Tài liệu Skkn sinh học 7

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SKKN :Một vài biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) ở bộ môn sinh học 7 I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1/ Đặt vấn đề Dạy và học là hai hoạt động sư phạm nhằm mục đích truyền thụ kiến thức của xã hội loài người từ người này sang người khác. Nhằm giáo dục giữa con người với con người, đưa tri thức là ngọn đuốc sáng, là cầu nối giữa các thế hệ văn minh của xã hội loài người. Cùng với các nước khác trên Thế giới, Việt Nam đã và đang phát triển theo hướng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Muốn Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước thì điều không thể thiếu là phải nhanh chóng tiếp thu những thành tựu khoa học và kỹ thuật hiện đại của Thế giới. Một đất nước phát triển đòi hỏi người lao động phải có phẩm chất nhân cách phù hợp với yêu cầu xã hội: có tinh thần trách nhiệm, phải năng động sáng tạo, có kỹ năng giao tiếp,… đây cũng là vấn đề Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm. Như Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã nói “Quá trình đổi mới giáo dục gắn liền với sự phát triển của đất nước”. Chính vì vậy, đòi hỏi người giáo viên phải nghiên cứu, tìm tòi học hỏi đề ra những biện pháp tích cực trong quá trình giảng dạy nhằm đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh. Sinh học là một môn khoa học có ở trường phổ thông, được thiết kế chủ yếu theo logic môn học (theo trình tự: Thực vật – Động vật – Giải phẫu sinh lý người và vệ sinh – Di truyền). Ở lớp 7 học sinh sẽ được tìm hiểu về giới động vật, trong phân môn này các em được nghiên cứu về tất cả động vật trên Trái Đất, sự quan hệ của chúng đối với môi trường và đời sống con người. Đây là môn học có nhiều ứng dụng trong thực tế cuộc sống, gần gũi với kinh nghiệm, hiểu biết của học sinh. Đặc biệt ở môn này giúp các em mô tả được hình thái, cấu tạo cơ thể động vật thông qua các đại diện trong mỗi ngành, mỗi lớp và hiểu được vai trò của mỗi động vật đại diện. Bản thân tôi được phân công giảng dạy bộ môn này, tôi nhận thấy phải làm sao để giúp các em nắm được kiến thức sinh học đầy đủ thì sẽ giúp các em hứng thú học tập, yêu thích thiên nhiên, say mê nghiên cứu sinh học nói chung và động vật nói riêng, đồng thời giáo dục hướng nghiệp cho các em. Là giáo viên dạy môn sinh học, tôi rất quan tâm đến vấn đề này. Chính vì thế, tôi đi vào nghiên cứu đề tài: “Một vài biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) ở bộ môn sinh học 7”. 2/ Mục đích đề tài Nhằm giúp học sinh nhớ bài lâu, tiếp thu kiến thức dễ dàng, phát huy tư duy của học sinh và khắc sâu kiến thức hơn trong Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) thông qua đó cũng -------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Thị Thu Hồng Trang 1 SKKN :Một vài biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) ở bộ môn sinh học 7 giúp học sinh học tốt hơn các lớp khác có liên quan như: Lớp Bò sát, Lớp Chim, Lớp Thú và đề ra biện pháp bảo vệ động vật. 3/ Lịch sử đề tài Qua một thời gian dạy lớp, tôi nhận thấy phải làm sao để giúp các em nắm được kiến thức sinh học đầy đủ thì sẽ giúp các em hứng thú học tập, yêu thích thiên nhiên, say mê nghiên cứu sinh học, đồng thời có ý thức bảo vệ động vật có ích và giáo dục hướng nghiệp cho các em. Vì vậy đầu năm học 2013 – 2014 tôi quyết định nghiên cứu đề tài “Một vài biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) ở bộ môn sinh học 7”. 