Tài liệu Skkn rèn luyện kỹ năng lập trình môn tin học 11 cho học sinh khá, giỏi bằng việc mở rộng các bài toán cơ bản

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "RÈN LUYỆN KỸ NĂNG LẬP TRÌNH MÔN TIN HỌC 11 CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI BẰNG VIỆC MỞ RỘNG CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN" 1 A. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Lời nói đầu Để rèn luyện kỹ năng lập trình cho học sinh khá, giỏi trước khi chọn đội tuyển đi thi học sinh giỏi môn Tin học có rất nhiều cách mà giáo viên có thể áp dụng đối với các đối tượng học sinh khác nhau. Các trường có điểm thi đầu vào cao thì việc rèn luyện kỹ năng sẽ có nhiều thuận lợi nhưng với các trường có điểm thi đầu vào trung bình và thấp thì việc rèn luyện kỹ năng lập trình cho các em gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong cùng một trường với các đối tượng học sinh khác nhau giáo viên có thể áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để rèn luyện kỹ năng lập trình cho học sinh với hiệu quả khác nhau. Các giáo viên đều hướng dẫn cho học sinh biết một bài toán có thể được giải với nhiều thuật toán khác nhau và mỗi thuật toán chỉ giải được một bài toán hoặc một lớp bài toán, nhưng thực tế cho thấy, đứng trước một bài toán tin học học sinh thường lúng túng khi xác định thuật toán hoặc không xác định được thuật toán, việc này cũng có thể do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn môn Tin học không liên quan đến thi đại học nên các em không chú tâm học, không đầu tư, do các em không có máy để thực hành thêm ở nhà…. Tuy nhiên khi cho một bài toán tin học có dạng tương tự hoặc dạng mở rộng từ một bài toán cơ bản nào đó trong sách giáo khoa, hoặc một bài toán cơ bản nào đó mà các em biết thì các em có thể xây dựng và có hứng thú để xây dựng thuật toán cho bài toán đặt ra. Vì vậy giáo viên có thể chọn các bài tập cơ bản từ đó mở rộng và phát triển để rèn luyện kỹ năng lập trình cho học sinh. Dĩ nhiên cách làm này không mới với giáo viên nhưng cách chọn các bài toán cơ bản như thế nào để học sinh có thể vận dụng và gây được hưng thú cho học sinh đó lại là điều đáng quan tâm. Với ý định “Rèn luyện kỹ năng lập trình Môn Tin học 11 cho học sinh khá, giỏi bằng việc mở rộng các bài toán cơ bản” nên trong sáng kiến kinh nghiệm này tôi muốn trình bày một kinh nhgiệm trong việc rèn luyện kỹ năng lập trình cho học sinh khi học môn Tin học 11. II. Thực trạng của vấn đề Đứng trước một bài toán tin học học sinh thường lúng túng và không biết tìm thuật toán của bài toán từ đâu và tìm như thế nào? Một số học sinh khá, giỏi thì có thói quen là mò mẫm và thử nghiệm để tìm lời giải, điều đó có thể dẫn tới kết quả đúng hoặc sai hoặc chệch hướng giải quyết bài toán, hiệu suất để tìm thuật toán như thế là không cao, một số học sinh kém hơn thì không biết cách tìm thuật toán từ đâu và điều đó gây tâm lý chán nản cho các em. Với tình hính ấy để giúp học sinh định hướng tốt hơn trong quá trình tìm thuật toán, trước khi có thể tự tìm được thuật toán tốt hơn thì người giáo viên cần tạo cho 2 học sinh thói quen tìm thuật toán cho bài toán đặt ra từ các các bài toán cơ bản quen thuộc mà các em đã biết, khai thác các yếu tố đặc trưng của một số bài toán cơ bản để tìm thuật toán cho các bài toán mới. Việc áp dụng thuật toán của các bài toán cơ bản để xây dựng thuật toán cho các bài toán tương tự hoặc các bài toán mở rộng từ các bài toán cơ bản đó là một quá trình giúp học sinh rèn luyện kỹ năng lập trình. B. I. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Các giải pháp thực hiện 1. Xây dựng hệ thống bài tập để rèn luyện kỹ năng lập trình thông qua các buổi học, mỗi buổi học nên chọn một bài toán cơ bản để mở rộng và phát triển kỹ năng lập trình. Mỗi buổi học nên xây dựng hệ thống bài tập như sau: Bước 1: Chọn bài toán cơ bản hoặc bài toán quen thuộc với học sinh để học sinh lập trình. Bước 2: Mở rộng bài toán ở cấp độ 1 (chỉ cần học sinh lập trình được mà chưa cần quan tâm đến các yếu tố như: quan tâm đến các yếu tố đặc biệt của dữ liệu vào, thời gian, phạm vi giá trị của biến…) Bước 3: Mở rộng bài toán ở cấp độ 2 (quan tâm đến các yếu tố như: các trường hợp đặc biệt của dữ liệu vào, phạm vi giá trị của các biến, thời gian, chuyển sang đọc ghi vào kiểu tệp …) Bước 4: Mở rộng bài toán để học sinh rèn luyện kỹ năng lập trình ở nhà trên máy hoặc trên giấy sau đó nộp lại để giáo viên kiểm tra đánh giá. 2. Tổ chức cho học sinh hình thành kỹ năng lập trình thông qua nhiều buổi học có sự hướng dẫn của giáo viên tại phòng máy. 3. Tổ chức kiểm tra để thu thập thông tin về khả năng rèn luyện kỹ năng lập trình của học sinh. II. Các biện pháp để tổ chức thực hiện Nội dung này được triển khai thông qua các buổi học (mỗi buổi học 3 tiết). Số lượng buổi học là bao nhiêu buổi là do giáo viên xây dựng tùy vào chất lượng học sinh. Trong phạm vi chương trình môn tin học lớp 11, chúng ta có thể sử dụng một số hệ thống bài tập sau để rèn luyện kỹ năng lập trình cho học sinh khá, giỏi thông qua các buổi học: BUỔI 1: (Áp dụng khi học xong các bài về các câu lệnh IF, FOR, WHILE) 3 Bài tập 1: (bài toán cở bản): Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N từ bàn 1 1 1 phím. Sử dụng câu lệnh lặp FOR tính tổng sau: S= 1  2  3  ...  N và đưa kết quả ra màn hình. Nhận xét: Đây là bài toán có trong sách giáo khoa và học sinh cũng đã được làm quen thông qua các ví dụ nên dễ dàng lập trình được: Program bai1; Var i,N:word; S:real; Begin Write(‘Nhap N=’); Readln(N); S:=0; For i:=1 to N do S:=S + 1/i; Writeln(‘Tong = ‘, S:10:2); Readln; End. Giáo viên có thể đưa ra các bộ test tương ứng với giá trị của N để làm rõ yêu cầu đề bài hoặc để chú ý một số trường hợp cho học sinh. Từ bài toán này ta yêu cầu học sinh làm bài tập 2 như sau: Bài tập 2: Sửa lại chương trình ở bài tập 1 nhưng sử dụng câu lệnh lặp WHILE tính tổng 1 1 1 sau: S= 1  2  3  ...  