Tài liệu Skkn một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn hóa học 9

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 130 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giải Pháp Hữu Ích MỤC LỤC Nội dung Trang 1 Mục lục Phần I. Mở đầu 2 Phần II. Nội Dung I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 2 II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu 3 III. Các giải pháp và kết quả đạt được 3 1. Đối với giáo viên 3 2. Đối với học sinh 3 3. Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa 3 học 9 Phương pháp 1: phương pháp giải toán áp dụng định luật 4 bảo toàn khối lượng Phương pháp 2: phương pháp đường chéo 6 Phương pháp 3: phương pháp tăng giảm khối lượng 8 Phương pháp 4: phương pháp giải bài tập xác định 10 nguyên tố dựa vào công thức oxit cao nhất Phương pháp 5: phương pháp xác định công thức phân tử 10 hợp chất hyđrocacbon dựa vào phản ứng hóa học. Phương pháp 6: phương pháp giải bài tập về rượu etylic 12 IV. Phần IV. Kết quả đạt được 13 V. Phần V. Kết luận 13 Tài liệu tham khảo Gv: Trần Đình Hoàng 14 Trường THCS Tân Châu 1 Giải Pháp Hữu Ích PHẦN I: MỞ ĐẦU Hiện nay trên thế giới nói chung và Việt Nam ra nói riêng việc đưa loại bài tập trắc nghiệm có nhiều lựa chọn vào các kì thi ngày càng phổ biến vì nó có nhiều ưu điểm. + Xác suất đúng ngẫu nhiên thấp + Tiết kiệm thời gian chấm bài + Gây được sự hứng thú học tập của học sinh + Học sinh có thể tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình một cách nhanh chóng qua các bài kiểm tra trên lớp, trong sách, hay trên mạng internet. Đồng thời tự đề ra biện pháp bổ sung kiến thức một cách hợp lí. Đối với những loại bài tập này các em cần phải trả lời nhanh và chính xác cao vì thời gian dành cho mỗi câu trung bình chỉ là 1.5 phút . Do đó các em phải trang bị cho mình ngoài những cách giải thông thường, cần có những phương pháp để giải nhanh, chọn đúng. Qua những năm giảng dạy bộ môn Hóa học 9, Tôi nhận thấy các em học sinh thường rất yếu khi giải bài tập đặc biệt là giải bài tập trắc nghiệm khách quan. Hiện nay theo hướng kiểm tra đánh giá mới nâng dần tỉ lệ trắc nghiệm khách quan thì trong một bài kiểm tra thường có rất nhiều dạng toán, mà thời gian chia đều cho mỗi câu trắc nghiệm lại rất hạn chế. Nếu các em vẫn giải bài tập theo hướng trắc nghiệm tự luận như trước đây thì thường không có đủ thời gian để hoàn thành một bài kiểm tra đánh giá dẫn đến chất lượng bộ môn thấp. Từ thực tế trên tôi mạnh dạn xây dựng giải pháp hữu ích” Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học 9”. Do thời gian và năng lực có hạn Tôi chỉ đi sâu giải quyết “Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học 9”. Gv: Trần Đình Hoàng Trường THCS Tân Châu 2 Giải Pháp Hữu Ích PHẦN II: I. NỘI DUNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI. Qua giải pháp này tôi mong muốn giáo viên sẽ chủ động hơn khi hướng dẫn học sinh giải bài