Tài liệu Skkn nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với truyện cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TRUYỆN CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI" 1 A. PHẦN MỞ ĐẦU I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai" Đó là câu nói hùng hồn khẳng định cho toàn nhân loại chăm lo cho việc trồng người. Đảng ta coi giáo dục là quốc sách hàng đầu vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh nâng cao dân trí đào tạo nhân tài. Vì vậy giáo dục mầm non là khâu quan trọng trong đặt nền móng cho sự phát triển nhân cách con người toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ. Việt Nam là nước đang phát triển trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới nên không nằm ngoài quy luật phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt trong quá trình công nghiệp hoáhiện đại hoá đất nước, Nhà nước ta đã đánh giá rất cao vai trò của sự nghiệp giáo dục con người, vừa là mục tiêu vừa là động lực và khẳng định "Giáo dục là quốc sách hàng đầu". Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, sự nghiệp giáo dục chỉ đem lại hiệu quả khi các tổ chức giáo dục, nhà trường và gia đình các cấp lãnh đạo nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ để trở thành những công dân tốt những công dân có ích cho xã hội như Bác đã nói: "Có tài mà không có đức là người vô dụng Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó" Để biến những mục tiêu đó thành hiện thức, ngay từ thuở ban đầu ở lứa tuổi trẻ thơ, các nhà công tác giáo dục phải có tầm nhìn sâu rộng, sáng tạo trong nghề nghiệp. Chúng ta cần chăm sóc giáo dục trẻ một cách toàn diện không ngừng mở rộng nâng cao chất lượng dạy và học. 2 Trường Mầm non là cái nôi đầu tiên của Ngành giáo dục hướng trẻ bước đến ngưỡng cửa của một nền văn minh văn học hiện đại và tương lai trong đó có một phần không nhỏ của văn học cụ thể là những câu truyện kể cho trẻ nghe giúp trẻ phát triển hoàn thiện kiến thức hình thành nhân cách con người. Văn học có tầm quan trong không nhỏ trong đời sống con người. Văn học cung cấp cho con người vốn kiến thức phong phú làm cho con người luôn hướng tới cái đẹp, làm theo cái đẹp, dẫn dắt trẻ vào thế giới văn hoá là nhiệm vụ quan trong của trường mầm non. Những bước đi vào thế giới phong phú một lĩnh vực cơ bản của nghệ thuật chứa đựng trong Văn học. Sự tiếp xúc thường xuyên kích thích sự nhạy cảm thẩm mĩ ở trẻ, đồng thời phát triển sáng tạo ngôn ngữ. Vì vậy việc dạy trẻ học kể chuyện sẽ hình thành ở trẻ vốn tri thức ngôn ngữ, tính độc lập sáng cho trẻ khả năng cảm thụ sâu sắc từ đó gợi cho trẻ những tình cảm lành mạnh đạo đức trong sáng. II- YÊU CẦU THỰC TIỄN Văn học là nội dung quan trong trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Muốn thực hiện tốt Văn học đặc biệt là thể loại truyện, giáo viên cần có kiến thức và khả năng tổ chức tốt giờ học. Là một giáo viên mầm non tôi không ngừng phấn đấu học hỏi để tìm ra những phương pháp biện pháp giảng dạy để đạt kết quả tốt nhất nhằm thúc đẩy và phát triển khả năng nhận thức của trẻ. Ta ví trẻ em là chồi non của đất nước. Những chồi non có mập mạp hay không đều phụ thuộc vào mỗi chúng ta. Vì vậy là một giáo viên mầm non phải có kiến thức sâu rộng và vững chắc yêu nghề mến trẻ. Bởi trẻ là tiền đề của tương lai đất nước, tâm hồn trẻ như tờ giấy trắng, người