Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1120 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất MÔÔT SỐ KINH NGHIÊÔM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐÔÔNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT. I. Phần mở đầu: I.1. Lý do chọn đề tài. Từ khi sinh ra đến sáu tuổi, trẻ luôn thích hoạt đô nô g, vâ ôn đô nô g tích cực. Vâ nô đô nô g là sự chuyển đô nô g của cơ thể con người, trong đó có sự tham gia của hê ô cơ, hê ô xương và sự điều khiển của hê ô thần kinh. Khi trẻ vâ ôn đô nô g, gân, cơ, khớp cùng phối hợp vâ ôn đô nô g và phát triển. Do đó vâ ôn đô nô g có ý nghĩa đối với sự phát triển thể lực và giúp cho hê ô thần kinh của trẻ phát triển. Trong đó nô ôi dung chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng – giáo dục và bảo vê ô trẻ được kết hợp mô ôt cách chă ôt chẽ, nhờ đó hiê ôu quả giáo dục được nâng lên. Trẻ học tốt khi trẻ có mô ôt cơ thể khỏe mạnh. Hiê ôn nay, theo quan điểm tích hợp kết hợp với cách tiếp câ nô phát triển, lấy trẻ làm trung tâm là mô hình giáo dục được áp dụng rô nô g rãi. Bằng cách thức cung cấp định hướng mở, linh hoạt cho phép tổ chức các hoạt đô nô g xoay quanh chủ đề bằng nhiều hình thức phối hợp mô tô cách tự nhiên qua các hoạt đô nô g chơi trải nghiê ôm, khám phá, qua các hoạt đô nô g phát triển vâ ôn đô nô g, âm nhạc, tạo hình, kể chuyê nô , đọc thơ, làm quen với đọc, viết, làm quen với toán…các mă ôt thể chất, ngôn ngữ, nhâ ôn thức, thẩm mỹ, tình cảm, xã hô ôi ở trẻ được phát triển mô ôt cách tổng thể. Trong những năm học qua tôi nhâ nô thấy mô ôt vài cháu chưa thực sự hứng thú với giờ học, kết quả giờ học không cao chỉ đạt 80%. Để tạo hứng thú cho trẻ và làm cho không khí lớp học trở lên sinh đô nô g và nhằm khơi dâ ôy niềm vui, niềm thích thú cũng như giúp cho trẻ yêu thích môn học thể dục. Tôi đã tích lũy và xây dựng: “Mô ôt số kinh nghiê ôm để nâng cao chất lượng hoạt đô nô g giáo dục thể chất” trong trường mầm non. Với mong muốn giúp Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 1 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất trẻ phát triển toàn diê ôn đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ trong lớp và nhờ vâ ôy vốn kinh nghiê ôm của trẻ tăng dần. I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài Giúp trẻ phát triển một cách toàn diện cả về nhận thức và thể chất. Trẻ tham gia hoạt động giáo dục thể chất tích cực và hứng thú hơn để đạt kết quả cao. I.3. Đối tượng nghiên cứu Học sinh khối Lá trường MG Họa Mi I.4.Giới hạn phạm vi nghiên cứu Trong giới hạn cho phép tôi chỉ nghiên cứu đề tài trong phạm vi đô ô tuổi lớp Lá, tại trường nơi mà tôi và trẻ được tham gia công tác , sinh hoạt hằng ngày. I.5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp trực quan. Phương pháp dùng lời. Phương pháp thực nghiệm. II. Phần nội dung II.1. Cơ sở lý luâ Ôn. Trên cơ sở mục tiêu chung cho trẻ cuối lứa tuổi mẫu giáo, trên cơ sở thực hiê ôn nô iô dung chương trình và triển khai các chủ đề sau khi học xong các chủ đề trong năm học trẻ có thể đạt được: - Trẻ khỏe mạnh, cơ thể phát triển cân đối. Cân nă nô g và chiều cao nằm trong kênh phát triển bình thường. - Thực hiê ôn được các hoạt đô nô g cơ bản mô ôt cách vững vàng. - Có khả năng phối hợp các giác quan với vâ ôn đô nô g và vâ ôn đô nô g mô ôt cách nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian khi vâ ôn đô nô g. - Thực hiê ôn mô ôt số vâ ôn đô nô g của đôi tay mô ôt cách khéo léo. Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 2 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất - Có mô ôt số thói quen, kỹ năng tốt về giữ gìn sức khỏe, vê ô sinh cá nhân, vê ô sinh môi trường, biết tránh xa những vâ ôt dụng nguy hiểm. Cần đă tô đúng vị trí và tầm quan trọng của viê ôc giáo dục thể chất vào chương trình giáo dục mẫu giáo, lồng ghép tích hợp vào các hoạt đô nô g mô ôt cách nhẹ nhàng, phù hợp và đạt được hiê ôu quả cao nhất nhằm giúp trẻ phát triển mô ôt cách toàn diê ôn. Để làm được điều đó, bản thân người giáo viên phải có sự nhâ ôn thức đúng đắn và cần phải có những kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất. Tri thức và kỹ năng của giáo viên là vấn đề cơ bản đảm bảo giáo dục thể chất có hiê ôu quả thực sự, nhưng tất cả phải đảm bảo nguyên tắc: luôn phù hợp với mục tiêu và yêu cầu giáo dục theo chủ đề và theo khả năng cũng như hứng thú của trẻ khi tham gia hoạt đô nô g. II.2. Thực trạng. a. Thuận lợi – khó khăn * Thuận lợi: Tổng số trẻ trong khối lá 126 trẻ, trẻ học đúng độ tuổi, phụ huynh quan tâm đến việc đưa con đi học đúng giờ, chuyên cần. Trường có sân rộng rãi, thoáng mát cho các hoạt động ngoài trời, giáo dục thể chất, vui chơi…Có đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp. Được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của ban giám hiệu nhà trường và các đồng nghiệp để tôi hoàn thành được sáng kiến kinh nghiệm này * Khó khăn: Mô ôt số trẻ nhút nhát, uể oải, không thích tham gia các hoạt động. Nề nếp lớp: còn một số trẻ chưa ổn định hay chạy nhảy lung tung, lô nô xô nô . Trẻ chưa biết di chuyển đô ôi hình, đô ôi ngũ theo hiê ôu lê nô h. Đa số các cháu chỉ thích ra sân chơi đùa chạy, nhảy không mấy hứng thú với hoạt đô nô g học. Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 3 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất Khi tham gia khởi đô nô g mô ôt vài cháu không hứng thú như ép buô ôc, đối với các bài tâ ôp phát triển chung thì các cháu tỏ ra lười vâ ôn đô nô g, chỉ làm qua loa, đại khái cho xong. Một số đồ dùng, đồ chơi chưa được phong phú. b. Thành công – hạn chế Thành công: Được sự hưởng ứng nhiệt tình của trẻ, sự ủng hộ, giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường và của đồng nghiệp. Sau quá trình thực hiện sáng kiến kinh nghiệm này thì hầu hết trẻ có thể lực tốt hơn, tự tin, mạnh dạn hơn trong các hoạt động. Hạn chế: Một số phụ huynh chưa ý thức rõ vấn đề phát triển thể chất cho trẻ. Giáo viên cần có thời gian để đầu tư vào các hoạt động. c. Mặt mạnh – mặt yếu Mặt mạnh: Trẻ có những phản xạ nhanh nhẹn hơn, phối kết hợp các giác quan tốt hơn, những động tác thể dục cũng chuẩn hơn. Trẻ biết phối hợp với các bạn chơi, nhóm chơi có hiệu quả. Mặt yếu: Cần có sự đầu tư thêm về trang thiết bị để cho đầy đủ và phong phú hơn. d. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu nhà trường, sự ủng hộ của đồng nghiệp cũng như phụ huynh, sự hưởng ứng nhiệt tình của trẻ, nhà trường có đầy đủ trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, có không gian xanh sạch đẹp cho trẻ vui chơi. Bên cạnh đó cũng có một số phụ huynh chưa ý thức được vấn đề phát triển thế chất cho trẻ. Đa phần phụ huynh ở địa bàn xã Quảng Điền là dân thuần nông, họ cứ nghĩ con họ chạy nhảy, vui chơi tự do như thế thì khỏe mạnh không cần phải có những bài tập, những môn học liên quan đến phát triển thể chất. Kinh phí của nhà trường còn hạn chế nên việc đầu tư vào trang thiết bị cũng còn hạn hẹp. Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 4 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất e. Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đã đặt ra. Hoạt động giáo dục thể chất là một trong những hoạt động mang tính tích hợp. Trẻ không chỉ được vận động một cách thoải mái, tích cực để phát triển thể lực và thể chất mà qua hoạt động giáo dục thể chất trẻ còn học được tính kỷ luật, biết hợp tác chia sẻ cùng bạn và quan trọng hơn là giúp trẻ nghĩ ra các trò chơi để chơi cùng nhau... Hơn nữa hoạt đô nô g giáo dục thể chất còn là nô ôi dung tích hợp trong các hoạt đô nô g khác, làm cho các hoạt đô nô g khác thêm sinh đô nô g và thu hút trẻ. Đó cũng là một trong những khó khăn cho giáo viên khi tổ chức hoạt động thể dục. Vậy làm sao để gợi ý tưởng chơi ở trẻ trong hoạt động thể dục mà vẫn mang tính sáng tạo và tích cực ở trẻ ? Làm sao để nâng cao chất lượng hoạt đô nô g giáo dục thể chất ? Trong thời gian qua tôi đã mạnh dạn thực hiện các biê ôn pháp từng bước cải thiê nô tình hình lớp học và góp phần nhỏ bé của mình vào viê cô cùng nhau xây dựng trường học thân thiê ôn với những học sinh tích cực. II.3. Giải pháp, biện pháp: a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp Mục tiêu của các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non, giúp trẻ có thể lực tốt để phát triển toàn diện tất cả các lĩnh vực. b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp: Trước khi đưa các biện pháp áp dụng thì tôi có làm khảo sát về lĩnh vực phát triển thể chất và kết quả thu được: Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 5 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất Lĩnh vực phát triển Dinh dưỡng Trước khi áp dụng biện pháp - TS: 126 cháu - Đạt 105/126 PT vâ ôn đô nô g - Tỉ lê ô: 83,3% - TS: 126 cháu - Đạt: 112/ 126 - Tỉ lê ô: 88,9% Biện pháp 1: Thiết kế trò chơi vâ Ôn đô Ông cho trẻ. Bước 1: Xác định mục đích trò chơi. - Rèn luyê nô và củng cố những kỹ năng vâ ôn đô nô g, phát triển vâ ôn đô nô g cơ bản (đi, chạy, nhảy…) hoă ôc vâ ôn đô nô g tinh (ngón tay, bàn tay). - Củng cố các tố chất nhanh, mạnh, khéo ở trẻ hoă ôc luyê ôn tâ pô cho trẻ khả năng phản ứng nhanh, đúng theo tín hiê ôu. Đồng thời giáo dục trẻ lòng dũng cảm, tính đô cô lâ ôp, khả năng biết kìm chế. Mục đích trò chơi phụ thuô ôc vào nô ôi dung chủ điểm, giờ học, vào đô ô tuổi để gây hứng thú và phát huy tính tích cực của trẻ khi tham gia. Bước 2: Liên tưởng đến các hình thức vâ ôn đô nô g của các con vâ ôt, của cây trồng và các hiê ôn tượng trong thiên nhiên để vâ ôn dụng vào trò chơi. Có thể là: Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 6 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất - Bắt chước dáng đi, tiếng kêu của các con vâ ôt như nhảy của thỏ, bay của chim, đi lạch bạch của vịt hay tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, lợn kêu, chim hót… - Giả làm các phương tiê ôn giao thông: Tàu hỏa, Máy Bay, Ôtô… - Thử làm các hiê ôn tượng thiên nhiên: Gió thổi, lá rụng, mưa rơi… - Làm các đô nô g tác phát triển của cây: Hạt nảy mầm, cây ra nụ, ra hoa, ra quả… Bước 3: Đă ôt tên trò chơi. Tên của trò chơi thường là tên của các vâ ôn đô nô g hoă ôc tên của các con vâ ôt, của cây hoă ôc hiê ôn tượng thiên nhiên mà trẻ bắt chước. Ví dụ: Trong chủ đề: Thế giới đô nô g vâ ôt, muốn rèn cho trẻ vâ ôn đô nô g nhảy hoă ôc đi tôi có thể đă ôt tên cho trò chơi là “Đi như Gấu”, “Nhảynhư thỏ”. Hình ảnh trẻ tham gia trò chơi vận động Bước 4: Chuẩn bị dụng cụ và địa điểm chơi. Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 7 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất Phải đảm bảo an toàn, phù hợp, đầy đủ các dụng cụ cho cô và trẻ (có thể trong hoă ôc ngoài lớp). Bước 5: Xác định luâ ôt chơi và cách chơi. Những quy định trong trò chơi phải dễ hiểu và trẻ có thể thực hiê ôn được. *Ví dụ: Tên : Trò chơi vâ ôn đô nô g: “Gia đình bé cần những đồ dùng nào?”. + Mục đích: - Rèn cho trẻ khả năng phối hợp khéo léo và định hướng trong vận động - Nhâ ôn biết mô ôt số đồ dùng trong gia đình. + Chuẩn bị: - Một số đồ chơi đồ dùng gia đình: Tivi, tủ lạnh, bàn ghế, quạt máy, đồng hồ báo thức... (đồ chơi bằng nhựa hay hình ảnh vẽ trên giấy hoặc ảnh chụp dán lên bìa kích thước 30x25cm). - Kẻ một đường dích dắc có 3 điểm dích dắc cách nhau 2m. + Tiến trình tổ chức: * Trò chơi vâ ôn đô nô g: “Gia đình bé cần những đồ dùng nào?”. Cô nêu cách chơi: trẻ chia 2 đô ôi thi nhau chạy dích dắc đến “siêu thị” để tìm những đồ dùng cần thiết cho gia đình mình. Luâ ôt chơi: đô iô nào tìm đúng và nhanh nhất trong thời gian 1 phút, đô ôi đó sẽ giành chiến thắng. Biện pháp 2: Trong tổ chức trò chơi vâ Ôn đô Ông. Tôi thường tổ chức trò chơi vâ ôn đô nô g cho trẻ thông qua các hoạt đô nô g trong ngày. * Trò chơi vâ ôn đô nô g là hoạt đô nô g cần thiết hằng ngày đối với trẻ. Theo chương trình mầm non mới, ở mỗi chủ điểm, lựa chọn trò chơi vâ ôn đô nô g phù hợp với nô ôi dung và có thể tổ chức cho trẻ. Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 8 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất Hoạt đô nô g khám phá khoa học, làm quen với toán, tạo hình, giáo dục âm nhạc, làm quen với văn học, chữ cái: tùy vào nô iô dung của bài mà tôi tổ chức trò chơi vâ ôn đô nô g nhằm củng cố kiến thức, củng cố vâ ôn đô nô g cơ bản, hình thành kỹ năng vâ ôn đô nô g của trẻ. Ví dụ: Hoạt đô nô g làm quen với toán với nô ôi dung ôn, nhâ ôn biết các loại hình (hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhâ tô ), tôi có thể tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “Nhảy như Thỏ”. Khi tôi yêu cầu các chú Thỏ về “chuồng hình tam giác”, các cháu sẽ phải nhảy giống các chú thỏ đến hình tam giác… Trong các hoạt đô nô g góc: Góc phân vai, góc xây dựng, góc thiên nhiên, góc nghê ô thuâ ôt, góc học tâ ôp tôi cũng chú ý đưa vân động vào cho trẻ hoạt động. * Tôi tin rằng trò chơi vâ ôn đô nô g vừa thiết kế sẽ thu hút được nhiều trẻ cùng chơi. Vâ ôy muốn tổ chức trò chơi vâ ôn đô nô g có kết quả cần làm tốt các bước sau: - Lựa chọn trò chơi: Cần phải nắm được mục đích của viê ôc chơi để lựa chọn trò chơi, chuẩn bị dụng cụ, địa điểm chơi cho thích hợp. - Tổ chức chơi: Gồm những nhiê ôm vụ: Tâ ôp hợp trẻ, phân chia lớp thành tổ hoă ôc nhóm nhỏ (nếu trò chơi cần phải chia), chọn tổ trưởng hay nhóm trưởng cho từng tổ hoă ôc nhóm nhỏ (do cô chọn hoă ôc để trẻ tự phân vai). Có những trò chơi mà tất cả trẻ tham gia cùng lúc như: “Cáo ơi ngủ à?”, “Ôtô và chim Sẻ”, “Rồng rắn lên mây”…Có những trò chơi lần lượt các trẻ ở các tổ lên thực hiê ôn như: “Cướp cờ”, “Thi xem tổ nào nhanh hơn?”…Nếu tổ chức trò chơi không tốt sẽ dẫn đến tình trạng trẻ không tâ pô trung chú ý, kết quả chơi không đạt yêu cầu. - Giới thiê ôu và giải thích trò chơi: tôi có thể giới thiê ôu, giải thích luâ ôt chơi, cách chơi của trò chơi theo nhiều cách khác nhau. Điều đó phụ thuô ôc vào hoàn cảnh thực tế, hiểu biết của trẻ. Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 9 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất + Trò chơi mới: Tôi giới thiê ôu, giải thích trò chơi và làm mẫu nhiều lần, tiến hành theo các bước cụ thể sau: Gọi tên trò chơi; giải thích cách chơi và luâ ôt chơi; làm mẫu nhiều lần; nêu cách đánh giá kết quả và những điều cần chú ý. (Lưu ý: cô nói mô ôt cách ngắn ngọn dễ hiểu). + Những trò chơi trẻ đã hiểu luâ ôt chơi: Sau khi gọi tên trò chơi, tôi chỉ cần giải thích sơ lược và nhắc lại những điều cơ bản của trò chơi, có thể đưa thêm mô ôt số yêu cầu cao hơn trước. - Trẻ thực hiê ôn trò chơi theo đúng luâ ôt chơi. - Đánh giá kết quả trò chơi. Tôi điều khiển, bao quát lớp và theo dõi tiến trình cuô ôc chơi mô ôt cách chi tiết. Nhâ nô xét và đánh giá kết quả khi trò chơi kết thúc. * Trò chơi dân gian Đặc biệt khi tích hợp trò chơi dân gian trong hoạt động học giáo dục thể chất, tôi cần lựa chọn trò chơi phù hợp với đặc điểm của môn học. Lựa chọn các trò chơi vận động nhằm rèn luyện thân thể khoẻ mạnh, hoạt bát và năng động. Nhiều trò chơi đòi hỏi trẻ phải mạnh mẽ, nhanh chân, nhanh mắt, nhanh miệng. Trẻ phải có sức khỏe mới có thể vui chơi và ngược lại vui chơi giúp cho trẻ thêm khỏe mạnh và năng động. Chẳng hạn: + Với trò chơi “Rồng rắn lên mây”, khi trẻ hát xong câu cuối: “ Xin khúc đuôi – Tha hồ thầy đuổi”, lập tức trẻ làm “ đuôi” ( đứng sau cùng ) phải chạy thật nhanh, nếu không sẽ bị “ thầy” tóm lấy, sau đó có thể bị thay người khác hoặc lại phải làm “ thầy” để đi đuổi những trẻ khác. Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 10 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất + Trò “Nhảy dây”, “Trồng nụ trồng hoa”, “ Nhảy lò cò” có nhiều nấc chơi nhỏ: từ bàn một, bàn hai…đến bàn mười (Nhảy lò cò); từ một nụ, một hoa…đến tám hoa (Trồng nụ trồng hoa)…Trẻ phải vượt qua dần từng nấc, hết nấc này mới đi tiếp nấc sau. Như vậy, trẻ phải dai sức, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và khéo léo mới có thể tiến dần đến được nấc cuối của trò chơi. + Trò “Chi chi chành chành” lại buộc trẻ phải rất nhanh tay, nhanh miệng vì nếu câu cuối bài là “ù à ù ập” được đọc xong mà trẻ không rút kịp tay ra, ngón tay của nó sẽ bị giữ lại, như thế là thua. + Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”, “Kéo co” kích thích sự học hỏi, đòi hỏi trẻ phải có sức khỏe và sự liên kết cùng bạn bè. Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 11 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất Hình ảnh trẻ tham gia trò chơi dân gian * Mô ôt số điểm cần lưu ý trong khi tổ chức trò chơi vâ ôn đô nô g. Dựa vào nô iô dung giờ học, vào các hoạt đô nô g trước và sau khi tổ chức trò chơi, vào mục đích cần phát triển kỹ năng, kỹ xảo nào ở trẻ và sự hứng thú của trẻ để tôi lựa chọn trò chơi cho thích hợp. - Lưu ý thời gian tổ chức trò chơi: chọn trò chơi có vâ ôn đô nô g tích cực vào buổi sáng và trò chơi có vâ ôn đô nô g nhẹ nhàng vào buổi chiều. - Khi chọn trò chơi vâ ôn đô nô g để đưa vào phần chính của giờ thể dục, chọn những trò chơi tương ứng với nhóm vâ ôn đô nô g cơ bản để rèn kỹ năng vâ ôn đô nô g cho trẻ. Ví dụ: Để rèn kỹ năng đi, chạy, tôi có thể chọn trò chơi “Đi, chạy theo tín hiê ôu”. Hay để rèn kỹ năng ném xa bằng mô tô tay, tôi có thể chọn trò chơi “Ném qua dây”. Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 12 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất - Trẻ ở đô ô tuổi mẫu giáo rất hiếu đô nô g nên cần bao quát khi trẻ chơi, đảm bảo sự an toàn cho trẻ. * Quan sát, ghi chép để đánh giá kết quả của trò chơi là mô ôt yêu cầu của viê ôc tổ chức trò chơi. Có thể quan sát được toàn bô ô trẻ trong lớp, tôi đã căn cứ vào mẫu ghi chép sau để theo dõi và quan sát được toàn bô ô trẻ trong lớp và có thể bổ sung thêm cho phù hợp với điều kiê ôn thực tế. Kết quả theo dõi trò chơi vâ Ôn đô Ông + Tên trò chơi. + Thời gian chơi. + Địa điểm chơi. + Ngày thực hiê ôn. Các hoạt đô nô g Số trẻ thực hiê ôn được Số trẻ Thời gian Số trẻ không thực hiê ôn được Số trẻ Nguyên nhân Ghi chú Thông qua kết quả bảng theo dõi này giúp tôi kịp thời xử lý các tình huống hoă ôc điều chỉnh các chi tiết của trò chơi thêm sinh đô nô g hấp dẫn, trẻ thích thú khi tham gia. Đây cũng là căn cứ để đánh giá kết quả chơi của trẻ: thời gian hoàn thành của từng tổ, cá nhân, số trẻ vi phạm luâ ôt chơi, tình hình trâ ôt tự kỉ luâ ôt của lớp học. Biện pháp 3: Gợi ý tưởng cho trẻ hoạt đô Ông trong phòng thể dục Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 13 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất Không phải lúc nào thiên nhiên cũng ưu đãi cho chúng ta thời tiết thuâ ôn lợi, chính vì vâ ôy đôi lúc giờ thể dục lại được tổ chức trong phòng. Làm thế nào để tạo cho trẻ hứng thú khi tham gia? Hoạt động giáo dục thể chất trong lớp học Tôi đã thực hiê nô các bước sau: Bước 1: Gợi ý tưởng cho trẻ bằng cách đặt tên trò chơi. Cô đặt sẵn đồ chơi, các dụng cụ ở 4 góc phòng. Sau đó cô đặt tên trò chơi qua các thẻ từ ở 4 góc. Trẻ thích chơi trò chơi góc nào thì sẽ vào góc ấy. Ví dụ: Góc 1 Hái quả Góc 2 Chuyển quả Góc 3 Bưng quả qua cầu Góc 4 Mâm quả khổng lồ Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 14 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất Chính tên trò chơi sẽ gợi ý các hành động chơi của trẻ. Nhiệm vụ của từng nhóm là sắp xếp dụng cụ và chỉ ra các hành động chơi tương ứng với tên trò chơi, lúc này cô đi quan sát các góc chơi, cô có thể gợi ý với trẻ ( tiết học đầu tiên) Cô dùng tiếng chuông rung để trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích. Bước 2: Gợi ý tưởng cho trẻ bằng cách: Trẻ cùng cô điền tiếp các từ còn trồng cho hoàn chỉnh câu trò chơi. Ví dụ: Ếch.......lá sen Ếch ngồi lá sen Khỉ.......cây để hái.... Khỉ leo cây để hái quả Hoặc .......ngồi lá sen Ếch ngồi lá sen ........leo cây để.... Khỉ leo cây để hái quả Cũng với cách sắp xếp dụng cụ ở 4 góc như bước 1. Nhưng lần này cô cắm các thẻ từ có ghi tên trò chơi nhưng chưa đầy đủ từ (từ ở đây có khi là thêm động từ hoặc danh từ vào chổ trống đó) cho đầy đủ nghĩa của tên trò chơi. Sau đó trẻ cũng chọn các góc chơi như ở bước 1. Bước 3: Trẻ tự sáng tạo trò chơi Cô dùng cờ cắm vào góc phòng (4, 5 hoặc 6 cờ tương ứng với 4 , 5 hoặc 6 nhóm tùy thích) sau đó tương ứng với mỗi cây cờ là một chiếc lon bí mật. Cô yêu cầu trẻ: - Trẻ tự chia nhóm (theo số lượng cờ có trong nhóm). - Bằng mọi cách trẻ phải tự mở được nắp lon để lấy dụng cụ trong lon ra. - Mỗi nhóm tự nghĩ ra trò chơi với dụng cụ đó và đặt tên trò chơi cho nhóm của mình. Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 15 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất - Nhóm nào rung chuông nói tên trò chơi trước nhóm đó sẽ thắng với điều kiện không được bắt chước trò chơi của nhau. Tuy nhiên qua trò chơi của ba bước này tôi nhận thấy các cháu biết bàn bạc, tranh luận và cuối cùng thống nhất đưa ra một trò chơi cho nhóm mình. Các trò chơi mới này của các nhóm, các cháu cũng tích lũy kinh nghiệm các trò chơi khác mà trẻ đã được chơi. Do vậy, 3/4 nhóm nghĩ ra trò chơi tự chơi, còn một nhóm cô gợi ý tưởng chơi cho trẻ. Ví dụ: * Cách 1: - Nhóm 1: Bỏ “còn” lên chân và lò cò về phía trước, rớt “còn” không tính điểm. - Nhóm 2: Thảy “còn” và bắt “còn” bằng hai tay - Nhóm 3: Bỏ “còn” lên mu bàn tay lò cò qua vòng. * Cách 2: - Nhóm 1 : Ném “còn” vào đích trước mặt - Nhóm 2: Bịt mắt “tìm” “còn” - Nhóm 3: Rượt đuổi bạn có “còn” trong tay để bắt. Qua cách tổ chức hoạt động như vậy tôi nhận thấy có sự tiến bộ rõ rệt ở các cháu Về phía trẻ: - Nội dung các trò chơi phong phú, đa dạng với chỉ một trái “còn”, cả lớp đã bày ra được 6 trò chơi để chơi – trẻ tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi tham gia vào các trò chơi. - Trẻ được làm quen chữ viết qua tên trò chơi. Trẻ được rèn luyện các kỹ năng khái quát hóa những đặc điểm, luật chơi bằng cách đặt tên trò chơi. - Trẻ được phối hợp nhiều vận động một cách tự nhiên và thoái mái. Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 16 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất - Hình thành một số kỹ năng họat động nhóm, biết bàn bạc, hợp tác và sáng tạo các trò chơi để chơi cùng nhau. Hoă ôc với “ Những chiếc vòng xinh ”, trẻ cũng có thể chia ra nhiều nhóm nhỏ, suy nghĩ và bàn luâ ôn các cách chơi khác nhau theo ý thích: Nhóm 1: chui qua vòng. - Nhóm 2: bâ ôt qua vòng (bâ ôt tách khép chân, bâ ôt liên tục qua 4-5 vòng). - Nhóm 3: bò chui qua vòng - Nhóm 4: lắc vòng, quay vòng bằng tay… Về phía cô: Cô không giải thích nhiều bằng lời, có thời gian để quan sát, gợi ý tưởng chơi hoặc bổ sung luật chơi cho trẻ chặt chẽ và lôgíc hơn. Biện pháp 4: Mô tÔ số biện pháp khác: Trong quá trình tổ chức hoạt đô nô g học giáo dục thể chất, tôi cũng đã lưu ý: bản thân xây dựng kế hoạch, lựa chọn sắp xếp nội dung và thiết kế hoạt động phù hợp. - Mỗi nội dung vận động có thể cho trẻ tập nhắc lại trong hoạt động học nhất là những vận động đòi hỏi về sức mạnh, sức bền của trẻ. - Luôn ghi lại những điều trẻ thực hiê ôn được hoă ôc chưa thực hiê ôn được. - Kết quả mong đợi nhằm giúp tôi điều chỉnh kế hoạch giáo dục trẻ của mình cho phù hợp để giúp trẻ phát triển tốt nhất theo khả năng của trẻ. - Tổ chức hoạt động theo hướng tích hợp. - Cố gắng đầu tư thêm mô ôt số đồ dùng, dụng cụ để tạo thêm hứng thú cho trẻ khi tham gia các bài tâ ôp phát triển chung. Ví dụ: Khi tâ pô với nơ tay, khi tâ pô với vòng, với tua hay gâ ôy thể dục. Sẽ tạo cho trẻ hứng thú và yêu thích tâ pô thể dục. Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 17 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất Giờ hoạt động giáo dục thể chất với vòng. - Luôn chú ý lắng nghe và tìm hiểu nhu cầu hứng thú của trẻ để có thể đáp ứng mọi nguyê ôn vọng chính đáng của trẻ. - Kết hợp chă ôt chẽ với phụ huynh học sinh trong viê ôc giáo dục trẻ, kịp thời đô nô g viên khuyến khích trẻ thực hiê ôn tốt các cơ hô ôi giáo dục trẻ mọi lúc mọi nơi. - Bên cạnh đó tôi luôn được sự hổ trợ đắc lực, sự quan tâm lãnh chỉ đạo từ ban giám hiê ôu nhà trường và các đồng nghiê ôp, để có thể thực hiê ôn tốt các nhiê ôm vụ của mình. c. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp Với những biện pháp đã đưa ra đòi hỏi phải có các điều kiện: có không gian sạch sẽ, thoáng mát cho trẻ chơi, tập, có đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho cô và trẻ, cô giáo luôn tạo cho trẻ cảm giác hứng thú tham gia các trò chơi dù là trò chơi cũ hay trò chơi mới, cô thường xuyên quan sát quá trình vận động của trẻ để Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 18 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất từ đó có sự điều chỉnh cho phù hợp, cô giành thời gian để tâm sự cùng trẻ để hiểu trẻ hơn... d. Mối quan hệ giữa các biện pháp: Mỗi biện pháp tuy có cách thực hiện khác nhau nhưng chúng có mối liên hệ mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau đều nhằm nâng cao sức khỏe là nền tảng vững chắc cho phát triển toàn diện các lĩnh vực cho trẻ. e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Kết quả lĩnh vực phát triển thể chất của khối lá tăng hơn so với trước khi áp dụng qua từng con số. Lĩnh vực phát triển Dinh dưỡng PT vâ ôn đô nô g Trước khi áp dụng biện pháp - TS: 126 cháu Sau khi áp dụng biện pháp - TS: 126 cháu - Đạt 105/126 - Đạt: 124/126 - Tỉ lê ô: 83,3% - TS: 126 cháu -Tỉ lê ô: 98,4% - TS: 126 cháu - Đạt: 112/ 126 - Đạt: 123/126 - Tỉ lê ô: 88,9% - Tỉ lê ô: 97,6% II.4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Trong năm học này, qua việc áp dụng một số kinh nghiệm của bản thân vào việc tổ chức hoạt đô nô g giáo dục thể chất cho trẻ lớp mẫu giáo Lá, tôi đã thu được nhiều kết quả tốt, rất đáng khích lê ô: - 100% trẻ rất hứng thú và yêu thích hoạt đô nô g giáo dục thể chất và tham gia hết sức tích cực. Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 19 SKKN: Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất - 100% trẻ được mở rộng kiến thức và có thêm rất nhiều hiểu biết về các trò chơi vâ ôn đô nô g, trò chơi dân gian... - Trẻ đã biết phối hợp cùng với các bạn trong lớp tham gia các bài tâ pô phát triển chung, các vâ ôn đô nô g cơ bản cũng như các trò chơi mô ôt cách nhiê ôt tình và đầy sáng tạo.. - Qua việc thường xuyên được tham gia vào các vâ ôn đô nô g cơ bản và các vâ ôn đô nô g được tích hợp trong các hoạt đô nô g học, nhận thức và thể lực của các trẻ trong lớp tôi được nâng cao rõ rệt. Trẻ nhanh nhẹn, năng động, tự tin và hồn nhiên trong giao tiếp với mọi người. - Giáo dục thể chất còn giúp các trẻ trong lớp tôi thêm gắn bó với nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết và ý thức tập thể của trẻ. III. Phần kết luận, kiến nghị III.1. Kết luận: Giáo dục thể chất có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Chúng vừa giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu vui chơi, vừa góp phần nâng cao nhận thức, phát triển các giác quan, tăng cường thể lực cho trẻ, giúp trẻ trở thành những người lao động tài giỏi trong tương lai. Những trẻ chơi một cách hăng hái, hoạt động nổi bật trong khi chơi thường cũng chính là những đứa trẻ thông minh, tháo vát và biết tổ chức trong cuộc sống. Cần phải tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi vâ ôn đô nô g phù hợp để phát triển ở trẻ tinh thần tập thể, biết nhường nhịn bạn bè, biết giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của mình với bạn khác. Khi tổ chức trò các hoạt đô nô g học cho trẻ giáo viên cần tìm hiểu kỹ cách chơi, luật chơi và chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cần thiết để tiến hành trò chơi. Những kinh nghiệm của tôi rất đơn giản, giáo viên có thể dễ dàng thực hiện. Một số đồng nghiê ôp trong trường và cả phụ huynh học sinh cũng có thể áp dụng kinh nghiệm của tôi trong việc tổ chức hoạt đô nô g học giáo dục thể chất và đạt được kết quả tương tự. Người thực hiện: Nguyễn Thị Trang 20
- Xem thêm -