Tài liệu Skkn một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường mầm non hoa hồng

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1247 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CHO TRẺ HỌC BÁN TRÚ TẠI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG I. Phần mở đầu: 1. Lý do chọn đề tài. Hiện nay công tác bán trú tại trường học đã và đang được xã hội quan tâm. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành Giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu động đảo của các bậc cha mẹ học sinh, góp phần thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Việc tổ chức và quản lý bán trú vô cùng quan trọng, quyết định mọi chất lượng hoạt động chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ cũng như công tác duy trì sĩ số hàng năm tại trường. Nâng cao chất lượng bán trú phải đảm bảo tốt về điều kiện ăn ở, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho trẻ tạo môi trường học tập lành mạnh, tạo niềm tin lâu dài cho các bậc cha mẹ học sinh. Từ thực tiễn giáo dục của một trường mầm non công lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của trực tiếp của Phòng GD&ĐT huyện, sự quan tâm của UBND,HĐND xã Băng ADrênh, lãnh đạo nhà trường đã có nhiều biện pháp chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo trong công tác quản lý điều hành mọi hoạt đô nô g của nhà trường, chỉ đạo sát sao công tác chuyên môn, đầu tư xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn, thâ ôt sự yêu nghề, gắn bó với công tác chăm sóc giáo dục trẻ, có tác phong sư phạm, thân thiện với đồng nghiệp và cha mẹ học sinh. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng nhà trường trên tinh thần cùng nhau hướng tới tương lai và nêu cao vị thế chương trình chăm sóc giáo dục trẻ lên hàng đầu. Hoạt động giáo dục của nhà trường đều hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ là đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục; quản lí tốt cơ sở vật chất; công khai, minh bạch trong thu chi tài chính...Đó là một động lực hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của nhà trường “Tất cả vì Sự nghiê ôp đổi mới giáo dục” Là mô tô trường có số lượng học sinh dân tô ôc thiểu số chiếm khá cao, làm thế nào để huy đô nô g trẻ mầm non ra lớp đã khó, huy đô nô g được số trẻ đồng bào 1 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng dân tô ôc thiểu số ra lớp và duy trì sĩ số hàng năm lại càng khó hơn. Hơn thế nữa làm thế nào để cha mẹ học sinh yên tâm khi gửi con đến trường được ăn, được ngủ và sinh hoạt hàng ngày theo chương trình học bán trú tại trường với điều kiện kinh tế hiện đang khó khăn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các điểm lẻ của nhà trường. Từ những khó khăn thực tế, nhà trường đã phối hợp chă ôt chẽ với chính quyền địa phương, các trưởng thôn buôn, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường để cùng thực hiện nhiệm vụ “ Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non”. Từ đó, với lòng quyết tâm cao nhà trường đã xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế của đơn vị và đề ra các giải pháp, biê ôn pháp để thu hút trẻ đến trường trong tình hình điều kiê ôn thâ ôt sự khó khăn là tổ chức cho trẻ học 2 buổi/ngày có ăn bán trú, nhằm huy động tối đa trẻ mầm non ra lớp, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng” 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài Giúp trẻ mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đến trường học 2 buổi/ ngày có tổ chức bán trú. Hoàn thiện hướng dẫn số 589/BGDĐT-GDMN ngày 04 tháng 02 năm 2015 về việc hướng dẫn thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non”. Việc tổ chức cho trẻ ăn trưa tại trường, nhất là tại các điểm lẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò hết sức quan trọng: Đảm bảo tỉ lệ huy động trẻ đi học chuyên cần hàng ngày được nâng cao, chất lượng bữa ăn đảm