lớn muốn vẽ gì vào đó thì sẽ được như ý muốn. Vì vậy trẻ cần được chăm sóc giáo dục một cách toàn diện. Bởi vậy việc cho trẻ làm quen Văn học trước tuổi đến trường phổ thông được đặt ra như một nội dung phương tiện quan trong trong giáo dục trẻ. Ở lứa tuổi này trẻ chưa biết đọc, việc tiếp xúc Văn học bắt buộc phải thông qua người lớn xung quanh trẻ như ông, bà, 3 cha, mẹ, cô giáo... để giúp trẻ hiểu nội dung câu chuyện. Trẻ có thể thuộc truyện và ghi nhớ cốt truyện. Qua mỗi câu truyện trẻ hiểu thêm về thế giới xung quanh, về tự nhiên xã hội, trẻ được tiếp xúc với nghệ thuật ngôn từ hình thành nhân cách đầu tiên về con người, đem lại cho trẻ sự hiểu biết về đạo lí, phong tục tập quán, tư tưởng tình cảm và đạo lí con người. Để đáp ứng nhu cầu của bậc học cùng với sự phát triển của ngành giáo dục đào tạo nói chung, ngành giáo dục mầm non nói riêng, trong đó có vai trò của việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với truyện theo hướng đổi mói là hết sức cần thiết. Từ những thực tiễn trên là một giáo viên đang trực tiếp giảng dạy được tiếp xúc với các hoạt động hàng ngày của trẻ nên tôi thấy rõ được việc làm của người truyền thụ kiến thức và tổ chức hoạt động cho trẻ là hết sức cần thiết trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người nhất là từ bậc học mầm non. Từ đó tôi thấy mình cần phải trau dồi kiến thức, kỹ năng sư phạm, năng động và sáng tạo đưa ra những biện pháp cụ thể phù hợp để dạy trẻ. Vì vậy tôi mạnh dạn và nghiên cứu đề tài "Nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với truyện cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi". III- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Góp phần nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với truyện cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non Dân Tiến nói riêng và là mục tiêu đúng đắn của giáo dục mầm non nói chung. IV- NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU. Thực trạng của việc tổ chức hoạt động "Nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với truyện cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi " trường mầm non Dân Tiến. Phương pháp tổ chức hoạt động "Nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với truyện cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi " trường mầm non Dân Tiến. Những kết quả đạt được, kiến nghị, đề nghị. 4 V- ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU. - Đối tượng nghiên cứu: "Nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với truyện cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi " trường mầm non Dân Tiến. - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9/2009 đến tháng 5/2010. - Phạm vị nghiên cứu: 23 trẻ lớp mẫu giáo Làm Ươm trường mầm non Dân Tiến. VI- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. - Phương pháp lý luận - Phương pháp quan sát - Phương pháp trực quan - Phương pháp thu thập nghiên cứu tài liệu - Phương pháp động viên, khen thưởng - Phương pháp thực nghiệm so sánh đối chứng VII- YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN. Giáo viên phải thường xuyên cho trẻ làm quen với truyện, lồng ghép tích hợp vào các hoạt động ở mọi lúc mọi nơi. Kích thích cho trẻ yêu thích truyện. Giáo viên cần tích cực sưu tầm tranh ảnh, dối dẹt, băng đĩa minh hoạ cho phù hợp với từng nội dung câu truyện cho trẻ phát