Tài liệu Skkn phát huy tính tích cực và năng lực sử dụng ngôn ngữ của học sinh trong các giờ học noi tiếng anh ở trường trung học phổ thông

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2942 |
  • Lượt tải: 3
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC VÀ NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH TRONG CÁC GIỜ HỌC NÓI TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Lĩnh vực: Ngoại Ngữ Tên tác giả : Doãn Thị Nhụ Giáo viên môn: Ngoại Ngữ Phù Cừ, tháng 03 năm 2016 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT Phù Cừ -1- Tổ Ngoại ngữ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -----o0o----SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên: Doãn Thị Nhụ Ngày sinh: 09 tháng 12 năm 1984 Năm vào ngành: 2006 Chức vụ: giáo viên Đơn vị công tác: Trường THPT Phù Cừ Trình độ chuyên môn: Đại học chính quy- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Bộ môn giảng dạy: Tiếng Anh Trình độ chính trị: Sơ cấp Khen thưởng: + Đạt danh hiệu LĐTT Xuất sắc nhiều năm liền + Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2011- 2012 + Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2011- 2012 Trường THPT Phù Cừ -2- Tổ Ngoại ngữ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------BÁO CÁO YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH I. Thông tin chung: Họ và tên tác giả sáng kiến: Doãn Thị Nhụ Ngày, tháng, năm sinh: 09/ 12/ 1984 Đơn vị công tác : Tổ Ngoại ngữ- Trường THPT Phù Cừ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhiệm: Tổ phó tổ Ngoại ngữ Đề nghị xét, công nhận sáng kiến: cấp tỉnh Tên đề tài SKKN, lĩnh vực áp dụng: “Phát huy tính tích cực và năng lực sử dụng ngôn ngữ của học sinh trong các giờ học nói tiếng Anh ở trường trung học phổ thông” Lĩnh vực áp dụng: Học sinh các khối lớp 10, 11, 12 trường THPT Phù Cừ và các bài tập phần Speaking trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp10, 11, 12. II. Báo cáo mô tả sáng kiến bao gồm: 1. Tình trạng sáng kiến: Sáng kiến được viết dựa trên cơ sở những kinh nghiệm giảng dạy đã áp dụng thành công cho các bài Speaking đối với học sinh các khối lớp 10, 11, 12 qua một số năm học. - Ưu điểm của sáng kiến đã và đang áp dụng tại cơ quan: Tổng kết được một số phương pháp và hoạt động trong các giờ học nói tiếng Anh (Speaking) giúp học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động và năng lực sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp tiếng Anh trên lớp, trong các tình huống thực tế và nâng cao hiệu quả làm các bài tập về câu giao tiếp trong các đề thi THPT quốc gia. 2. Nội dung sáng kiến: Thuyết minh tính mới về cách thiết kế và tổ chức một số hoạt động học tập nhằm khơi dậy tính tích cực, phát huy năng lực sử dụng ngôn ngữ của học sinh trong các giờ học nói (Speaking). - Mục đích của sáng kiến: Là một giáo viên được nhà trường phân công giảng dạy môn Tiếng Anh cho các khối lớp 10, 11, 12 trong nhiều năm qua, tôi luôn băn khoăn về vấn đề rèn luyện và phát triển kĩ năng nói cho học sinh. Làm thế nào để học sinh cải thiện được ý thức, kĩ Trường THPT Phù Cừ -3- Tổ Ngoại ngữ năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các giờ học tiếng Anh nói chung và các giờ học nói (Speaking) nói riêng và vận dụng tốt vào các bài tập câu giao tiếp ở những tình huống tương tự trong các kì thi tốt nghiệp, đại