Tài liệu Skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục của lớp chủ nhiệm

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 331 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI : "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HAI MẶT GIÁO DỤC CỦA LỚP CHỦ NHIỆM" II. NỘI DUNG 1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu: Học sinh khối 9 nói chung và lớp 9a1 nói riêng có rất nhiều biến đổi về thể chất lẫn tâm sinh lí đã phần nào ảnh hưởng đến việc học tập cũng như việc rèn luyện đạo đức của học sinh. Đầu năm học 2013-2014 đa số học sinh lớp 9A1 còn ham chơi, năng lực học tập chưa đồng đều, lớp có một vài học sinh chưa ngoan như không học bài, không ghi bài đầy đủ, thường vi phạm nội quy nhà trường, phát biểu linh tinh,…Bên cạnh đó tinh thần đoàn kết chưa cao nên phong trào của lớp chưa đạt hiệu quả. Học sinh nói chung và lớp 9a1 nói riêng, các em làm việc thường mang tính chất đối phó, không tự giác, thiếu tự tin, chưa mạnh dạn, thích đua đòi và chưa có lí tưởng sống. Đây là điều mà phụ huynh, người làm công tác giáo dục và toàn xã hội phải quan tâm. Từ thực trạng của lớp tôi mạnh dạn thực hiện một số giải pháp để giáo dục các em góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và bước đầu đạt được những kết quả đáng kể. 2. Tên sáng kiến và lĩnh vực áp dụng: Tên sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục của lớp chủ nhiệm. Lĩnh vực áp dụng: Công tác chủ nhiệm bậc THCS và THPT. 3. Mô tả nội dung, bản chất của sáng kiến: Chúng ta cần giúp học sinh nhận ra hành vi sai trái của mình bằng tình yêu thương của người thầy - người thân đứng phía sau cha mẹ của các em và từ chính những người bạn của các em. Lấy ưu điểm cảm hóa khuyết điểm, giúp các em tự đề ra biện pháp, thời gian khắc phục những sai trái của bản thân bằng chính sự quyết tâm của các em. Khi thấy được vai trò của đạo đức thì các em thấy được giá trị của bản thân mình, đây là cơ sở để nâng cao ý thức học tập từ đó các em sẽ có niềm tin vào bản thân và có mục tiêu, lí tưởng sống để phấn đấu, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 4. Khả năng và phạm vi áp dụng sáng kiến: Sáng kiến này áp dụng cho giáo viên chủ nhiệm cấp THCS, THPT vì đây là đối tượng có tâm sinh lí thay đổi phức tạp, thích thể hiện mình, thích tìm tòi, khám phá… và có khả năng truy cập thông tin trên internet nhanh nhất nên việc định hướng của người lớn hết sức quan trọng giúp các em đi đúng hướng trong thời buổi kinh tế thực dụng. 5. Nêu những lợi ích và hiệu quả mang lại khi nhân rộng sáng kiến: Khi thực hiện sáng kiến sẽ giúp học sinh tự tin, năng động, mạnh dạng bày tỏ tâm tư, suy nghĩ và nguyện vọng của chính mình. Học sinh tự nhận ra hướng đi phù hợp trong tương lai, từ đó có ý thức rèn luyện học tập tốt hơn, phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của chính bản thân mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong thời kì đổi mới hiện nay. Trên đây là những sáng kiến, cải tiến, giải pháp mới, kỹ thuật mới (gọi chung là sáng kiến) các đề án, dự án của bản thân tôi trong năm 2014 Kính đề nghị Hội đồng xét duyệt sáng kiến xem xét, công nhận đề tài sáng kiến cấp cơ sở. Mỹ Hội, ngày 5 tháng 2014 Thủ trưởng đơn vị Người báo cáo Trần Thị Đỗ Uyên 4 năm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mỹ Hội, ngày 5 tháng 4 năm 2014 BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM 2014 Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Cao Lãnh Họ và tên: Trần Thị Đỗ Uyên. Chức vụ: Giáo viên. Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Hội. Những sáng kiến, cải tiến, giải pháp mới, kỹ thuật mới (gọi chung là sáng kiến) các đề án, dự án góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của đơn vị năm 2014: STT Nội dung sáng kiến Một số giải pháp nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục lớp 9a1. - Quan sát cách giao tiếp cũng Hiệu quả của sáng kiến Khi thực hiện các giải pháp tôi nhận thấy lớp chủ nhiệm của mình có sự tiến bộ rõ rệt. Đồng như hành vi ứng xử của học sinh. thời giúp bản thân nắm bắt được - Thống kê kết quả học tập và tình hình của lớp cũng như đặc điểm cá nhân từng học sinh đề ra rèn luyện của lớp tháng 9 + 10. Từ thực trạng đó bản thân đưa biện pháp giáo dục phù hợp. Qua đó đạt được những kết quả sau: ra những giải pháp cụ thể nhằm - Học sinh tự tin, mạnh dạn nhận nâng cao chất lượng học lực, khuyết điểm và đề ra biện pháp hạnh kiểm, phong trào của lớp khắc phục. Tự đánh giá năng lực, chủ nhiệm. phát huy ưu điểm của bản thân 1. Góp ý qua hộp thư thân mang lại nhiều lợi ích cho tập thiện của lớp, thông qua hộp thư thể. - Tinh thần đoàn kết cao hơn, này học sinh có thể chia sẻ, bày thân thiện với thầy cô, bạn bè tỏ những suy nghĩ, những thắc yêu thương giúp đỡ lẫn nhau mắc về các vấn đề mà các em trong học tập và các phong trào quan tâm, mạnh dạng góp ý cho do nhà trường đề ra. bạn bè, thầy cô… mà không e - Số tiết học tốt tăng lên, số học ngại hay sợ bị bạn đánh hoặc bị sinh không thuộc bài, chưa cô la rầy. ngoan giảm rõ rệt, điểm số các Giáo viên chủ nhiệm môn học nâng lên. sẽ( GVCN) là người mở thùng - Học sinh ý thức được hành vi thư trong giờ sinh hoạt lớp và của mình, cư xử hòa nhã, lịch sự, cùng với học sinh trao đổi nội hình thành niềm tin và lí tưởng dung thư, sau đó giáo viên chốt sống. Phấn đấu theo đuổi những lại vấn đề. Đối với những nội ước mơ, những hoài bảo bằng dung tế nhị, liên quan đến nhà năng lực thực của bản thân. - Học sinh tập trung vào việc trường, nhân viên, giáo viên bộ học, xây dựng tình bạn trong môn… thì GVCN phải tìm hiểu rõ sau đó trao đổi với các em sáng, lành mạnh. - Đa số các em có tinh thần phấn tránh để học sinh hiểu nhằm là đấu để đạt được những danh GVCN bao che cho đồng nghiệp hiệu cao nhất như: học sinh giỏi vì điều này thì hết sức tai hại. 2. Phần thưởng cho điểm 10 cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. - Học sinh có kĩ năng giao tiếp, và số lần phát biểu nhiều nhất ứng xử và vận dụng có hiệu quả trong tuần. Trong học tập học sinh đạt điểm trong thực tế. 10, tích cực phát biểu xây dựng * Kết quả cụ thể như sau: bài thì sẽ nhận được món quà 1. Về phong trào: tinh thần từ tiền quỹ của lớp - Có 1 học sinh đạt giải văn hay được thống nhất từ trước. Món chữ tốt do