biểu nhiều trong giờ học. Uốn nắn, sửa chữa cho trẻ khi kể chuyện, giải thích từ khó và mở rộng vốn từ cho trẻ, giáo dục trẻ theo nội dung câu chuyện. Trong các giờ học cần tích hợp các bộ môn nhằm cho giờ học thêm sinh động, tranh sự nhàm chán cho trẻ. Cần đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các giờ học để tạo hứng thú tò mò ham hiểu biết của trẻ. Trong khi dạy kể chuyện cô nêu hướng dẫn trẻ thể hiện đúng giọng điệu. Chú ý sửa sai cho trẻ. Luyện cho trẻ cách kể diễn cảm, đúng giọng điệu, biết cách thể hiện hành động của các nhân vật. Qua nội dung câu chuyện cô 5 đưa trẻ vào nề nếp giáo dục trẻ lòng nhân ái tình yêu quê hương đất nước, yêu cuộc sống thế giới xung quanh, phát huy tính tích cực, tự lực, tự giác của trẻ. 6 B. NỘI DUNG I- CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ LÝ LUẬN 1.1. Dạy trẻ kể chuyện ở trường mầm non là một yêu cầu không thể thiếu Trường mầm non là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển sau này của trẻ em. Vì vậy các nhà giáo dục trẻ em cần phải đem hết khả năng trí tuệ của mình để truyền thụ cho trẻ những kiến thức mới mẻ, những tình cảm dịu hiền để ngay từ buổi ban đầu trẻ được tiếp xúc với cái hay, cái đẹp của xã hội. đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu "nâng cao dân trí đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài" cho trẻ làm quen Văn học đặc biệt là khi học kể chuyện sẽ giúp trẻ hiểu được tình cảm trong xã hội, các mối quan hệ đang tồn tại. Không dừng lại ở đó, mà Văn học còn giúp trẻ hiểu được đâu là cái xấu, cái đẹp, giúp trẻ có được niềm tin vững chắc trong cuộc sống "cái thiện sẽ chiến thắng cái ác" bước đầu hình thành cho trẻ những bước đi đúng đắn trong cuộc đời. Hơn nữa ngay từ khi sinh ra trẻ em đã được nghe những lời ru à ơi của mẹ, những câu chuyện cổ tích của bà. Vì vậy trong tiềm thức của trẻ truyện luôn có một chỗ đứng vững chắc. Trẻ say sưa rồi tò mò tìm hiểu xem việc gì đã xảy ra sau đó để rồi từ đây sẽ hình thành cho trẻ những đức tính và thói quen tốt. Chính vì vậy mà việc dạy trẻ học kể truyện là một yêu cầu không thể thiếu trong công tác giáo dục trẻ em. Một môn học có thể nói rằng giúp cho trẻ phát triển toàn diện, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện chiến lược phát triển giáo dục mầm non mà Đảng ta đã khẳng định "Giáo dục mầm non tạo điều kiện để phát huy hiệu quả của lực lượng lao động hiện tại trong lĩnh vực kinh tế không văn hoá, xã hội, lực lượng vũ trang đồng thời tạo nguồn lực cho tương lai". 7 1.2. Yêu cầu và nhiệm vụ về việc dạy trẻ kể truyện cho trẻ Dạy trẻ kể truyện cho trẻ việc đầu tiên cô giáo kể truyện phải diễn cảm. Xác định và sử dụng đúng giọng điệu cơ bản, ngữ điệu ngắt giọng, cường độ ngôn ngữ của từng câu truyện. Khi kể xong cô dùng hệ thống câu hỏi giúp trẻ nhớ lại nội dung câu truyện. Khi đặt câu hỏi cần lưu ý tăng dần mức độ phức tạp nghĩa là đặt câu hỏi theo hệ thống từ dễ đến khó. Khi nào trẻ nhớ được nội dung cốt truyện thì có thể cho trẻ kể lại. Khi dạy kể truyện cô phải sử dụng nhiều hình thức khác nhau. VD: Dạy câu truyện "Chú dê đen" Lần 1: Cô kể diễn cảm Lần 2: Cô kể theo đĩa hình và kết hợp đặt câu hỏi khái quát: Cô vừa kể câu truyện gì? Trong truyện có những nhân vật nào. Khi đàm thoại xong cô kể lần 3 bằng tranh truyện hoặc rối dẹt để trẻ có thể nhớ lại nội dung câu truyện. Cô có thể