học? Sau nhiều năm góp nhặt kinh nghiệm và đã vận dụng thành công, năm học 2015– 2016 tôi mạnh dạn viết sang kiến kinh nghiệm vơí đề tài này. - Những điểm khác biệt, tính mới của sáng kiến: Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, ngoài các hoạt động và các dạng bài tập trong sách giáo khoa, sách tham khảo, trên các trang web, tôi đã thiết kế và áp dụng các hoạt động ngoài sách giáo khoa cho phù hợp với đối tượng học sinh, phát huy tính tích cực, sáng tạo, phát triển được tư duy, năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh giao tiếp của học sinh nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu thi cử. - Bản chất của sáng kiến: Đề tài xác định cơ sở lí luận và đưa ra một số phương pháp dạy học có hiệu quả trong các giờ học nói tiếng Anh ở trường THPT nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, cải thiện kĩ năng giao tiếp tiếng Anh, phát triển tư duy và năng lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh không chỉ trong việc học tiếng Anh mà cả trong các hoạt động học tập khác và những hoạt động thực tiễn trong cuộc sống. 3. Khả năng và phạm vi áp dụng của sáng kiến: Các bài Speaking trong sách giáo khoa tiếng Anh, các kĩ năng và cấu trúc ngôn ngữ được sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh và tất cả các đối tượng học sinh của ba khối lớp 10, 11, 12 trường THPT Phù Cừ. 4. Hiệu quả, lợi ích thu được khi áp dụng sáng kiến cho cá nhân và cho tổ chức: Cách thiết kế và tổ chức các hoạt động và nhiệm vụ học tập mới này giúp học sinh phát triển tư duy, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp ở các tình huống được thiết kế sẵn trong sách giáo khoa và các tình huống thực tế nảy sinh tại lớp hoặc do chính giáo viên đặt ra. Khi thi tốt nghiệp, đại học, học sinh rất có lợi thế khi làm các dạng câu giao tiếp tiếng Anh. Qua thời gian áp dụng giải pháp mới, chất lượng bộ môn cũng đã được nâng cao, khả năng nói tiếng Anh và sự tự tin của học sinh được cải thiện rõ rệt. 5. Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến: Các giáo viên giảng dạy các khối lớp 10, 11, 12 và học sinh của ba khối lớp này qua một số năm học. Trường THPT Phù Cừ -4- Tổ Ngoại ngữ Tôi cam đoan những nội dung trong báo cáo. Nếu có gian dối hoặc không đúng sự thật trong báo cáo, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật./. Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị Phù Cừ, ngày 25 tháng 03 năm 2016 (Ký, đóng dấu ) Người báo cáo yêu cầu công nhận sáng kiến ( Ký và ghi rõ họ tên ) Doãn Thị Nhụ Trường THPT Phù Cừ -5- Tổ Ngoại ngữ ĐỀ TÀI: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC VÀ NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮCỦA HỌC SINH TRONG CÁC GIỜ HỌC NÓI TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MỤC LỤC Trang A. MỞ ĐẦU 4 I. Đặt vấn đề 4 1. Thực trạng vấn đề 4 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới 5 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 5 II. Phương pháp tiến hành 5 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn 5 1.1. Cơ sở lí luận 5 1.2. Cơ sở thực tiễn 6 2. Biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp 8 2.1. Biện pháp tiến hành 8 2.2. Thời gian tạo ra giải pháp 8 B. NỘI DUNG 9 I. Mục tiêu 9 II. Mô tả giải pháp của đề tài 9 1. Thuyết minh tính mới 9 1.1. Brainstormming 9 1.2. Interrupting stories 15 