Tài liệu Skkn rèn luyện tác phong quân sự cho học sinh thông qua các tiết học thực hành

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 863 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT XUÂN THỌ Mã số:………………….......... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN TÁC PHONG QUÂN SỰ CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC TIẾT HỌC THỰC HÀNH Người thực hiện: LÊ KHẢ TÂM Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lí giáo dục: □ - Phương pháp dạy học bộ môn: GDQP – AN □ - Phương pháp giáo dục: □ - Lĩnh vực khác…………………………… □ Có đính kèm: □ Mô hình □ Đĩa CD (DVD) □ Phim ảnh □ Hiện vật khác 1 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I.THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: Lê Khả Tâm 2. Sinh ngày 05 tháng 01 năm 1982 3. Nam, nữ: Nam 4. Đơn vị: Trường THPT Xuân Thọ. 5. Điện thoại: (CQ): 0613731769 ĐTDĐ: 0974982753 E-mail: lekhatam.050182@gmail.com 6. Fax: 7. Chức vụ: Giáo viên. 8. Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn giáo dục quốc phòng - an ninh, khối 10 và 11 9. Đơn vị công tác: Trường THPT Xuân Thọ. II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Trình độ chuyên môn: Cử nhân giáo dục quốc phòng – an ninh - Năm nhận bằng: 2015 - Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Giáo dục thể chất- giáo dục quốc phòng – an ninh III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy môn giáo dục quốc phòng-an ninh - Số năm có kinh nghiệm: 10 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong thời gian gần đây: 2 RÈN LUYỆN TÁC PHONG QUÂN SỰ CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC TIẾT HỌC THỰC HÀNH ------------------I . LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trước những yêu cầu cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, Đảng, nhà nước ta chủ trương tăng cường công tác quốc phòng, an ninh cho toàn dân nói chung và học sinh nói riêng, xác định mục tiêu đào tạo nâng cao cảnh giác cách mạng, trang bị cho học sinh những vấn đề cơ bản về đường lối quân sự Đảng, kỹ năng quân sự nhằm phát huy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha ta. Giáo dục quốc phòng, an ninh trong trường trung học phổ thông là một môn học chính khóa trực tiếp chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giảng dạy đổi mới phương pháp chú trọng đặc thù kỹ năng quân sự, tăng thời gian thực hành phù hợp với môn học của học sinh trung học phổ thông. Đồng thời phải có phương pháp dạy tốt để học sinh đam mê học tập, tạo cơ sở để phát hiện tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực cho lượng lượng vũ trang. Sau khi học xong môn giáo dục quốc phòng, an ninh các em học sinh trưởng thành, phát triển toàn diện toàn diện, tự tin có kỹ năng quân sự, an ninh sẵng sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Giáo dục quốc phòng, an ninh là một môn học đặc thù, bao gồm nhiều kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kỹ chiến thuật, chiến đấu bộ binh, điều lệnh đội ngũ, chiến thuật cá nhân…môn học không chỉ trang bị những vấn đề trên mà còn hình thành tư duy về quốc phòng, an ninh, các kiến thức quân sự cần thiết mà còn rèn luyện, bồi dưỡng, ý thức, nề nếp tác phong, giáo dục tư tưởng cho học sinh phù hợp với nhiệm vụ yêu