huyện tổ chức. quà có thể là cây viết bít, quyển - Có 1 học sinh đạt giải HSG tập, cái măng non… 3. Kể chuyện Bác Hồ: GVCN máy tính Casio. phân công học sinh trong lớp - Tham gia hội thi sáng tạo Kĩ thay phiên kể chuyện về Bác từ thuật đạt 1 giải khuyến khích cấp mẫu chuyện kể các em rút ra tỉnh. được bài học gì từ đức tính quý - Có 5 hs đạt học sinh khéo tay báo của Bác. 4. Xét hạnh kiểm trước lớp: kĩ thuật - mỹ thuật do huyện tổ GVCN hướng dẫn học sinh tự chức. xếp loại hạnh kiểm của mình và - Có 1 hs đạt giải trong hội thi của bạn thông qua kết quả rèn sáng tác thơ truyện do huyện tổ luyện hàng tháng, học kì. 5. Thay đổi không khí sinh hoạt chức. lớp: - Tổ chức trò chơi: do lớp tôi được trang bị máy chiếu nên - Có 1 hs đạt giải III và 1 hs đạt giải khuyến khích trong hội thi trò chơi đuổi hình bắt chữ, giải ô vẽ tranh Mừng Đảng - Mừng chữ thường xuyên được sử dụng, xuân giáp ngọ 2014. lúc này tiếng cười lại vang lên - Đạt giải nhì trong hội thi làm xua tan không khí nặng nề, chán lồng đèn do Đoàn, Đội tổ chức ngắt. Trò chơi này do học sinh tự nhân dịp Tết trung thiết kế hoặc sưu tầm và kiêm (15/8/2013 âm lịch). thu luôn việc điều hành. - Đặt vấn đề mà lứa tuổi - Tham gia trò chơi ngày khai các em thường quan tâm để các giảng năm học mới đạt 2 giải em cùng nhau, chia sẻ, giải quyết khuyết khích. như: Tình yêu tuổi học trò; sức - Đạt giải khuyến khích trong hội khỏe giới tính; tình yêu, tình bạn; thi làm báo tường chào mừng phương pháp học tập; ứng xử ngày Nhà giáo Việt Nam văn hóa… 20/11/2013. - Nêu gương: Nêu những - Tham gia Hội khỏe Phù đổng gương học tốt ngay trong lớp học cấp trường đạt 2 giải khuyến của các em. Giúp học sinh được khích. nêu gương tích cực rèn luyện hơn nhưng đồng thời làm cho - Được biểu dương toàn trường các học sinh khác phải có suy về các hoạt động như: tham gia nghĩ tích cực phấn đấu như bạn mua báo đội, thả cá vào hòn non mình tránh tình trạng ghen ghét, bộ, tặng sách cho học sinh vùng đố kị nhau gây mất đoàn kết lớp. gặp lũ ở Lào cai… - Hát nhạc truyền thống: 2. Kết quả học tập: khơi dậy tình yêu quê hương, đất + Có 8 hs đạt HSG cấp huyện nước, con người Việt Nam trong các môn văn hóa. lòng học sinh. GVCN cùng tập hát với các em trong giờ sinh + Có 6 hs đạt HSG THTN cấp hoạt lớp lúc này không khí lớp huyện( 1 giải I,1 giải II, 1 giải III học càng vui hơn, phần nào giúp và 3 giải khuyến khích) các em cũng như chính bản thân mình xua tan những mệt mỏi, căng thẳng của ngày cuối tuần. * Kết quả học lực học kì I HS Giỏi: 11 đạt 28,95% HS tiến tiến: 24 đạt 63,16% HS TB: 3 đạt 7,89% Hạnh kiểm: Loại tốt: 100% * Hạnh kiểm: 100% xếp loại tốt 3.Về các khoản thu: - Học phí: 100% - BHYT: 100% - BHTN: 100% * Kết quả học lực tháng 1+ 2 Giỏi: 17 đạt 44,74% Khá: 20 đạt 52,63% TB: 1 đạt 2,63% * Hạnh kiểm tháng 1+2 Tốt: 37 đạt 97,4% TB: 1 đạt 2,6% Trên đây là những sáng kiến, cải tiến, giải pháp mới, kỹ thuật mới (gọi chung là sáng kiến) các đề án, dự án của bản thân tôi trong năm 2014. Kính đề nghị Hội đồng xét duyệt và công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. XÁC NHẬN NGƯỜI BÁO CÁO Trần Thị Đỗ Uyên
- Xem thêm -