cho trẻ kể lại truyện nếu trẻ không nhớ cô gợi mở để trẻ kể tiếp được câu truyện. Dần dần trẻ có thể nhớ được câu truyện hoàn chỉnh. Phong cách thể hiện của trẻ cần mạnh dạn, hồn nhiên, không gò bó vì chỉ khi trẻ thật sự tự nhiên, trẻ hoà mình vào câu truyện thì trẻ mới có thể bộc lộ được cảm xúc của mình với câu truyện với các nhân vật trong truyện. II- THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI. 2.1. Đặc điểm tình hình Năm học 2009-2010 được sự phân công của Ban giám hiệu Nhà trường tôi được phân công giảng dạy tại lớp mẫu giáo ghép Làng Ươm. Trong quá trình thực hiện tôi gặp những thuận lợi và khó khăn sau: * Thuận lợi - Về cơ sở vật chất: Lớp học khang trang sạch sẽ, rộng rãi thoáng mát. 8 - Về phía trẻ: Các cháu ngoan ngoãn, biết vâng lời cô giáo, cha mẹ... - Về phía giáo viên: Bản thân tôi đã qua đào tạo chuyên ngành mầm non. Tôi luôn có ý thức học hỏi chị em đồng nghiệp và ý thức tự học. Hiện nay tôi đang theo học lớp Đại học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng với nhu cầu phát triển của nhành cũng như của xã hội hiện nay. Chính vì vậy tôi đã nắm được rõ đặc điểm tâm sinh lí của trẻ ở từng độ tuổi để ứng dụng tốt phương pháp chăm sóc giáo dục nuôi dưỡng cho phù hợp. Ngoài ra tôi còn được sự quan tâm tin tưởng của các bậc phụ huynh, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, của Ban giám hiệu Nhà trường nên có nhiều thuận lợi cho việc giảng dạy. * Khó khăn - Các cháu đề là con em dân tộc H'mông, khả năng nhận thức, tiếp thu còn hạn chế. - Các cháu hầu hết là mới ra lớp năm đầu nên còn nhút nhát chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, tiếng phổ thông chưa thành thạo, một số cháu còn có tật nói ngọng. - Đồ dùng đồ chơi phụ vụ cho việc thực hiện chương trình mới còn thiếu thốn nên việc áp dụng đưa CNTT vào giờ học còn hạn chế. - Là một lớp đa số các cháu đều là con em hộ nghèo, kinh tế địa phương còn chậm phát triển. Đời sống nhân dân còn khó khăn thu nhập thấp kém nên chưa quan tâm nhiều đến việc học của con em mình. 2.2. Thực trạng của đề tài Năm học 2009-2010 lớp mẫu giáo ghép Làng Ươm thực hiện chương trình đổi mới. Là một giáo viên thực hiện chương trình đổi mới này, tôi nhận thấy rằng môn học cho trẻ làm quen Văn học đặc biệt là thể loại truyện trẻ rất yêu thích và trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động. Vì qua những câu truyện trẻ được đắm mình vào thế giới cổ tích được thể 9 hiện mình qua các nhân vật. Giáo dục cho trẻ tâm hồn trong sáng hồn nhiên vui tươi nhạy cảm với cái đẹp, có nhu cầu tạo ra cái đẹp. Trẻ nói năng mạch lạc hơn, đem lại cho trẻ sự hiểu biết về đạo lí con người, tư tưởng tình cảm phong tục tập quán. Trẻ cảm thụ được nội dung câu truyện, cảm thụ được giọng điệu của nhân vật trong câu truyện. Qua đó giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc. Chính vì thế ngay từ đầu năm học, tôi đã lập kế hoạch tiến hành thực nghiệm môn Văn học thể loại truyện tại lớp mẫu giáo ghép Làng Ươm với tổng số trẻ là 23. Do kiến thức cung cấp cho trẻ còn mới mẻ và phức tạp nên khi truyền thụ kiến thức mới cho trẻ tôi luôn tìm tòi cách vào bài thật sinh động và hấp dẫn thu hút được sự tập trung chú ý của trẻ vào giờ học để đạt được yêu cầu chất lượng trong quá trình dạy và học. Tôi phải lên kế hoạch giảng dạy riêng cho từng môn học theo chủ đề. Khi lên kế hoạch