1.3. Interview/ Role play 16 1.4. Find someone who.... 18 1.5. Given dialogue frame 20 1.6. Twenty questions 20 1.7. Discussions and reporting presentation 21 Trường THPT Phù Cừ -6- Tổ Ngoại ngữ 1.8. Questionaire 25 1.9. Games 26 1.10. Using teaching aids 30 1.11. Outdoor activities 36 2. Khả năng áp dụng 42 3. Lợi ích kinh tế - xã hội 42 C. KẾT LUẬN 44 Tài liệu tham khảo Trường THPT Phù Cừ 45 -7- Tổ Ngoại ngữ A. MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề: 1. Thực trạng vấn đề: Khi mới vào nghề sư phạm, có một câu nói của Frederick William Robertson mà tôi rất tâm đắc đó là: “Mục tiêu đích thực của bất kì ai mong muốn trở thành người thầy không phải là truyền đạt ý kiến của mình mà khơi dậy tư duy.” Trong những năm gần đây việc dạy học tiếng Anh trong nhà trường phổ thông đã có những thay đổi lớn về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy, đã có nhiều phương pháp mới được áp dụng và phổ biến rộng rãi nên yêu cầu người dạy phải vận dụng linh hoạt giữa các phương pháp và các thủ thuật vào các hoạt động trên lớp để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh và tạo điều kiện tối ưu cho học sinh rèn luyện, phát triển tư duy và nâng cao khả năng, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ vào mục đích giao tiếp. Có một thực tế đối với học sinh ở trường Trung học phổ thông Phù Cừ, đó là hầu hết học sinh có vốn Tiếng Anh rất hạn chế, các em cảm thấy không có hứng thú trong việc học Tiếng Anh và không tự tin với việc nói tiếng Anh và rất dè dặt trong việc sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với giáo viên và bạn bè trong các giờ học tiếng Anh, đặc biệt là các tiết học Speaking. Chính vì lẽ đó nhiều học sinh cảm thấy chán và ngồi học một cách thụ động, làm cho không khí lớp rất căng thẳng và nhàm chán. Các em dường như nhút nhát và sợ hãi mỗi khi mắc lỗi và thiếu tính chủ động tích cực trong việc nói Tiếng Anh. Từ đầu năm học 2015- 2016 đến nay, trường THPT Phù Cừ đã tổ chức rất nhiều buổi sinh hoạt chuyên môn tổ nhóm theo hướng “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn”. Trong mỗi buổi sinh hoạt, các giáo viên đã thảo luận rất sôi nổi về phương pháp giảng dạy các bài học trong sách giáo khoa theo phương châm “Phát huy năng lực học sinh”, đồng thời nhà trường và tổ Ngoại ngữ cũng đã tổ chức các tiết dạy mẫu và những buổi thảo luận rút kinh nghiệm trong tổ. Sau khi theo dõi những giờ dạy mẫu và tham dự thảo luận, bản thân mỗi giáo viên đều có những Trường THPT Phù Cừ -8- Tổ Ngoại ngữ suy nghĩ, trăn trở trong việc tìm tòi, áp dụng những phương pháp mới vào giờ dạy nhằm khơi dậy và phát huy hết năng lực của học sinh lớp mình giảng dạy. Là một giáo viên được nhà trường phân công dạy môn Tiếng Anh các khối lớp 10, 11, 12 trong nhiều năm qua, tôi luôn băn khoăn nhiều về vấn đề làm thế nào để khơi dậy khả năng nói tiếng Anh của học sinh trong các giờ học tiếng Anh, đặc biệt là trong giờ học Nói (Speaking) và rèn luyện kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh giữa bản thân học sinh với giáo viên và các thành viên khác trong lớp. Sau nhiều năm góp nhặt kinh nghiệm và đã vận dụng thành công, năm học 2015– 2016 tôi mạnh dạn viết sang kiến kinh nghiệm với đề tài: “Phát huy tính tích cực và năng lực sử dụng ngôn ngữ của học sinh trong các giờ học nói tiếng Anh ở trường trung học phổ thông”. 