhân liên quan đã có kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện. - Bộ đã có quy chế về thành lập trung tâm Tin học, Ngoại ngữ. - Việc thông tin giữa Sở với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin mở cơ sở giảng dạy Tin học – Ngoại ngữ thông qua trang web của Sở, email, điện thoại được thực hiện thông suốt và kịp thời qua đó đã có giúp cho việc hướng dẫn các thủ tục cấp phép cho cơ sở được nhiều thuận lợi. 2. Khó khăn Việc hoàn thành thủ tục cấp phép đầy đủ theo quy định lại luôn bị áp lực lớn về tiến độ, thời gian, tính chính xác trong các khâu thực hiện từ việc đăng ký tên cơ sở; thẩm định điều kiện về cơ sở vật chất, thẩm định về người đại diện cơ sở, giáo viên, trang thiết bị phục vụ dạy … Hồ sơ xin cấp phép của các cơ sở đa dạng và phức tạp địa điểm ở khắp các huyện trong tỉnh người làm hồ sơ thiếu sót nhiều thường phải điều chỉnh bổ sung. Nhân sự của Phòng GDTX do phải song song giải quyết nhiều công tác: như tham gia công tác sao in đề thi, thực hiện các công tác chuyên môn của lĩnh vực tin học, ngoại ngữ, xã hội học tập… nên việc tham gia chuẩn bị cho các kỳ cấp phép đôi lúc gặp nhiều khó khăn. III. NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lý luận: - Căn cứ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 05/03/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai. - Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. - Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên. - Căn cứ Chỉ thị 46/CT.UBT ngày 01/9/1993 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường quản lý hoạt động dạy nghề dân lập, tư thục và các trung tâm tin học, ngoại ngữ tại chức. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng của sáng kiến kinh nghiệm là cải và vận dụng các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cô sở Tin học, Ngoại ngữ để hướng dẫn chủ cơ sở xin thành lập và quản Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long 5 lý hồ sơ hiệu quả, nhanh gọn nhằm duy trì, phát triển phong trào ngày càng rộng lớn và đi sâu vào chất lượng, giúp người học có cơ hội thật sự tiến bộ về mọi mặt. 3. Biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và tình hình thực tế của địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai trong những năm qua vừa qua đã cấp phép cho trên 130 các cơ sở tin học, ngoại ngữ đi vào hoạt động nghiêm túc và đúng quy chế. Công tác chuẩn bị cho các kỳ cấp phép hàng tháng đã được các bộ phận của Sở và các bộ phận liên quan chuẩn bị chu đáo. Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ phục vụ cho các cơ sở cũng đã được điều chỉnh, bổ sung và được in ấn, triển khai thực hiện. a. Về hoạt động của Cơ sở: Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai (Sở) cấp giấy phép cho các cá nhân có nhu cầu thành lập các cơ sở tin học, ngoại ngữ hoặc tin học và ngoại ngữ (Cơ sở) trên điạ bàn tỉnh. Việc cấp giấy phép được thực hiện vào cuối mỗi tháng. Giấy phép có thời hạn 1 năm hoặc dài hạn. Các Cơ sở tự chủ hoạt động trong các lĩnh vực được ghi cụ thể trong giấyphép. Đối với các hoạt động ngoài lĩnh vực cho phép, các Cơ sở muốn thực hiện cần có sự chấp thuận của Sở và các cơ quan chức năng có liên quan. Cơ sở có chức năng giảng dạy các nội dung sau: - Chương trình tin học ứng dụng, ngoại ngữ thực hành (tiếng Anh, tiếng Hoa…) theo chuẩn trình độ ABC do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; - Chương trình tiếng Anh Cambridge; - Các chương trình tin học, ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn (học để lấy kiến thức, không cấp chứng chỉ, bằng cấp…) Cơ sở không có các chức năng như: - Giảng dạy các trình độ trên chuẩn ABC; - Tổ chức thi cấp chứng chỉ; - Tự cấp chứng chỉ; - Liên kết với các trung tâm, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học để tổ chức giảng dạy, thi, cấp chứng chỉ, quy đổi chứng chỉ… Việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ABC, chứng