cầu môn học, giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân. Mặc dù trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng và đạt được một số tiến bộ về đổi mới phương pháp dạy học nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế. Vấn đề đặt ra không chỉ là dạy cái gì mà dạy như thế nào để tạo ra tác phong quân sự cơ bản cho học sinh và giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh sát với thực tế, phù hợp với môn học từ đó nâng cao hiệu quả học tập. Các em thường xem nhẹ đối với môn học, nhận thức và tác phong chưa cao và chưa nhận thức hết tầm quan trọng của môn học. Trãi qua 10 năm công tác giảng dạy, bản thân luôn tìm tòi và cố gắng luôn tìm cách đổi mới phương pháp nhằm nâng cao nhận thức và tác phong quân sự cho học sinh, đưa chất lượng kết quả học tập cao hơn. Vì vậy bằng phương pháp “ Rèn luyện tác phong quân sự cho học sinh thông qua các tiết học thực hành” để các em có tác phong, kỷ luật, thái độ đúng đắn trong từng bài học, tiết học, nâng cao hiệu quả, yêu thích môn học và đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra. 3 II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. Cơ sở lý luận 1.1. Từ xa xưa ông cha ta đã đúc kết một cách sâu sắc về giáo dục “ Tiên học lễ hậu học văn” “lễ” ở đây chính là nền tảng của sự phát triển tốt các tri thức và kỹ năng. Ngày nay phương châm dạy người, dạy chữ, dạy nghề thể hiện trong các đạo đức nhân cách, như Bác Hồ đã dạy “Dạy cũng như học phải chú trọng cả tài lẫn đức, đức là đạo đức cách mạng, đức là cái gốc quan trọng” “có tài không có đức chỉ là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”. Tác phong con người là do thực hành rèn luyện mà nên chứ không phải lý thuyết xuông. Khi nói đến tác phong ở đây, ta không chỉ nói đến tác phong bên ngoài mà còn nói đến tư duy bên trong vì tư duy chỉ huy hành động( Trích tự học về tác phong con người. Trần Đình Hoành. Đotchuoinon.com.vn). Bởi vậy tu dưỡng và rèn luyện bản thân để trở thành con người có nhân cách vừa có đức có tài là hết sức quan trọng đối với mỗi con người là nhiệm vụ hàng đầu của thanh niên, học sinh hiện nay. 1.2. Môn học nào cũng có đặc điểm riêng của nó, nói đến môn học giáo dục quốc phòng, an ninh là nói đến kỹ năng quân sự và tác phong quân sự đây là cả một quá trình về tư tưởng nhận thức và rèn luyện của người dạy và người học. Vì vậy dạy học giáo dục quốc phòng,an ninh đòi hỏi người giáo viên có kiến thức vững chắc, có tác phong quân sự chuẩn mực, từ tác phong, từ giọng nói đến hành động nhằm thông qua hình ảnh anh bộ đội trên cương vị người thầy để chuyển tải được kỹ năng quân sự cho học sinh giúp các em nắm được kiến thức, kỹ năng, nhận thức và tư duy, rèn luyện và học tập về tác phong quân sự nâng cao sự hiểu hiết và có trách nhiệm trong học tập cũng như trong các môn học khác. Môn giáo dục quốc phòng an ninh có nhiệm vụ và khả năng góp phần vào việc thực hiện mục tiêu đào tạo của trường trung học phổ thông nói chung, đồng thời cung cấp cho các em những kiến thức, kỹ năng và rèn luyện nề nếp tác phong, đạo đức, bảo đảm an toàn về người, vũ khí trang thiết bị, gắn liền với môn học để các em vận dụng trong học tập ở nhà trường tham gia hoạt động quân sự ở địa phương và vận dụng vào trong cuộc sống , sau này trở thành người chiến sỹ để góp phần xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 2. Cơ sở thực tiễn 2.1. Những điểm mạnh * Đối với giáo viên: Giáo viên giảng dạy môn giáo dục quốc phòng, an ninh của nhà trường đều đã qua các lớp đào tạo ngắn hạn. Có hai giáo viên đạt giải, giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia. Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở Giáo dục, hàng năm, đều tổ chức các khóa học bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên. Các giáo viên đều đã có những nhận thức tích cực, luôn muốn tìm tòi học hỏi để làm sao giờ dạy của mình đạt hiệu quả cao. Chính vì thế, trong thời gian vừa qua các giáo viên giảng dạy nói chung và giáo viên giảng dạy bô môn giáo dục 4 quốc phòng, an ninh nói riêng đã áp dụng rất nhiều phương pháp mới vào giảng dạy để nâng cao hứng thú và kết quả học tập cho học sinh. Cụ thể như: Ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy, thiết kế bài giảng bằng giáo án điện tử, phương pháp trình chiếu phim ảnh sống động, kết hợp nhuần nhuyễn và sử dụng hiệu quả các thiết bị vào giảng day, kết hợp phương pháp truyền thống với ứng dụng CNTT, hướng dẫn cho học sinh “thảo luận nhóm” một cách tích cực mang đã lại kết quả khả quan. * Đối với học sinh: Đa số học sinh đều có thái độ tích cực, tham gia học tập và rèn luyện đã mang lại hiệu quả cao trong quá trình chiếm lĩnh kiến thức. Những học sinh yếu kém đã và đang cố gắng nắm bắt các kiến thức trọng tâm cơ bản qua việc rèn luyện tác phong kỷ luật, thông qua môn học giáo dục quốc phòng an ninh, các em đã chấp hành tốt trong việc thục hiện nội quy, tác phong đối với môn học cũng như thục hiện nội nội quy nề nếp của nhà trường, chủ động học tập hoàn thành tốt về rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, có ý thức trong việc bảo quản vũ khí trang thiết bị, phát huy tinh thần học tập, hòa đồng và đoàn kết hơn với các bạn, phát huy được sức mạnh tập thể, nâng cao khả năng giao tiếp, khả năng làm việc của cá nhân, làm việc tập thể…. 1.2. Những điểm hạn chế: * Đối với giáo viên: Một vài giáo viên tác phong lên lớp chưa chuẩn mực, chưa chú trọng giáo dục nề nếp kỷ luật tác phong và thống nhất các phương pháp giáo dục. Giáo viên chưa gây được hứng thú cho học sinh, chưa tạo ra những tác phong cơ bản mang tính đặc thù của môn học, vào từng bài, từng tiết dạy, tiết luyện tập hoặc chưa gây được sự tập trung chú ý bài học của học sinh ngay từ hoạt động đầu tiên. Giáo viên chỉ chú trọng phần lý thuyết chưa gắn liền với thực hành, chưa vận dụng sát với thực tế và chưa định hướng tác phong, kỷ luật, học tập phù hợp đối tượng, trong học tập của học sinh. * Đối với học sinh: Thực trạng dạy học giáo dục quốc phòng an ninh ở trường THPT Xuân Thọ: Ngày nay đa phần học sinh vỗn dĩ áp đặt suy nghĩ rằng môn giáo dục quốc phòng an ninh là một môn phụ không cần thiết, trang phục riêng chưa có còn mang mặc đồ thể dục các giờ học thường học xen kẽ với các tiết học thể dục nên đã dẫn đến lối suy nghĩ, học là để giải tỏa những căng thăng ở trên lớp nên chưa xây dựng được môi trường học tập của môn học mang tính đặc thù, nên các em thường suy nghĩ học là để giải tỏa những căng thẳng nên chưa đảm bảo về tác phong, nề nếp trang phục, nên trong quá trình học