4/ Phạm vi đề tài Có thể có nhiều biện pháp để giúp học sinh hứng thú học tập Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) ở bộ môn sinh học 7 nhưng với đề tài này tôi chỉ nghiên cứu chủ yếu một vài biện pháp như: hình thành cho học sinh có thói quen học tập bộ môn một cách học khoa học, vận dụng kiến thức lý thuyết để giải thích các hiện tượng trong thực tế cuộc sống; tạo sự hứng thú học tập, kích thích sự tìm tòi khoa học của học sinh và được thực hiện trong năm học 2013 – 2014 ở học sinh lớp 7A1, 7A2 trường THCS Bình Tân. -------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Thị Thu Hồng Trang 2 SKKN :Một vài biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) ở bộ môn sinh học 7 II/ NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM 1/ Thực trạng đề tài Theo chỉ đạo chung của ngành: Lấy học sinh làm trung tâm cho việc dạy, giáo viên là người hướng dẫn, học sinh phải tự tìm tòi kiến thức thông qua giáo viên. Với sự chỉ đạo đó thì việc giúp học sinh chuẩn bị tốt các bài trong chương VI nói chung và lớp Lưỡng cư nói riêng đóng vai trò rất quan trọng.  Qua những năm giảng dạy ở trường, tôi đã theo dõi và nhận thấy việc vận dụng kiến thức lý thuyết để giải thích hiện tượng thực tế rất chậm và đề ra biện pháp bảo vệ các loài động vật chưa đạt hiệu quả cao. Cụ thể qua bài kiểm tra 15 phút trong năm học 2011 – 2012 và năm học 2012 – 2013, kết quả như sau: * Năm học 2011 – 2012 Lớp 7A1 7A2 CỘNG Sỉ số 27 27 54 Giỏi SL TL% 5 18,5 6 22,2 11 20,4 Khá SL TL% 8 29,7 4 14,8 12 22,2 Trung bình SL TL% 7 25,9 9 33,3 16 29,6 Yếu SL TL% 7 25,9 8 29,7 15 27,8 Khá SL TL% 7 28 6 22,2 13 25 Trung bình SL TL% 9 36 10 37,1 19 36,5 Yếu SL TL% 4 16 5 18,5 9 17,3 * Năm học 2012 – 2013 Lớp 7A1 7A2 CỘNG Sỉ số 25 27 52 Giỏi SL TL% 5 20 6 22,2 11 21,2  Kết quả của 2 năm học trước cho thấy tỉ lệ học sinh có điểm yếu trong năm học 2011 – 2012 là 27,8 %, năm học 2012 – 2013 là 17,3 %. Nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ học sinh có điểm yếu là do học sinh:  Chưa nắm vững kiến thức của bài học.  Chưa có ý thức tự giác chuẩn bị bài theo kế hoạch hướng dẫn của giáo viên trước khi đến lớp, dẫn đến không hiểu bài.  Chưa thật sự hứng thú với môn học.  Nhìn lại kết quả trên và cũng để tìm hiểu việc chuẩn bị bài ở nhà của học sinh, sự hứng thú trong học tập, khả năng tự nhận thức của học -------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Thị Thu Hồng Trang 3 SKKN :Một vài biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) ở bộ môn sinh học 7 sinh về việc vận dụng kiến thức lý thuyết để giải thích hiện tượng thực tế, từ đó đề ra biện pháp bảo vệ động vật có ích như thế nào để đạt hiệu quả nên tôi tiến hành khảo sát qua bài kiểm tra 15 phút với nội dung kiến thức bài 37 “Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư”ở học kỳ II năm học 2013 – 2014 ở lớp 7 A1, 7A2 trường THCS Bình Tân gồm 52 học sinh với học lực khác nhau, kết quả như sau: Lớp 7A1 7A2 CỘNG Sỉ số 26 26 52 Giỏi SL TL% 6 23,1 4 15,4 10 19,2 Khá SL TL% 6 23,1 5 19,2 11 21,2 Trung bình SL TL% 9 34,6 12 46,2 21 40,4 Yếu SL TL% 5 19,2 5 19,2 10 19,2  Từ những số liệu trên cho thấy tỉ lệ học sinh yếu qua bài kiểm tra 15 phút (học kỳ II) kết quả khảo sát đầu học kỳ II năm học 2013 – 2014 là 19,2 %.  Như vậy, qua quá trình tìm hiểu thực tế cho thấy nguyên nhân là:  Một phần do tiết dạy kém hấp dẫn, không phong phú sinh động.  Chưa nắm vững kiến thức từng bài.  Không có ý thức tự giác chuẩn bị bài theo kế hoạch hướng dẫn của giáo viên trước khi đến lớp dẫn đến không hiểu bài.  Không hứng thú học tập bộ môn và kết quả kiểm tra tỉ lệ học sinh yếu là 19,2 %.  Do học sinh có thói quen tiếp thu kiến thức thụ động từ phía giáo viên.  Phương tiện dạy học đã cải thiện nhưng chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu giảng dạy như thiếu tranh minh họa bài 37 “Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư”. 