Tài liệu Skkn một số phương pháp dạy language focus

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 243 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY LANGUAGE FOCUS” A/LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay phương pháp giao tiếp đang được khuyến khích sử dụng để dạy tiếng Anh nhằm phát triển kỹ năng nghe –nói – đọc viết cho học sinh Phương pháp giao tiếp qua một tiết dạy phần language focus thật sự là một nội dung khó thực hiện .Nó luôn làm tôi trăn trở mỗi khi soạn bài. Sau một thời gian dài tự học hỏi và áp dụng phương pháp giao tiếp khi dạy language focus tôi xin được chia sẽ chút ít kinh nghiêm với các anh chị và các bạn đông nghiệp.Rất mong được sự quan tâm góp ý của các thầy cô,các anh chị và các bạn đông nghiệp để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn tiếng Anh của Huyện nhà. Xin chân thành cám ơn. B/ THỰC TRẠNG I/ THUẬN LỢI: * Đối với giáo viên: - Giáo viên anh ngữ được đào tạo chính quy, giảng dạy đúng chuyên môn trình độ,được đồng nghiệp tin tưởng đánh giá nghiệp vu tay nghề vững vàng. - Luôn cố gắng học hỏi , cầu tiến, năng nổ nhiệt tình có trách nhiệm trong công tác giảng dạy.Thường xuyên dự giờ thăm lớp, trao đổi kiến thức,phương pháp học hỏi kinh nghiệm cđa đồng nghiệp.Bản thân tự tìm hiểu ,nghiên cứu tài liệu,sách báo trên các phương tiện thông tin đại chúng…đẻ cập nhât kiến thức áp dụng cho việc giảng dạy bộ môn. - Được tham gia các lớp bi dìng thng xuyªn , các lớp bồi dưỡng chuyên môn do phòng giáo dục tổ chức. - Các đồ dùng dạy học được quan tâm đầu tư như : tranh ảnh , băng đài , ®µi … * Đối với học sinh: - Nhìn chung các em ngoan , thích học bộ môn tiếng Anh. - Một số gia đình đã quan tâm đầu tư cho con em trong việc học tiếng nước ngòai. II/ KHÓ KHĂN : - Môn tiếng Anh là một bộ môn mới đối với học sinh đầu cấp .Nó có những đặc thù riêng , do đó không phải tất cả các em học sinh đều học giỏi bộ môn này. - Phần language focus có khá nhiều bài tập bao gồm nhiều điểm ngữ pháp và từ vựng vì vậy giáo viên dễ bị thiếu thời gian nếu dạy qúa kỹ một phần nào đó hoặc lướt qua nhanh qúa khiến học sinh không kịp hiểu bài. - Học sinh là con em n«ng th«n vµ thuc vng c«ng gi¸o chiếm tỷ lệ khá đông, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai nên các em không thể tiếp thu và vận dụng một cách nhanh chóng,linh họat . - Khả năng giao tiếp ngọai ngữ còn nhiều hạn chế do ảnh hưởng âm của nhiều vùng ®Þa phớng ,học sinh nhút nhát ,ít có cơ hội nói tiếng Anh. Do những khó khăn trên dẫn đến việc dạy và học ngoại ngữ của c« trò chúng tôi gặp nhiều trở ngại. Tôi thường tự đặt câu hỏi: “làm thế nào để dạy phần language focus hay mang tính giao tiếp ,học sinh hiểu và áp dụng được kiến thức ngôn ngữ mà không bị cháy giáo án? “ Vậy tôi xin chia sẻ với các anh chị và các bạn đồng nghiệp giải pháp dạy phần Language focus. C/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Phần LANGUAGE FOCUS trong sách giáo khoa nhằm giúp hệ thống hóa, củng cố và luyện tập sử dụng ngôn ngữ - các điểm ngữ pháp và từ vựng đã xuất hiện trong các bài trước. Giáo viên có thể cho học sinh thực hành phần Language focus trên lớp hoặc làm mẫu , giải thích ,hướng dẫn các em về nhà làm. Quan trọng nhất là giáo viên phải hệ thống hóa kiến thức cơ bản, củng cố và chữa bài từ đó rút ra những mặt mạnh yếu của học sinh để kịp thời rèn luyện ,bồi dưỡng thêm cho các em. Tuy nhiên giáo viên cần lưu ý không dạy ôm đồm hoặc qúa sâu kiến thức ngữ pháp và từ vựng không trọng tâm,không nên yêu cầu học sinh phải sử dụng thành thạo ngay một cấu trúc hoặc từ vựng trong bài vì nguyên tắc