phải căn cứ vào nội dung chương trình của Bộ và Sở quy định với chương trình đổi mới. Tôi còn sưu tầm thêm các câu truyện ngoài chương trình vào dạy và kể cho trẻ nghe ở mọi lúc mọi nơi cho phù hợp với bản sắc của địa phương và sự nhận thức của trẻ. III- MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHO TRẺ "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TRUYỆN". Căn cứ vào tình hình thực tế của lớp mẫu giáo ghép Làng Ươm do tôi phụ trách tôi đã khảo sát kết quả nhận thức của trẻ đầu năm như sau: 3.1. Kết quả khảo sát đầu năm: tổng số trẻ 23 Số trẻ nhận thức tốt: 6 trẻ đạt 26% Số trẻ nhận thức khá: 5 trẻ đạt 22% Số trẻ nhận thức trung bình: 9 trẻ đạt 47% Số trẻ nhận thức yếu: 3 trẻ đạt 13% * Nhận xét: Với việc khảo sát chưa cao nên tôi đã tìm ra những nguyên nhân còn hạn chế trong việc dạy trẻ kể truyện. 10 * Nguyên nhân - Việc lựa chọn và sắp xếp bài dạy chưa phù hợp với chủ đề. - Đồ dùng đồ chơi chưa phong phú. - Bài dạy còn dập khuôn, máy móc, chưa linh hoạt sáng tạo trong việc dạy trẻ. - Trẻ chưa hoạt động tích cực. - Hệ thống câu hỏi chưa kích thích tư duy sáng tạo của trẻ. - Chưa biết tích hợp lồng ghép các môn học khác vào giờ học. Chưa thường xuyên dạy trẻ mọi lúc mọi nơi. - Chưa biết cách đưa các trò chơi dân dân, ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ học. 3.2. Những biện pháp để nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với truyện. * Biện pháp 1: Lựa chọn và sắp xếp bài dạy theo từng chủ đề trong chương trình. Chủ đề Trường mầm non Tên bài Bạn mới Bản thân Chú vịt khàn Mỗi người một việc Nghề nghiệpBa cô gái Câu chuyện của tay phải và tay trái Thần Sắt Tích chu Ba anh em Ai đáng khen nhiều hơn Gia đình Thực vật - Tết mùa xuân Cây tre trăm đốt Quả bầu tiên Sự tích cây khoai lang Sự tích hoa hồng Sự tích bánh chưng bánh dày 11 Chủ đề Thế giới động vật Tên bài Chuyện về chàng gà trống Giao thông Chuyến đi xa của chú chuột nhỏ Một phen sợ hãi Vì sao thỏ vụt đuôi Quê hương - đất nước - Bác Hồ Qua đường Sự tích Hồ Gươm Ông Gióng Trường tiểu học Niềm vui bất ngờ Gà tơ đi học Thỏ con đi học Món quà của cô giáo * Biện pháp 2: Sử dụng và lựa chọn đồ dùng đồ chơi đa dạng phong phú hợp chủ đề. Đồ dùng đẹp, hấp dẫn sử dụng linh hoạt, đảm bảo an toàn cho trẻ. Có thể đồ dùng do cô và trẻ cùng làm tận dụng đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu phế thải, nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để dạy trẻ có hiệu quả. Trẻ được hoạt động theo khả năng, phát huy được tính tích cực, sáng tạo của trẻ. VD: Cô có thể sử dụng vải vụn để làm con rối để dạy trẻ. * Biện pháp 3: Dùng thu thuật gây hứng thú, có thể sử dụng các bài hát, bài thơ câu đố về chủ đề dễ, hoặc một tình huống hay trò chơi nào đó với mục đích tạo hứng thú sự chú ý của trẻ vào giờ học. VD: Bài dạy: Vì sao thỏ cụt đuôi, chủ đề: Giao thông - Cô cho trẻ hát Em đi qua ngã tư đường phố. - Cô trò truyện và dẫn dắt trẻ vào bài. 12 * Biện pháp 4: Đàm thoại trò truyện dùng lời khéo léo dẫn dắt để hướng trẻ vào bài dạy theo chủ đề và bài dạy chủ đề nhỏ xuyên suốt. Cô có thể đặt câu hỏi để trẻ thể hiện khả năng và nhận thức, phát huy tính tích cực của trẻ. * Biện pháp 5: Trong giờ học kể chuyện có thể lồng ghép tích hợp các môn học khác như âm nhạc, thể dục.... Trẻ được tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng, kích thích tính tích