bảo góp phần giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng; việc trẻ ăn ngủ cùng cô tại trường nhằm gắn kết tình cảm giữa cô và trẻ, giáo viên có nhiều thời gian giao lưu trò chuyện với trẻ bằng tiếng phổ thông từ đó chất lượng chăm sóc, giáo dục được nâng lên, tạo sự công bằng trong giáo dục cho các trẻ học ở các điểm lẻ cũng như điểm trường trung tâm. Việc tổ chức cho trẻ ăn trưa tại trường đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của địa phương; cha mẹ học sinh hàng ngày an tâm khi gửi con đến trường để đi nương rẫy. 2 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng 3. Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường mầm non Hoa Hồng. Dựa trên tình hình thực tế của đơn vị, khả năng hoạt động của nhà trường, sự quan tâm của cấp lãnh đạo. Nhà trường có thể nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo các hình thức tổ chức khác nhau theo đặc thù của vùng miền để tổ chức thực hiện có hiệu quả. 4. Giới hạn đề tài. Trẻ mầm non từ 2- 5 tuổi trường mầm non Hoa Hồng Dựa vào điều kiện kinh tế của từng điểm lẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đề ra các biện pháp, giải pháp phù hợp theo yêu cầu của cha mẹ học sinh. Tìm hiểu điểm đặc trưng của chương trình học bán trú mang lại những lợi ích trong công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ cũng như tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ mầm non. Từ đó lãnh đạo nhà trường có hướng chỉ đạo giáo viên, nhân viên áp dụng thực hiện có hiệu quả trong công tác dạy và học bán trú tại trường lớp mầm non. Thời gian nghiên cứu bắt đầu từ tháng 7/2016 đến tháng 2/2017 ) 5. Phương pháp nghiên cứu a. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp dùng lời, phân tích, trò chuyện; phương pháp dùng lời kết hợp với phương pháp hoạt động thực tiễn… - Phương pháp thực hiện các giải pháp, biện pháp. - Phương pháp kiểm tra chất lượng giáo viên. b. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục - Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm. c. Phương pháp thống kê toán học - Phương pháp thống kế số trẻ ra lớp hàng năm 3 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng II. Phần nội dung 1. Cơ sở lý luận Thực hiê ôn Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 Hội nghị TW 8 khoá XI về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế . Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các văn bản, Chỉ thị của các cấp các Ngành và quán triệt đến toàn bộ cán bộ viên chức trong nhà trường, đặc biệt là các chương trình đầu tư nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Được sự hỗ trợ của Nhà nước về chế đô ô ăn trưa cho trẻ theo Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015. Cùng với lòng quyết tâm cao của lãnh đạo và tâ pô thể nhà trường trong công tác huy đô nô g trẻ mầm non ra lớp có tổ chức ăn bán trú tại vùng đồng bào dân tô ôc thiểu số có điều kiê ôn kinh tế khó khăn, nhà trường đã thực hiê ôn: - Thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ, làm tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng để huy động phụ huynh gửi con vào bán trú ngày càng cao đối với yêu cầu của trường đạt chuẩn Quốc gia. Công tác huy động và duy trì trẻ bán tại trường Mầm non có một vị trí hết sức quan trọng vì trẻ ở bán trú được hưởng các chế độ chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo theo khoa học, đây là yếu tố cần thiết cho sự phát triển toàn diện ở trẻ mầm non nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ theo định hướng phát triển giáo dục mầm non hiện nay. - Bám sát Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bô ô GD&ĐT về công tác nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, trong chương trình giáo dục mầm non. Đánh giá nhu cầu bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ trong ngày đối với vùng nông thôn nhưng với giá thành không cao. 4 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng - Thực hiện hướng dẫn số 589/BGDĐT-GDMN ngày ngày 04/02/2015 về việc thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” năm 2015. Nhà trường đã nghiên cứu thực hiện và tổ chức tuyên truyền công tác chăm sóc giáo dục trẻ thông qua đài phát thanh xã, các cuô ôc họp ở thôn buôn, các cuô ôc họp phụ nữ...bàn bạc cụ thể các phương án tối ưu mang lại hiê ôu quả cao và đã được nhân dân đồng tình ủng hô ô. 