Tài liệu Skkn phát triển năng lực học tập của học sinh thông qua dạy học dự án môn hóa học

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 507 |
  • Lượt tải: 4
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10798 tài liệu

Mô tả:

___________________________________________________________________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN NĂM 2014 TÊN SÁNG KIẾN: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC DỰ ÁN MÔN HÓA HỌC Tác giả sáng kiến: Trần Thị Liên Đơn vị công tác: Tổ Hóa học Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình, tháng 5 năm 2014 ___________________________________________________________________________ 1 ___________________________________________________________________________ MỤC LỤC Danh mục các từ viết tắt I. Tên sáng kiến………………………………………………………………………..1 II. Tác giả sáng kiến………………...………………………………………………… 1 III. Nội dung sáng kiến………………………………………………………………..1 1. Giải pháp cũ thường làm…………………………………………………….1 1.1. Mô tả giải pháp cũ thường làm…………………………………………………...1 1.2. Ưu điểm ……..……………………………………………………………..……… 1 1.3. Nhược điểm và những tồn tại cần được khắc phục:……………………...…...… 2 2. Giải pháp mới cải tiến……………..…………………………….. …………..2 2.1. Lý do chọn giải pháp mới………………………………………………………...2 2.2. Mô tả giải pháp mới................................................................................................6 2.2.1. Cơ sở lí luận .........................................................................................................6 2.2.2. Cơ sở thực tiễn......................................................................................................6 2.2.3.Thiết kế giáo án dạy học dự án Bài oxi- ozon (hóa học lớp 10 THPT) ……….6 2.2.4. Đề xuất 1 số dự án khác.....................................................................................12 2.3 Điểm mới và sáng tạo của giải pháp mới ............................................................13 2.3.1. Điểm mới:............................................................................................................13 2.3.2. Điểm sáng tạo:....................................................................................................14 IV. Hiệu quả kinh tế và xã hội dự kiến đạt được......................................................14 ___________________________________________________________________________ 2 ___________________________________________________________________________ V. Điều kiện và khả năng áp dụng .............................................................................15 PHỤ LỤC GIÁO ÁN THƯỜNG BÀI OXI- OZON ......................................................................1 2.2.1. Cơ sở lí luận .........................................................................................................5 2.2.1.1. Quan niệm về năng lực học tập.........................................................................5 2.2.1.2. Quan niệm về dạy học dự án.............................................................................8 2.2.2. Cơ sở thực tiễn....................................................................................................13 2.2.2.1. Phương pháp xác định:...................................................................................13 2.2.2.2. Thực trạng về năng lực học tập của học sinh ở trường THPT hiện nay…..14 2.2.2.3. Thực trạng việc vận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học Hóa học ở trường THPT. ..............................................................................16 PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH................................................................................16 HỢP ĐỒNG HỌC TẬP...............................................................................................18 BẢNG GHI CHÉP BIẾT – THẮC MẮC – HIỂU ...................................................19 BẢNG KIỂM MỤC.....................................................................................................20 BẢNG HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ BÀI TRÌNH BÀY TRÊN MS POWERPOINT.....................................................................................................21 BẢNG HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM.....................................22 Sản phẩm của học sinh................................................................................................24 ___________________________________________________________________________ 3 ___________________________________________________________________________ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 1 2 3 4 PPDH 5 6 7 8 Chữ viết tắt DHDA GV HS Phương pháp dạy học Nghĩa của chữ viết tắt Dạy học dự án Giáo viên Học Sinh SGK SBT SKKN THPT Sách giáo khoa Sách bài tập Sáng kiến kinh nghiệm Trung học phổ thông ___________________________________________________________________________ 4 ___________________________________________________________________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN NĂM HỌC 2013 - 2014 I. Tên sáng kiến: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC DỰ ÁN MÔN HÓA HỌC II. Tác giả sáng kiến: Họ và tên: Trần Thị Liên Ngày/ tháng/năm sinh: 23 / 12 / 1980 Giáo viên môn hoá học, Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Trình độ chuyên môn: cử nhân khoa học hoá học Mail: tranlienlvt@gmail.com Điện thoại: 0912684014 III. Nội dung sáng kiến 1. Giải pháp cũ thường làm 1.1. Mô tả giải pháp cũ thường làm GV ở các trường THCS và THPT hiện nay thường dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ năng để soạn giáo án dạy học thông thường và tiến hành giảng dạy trên lớp theo hình thức lớp – bài để giảng dạy tất cả các bài học bộ môn hóa học nói chung và bài oxi (hóa học lớp 10 THPT) nói riêng ( phụ lục trang 1 ). ___________________________________________________________________________ 5 ___________________________________________________________________________ Trong các giáo án đó thường sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống như thuyết trình, vấn đáp, trực quan... Hầu như giáo viên chú ý‎ tới chuẩn kiến thức, kĩ năng của học sinh, trang bị kiến thức cho học sinh, chưa được tiếp cận với một số phương pháp và kĩ thuật dạy học nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh. Ít chú đến thực tiễn và qua bài dạy tích hợp các vấn đề liên quan thực tiễn: như bảo vệ môi trường, hóa học và ứng dụng, hóa học và vấn đề an toàn thực phẩm. Trong bài oxi- ozon phần “Suy giảm tầng ozon” được đưa vào phần tư liệu đọc thêm. Nếu không có đủ thời gian giáo viên có thể bỏ qua phần này. 1.2. Ưu điểm: + Phù hợp với kiểu bài lên lớp đang sử dụng hiện nay. + Giáo viên lập kế hoạch dạy học không mất quá nhiều thời gian, sử dụng các phương pháp dạy học quen thuộc như thuyết trình, vấn đáp, trực quan… + Cho phép giáo viên truyền đạt những nội dung lý‎ thuyết tương đối khó, phức tạp, chứa đựng nhiều thông tin học sinh tự mình không dễ dàng tìm hiểu được một cách sâu sắc. + Giáo viên có thể truyền đạt một khối lượng tri thức khá lớn cho nhiều học sinh trong cùng một lúc. + Dễ thực hiện do quen thuộc, đã sử dụng từ lâu. 1.3. Nhược điểm và những tồn tại cần được khắc phục: + Chưa phù hợp với chủ chương đổi mới giáo dục nhằm mục đích phát triển năng lực của học sinh, phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh, góp phần đào tạo ra những con người phát triển toàn diện phù hợp với cuộc sống trong thời đại mới. + Nếu giáo viên không sử dụng linh hoạt các phương pháp dễ làm cho học sinh thụ động, thiếu tính tích cực trong lĩnh hội tri thức, chỉ thường sử dụng chủ yếu thính giác cùng với tư duy tái hiện, do đó làm cho học sinh chóng mệt mỏi, chán nản. + Chưa gắn liền hóa học với thực tiễn. + Kiến thức học sinh nắm được thường không bền vững, ít có giá trị trong thực tiễn sau này của học sinh. ___________________________________________________________________________ 6 ___________________________________________________________________________ + Học sinh hầu như chưa được rèn luện kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng lập kế hoạc hoạt động, kĩ năng khai thác, lựa chọn và sử dụng tài liệu trên mạng internet, kĩ năng sử dụng kiến thức vào thực tiễn, kĩ năng trình bày vấn đề và tư duy logic… 2. Giải pháp mới cải tiến 2.1. Lý do chọn giải pháp mới 2.1.1. Xuất phát từ yêu cầu phát triển năng lực học tập cho học sinh THPT. Chúng ta đang sống ở thế kỉ 21 là thế kỉ đi vào văn minh trí tuệ với các xu thế đã rõ ràng, đó là sự phát triển của công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, kinh tế tri thức, xã hội học tập…Sự phát triển xã hội và đổi mới đất nước đang đòi hỏi cấp bách phải nâng cao chất lượng giáo dục để đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao. Để đạt được điều này, học sinh phải được phát triển năng lực một cách toàn diện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Do vậy, trong ngành giáo dục, cùng với những thay đổi về nội dung cần có những thay đổi căn bản về phương pháp dạy học . Trong quá trình dạy học, giáo viên cần chú ý‎ hình thành năng lực cho học sinh. Cùng với sự đổi mới nội dung, PPDH cũng cần phải được đổi mới. Luật giáo dục (2005) khoản 2 điều 28 đã ghi rõ: “Phương pháp dạy học phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với từng đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS”. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã và đang tiến hành tốt yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung SGK và đổi mới PPDH. Đổi mới PPDH là cốt lõi và cần thiết, nhưng đổi mới như thế nào để khơi dậy được năng lực học tập của tất cả các đối tượng HS? Có thể nói mấu chốt của đổi mới PPDH là tiến tới hoạt động hóa HS, biến HS thành những chủ thể có khả năng lĩnh hội kiến thức một cách độc lập, chủ động, sáng tạo. Mặt khác những kết quả nghiên cứu cho thấy với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, HS tiếp cận với tri thức nhân loại qua rất nhiều kênh thông tin. HS trở nên năng động hơn, hay tìm tòi khám phá. Vì vậy PPDH theo kiểu truyền thống kiểu “ thầy ___________________________________________________________________________ 7 ___________________________________________________________________________ truyền đạt, trò tiếp thu” không còn phù hợp, cần phải được thay đổi. Xu hướng chung của PPDH trên thế giới hiện nay là biến chủ thể nhận thức thành chủ thể hành động. GV là người chỉ đạo, điều khiển để HS tự lĩnh hội kiến thức. Quan điểm của PPDH tích cực là “ thầy thiết kế- trò thi công” và quá trình dạy học là dạy cách học chứ không chỉ dạy kiến thức. Chính vì thế trong thời gian gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khuyến khích giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học tích cực từ đó phát triển năng lực học tập cho học sinh. 2.1.2. Xuất phát từ đặc điểm môn hóa học Hóa học là một môn khoa học thực nghiệm, kiến thức Hóa học xuất phát từ đời sống sản xuất và được ứng dụng mạnh mẽ vào sản xuất và đời sống. Vì vậy khi dạy học hóa học đòi hỏi những phương pháp dạy học phù hợp để giúp học sinh hình thành, khắc sâu kiến thức một cách chủ động, nâng cao hiệu quả việc học tập. Có thể áp dụng những phương pháp dạy học gắn với thực tế hay xuất phát từ vấn đề thực tế trong cuộc sống cần giải quyết. 2.1.3. Xuất phát từ thực trạng phát triển năng lực học tập trong dạy và học môn Hóa học hiện nay. Hiện nay trong nhà trường THPT việc đổi mới phương pháp dạy học vẫn gặp nhiều khó khăn. Với những phương pháp dạy học truyền thống hiện nay thì nhiều GV chỉ chú trọng đến việc truyền thụ kiến thức cho HS mà xem nhẹ việc hình thành phương pháp và các kĩ năng học tập cho các em. Trong khi đó, kiến thức nhân loại ngày một bùng nổ, lượng kiến thức các em cần tiếp thu cũng càng nhiều. Do vậy, nếu HS không được phát triển các kĩ năng học tập cần thiết thì việc tiếp thu kiến thức trở lên quá tải và nặng nề. Bên cạnh đó, rong dạy học bộ môn Hóa học, cách dạy học của một bộ phận giáo viên hiện nay còn thiên về lý‎ thuyết, giải bài tập, ít liên hệ với thực tế. Học sinh ít khi được giao các bài tập, công việc về nhà liên quan đến thực