Tài liệu Skkn phương pháp giải sáng tạo bài toán hóa hữu cơ

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10798 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DẦU GIÂY    Mã số: …………… SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI SÁNG TẠO BÀI TOÁN HÓA HỮU CƠ  Người thực hiện: HỒ THỊ SEN Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp dạy học bộ môn hóa học Có đính kèm: Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh  Hiện vật khác  Năm học: 2012 – 2013 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I/ THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN: 1. 2. 3. 4. 5. Họ và tên: HỒ THỊ SEN Ngày tháng năm sinh: 12/12/1965 Nam,nữ: Nữ Địa chỉ: 153/2 Xuân Thạnh - Thống Nhất - Đồng Nai Điện thoại: Cơ quan: 061.3761229 Nhà riêng: 061.3761857 01212500486 , Email : hothisen1212@yahoo.com.vn 6. Chức vụ: Tổ trưởng tổ Hóa 7. Đơn vị công tác: Trường THPT Dầu Giây Di động: II/ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: - Học vị hoặc trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao nhất: Cử nhân hóa học - Năm nhận bằng: 1987 - Chuyên ngành đào tạo: Hóa học III/ KINH NGHIỆM KHOA HỌC: - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Hóa học - Số năm có kinh nghiệm: 27 năm - Các sáng kiến đã có trong 5 năm gần đây: Năm học 2007-2008 sáng kiến : “Tổ trưởng chuyên môn quản lí thực hành thí nghiệm hóa học trường THPT ”, được tặng danh hiệu : Chiến sĩ thiđua cấp cơ sở theo quyế định 2508/ GĐ.GD – ĐT ngày 30-7-2008 của GĐ – ĐT Đồng Nai Năm học 2008-2009 sáng kiến : “Bài tập phát huy tính sáng tạo cho học sinh” , Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp Cơ sở năm học 2008 – 2009 theo quyết định số 642/ QĐ. GD-ĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai Năm học 2009-2010 : Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp Cơ sở năm học 2009 – 20010 theo quyết định số 519/ QĐ. GD-ĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai Năm học 2011-2012 sáng kiến : “ Giúp học sinh tiếp cận với đề thi tuyển sinh đại học ” Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp Cơ sở năm học 2011 – 2012 theo quyết định số 587/ QĐ. GD-ĐT ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Giám đốc sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Nai Năm học 2012-2013 sáng kiến : “ Phương pháp giải sáng tạo bài toán hóa hữu cơ ” MỤC LỤC Nội dung Trang I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1 II. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI 1 PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: 1/ Thuận lợi: 1 2/ Khó khăn: 1 III. NỘI DUNG ĐỀ TÀI: 1 A. Cơ sở lí luận: 1 B. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài: 2 IV. KẾT QUẢ: 9 V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 10 VI. CÁC VẤN ĐỀ KIẾN NGHỊ: 10 VII. KẾT LUẬN: 10 VII. KẾT LUẬN: 10 VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 11 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HÓA HỮU CƠ 1. Lập công thức phân tử : a) Lập công thức phân tử dạng cơ bản : - Dựa vào % các nguyên tố : Giả sử chất hữu cơ có dạng CxHyOzNv %C % H %O % N M     � x; y; z; v 12 1 16 14 100 - Dựa vào công thức đơn giản : (CxHyOzNv)n = M - Dựa vào phương trình phản ứng cháy : y z y CxHyOzNv + (x+  ) � x CO2 + H2O 4 2 VA x= 2 VCO2 VH2O Vco 2 Y V ( H 2O) �y ; = VA 2 VA b ) Lập công thức phân tử đồng đẳng hay đồng đẳng kế tiếp : �Nhận dạng công thức chung của đồng đẳng �Tìm M hoặc n , M hoặc n Câu 36: mã đề 296 , TSĐH khối A 2012 : Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là A. etylamin. B. propylamin. C. butylamin. D. etylmetylamin. nCO 2 + nH 2 O � C n H 2n � � O �� �� � C m H 2m +3 N mCO 2 + 2 m2+3 H 2 O + � � �  2 1 2 N2 Bảo toàn nguyên tố: n H O  2.nO  2.nCO  2.0,2025  2.0,1  0,205 2 � n CO 2 n amin  2. - 3 2 0,1 0, 07 2 2 n amin  n H O  n CO  0, 205  0,1  0,105 � n amin  0, 07 mol � m 2 2 <  1, 43 Phương pháp dựa vào sản phẩm cháy : Nếu chất hữu cơ có nhóm CnH2n+2 thì sản phẩm � nH2O >nCO2 Nếu chất hữu cơ có nhóm CnH2n thì sản phẩm � nH2O = nCO2 Nếu chất hữu cơ có nhóm CnH2n+2-2k( Với k �1 là số liên kết  hay số vòng no) thì � nH2O - Xem thêm -