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu Trường Mầm non Hoa Hồng là cơ sở giáo dục mầm non công lập đóng trên địa bàn buôn K62 – Buôn đặc biệt khó khăn thuộc xã Băng ADrênh, huyê nô Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Địa bàn rộng, mật độ dân cư thưa thớt, đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn có những thiếu thốn, trình độ dân trí còn thấp, đường sá đi lại giữa các thôn buôn khó khăn. Trường có 03 điểm trường, với 8 nhóm lớp, có 210 trẻ, trong đó học sinh dân tô ôc thiểu số chiếm 55%, trong đó có 2 lớp có 100% trẻ là người đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường đều được các nhà tài trợ đầu tư xây dựng nhằm phục vụ tốt cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại đơn vị thuộc vùng khó khăn trên địa bàn huyện. Số trẻ là con em người đồng bào dân tô ôc thiểu số, đời sống kinh tế gia đình còn gă ôp nhiều khó khăn, nên cha mẹ học sinh chưa thâ ôt sự quan tâm đến viê ôc học tâ pô của con em mình, thì làm sao có thể đủ tiền để cho con ăn học bán trú hàng ngày. Từ những khó khăn bất câ ôp trên, nhà trường phải có những sáng tạo, giải pháp để người dân thấy được tầm quan trọng của công tác chăm sóc giáo dục trẻ là quốc sách hàng đầu. Là một trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia từ năm học 2009-2010, là đơn vị có bề dày thành tích trong các hoạt đô nô g của Ngành từ hoạt đô nô g chuyên môn đến mọi hoạt đô nô g khác. Tuy vâ ôy, trong những năm trước đây số trẻ đến lớp vẫn chưa được học bán trú mà chỉ học 2 buổi/ ngày, sau đó học 2 buổi/ ngày bằng hình thức dân nuôi (Trẻ mang cơm trưa theo). Cho nên việc chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, việc thực hiện công tác dạy và học tại trường hiệu quả 5 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng chưa cao. Số trẻ đến trường hàng ngày không đảm bảo theo yêu cầu và công tác duy trì sĩ số cuối năm chỉ đạt ở mức từ 80-85%. - Tổng số CBVC hiện có: 24; Nữ: 23; Dân tộc: 04 Trong đó: + CBQL: 03 + Giáo viên hiện có: 16 + Nhân viên: 05 - Tổng số lớp là 8 lớp, trong đó có 6 lớp có trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số. Lớp có số trẻ 100% là người đồng bào dân tộc thiểu số là 02 lớp học tại điểm lẻ buôn Cuê. - Công tác tổ chức của các năm: Năm học 2013-2014 trẻ học 2 buổi/ngày 100% trong đó học bán trú là 60%. Sĩ số chuyên cần đạt 70-75% Năm học 2014-2015 trẻ học 2 buổi/ngày 100% trong đó học bán trú là 60%. Hình thức dân nuôi là 40% (Trẻ mang cơm trưa theo). Sĩ số chuyên cần đạt 75-80% Năm học 2015-2016 trẻ học 2 buổi /ngày có tổ chức ăn bán trú là 100%.Sĩ số chuyên cần đạt 80-85% Tuy vậy trước mắt còn gặp nhiều khó khăn, nếu không có sự năng động sáng tạo và linh hoạt của lãnh đạo nhà trường, cùng sự nhiệt huyết của tập thể nhà trường thì công tác bán trú hàng năm sẽ không được duy trì. Chính vì vậy đây là công tác thường xuyên của nhà trường. 