tế. Do vậy người học ít có cơ hội được phát triển các năng lực học tập của mình thông qua quá trình nghiên cứu khoa học. ___________________________________________________________________________ 8 ___________________________________________________________________________ Do đó, việc hình thành và phát triển năng lực học tập cho HS thông qua sử dụng các phương pháp dạy học tích cực là một nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết của GV và HS trong quá trình dạy, học. 2.1.4. Xuất phát từ ưu điểm của phương pháp dạy học mới trong đó có phương pháp dạy học dự án. Để phát triển năng lực học tập cho học sinh, dạy học theo dự án là một hướng đi có nhiều triển vọng. Dạy học dự án có nhiều ưu điểm:  Người học tiếp thu kiến thức mới một cách dễ dàng và khó quên Trong khi tìm hiểu, tập hợp rồi chọn lọc các thông tin theo yêu cầu của dự án, do phải đọc đi đọc lại nhiều lần, người học sẽ nhớ lâu và làm chủ kiến thức, phát huy được tính tự chủ và độc lập trong công việc, có trách nhiệm trong việc làm giàu kiến thức của chính mình. Trong mô hình này, giáo viên chỉ đóng vai trò người trợ giúp không phải là người chỉ đường vạch lối.  Đưa bài học vào hơi thở cuộc sống Dạy học dựa trên dự án là tạo cơ hội cho người học được áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống bởi vì các dự án hoặc vấn đề được nêu ra phải xuất phát từ những nhu cầu thực tế, có tính kích thích học sinh. Tính thực tế cao cũng chính là động lực để học sinh chủ động và tích cực trong hoạt động học tập của mình.  Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm Các thành viên cùng làm việc nhóm phải biết tổ chức phân công, chia sẻ, công việc, học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau, tăng cường đoàn kết, tăng cường tính kỷ luật, có trách nhiệm với tập thể. Những kỹ năng làm việc nhóm là tối cần thiết quyết định sự thành công của phương pháp dạy học này. Đây cũng là nhóm kỹ năng sống thiết yếu đối với bất kỳ cá nhân nào trong cuộc sống hiện đại.  Nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Trong khi thực hiện dự án, người học buộc phải sử dụng vi tính, Internet để truy cập thông tin và xử lý‎ thông tin cũng như sử dụng các công cụ hổ trợ để hoàn thiện sản phẩm trình bày lại trước tập thể và người hướng dẫn. Web 2.0 nói chung và wiki nói riêng đóng vai trò nền tảng công nghệ cho các hoạt động học ___________________________________________________________________________ 9 ___________________________________________________________________________ tập theo dự án. Những tương tác hữu hiệu giữa các học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên cho phép đưa mô hình học theo dự án có thể triển khai trực tuyến, vượt qua giới hạn về không gian.  Rèn luyện khả năng trình bày vấn đề và tư duy logic Trong quá trình học tập theo mô hình này, học sinh thường xuyên phải: 1) tìm cách trình bày vấn đề 1 cách rõ ràng và logic; 2) tư duy sáng tạo để tập trung giải quyết vấn đề phát sinh hoặc tìm lối ra cho những khó khăn; 3) bảo vệ ý‎ kiến có tính xây dựng và truy cầu kiến thức thông qua thảo luận.  Kỹ năng khai thác thông tin hiệu quả và trực tiếp Với sự phổ biến của thế giới internet, con người ngày này dường như chịu tác động khủng hoảng thừa thông tin. Thư viện không còn là nơi duy nhất để truy cầu kiến thức mà đơn giản chỉ cần một máy tính kết nối internet. Trong cuộc sống hiện đại đó, kỹ năng khai thác thông tin, định loại thông tin giúp con người có thể "tìm kim giữa một bể kim" và trở thành lợi thế cạnh tranh cũng như chìa khóa thành công trong cuộc sống và quá trình học tập. Từ những lí do trên, với mong muốn xây dựng kế hoạch dạy học theo các phương pháp nhằm phát triển năng lực học tập cho học sinh, tôi chọn đề tài : PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC DỰ ÁN MÔN HÓA HỌC 2.2. Mô tả giải pháp mới 2.2.1. Cơ sở lí luận (phụ lục trang 5) 2.2.2. Cơ sở thực tiễn (phụ lục trang 13) Chuyển một số nội dung Hóa học THPT thành dự án và tổ chức học sinh thực hiện một cách hợp lý‎ thì để phát triển năng lực học tập của