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới Một số thủ thuật dạy Speaking nhằm giúp giáo viên tiếng Anh có nhiều sự lựa chọn để áp dụng cho lớp dạy của mình tùy vào từng đối tượng cụ thể: hệ thống hóa kiến thức, tạo tình huống giao tiếp cụ thể, phát triển tư duy ngôn ngữ, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Học sinh phải thực hiện các hoạt động theo thiết kế riêng của giáo viên, không lạm dụng sách học tốt, không rập khuôn theo sách giáo khoa, học sinh thực hành theo cặp, theo nhóm có hiệu quả, giúp học sinh giao tiếp, tương tác và hỗ trợ lẫn nhau. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: - Các phương pháp dạy học giúp phát huy tính tích cực và năng lực sử dụng ngôn ngữ nói và giao tiếp của học sinh trong chương trình tiếng Anh THPT. - Các họat động nói và giao tiếp tiếng Anh. - Học sinh các khối lớp 10, 11, 12 trường THPT Phù Cừ. II. Phương pháp tiến hành 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp của đề tài 1.1. Cơ sở lí luận: Trường THPT Phù Cừ -9- Tổ Ngoại ngữ Mục tiêu cuối cùng của việc học ngôn ngữ là giao tiếp. Ngữ pháp và các kĩ năng khác cũng rất quan trọng nhưng tựu trung lại là cũng nhằm hỗ trợ mục tiêu này. Chính cách kiểm tra, đánh giá quá đặt nặng đến ngữ pháp, đọc hiểu và viết vô hình chung là lực cản đối với việc dạy và học đối với kĩ năng này, dẫn đến việc dạy và học đối phó. Giáo viên tổ chức tốt các tiết dạy Speaking trên lớp vì những lí do cơ bản sau đây: - Yêu cầu học sinh thực hành những kĩ năng, vận dụng được những kiến thức mà các em đã học trên lớp. - Giúp học sinh khắc sâu thêm kiến thức. - Cho học sinh làm quen với việc làm việc theo các chủ đề lớn, phương pháp làm việc theo cặp, theo nhóm, chia sẻ ý tưởng cá nhân mang tính tương tác cao, những hoạt động cần nhiều thời gian và cần tìm kiếm các nguồn thông tin bên ngoài (như thông tin trên thư viện, trên Internet, hoặc thông tin từ chính học sinh). Giao tiếp là một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày. Chỉ có giao tiếp thì ngôn ngữ mới phát triển từ đó phát triển tư duy, nó có thể cải thiện trí nhớ và sự hiểu biết. Tham gia trực tiếp vào các hoạt động giúp cải thiện kỹ năng học tập và thái độ của học sinh đối với môn học, và chỉ ra cho học sinh rằng việc học có thể diễn ra bất cứ nơi nào, không chỉ trong trường ( khi giao nhiệm vụ tương tự cho học sinh tiếp tục luyện tập ở nhà nhưng ở mức độ cao hơn.) 1.2. Cơ sở thực tiễn Theo như những gì tôi quan sát, cách dạy các tiết Speaking của hầu hết giáo viên hiện nay có một số hạn chế sau: Một là, trừ những tiết có giáo viên khác dự giờ, giáo viên thường bám vào các Tasks của sách giáo khoa. Với những dạng yêu cầu này, học sinh làm bài thụ động, chưa phát triển tư duy ngôn ngữ, lạm dụng sách học tốt để đối phó, hoặc học sinh sử dụng sách cũ có đáp án sẵn, thậm chí là giáo viên còn làm thay cho học sinh luôn. Trường THPT Phù Cừ -10- Tổ Ngoại ngữ Hai là, đôi lúc giáo viên có tổ chức một số hoạt động hỗ trợ nhưng lại không kiểm tra, không cho điểm, hoặc kiểm tra nhưng chưa thu hút được tất cả học sinh. Ba là, giáo viên chưa áp dụng triệt để phương pháp giao tiếp khi dạy, giáo viên còn nói nhiều, kiểm soát lớp học nhiều ( teachers centred), ít phát huy được tính chủ động, tích cực của học sinh. Giáo viên tổ chức các hoạt động c ặ p ( Pairwork), n h ó m ( Groupwork) chưa