3. Nội dung và các hìnhthức của giải pháp a. Mục tiêu của giải pháp Giúp trẻ mầm non phát triển về thể chất, tình cảm trí tuệ thẩm mỹ, hình thành những yếu tố ban đầu của của nhân cách, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào học lớp 1 ở trường phổ thông; hình thành và phát triển ở trẻ những chức năng tâm lý và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tản cho trẻ sự mạnh dạn tự tin ở các cấp học tiếp theo. 6 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng Việc huy động trẻ ra lớp, huy động trẻ ăn bán trú tại trường Mầm non Hoa Hồng là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của bậc học Giáo dục Mầm non. Đặc biệt là những người làm công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục mầm non tại các đơn vị có tỷ lệ trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số cao. Vì vậy là một Hiệu trưởng với mong muốn nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường, tôi xác định phải tìm ra cách làm để thực hiện khắc phục ngay tỷ lệ trẻ ăn bán trú thấp và tiếp tục duy trì số trẻ ăn bán trú 100% tại trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó thực hiện đồng bộ các nội dung chăm sóc giáo dục trẻ tại địa phương để tự hoàn thiện đơn vị mình trở thành điểm sánh của bậc học mầm non. b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp Là một Hiệu trưởng của một trường Mầm non ngoài việc quản lý chỉ đạo chúng ta phải có khả năng phối hợp cùng thực hiện và định hướng để nắm bắt, cập nhật kịp thời các nội dung văn bản trên cơ sở đó đề ra các biện pháp, giải pháp cùng thực hiện: - Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chức bán trú cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để bộ máy nhà trường hoạt động đều tay và có chiều sâu trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp cùng thực hiện với những nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm phát huy năng lực tối ưu của CBVC. Các biện pháp, giải pháp thực hiện luôn đảm bảo tính dân chủ, tính đồng bộ và có hiệu lực, hiệu quả, thiết thực đối với một trường mầm non. Kế hoạch phối hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ theo từng hoạt động. Là một cán bộ quản lí ta phải xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học, cập nhật, nắm bắt tất cả các hoạt động theo kế hoạch nhiệm vụ năm học của Ngành và xác định đúng vị trí, quyền hạn trách nhiệm của từng đoàn thể trong mỗi vấn đề để cùng tham gia thực hiện. Trên cơ sở đó giúp từng cán bộ 7 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng đoàn thể đầu tư nghiên cứu nắm bắt công việc một cách trọn vẹn trên tinh thần đoàn kết hỗ trợ cho nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kế hoạch thực hiện công tác bán trú được thông qua chính quyền địa phương, Hội đồng sư phạm nhà trường. Trước tiên là làm tốt công tác tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh gửi con đến trường học bán trú. Tổ chức tuyên truyền công tác chăm sóc giáo dục trẻ thông qua đài phát thanh xã, các cuô ôc họp ở thôn buôn, các cuô ôc họp phụ nữ...bàn bạc cụ thể các phương án tối ưu mang lại hiê ôu quả cao và đã được nhân dân đồng tình ủng hô ô. Ví dụ: Khi xây dựng kế hoạch phần trọng tâm về tổ chức bán trú ta phải nêu rõ các điều kiện cần có và nhu cầu để tổ chức như: Phòng học, nhà vệ sinh, nguồn nước để trẻ sinh hoạt...; các hình thức để huy động như: Chế độ ăn uống, công tác kiểm tra chế độ ăn hàng ngày, chế độ sinh hoạt một ngày của bé để phụ huynh yên tâm khi gửi con đến trường - Giải pháp 2: Tổ chức họp cha mẹ học sinh để triển khai các phương án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương Chuẩn bị nội dung họp cha mẹ học sinh sát với tình hình thực tế của đơn vị, sát với điều kiện kinh tế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trao đổi với Ban đại diện cha mẹ học sinh; tổ chức họp cha mẹ học sinh các lớp; Đại hội cha mẹ học sinh toàn trường. Thành phần mời: Đại diện chính quyền địa phương; Hội phụ nữ xã, thôn buôn; các trưởng ban tự quản thôn, buôn trên địa bàn có lớp mầm non. Tổ chức cuộc họp: Báo cáo đánh giá tình hình của năm học trước: Đối với năm học trước số trẻ bán trú hàng năm đến trường không chuyên cần vì toàn bộ cha mẹ học sinh đều ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước với mức ăn 5.000đ/ngày và trẻ chỉ ăn một bữa chính, hầu hết giao khoán cho nhà trường. Nguyên nhân do điều kiện kinh tế và dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, vẫn