Tài liệu Skkn phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên ak và súng trường ckc – môn gdqp khối 11 thpt

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

"Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" SỞ GD & ĐT ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH GIÓT ---------- Đề tài: PHƯƠNG PHÁP SOẠN, GIẢNG HỮU HIỆU BÀI BINH KHÍ SÚNG TIỂU LIÊN AK VÀ SÚNG CKC - MÔN GDQP KHỐI 11 THPT. Giáo viên: Đặng Ngọc Bình Tổ: Vật lý - Kỹ - Thể dục Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 4 năm 2012 Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" A-PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài 1. Lý do khách quan. - Giáo dục quốc phòng cho học sinh là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, là một nội dung cơ bản trong việc xây dựng nền QPTD & ANND. Là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục cấp THPT góp phần toàn diện cho học sinh lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội niềm tự hào và sự trân trọng đối với chuyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Có kiến thức cơ bản về QP-AN, có kỹ năng quân sự cần thiết tham gia vào sự nghiệp xây dựng và củng cố nền QPTD và ANND sẵn sàng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vững mạnh. Nhận rõ vị trí, vai trò của nhiệm vụ trên, những năm qua Bộ giáo dục đào tạo và Sở giáo dục và đào tạo Điện Biên đã có các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện giảng dạy môn học GDQP- AN. Ban Giám hiệu nhà trường đã có kế hoạch tổ chức dạy dải môn học GDQP-AN kết hợp với tổ nhóm giáo viên chuyên môn giáo dục Thể Chất – Giáo Dục Quốc Phòng triển khai thực hiện tốt công tác Giáo Dục Quốc Phòng cho học sinh. Đặc biệt được sự quan tâm và chỉ đạo của Sở giáo dục Điện biên về việc tổ chức dạy dải môn học GDQP-AN trong năm học 2011 - 2012 được áp dụng cho tất cả các trường THPT trong toàn Tỉnh. 2. Lý do chủ quan - Hiện nay môn học GDQP-AN trong các trường THPT được áp dụng dạy dải,được tính như các môn học khác tham gia tính điểm, phẩy trung bình trung cho các em học sinh . - Môn học GDQP-AN trong quá trình giảng dạy là chuyển tải đến cho học sinh nắm bắt được kiến thức QP-AN, từ lý thuyết cho đến thực hành ngày một nâng lên. Tuy nhiên để giúp các em học sinh nắm và hiểu được sâu hơn nữa, thực hiện Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" các động tác một cách thuần thục hơn nữa trong kiểm tra kiến thức, tập luyện cũng như hội thi hội thao. Đặc biệt sẵn sàng chiến đấu khi tổ quốc cần. Để đạt được điều đó ngoài năng lực của học sinh, phương pháp giảng dạy môn học của giáo viên đã được học, tập huấn tại các trường TH chuyên nghiệp và các lớp tập huấn, đào tạo ngắn hạn do Bộ giáo dục tổ chức. Cần phải có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, điều kiện cơ sở vật chất để nâng cao hiệu quả về công tác giảng dạy môn học GDQP-AN. - Bản thân tôi rất may mắn đã được tham giảng dạy môn học trong trường THPT từ năm 2000 cho đến nay. Với kinh nghiệm của bản thân và thành tích đạt được qua kết quả công tác giảng dạy luôn đạt 70% khá giỏi trở lên, kết quả hội thi hội thao quốc phòng được tổ chức lần I toàn tỉnh vào năm 2005 – 2006 đạt giải ba toàn đoàn. Chính vì vậy tôi xin mạnh dạn trình bày kinh nghiệm của bản thân với đề tài: “ Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh Súng tiểu liên AK và Súng trường CKC - khối 11 THPT ” II Mục tiêu nghiên cứu Khắc phục những hạn chế và tồn tại dẫn đến hiệu quả chưa cao trong công tác giảng dạy môn học GDQP-AN bài giảng Binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC. Đưa ra những phương pháp và tổ chức hữu hiệu nhất của bài giảng. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như chuyển tải về kiến thức, kỹ năng. Giúp học sinh nắm chắc và thực hiện,vận dụng tốt trong quá trình tập luyện và sẵn sàng chiến đấu . III.Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu qua các văn bản chỉ đạo của Bộ và Sở giáo dục cũng như kế hoạch của nhà trường về việc thực hiện tổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN cấp THPT. Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" - Nghiên cứu phân phối chương trình của môn học . - Nghiên cứu qua sách giáo khoa và các tài liệu có liên quan đến môn học GDQP – AN . -Nghiên cứu qua cơ sở vật chất hiện có,thực địa để soạn giáo án và thục luyện giáo án . - Nghiên cứu tổ chức bài giảng và thục luyện bài giảng . - Nghiên cứu tổ chức hội thi hội thao - Nghiên cứu kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm. IV.Đối tượng nghiên cứu - Học sinh THPT Phan Đình Giót V. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận. - Phương pháp nghiên cứu trao đổi, thực tiễn qua công tác soạn, giảng. - Phương pháp nghiên cứu tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm. Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" B – PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN I.Cơ sở lý luận - Môn học GDQP-AN nhằm trang bị kiến thức quốc phòng cho học sinh, khơi dạy lòng yêu nước, hiểu biết,rìn giữ và phát huy truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta qua các thời kỳ kháng chiến. Biết cách thực hiện vận dụng một cách thuần thục các động tác cũng như kỹ chiến thuật của môn học trong tập luyện và sẵn sàng chiến đấu. - Được xác định là môn học chính khóa dạy dải và tính điểm, phẩy như các môn học khác, cho lên học sinh cũng quan tâm và tập trung học dẫn đến kết quả cao hơn. - Cơ sở vật chất,trang thiết bị,sân bãi cho môn học đã được Bộ, Sở giáo dục và nhà trường trang cấp một cách đầy đủ tạo điều kiện tốt nhất cho môn học. - Đối với giáo viên đã được sở tổ chức tập huấn chuyên môn hàng năm, tạo điều kiện cho đi học các lớp ngắn hạn do bộ giáo dục tổ chức cũng như một số giáo viên đã được đào tạo môn học tại trường trung học chuyên nghiệp. Trang phục trang cấp cho giáo viên hàng năm cũng được thường xuyên và đầy đủ. Chính vì vậy để chuyển tải kiến thức quốc phòng đến cho học sinh một cách chính xác,khao học, cụ thể, kịp thời. Người giáo viên cần phải có một kiến thức, phương pháp, tổ chức bài giảng tốt nhất. II.Cơ sở pháp lý 1. Dựa trên các văn bản chỉ đạo của Bộ giáo dục tăng cường GDQP-AN trong ngành giáo dục ban hành ngày 04/07/2007 số 57/2007/CT – BGDĐT. 2. Tăng cường GDQP-AN ra ngày 31/03/2010 số 417/CT-TTG. 3. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm 2010 – 2011 ra ngày 18/08/2010 số 4943/BGDĐT – GDQP. Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" 4. Dựa trên văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Điện Biên về việc thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN 2011- 2012 ra ngày 28/07/2011 số 1045/SGD ĐT – GDQP . CHƯƠNG II – THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP I.Thực trạng 1. Thuận lợi - Được sự quan tâm và chỉ đạo của Bộ giáo dục, Sở giáo dục và kế hoạch tổ chức dạy dải môn học GDQP-AN và xác định đây là môn học chính khóa. - Trang thiết bị, cơ sở vật chất, tài liệu, sân bãi cho môn học đáp ứng tốt theo yêu cầu của môn học . - Môn học luôn đòi hỏi có sức khỏe, thể lực tốt, tính kiên trì. Đối với học sinh nhà trường cơ bản 70% là học sinh dân tộc có sức khỏe tốt chính vì vậy đáp ứng khá tốt yêu cầu của môn học . - Bản thân tôi là giáo viên đã công tác nhiều năm. Đặc biệt đã được tham gia giảng dạy môn học GDQP-AN dạy dải tại trường THPT thị xã Lai châu nay là THPT thị xã Mường lay từ năm 2000 cho đến nay tại trường THPT Phan Đình Giót. Được Sở giáo dục tạo điều kiện cho đi học lớp GDQP ngắn hạn 6 tháng do Bộ giáo dục tổ chức tại trường đại học sư phạm I Hà Nội năm 2002,và được tập huấn chuyên môn vào tháng 8 hàng năm tại trường huấn luyện Quân sự Tỉnh. Chính vì vậy ít nhiều có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy môn học GDQP-AN là khá thuận lợi . - Đồng nghiệp trong nhóm GDTC – GDQP luôn hòa đồng có tinh thần tương trợ,trao đổi lẫn nhau trong công tác chuyên môn cũng như công tác tổ chức và phương pháp giảng dạy . 2. Khó khăn Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" - Môn học mang tính khô khan, đòi hỏi phải có tính kỷ luật, kiên trì tốt. Không ngại khó ngại khổ lên trong công tác giảng dạy cũng gặp khó khăn . - Do đặc thù môn yêu cầu về trang phục, phương tiện dụng cụ học khác nhưng lại được xếp tiết học đan sen với các môn học khác trong cùng một buổi học. trong khi đó qui định về đồng phục của học sinh nhà trường lại khác chính vì vậy cũng ảnh hưởng ít nhiều đến công tác giảng dạy và kết quả môn học. - Đối với giáo viên tham gia giảng dạy môn không phải là giáo viên chuyên trách lên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến phương pháp giảng dạy và kết quả môn . - Cơ sở vật chất và phương tiện dạy học tuy khá đầy đủ đáp ứng được yêu cầu môn học. Tuy nhiên chất lượng chưa thật đảm bảo. II. Phương pháp - Để giải quết các vấn đề trên tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu sau : 1. Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp này nhằm nghiên cứu các văn bản của Bộ,Sở GD&ĐT Điên Biên cũng như kế hoạch triển khai công tác thực hiện giảng dạy môn học GDQPAN của Ban giám hiệu nhà trường . - Nghiên cứu phân phối chương trình,số tiết qui định của bài giảng đó. Xây dựng giáo án và phương pháp, tổ chức bài giảng . 2. Phương pháp quan sát - Tôi sử dụng phương pháp này đánh giá cơ sở vật chất, kiểm tra thực địa hiện có để từ đó xây dựng giáo án, kế hoạch bài giảng sao cho phù hợp. 3. Phương pháp thực nghiệm - Nhằm mục đích đưa ra các nhân tố mới cần nghiên cứu vào thực tiễn bài giảng sao cho thật sinh động, gây hứng thú đến cho người học. Qua thực nghiệm làm sáng tỏ nhiệm vụ nghiên cứu . CHƯƠNG III - MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" I.Nghiên cứu các văn bản của Bộ giáo dục và Sở GD&ĐT Điện Biên 1.Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo - Đây là khâu rất quan trọng nhằm nghiên cứu kỹ,chi tiết mục tiêu,yêu cầu,nội dung và tầm quan trọng của môn học cũng như cách thức thực hiện tổ chức giảng dạy môn học trong năm . 