cực sáng tạo của trẻ. Khi dạy trẻ không chỉ dạy trên tiết học mà cô có thể dạy trẻ kể cho trẻ nghe ở mọi lúc mọi nơi. Để trẻ được làm quen, điều quan trong là trẻ hứng thú, tích cực chủ động sáng tạo, tìm hiểu sự chỉ dẫn của cô, cô sử dụng câu hỏi kích thích tư duy của trẻ. VD: Trong truyện Tích Chu: Vào bài có thể cho trẻ hát bài Cả nhà thương nhau. Khi kết thúc cho trẻ chơi trò chơi bật qua vòng chuyển nước đem cho bà uống. * Biện pháp 6: Tăng cường cho trẻ hoạt động theo nhóm để cho trẻ được thoải mái hoạt động, phát huy ở trẻ tính tích cực khả năng sáng tạo, phát triển ở trẻ kỹ năng hoạt động tập thể, biết thảo luận với bạn bè và đưa ra ý kiến nhận xét của mình. Qua đó trẻ là người đóng vai trò chủ đạo, giáo viên là người tổ chức hướng dẫn. VD: Trong truyện Quả bầu tiên: Khi cô đặt câu hỏi: Vì sao tên địa chủ bị rắn cắn chết. Cô cho trẻ thảo luận theo nhóm và đưa ra ý kiến trả lời vì tên địa chủ là người tham lam, độc ác. * Biện pháp 7: Chơi các trò chơi phù hợp với mục đích yêu cầu của tết học. Trò chơi mang tính "Học mà chơi - Chơi mà học". Qua trò chơi tạo hứng thú, kích thích tính tính cực của trẻ tham gia vào hoạt động. Trẻ có cảm giác thoải mái và tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng đồng thời đưa các trò chơi dân gian vào giờ học. VD: Tiết truyện: Chú dê đen Kết thúc giờ học có thể cho trẻ chơi "Bịt mắt bắt dê". 13 * Biện pháp 8: Tạo môi trường và kể chuyện cho trẻ. Tạo môi trường phong phú và phù hợp với trẻ như xem sách, truyện tranh, nghe, đọc, kể chuyện cũng là biện pháp kích thích cho trẻ được tiếp xúc và thực hành một cách thường xuyên. Từ đó giúp cho trẻ được làm quen với các câu chuyện, qua đó giúp cho ngôn ngữ của trẻ được phát triển một cách có hiệu quả. Như vậy: Khi dạy trẻ thể loại truyện cô cần phải sử dụng các phương pháp, biện pháp linh hoạt, liên kết với nhau một cách hợp lí, nhẹ nhàng, giúp trẻ tiếp thu kiến thức có hiệu quả nhất. Tuỳ từng bài có thể lựa chọn các phương pháp biện pháp sao cho phù hợp. Bằng những phương pháp, biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với truyện tôi đã thực nghiệm đối chứng qua 2 tiết dạy cụ thể. GIÁO ÁN ĐỐI CHỨNG Bài dạy: Truyện Chú dê đen Chủ đề: Thế giới động vật I. Mục đích- Yêu cầu - Kiến thức: Trẻ nhớ tên truyện, hiểu nội dung câu truyện biết dê trắng nhút nhát nên bị sói bắt nạt, dê đen tự tin dũng cảm nên đã chiến thắng. - Kỹ năng: Rèn sự chú ý ghi nhớ - Ngôn ngữ: Rèn ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc. - Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động, trẻ biết sự tự tin, lòng dũng cảm sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, biết yêu thương đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. II. Chuẩn bị 14 - Tranh truyện, rối dẹt - NDTH: Âm nhạc: Hươu voi dê Khám phá khoa học: Trò chuyện về các con vật sống trong rừng. III. Thực hiện Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1. Hoạt động 1: Kể chuyện diễn cảm - Cả lớp hát Hươu voi dê - Trẻ hát - Cô trò chuyện với trẻ về bài hát - Trẻ trả lời - Cô cho trẻ kể một số con vật sống trong rừng. - Trẻ kể - Cô nói: Ở trong rừng có nhiều loài động vật cùng chung sống, có con vật thì hiền lành, có con vật thì hung dữ chuyên bắt nạt những động vật khác. Cô biết một câu chuyện rất hay kể về 2 chú dê. Không biết chuyện gì xảy ra với 2 chú dê chúng mình cùng lắng