tập trắc nghiệm khách quan môn Hóa học. Còn đối với học sinh giải pháp này sẽ giúp đỡ các em rất nhiều trong việc trang bị cho mình một số phương pháp giải nhanh, chọn đúng các bài tập trắc nghiệm khách quan. Từ đó các em không ngừng phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập bộ môn. II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. Hiện nay trong chương trình hóa học 9 bài kiểm tra 15’ trắc nghiệm khách quan 100%, bài kiểm tra định kỳ trắc nghiệm khách quan là 40%, bài thi tuyển sinh vào lớp 10 trắc nghiệm khách quan là 100%. Thời gian trung bình để trả lời 1 câu hỏi trắc nghiệm khách quan là 1.5 phút. Trong khi đó nhiều bài tập giải theo phương pháp cũ thì rất dài và tốn thời gian. Như vậy rõ ràng là nhiều phương pháp giải bài tập theo hướng tự luận như trước đây đã thật sự không phù hợp với phương pháp kiểm tra đánh giá mới. Về phía học sinh khi học môn Hóa học các em thường thấy rất khó khăn trong việc giải bài tập trắc nghiệm khách quan, nên chất lượng các bài kiểm tra thường không cao. Nguyên nhân do: Kỹ năng phân loại bài tập còn yếu, Các em giải các bài tập trắc nghiệm như bài tự luận nên thời gian không đảm bảo ... Từ đó kết quả bộ môn thấp dẫn đến các em luôn nghĩ là môn học quá sức nên khó có thể cố gắng được. Từ những thực trạng trên Tôi suy nghĩ làm thế nào để vận dụng “Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 9” vào thực tế giảng dạy thực sự có hiệu quả. III. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ. A. Đối với Giáo viên: Gv: Trần Đình Hoàng Trường THCS Tân Châu 3 Giải Pháp Hữu Ích Phải hệ thống hóa kiến thức trọng tâm của chương một cách logic và khái quát nhất. Nắm vững các phương pháp giải bài tập và xây dựng hệ thống bài tập phải thật sự đa dạng, nhưng vẫn đảm bảo trọng tâm của chương trình phù hợp với đối tượng học sinh. Tận dụng mọi thời gian để có thể hướng dẫn giải được lượng bài tập là nhiều nhất. Luôn quan tâm và có biện pháp giúp đỡ các em học sinh có học lực yếu, kém. Không ngừng tạo tình huống có vấn đề đối với các em học sinh khá giỏi … B. Đối với Học sinh: Phải tích cực rèn kỹ năng hệ thống hóa kiến thức sau mỗi bài, mỗi chương. Phân loại bài tập hóa học và lập hướng giải cho từng dạng toán. Tích cực làm bài tập ở lớp và đặc biệt là ở nhà. Phải rèn cho bản thân năng lực tự học, tự đánh giá. C. Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 9. PHƯƠNG PHÁP 1: PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 1. Kiến thức cần ghi nhớ - Nếu có PTHH tổng quát: A + B  C + D Thì theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: mA + mB = mC + mD Như vậy trong phản ứng có n chất nếu biết khối lượng của n – 1 chất thì tính được khối lượng chất còn lại. - Trong phản ứng khử oxit kim loại bằng CO, H2. Ta có: nO trong oxit = n CO2 = n H2O Vậy: moxit = mO trong oxit + m kim loại Gv: Trần Đình Hoàng Trường THCS Tân Châu 4 Giải Pháp Hữu Ích - Trong phản