xoáy trôn ốc luôn củng cố và phát triển những nội dung và kỹ năng ngôn ngữ đã được học. II/ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Khi thực hiện các bài tập trong phần language focus ,tôi phải xác định mục đích yêu cầu của từng bài tập, từ đó có hai híng giải quyết như sau: - Giải quyết một bài tập là một hoạt động(activity) - Gộp chung các bài tập có cùng nội dung kiến thức thành một hoạt động. Cách tiến hành một hoạt động của tôi bao gồm các bước như sau: 1/ Chuẩn bị (Before the activity) - Xác định mục đích yêu cầu hoạt động. - Soạn bài,ghi nội dung và hướng dẫn cụ thể. 2/ Giới thiệu hoạt động ( setting up the activity) - On định tổ chức. - Dẫn dắt vào bài. - Hướng dẫn ,yêu cầu học sinh biết phải làm gì . - Làm mẫu (trial run with students ). 3/ Luyện tập ( during the activity): Giai đoạn này rất quan trọng giáo viên phải khéo léo đưa ra những thủ thuật sao cho học sinh luyện tập từ dễ đến khó.Các điểm ngữ pháp hoặc từ vựng xuất hiện tự nhiên theo tình huống và được luyện tập theo ngữ cảnh từ thực hành có kiểm soát(controlled practice) -> thực hành có hướng dẫn (guided practice) -> thực hành tự do (free production) Để phát huy khả năng giao tiếp tôi thường cho học sinh luyện tập thành hai giai đoạn: 1/ Các hoạt động cấu trúc (structural activities) Các hoạt động tiền giao tiếp (precommunicative activities) Các hoạt động giao tiếp giả (quasi – communicative activities) Các hoạt động giao tiếp chức năng (funtional communicative act) Các hoạt động giao tiếp (communicative activities) Các hoạt động giao tiếp xã hội (social interactional act) Việc phân chia các bước trên chỉ mang tính lý thuyết.Trong thực tế các hoạt động luôn xảy ra uyển chuyển không có giới hạn rành mạch. Quan điểm đi từng phần đến tổng thể , từ thực hành máy móc đến sử dụng phổ biến và thường áp dụng trong các trường phổ thông hiện nay. Để tạo điều kiện cho học sinh thực hành giao tiếp qua các bài tập của phần language focus,tôi thường tạo điều kiện cho học sinh hoạt động theo cặp hoặc theo nhóm dưới dạng hoạt động nói :I phỏng vấn(interview) ; làm phiếu điều tra (survey ) ; đóng vai( role play) ; games , thảo luận (discussion) …. Các hoạt động này thường được tiến hành sau các hoạt động có híng dẫn. Ví dụ 1 : thực hành máy móc ( controlled practice) LANGUAGE FOCUS 1 – English 7 Future simple tense. Lead in : this is a list of what Nam will do or will not do tomorrow.Now look at the list and make sentences,using the simple future tense. Teacher ‘s modal : - Nam will go to the post office,but he won’t call Ba. TOMORROW 1. go to the post office. V 2. call Ba. X 3. do homework. V 4. tidy yard X 5. see movies V 6. wach T.V X 7. meet Minh X 8. write grandmother V Teacher: do homework and tidy yard. Students: He will do his homework but he won’t tidy the yard. Go on until the last sentence is made. Teacher sums up the simple future tense ( affirmative and negative forms) Ví dụ 2: thực hành có hướng dẫn (guided practice) UNIT 5 – ENGLISH 8 LANGUAGE FOCUS 4/53 - Teacher gives a situation ativity: I don’t fell well today.What should I do? - student 1: You should take a rest. - student 2: you should stay at home. - student 3: you should go and see the doctor after work. - teacher explains “ should “ is used to give advice. - Teacher guides the students to do the exercise in the text book. Ví dụ 3 : free practice Hoạt động dạy học chú trọng ,khuyến khích học sinh áp dụng ngữ liệu đang học để diễn đạt nội dung khác nhau trong chính đời sống của các em.Phần này tôi thường cho học sinh nói hoặc viết ,hoặc giao bài tập về nhà thông qua các tình huống và chủ đề như: your family;your job;your neighbourhood… Hoặc các vấn đề xã hội mhư: traffic ; transports; food ;entertainment…. . 