N và đưa kết quả ra màn hình. Nhận xét: + Từ màn hình soạn thảo của Pascal yêu cầu học sinh vào File chọn Save As để lưu lại tên tệp với tên bài 2 sau đó sửa lại chương trình bài 1 để được bài 2, bỏ bớt các biến không dùng đến (cách làm này rất tiết kiệm thời gian vì chương trình bài 2 mở rộng từ bài 1). + Ở bài này với học sinh khá, giỏi ở một số trường có chất lượng điểm đầu vào cao có thể giải quyết đơn giản, còn học sinh ở một số trường có điểm đầu vào thấp thì học sinh có thể băn khoăn ở việc tìm điều kiện của vòng lặp WHILE, đến đây giáo viên có thể hướng 4 dẫn cách chuyển đổi từ vòng lặp For–To-Do (Bài tập 1) sang vòng lặp WHILE , chẳng hạn: i:= ; While i <= Do For i:= To Do Begin ; ; i:=i+1; End; Học sinh sẽ tự mình hoàn thành được chương trình. Bài tập 3: Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N từ bàn phím. Sử dụng câu lệnh lặp FOR tính tổng sau: S= 1  1 1 1 1   ..  ( 1) N 1 2 3 4 N và đưa kết quả ra màn hình. Nhận xét: Học sinh sẽ thấy bài này chỉ khác với bài tập 1 là có dấu khác nhau tại các số hạng, còn chương trình thì cũng tương tự như thế nên học sinh sẽ cố gắng tìm cách đặt dấu tại các số hạng hoặc tìm cách biểu diễn (-1) N+1 trong pascal, hoặc có học sinh sẽ dùng tính chẵn lẽ của số hạng. Tuy nhiên ta sẽ hướng dẫn học sinh dùng biến để điền dấu cho các số hạng như sau: Program bai3; Var i,dau,N:integer; S:real; Begin Write(‘Nhap N=’); Readln(N); Dau:=1; S:=0; For i:=1 to N do begin S:=S + dau*(1/i); 5 Dau := -1*dau; End; Writeln(‘Tong = ‘, S:10:2); Readln; End. Giáo viên nên giải thích tại sao lại nên dùng biến dau như vây? Từ bài tập 3 ta sẽ chuyển sang bài tập 4 như sau: Bài tập 4: Sửa lại chương trình ở bài tập 1 nhưng sử dụng câu lệnh lặp WHILE tính tổng sau: S= 1  1 1 1 1   ..  ( 1) N 1 2 3 4 N và đưa kết quả ra màn hình. Lúc này học sinh sẽ giải quyết một cách đơn giản. Bài tập 5: Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N từ bàn phím. Sử dụng câu lệnh lặp FOR tính tổng sau: S= 1  1 1 1 1    ...  ( 1) N 1 2! 3! 4! N! và đưa kết quả ra màn hình. Nhận xét: Học sinh dễ nhận thấy về cơ bản thì cách làm bài này cũng giống như bài 1 nhưng chỉ băn khoăn làm thế nào để tính các giai thừa?. Nếu học sinh chưa biết cách tính giai thừa bằng các câu lệnh của Pascal thì giáo viên nên hướng dẫn học sinh cách tính giai thừa của một số i để xem học sinh kết hợp vào để giải bài toán này như thế nào? Cách tính giai thừa của một số i sử dụng các câu lệnh của Pascal: Gt:=1; For j:=1 to i do gt:=gt*j; khi đó biến gt sẽ mang giá trị của i! Khi đó học sinh có thể kết hợp như sau: Program bai5; Var j,i,dau,N:Integer; Gt:longint; {giáo viên nên giải thích} S:real; Begin Write(‘Nhap N=’); Readln(N); Dau:=1; 6 S:=0; For i:=1 to N do begin Gt:=1; For j:=1 to i do gt:=gt*j; S:=S + dau*(1/gt); Dau := -1*dau; End; Writeln(‘Tong = ‘, S:10:2); Readln; End. Giáo viên yêu cầu học sinh tối ưu lại chương trình bằng cách sử dụng một vòng lặp để xem học sinh làm thế nào? Nếu học sinh vẫn còn lúng túng thì giáo viên nên lấy ví dụ minh họa với N = 5 chẳng hạn, mô phỏng trạng thái của các biến trong chương trình để học sinh hiểu được thuật toán với một vòng lặp. Giáo viên yêu cầu học sinh phải hoàn thiện chương trình với một vòng lặp như sau: Program bai5; Var j,i,dau,N:integer; Gt:longint; {giáo viên nên giải thích} S:real; Begin Write(‘Nhap N=’); Readln(N); Dau:=1; S:=0; gt:=1; {Khởi tạo biến gt ở dây} For i:=1 to N do begin gt:=gt*i; S:=S + dau*(1/gt); 7 Dau := -1*dau; End; Writeln(‘Tong = ‘, S:10:2); Readln; End. Tuy vậy sẽ có học sinh sẽ khởi tạo S:=1; giáo viên nên phân tích và hướng dẫn trường hợp này. Bài tập 6: Sửa lại chương trình ở bài tập 5 nhưng sử dụng câu lệnh lặp WHILE tính tổng sau: S= 1  1 1 1 1    ...  ( 1) N 1 2! 3! 4! N! và đưa kết quả ra màn hình. Bằng cách lưu và sửa lại chương trình ở bài tập 5 học sinh sẽ giải quyết một cách nhanh chóng. (Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà đọc thêm câu lện Repeat …Until nếu chưa dạy thêm) để làm các bài tập sau đây để nộp lại cho giáo viên vào ngày nào đó trong tuần để giáo viên kiểm tra. Bài tập 7: Sử dụng câu lệnh lặp Repeat … Until viết lại các bài toán từ 1 đến 6 với điều kiện 1=10), in các số hoàn hảo và và các ước của số tìm được ra màn hình. Giá trị của N được nhập từ bàn phím. Tương tự ta yêu cầu học sinh sao chép sửa lại chương trình bài tập 3 để được bài tập 4. Bài tập 5: Hai số a và b được gọi là bạn của nhau nếu tổng các ước của a bằng b và ngược lại tổng các ước của b bằng a. Viết chương trình tìm các số bè bạn như trên trong khoảng từ m đến n (m < n, m và n nhập từ bàn phím). Tương tự ta yêu cầu học sinh sao chép sửa lại chương trình bài tập 4 để được bài tập 5. Bài tập 6: (Bài tập về nhà) Viết chương trình nhập vào 2 số a, b (110), in ra màn hình các số nguyên tố trong khoảng từ 1 đến N. Nhận xét: Học sinh sẽ áp dụng thuật toán của bài 1 để giải quyết bài 2. Giáo viên nên để học sinh tự làm, nếu còn lúng túng thì mới hướng dẫn thuật toán. Sau khi áp dụng bài 1, sao chép và sửa lại chương trình bài 1 để có chương trình bài 2, chương trình có thể được học sinh viết như sau: Program b2; Var i,k,n:integer; kq:boolean; begin write('N = ');readln(n); For k:=1 to N do begin kq:=true;{Giả sử k là SNT, Gán kq bằng true} if K<=1 then kq:=false else for i:=2 to trunc(sqrt(K)) do{i chạy từ 2 đến phần nguyên căn bậc 2 của k} 12 if k mod i=0 then{Nếu n chia hết cho i thì} begin kq:=false;{Gán kq=false} break;{thoát vòng lặp trong bằng lệnh Break} end; if kq then write(k:5); end; readln; end. Sau khi học sinh hoàn thành chương trình giáo viên nên đưa ra một số bộ test tương ứng với các giá trị của N để học sinh chạy thử và hoàn thiện điều khiện nhập dữ liệu cho chương trình. Bài tập 3: Cho số nguyên N chẵn (nhập từ bàn phím), lập chương trình phân tích N thành tổng 2 số nguyên tố. Nếu có in ra các cách phân tích. VD: 6 = 3+ 3 Nhận xét: Học sinh sẽ vận dụng thuật toán của bài 1 và 2 để giải quyết bài 3. Giáo viên nên để học sinh tự làm, nếu còn lúng túng thì mới hướng dẫn thuật toán. Chương trình có thể được học sinh viết như sau: program bai3; var N,i , j, k, m,d : longint; kq1, kq2:boolean; begin writeln(‘Nhap N= ‘); readln(N); for i:=2 to N-1 do {vong lap 1} begin {kiem tra xem so i co phai la so nguyen to hay khong} kq1:=true; for k:=2 to trunc(sqrt( i )) do {vong lap 2} if i mod k =0 then begin kq1:=false;{do i chia het cho k nen i khong nguyen to} 13 break; end; if kq1 then {neu so i la snto thi tim so j la so nto ma i+j=N} for j := i to N-1 do {vong lap 3} begin {kiem tra xem