ứng giữa kim loại với dd axit giải phóng khí hyđro thì n axit = 2 .nH2 2. Bài Tập Bài 1: Cho 24.4g hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. sau phản ứng thu được 39.4g kết tủa. Lọc tách kết tủa cô cạn dung dịch thu được m gam muối clorua. M có giá trị là a. 13.3g b. 15g c. 26.6g d. 63.8g đáp án: c Giải: Phương trình tổng quát � BaCO3 + 2MCl M2CO3 + BaCl2 �� n BaCO3 = 0,2mol theo phương trình n BaCl2 = n BaCO3 = 0,2mol m BaCl2 = 0,2 . 208 = 41,6g theo định luật bảo toàn khối lượng m M2CO3 + m BaCl2 = m BaCO3 + m MCl => m MCl = 24,4 + 41,6 – 39,4 = 26,6g Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch HCl dư thấy có 11.2 lít khí thoát ra (đktc) và dung dịch X. cô cạn dung dịch X thì khối lượng muối khan thu được là a. 19g b. 19,5g c. 55,5g d. 37,25g Đáp án: c Giải: M + 2HCl  MCl2 + H2 n H2 = 0.5 mol => m H2 = 1g n HCl = 1 mol => m HCl = 36,5g m M + m HCl = m X + m H2 => m X = 20 + 36,5 – 1 = 55,5 g Gv: Trần Đình Hoàng Trường THCS Tân Châu 5 Giải Pháp Hữu Ích Bài 3: Khử hoàn toàn 40.1g hỗn hợp A gồm ZnO và Fe 2O3 bằng khí H2 thấy tạo ra 12.6g H2O khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là a. 28,9g b. 51,3g c. 27,5g d. 52,7g Đáp án a Giải: n H2O = 0.7 mol to � Zn + H2O ZnO + H2 �� to Fe2O3 + 3H2 �� � 2Fe + 3H2O Từ phương trình hóa học ta có: n oxi trong oxit = n H2O = 0,7mol mO = 0,7 .16 = 11,2g mA = m kim loại + moxi trong oxit => mkim loại = 40,1 – 11,2 = 28,9 g Bài 4: Khử hoàn toàn 32g hỗn hợp A gồm CuO và Fe 2O3 bằng khí H2 thấy tạo ra 9g H2O. khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là: a. 12g b. 24g c. 23g d. 41g Đáp án : b Giải: n H2O = 0.5 mol to CuO + H2 �� � Cu + H2O to � 2Fe + 3H2O Fe2O3 + 3H2 �� nO = n H2O = 0,5 mol -> mo = 0,5.16 = 8g mA = m kim loại + mO mkim loại = 32 – 8 = 24g Bài 5: Hòa tan hoàn toàn 18.4g hỗn hợp 2 kim loại hóa trị II và hóa trị III trong dung dịch HCl người ta thu được dung dịch A và khí B. đốt cháy hoàn toàn lượng khí B thu được 9g nước. Cô cạn dung dịch A thu được khối lượng hỗn hợp muối khan là a. 9,4 g b. 53,9g c. 55,9g d. 27,4g Đáp án b Giải: nH2O = 0,5mol X + 2HCl  XCl2 + H2 Gv: Trần Đình Hoàng (1) Trường THCS Tân Châu 6 Giải Pháp Hữu Ích 2Y + 6HCl  2YCl3 + 3H2 to � 2H2O 2H2 + O2 �� Theo (3) => n H2 = 0,5mol (2) (3) => m H2 = 0,5.2 = 1g theo (1) và(2) ta có nHCl = 2 n H2 = 1mol m HCl = 36,5g theo định luật bảo toàn khối lượng m(X+Y) + m(HCl) = mA + mB => mA = 18,4 + 36,5 -1 = 53,9g PHƯƠNG PHÁP 2: PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG CHÉO 1. Kiến thức cần ghi nhớ a. Các chất cùng nồng độ phần trăm m1 C%1 C%2 – C% m m2 C%2 C%  C% 1 2 => m  C %  C % 2 1 C% C% – C%1 m1 là khối lượng của dung dịch có nồng độ C%1 m2 là khối lượng của dung dịch có nồng độ C%2 C% là nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau khi trộn lẫn b. Các chất cùng nồng độ mol V1 CM1 CM2 – CM V V2 CM2 C C 1 M2 M => V  C  C 2 M M1 CM CM – CM1 V1 là