hiệu quả để các em có thể hỗ trợ nhau. Chúng ta e ngại việc các em yếu sẽ thụ động và không làm gì cả và học sinh sẽ sử dụng tiếng mẹ đẻ khi luyện tập. Điều này có t h ể đ ư ợ c khắc phục bằng cách gọi học sinh yếu của nhóm lên trả bài và lấy điểm cho cả nhóm, như vậy các em sẽ phải giúp nhau làm tốt các Tasks mà giáo viên đưa ra. Tùy theo nội dung của các chủ đề và các bài tập được thiết kế trong sách giáo khoa hoặc những nhiệm vụ phù hợp do giáo viên thiết kế thêm mà qua từng giờ dạy, giáo viên phải phát huy được một vài trong số các năng lực cần phát huy của học sinh theo hệ thống chín năng lực do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, đó là: 1- Năng lực tự học 2- Năng lực học cách để học 3- Năng lực cá nhân 4- Năng lực sáng tạo 5- Năng lực hợp tác 6- Năng lực giao tiếp 7- Năng lực tư duy 8- Năng lực giải quyết vấn đề 9- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông. Cuối cùng là, một trong những nội dung thi tốt nghiệp và đại học làm học sinh lo lắng là các câu giao tiếp. Mà muốn làm tốt loại bài tập này, các em cần có kiến thức rộng, đa dạng nhưng quan trọng nhất đó chính là thông qua các tình huống cụ thể mà các em đã được trải nghiệm. Một tình huống giao tiếp không dễ học thuộc lòng nhưng khi giao tiếp nhiều lần sẽ tự ăn sâu vào trong tiềm thức. Trường THPT Phù Cừ -11- Tổ Ngoại ngữ 2. Biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp 2.1. Biện pháp tiến hành + Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa. + Đọc các tài liệu liên quan. + Thiết kế một số hoạt động trên lớp giúp phát huy tính tích cực và năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc nói và giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh. + Thực hành trên lớp dạy, quan sát. + Lấy ý kiến phản hồi từ học sinh. + Dựa vào kết quả đạt được, rút kinh nghiệm. 2.2. Thời gian tạo ra giải pháp Qua thời gian một số giảng dạy chương trình tiếng Anh các khối lớp 10, 11, 12 . Trường THPT Phù Cừ -12- Tổ Ngoại ngữ B. NỘI DUNG I. Mục tiêu Đề tài xác định cơ sở lí luận và đưa ra một số phương pháp thiết kế các hoạt động dạy Speaking trong chương trình tiếng Anh trung học phổ thông nhằm mục tiêu: + Nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh trong nhà trường phổ thông. + Tăng thời lượng nói của học sinh (students’ talking time) trong giờ học chính trên lớp và giờ kiểm tra bài cũ. + Học sinh thấy được ý nghĩa thiết thực của việc giao tiếp, có thể nhớ và nói về các vấn đề này một cách logic. + Cải thiện kĩ năng giao tiếp của học sinh. + Phát huy được vài trò trung tâm của người học (learner-centered). + Phát triển tư duy ngôn ngữ của học sinh không chỉ trong học tiếng Anh mà trong các hoạt động học tập và những hoạt động khác của cuộc sống. II. Mô tả giải pháp của đề tài: 1. Thuyết minh tính mới: Dưới đây tôi xin đưa ra một số kinh nghiệm về việc thiết kế và tổ chức một số hoạt động giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực và năng lực sử dụng ngôn ngữ của học sinh trong các tiết học Speaking: 1.1. Brainstorming (Phát triển ý tưởng): Brainstorming là một kỹ thuật dùng sự hỗ trợ của sơ đồ tư duy nhằm tìm ra các giải pháp cho một vấn đề, và nó thật sự hiệu quả khi làm việc theo nhóm. Làm việc theo nhóm đã là một hình thức hoạt động mới nhằm đổi mới phương pháp mà ở đó giáo viên chỉ giữ vai trò định hướng, tổ chức và