so j co phai la so nguyen to hay khong} kq2:=true; for m:=2 to trunc(sqrt( j )) do if j mod m=0 then begin kq2:=false;{Gan kq2=false, tuc j khong la so nto} break; end; if kq2 then if i+j = N then begin writeln(N ,' = ', i, ' + ', j); d:=d+1; end; end; end; readln; End. Giáo viên giải thích cho học sinh tại sao ở {vong lap 1} biến i lại nhận giá trị bắt dầu từ 2? Tại sao không cần câu lệnh kiểm tra i<=1 trước {vong lap 2} giống như trong thuật toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên i? Tại sao ở {vong lap 3} biến j lại nhận giá trị bắt dầu từ i mà không phải là 1? Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà hoàn thiện điều kiện nhập dữ liệu sau đó chuyển sang bài tập 4. Bài tập 4: 14 Nhập vào một số tự nhiên N (1 < N ≤ 65355). Hãy kiểm tra số N vừa nhập có phải là số nguyên tố hay không? Nếu đúng thì thông báo ra màn hình đây là số nguyên tố, ngược lại thì phân tích số N thành tích các thừa số nguyên tố. Ví dụ: Dữ liệu vào Dữ liệu ra Nhap 1 so tu nhien: 37 37 la so nguyen to Nhap 1 so tu nhien: 30 30 = 2. 3. 5 Nhap 1 so tu nhien: 3456 3456 = 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3 Nhap 1 so tu nhien: 677 677 la so nguyen to Nhận xét: Dựa vào thuật toán kiểm tra số nguyên tố giáo viên nên để học sinh làm bài tập này sau đó hướng dẫn và cũng cố lại thuật toán. Chương trình có thể như sau: Program bai4; uses crt; Var m, n: longint; dem,i:integer; kq:boolean; Begin repeat clrscr; Write('Nhap mot so tu nhien:'); readln(n); Until (n>1) and (n<=65355); Kq:=true; for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do if n mod i=0 then begin kq:=false; break; end; 15 if kq then else writeln(n,' la so nguyen to') {tach so n thanh cac thua so nguyen to} begin dem:=0; m:=n; Write(n,' = '); While (m mod 2 = 0) do Begin dem:=dem+1; m:=m div 2; write('2'); if m>0 then write('.'); End; i:=3; While (m > 2) do Begin While (m mod i = 0) do Begin dem:=dem+1; m:=m div i; write(i); if m>2 then write('.'); End; i:=i+2; End; End; Readln; End. 16 Bài tập rèn luyện ở nhà: Bài tập 5: Số siêu nguyên tố là số nguyên tố mà khi bỏ một số tuỳ ý các chữ số bên phải của nó thì phần còn lại vẫn tạo thành một số nguyên tố. Ví dụ 37337 là một số siêu nguyên tố có 5 chữ số vì 3733, 373, 37,3 cũng là các số nguyên tố. Hãy viết chương trình đọc dữ liệu vào là một số nguyên N (0< N <10) từ bàn phím và đưa ra kết quả ra màn hình là các số siêu nguyên tố có N chữ số cùng số lượng của chúng. Ví dụ khi chạy chương trình: Dữ liệu vào 5 Dữ liệu ra 23333 23339 23399 23993 29399 31193 31379 37337 37339 37397 59393 59399 71933 73331 73939 Co 15 so sieu nguyen to co 5 chu so Bài này chúng ta phải hướng dẫn trươc thuật toán và in ra giấy để học sinh có thể tham khảo và rèn luyện được ở nhà sau đó giáo viên sẽ sửa chương trình ở buổi sau. Hướng dẫn thuật toán: - Viết hàm kiểm tra số nguyên tố (ngto(n)) nếu đã học chương trình con. Nhận xét: Từ định nghĩa về số siêu nguyên tố ta thấy các số siêu nguyên tố có N chữ số được xây dựng từ các số nguyên tố có một chữ số là 2, 3, 5, 7. Từ các số nguyên tố có một chữ số ta sẽ ghép chúng với