thể tích của dung dịch có nồng độ CM1 V2 là thể tích của dung dịch có nồng độ CM2 CM là nồng độ mol dung dịch thu được sau khi trộn lẫn c. Các chất khí không tác dụng được với nhau V1 M1 Gv: Trần Đình Hoàng M2 – M Trường THCS Tân Châu 7 Giải Pháp Hữu Ích V2 M2 M M V 1 2 => V  M  M 2 1 M M – M1 M là khối lượng mol trung bình thu được khi trộn lẫn các khí M1 < M < M2 V1 là thể tích chất khí có phân tử khối là M1 V2 là thể tích chất khí có phân tử khối là M2 2. BÀI TẬP Bài 1: Dung dịch HCl có nồng độ 45% và dung dịch HCl khác có nồng độ 15% để có dung dịch HCl có nồng độ 20% thì phải pha chế về khối lượng giữa 2 dung dịch HCl 45% và HCl 15% theo tỉ lệ là a. 1:3 b. 1:5 c. 3:1 d. 5:1 Đáp án: b Giải: Aùp dụng phương pháp đường chéo ta có m1 45% 5% m m2 15% 5% 1 1 => m  25%  5 2 20% 25% Bài 2: Thể tích nước và dung dịch MgSO4 2M cần để pha được 100ml dung dịch MgSO4 0.4M lần lượt là a. 50ml và 50ml b. 40ml và 60ml c. 80ml và 20ml d. 20ml và 80ml Đáp án: b Giải: Gọi V là thể tích nước => thể tích dd MgSO4 = 100 - V V 0 1.6 0.4 100 - V 2 => V 1.6   4  V  80ml 100  V 0.4 0.4 Vậy VH2O = 80ml và V MgSO4 = 20ml Bài 3: Điều chế hỗn hợp 26 lit khí hiđro và khí cacbonoxit có tỉ khối hơi đối với khí mêtan là 1.5 thì thể tích khí hiđro và cacbonoxit cần lấy là: a. 4 lit và 22 lit b. 8 lit và 44 lit Gv: Trần Đình Hoàng c. 22 lit và 4 lit d. 44 lit và 8 lit Trường THCS Tân Châu 8 Giải Pháp Hữu Ích Đáp án: a Giải: Mhỗn hợp = 1,5.16 = 24g Aùp dụng phương pháp đường chéo ta có VH 2 2 4 24 VCO => 28 VH 2 VCO  4 22 22 Bài 4: Thể tích H2O và dung dịch NaCl 0.2M cần để pha được 50ml dung dịch NaCl 0.1M lần lượt là a. 45ml và 5ml b. 10ml và 40ml c. 25ml và 25ml d. 5ml và 45ml đáp án: c Giải: Gọi V là thể tích nước => thể tích dd NaCl = 50 - V V 0 0.1 0.1 50 - V => 0.2 V 0.1   1  V  25ml 50  V 0.1 0.1 Vậy VH2O = 25ml và V NaCl = 25ml Bài 5: Khối lượng H2O và khối lượng dung dịch đường 15% cần để pha chế được 50g dung dịch đường 5% là: a. 2.5g và 47.5g b. 16.7g và 33.3g c. 47.5g và 2.5g d. 33.3g và 16.7g Đáp án: d Giải: Gọi khối lượng nước là m thì khối lượng đường 15% là 50 - m m 0% 10% 5% 50-m 15% Vậy m H2O = 33,3g Gv: Trần Đình Hoàng => m 10% 2    m  33.3 g 50  m 5% 1 5% và m đường 15% = 16,7g Trường THCS Tân Châu 9 Giải Pháp Hữu Ích PHƯƠNG PHÁP 3: PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG 1. Kiến thức cần ghi nhớ Dựa vào sự tăng giảm khối lượng khi chuyển từ chất này sang chất khác để xác định khối lượng hỗn hợp hay một chất + Dựa vào phương trình hóa học tìm sự thay đỗi về khối lượng của 1 mol chất trong phản ứng. + Tính số mol các chất tham gia phản ứng và ngược lại. + Độ tăng Khối lượng kim loại = m Kim loại sinh ra – m kim loại tan. Độ giảm Khối lượng kim loại = m kim loại tan – m kim loại sinh ra. 2. Bài tập Bài 1: Nhúng 1 thanh nhôm nặng 45g vào 400ml dung dịch CuSO 4 0.5M sau 1 thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 46.38g. Khối lượng đồng thoát ra là: a. 0.64g b. 1.92g c. 1.28g d. 2.56g Đáp án b giải: 2Al + 3 CuSO4  Al2(SO4)3 + 3Cu Theo phương trình cứ 2 mol Al  3 mol Cu khối lượng tăng 3 . 