HS. 2.2.3.Thiết kế giáo án dạy học dự án Bài oxi- ozon (hóa học lớp 10 THPT) Gv thiết kế kế hoạch dạy học dự án, sau đó phổ biến cho học sinh, hướng dẫn học sinh thực hiện, trình bày sản phẩm, sau đó GV và HS đánh giá ___________________________________________________________________________ 10 ___________________________________________________________________________ KẾ HOẠCH BÀI DẠY THEO DỰ ÁN Giáo viên Họ và tên Số điện thoại Lớp Trường Trần Thị Liên 0912684014 tranlienlvt@gmai.com THPT Chuyên Lương Văn Tụy- Ninh Bình Tổng quan về bài dạy Tiêu đề bài dạy BẢO VỆ MÁI NHÀ CỦA TRÁI ĐẤT Tóm tắt bài dạy Tầng ozon vốn được xem là tấm áo giáp che chắn các tia bức xạ có hại từ mặt trời và bảo vệ sự sống trên trái đất. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, con người đã sử dụng và thải ra khí quyển một lượng lớn gốc hóa chất làm suy giảm tầng ozon. Việc suy giảm tấm áo giáp này sẽ làm thay đổi nhiệt độ trái đất, làm cho hệ sinh thái trên trái đất bị thay đổi, đồng thời trở thành mộtrong những nguyên nhân gây nên hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Oxi và Ozon là những khí rất quan trọng trong bầu khí quyển. Oxi giúp duy trì sự sống, Ozon bảo vệ trái đất. Tuy nhiên sự suy giảm tầng ozon ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống con người. Bàng việc tự tìm hiểu thông tin qua sách giáo khoa, trên mạng internet… học sinh biết, hiểu được các kiến thức về oxi, ozon và vận dụng được kiến thức giải bài tập cũng như vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Lĩnh vực bài dạy Hóa học Cấp/Lớp Cấp / lớp sẽ áp dụng bài dạy: Lớp 10 Thời gian dự kiến: 2 tiết( mỗi tiết 45 phút) và 1 buổi ngoại khóa Chuẩn kiến thức cơ bản a) Về kiến thức Biết được: -Tính chất vật lí, phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, trong công ___________________________________________________________________________ 11 ___________________________________________________________________________ nghiệp, sự tạo ra oxi trong tự nhiên - Ozon là dạng thù hình của nguyên tố oxi, điều kiện tạo thành ozon. - Tính chất vật lí của ozon trong tự nhiên và ứng dụng của ozon. Hiểu được: -Cấu hình electron lớp ngoài cùng dạng ô lượng tử của oxi, cấu tạo phân tử oxi -Tính chất hóa học: Oxi có tính oxi hóa rất mạnh (oxi hóa được hầu hết kim loại, phi kim, nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ), ứng dụng của oxi - Cấu tạo phân tử, tính chất oxi hoá rất mạnh của ozon. b) Về kỹ năng - Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận được về tính chất hoá học của oxi và ozon. - Quan sát thí nghiệm, hình ảnh...rút ra được nhận xét về tính chất, điều chế - Viết PTHH minh hoạ tính chất của oxi,ozon, điều chế oxi -Giải được một số bài tập tổng hợp có liên quan đến oxi - Giải được một số bài tập : Tính thể tích khí ozon tạo thành, bài tập khác có nội dung liên quan. Mục tiêu đối với học sinh / kết quả học tập a)Về kiến thức: -Mô tả được công thức cấu tạo của oxi và ozon -Ghi nhớ được ozon là dạng thù hình của nguyên tố oxi -Trình bày được tính chất vật lý‎ của oxi và ozon -Lấy ví dụ chứng minh oxi, ozon là chất có tính oxi hóa rất mạnh -So sánh tính oxi hoá của oxi và ozon, lấy ví dụ chứng minh -Giải thích được tại sao ozon được dùng làm chất tẩy màu, khử trùng - Vận dụng giải được bài tập liên quan kiến thức. b)Về kỹ năng: -Đánh giá được ảnh hưởng của hiện tượng suy giảm tầng ozon - Góp phần hình thành kĩ năng: Thu thập, xử lí thông tin; tìm kiếm thông tin trên mạng; ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập: Sử dụng phần mềm Microsoft Office;làm việc nhóm; viết và trình bày báo cáo trước đám đông; học tập tích cực, chủ động, sáng tạo; vận dụng lí thuyết vào thực tiễn. c)Tình cảm, thái độ: -Có thái độ nghiêm túc trong học tập, yêu thích khoa học. -Nâng cao ý‎ thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ tầng ozon, trồng và bảo vệ cây xanh để giữ bầu không khí trong lành Bộ câu hỏi định hướng Câu hỏi Tại sao khí hậu ngày càng xấu đi, thiên tai ngày càng nhiều? khái quát Câu Vì sao ozon được goi là Tấm