các chữ số từ 0 đến 9 để được số có 2 chữ số và chỉ lấy các số có 2 chữ số là số nguyên tố vd 23, 29, 31…. Và cứ tiếp tục xây dựng các số nguyên tố như vậy cho đến khi đủ N chữ số. Dùng mảng A để tính và lưu các số siêu nguyên tố có 1, 2, …,n chữ số (lần lượt xây dựng từng số một) Dùng mảng B để lưu lại mảng A trươc đó có i chữ số để xây dựng các số siêu nguyên tố có i+1 chữ số. Thuật toán cụ thể như sau: Bước 1: Nhập sô nguyên N (số chữ số của số siêu nguyên tố) 17 Bước 2: Gán ka =1 {ka là số lượng phần tử của mảng A, ban đầu gán ka=1} Gán a[ka]=0; Ơgiả sử phần tử đầu tiên của mảng A bằng 0} i:=1; {biến đếm vòng lặp, dùng để xây dựng số siêu nguyên tố có i chữ số} Bước 3: Nếu i>N thì chuyển sang Bước 7 {Đã xây dựng đủ N chữ số} Bước 4: 4.1 Gán kb=0; {kb là số phần tử của mảng B, đóng vai trò là mảng lưu kết quả trung gian dùng để lưu lại mảng A trong khi tính toán} 4.2 Gán k=1 {là biến dùng để duyệt các phần tử trong mảng A} 4.3 Nếu k>ka thì chuyển sang Bước 5 4.4 Gán biến cs =0 {là biến dùng để duyệt các chữ số từ 0 đến 9} 4.5 Nếu cs>9 thì chuyển sang Bước 4.6 4.5.1 Gán m=a[k]*10 + cs; {dùng biến m để xây dựng số siêu ntố} 4.5.2 Nếu m là số nguyên tố thì sang Bước 4.5.3 {Thuật toán kiểm tra số nguyên tố học sinh đã biết nên không hướng dẫn ở đây} 4.5.3 kb := kb+1 {tăng kb lên 1 để lưu số tiếp theo}, b[kb]:=a[k]*10 + cs; {lưu lại số vừa xây dựng vào mảng B} 4.5.4 Gán cs= cs+1 quay lại Bước 4.5 4.6 Gán k = k +1 quay lại Bước 4.3 Bước 5: Gán ka=kb; {lưu lại số phần tử của mảng A = số phần tử của mảng B vừa xây dựng được} 5.1 Gán t =1 {dùng biến đếm t để lưu kết quả từ mảng B vào mảng A} 5.2 Nếu t > ka thì chuyển sang Bước 6 5.3 Gán a[t]=b[t], gán t=t+1 quay lại Bước 5.2 Bước 6: Gán i= i+1 và quay lại Bước 3 Bước 7: In ra màn hình các số siêu nguyên tố có N chữ số, số lượng các số siêu nguyên tố là ka, kết thúc. Chương trình cụ thể như sau: Program Bai5; var a,b: array [1..100] of longint; 18 N,i,k,ka,kb,cs,t: byte; kt:boolean; m,j:longint; BEGIN Write ('Nhap N: '); Readln (N); ka:=1; a[ka]:=0; For i:=1 to N do Begin Kb:=0; For k:=1 to ka do For cs:=0 to 9 do begin m:=a[k]*10+cs; {kiem tra xem m co la so nguyen to khong} kt:=true; If (m<=1) then kt:=false Else Begin for j:= 2 to trunc(Sqrt(m)) do If (m mod j =0) then begin kt:=false; break; end; End; {het doan lenh kiem tra so nguyen to} If kt then {neu la so nguyen to thi} Begin Inc(kb); 19 b[kb]:=a[k]*10+cs; end; end; ka:=kb; For t:=1 to ka do a[t]:=b[t]; {luu lai cac gia tri cua mang b vao mang a} end; For k:=1 to ka do Write(a[k]:10); Writeln; Writeln('Co tat ca ',ka,' so sieu nguyen to co ',N,' chu so.'); Readln; END. BUỔI 4 + 5: Một số dạng bài tập về mảng một chiều DẠNG 1: Duyệt mảng để tìm các phần tử thoả mãn một yêu cầu nào đó? Yêu cầu các phần tử đó có thể là: + Là số chẵn + Là số lẽ + Là số chia hết cho một số K + Là số nguyên tố + Là số hoàn hảo + Là số chính phương …. Bài tập 1: (Bài toán cơ bản) Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên N và mảng A gồm N phần tử. Thông báo ra màn hình các số chẵn có trong mảng đã nhập và số lượng của chúng. 20
- Xem thêm -