cố vấn còn học sinh mới là chủ thể tích cực, chủ động tìm ra hướng giải quyết và tự giải quyết vấn đề. Brainstorming sẽ phát huy tinh thần và khả năng hoạt động nhóm (team work/ groupwork) trong một giờ học tiếng Anh. Sự hợp tác này là không thể thiếu nếu muốn đạt được mục đích giao tiếp trong quá trình dạy - học Tiếng Anh nói riêng và Trường THPT Phù Cừ -13- Tổ Ngoại ngữ ngoại ngữ nói chung. Brainstorming có thể áp dụng trong nhiều khâu của quá trình lên lớp từ khâu vào bài (Warm-up), đến quá trình giải quyết các yêu cầu chính của bài học (Task); có thể áp dụng trong các phần từ: Reading, Speaking, Listening, Writing hay Language Focus. Ở mỗi khâu, mỗi phần, Brainstorming đều đem lại những hiệu quả nhất định và kích thích, lôi cuốn sự tham gia của tất cả học sinh. Có thể tiến hành Brainstorming trong lớp học theo các bước sau: Bước 1: Giáo viên chia học sinh thành các nhóm. Trong quá trình chia nhóm cần chú ý phân bố đồng đều các đối tượng học sinh vào cùng một nhóm để có sự hỗ trợ lẫn nhau. Tránh tình trạng nhóm này và nhóm kia có sự chênh lệch quá lớn về năng lực học tập môn tiếng Anh. Bởi vì nếu điều đó xảy ra sẽ có nhóm học sinh không thể tiến hành được hoạt động Brainstorming theo mong muốn. Các nhóm tự chọn nhóm trưởng (leader) và thư ký (secretary). Trong một số hoạt động hay nhiệm vụ nhất định giáo viên có thể làm đồng thời hai vai trò này. Khi đó nhóm lớn nhất chính là tập thể lớp học sinh và công cụ hỗ trợ lúc này có thể là bảng viết. Bước 2: Giao vấn đề cần Brainstorming cho các nhóm. Ở bước này, giáo viên cần phải làm cho học sinh hiểu rõ yêu cầu và nhiệm vụ mà họ phải hoàn thành. Có thể giao một chủ đề cho tất cả các nhóm để cuối cùng có sự tổng hợp chung và so sánh hiệu quả công việc của các nhóm hoặc mỗi nhóm một vấn đề cần giải quyết độc lập. Bước 3: Tiến hành hoạt động Brainstorming. Nhóm trưởng sẽ điều khiển các thành viên trong nhóm Brainstorming, tức là yêu cầu tất cả các thành viên đều phải có ý tưởng hay ý kiến về vấn đề và thư ký có nhiệm vụ ghi chép tất cả (ngoại trừ những ý kiến trùng lặp). Trong một số trường hợp có thể chấp nhận ý kiến được đưa ra bằng tiếng Việt nếu một số học sinh có hạn chế về năng lực học tập môn tiếng Anh như vốn từ ít. Các thành viên có thể nói ra ý kiến của mình (speak out) để thư ký ghi chép hoặc viết ra giấy (giấy viết, giấy take-note, giấy sticker,…tùy theo sự chuẩn bị của giáo viên và học sinh) các suy nghĩ của mình về vấn đề rồi đưa cho thư ký tổng hợp. Trường THPT Phù Cừ -14- Tổ Ngoại ngữ Ở bước này, giáo viên là người quan sát tổng quát hoạt động của các nhóm, cung cấp một vài gợi ý hoặc hỗ trợ, hoặc động viên, khích lệ cho một vài đối tượng học sinh nhất định trong các nhóm. Trong trường hợp giáo viên giữ đồng thời hai vai trò: vừa là người điều khiển, vừa là thư ký thì có thể gọi học sinh phát biểu ý kiến, giáo viên viết câu trả lời của học sinh lên bảng một cách ngẫu nhiên không cần sắp xếp theo thứ tự cụ thể nào, hoặc yêu cầu học sinh viết ý kiến ra giấy rồi dán lên bảng. Để thu hút và tạo ấn tượng có thể dùng các giấy sticker, bút nhiều màu sắc. (Ảnh minh họa) Bước 4: Phân tích các câu trả lời và tìm ra giải pháp cho vấn đề. Trong bước này, tất cả các thành viên trong nhóm xem xét lại các câu trả lời, không bình luận hay chỉ trích bất kì phương án nào, đơn giản chỉ là thu gọn những ý trùng