64 – 2 . 27 = 138g Theo đề bài n mol Cu khối lượng tăng 46,38 – 45 = 1,38g Vậy n Cu = 1,38 . 3 = 0.03 mol => m Cu = 0,03 . 64 = 1,92g 138 Bài 2: Nhúng thanh sắt có khối lượng 56g vào 100ml dd CuSO 4 0.5M đến phản ứng hoàn toàn. Coi toàn bộ lượng đồng sinh ra đều bám vào thanh sắt. Khối lượng thanh sắt sau phản ứng a. 59,2g b. 56,4g c. 53,2g d. 57,2g Đáp án b Giải : Fe + CuSO4  FeSO4 +Cu n CuSO4 = 0,05 mol m kim loại tăng = 64 . 0,05 – 56 . 0,05 = 0,4g m sắt sau phản ứng = m sắt trước phản ứng + m kim loại tăng Gv: Trần Đình Hoàng Trường THCS Tân Châu 10 Giải Pháp Hữu Ích = 56 + 0,4 = 56,4 g Bài 3: Cho 2.52g một kim loại chưa rõ hóa trị tác dụng với dd H 2SO4 loãng dư thu được 6.84 g muối sunfat. Kim loại đã dùng là a. Fe b.Zn c.Al d.Mg Đáp án: a Giải: Cứ 1 mol kim loại tác dụng -> muối sunfat khối lượng tăng 96g n mol kim loại theo đề bài khối lượng tăng 6,84 – 2,52 = 4,32g n kim loại = 4,32 . 2,52 1 = 0,045 mol => M kim loại = 0, 045 = 56g 96 vậy kim loại đó là Fe Bài 4: Hòa tan 39,4g muối cacbonat của kim loại hóa trị II bằng H 2SO4 loãng dư thu được 46.6g muối sunfat kết tủa. Kim loại đó là a Fe b. Ca c. Ba d. Pb đáp án: c Giải: RCO3 + H2SO4  RSO4 + CO2 + H2O Cứ 1 mol muối cacbonat tác dụng -> muối sufat khối lượng tăng 96 – 60 = 36g n mol muối cacbonat n muối cacbonat = 7,2 . Khối lượng tăng 46,6 – 39,4 = 7,2g 1 = 0.2 mol 36 39, 4 M muối cacbonat = 0, 2 = 197g MR = 197 – 60 = 137 => R là Ba Bài 5: Cho 50g kim loại chì vào 100 ml dung dịch chứa 2 muối Cu(NO3)2 0.5M và AgNO3 2M. sau phản ứng lấy Pb ra khỏi dung dịch làm khô thì khối lượng chì là a. 43,75g b. 56,25g c. 42,85g d. 50,9g đáp án: a Giải: n Cu(NO3)2 = 0,05mol Gv: Trần Đình Hoàng Trường THCS Tân Châu 11 Giải Pháp Hữu Ích n AgNO3 = 0,2mol Pb + Cu(NO3)2  Pb(NO3)2 + Cu (1) Pb + 2AgNO3  Pb(NO3)2 + 2Ag (2) Theo (1) m Pb giảm = 207 . 0,05 – 64 . 0,05 = 7,15g Theo (2) m Pb tăng = 0,2 . 108 – 0,1 . 207 = 0,9g Vậy m Pb giảm = 7,15 – 0,9 = 6.25g m Pb = 50 – 6,25 = 43,75g Gv: Trần Đình Hoàng Trường THCS Tân Châu 12 Giải Pháp Hữu Ích PHƯƠNG PHÁP 4: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ DỰA VÀO CÔNG THỨC OXIT CAO NHẤT 1. Kiến thức cần ghi nhớ - Oxit cao nhất của một nguyên tố R hóa trị y là: R xOy thì hợp chất của nó với hiđro là: RH8 – y - Ngược lại khi cho hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH y thì oxit cao nhất của nó là RxO8-y mA - Vận dụng công thức tính theo công thức hóa học: % A  M .100% Ax By - Tìm M của R -> tìm tên và kí hiệu hóa học của R 2. Bài Tập Bài 1: Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức là RH 3. trong hợp chất oxit cao nhất có 25.93% R về khối lượng. R là nguyên tố nào trong các nguyên tố sau a. Cacbon b. Nitơ c. Photpho d. Lưu huỳnh (Trích đề