tập các em chưa chấp hành tốt bảo đảm an toàn trong luyện tập và bảo quản vũ khí trang thiết bị, súng ống còn bi hư hỏng nhiều, học chưa vận dụng vào thực tế, chưa cố gắng trong quá trình học tập rèn luyện còn nhiều hạn chế yếu kém. 5 Phần lớn các em học sinh còn thụ động và chưa có biện pháp dành cho đối tượng học sinh yếu kém và cá biệt. Cho nên học sinh yếu kém ít được rèn luyện tác phong. Từ đó, làm cho các em càng thêm tự ti về năng lực của mình và các em cảm thấy chán môn học. Nguyên nhân hạn chế l tuyển sinh đầu vào lớp 10 của trường điểm xét tuyển rất thấp, học sinh yếu đạt tỷ lệ tương đối cao ý thức và nhận thức học tập còn nhiều hạn chế và đối tượng học sinh khối 10 các em mới bắt đầu tiếp xúc với môn học giáo dục quốc phòng,an ninh nên có nhiều mới lạ và bỡ ngỡ. qua đó khả năng đưa các em vào khuôn khổ, học tập, rèn luyện theo tính chất kỷ luật, còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP. Được nhà trường phân công giảng dạy môn học GDQPAN cho học sinh 2 khối lớp 10,11. Trong quá trình giảng dạy bản thân tôi chủ động nghiên cứu đặc điểm tình hình học tập bộ môn, nghiên cứu tâm sinh lý lứa tuổi học sinh để tiến hành thực nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, tìm ra các phương pháp mới để giúp các em học tốt hơn và rút ra kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy, đặc biệt là các tiết dạy thực hành. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn việc tiến hành các giải pháp của tôi được vận dụng đối với khối 10 và khối 11 của trường trung học phổ thông Xuân Thọ năm học 2016-2017 như sau: 1. Giải pháp thứ nhất: Tổ chức luyện tập của các tiết học thực hành được biên chế lớp thành tiểu đội và từ tiểu đội chia thành các( tổ ba người) giải pháp này được áp dụng ở khối 10 bài học đầu tiên “ Đội ngũ từng người không có súng”. 1.1.Cách thức tiến hành: Chia lớp thành ba tiểu đội, mỗi tiểu đội từ 9 đến 12 học sinh trong đó, giáo viên chọn một tiểu đội trưởng và một tiểu đội phó, được qua bồi dưỡng về tác phong, các kỹ năng để quản lý tổ, tiểu đội có ý thức học tập tốt để truyền đạt và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, làm gương trong tiểu đội để các thành viên trong tiểu đội học tập theo. Đồng thời chịu trách nhiệm trước những nhiệm vụ được giao của giáo viên, ngoài những vấn đề trên tiểu đội trưởng phải có sổ theo dõi của mình trong suốt quá trình học tập và báo có nhũng vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập luyện để giáo viên kịp thời sử lý. 1.2 Giải quyết vấn đề hạn chế: - Do học sinh chưa quen với cách học có nề nếp kỷ luật, các em thụ động, thiếu tự tin, không dám nêu ra quan điểm của mình và đây chính là một trở ngại lớn nhất khi đưa phương pháp này vào vận dụng giảng dạy. - Khi phân chia, biên chế theo tổ và tiểu đội. Giáo viên phải phân chia như thế nào cho hợp lí, chọn cử ai là tổ trưởng, tiểu đội trưởng có tác phong nghiêm túc chững chạc để học tập có hiệu quả, tạo ra tính kỷ luật, trách nhiệm cho từng cá nhân và tiểu đội. 6 - Làm cách nào để tất cả các thành viên trong tổ và tiểu đội đều phải có tinh thần trách nhiệm kỷ luật trong học tập và rèn luyện, trong công việc được giao, tránh trường hợp ỷ lại. Để áp dụng tốt phương pháp này ta cần giải quyết mặt hạn chế nêu trên