áo giáp bảo vệ trái đất? hỏi bài Làm thế nào để “Bảo vệ mái nhà của trái đất”? học Câu 1- Cấu tạo nguyên tử, phân tử, tính chất vật lí, phương pháp điều chế ___________________________________________________________________________ 12 ___________________________________________________________________________ oxi trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp, sự tạo ra oxi trong tự nhiên 2- Ozon được hình thành trong khí quyển, trên mặt đất và sự tạo thành hỏi nội tầng ozon như thế nào? dung 3- Tầng Ozon bị ảnh hưởng xấu bởi các tác nhân nào? 4- Quá trình gây ra lỗ thủng tầng ozon bởi các chất CFC như thế nào? 5- Việc thủng tầng ozon thì có những tác hại gì? 6- Cần bảo vệ tầng ozon như thế nào? Yêu cầu: HS làm việc theo nhóm - Tìm tài liệu về oxi, ozon -Thiết kế slide giới thiệu về oxi, ozon như cấu tạo, tính chất, ứng dụng và vai trò của chúng với môi trường sống. Thông qua bài báo cáo cũng nêu lên được thực trạng của tầng ozon, tác hại và kêu gọi các hành động bảo vệ môi trường. - Sưu tầm tranh ảnh về lỗ thủng tầng ozon - Sưu tầm, thiết kế tranh ảnh, khẩu hiệu kêu gọi bảo vệ tầng ozon, bảo vệ môi trường Lịch trình đánh giá Học sinh thực hiện dự Trước khi bắt đầu dự án và hoàn tất công Sau khi hoàn tất dự án án việc Bảng tiêu chí đánh giá sản Bảng khảo sát K-W-L * Bảng kiểm mục phẩm - Biên bản phân công - Kế hoạch thực hiện Tự đánh giá - Đánh giá - Bản trình giữa các chiếu thành viên trong nhóm phần trình bày - Trình bày - Đánh giá chéo dự án nhóm - GV đánh giá mỗi nhóm Tổng hợp đánh giá Trước dự án: - Phương pháp: biểu đồ Biết-Thắc mắc-Học (K-W-L): Yêu cầu của học sinh phải điền đầy đủ thông tin vào bảng những nội dung mà các em đã biết. Sử dụng sản phẩm sau khi thực hiện các phương pháp trên. Mục đích: chúng ta có thể nắm bắt được nhu cầu và hứng thú của học sinh trong dự án này, và qua đó nắm được kiến thức, kĩ năng của học sinh trước đó để có những kế hoạch triển khai những ___________________________________________________________________________ 13 ___________________________________________________________________________ phương pháp sao cho phù hợp - Công cụ: Viết trên giấy Công cụ: bảng K-W-L *Trong dự án: -Đánh giá sự tiến bộ nhóm sử dụng phương pháp quan sát ngẫu nhiên và ghi chép nhỏ. -Đánh giá sự chuẩn bị của học sinh: trong tiết semina lần 1 Yêu cầu ghi chép nhanh lại các kỹ năng của HS. Mục đích: để điều chỉnh việc dạy và cung cấp chứng cứ cho đánh giá cuối cùng Bảng kiểm mục *Sau dự án: Đánh giá kết quả: các sản phẩm: power point, các tranh ảnh khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ mái nhà trái đất - Công cụ: phiếu đánh giá hoặc hướng dẫn cho điểm Các kỹ năng thiết yếu - Kiến thức và kỹ năng công nghệ mà học sinh cần có để có thể tham gia vào bài học. Kĩ năng sử dụng máy tính và internet. - Kĩ năng làm việc nhóm và thuyết trình - Kĩ năng lập kế hoạch cho dự án .- Kỹ năng viết báo cáo toàn văn (cấu trúc, giới hạn số trang, cách trình bày) Kỹ năng thiết kế các slide (power point) để báo cáo kết quả thực hiện dự án. Các bước tiến hành bài dạy Tiết 1: Giáo viên giới thiệu về dạy học dự án và dự án “bảo vệ mái nhà trái đất”, giới thiệu thời gian dự án, hạn định hoàn thành sản phẩm, hướng dẫn học sinh nghiên cứu tài liệu tra cứu thông tin trên mạng: cung cấp các trang web, các từ khóa tra cứu phát phiếu khảo sát, sổ theo dõi dự án, bảng đánh giá cá nhân, đánh giá làm việc nhóm, đánh giá sản phẩm; nêu ra yêu cầu tổ chức nhóm học tập: Giao nhiệm vụ về nhà tiến hành làm việc nhóm tìm kiếm thông tin về oxi, ozon Chia lớp thành 4 nhóm (4 tổ) mỗi nhóm họp cử nhóm trưởng, ghi danh sách thành viên, lập kế hoạch, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên báo cáo với GV. Hướng dẫn nhóm sử dụng sổ theo dõi dự án, đánh giá cá nhân trong nhóm trong quá trình làm việc nhóm. tìm hiểu các thông tin, tư liệu về oxi, ozon , Nhóm 1,2: Thiết kế slide báo cáo theo các câu hỏi định hướng ở trên. Nhóm 3,4: Tìm hiểu về lỗ thủng tầng ozon, sưu tầm tranh ảnh về lỗ thủng tầng ___________________________________________________________________________ 14 ___________________________________________________________________________ ozon; thiết kế, sưu tầm tranh ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ tầng ozon. Tiết 2: Học sinh báo cáo sơ lược quá trình làm việc nhóm, thu thập thông tin. Những khó khăn gặp phải và trao đổi về giải pháp. Ngoại khóa.