2/ Nội dung cần giải quyết Từ những nguyên nhân trên và nhìn lại kết quả công tác, tôi nhận thấy rằng muốn cho học sinh học tốt Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư), đồng thời yêu thích bộ môn, say mê hướng thú trong học tập, thích nghiên cứu, tìm hiểu thông tin và giải thích hiện tượng thực tế cuộc sống, từ đó tự đề ra biện pháp bảo vệ động vật có ích và chất lượng bộ môn đạt kết quả cao tôi cần tập trung giải quyết các nội dung sau: - Một là, giúp các em nắm vững kiến thức từng bài qua sự chuẩn bị bài kỹ ở dưới sự hướng dẫn của giáo viên bằng cách phát phiếu gợi ý cho học sinh sau mỗi tiết học. -------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Thị Thu Hồng Trang 4 SKKN :Một vài biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) ở bộ môn sinh học 7 - Hai là, hình thành thói quen có cách học khoa học vận dụng kiến thức lý thuyết để giải thích các hiện tượng trong thực tế cuộc sống. - Ba là, tạo sự say mê, hứng thú học tập, kích thích sự tìm tòi khoa học của học sinh. 3/ Biện pháp giải quyết: Nhằm tạo điều kiện cho các em có sự tìm tòi, khám phá giúp học sinh hứng thú trong học Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) và vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tế có liên quan để từ đó có biện pháp bảo vệ động vật có ích tôi cần: 3.1/ Giúp các em nắm vững kiến thức từng bài qua sự chuẩn bị bài kỹ ở nhà cùng với sự tìm hiểu thực tế dưới sự hướng dẫn của giáo viên bằng cách phát phiếu gợi ý cho học sinh sau mỗi tiết học. Nhằm giúp học sinh xây dựng kế hoạch học tập ở nhà hàng ngày nói chung cũng như có cách học tập bộ môn sinh học nói riêng có hiệu quả, tôi chú trọng: - Dành thời lượng thích hợp để hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài tự học ở nhà cho tiết học sau đạt kết quả tốt. - Phát huy việc tự học ở nhà của học sinh, để giờ học trên lớp đạt hiệu quả: + Đặt vấn đề, câu hỏi gợi mở để học sinh trả lời trên cơ sở tự học, tự tìm hiểu trước ở nhà. + Khuyến khích học sinh có sự chuẩn bị bài ở nhà tốt bằng hình thức tuyên dương, tặng một bông hoa sinh học hoặc cho điểm nếu học sinh trả lời đúng và hay.  Ví dụ qua bài 35“Ếch đồng”  Chuẩn bị mẫu vật tốt được cộng điểm cho nhóm.  Đối với bài này, tôi gợi ý cho học sinh qua phiếu học tập ở cuối tiết trước. Phiếu học tập Phần I / Đời sống Dựa vào thông tin SGK trang 113, trả lời các câu hỏi sau: - Nơi sống của ếch đồng ở đâu? Thường gặp ếch đồng vào mùa nào? .................................................................................................... - Thời gian kiếm ăn vào lúc nào? .................................................................................................... - Thức ăn của ếch là gì? .................................................................................................... - Ếch có hiện tượng gì? Nhiệt độ cơ thể? .................................................................................................... -------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Thị Thu Hồng Trang 5 SKKN :Một vài biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) ở bộ môn sinh học 7 Phần III/ Sinh sản và phát triển Dựa vào thông tin SGK trang 114, trả lời các câu hỏi sau: - Ếch đồng sinh sản vào mùa nào? .................................................................................................... - Đến mùa sinh sản, ở ếch có hiện tượng gì? .................................................................................................... - So sánh sự thụ tinh của ếch với sự thụ tinh của cá? .................................................................................................... - Vì sao sự thụ tinh của ếch gọi là thụ tinh ngoài? .................................................................................................... 3.2/ Hình thành thói quen có cách học khoa học vận dụng kiến thức lý thuyết để giải thích các hiện tượng trong thực tế cuộc sống.  Để học sinh rút ra được những kiến thức trọng tâm của bài đồng thời các em vận dụng được kiến thức thức lý thuyết để giải thích các hiện tượng trong thực tế cuộc sống và khắc sâu kiến thức hơn.  Ví dụ qua bài 35“Ếch đồng” Phần II / Cấu tạo ngoài và di chuyển Trong tiết dạy tôi cho học sinh giải thích hiện tượng thực tế: Hãy giải thích vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước và bắt mồi về đêm? Như vậy học sinh có thể dựa vào kiến thức mục II trang 114 ở sách giáo khoa để giải thích hoặc hiểu biết của bản thân trong thực tế để giải thích.  