còn nhiều phong tục tập quán cổ hủ, lạc hậu, đến vụ mùa lên nương rầy hất hết các bậc cha mẹ học sinh cho con theo bên mình. Đa số cha mẹ 8 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng học sinh chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc cho trẻ trong độ tuổi mầm non ăn bán trú tại trường. Đa số người dân làm nương rẫy cho nên nguồn thu nhập chính của rất nhiều gia đình đã phải sinh sống theo mùa vụ, dẫn đến việc đi học của các cháu rất khó khăn và ảnh hưởng rất lớn đến các công tác huy động trẻ ra lớp của nhà trường. Những năm trước nhà trường đã được tổ chức bán trú nhưng chất lượng dinh dưỡng cho trẻ không cao vì trẻ chỉ ăn với mức Nhà nước hỗ trợ. Tuy nhiên không dừng ở đó năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 tôi tiếp tục duy trì và bổ sung các hình thức, phương pháp mới để huy động tối đa số trẻ mầm non ra lớp và mức đóng ăn bán trú hàng ngày tăng lên nhằm đảm bảo chất dinh dưỡng cho trẻ, giảm số trẻ suy dinh dưỡng hàng năm và số trẻ suy dinh dưỡng năm sau thấp hơn năm trước. Mặc dù trước mắt nhà trường gặp không ít khó khăn về đội ngũ nhân viên cấp dường, công tác luân chuyển thức ăn hàng ngày đến các điểm lẻ cũng có nhiều bất cập. Để đổi mới hình thức tổ chức: Từ những kết quả điều tra và phân tích, tìm hiểu kỹ các nguyên nhân như trên cũng như thấy rõ vai trò quan trọng và ý nghĩa to lớn của việc cần thiết phải huy động trẻ vào bán trú ở trường mầm non vùng khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số, tôi đã đi sâu nghiên cứu, tìm ra các biện pháp và đưa vào áp dụng như sau: Thông qua kế hoạch của nhà trường, nhấn mạnh công tác tổ chức bán trú cho trẻ với nhiều phương án khác nhau để phụ huynh bàn bạc lựa chọn hình thức cho trẻ bán trú phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình: - Đưa ra mức tiền ăn hàng ngày: 10.000đ/ ngày/trẻ (Một bữa chính và một bữa phụ); đóng 10.000đ/ ngày cho trẻ ăn và tiền Nhà nước hỗ trợ nhận sau, hay đóng 5.000đ/ngày và cùng với tiền Nhà nước hỗ trợ cộng vào để chi cho ăn uống hàng ngày; phối hợp với Hội phụ nữ địa phương đến vận động từng gia đình nếu khó khăn đóng thêm tiền thì hỗ trợ bằng sản phẩm nông nghiệp của mình sản xuất ra. Sản phẩm thu được phân loại, bán ra thị trường chuyển đổi thức ăn cho trẻ. 9 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng - Ngoài ra nhà trường vâ ôn đô nô g các nhà Doanh nghiê ôp hảo tâm đóng trên địa bàn xã và các vùng lân câ ôn xin hỗ thêm về gạo, bắp, mỳ, cà phê...cho gì lấy nấy, cho ít lấy ít cho nhiều lấy nhiều. Tất cả được kế toán quy ra, chuyển đổi sang lấy gạo và thức ăn để phục vụ cho bữa ăn hàng ngày của trẻ. - Không dừng ở đó, nhà trường mời trung tâm y tế xã cùng với y tế học đường về kiểm tra đánh giá chất lượng bữa ăn; tổ chức khám khoẻ định kỳ cho trẻ, tim phòng Văcxin, sổ giun, uống VitaminA...; cân đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm. Ví dụ: Trong cuộc họp nhà trường đưa ra các phương pháp, phương án để phụ huynh bàn bạc, cũng có rất nhiều các bậc CMHS chưa hiểu rõ, trong quá trình bàn bạc cần giải thích như chỉ cần 1 ngày của các bậc CMHS là đủ cho con ăn học cả trong một tháng, mà trẻ lại không phải phơi nắng, không bị ốm đau và sự tiếp xúc hàng ngày với bạn bè, cô giáo sẽ giúp trẻ nhanh nhẹn hoạt bát. Đặc biệt là khả năng giao tiếp tiếng Viết ngày càng tốt hơn. - Giải pháp 3: Công tác tham mưu Dự trên tình hình thực tế của đơn vị, cha mẹ học sinh, và tình hình kinh tế của địa phương về việc huy động trẻ vào bán trú để đạt chỉ tiêu theo nhiệm vụ hàng năm của bậc học mầm non trên địa bàn huyện Krông Ana. Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch trước thềm của năm học mới như: Chỉ tiêu huy động trẻ ra lớp với 100% trẻ được tổ chức ăn bán trú tại trường; tham mưu về các phương án đóng góp, chế độ ăn cho trẻ bằng nhiều hình thức. Ví dụ: phụ huynh có nhu cầu đóng tiền ăn bằng lúa, bắp, caffe thì chúng ta cũng không ngần ngại mà có các biện pháp quy đổi ra tiền để tạo điều kiện cho cha mẹ trẻ trong điều kiện bận rộn mùa màng. Ngoài ra nhà trường còn tham mưu với các cấp chính quyền để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất để trẻ có nơi ăn ngủ, sinh hoạt hợp vệ sinh, đảm bảo môi trường lành mạnh cho trẻ khi được học bán trú tại trường. Hàng năm nhà trường đều được sự nhất trí cao và sự ủng hội nhiệt tình của chính quyền địa phương với các phương án của nhà trường về công tác thực hiện 10 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng chăm sóc giáo dục trẻ. Mặc dù là một xã vùng khó khăn nhưng hàng năm chính quyền địa phương cũng hỗ trợ một phần kinh phí nhỏ để cải tạo lại sân chơi; nhà vệ sinh cho trẻ, vét giếng...Đây cũng là sự quan tâm rất lớn đối với nhà trường trong việc thực hiện tốt công tác bán trú tại trường. - Giải pháp 4: Công tác tuyên truyền Thành lập ban tuyên truyền của nhà trường, trong đó có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện Hội phụ nữ xã, Văn hóa xã, Đoàn thanh niên, Ban đại diện CMHS, giáo viên chủ nhiệm các lớp. Xây dựng kế hoạch phối kết hợp chặt chẻ với các ban ngành đoàn thẻ để làm tốt công tác tuyên truyền. Chỉ đạo, phân công mỗi giáo viên phụ trách công tác tuyên truyền một thôn, buôn để nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của việc cho trẻ ăn ở bán trú tại trường. Tuyên truyền thông qua các ngày hội ngày lễ, các Hội thi: Đây cũng là một dịp để tuyên truyền đem lại hiệu quả cao nhất. Qua các góc tuyên truyền của lớp, qua trực tiếp trao đổi với phụ huynh và làm cho phụ huynh có tư tưởng ủng hộ chủ trương của nhà trường. Qua các cuộc họp cha mẹ học sinh; lúc đón trả trẻ kết hợp lấy ý kiến của cha mẹ trẻ về việc giáo dục nề nếp giáo dục vệ sinh ăn ngủ của trẻ. Từ đó giáo viên phối hợp với nhà trường có các biện pháp giáo dục chặt chẽ hơn. Kết hợp tuyên truyền qua đài phát thanh của xã, tham gia các cuộc họp thôn, xóm để tuyên truyền rộng rãi và ngày càng sâu rộng hơn để huy động tối đa số trẻ ra lớp. Đẩy mạnh tuyên truyền để các bậc phụ huynh thấy được lợi ích và tạo điều kiện cho con học bán trú được ăn, ngủ trưa tại trường. Đặc biệt phối kết hợp với các ban ngành trong xã, già làng, trưởng thôn, người cao tuổi có uy tín trong dòng họ, nhằm tuyên truyền vận động phụ huynh đồng tình ủng hộ cho trẻ mầm non ăn bán trú tại trường. Chúng tôi lên kế hoạch tuyên truyền cho nhà trường, trong đó mỗi cá nhân cán bộ giáo viên trong trường cũng là một thành viên và cũng có kế hoạch cùng thực hiện tốt công tác tuyên truyền. 11 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng Nhà trường phối hợp với Chính quyền địa phương, Hô ôi phụ nữ xã và các đoàn thể trên các thôn buôn để tổ chức chuyên đề tuyên truyên sâu rô ông đến tất cả mọi người dân cùng chung tay góp sức để hoàn thành công phổ câ pô GDMNCT5T trên địa bàn xã, nhằm đảm bảo hầu hết trẻ em năm tuổi trên địa bàn được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày có bán trú nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tăng cường tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng để trẻ em vào lớp mô ôt một cách tốt nhất. Ngoài ra nhà trương còn thực hiê ôn đổi mới trong công tác quản lý chỉ đạo PCGDMN để nắm vững số lượng trẻ trên địa xã , trên cơ sở đó để tuyên truyền huy động số lượng trẻ ra lớp và nắm bắt tỷ lệ ra lớp hàng năm theo yêu cầu kế hoạch thực hiện của nhà trường. Nhà trường phân chia địa bàn phù hợp với điều kiê ôn thuâ ôn lợi của từng giáo viên và đã cử mô tô nhóm có 1 giáo viên người kinh và mô ôt giáo viên người dân tô ôc để thuâ nô tiếp trong viê ôc giao tiếp khi giáo viên người kinh chưa chuẩn tiếng đồng bào và đến từng hô ô dân lấy thông tin dân số theo yêu cầu của phổ câ pô . Khi thông thạo tiếng đồng bào người dân cảm thấy có sự thân thiê ôn gắn bó, từ đó giáo viên mới có cơ hô ôi chia