Tài liệu Skkn phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng anh tiểu học

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn - Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong Tiếng Anh tiểu học. S¸NG KIÕN PH¦¥NG PH¸P H¦íNG DÉN HäC TèT C¸CH PH¸T ¢M TRONG TIÕNG ANH TIÓU HäC I. Lý DO CHäN §Ò TµI Giáo dục có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Trong tình hình hiện nay, đất nước trên con đường đổi mới, chính sách mở cửa quan hệ với các nước trên thế giới đá tăng đáng kể. Sự giao tiếp rộng rải với các nước trên thế giới bằng tiếng Anh - Ngôn ngữ quốc tế - ngày được quan tâm hơn. Chính vì vậy môn tiếng Anh đã đưa vào chương trình giáo dục tiểu học và cũng là một môn chính trong các kỳ thi phổ thông với mục tiêu giúp các em học sinh trên cơ sở rèn luyện 4 kỷ năng : Nghe, nói, đọc, viết đạt được khả năng đọc hiểu tiếng Anh ở chương trình phổ thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việt tự học, tìm hiểu khoa học kỷ thuật hiện đại và kho tàng văn hóa phong phú của thế giới. Xuất phát từ đối tượng của quá trình dạy học là học sinh tiểu học thuộc vùng khó, việc học tiếng Anh rất hoàn toàn mới lạ và ý thức học tập của các em chưa cao, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy rằng các em còn gặp nhiều khó khăn trong việc đọc. Đọc được coi là việc quan trọng đầu tiên, đọc được và nói được là cơ sở giao tiếp. Nếu quen nói sai, đọc sai thì cũng không thể nghe được, hiểu được mấy. Đối với học sinh tiểu học, đọc tiếng Việt cho chuẫn xác, gợi cảm đã là một vấn đề không dễ, huống gì nói đến việc đọc tiếng Anh lại càng nan giải và khó khăn hơn nhiều; song không thể để cho học sinh học tiếng Anh cho vui, vô bổ. Để giúp các em vượt qua trở ngại này tôi chọn đề tài " Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng Anh" nhằm giúp các Gi¸o viªn: Lª Quèc ChÝnh 1 Trêng TiÓu häc Th¸i S¬n S¸ng kiÕn - Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong Tiếng Anh tiểu học. em học sinh hiểu thêm về cách phát âm của từ và đặc biệt biết nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nhấn dấu âm và ngữ điệu trong tiếng Anh. ii. néI DUNG §Ò TµI 1. Tên đề tài: "Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng Anh" 2. Tiến hành thực hiện: 2.1. Khảo sát đối tượng cho học sinh: Tôi lấy đối tượng là học sinh lớp 4 do tôi phụ trách để nghiên cứu và làm minh chứng. Ban đầu theo dõi tình hình học tập của lớp tôi thấy phần lớn các em rất ngại đọc, nếu đọc được thì còn nhiều sai sót và kết quả như sau: - Đối tượng học sinh: Lớp 5A. - Tổng số : 34 em. - Chất lượng : Giỏi : 2,9 % Khá : 50 % Tb : 47,1 % 2.2. Phương pháp thực hiện: Do đọc không được từ đó nên các em có tâm lý nặng nề không muốn đọc. Là giáo viên phụ trách bộ môn tôi động viên, khuyến khích tạo không khí thoải mái và đặc biệt tôi dùng các hình ảnh, dụng cụ trực quan hoặc hình ảnh ngộ nghĩnh đưa ra từ hoặc câu tạo cho học sinh thích thú học tập và thích đọc hơn. 2.2.1. Nguyên âm - phụ âm: Chỉ cho học sinh nắm vững nguyên âm, phụ âm và một số cách đọc của một số từ khi đứng trước nguyên âm. Eg: The pen / әpen / Khi phiên âm có dấu / : / thì đọc kéo dài. / I / đọc ngắn như i của tiếng Việt. Gi¸o viªn: Lª Quèc ChÝnh 2 Trêng TiÓu häc Th¸i S¬n S¸ng kiÕn - Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong Tiếng Anh tiểu học. / I: / đọc kéo dài ii. /^/ đọc ă và ơ // đặt đầu lưỡi giữa hai hàm răng. 2.2.2. Dấu nhấn: Hướng dẫn học sinh cách đọc dấu nhấn- tức âm đó được đọc mạnh hơn. Dấu nhấn thường dùng khi một từ có hơn một âm tiết. Eg: hello / hә'lәu / * Dấu nhấn thứ nhất và dấu nhấn thứ 2. Eg: notebook / 'nәutbuk / * Dấu nhấn trong cụm từ và