Ví dụ qua bài 37 “Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư”. Phần IV / Vai trò của Lưỡng cư Trong tiết dạy tôi cho học sinh giải thích hiện tượng thực tế: Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày? Học sinh dựa hiểu biết của bản thân trong thực tế để giải thích.  Như vậy, với việc hướng dẫn kỹ cho học sinh tìm hiểu những kiến thức của bài đã giúp cho tiết học trở nên sinh động, học sinh dễ tiếp thu bài học và cũng đã vận dụng kiến thức lý thuyết để giải thích các hiện tượng trong thực tế cuộc sống. 3.3/ Tạo sự say mê, hứng thú học tập, kích thích sự tìm tòi khoa học của học sinh.  Nhằm động viên khuyến khích các em học tốt, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, tạo không khí lớp học sôi động. Tôi hướng dẫn học sinh với nhiều hình thức học tập phong phú, ví dụ như để kiểm tra sự chuẩn bị của các em tôi tổ chức cho các em thi đua lẫn nhau giữa các nhóm. Có như thế sẽ giúp các em học yếu hoặc lười học có hứng -------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Thị Thu Hồng Trang 6 SKKN :Một vài biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) ở bộ môn sinh học 7 thú học tập bộ môn, các em sẽ tự tin, mạnh dạn hơn khi phát biểu ý kiến trước nhóm, trước tập thể lớp để xây dựng bài và rút ra kết luận khoa học. Cụ thể: + Ví dụ bài 36 Thực hành: “Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ” Tôi yêu cầu học sinh chuẩn bị tốt mẫu vật được cộng điểm thực hành cho mỗi nhóm và có sự thi đua giữa các nhóm. + Sưu tầm tranh ảnh minh họa về lợi ích của Lưỡng cư. + Yêu cầu học sinh sưu tầm tranh ảnh liên quan đến bài 37“Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư” sẽ được cộng điểm vào bài thực hành. + Phối hợp với GVCN, TPT tổ chức cho học sinh thi đua, thi tìm hiểu kiến thức môn Sinh trong sinh hoạt ngoại khóa: (Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Vui để học trong giờ sinh hoạt dưới cờ hàng tuần, …)  Từ đó, các em có được sự hứng thú trong học Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) và cũng như các lớp khác trong ngành Động vật có xương sống như lớp Bò sát, lớp Chim, lớp Thú và có ý thức bảo vệ tốt động vật có ích đồng thời thúc đẩy các em yêu thích bộ môn Sinh học hơn. Như thế tiết học trở nên sinh động hơn, tạo điều kiện cho các em giúp đỡ nhau cùng học tập và cùng tiến bộ, được trao đổi – học hỏi kinh nghiệm của nhau từ đó các em không còn e dè, nhút nhát. 4/ Kết quả chuyển biến: Với việc hình thành cho học sinh thói quen có cách học khoa học vận dụng kiến thức lý thuyết để giải thích các hiện tượng trong thực tế cuộc sống, nắm vững kiến thức về Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư). Tôi nhận thấy các em đã có ý thức chủ động tìm hiểu kiến thức, tích cực trong học tiết học trở nên thoải mái và sinh động hơn. Qua một số tiết trong Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư). Tôi đã hướng dẫn học sinh chuẩn bị kỹ bài mới ở nhà, kết hợp việc tổ chức trao đổi nhóm trong giờ học, dẫn dắt các kiến thức thực tế cuộc sống,… thì kết quả học tập của các em có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Cụ thể qua bài kiểm tra 15 phút với những kiến thức liên quan đến bài 37 “Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư”. Kết quả đạt được như sau: Lớp 7A1 Sỉ số 26 Giỏi SL TL% 17 65,4 Khá SL TL% 4 15,4 Trung bình SL TL% 5 19,2 Yếu SL TL% 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Thị Thu Hồng Trang 7 SKKN :Một vài biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) ở bộ môn sinh học 7 7A2 CỘNG 26 52 12 29 46,2 55,8 7 11 26,9 21,2 7 12 26,9 23 0 0 0 0 Như vậy, học sinh có điểm khá – giỏi có tăng lên, học sinh điểm yếu giảm rõ rệt trong năm học 2011 – 2012 là 27,8 %, năm học 2012 – 2013 là 17,3 % và đầu học kỳ II năm học 2013 – 2014 là 19,2 % (khảo sát), điểm kiểm tra chính thức tỉ lệ đạt 100 % trung bình trở lên. Ngoài ra các em còn tiến bộ ở các mặt sau:  Biết xây dựng kế hoạch học tập, có phương pháp học bộ môn sinh học phù hợp  Học sinh thích học, hiểu và giải thích các hiện tượng thực tế đã chiếm số lượng khá đông.  