bằng những phương pháp sau: Giúp học sinh làm quen với rèn luyện tác phong kỷ luật trong giờ học thực hành, giúp các em chủ động, tự tin, dám nêu ra quan điểm của mình chúng ta cần phải trải qua một thời gian để các em thích ứng. Trong những tiết học đầu tiên chúng ta nên áp dụng phương pháp mền dẻo mang tính khích lệ đồng thời đặt trách nhiệm cho từng học sinh, như thế các em sẽ hình thành dần hình thành tác phong cơ bản, không bỡ ngỡ vượt qua nhiều trở ngại trong quá trình học tập, có ý thức nhận thức đúng đắn, thu được kết quả như mong muốn. Giáo viên giúp cho các em thói quen độc lập, tư duy.Vì vậy dạy học giáo dục quốc phòng-an ninh, đòi hỏi người giáo viên có kiến thức vững chắc, có tác phong quân sự chuẩn mực, làm thế nào để tạo ra hình ảnh, tác phong, từ giọng nói, hành động đến phương pháp lên lớp và sử dụng trang thiết bị một cách phù hợp và theo nguyên tắc tạo ra hình tượng anh bộ đội trên cương vị người thầy để chuyển tải được kỹ năng quân sự cho học sinh để các em nắm được kiến thức, kỹ năng, nhận thức và tư duy cùng được rèn luyện và học tập những động tác về tác phong quân sự nâng cao sự hiểu hiết và có trách nhiệm trong học tập.  Qua những cách này chúng ta đã dần giúp cho các em chủ động, tự tin làm quen với cách học mới và đã dần loại bỏ đi một trở ngại lớn trong quá trình học tập. 1.4. Hiệu quả: Giải pháp này đã đem lại hiệu quả cao trong quá trình học tập, tiểu đội trưởng là người tổ chức luyện tập cho tổ( ba người) và tiểu đội theo nhiệm vụ và kế hoạch của giáo viên, từ đó tạo ra sự thống nhất chặt chẽ với nhau các thành viên trong tổ, tiểu đội giúp đỡ nhau trong quá trình luyện tập một cách nghiêm túc, có kỷ luật, đảm bảo được nội dung thời gian luyện tập theo kế hoạch. Giúp các em chủ động, tự tin nêu ra quan điểm của mình nâng trách nhiệm, thi đua nhau luyện tập. 7 2. Giải pháp thứ hai: Vận dụng bài “ Đội ngũ từng người không có súng” rèn luyện tác phong cho từng học sinh Giải pháp này được áp dụng ở khối 10 bài học đầu tiên “ Đội ngũ từng người không có súng” Phạm vi áp dụng là lớp 10A11. 2.1.Cách thức tiến hành: Đối với bài “Đội ngũ từng người không có súng” thông qua bài này giáo viên làm rõ ý nghĩa điều lệnh của quân đội nhân dân Việt Nam, là văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước do Bộ trưởng Bộ quốc phòng ký quyết định ban hành nhằm rèn luyện cho học sinh có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong khẩn trương, hoạt bát, tinh thần luôn chấp hành mệnh lệnh. Đồng thời thể hiện sự thống nhất trang nghiêm hùng mạnh trong quá trình học tập cũng như cũ nhà trường trong các hoạt động sinh hoạt tập thể, các động tác được thực hiện trong các hoạt động cụ thể như sau: động tác nghiêm, nghỉ, các động tác quay tại chỗ, động tác chào, động tác đi đều, động tác tiến lùi, qua phải qua trái, động tác ngồi xuống đứng dậy, động tác chạy đều là những động tác cơ bản phải trang bị cho từng học sinh để vận dụng trong suốt quá trình học tập. Có như vậy học sinh mới thực hiện được tác phong, kỷ luật mang tính đặc thù môn học. - Ví dụ học sinh vận dụng trong các trường hợp: Chào báo cáo, nhận mệnh lệnh, ra khỏi hàng, vận dụng các động tác đã học trong bài cho phù hợp, đúng nội dung điều lệnh đã được học 8 - Cách thực hiện khẩu lệnh