( vào 1 buổi chiều: khoảng 120 phút) Nhóm 1, 2: Báo cáo kết quả bằng thuyết trình trên máy chiếu bằng PowerPoint Nhóm 3, 4. Trình chiếu kết quả tìm hiểu về lỗ thủng tầng ozon; thiết kế, sưu tầm tranh ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ tầng ozon các nhóm thảo luận, tự đánh giá, đánh giá chéo nhóm, giáo viên nhận xét, đánh giá yêu cầu các nhóm hoàn thành, chỉnh sửa lại sản phẩm nếu cần và nộp lại cho giáo viên để làm tài liệu tham khỏa cho cả lớp và các học sinh lớp khác. Điều chỉnh phù hợp với đối tượng Mô tả những thay đổi dành cho đối tượng học sinh, ví dụ như dành thêm thời gian nghiên cứu, điều chỉnh mục tiêu học tập, Học sinh tiếp thu chậm thay đổi các mẫu đánh giá, chia nhóm, lịch trình đánh giá, kỹ năng công nghệ và sự hỗ trợ của các chuyên gia. Mô tả những thay đổi về cách mà học sinh sẽ trình bày kết quả học tập (Ví dụ như thay bài kiểm tra viết tay bằng bài thuyết Học sinh năng trình) -Nêu vấn đề yêu cầu học sinh tự giải quyết. khiếu Công nghệ - Phần cứng (Đánh dấu vào những thiết bị cần thiết) Máy quay Đĩa Laser Đầu máy VCR Máy tính Máy in Máy quay phim Máy ảnh kỹ thuật số Máy chiếu Thiết bị hội thảo Video Đầu đĩa DVD Máy quét ảnh Thiết bị khác Kết nối Internet TiVi Công nghệ - Phần mềm (Đánh dấu vào những phần mềm cần thiết) ___________________________________________________________________________ 15 ___________________________________________________________________________ Cơ sở dữ liệu/ bảng tính Phần mềm xử lý‎ ảnh Trình duyệt Web Ấn phẩm Đa phương tiện Phần mềm thư điện tử Bách khoa toàn thư Phần mềm thiết kế Web Hệ soạn thảo văn bản PowerPoint trên đĩa CD SGK Hóa học, SBT Hóa học (cơ bản và nâng cao) Tư liệu in đề cương, hướng dẫn thực hành phòng Lab, tài liệu tham khảo v.v. Bản trình bày Powerpoint của giáo viên Hỗ trợ Những đồ vật cần thiết cho bài dạy. ___________________________________________________________________________ 16 ___________________________________________________________________________ Nguồn Internet www.youtu be.com, www.googl e.com, www.vnexp ress.net http://www. giaovien.net , http://edu.n et.vn/ http://www. hoahocvietn am.com, khoahoc.co m Yêu cầu Khách mời, người hướng dẫn, học sinh lớp khác, giáo viên… khác Mẫu các bảng hỗ trợ học sinh: Bảng phân công nhiệm vụ nhóm, hợp đồng học tập, bảng K-W- L, bảng kiểm mục, các bảng đánh giá ( phụ lục trang 18-23 ) Sản phẩm của học sinh (phụ lục 4 trang 24) 2.2.4. Đề xuất 1 số dự án khác Khối 10 Bài/ Chương Cấu tạo nguyên tử Oxi Dự án Dự án 1: đóng vai một nhà khảo cổ, hãy xác định niên đại của 1 số mẫu vật Dự án 2: Lợi ích và tác hại của phản ứng hạt nhân, phản ứng phóng xạ Dự án 3: Các loại bảng tuần hoàn-ưu, nhược điểm của chúng Dự án 4: Chữ “O” kỳ diệu ___________________________________________________________________________ 17 ___________________________________________________________________________ S và hợp chất 11 Halogen Nitophotpho Cacbon- silic 12 Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên Este-lipit Dự án 16:Đường, Đường hóa học Vật liệu polime Đaị cương về kim loại Sắt, sản xuất gang thép Hóa học và vấn đề kinh tế xã hội môi trường Dự án 5: Bảo vệ mái nhà trái đất Dự án 6: Hiện tượng mưa axit Dự án 7: Giảm thiểu tác nhân ô nhiễm nguồn nước Dự án 8: Axit sunfuric- hóa chất hàng đầu trong sản xuất Dự án 9: Chất tẩy mầu, diệt khuẩn Dự án 10: bạn hãy đóng vai một nhà quảng cáo hãy thiết kế một poster quảng cáo giới thiệu về sản phẩm phân bón của công ty bạn. Dự án 11: Giảm thiểu ô nhiễm do phân bón hóa học Dự án 12: Giảm thiểu hiện tượng hiệu ứng nhà kính Dự án 13: Công nghiệp silicat Dự án 14: thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt nam. Dự án 15: xà phòng, chất giặt rửa