lặp, gạt đi những ý không liên quan đến vấn đề và quyết định chọn những câu trả lời phù hợp nhất. Ví dụ 1: Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10, Unit 8: The story of my villge, phần Speaking. Trường THPT Phù Cừ -15- Tổ Ngoại ngữ Học sinh sẽ làm việc theo nhóm để cùng thảo luận và đưa ra ý tưởng nhằm cải thiện cuộc sống trong ngôi làng của mình build a medical centre grow cash crops build a football ground Plans to improve life of the village build a football ground build a new school widen the roads Ví dụ 2: Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10, Unit 12: Music, phần Speaking. Để “warm up” cho tiết học này mỗi giáo viên sẽ có một cách thức khác nhau. Đối với tôi, tôi đã chọn áp dụng kỹ thuật Brainstorming để tạo nên một không khí thoải mái cho học sinh trước khi bước vào bài mới với chủ đề nói về sở thích âm nhạc, đồng thời cũng giúp học sinh nhớ lại những từ vựng liên quan đến âm nhạc để làm ngữ liệu cho phần thực hành nói sau đó. - Tôi viết từ khóa “Music” lên bảng và bắt đầu chia học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm từ 6 đến 8 học sinh. Yêu cầu mỗi nhóm chọn nhóm trưởng và thư ký. - Yêu cầu các nhóm phải tìm ra càng nhiều càng tốt các từ vựng hay hoạt động có liên quan đến chủ đề này trong thời gian 3 phút . - Các nhóm trưởng tự điều khiển các thành viên trong nhóm tìm từ vựng có liên quan đến chủ đề “Music”, khuyến khích mọi thành viên, dù đưa ý kiến bằng tiếng Việt. Các thành viên khác sẽ hỗ trợ tìm từ tiếng Anh tương ứng. - Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả tìm được và giáo viên sẽ thống kê kết quả của các nhóm để tạo nên một sơ đồ từ vựng theo chủ đề rộng nhất có thể. Kết quả của hoạt động Brainstorming được thể hiện trong sơ đồ dưới đây: Trường THPT Phù Cừ -16- Tổ Ngoại ngữ Rock Pop The piano Instrument s Types The guitar Folk music Music Party Concert When to play Performance Wedding Live show Sport events Chúng ta có thể thấy một số lượng lớn các từ vựng có liên quan đến chủ đề này còn có thể được viết tiếp theo các “nhánh”. Như vậy, với kỹ thuật Brainstorming, trong vòng 5-7 phút “warm- up”, các nhóm học sinh đã tìm ra được một số lượng lớn các từ vựng theo chủ đề. Với hoạt động này, tất cả học sinh đều đã tham gia đóng góp ý kiến, dù bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, kể cả những học sinh có những hạn chế nhất định trong năng lực học tập. Điều quan trọng và cần quan tâm nhất chính là các em đã có ý kiến riêng, nó là kết quả của quá trình tự giác và chủ động tư duy, tự phá bỏ những rào cản của sự tự ti, rụt rè do những hạn chế của bản thân để tham gia vào hoạt động chung. Và các em bị lôi cuốn vào hoạt động. Do đó, những yêu cầu mới của bài học sẽ được các em đón nhận và tìm cách giải quyết trong một tâm trạng thoải mái, tự tin hơn, chủ động hơn, tích cực hơn và tự giác hơn. Và kết quả dễ thấy là bài học sẽ đạt được những hiệu quả nhất định. Trường THPT Phù Cừ -17- Tổ Ngoại ngữ Ví dụ 3: SGK Tiếng Anh 11, Unit 12: The Asian Games, phần Speaking. Sau khi học xong phần Reading, học sinh đã nắm bắt được những thông tin cơ bản về Đại hội thể thao Châu Á (The Asian Games). Và để các em có cơ hội tìm hiểu thêm thông tin về sự kiện này, giúp các em có nguồn thông tin phong phú và thú vị để bước vào bài học Speaking tôi đã kết hợp kỹ thuật Brainstorming với