Tài liệu Skkn nâng cao hiệu quả quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

1. Tên kinh nghiệm: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI” năm học 2010 – 2011. 2. Mô tả ý tưởng: a) Hiện trạng và nguyên nhân chủ yếu của hiện trạng: * Hiện trạng: Trong vài năm học gần đây tỷ lệ học sinh giỏi các cấp của trường THCS Kim Bình thấp so với tiềm năng, cũng như so với một số đơn vị bạn. Hiệu quả quản lý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi chưa đáp ứng yêu cầu của công việc. Cá biệt có học sinh khi được đưa vào đội tuyển để bồi dưỡng thì không tham gia. Chất lượng năm học 2009 – 2010: Học sinh giỏi cấp huyện: 02 đạt 0.7%. Trong đó 02 giải khuyến khích. * Nguyên nhân: Công tác lựa chọn học sinh có năng khiếu các môn học chưa được chú ý ngay từ đầu cấp, chỉ đến lớp 8, 9 các em mới được tập chung bồi dưỡng theo các chuyên đề phục vụ kì thi chọn học sinh giỏi các cấp. Cán bộ quản lý phụ trách công tác học sinh giỏi chưa thật sự đầu tư thời gian và phương pháp cho công tác, giao phó nhiều cho giáo viên bộ môn. Giáo viên ở một số bộ môn trẻ, kinh nghiệm còn ít, đa số giáo viên nữ đều ở độ tuổi nuôi con nhỏ, thời gian dành cho hoạt động chuyên môn mới ở mức tối thiểu. Một số em chưa được bố trí bồi dưỡng theo nguyện vọng mà chủ yếu được bồi dưỡng theo nhận định của giáo viên bộ môn (môn học các em yêu thích có kết quả thấp hơn so với bộ môn được bồi dưỡng). b) Ý tưởng: Qua phân tích hiện trạng và các nguyên nhân nêu trên bản thân tôi nhận thấy cần phải nhìn lại công tác bồi dưỡng học sinh giỏi dưới góc nhìn của người quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường. Đó là lựa chọn, và bồi dưỡng đội tuyển học sinh có năng khiếu hai môn cơ sở (Ngữ văn, Toán) ngay từ đầu lớp 6. Phân tách thành đội tuyển các môn khi các em lên lớp 7 theo năng khiếu và nguyện vọng của các em. Giao cho các giáo viên có năng lực về kiến thức, phương pháp bồi dưỡng cho các em đến các kì thi, với những môn giáo viên nhà trường chưa có khả năng đáp ứng, nhà trường nhờ các giáo viên có năng lực ở các trường bạn hỗ trợ bồi dưỡng. 3. Nội dung công việc: - Khảo sát chất lượng học sinh lớp 6 hai môn học cơ sở, lớp 7, 8, 9 các môn được tổ chức thi chọn học sinh giỏi các cấp ngay từ đầu năm học, chọn lọc những học sinh có năng khiếu, cho các em đăng ký bộ môn bồi dưỡng. Chất lượng khảo sát đầu năm: Khối 6: Môn K.Quả Giỏi Văn Toán Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 2/56 3.6% 3/56 5.4% Khối 7, 8, 9: Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa T.Anh Tin Loại giỏi SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 4%2 4 7% 2 3% 5 8% 1 2% 7 17% 2 3% 2 3% 1 2% 3%5 7%6 9%3 4%2 3%2 3%2 3%2 3%K 7 6% 5 7% 3 4% 3 4% 4 6% 6 9% 0 0% 0 0% 5 7% K93 4 K8 - Tổ chức cho học sinh năng khiếu các lớp 7, 8, 9 đăng ký môn học ưa thích. Thành lập đổi tuyển từng môn. Cụ thể: Khối 9 Môn Khối 6 Khối 7 Khối 8 GV bồi dưỡng Toán 10 6 6 7 Hoàng Thị Tuyết Nga; Mai Thúy Vân; Nguyễn Thị Oanh; Nguyễn Hằng Nga 3 4 9 Phạm Ngọc Thùy; Hoàng Minh Thiên 6 6 Tạ Thị Hương Lý Hóa Sinh 7 12 6 Lê Quang Mạnh; Hoàng Quý Hợi 3 5 7 Hoàng Kim Oanh; Trần Thị Lan; Vũ Thị Dung; Bùi Thực Hiện Sử 7 5 9 Đặng Thị Tuất; Ma Thế Anh Địa 5 6 3 Nguyễn Thị Hà; Trần Văn Chính T.Anh 6 5 5 Phạm Đình Hùng; Bùi Tiến Nam Tin 7 8 10 Đoàn Cường Tráng; Hoàng Thị Tuyết Nga Văn 6 - Xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng cho học sinh theo các nhóm lớp học sinh. - Đối với những môn giáo viên nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu bồi dưỡng tôi đã tham mưu để nhà trường liên hệ với các đơn vị bạn có giáo viên có kinh nghiệm nhờ giúp đỡ về tài liệu, phương pháp bồi dưỡng. - Họp bàn với cha, mẹ học sinh các tổ chức đoàn thể trong trường xây dựng quỹ hỗ trợ công tác bồi dưỡng, cũng như khen thưởng động viên giáo viên, học sinh đạt kết quả cao trong các kì thi chọn học sinh giỏi. 4. Triển khai thực hiện: Xuất phát từ thực tế và ý tưởng nêu trên với cương vị người quản lý về chuyên môn tôi đã chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể như sau: a) Thời gian thực hiện: Từ 20 