tổng hợp Dự án 17 : Chất dẻo Dự án 18: Vật liệu compozit Dự án 19: Biện pháp giảm thiểu sự ăn mòn kim loại Dự án 20: Giới thiệu công nghiệp sản xuất gang thép Dự án 21: Hóa học và an toàn thực phẩm Dự án 22: Hóa học và môi trường Dự án 23: Hóa học và ứng dụng 2.3 Điểm mới và sáng tạo của giải pháp mới 2.3.1. Điểm mới: - Hệ thống hóa cơ sở lí luận về năng lực, năng lực học tập của học sinh - Giới thiệu về phương pháp dạy học dự án giúp giáo viên hiểu rõ hơn về phương pháp dạy học mới này. ___________________________________________________________________________ 18 ___________________________________________________________________________ - Phân tích được thực trạng về năng lực học tập của học sinh để từ đó giáo viên lựa chọn các phương pháp dậy học phù hợp nhằm phát huy năng lực của học sinh - Phân tích được thực trạng việc vận dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học Hóa học ở trường THPT. - Thiết kế một giáo án dạy học dự án mẫu, sử dụng thử nghiệm bước đầu cho học sinh lớp 10 chuyên Hóa, trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy trong năm học 2013-2014 - Đề xuất 23 dự án thuộc chương trình hóa học THPT - Thông qua dự án học tập tích hợp bảo vệ môi trường với hóa học, gắn kiến thức hóa học với thực tiễn kích thích lòng đam mê hóa học, đam mê học tập. 2.3.2. Điểm sáng tạo: Tính sáng tạo trước hết thể hiện trong tính mới của giải pháp đã nêu ở trên. Đặc biệt tác giả đã chuyển được nội dung kiến thức trong chương trình hóa học thành dự án trong cuộc sống. Thiết kế giáo án dạy học dự án phù hợp và sử dụng nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học sinh khi chiếm lĩnh tri thức góp phần giúp học sinh phát triển năng lực học tập. IV. Hiệu quả kinh tế và xã hội dự kiến đạt được 1. Hiệu quả kinh tế: - Việc sử dụng đề tài tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức tìm hiểu tài liệu của giáo viên trong việc tiếp cận phương pháp giảng dạy mới theo chuẩn năng lực của người học theo chủ chương đổi mới giáo dục của nước ta hiện nay. - Tiết kiệm chi phí mua tài liệu, sưu tầm tài liệu cho giáo viên. - Kết hợp với việc sử dụng các phương pháp dạy học khác một cách linh hoạt và các chuyên đề lí thuyết, bài tập môn học đã đóng góp một phần đáng kể vào kết quả học tập của các em học sinh; phát triển năng lực học tập của học sinh. - Qua sản phẩm dự án cho thấy năng lực chủ động tìm hiểu, lựa chọn, nghiên cứu và làm chủ kiến thức của học sinh rất tốt. 2. Hiệu quả xã hội: - Phát triển lí luận và làm phong phú phương pháp dạy học Hóa học ___________________________________________________________________________ 19 ___________________________________________________________________________ -Việc áp dụng đề tài trên trong quá trình giảng dạy tạo cho học sinh tư duy sáng tạo, khả năng suy luận logic để quá trình học tập đạt kết quả cao, đồng thời rèn luyện, phát triển cho học sinh phương pháp học tập và phương phương pháp nghiên cứu trong tương lai. - Kết quả lấy ý‎ kiến từ học sinh cho thấy: Học sinh rất hào hứng với phương pháp dạy học dự án. V. Điều kiện và khả năng áp dụng - Vận dụng dạy học dự án, xây dựng được dự án mẫu để giúp đồng nghiệp có thể vận dụng trong quá trình giảng dạy. Áp dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên. - Áp dụng cho khối 10 ban cơ bản và nâng cao, trường học có trang bị máy tính, máy chiếu. - Đề tài được tác giả sử dụng dạy cho học sinh THPT từ năm 2013 và sẽ có bổ xung thường xuyên, kết hợp giữa các phương pháp dạy học truyền thống và hiện đại để tiếp tục góp phần phát huy năng lực học tập của học sinh. Xác nhận của cơ quan, đơn vị Tác giả sáng kiến Trần Thị Liên PHỤ LỤC Phụ lục 1:GIÁO ÁN THƯỜNG BÀI OXI- OZON Ngày soạn Ngày dạy: Lớp dạy: Chương 6 : OXI – LƯU HUỲNH Bài 29: OXI – OZON –LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Học sinh Biết được : -Oxi: vị trí ,cấu hình electron lớp ngoài cùng ;Tính chất vật lí ,phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp . ___________________________________________________________________________ 20
- Xem thêm -