nghe câu chuyện Chú dê đen. * Cô kể lần 1: Cô kể diễn cảm không tranh. - Cô viết tên truyện cho trẻ đọc và tìm chữ cái - Trẻ đọc đã học. * Cô kể lần 2: Bằng tranh 2. Hoạt động 2: Đàm thoại - trích dẫn - Chúng mình vừa nghe cô kể chuyện gì? - Trong câu chuyện có nhân vật nào? - Chú dê đen - Dê đen, dê trắng, chó - Dê đen và dê trắng đi vào rừng để làm gì? sói. - Ăn lá non và uống nước - Dê trắng đã gặp ai? - Chó sói đã làm gì dê trắng? - Dê đen đã gặp ai? - Vì sao chó sói lại chạy thẳng vào rừng? suối. - Chó sói - Ăn thịt dê trắng - Chó sói - Trẻ trả lời 15 Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Cô kể lần 3 bằng dối dẹt - Qua câu chuyện này chúng mình có nhận xét - Dê trắng hiền lành, nhút gì về chú dê trắng và chú dê đen? nhát; dê đen dũng cảm. - Các con được học gì khi học xong câu truyện - Trẻ trả lời này? * Cô kết luận: Qua câu truyện này, chúng ta thấy rằng có tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và trong cuộc sống, không nên quá tự ti mà phải tự tin, dũng cảm thì mới chiến thắng được kẻ thù. 3. Hoạt động 3: Trò chơi Cho trẻ chơi trò chơi Bịt mắt bắt dê * Nhận xét: Qua tiết dạy này tôi sử dụng các hình thức phương pháp tổ chức chưa linh hoạt, đồ dùng đồ chơi chưa phong phú. Tiết học còn dập khuôn máy móc, trẻ chưa được hoạt động tích cực mà kết quả đạt được còn hạn chế. Kết quả đạt như sau: Số trẻ nhận thức tốt: 6 trẻ = 26% Số trẻ nhận thức khá: 6 trẻ = 26% Số trẻ nhận thức trung bình: 9 trẻ = 39% Số trẻ nhận thức yếu: 2 trẻ = 9% Cũng bằng phương pháp đó nhưng tôi thay đổi hình thức cách thức tổ chức linh hoạt có chủ đề xuyên suốt, tranh ảnh đẹp đưa công nghệ thông tinh vào bài dạy. Trẻ được hoạt động nhóm, có hệ thống câu hỏi kích thích tính tư duy, tích cực của trẻ. 16 GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM Bài dạy: Truyện Cây tre trăm đốt Chủ đề: Thế giới thực vật I. Mục đích - Kiến thức: Trẻ biết tên truyện, hiểu nội dung câu truyện, biết đánh giá được các nhân vật: anh nông dân hiền lành chất phát thật thà, lão địa chủ tham lam, độc ác. - Kỹ năng: Rèn sự chú ý ghi nhớ, rèn kỹ năng kể, biết thể hiện giọng điệu của nhân vật. - Ngôn ngữ: Phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn từ cho trẻ. - Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động, giáo dục trẻ đức tính thật thà chăm chỉ. II. Chuẩn bị - Đĩa hình truyện Cây tre trăm đốt - Rối dẹt: Cây tre trăm đốt - Đĩa hình về các loại cây - Nội dung tích hợp: + Âm nhạc: Em yêu cây xanh + Chữ cái: Tìm đọc chữ cái đã học + Thể dục: Bật qua vòng III. Thực hiện Hoạt động của cô 1. Hoạt động 1: Kể chuyện diễn cảm - Hát: Em yêu cây xanh - Cây xanh có ích lợi gì? Hoạt động của trẻ - Trẻ hát - Cho bóng mát, làm cảnh, cho quả... - Cho trẻ xem ti vi về hình ảnh của một số loại cây. - Cô trò chuyện cùng trẻ về các loại cây đó. - Trẻ kể 17 Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ - Con biết có những loại tre nào? - Trẻ kể - Con thấy có cây trẻ nào dài một trăm đốt - Không ạ không? - Cô còn biết một câu chuyện kể về anh nông dân có cây trẻ dài một trăm đốt rất kỳ lạ. Muốn biết đó là điều kỳ lạ gì và tại sao anh lại có được điều đó các con hãy lắng nghe cô kể câu chuyện Cây tre trăm đốt. * Cô kể lần 1: Kể diễn cảm không tranh - Trẻ nghe Các con thấy câu chuyện như thế nào? - Rất hay ạ! Câu chuyện này còn được các nhà làm phim - Trẻ quan sát