4/ Củng cố ( bring the activity to a close) - Get feed back. - Deal with correction. - Sum up vocabulary or structures. - lead in the next activity or have students do homework. III/ DÙNG GIÁO CỤ TRỰC QUAN ĐỂ DẠY LANGUAGE FOCUS Giáo cụ trực quan như: vật thật ; tranh ảnh ; các tấm bìa( flashcards) bảng biểu ( charts) ,handows ; T.V ; đèn chiếu … góp phần hỗ trợ việc dạy học trở nên sinh động và thu hút sự chú ý của học sinh là cần thiết. Vai trò cuả giáo cụ trực quan chủ yếu là: 1. Hỗ trợ tạo tình huống,ngữ cảnh để giới thiệu ngữ liệu. 2.Làm rõ nghĩa của từ mới. 3.Làm phương tiện hướng dẫn , gợi ý cho các bài tập thực hành. 4.Phản ánh ,cung cấp các nội dung văn hóa,đất nước học. 5.Gây hứng thú cho học sinh làm cho bài học trở nên thú vị và gần với cuộc sống thật hơn. * Chú ý tranh ảnh có hiệu qủa lớn trong các trường hợp sau:  Giới thiệu những từ chỉ đồ vật , đồ dùng, thức ăn,thực phẩm,đồ uống…  Giới thiệu những từ có nghĩa hoặc khái niệm không có trong tiếng việt.(ví dụ : computer , carrot…) Dùng tranh ,ảnh để giối thiệu bài khoá, chủ điểm,nội dung hoặc tình huống.  Củng co (dùng tranh/ từ gợi ý để nói lại bài)  Tạo tình huống,ngữ cảnh míi cho học sinh nói hoặc viết . Tuy nhiên dùng giáo cụ trực quan cũng có những phiền hà nếu giáo viên chuẩn bị không chu đáo,không có mục đích rõ ràng.Nếu như thế giáo cụ trực quan sẽ làm bạn mất thời gian và phân tán tiết học. IV/ TỔ CHỨC LUYỆN TẬP TRÊN LỚP Một lớp học ngoại ngữ thường có nhiều hình thức tổ chức học tập và luyện tập như làm việc cả lớp, làm theo nhóm, làm theo cặp và làm việc cá nhân. Việc lựa chọn cách tổ chức lớp phụ thuộc vào từng nhiệm vụ và mục đích cụ thể của hoạt động. Vậy khi nào thì nên làm việc theo cặp và nhóm? Hình thức làm việc theo cặp hoặc nhóm phù hôp với các hoạt động cần có sự trao đổi , hội thoại. Tôi thường cho học sinh luyện mẫu câu sau khi giới thiệu ngữ liệu mới và luyện tập cho cà lớp. Luyện các bài hội thoại ngắn; hoạt động luyện tập giao tiếp như information – gap, role play, interview,questionaire , communicative games. Cặp ở đây có thể là thầy – trò ; trò – trò Nhóm có thể là 2 , 3,4 … học sinh ngồi thay đổi vị trí. LƯU Ý: Khi điều hành lớp đang hoạt động theo cặp hoặc nhóm , giáo viên phải yêu cầu học sinh tuân thủ một số quy định như: - Phải bắt đầu hoặc dừng làm việc khi giáo viên yêu cầu. - Linh động thực hiện các nhiệm vụ được giao. - Học sinh phải tự giác, tích cực học tập,không gây ồn ào. Giáo viên cần hướng dẫn và ra nhiệm vụ cụ thể,khuyến khích học sinh phát huy tính tự chủ,sáng tạo.Luôn kiểm tra và viết những lỗi yhông thường của học sinh để sữa sai và chấn chỉnh kịp thời. +Ưu điểm - Dạy cùng lúc số lượng học sinh đông. -Tất cả học sinh đều có thể tham gia giao tiếp. được nghe mẫu chuẩn - C« kiểm soát chặt chẽ - Có sự giao lưu trong cả lớp,get feedback không chỉ từ c« mà còn ở các bạn cùng lớp. + Hạn chế : - Thầy bị chi phối,hạn chế sư tham gia tích cực cuả học sinh. - Tốc độ làm việc khó phù hợp khi trong lớp có cả ba đối tượng học sinh. D/ ÁP DỤNG LESSON PLAN Period 18. Language Focus 1 (English 7) Stages/ Time Content Activities * Lucky numbers: - Ask Students to listen to the JOBS and give the correct definition. 