tháng 9 năm 2010 đến 30 tháng 4 năm 2011. b) Cách thức thực hiện: Tổ chức thành lớp, nhóm lớp bồi dưỡng vào các buổi chiều thứ 3, 5, 6 hàng tuần theo thời khóa biểu. Động viên giáo viên tích cực lồng ghép nội dung bồi dưỡng trong các giờ học chính khóa, bồi dưỡng thêm các buổi ngoài thời khóa biểu. c) Quy trình thực hiện: - Chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai đến 100% cán bộ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh nhà trường. - Các tổ chuyên môn phân công giáo viên bồi dưỡng theo kế hoạch. - Các giáo viên được phân công xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện nghiêm túc kế hoạch, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện (chất lượng học sinh qua các bài kiểm tra, khảo sát). Điều chỉnh kịp thời cả về nội dung, phương pháp, thời lượng bồi dưỡng. * Lưu ý: Bồi dưỡng học sinh giỏi gắn liền với nâng cao chất lượng tay nghề giáo viên. Bồi dưỡng học sinh giỏi gắn với giáo dục toàn diện, tránh tình trạng để học sinh học lệch, hạn chế tham gia các hoạt động giáo dục khác. - Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Hội cha mẹ học sinh động viên các thành viên của tổ chức mình tham gia thực hiẹn nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch. - Cán bộ quản lý thường xuyên theo dõi, kiểm tra, điều chỉnh, thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch. Tham gia sinh hoạt chuyên đề với các giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi. 5. Kết quả đạt được: Sau 1 năm áp dụng kinh nghiệm bản thân tôi nhận thấy với những việc đã làm hiệu quả công tác chỉ đạo được nâng lên, số lượng giáo viên, học sinh tham gia các lớp bồi dưỡng được huy động tối đa, tạo được nguồn lực cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các năm tiếp theo (Các năm học trước chỉ chú trọng đến bồi dưỡng học sinh lớp 9). Ý thức của giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng được nâng lên rõ rệt. Nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo phụ huynh. Số lượng học sinh giỏi bộ môn đã được nâng lên. Cụ thể: Kết quả tổng kết từng môn cuối năm: (Số lượng đạt loại giỏi trên tổng số tham gia bồi dưỡng từng bộ môn): Môn Toán Khối 6 SL TL% 5/10 50 Lý Khối 7 Khối 9 SL TL% SL TL% SL TL% 4/6 67 4/6 67 7/7 100 2/3 67 3/4 75 7/9 78 6/6 100 4/6 67 Hóa Sinh Khối 8 7/7 100 9/12 75 5/6 83 1/3 33 3/5 60 7/7 100 Sử 6/7 86 3/5 60 8/9 89 Địa 3/5 60 2/6 33 0/3 0 Tiếng Anh 3/6 50 2/5 40 0/5 0 Văn 2/6 33 Ghi chú Tin 3/7 43 2/8 25 8/10 80 Học sinh giỏi cấp huyện: 08, đạt: 3.2%. Trong đó 02 giải nhì (Địa lý, Lịch sử); 02 giải ba (Tin học, Sinh học); 04 giải khuyến khích (Vật lý, Ngữ văn). Học sinh giỏi cấp tỉnh: 02, đạt: 0.8%. Trong đó 01 giải nhì (Tin học); 01 giải khuyến khích (Hóa học). So với năm học 2009 – 2010 Học sinh giỏi cấp huyện tăng 6, cấp tỉnh tăng 2. 6. Khả năng tiếp tục phát huy, mở rộng của kinh nghiệm đã thực hiện. Với kết quả đạt được tôi nhận thấy kinh nghiệm của bản thân có thể tiếp tục thực hiện trong các năm học tiếp theo tại đơn vị cũng như tại các đơn vị bạn có điều kiện tương tự. Tuy nhiên trong quá trình tự đúc rút sẽ không tránh khỏi những nhìn nhận chủ quan. Kính mong các bạn đồng nghiệp tham khảo và trao đổi để phát triển kinh nghiệm thành một đề tài chung. 7. Kiến nghị, đề xuất: * Với nhà trường và các tổ chức đoàn thể có chế độ động viên, khuyến khích thỏa đáng đối với những cá nhân có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi về cả vật chất lẫn tinh thần. * Đối với Phòng GD&ĐT và UBND huyện ổn định nhân sự ngay từ đầu năm học và thực hiện chế độ luân chuyển giáo viên theo chu kì ít nhất 4 năm 1 lần, có chế độ khuyến khích thỏa đáng và kịp thời đối với giáo viên, học sinh có thành tích cao trong các kì thi. Đánh giá của nhà trường Người thực hiện .......................................................................................... .......................................................................................... .......................................................................................... HIỆU TRƯỞNG Phan Thế Sâm Trần Khánh Toàn
- Xem thêm -