mệnh lệnh của từng cá nhân, của tổ và tiểu đội được nhanh chóng theo trật tự thống nhất, các động tác cơ bản này được vận dụng xuyên suốt trong các tiết học thực hành cũng như môn học môn giáo dục quốc phòng, an ninh và vận dụng trong quá trình sinh hoạt học tập ở nhà trường. Luyện tác phong nâng cao ý thức cho học sinh chấp hành theo điều lệnh và từng bước được rèn luyện hình thành theo kỹ năng quân sự. 2.2. Giải quyết vấn đề hạn chế: - Học sinh còn thể hiện tâm lý, rụt rè, thiếu tụ tin trước đám đông - Các động tác của một số học sinh chưa chính xác - Ý thức học tập còn hạn chế. Cần phải trải qua một thời gian để các em thích ứng. Tìm hiểu nguyên nhân, tâm sinh lý, khích lệ động viên. Luyện tập nghiêm túc, giáo viên giúp học sinh sửa sai các động tác kịp thời trong các trường hợp vận dụng các động tác, uốn nắn những học sinh cá biệt, có hình thức kỹ luật đối với học sinh có ý thức kém như vậy các em sẽ hình thành dần hình thành tác phong cơ bản, không bỡ ngỡ vượt qua nhiều trở ngại. 2.3. Hiệu quả: Giúp cho từng học sinh làm quen với rèn luyện tác phong kỷ luật trong giờ học thực hành, có kỷ năng cơ bản để chấp hành tốt nề nếp tác phong, giúp các em chủ động, tự tin, kích thích sự hứng thú học tập và vận dụng sát vào điều kiện thực tế. 9 3. Giải pháp thứ ba: Vận dụng bài “Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK” rèn luyện tác phong, ý thức học tập bảo đảm an toàn vũ khí trang thiết bị, giải pháp này được áp dụng ở khối 11. Phạm vi áp dụng là lớp 11A10. “ 2.1.Cách thức tiến hành: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK” đây là bài trọng tâm đòi hỏi các em đặt được mục đích yêu cầu của bài học, phải thể hiện được ý thức tổ chức học tập, đảm bảo tác phong đảm bảo an toàn về vũ khí trang bị, vận dụng phù hợp sát với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả học tập. Một là: thông qua bài giáo viên phải làm rõ quy tắc sử dụng và bảo quản súng đạn. *Ví dụ: - Khi mượn súng phải có giáo viên phụ trách, không tự ý mượn súng. - Phải khám súng ngay khi mượn súng - Chỉ tháo, lắp hoặc sử dụng khi có lệnh của giáo viên - Súng đạn phải để nơi khô ráo sạch sẽ, không được làm rơi súng đạn - Hàng ngày sau khi học tập, phải làm công tác lau sạch buội bẩn bên ngoài, hàng tuần phải lau chùi bôi dầu mỡ. Bảo quan theo chế độ Hai là: giáo viên trang bị những kỹ năng cơ bản như cách thức và các động tác kỹ năng như khám súng, giá súng, mang, đeo, treo súng một cách thuần thục. 10 Ba là: giáo viên giới thiệu cách thức bố trí, thao trường, bãi tập, các thiết bị luyện tập để các em làm quen. Bốn là: chấp hành nghiêm, về các khẩu lệnh mệnh lệnh của giáo viên kỷ luật thao trường bãi tập. 2.2. Giải quyết vấn đề hạn chế: khi sử dụng súng các em đùa nghịch chĩa súng vào nhau, các kỹ năng mang đeo treo súng chưa đúng, hoăc còn cố tình thể hiện thiếu nhận thức, ý thức học tập. Vì vậy giao viên phải quán triệt và nêu ra ý nghĩa khi sử dụng trang thiết bị và vũ khí ( ý nghĩa sử dụng súng đạn KaLashniKov trong một lần phỏng vấn ông đã nói “ Tôi sản xuất ra súng AK để mục đích duy nhất là bảo vệ tổ quốc tôi khi bị kẻ thù xâm lăng chứ không phải cho bọn khủng bố dùng để giết người” ) ( Trích từ nguồn internet) khi học sinh có nhận thúc, ý thức về tấm quan trọng của súng