2.Nghiên cứu kế hoạch giảng dạy của nhà trường. - Trước khi vào năm học BGH nhà trường có kế hoạch giảng dạy môn học một cách cụ thể cho cả ba khối. Giáo viên nắm bắt lên kế hoạch giảng dạy sao cho phù hợp với đặc thù của nhà trường . II. Nghiên cứu phân phối chương trình - Trước khi soạn giảng giáo viên cần phải nghiên cứu kỹ phân phối chương trình bài giảng đó cụ thể bài giảng “Giới thiệu súng tiểu liên AK và súng trường CKC ” có bao nhiêu tiết và được phân ra cụ thể từng tiết giảng nội dung nào. Từ đó xây dựng lên kế hoạch cho từng tiết cũng như thể hiện dõ được mục tiêu yêu cầu, nội dung,thời gian cũng như phương pháp và tổ chức tiết dạy thật cụ thể. III.Nghiên cứu sách giáo khao và các tài liệu có liên quan - Để chuyển tải đến cho học sinh nắm bắt được lịch sử, nguồn gốc, tính năng, chuyển động của súng, đạn cũng như cách bảo quản. Thực hiện một cách thuần thục tháo và nắp súng thông thường thì giáo viên phải nghiên cứu kỹ sách giáo khóa và các tài liệu có liên quan nắm bắt thật chi tiết,chính xác cụ thể từng phần, nội dung và các bộ phận của súng, đạn để hoàn thiện và nâng cao kiến thức bài giảng. Khi giảng bài trôi chảy thuần thục làm tăng sự hứng thú, tiếp thu của học sinh trong một tiết học . IV.Nghiên cứu về cơ sở vật chất, thực địa, xây dựng bài giảng,thục luyện giáo án, trình ký giáo án. 1.Kiểm tra cơ sở vật chất Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" - Để đáp ứng được yêu của bài giảng thì giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện dụng cụ cho tiết giảng như : + Súng + Trang vẽ + Que chỉ + Bàn ghế và các dụng cụ phương tiện có liên quan. - Để có vật chất,phương tiện bảo đảm cho giờ giảng giáo viên phải có kế hoạch mượn,trả thiết bị dạy học một cách cụ thể về số lượng và chủng loại sao cho phù hợp với số lượng học sinh từng lớp trước 2 – 3 ngày. Lưu ý khi mượn phải kiểm tra vật chất thật kỹ nếu chất lượng không đảm bảo, hỏng hóc phải báo ngay cho BGH nhà trường để có hướng giải quyết : VD. Lớp có 40 học sinh chia làm bốn nhóm mỗi nhóm khoảng 7-10 học sinh như vậy phải mượn 4 khẩu súng, hai chủng loại để khi thục luyện chuyển, đảo nội dung cho phù hợp. 2.Kiểm tra thực địa - Để bài giảng được diễn ra một cách trôi chảy, nhuần nhuyễn, khoa học về tổ chức một tiết dạy đạt hiệu quả cao thì trước khi soạn giáo án giáo viên phải kiểm tra thực địa sao cho thật sạch sẽ, vệ sinh, bằng phẳng. Giáo viên phải xác định được phương, hướng một cách chính xác để có kế hoạch soạn, giảng, tổ chức tiết dạy sao cho phù hợp tránh ánh nắng mặt trời chiếu vào người học dẫn đến ảnh hưởng đến quan sát và kết quả học tập . 3.Xây dựng bài giảng ( soạn giáo án ) - Soạn giáo án giáo viên phải tuân thủ qui định chung về hình thức, tiêu đề, phông chữ và các bước mà giáo viên đã được tập huấn hàng năm có mẫu đính kèm : Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" a. Trang bìa trình bày đúng kích cỡ và phông chữ b. Trang phê duyệt có chữ ký,đóng dấu của tổ chuyên môn và BGH nhà trường . c. Phần mở đầu phải nêu được mục tiêu, yêu cầu. Nội dung phải thể hiện chi tiết nội dung của bài giảng đó. Thời gian thật cụ thể theo số tiết. Tổ chức theo đơn vị lớp học, phân nhóm đổi đảo nội dung. Phương pháp thuyết trình giảng giải và thực hiện theo ba bước:  Bước một làm nhanh  Bước hai làm chậm có phân tích  Bước ba làm tổng hợp + Vật chất bảo đảm phải nêu dõ đối với giáo viên cần có những gì. học sinh trang phục, vở ghi vv… + Địa điểm tùy thuộc vào tiết lý thuyết hay thực hành để đưa ra địa điểm cho phù hợp. d. Nội dung cần phải thể hiện từng nội dung một cách cụ thể chi tiết đối với hoạt động của giáo viên. Đối với hoạt động của học sinh yêu cầu nghe, ghi, quan sát nắm bắt và thục luyện . e.Tổ chức thục luyện phân nhóm,đổi đảo nội dung. f. Tổ chức hội thi hội thao kiểm tra đánh giá kết quả tiết dạy, câu hỏi bài tập về nhà. Xuống lớp 4.Thục luyện giáo án - Để đảm bảo kiến thức bài giảng đến cho học sinh nắm bắt cũng như thục luyện có chiều sâu, kỹ năng thuần thục thì trước 2-3 ngày giáo viên phải thục luyện giáo án : + Kiến thức bài giảng + Kỹ năng giảng bài,kỹ năng tháo và nắp súng thông thường . Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" + Kỹ năng về phương pháp và tổ chức bài giảng. + Kỹ năng về tổ chức tập luyện,tổ chức hội thi hội thao . 5.Kiểm tra ký duyệt giáo án - Trước khi tổ chức bài giảng một ngày,giáo án phải được trình ký phê duyệt của tổ chuyên môn và Ban Giám Hiệu nhà trường nhằm mục đích : + Kiểm tra về cách thức, quy định của một giáo án. + Kiểm tra về mục tiêu yêu cầu của bài. + Kiểm tra về nội dung đã đảm bảo trưa,thời gian bố trí có hợp lý không. + Kiểm tra về tổ chức phương pháp bài giảng. + Kiểm tra vật chất bảo đảm. + Kiểm tra địa điểm tổ chức bài giảng có phù hợp với nội dung bài giảng hay không . V.Nghiên cứu về phương pháp và tổ chức bài giảng,tổ chức tập luyện. 1.Phần mở đầu a.Nhận lớp - Để tổ chức tiết dạy được đảm bảo cho người tập và mọi người xung quanh cũng như đạt được kết quả tốt nhất trước khi vào giờ giảng giáo viên cần tuân thủ các bước sau : Bước 1 : + Chọn phương, hướng để tập chung lớp tránh ánh nắng mặt trời chiếu vào người học. + Kiểm tra sỹ số. + Kiểm tra quân trang phục. + Kiểm tra về phương tiện dụng cụ học đối với học sinh .Bàn, ghế,súng,tranh vẽ và các trang thiết bị dạy học có liên quan . + Kiểm tra công tác vệ sinh chung . Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" + Kiểm tra súng sau đó giá súng hoặc đặt trên bàn nơi khô giáo . Bước 2 : - Qui định về thao trường bãi tập . + Học sinh tập chung nghiêm túc nghe, ghi, quan sát giáo viên thuyết trình, giảng giải. Nắm bắt được tính năng,tác dụng, cấu tạo của súng đạn. cách bảo quản súng đạn. Thục luyện tháo và nắp súng thuần thục . + Giữ gìn vệ sinh chung . + Trong khi tập cũng như giờ giải lao học sinh không được dùng súng chĩa vào nhau bóp cò. Đảm bảo an toàn cho người tập và mọi người xung quanh . b. Nội dung - Để đảm bảo đạt được kiến thức,yêu cầu một tiết dạy giáo viên cần phổ biến thật dõ mục tiêu,yêu cầu,nội dung, thời gian,tổ chức và phương pháp bài giảng đó theo đúng giáo án đã soạn . 2.Tổ chức giảng bài a. Tổ chức - Đối với tiết giảng lý thuyết có thể giảng trong lớp hoặc ngoài trời giáo viên tổ chức lớp học sao cho thật phù hợp để học sinh dễ nghe và quan sát, nắm bắt và hiểu sâu các tính năng, tác dụng, cấu tạo cũng như cách bảo quản súng, đạn và qui tắc tháo nắp súng thông thường. - Đối với tiết thực hành tổ chức ngoài trời giáo viên phải tổ chức theo hình chữ L hoặc chữ H để học sinh dễ quan sát nắm bắt và vận dụng vào thục luyện . * Lưu ý : - Khi giảng bài binh khí tránh không tổ chức cho người học ngồi trước miệng nòng súng . b.Phương pháp * Đối với phần lý thuyết : - Khi giảng phần tính năng,tác dụng,cấu tạo, qui tắc bảo quản súng,đạn thì giáo viên cần giảng tri tiết cụ thể từng phần, từng bộ phận của súng, đạn được tháo Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" dời. Thuyết trình qua trang vẽ, cụ thể từng bộ phận của súng, đạn cho học sinh quan sát nắm bắt, hiểu và vận dụng vào trong tập luyện. *Đối với phần thực hành tháo nắp súng : - Trước khi tháo nắp súng giáo viên cần nhắc lại qui tắc tháo nắp súng. Tránh khi tập luyện học sinh không tuân thủ các bước theo qui định sẽ gây hỏng hóc hoặc các bộ phận không ăn khớp