phương pháp dạy học dự án như sau: yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm tìm hiểu các thông tin liên quan đến các kì đại hội thể thao Châu Á trước khi tham gia giờ học Speaking. Để hoàn thành được “dự án” này buộc học sinh phải dùng kỹ thuật Brainstorming để phân tích vấn đề và vạch định xem sẽ phải thu thập những loại thông tin nào. Với kỹ thuật này, học sinh có thể xây dựng một sơ đồ thông tin về The Asian Games như sau: Games number Host country (cities, …) Time (from …to..) Countries took part in The Asian Games Names of sports Number of medals (gold, …) New records Famous athletes New records Offical songs (singers, names…) Trường THPT Phù Cừ -18- Tổ Ngoại ngữ Với sơ đồ trên học sinh đã có được một lượng lớn thông tin hết sức thú vị để phục vụ cho bài học mới. Học sinh có thể sử dụng bất kì nhóm thông tin nào trong sơ đồ đó để bổ sung thêm phần hỏi - đáp ở Task 1 theo mẫu hội thoại cho sẵn. Việc thu thập và tìm hiểu trước thông tin ở nhà bằng kỹ thuật Brainstorming trong Phương pháp dạy học dự án như trên sẽ giúp học sinh thêm hứng thú với nội dung của bài học mới và tạo được một tâm lí tự tin, sẵn sàng. 1.2. Interrupting stories (Làm gián đoạn câu chuyện bằng thông tin sai): Đây là hoạt động rất thú vị dành cho học sinh luyện kĩ năng nói , nghe và cả một số kĩ năng khác. Theo cách này, giáo viên (có thể là học sinh) sẽ kể lại một câu chuyện mà học sinh biết rõ có chứa một số thông tin sai. Trong lúc nghe câu chuyện, nếu nghe thấy thông tin sai, học sinh khác sẽ dừng câu chuyện và sửa thông tin đó. Ví dụ 3: Sách giáo khoa Tiếng Anh 10, Unit 1: A day in the life of..., phần Speaking. Bước 1: Học sinh làm việc theo nhóm, nhìn tranh và miêu tả các hoạt động của Quân. Trường THPT Phù Cừ -19- Tổ Ngoại ngữ Bước 2: Chọn một học sinh khá/ giỏi đứng lên nói lại các câu trước lớp. Yêu cầu học sinh này cố tình đưa ra những thông tin sai theo hướng dẫn bí mật của giáo viên. Yêu cầu các học sinh khác nghe và ngắt lời học sinh đó nếu thấy thông tin sai, đồng thời với việc sửa và đưa ra những thông tin đúng. Example: Quan often gets up at 2 p.m. At 2.15 p.m., he watches T.V ( wrong )  correct. At 5 p.m., Quan goes to the stadium by bus ( wrong )  correct. After that he plays football with his friends. At 6.30 p.m., he goes home. At 6. 45 p.m., he does his homework (wrong )  correct …… 1.3. Phỏng vấn ( Interviews), đóng kịch (Role play): Tên của hoạt động đã chỉ ra rõ cách làm này. Một học sinh sẽ lên phía trước để đóng vai một bác sĩ, một người nổi tiếng, một cầu thủ …và những học sinh khác đưa ra các câu hỏi. Học sinh làm việc theo cặp, trong đó một học sinh đóng vai người được phỏng vấn sẽ hỏi đáp theo nội dung cụ thể được ghi trong yêu cầu và theo sự hướng dẫn của giáo viên. Để sử dụng cho hoạt động phỏng vấn, giáo viên có thể khai thác một số tình huống tự tạo có liên quan đến nội dung bài học như : Holiday plan interview Job interview Club membership interview Famous people interview Ngoài ra, giáo viên có thể khai thác các tình huống thật trên lớp, trong trường như: Phỏng vấn các nhân vật trong lớp về cuộc sống hay các sự kiện bạn mình vừa trải qua, các dự định kế hoạch của bạn , sở trường, khả năng, sở thích, thói quen, ... Ví dụ 1: SGK tiếng Anh 10, Unit 1: A day in the life of...- Speaking Trường THPT Phù Cừ -20- Tổ Ngoại ngữ
- Xem thêm -