đạn học sinh chấp hành kỷ luật và bảo quản vũ khí tốt, đồng thời giáo viên huấn luyện thuần thục kỹ năng sử dụng súng đạn, và quán triệt nghiêm trong tiết học đầu tiên khi sử dụng vũ khí. Học sinh cố tình vi phạm phải có những biện pháp phù hợp để sử lý 2.3. Hiệu quả: Giải pháp này thu được kết quả khả quan giúp cho học sinh ý thức được trong việc sử dụng súng đạn, tránh đùa nghịch đạt được mục đích yêu cầu của bài học, phải thể hiện được ý thức tổ chức kỹ luật học tập, đảm bảo tác phong đảm bảo an toàn về vũ khí trang bị, vận dụng phù hợp sát với tình hình thực tế hàng năm các em tham gia bắn đạn thật đạt kết quả cao. 11 12 IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Mặc dù mỗi tiết dạy còn hạn chế, nhưng tôi cũng đã mạnh dạn vận dụng phương pháp này vào các tiết dạy thực hành và đạt được những kết quả khả quan. Phương pháp này khi áp dụng vào một số nội dung của môn học phù với với chương trình và đảm bảo phương pháp học mới. Học sinh có hứng thú học tập, có kỷ luật, tác phong, tích cực chủ động chiếm lĩnh tri thức và rèn luyện, phát triển được nhiều kĩ năng cần thiết, có tính tổ chức kỷ luật cao, thể hiện rõ tác phong quân sự. Từ đó, không khí học tập trở nên sôi nổi, thể hiện sự nghiêm túc theo đặc thù của môn học và tạo ra không khí nhẹ nhàng, học sinh thích thú học tập hơn so với khi chua áp. Quá trình áp dụng phương pháp nay vào giảng dạy có những thay đổi tích cực đã đạt được những hiệu quả về nhận thức và nề nếp tác phong đạo đức, kỷ luật, thực hiện về quy định trang phục, giờ giấc, ý thức, tác phong luyện tập, bảo đảm an toàn và sử dụng, bảo quản vũ khí luyện tập và làm trang thiết bị học tập, học sinh có ý thức làm đồ dùng học tập như( bao cát, bệ bắn, bia chỉ đỏ, điểm dấu), xếp hàng ngũ và việc chấp hành mệnh lệnh, khẩu lệnh của giáo viên. Qua phương pháp học sinh tự nghiên cứu, sau đó trao đổi thảo luận đã giúp các em phát huy tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn; tạo niềm vui, hứng thú trong học tập, thể hiện rõ nhận thức thống nhất, đoàn kết, hình thành tác phong quân sự. Hiệu quả của đề tại đã áp dụng tại trường THPT Xuân thọ năm học 2016-2017 một cách khoa học, đem lại đã tác động đến tư duy học sinh thông qua môn học giáo dục quốc phòng, an ninh đã và đang hình thành những tác phong quân sự cơ bản cho học sinh nâng cao được chất lượng giáo dục. Kết quả: (khảo sát khi chưa áp dụng phương pháp) + Khảo sát mức nhận thức, của học sinh: Lớp SL HS Mức thực Mức thực hiện khá hiện trung bình SL Khối lớp Mức thực hiện tốt Mức chưa thực hiện % SL % SL % SL % Khối 10 10A7 39 3 7.7 7 18 14 35.8 12 30.7 Khối 11 11B7 43 4 9.3 6 14 15 34.8 16 37.2 13 + Số liệu kết quả học tập: Giỏi Khá Trung bình Yếu SL SL Khối lớp Lớp SL HS SL % SL % Khối 10 10A 39 7 8 20.5 17 43.6 11 28.2 3 7.7 Khối 11 11B 43 7 9 20.9 18 41.9 12 27.9 4 9.3 % % Kết quả cụ thể: (khảo sát sau khi áp dụng phương pháp) + Khảo sát mức nhận thức, của học sinh: Khối lớp Lớp SL HS Mức thực Mức thực Mức thực Mức chưa hiện tốt hiện khá hiện trung thực hiện bình SL % SL % SL % SL % Khối 10 10A7 39 15 38.5 12 30.8 8 20.5 2 5.1 Khối 11 11B7 43 17 39.5 17 39.5 7 16.2 2 5.1 + Số liệu kết quả học tập: sau khi áp dụng phương pháp “Rèn luyện tác phong thông qua các tiết học thực hành”: Giỏi Khối lớp Lớp Khá Trung bình Yếu SL % SL % 1 2.6 SL HS SL % Khối 10 10A7 39 10 25.6 19 48.8 9 23 Khối 11 43 10 23.3 20 46.5 13 30.2 0 11B7 SL % 0 14 V. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG “Rèn luyện tác phong thông qua các tiết học thực hành”. Học sinh có hứng thú học tập, có kỷ luật, tác phong, tích cực chủ động chiếm lĩnh tri thức và rèn luyện và phát triển được nhiều kĩ năng cần thiết, có tính tổ chức kỷ luật, thể hiện rõ tác phong quân sự. Từ đó, không khí học tập trở nên sôi nổi, thể hiện sự nghiêm túc theo đặc thù của môn học và tạo ra không khí nhẹ nhàng, học sinh thích thú với môn học so với phương pháp truyền thống trước đây. Qua quá trình áp dụng phương pháp đã đạt được những hiệu quả về nhận thức và nề nếp tác phong đạo đức, kỷ luật như: thực hiện về quy định trang phục, giờ giấc, ý thức, tác phong luyện tập, bảo đảm an toàn và sử dụng, bảo quản vũ khí luyện tập và làm trang thiết bị, chấp hành mệnh lệnh, khẩu lệnh của giáo viên Tuy nhiên, để vận dụng tốt và rộng rãi phương pháp này vào dạy học ngoài những giải pháp nêu trên thì bản thân mỗi giáo viên phải bỏ nhiều công sức, sáng tạo trong lao động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đòi hỏi giáo viên phải luôn học tập trao dồi năng lực tư duy, nắm vững lí luận, thường xuyên rèn luyện nghiệp vụ và hành động của mình trước khi giáo dục học sinh. Với kinh nghiệm còn hạn chế, thời gian giảng dạy chưa nhiều nên tôi chỉ nêu ra đây một phương pháp dạy - học mà bản thân tôi thấy tâm đắc nhất góp phần vào đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Với phương pháp này tôi hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào việc giúp các giáo viên có thể vận dụng vào giảng dạy, để nâng cao hiệu quả rèn luyện tác phong, kỹ năng quân sự cần thiết, kích thích sự hứng thú cho học sinh để đạt được kết quả học tập như mong muốn. Trong khuôn khổ hạn hẹp của một bài viết, những vấn đề mà tôi đưa ra còn nhiều thiếu sót, hy vọng sẽ nhận được những đóng góp thiết thực và quý báu của quý thầy cô, đồng nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học môn giáo dục quốc phòng an ninh. VI. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. SKKN một số vấn đề giáo dục thcs LeVanTam nuithanh. edu.vn 2. Tự học về tác phong con người. Trần Đình Hoành. đotchuoinon.Com.vn 3. Bài viết : “Chú trọng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên”.Thiếu tướng, TS, NGND, Nguyễn Thiện Minh.www.nhandan.com.vn 4. Chỉ thị 12/CT/TW của Bộ chính trị - BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/2007. 5. quocphonganninh.edu.vn/index.aspx 6. Một số vấn đề cơ bản về phương pháp viết SSKKN của Phạm Phúc Tuy trưởng khoa CBQL& Nghiệp vụ trường CĐSP Bình Dương. 7. thpt-thixaquangtri.violet.vn/present/show/entry_id/1165770 8. sgdbinhduong.edu.vn/tabid/180/Mode/2/AnnID/1056/Default.aspx 9. Sách giáo khoa GDQP-AN lớp 10, 11. 15 MỤC LỤC STT Tên đề mục Trang 1 Trang bìa 1 2 Sơ lược, lý lịch khoa học 2 3 Lý do chọn đề tài 3 4 Cơ sơ lý luận và thực tiễn 4 5 Tổ chức thực hiện các giải pháp 6 6 Hiệu quả của đề tài 13 7 Đề xuất, khuyến nghị khả năng áp dụng đề tài 15 8 Danh mục tài liệu tham khảo 15 9 Phần Mục lục 16 Xuân Thọ, ngày 14 tháng 04 năm 2017 NGƯỜI THỰC HIỆN Lê Khả Tâm 16
- Xem thêm -