câu. Eg: listen and repeat / 'lisn en(d) ri'pi:t / 2.2.3. Ngữ điệu: Ngữ điệu là "âm nhạc" của ngôn ngữ chính là âm lên và xuống khi chúng ta nói. Ngữ điệu rất quan trọng trong việc diễn tả ngữ nghĩa đặc biệt trong việc tả thái độ của chúng ta ( ngạc nhiên, vui buồn ... ) Hướng dẫn học sinh nhận thức được hai ngữ điệu cơ bản: + Đọc lên giọng: Được dùng trong câu hỏi: Yes / No questions: - Is your book big ? - Do you have pets ? + Đọc xuống giọng: Được dùng trong câu nói thông thường, mệnh lệnh và câu hỏi: WH- question: - What's your name ? - My name’s Nam. 2.2.4. Cách đọc khi thêm "s" và "es" + Cách đọc / iz / : Nếu danh từ số ít tận cùng bằng chữ s, x, sh, ch, z thì số nhiều thêm es đọc / iz /. Nếu danh từ số ít tận cùng bằng chữ ce, se, ge thì số nhiều thêm s cũng đọc /iz /. Eg: finish / 'finiſ / ; Sentence / sentәns / ; Gi¸o viªn: Lª Quèc ChÝnh finishes / 'finiſiz / sentences / sentәnsiz / 3 Trêng TiÓu häc Th¸i S¬n S¸ng kiÕn - Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong Tiếng Anh tiểu học. + Cách đọc / s / : Những từ có chữ tận cùng bằng p, t, k thì đọc s Eg: A book / buk / ; books / buks / + Cách đọc / z / : Những từ có chữ tận cùng bằng a, e, i, o, u, b, v thì đọc / z / Eg: please / pli:z / Kết hợp với việc hướng dẫn học sinh cách đọc, việc thực hành đọc rất là quan trọng. Luôn luôn cho học sinh đọc nhiều lần, rèn luyện ở trên lớp. Bên cạnh đó luôn khuyến khích các em đọc bằng cách học ở nhà. III. KÕT QU¶ Sau một thời gian áp dụng " Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng Anh" Ngoài việc hướng dẫn cách đọc, luôn tạo cho học sinh tính chuyên cần, siêng năng khi đọc tiếng Anh, việc học của các em đã tăng đáng kể. Phần lớn các em đều thích học và đọc tiếng Anh với kết quả như sau: - Đối tượng học sinh : Lớp 5A. - Tổng số : 34 em. - Chất lượng : Giỏi : 17,6 % Khá : 61,8 % Tb : 20,6 % IV. kÕt luËn Qua quá trình giảng dạy, tôi đã đúc rút được một số kinh nghiệm nhỏ và kết quả thu được rất đáng mừng. Số học sinh đọc kém, đọc chậm trong lớp giờ đã giảm xuống rất nhiều chứng tỏ ý thức học tập của các em Gi¸o viªn: Lª Quèc ChÝnh 4 Trêng TiÓu häc Th¸i S¬n S¸ng kiÕn - Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong Tiếng Anh tiểu học. rất tốt. Những giờ học tiếng Anh rất hăng say đọc, không những đọc to, rõ ràng mà nhiều em luyện giọng rất hay. Và bước đầu tiên vào học môn tiếng Anh đã khởi sắc. Cũng là yếu tố quan trọng để các em học ở phần các chương trình khác nhau. Trên đây là những " Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong tiếng Anh" mà tôi đã mạnh dạng đưa ra. Thiết nghĩ, đây cũng là một vấn đề rất được quan tâm trong tiếng Anh phổ thông. Rất mong được sự đón nhận những ý kiến đóng góp của các thầy, cô để trau dồi chuyên môn hơn trong quá trình giảng dạy. Th¸i S¬n, ngày 5 tháng1 năm 2010. Người viết Lª Quèc ChÝnh MỤC LỤC I. Lý do chọn đề tài. ............................................... Trang 1 II. Nội dung đề tài. .................................................. Trang 2 Gi¸o viªn: Lª Quèc ChÝnh 5 Trêng TiÓu häc Th¸i S¬n S¸ng kiÕn - Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong Tiếng Anh tiểu học. 1. Tên đề tài. 2. Tiến hành thực hiện. 2.1. Khảo sát đối tượng cho học sinh. 2.2. Phương pháp thực hiện. 2.2.1. Nguyên âm - Phụ âm. 2.2.2. Dấu nhấn. ................................................... Trang 3 2.2.3. Ngữ điệu. 2.2.4. Cách đọc khi thêm “s” và “es”. III. Kết quả. ............................................................. Trang 4 IV. Kết luận. ............................................................ Trang 5 Gi¸o viªn: Lª Quèc ChÝnh 6 Trêng TiÓu häc Th¸i S¬n
- Xem thêm -