với nhau, súng không chuyển động được dẫn đến thực hiện động tác không thuần thục. - Khi tháo và nắp súng giáo viên cần tuân thủ ba bước sau: + Làm nhanh + Làm chậm có phân tích + Làm tổng hợp - Khi tháo súng phải tháo hộp tiếp đạn (súng AK) CKC mở díp dữ hộp tiếp đạn để kiểm tra súng ( không bóp cò). - Khi tháo và nắp súng giáo viên cần chỉ dõ tên các bộ phận thật tri tiết để học sinh quan sát và nắm bắt và vận dụng thuần thục động tác hơn. VD - Tháo lắp nắp hộp kháo nòng (súng AK). Đặt súng xuống bàn tay trái cầm cổ chòn báng súng ngón cái ấn đẩy về trước theo chục dọc của súng vào chân đế lò so bộ phận đẩy về, tay phải dùng ngón cái và bốn ngón còn lại troàng lên phần đuôi của nắp nắp hộp kháo nòng sau đó dùng lực của cách tay, cổ tay và lực bấu của các ngón tay lấy nắp lắp hộp kháo nòng ra ngoài để xuống bàn theo thứ tự . * Lưu ý : - Trước khi tháo và nắp súng giáo viên cần chuẩn bị hai bàn để hai loại súng AK – CKC để khi thực hiện tháo nắp từng loại có tính liên tục, tận dụng được thời gian cho tập luyện . 3.Tổ chức tập luyện tháo và nắp súng thông thường - Trước khi tổ trước tập luyện tháo và nắp súng giáo viên cần thực hiện các bước sau : Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" + Chia nhóm tập luyện. + Phân nhóm trưởng phụ trách . + Phổ biến dõ nội dung thực hiện . + Phương pháp luyện tập. + Ký tín hiệu luyện tập. + Phương, hướng và địa điểm tập luyện của từng nhóm. - Triển khai tập luyện giáo viên cho học sinh tự chủ động tháo và nắp súng (tự xâm nhập kiến thức). Giáo viên đi quan sát và chấn chỉnh động tác cho các em . * Lưu ý : - Khi tổ chức thục luyện tháo và nắp súng phân chia theo nhóm thực hiện,thứ tự từng học sinh lên thực hiện cho cả nhóm quan sát. Học sinh nào có năng khiếu biết cách thực hiện đặc biệt là các học sinh Nam thì lên thực hiện trước có nhóm trưởng phụ trách và chỉnh sửa . - Tổ chức theo chữ L hoặc chữ H tránh không cho người quan sát trực diện với nòng súng,hàng cách bàn khoảng 3 - 4m . - Đối với học sinh yếu kém giáo viên cần có biện pháp, hướng dẫn, chỉ rõ cho các em nắm bắt và thực hiện . VI.Nghiên cứu tổ chức hội thi hội thao . - Khi thời gian còn khoảng 10- 15’ cuối giáo viên tập trung lớp tổ chức hội thi hội thao. Nhằm mục đích gây hướng thú và ganh đua trong giờ học,củng cố và nâng cao kỹ năng tháo và nắp súng một cách thuần thục . 1.Tổ chức : - Tổ chức hội thi đại diện theo nhóm, từng tốp lên thực hiện 2- 4 loạt nếu có thời gian thì cả lớp. 2. Phươg pháp : - Đồng loạt. 3. Hình thức như : + Tính thời gian tháo và nắp súng . + Tính thời gian tháo súng . Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" + Tính thời gian nắp súng . + Tính thời gian nhất, nhì, ba, tư theo nhóm . + Thi các nhóm với nhau vvv…… - Giáo viên cho điểm đối với học sinh thực hiện khá, giỏi để khích lệ các em . VII. Kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm. - Kết thúc bài giảng giáo viên tập trung kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm giờ học. - Ra câu hỏi và bài tập về nhà . - Kiểm tra cơ sở vật chất và dụng cụ phương tiện dạy học . - Xuống lớp . VIII. Kết quả đạt được - Trong quá trình tham gia giảng dạy môn học GDQP-AN nhiều năm về đây tôi đã áp dụng phương pháp soạn,giảng theo phương pháp nội dung đề tài trên. Kết quả đạt được là khá khả quan 100% từ trung bình trở lên trong đó 70% là khá giỏi. Đặc biệt là bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC đạt 75 – 80% là khá giỏi. - Với phương pháp soạn, giảng trên tôi luôn tạo không khí trong giờ học cho học sinh học sôi nổi, thoải mái, hứng thú dẫn đến kết quả giảng dạy là khá cao. - Qua đợt thanh tra gần đây nhất kỳ II năm học 2010 - 2011 của sở Giáo dục và thành Đội Thành Phố Điện Biên Phủ kiểm tra khối 11 tháo Lắp và súng thông thường do tôi phụ trách được đánh giá là giỏi. Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" C- PHẦN KẾT LUẬN I. Những vấn đề trung - Tôi viết đề tài này bày tỏ những hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân qua nhiều năm công tác và giảng dạy môn học GDQP-AN tại các trường THPT. Để học sinh nắm bắt được kiến thức cũng như vận dụng thực hành môn học QP-AN nói chung và bài binh khí khối 11 THPT thì giáo viên cần : + Nghiên cứu kỹ vị trí, vai trò, mục tiêu cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ,Sở GD&ĐT Điện Biên đối với môn học GDQP-AN. Kế hoạch và triển khai thực hiện môn học của BGH nhà trường . + Nghiên cứu phân phối chương trình, tài liệu sách giáo khoa có liên quan để tăng cường kiến thức QP, kỹ năng giảng bài. + Phải chuẩn bị vật chất,phương tiện dụng cụ môn học trước 1-2 ngày. Đảm bảo số lượng chủng loại và chất lượng. + Cần xây dựng giáo án bài giảng theo mẫu qui định và đúng đủ nội dung theo phân phối chương trình. Cần thể hiện dõ thời gian, tổ chức và phương pháp cũng như hoạt động của thầy và trò làm nổi bật nội dung trọng tâm. + Thục luyện giáo án bài giảng một cách thuần thục cả về kiến thức, kỹ năng cũng như tổ chức và phương . + Giáo án phải được trình ký trước khi giảng bài một ngày được sự đồng ý phê duyệt của tổ, nhóm chuyên môn có xác nhận của BGH nhà trường . + Giảng bài giáo viên phải nắm bắt thật trắc về kiến thức, phương pháp và tổ chức giảng dạy phù hợp với đặc trưng của môn học . + Tổ chức hội thi hội thao phải đưa ra mức độ đạt được, thời gian, tiêu trí cụ thể để học sinh có sự ganh đua tích cực tạo sự hứng thú cho giờ học . Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" * Kết quả đạt được của cá nhân tôi: + Đạt kết quả loại khá lớp học ngắn hạn do Bộ Giáo Dục tổ chức tại trường Sư phạm I Hà Nội Năm 2002 + Kết quả các năm tập huấn chuyên môn GDQP –AN tại trường Quân Sự Tỉnh luôn đạt kết quả cao . + Kết quả tham gia giảng dạy môn học luôn đạt 70% khá giỏi trở lên . + Đạt giải ba toàn đoàn công tác hội thi hội thao GDQP-AN toàn tỉnh lần I Năm 2005 - 2006 - Qua nhiều năm tham gia giảng dạy với kinh nghiệm của bản thân và thành tích đạt được. Tôi thiết nghĩ đề tài này có thể áp dụng và thực hiện rộng rãi trong các trường THPT trong toàn tỉnh . II. Kiến nghị - Lên tổ chức hội thi hội thao môn học GDQP – AN toàn tỉnh thường liên vào trước hoặc sau năm HKPĐ tạo sân chơi cho học sinh nhằm kích thích sự hướng thú trong học tập. - Vật chất và phương tiện dạy học tuy khá đầy đủ nhưng chất lượng thì chưa thật đảm bảo. - Tổ chức cho các giáo viên được tham gia đầy đủ lớp học GDQP –AN do Bộ Giáo Dục tổ chức . Người viết đề tài Đặng Ngọc Bình Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHAO HỌC NHÀ TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………. Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót "Phương pháp soạn, giảng hữu hiệu bài binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC – môn GDQP khối 11 THPT" ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHAO HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Đặng Ngọc Bình Trường THPT Phan Đình Giót
- Xem thêm -