dựng thành phim truyện rất hay giờ chúng mình cùng quan sát qua màn ảnh nhỏ. * Lần 2: Cô cho trẻ quan sát qua ti vi. 2. Hoạt động 2: Đàm thoại - Trích dẫn - Các con vừa được nghe và xem phim về câu - Cây trẻ trăm đốt chuyện gì? - Trong phim truyện Cây tre trăm đốt có những - Trẻ trả lời nhân vật nào? - Lão nhà giày là người như thế nào? - Trẻ trả lời Cô trích kể "Lão nhà giàu... keo kiệt" - Lão nhà giàu đã nói gì với anh nông dân? - Trẻ trả lời Trích kể "Anh chịu khó.... cưới con gái ta" - Cho trẻ làm giọng điệu của nhân vật - Trẻ kể - Anh nông dân có tin vào lời của lão nhà giàu - Cho trẻ thảo luận nhóm không? Vì sao? và đưa ra câu trả lời - Anh nông dân đã làm việc như thế nào? - Trẻ trả lời - Một hôm lão nhà giàu gọi anh nông dân đến và - Trẻ trả lời bảo gì? Trích kể "Con ơi... ăn cỗ cưới". Cho trẻ bắt trước giọng điệu của nhân vật. 18 Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ - Anh nông dân có tìm được cây tre trăm đốt - Trẻ trả lời không? - Ai đã giúp anh có cây tre trăm đốt và giúp anh - Trẻ thảo luận nhóm đưa như thế nào? ra câu trả lời. Anh nông dân là nguời hiền lành thật thà, chăm chỉ. Vì vậy anh được Bụt giúp. - Lão nhà giàu bị trừng phạt như thế nào? - Trẻ trả lời Cô nhân mạnh: Những tên địa chủ giàu có, độc ác, tham lam luôn lừa gạt bóc lột những người nông dân nghèo khổ nhưng cuối cùng cũng bị trừng trị thích đáng. Còn những người nông dân hiền lành lại được hưởng cuộc sống ấm no, vui vẻ, hạnh phúc như chúng ta ngày nay. * Cô kể lần 3 bằng rối dẹt Các con thấy yêu nhân vật nào trong truyện? - Trẻ trả lời Vì sao? Các con ạ! vì anh nông dân hiền lành, chất phát thật thà, chăm chỉ nên cuối cùng anh đã được Bụt giúp, được sống hạnh phúc. 3. Hoạt động 3: Trò chơi Thi anh nhanh Anh nông dân còn 100 đốt trẻ nữa ở trong rừng. Các con hãy giúp anh chuyển những đốt tre này nhé. Cô phổ biến luật chơi- cách chơi. - Trẻ chơi Nhận xét - kết thúc Qua tiết dạy tôi thấy kết quả khả quan hơn. Số trẻ nhận thức tốt : 12 = 52% Số trẻ nhận thức khá : 09 = 39% 19 Số trẻ nhận thức trung bình : 02 = 9% Số trẻ nhận thức yếu :0 Tên bài Truyện: Chú dê đen Chủ đề Thế giới động vật Tốt Khá Trung bình Yếu 6 = 26% 6 = 26% 9 = 39% 2 = 9% Truyện: Cây tre trăm đốt Thế giới 15 = 52% 9 = 39% 2 = 9% thực vật 0 * Nhận xét: - Với tiết truyện "Chú dê đen" chủ điểm thế giới động vật cô tổ chức bằng phương pháp chưa linh hoạt trẻ chưa được tự do thoải mái trong hoạt động, chưa gây được hứng thú khi vào bài nên kết quả đạt được chưa cao, trẻ xếp loại tốt + khá = 52%; trung bình = 39%; yếu = 9%. - Với tiết dạy: Cây tre trăm đốt chủ điểm thế giới thực vậy tôi đưa ra phương pháp hình thức mới vào hoạt động cô chuẩn bị đồ dùng sinh động đẹp mắt, ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy, sử dụng câu hỏi kích thích sự tư duy của trẻ, trẻ rất hứng thú tích cực tham gia hoạt động. Kết quả xếp loại tốt + khá = 91; trung bình = 9%. Lập bảng so sánh kết quả đầu năm cuối năm Tên bài Chủ đề Tốt Khá Trung bình Yếu Truyện: Chú dê đen Thế giới 6 = 26% 5 = 22% 9 = 47% 3 = 13% động vật Truyện: Cây tre trăm Thế giới 15 = 9 = 39% 2 = 9% 0 đốt thực vật 52% IV- BÀI HỌC KINH NGHIỆM. Để nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường Mầm non nói chung và nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với truyện nói riêng thì mỗi giáo viên chúng ta cần. 20
- Xem thêm -