Học sinh có thể đưa ra nhiều biện pháp để bảo vệ động vật có ích trong cuộc sống hằng ngày mà trước kia các em chưa quan tâm. -------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Thị Thu Hồng Trang 8 SKKN :Một vài biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) ở bộ môn sinh học 7 III/ KẾT LUẬN 1/ Tóm lược giải pháp: Để giúp học sinh học tốt Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) giáo viên cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau: - Giúp các em nắm vững kiến thức từng bài qua sự chuẩn bị bài kỹ ở nhà cùng với sự tìm hiểu thực tế dưới sự hướng dẫn của giáo viên bằng cách phát phiếu gợi ý cho học sinh sau mỗi tiết học. Từ đó tạo được sự hứng thú ở các em thích nghiên cứu, tìm tòi, phân tích các kiến thức trong sách giáo khoa sinh học 7 Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư). - Hình thành cho học sinh thói quen có cách học khoa học vận dụng kiến thức lý thuyết để giải thích các hiện tượng trong thực tế cuộc sống. -Tạo sự say mê, hứng thú học tập, kích thích sự tìm tòi khoa học của học sinh như: sưu tầm đoạn phim, hình ảnh minh họa cho bài học, phối hợp GVCN, TPT tổ chức cho học sinh thi đua, thi tìm hiểu kiến thức môn Sinh trong sinh hoạt ngoại khóa . 2/ Phạm vi đối tượng áp dụng: Đề tài này được thực hiện ở học sinh lớp 7 A1, 7A2 trường THCS Bình Tân và bước đầu đạt kết quả có thể áp dụng cho giáo viên và học sinh khối 7 ở các trường THCS để góp phần nâng cao chất lượng dạy học. 3/ Kiến nghị:  Trong quá trình giảng dạy tôi có một vài kiến nghị sau : - Tranh ảnh còn thiếu cần được bổ sung. - Cần bổ sung thêm băng hình nhằm phục vụ cho các tiết thực hành xem băng hình. ************************** Trên đây là những kinh nghiệm của bản thân tôi đã rút được trong quá trình giảng dạy môn Sinh học 7 với vấn đề “Một vài biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) ở bộ môn sinh học 7”. Qua những hiểu biết của bản thân, tôi chỉ góp một phần nhỏ trong việc giảng dạy các bài trong chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư ), cũng như toàn chương trình Sinh học 7. Tuy nhiên sẽ còn nhiều thiếu xót mong sự đóng góp chân thành của hội đồng khoa học ngành Giáo dục -------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Thị Thu Hồng Trang 9 SKKN :Một vài biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) ở bộ môn sinh học 7 và các Anh chị đồng nghiệp nhằm hoàn thiện tốt hơn chương trình giảng dạy. Xin chân thành cảm ơn. Bình Tân, ngày 10 tháng 04 năm 2014 Người viết Nguyeãn Thò Thu Hoàng -------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Thị Thu Hồng Trang 10 SKKN :Một vài biện pháp giúp học sinh hứng thú học tập Chương VI Ngành Động vật có xương sống (Lớp Lưỡng cư) ở bộ môn sinh học 7 MỤC LỤC  I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. 2. 3. 4. Đặt vấn đề trang 1 Mục đích đề tài trang 1 Lịch sử đề tài trang 2 Phạm vi đề tài trang 2 II/ NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM 1. Thực trạng đề tài trang 3 2. Nội dung cần giải quyết trang 4 3. Biện pháp giải quyết trang 5 4. Kết quả chuyển biến trang 7 III/ KẾT LUẬN 1. Tóm lược giải pháp trang 9 2. Phạm vi áp dụng trang 9 3. Kiến nghị trang 9  TÀI LIỆU THAM KHẢO  1. Sách giáo khoa Sinh học 7 – Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 2. Sách giáo viên Sinh học 7 – Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 3. Thiết kế bài giảng Sinh học 7 – Nhà xuất bản Hà Nội - 2003 -------------------------------------------------------------------------------------Nguyễn Thị Thu Hồng Trang 11
- Xem thêm -