chỉ Cambridge sẽ do Sở tổ chức theo kế hoạch hàng năm. Kế hoạch này được thông báo trước đến các Cơ Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long 6 sở. Khi được cấp giấy phép, đi vào hoạt động, Cơ sở phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, thực hiện chế độ sổ sách kế toán và nghĩa vụ thuế theo quy định của ngành thuế. b. Về hồ sơ cấp phép: Cá nhân có nhu cầu xin thành lập cơ sở phải lập 3 bộ hồ sơ theo mẫu kèm theo các giấy tờ liên quan. “Hồ sơ cấp phép dạy”: cần ghi rõ nội dung: giảng dạy tin học, ngoại ngữ hoặc tin học và ngoại ngữ trình độ ABC. “Tên đơn vị”: thống nhất thực hiện như sau: TIN HỌC CƠ SỞ NGOẠI NGỮ + TÊN RIÊNG TIN HỌC – NGOẠI NGỮ Tên riêng: Tên riêng của đơn vị phải sử dụng tiếng Việt, không viết tắt, không gây ngộ nhận và không trùng với tên các cơ sở đã được Sở cấp phép. “Chủ Cơ sở”: là cá nhân có có nhiệm vụ điều hành, tổ chức hoạt động tại Cơ sở và là người chịu trách nhiệm trước Sở về toàn bộ các hoạt động của Cơ sở mình phụ trách. Chủ Cơ sở phải là người có trình độ đại học và không là công chức, viên chức. Người đứng tên Chủ Cơ sở chỉ đứng tên làm chủ một cơ sở duy nhất. Đới với các Cơ sở được thành lập trong các trường học do Sở quản lý, Chủ Cơ sở phải nhất thiết là hiệu trưởng nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc điều hành, quản lý. “Xin dạy”: ghi theo một trong ba nội dung sau:  Dạy tin học ứng dụng  Dạy ngoại ngữ thực hành  Dạy tin học ứng dụng và ngoại ngữ thực hành. “Địa điểm”: là địa chỉ của Cơ sở, cần ghi cụ thể số nhà, tổ, khu phố (ấp), phường (xã), huyện (thành phố, thị xã). “Đơn xin cấp phép dạy”: ghi rõ dạy tin học ứng dụng, ngoại ngữ thực hành hoặc tin học ứng dụng và ngoại ngữ thực hành. Đơn xin phép phải do Chủ Cơ sở lập và phải có xác nhận của UBND xã (phường) nơi Chủ Cơ sở cư trú và Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện). - UBND cấp xã (phường) nơi Chủ Cơ sở cư trú xác nhận về việc cư trú, việc chấp hành pháp luật của Chủ Cơ sở. - Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện: xác nhận về điều kiện cơ sở Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long 7 vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động, vị trí của Cơ sở. Riêng đối với địa bàn thành phố Biên Hòa và các trường trực thuộc Sở, Sở sẽ trực tiếp kiểm tra các điều kiện này. “Danh sách ban điều hành và nhân viên của đơn vị”: là danh sách trích ngang các thành viên làm nhiệm vụ quản lý, điều hành và giúp việc tại Cơ sở. Tùy theo quy mô, Cơ sở có thể có những chức danh: Chủ cơ sở, phụ trách chuyên môn (tin học, ngoại ngữ), kế toán, thủ quỹ, nhân viên văn phòng… “Đội ngũ giáo viên giảng dạy tại đơn vị”: là danh sách trích ngang các thành viên làm nhiệm vụ giảng dạy tại Cơ sở. Tùy theo quy mô, Cơ sở có thể có một hoặc nhiều giáo viên. Yêu cầu về trình độ: Giáo viên phải có trình độ chuyên môn từ cao đẳng sư phạm đúng chuyên ngành trở lên (cao đẳng sư phạm tin học, cao đẳng sư phạm tiếng Anh … ). Đối với người dự kiến làm giáo viên có trình độ cao đẳng đúng chuyên ngành trở lên (không tốt nghiệp trường sư phạm) thì cần có thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Đối với với giáo viên là người nước ngoài cần có các loại hồ sơ sau (bản sao có công chứng): hộ chiếu, thị thực, giấy phép lao động, văn bằng chứng chỉ. Chủ Cơ sở cần tổ chức ký hợp đồng lao động với các giáo viên theo đúng quy định của pháp luật. 1 “Bảng kê về cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học”: là danh sách các cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Cơ sở. Tùy theo quy mô, Cơ sở có thể trang bị các điều kiện cơ sở vật chất khác nhau nhưng tối thiểu phải có: - Đối với dạy ngoại ngữ: phòng làm việc, phòng học có điện tích từ 20 m 2 trở lên, các phương tiện nghe nhìn (tivi, đèn chiếu, cassette, băng đĩa…), đèn, quạt (máy lạnh), bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy. - Đối với dạy tin học: phòng làm việc, phòng máy có từ 25 máy tính trở lên được kết mạng nội bộ, đèn, quạt (máy lạnh), bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh, thiết bị phòng cháy chữa cháy. - Đối với mỗi loại phòng, thiết bị, cần ghi rõ số lượng, chất lượng (tính theo tỷ lệ %), diện tích và nguồn sở hữu (Cơ sở tự trang bị, thuê mướn…). Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long 8 “Kế hoạch và chương trình giảng dạy”: Chủ Cơ sở cần thiết kế các lớp học dự kiến mở tại cơ sở. Mỗi dạng lớp cần mô tả chi tiết các nội dung như: sử dụng giáo trình nào để giảng dạy, tổng thời gian học của lớp, lịch học cụ thể vào các ngày nào trong tuần, từ mấy giờ đến mấy giờ, tổng số tiết học lý thuyết, thực hành. Cơ sở có thể sử dụng giáo trình của các đơn vị khác hoặc giáo trình tự biên soạn để giảng dạy, nội dung phải đảm bảo các kiến thức tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình độ tin học ứng dụng, ngoại ngữ thực hành (tiếng Anh, tiếng Hoa). Việc sử dụng tài liệu của các đơn vị khác để giảng dạy, Cơ sở cần có sự chấp thuận của tác giả và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các vấn đề tranh chấp mang tính bản quyền của tài liệu. “Kế hoạch thu, chi học phí”: là dự toán kinh phí hoạt động của Cơ sở. Chủ Cơ sở cần chủ động xây dựng mức thu, mức chi của Cơ sở mình phụ trách nhằm đảm bảo điều kiện để hoạt động và phát triển. Mức thu, chi mang tính thời điểm, có thể thay đổi thời gian. c. Về các giấy tờ đính kèm: STT Đối tượng Hồ sơ cần có Hộ khẩu Bằng Đại học (trở lên) - Chủ Cơ sở 1 Sơ yếu lý lịch Ảnh 3x4 cm - Chủ Cơ sở trong Quyết định thành lập trường các trường do Sở quản lý Quyết định bổ nhiệm 2 3 4 Giáo viên Văn bằng chứng chỉ theo qui định Tài sản (nhà của Giấy chứng nhận quyền sở hữu Chủ Cơ sở) nhà đất mang tên Chủ Cơ sở Hợp đồng thuê nhà có thời gian Tài sản (nhà thuê) từ 6 tháng trở lên, có xác nhận của cơ quan chức năng Chương trình Bộ giáo trình sử dụng giảng dạy (tự biên soạn) Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long Số Ghi chú lượn Bản sao có 3 công chứng Bản sao có 3 công chứng Bản sao có 3 công chứng Bản sao có 3 công chứng Bản sao có 3 công chứng Bản sao có 3 công chứng Bản sao có 3 công chứng 3 Bản sao có công chứng 3 Bản chính 1 Bản sao 9 Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ bao gồm: - Trang bìa hồ sơ cấp phép dạy - Đơn xin cấp phép dạy ( có xác nhận của xã phường nơi cư trú, phòng GD cấp huyện) - Danh sách ban điều hành và nhân viên - Bảng kê cơ sở vật chất phục vụ dạy và học - Bảng kế hoạch thu chi của cơ sở - Danh sách giáo viên ( kèm theo văn bằng phô tô có công chứng) - Sơ yếu lý lịch của người chủ cơ sở (theo mẫu của công an có xác nhận của công an phường xã nơi cư trú) - Hợp đồng thuê cơ sở vật chất có xác nhận của tư pháp - Bản sao văn bằng có công chứng của chủ cơ sở, nhân viên, giáo viên - Bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân của chủ cơ sở có công chứng Thiết kế chi tiết các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ như sau: Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long 10 .............................................. .......................................... .............................................. .......................................... Ị TÊN ĐƠN V : ................................................................................... TÊN CHỦ CƠ ............................................................................ SỞ: XIN DẠY: ......................................................................................... ........................................................................................................... TẠI ĐỊA ĐIỂM: ................................................................................ ........................................................................................................... ĐIỆN THOẠI:* VĂN PHÒNG: ....................................................... * NHÀ RIÊNG: ......................................................... Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long 11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ảnh 3x4 ĐƠN XIN CẤP PHÉP DẠY ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kính gửi: GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Tôi tên là: ................................................................Năm sinh:....................... Hộ khẩu thường trú tại : .................................................................................. ..................................................................................................................................... Nay tôi làm đơn này kính xin Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đồng Nai cho phép tôi được mở lớp dạy .................................................................................................... theo nội dung chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành. Nếu được quý Sở cấp phép, tôi xin chịu trách nhiệm trước Nhà nước về mọi hoạt động của đơn vị mình, nghiêm chỉnh chấp hành qui định của Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đồng Nai. ……………….,Ngày………tháng……. năm 20……. Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Xác nhận của UBND xã (phường) hoặc của nhà trường Ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long 12 DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH VÀ NHÂN VIÊN CỦA ĐƠN VỊ (Kèm theo lý lịch trích ngang của từng thành viên) STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Văn Chuyên hóa môn Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long Chức vụ Ghi chú 13 ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TẠI ĐƠN VỊ (Kèm theo bản sao văn bằng chuyên môn có công chứng) STT Họ và tên Năm sinh Dạy môn Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long Trình độ chuyên môn Nơi công tác Địa chỉ cư ngụ Số điện thoại (nếu có) 14 BẢNG KÊ VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ VIỆC DẠY VÀ HỌC A. CÁC LOẠI PHÒNG: Loại 2 Số lượng Diện tích (m ) Số lượng Chất lượng (%) Nguồn sở hữu Ghi chú Phòng làm việc Phòng học lý thuyết Phòng Lab (Ngoại ngữ) Phòng thực hành (Tin học) … B. TRANG THIẾT BỊ Loại Bàn, ghế giáo viên Bàn ghế học sinh Bảng Đèn Quạt Máy vi tính Tivi Dầu Video Máy Cassette Thiết bị PCCC … Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long Nguồn sở hữu Ghi chú 15 KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY Dạng lớp Giáo trình Thời gian học Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long Lịch học Tổng số tiết học Ghi chú Lý thuyết Thực hành 16 KẾ HOẠCH THU CHI HỌC PHÍ (Tính theo học phí của từng học viên) STT Dạng lớp Thu (đ) Tháng Khóa Khấu hao máy móc Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long Nhà, điện Chi (tính theo %) Tiền Hành Học lương chánh liệu Quảng Phí quản cáo lý 0,5% … Ghi chú 17 IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học - Ngoại ngữ đã được triển khai thực hiện trong năm qua. Về cơ bản đã đáp ứng cho hoạt động cấp phép dạy cho các chủ cơ sở có nhu cầu mở cơ sở. Việc sử dụng tập các biểu mẫu hồ sơ phục vụ cấp phép cơ sở Tin học - Ngoại ngữ đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thẩm định và quản lý hồ sơ của các cơ sở. V. KẾT LUẬN Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học - Ngoại ngữ nêu trên sẽ được tiếp tục điều chỉnh và bổ sung nhằm hoàn thiện hơn nữa, góp phần tích cực cho công tác quản lý hồ sơ cấp phép cho các cơ sở dạy Tin học, Ngoại ngữ tại tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. Rất mong nhận được sự góp ý của quý đồng nghiệp. Người thực hiện Phạm Văn Long . Skkn: Tập các biểu mẫu hồ sơ cấp phép cơ sở Tin học – Ngoại ngữ Người thực hiện: Phạm Văn Long
- Xem thêm -