Tài liệu Skkn phát huy tính tích cực, tự giác trong giờ học chạy bền của học sinh lớp 10 trường thpt thống nhất a

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10597 tài liệu

Mô tả:

Sáng kiên kinh nghiệm môn: Thể dục SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT A Tên đề tài: “PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ GIÁC TRONG GIỜ HỌC CHẠY BỀN CỦA HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT A”. Giáo viên thực hiện: PHẠM THỊ BÍCH Lĩnh vực nghiên cứu : - Quản lý giáo dục :…………… - Phương pháp dạy học bộ môn : Thể dục - Lĩnh vực khác : ……………… Có đính kèm:Các sản phẩm không thể hiện trong bảng in SKKN Mô hình Phần mềm Phim ảnh Người thực hiện: Phạm Thị Bích NAÊM HOÏC: 2011 - 2012 NAÊM HOÏC: 2011 - 2012 Hiện vật khác Trang 1 Sáng kiên kinh nghiệm môn: Thể dục SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT A  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: “PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC ,TỰ GIÁC TRONG HỌC CHẠY BỀN CỦA HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT A” ĐỒNG NAI: 2012 Người thực hiện: Phạm Thị Bích Trang 2 Sáng kiên kinh nghiệm môn: Thể dục Người thực hiện: Phạm Thị Bích Trang 3
- Xem thêm -