thi tuyển sinh năm 2006 – 2007) Giải: Công thức hợp chất khí với hiđro là RH3 -> công thức oxit cao nhất là R2O5 m 2M R R %R = M .100% = 25.93% <=> 2.M  80 .100% = 25.93 RO R 2 5 => MR = 14 g vậy R là nitơ (N) Đáp án b Bài 2: Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO 3. trong hợp chất của nó với hiđro có 5.88% hiđro về khối lượng. Nguyên tố đó là a. lưu huỳnh b. Nitơ c. photpho d. cacbon Giải Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO3 => hợp chất của nó với hiđro là RH2 2 % H = M  2 .100% = 5.88 => MR = 32 vậy R là S. R Đáp án a Gv: Trần Đình Hoàng Trường THCS Tân Châu 13 Giải Pháp Hữu Ích PHƯƠNG PHÁP 5: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HYĐROCACBON DỰA VÀO PHẢN ỨNG HÓA HỌC. 1. Kiến thức cần ghi nhớ a. Phản ứng cháy của Hyđrocacbon to PTHH C2H4 + 3O2 �� � 2CO2 + 2H2O nH 2O  nCO2 => công thức hyđrocacbon có dạng CnH2n to PTHH CH4 + 2O2 �� � CO2 + 2H2O nH 2O  nCO2 => công thức hyđrocacbon có dạng CnH2n+2 to PTHH 2C2H2 + 5O2 �� � 4CO2 + 2H2O nH 2O  nCO2 => công thức hyđrocacbon có dạng CnH2n-2 b. Phản ứng với dd Brôm của hyđrocacbon. PTHH: C2H4 + Br2  C2H4Br2 nBr2  nhydrocacbon => công thức hyđrocacbon có dạng CnH2n PTHH: C2H2 + 2Br2  C2H4Br4 nBr2  2nhydrocacbon => công thức hyđrocacbon có dạng CnH2n-2 2. Bài Tập Bài 1: Biết 0.01 mol hyđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100ml dd brôm 0.1M vậy X là hyđrocacbon nào trong các chất sau: a. CH4 Giải b. C2H2 c. C2H4 d. C6H6 n X = 0.01 mol n Br2 = 0.01 mol n X = n Br2 => hyđrocacbon là C2H4 đáp án c Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 0.2 mol một hyđrocacbon X thu được 17.6g CO2 và 7.2g H2O. công thức phân tử X là a. C2H2 Gv: Trần Đình Hoàng b. C2H6 c. C3H4 d. C2H4 Trường THCS Tân Châu 14 Giải Pháp Hữu Ích Trích đề thi tuyển sinh năm 2006 – 2007 Giải: nCO2 = 0.4 mol n H2O = 0.4 mol n CO2 = n H2O => X là C2H4 đáp án d Bài 3: Đốt cháy 3g chất hữu cơ A thu được 8.8g khí CO 2 và 5.4g H2O. công thức phân tử của A là: a. C2H4 giải b. C2H2 c. C2H6 d. C6H6 nCO2 = 0.2 mol n H2O = 0.3 mol nH2O >n CO2 => A là C2H6 đáp án c Bài 4: Biết 0.01 mol hyđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 200ml dd brôm 0.1M vậy X là hyđrocacbon nào trong các chất sau: a. CH4 Giải b. C2H2 c. C2H4 d. C6H6 n X = 0.01 mol n Br2 = 0.02 mol n Br2 = 2nX => X là C2H2 đáp án b PHƯƠNG PHÁP 6: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ RƯỢU ETYLIC 1. Kiến thức cần ghi nhớ: a. Độ rượu: Dr  Vr .1000 VHH Dr là độ rượu Vr là thể tích rượu (ml) VHH là thể tích hỗn hợp (ml) Gv: Trần Đình Hoàng Trường THCS Tân Châu 15 Giải Pháp Hữu Ích b. Công thức tính khối lượng khi biết V và D m = V.D (Cách ghi nhớ mẹ đi về) D là khối lượng riêng (g/ml) D H2O �1g/ml V thể tích (ml) m khối lượng (g) D rượu etylic �0.8 g/ml c. Khi cho kim loại Na lấy dư vào rượu + Nếu Dr = 1000 thì chỉ xảy ra phản ứng 2Na + 2 C2H5OH  2C2H5ONa + H2 Do đó n H2 = ½ n C2H5OH + Nếu Dr <1000 thì sẽ xảy ra các phản ứng hóa học sau: 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 2Na + 2 C2H5OH  2C2H5ONa + H2 Do đó n H2 = ½ ( n H2O + n C2H5OH) 2. Bài tập Bài 1: Pha 25ml rượu etylic vào 25ml nước thì độ rượu là a. 10 b. 500 c. 0,50 d. 6,250 đáp án: b Dr  giải Vr 25 .1000  .100  500 VHH 50 Bài 2: Số ml rượu etylic 250 pha được từ 500ml rượu 450 là a. 225ml b. 900ml c. 400ml d. 56.25ml đáp án: b Giải: Vrượu = 500 . 45/100 = 225 ml Vrượu 25 = 225/25 .100= 900ml Bài 3: Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 13.8g rượu etylic là (các khí đo ở Đktc) a. 100,8 lit b. 20,16 lit c. 33,6 lit d. 4,032 lit đáp án: a giải: n rượu = 0.3mol Gv: Trần Đình Hoàng Trường THCS Tân Châu 16 Giải Pháp Hữu Ích to C2H5OH + 3O2 �� � 2CO2 + 3H2O 0.3mol 0.9 mol V O2 = 0,9 . 22.4 = 20,16 lit VKK = 5VO2 = 20,16 . 5 = 100,8 lit Bài 4: Cho kim loại natri lấy dư vào 10ml rượu etylic có khối lượng riêng là 0.8 g/ml thì thể tích khí hiđrô thu được ở đktc là. a. 9,74 lit b. 3,89 lit c. 7,79 lit d. 12,17 lit đáp án: c giải: 2Na + 2 C2H5OH  2C2H5ONa + H2 mrượu = 10 . 0,8 = 8g nrượu = 8/46 = 0,174 mol VH2 = 0,174 . 22,4 = 7,79 lit Bài 5: Cho 100ml rượu etylic 920 tác dụng với natri lấy dư biết khối lượng riêng của rượu là 0.8g/ml, của nước là 1g/ml. thể tích khí hiđro thu được ở đktc là a. 22,9 lit b. 14,98 lit c. 17,92 lit d. 4,98 lit (trích đề thi tuyển sinh năm 2006 – 2007) Đáp án: a Giải: Vrượu = 92 ml => mrượu = 73.6g => nrượu = 1.6 mol Vnước = 8ml => mnước = 8g => nnước = 0.444mol n H2 = ½ ( n H2O + n C2H5OH) = 0,222 + 0,8 = 1,022 mol V H2 = 1,022 . 22,4 = 22,9 lit PHẦN IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Thực tế giảng dạy tôi nhận thấy “Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học 9” Đạt hiệu quả rất tốt. Học sinh cảm thấy tự tin hơn khi giải bài tập trắc nghiệm khách quan và các em làm nhanh hơn, ít bị lạc đề hơn. Chất lượng bộ môn có những chuyển biến tích cực nhất định. Gv: Trần Đình Hoàng Trường THCS Tân Châu 17 Giải Pháp Hữu Ích PHẦN V. KẾT LUẬN Trên đây là “Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học 9” nhằm tạo sự thuận lợi cho học sinh khi giải bài tập trắc nghiệm. Chắc hẳn còn rất nhiều vấn đề mà tôi chưa phát hiện ra hết mong qua giải pháp này được quý Thầy Cô giáo và các bạn đồng nghiệp đóng góp, bổ sung để hoàn thiện giải pháp tốt hơn. Gv: Trần Đình Hoàng Trường THCS Tân Châu 18 Giải Pháp Hữu Ích TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 9 tác giả Ngô Ngọc An NXB giáo dục 2. Giải nhanh các dạng toán trắc nghiệm hóa học 11 tác giả Huỳnh Văn Uùt NXB đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 3. Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học NXB giáo dục năm 2008. 4. Đề thi tuyển sinh môn Hóa Học 9 năm 2006 – 2007 sở GD & ĐT Lâm Đồng 5. Mạng internet: bachkim.vn, hoahocvietnem.vn … Gv: Trần Đình Hoàng Trường THCS Tân Châu 19
- Xem thêm -