1. Lucky number 2. a fireman 3. a teacher Warm up - Groupwork 4. a farmer 5. a doctor 6. a worker 7. Lucky number 8. a truck driver 9. Lucky number 10. a student Presentation - Guide the S to review the knowledge: + Tense: present simple, future simple. ( forming, using, taking notes, adverbs for Individual each tense.) work, give the + Preposition of place, ordinal numbers. main stuctures. + Comparations ( comparative and superlative). + Occupation. + There is/ are..... + Question words: Who, what, where, when….. Practice - Guide the S to do exercises in the book. - Pairwork - Ex1 ( page 38 ): Work individually. - - Call some S to do it on the board. work Individual - Ask the other to remark and feedback: a, is / lives/ are/ goes. b, are/ eat/ rides/ catches. Individual - Ex 2 (P 38 ) Hang on the extra board with work Ba’s diary. - Explain how to do it. - Call some S to do the board. - Feedback follow the diary. - Ex3 (P 38) : Ask the S to give ordinal - Groupwork number for football groups in the book.( Matching ) - Work in pair to ask and answer about - Pairwork positions for the things in . - Ex 4 on the page 39. - Feedback. a, It’ s under the table. b, It’ s in front of the chair. - c, It’ s behind the TV. work Individual - Ex 5 (P39). Ask the S to use comparation to do. - Feedback: a, A is a cheap toy and B is cheaper but C is the cheapest. - Pairwork b, A is an expensive dress and B is more expensive but C is the most expensive - Ex 6 (P40) : Work in pair to ask about position. - Feedback: a, He is a fireman. / b, She is a - Pairwork doctor. / c,She is a farmer. - Ex 7 (P 40) : Work in pair: Using structures “ There is/ are....” to describe the - Whole class room. - Ex 8 (P 40) : Hang on the police record. - Ask the S to use the police record to write the questions and the answers. - Call some S to do it on the board. - Feedback. - Ask the S to recall all of the knowledge - Whole class Production they have just done exrcices. - Feedback and sum up all of the knowledge. - Ask the S to review all of grammar. Homework - Whole class - Ask the S to do ex again in their notebooks. - Ask the S to do ex in ex.book. - Prepare for the Test. E/ KẾT QỦA KHẢO SÁT VÀ RÚT KINH NGHIỆM 1.KHẢO SÁT Theo kết qủa khảo sát các lớp mà tôi áp dụng giải pháp trên,tôi nhận thấy kết qủa học tập của học sinh được nâng lên rõ rệt Bài kiểm tra một tiết của các lớp được áp dụng phương pháp giao tiếp dạy Language focus cao hơn,học sinh có khả năng sử dụng tiếng anh để giao tiếp tốt hơn. . Result: Lớp TSHS 0 – 2 3–4 5–6 7–8 9 – 10 Trên TB TS % 9A 41 9B 43 7A 40 TS % TS % TS % TS % TS % 2.RÚT KINH NGHIỆM  Giáo viên: - Phải chuẩn bị bài soạn kỹ,đầu tư nhiều công sức. - Các bước lên lớp phải uyển chuyển linh hoạt. - Khuyến khích học sinh làm thêm các bài tập mở rộng,nâng cao. - Điều kiện chưa cho phép giáo viên có đủ các phương tiện hỗ trợ giảng dạy.  Học sinh : - Học sinh hứng thú với bài học. - Ghi nhớ từ vưng và cấu trúc câu tốt hơn . - Có khả năng vận dụng kiến thức đã học để giao tiếp. - Học sinh phải chuẩn bị bài chu đáo. - Đầu tư thời gian cho môn tiêng Anh nhiều F/ KẾT LUẬN Qua nhiều lần sử dụng phương pháp giao tiếp để dạy phần Language focus tôi nhận thấy các bài tập trong phần này không khô khan đơn diệu như nhiều đồng nghiệp nghĩ, ngược lại language focus rất thú vị và thật sự quan trọng không thua kém các phần khác. Nếu học sinh của bạn chưa nói tốt , viết còn sai nhiều ,tôi cho rằng bạn nên sử dụng phương pháp giao tiếp khi dạy phàn language focus . Để thực hiện chuyên đề này tôi đã cố găng hết sức,tuy nhiên khả năng t còn hạn chế chắc sẽ còn nhiều thiếu sót.Rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô , các bạn đồng nghiệp để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo , các bạn đồng nghiệp đã quan tâm đến chuyên đề này.
- Xem thêm -