sẽ cùng phụ huynh những tâm tư tình cảm, những truyền thống văn hoá của dân tô ôc Ê Đê mà từ lâu nay luôn bất đồng về ngôn ngữ. Chính vì công tác điều tra phổ cập đã giúp được nhà trường nắm bắt được số trẻ hàng năm trên địa bàn ra lớp. - Giải pháp 5: Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Trường Mầm non Hoa Hồng là một đơn vị có 55% số học sinh là dân tộc thiểu số và 19% là học sinh diện nghèo và cận nghèo. Vì vậy công tác huy động trẻ đến trường đã khó và công tác huy động đóng góp lại càng khó hơn, cho nên nhà trường đã phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục để huy động số trẻ ra lớp, đặc biệt là trẻ học sinh dân tộc thiểu số và trẻ thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Vào đầu năm học tất cả các khoản thu của nhà trường đối với học sinh dân tộc thiểu số và học sinh diện nghèo hoàn toàn trắng thu, cho nên tất cả đều cần có sự hỗ trợ của các cấp, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện và các huyện lân cận để nhằm giúp đỡ trẻ như: Vở bút, quần 12 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng áo đồng phục, giày dép... Nhà trường đã phối hợp với Công đoàn Ngành, Đoàn thanh niên, Ban mặt trận Tổ quốc xã, Ban Dân vận huyện thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa với tổng kinh phí trên 10 triệu đồng / năm để đầu tư mua sắm vở bút, quần áo đồng phục, giày dép cho trẻ…cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tham mưu với Phòng GD&ĐT, lãnh đạo chính quyền xã đầu tư cơ sở vật chất: Mua sắm, trang bị dụng cụ nấu ăn, tủ lạnh bảo quản, cải tạo bếp, nguồn nước... - Giải pháp 6: Xây dựng vườn rau và thực đơn ăn uống hàng ngày cho trẻ Nhà trường động viên giáo, viên nhân tiến hành khai hoang cải tạo đất để thâm canh, trồng rau sạch trên khoảng đất trồng của nhà trường. Lợi dụng ưu thế về thiên nhiên nhà trường giao trách nhiệm cho Công đoàn, Đoàn thanh niên chỉ đạo, phụ trách trồng những loại rau, củ quả phù hợp theo mùa và thời tiết của địa phương, nhằm cung cấp thực phẩm sạch tại chỗ cho cô và trẻ. Ngoài ra nhà trường còn động viên các gia đình của cán bộ giáo viên, nhân viên, các bậc CMHS trồng rau củ…cung cấp cho nhà bếp của trường. Đảm bảo tự cung, tự cấp không tốn kém quá nhiều về kinh phí nhưng đảm bảo an toàn tuyệt đối nguồn rau sạch tại chỗ, tiết kiệm chi phí và công vận chuyển từ nơi khác đến, đủ chất dinh dưỡng cho 1 trẻ trên mô ôt bữa ăn. Xây dựng thực đơn theo tuần đảm bảo khẩu phần ăn hợp lý phù hợp với mức đóng góp của CMHS và có sự thay đổi theo mùa để phù hợp với điều kiện nguồn cung cấp thực phẩm sạch tại địa phương. * Thực đơn ăn uống trong tuần THỨ HAI BA TRƯA XẾ - Canh bí xanh nấu tôm tươi - Thịt heo xào đâ ôu ve - Canh rau ngót nấu thịt - Cháo đậu xanh thịt bò. - Phở nấu thịt heo - Cá kho thơm cà 13 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng - Canh rau cải ngọt nấu tôm tươi TƯ - Uống sữa đậu nành - Trứng chiên NĂM SÁU - Canh rau tạp tàng nấu cua - Thịt bò xào rau củ (cà rốt, nấm mèo) - Canh bí đỏ nấu thịt heo - Chè đậu đỏ - Chuối hoặc bánh - Thịt xào đâ uô khuôn Công khai thu chi hàng ngày trên bảng tin của nhà trường và các thực đơn ăn uống hàng ngày đảm bảo tinh chính xác, dân chủ, công khai. Nghiêm túc thực hiê ôn ba công khai trong cơ sở giáo dục mầm non theo Quyết định 09/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục Quốc dân nên được toàn thể nhân dân nhiê ôt tình hưởng ứng. - Giải pháp 7: Nâng cao chất lượng chăm sóc giaó dục trẻ để huy động tối đa trẻ đến trường Trường Mầm non Hoa Hồng đã và đang từng bước đổi mới nội dung, phương pháp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ trong chương trình giáo dục Mầm non mới nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng trẻ trong trường lớp Mầm non. Đây là nền tảng tốt nhất để trẻ bước vào lớp một ở trường phổ thông. “Sự nghiệp đổi mới giáo dục thành công hay không một phần quan trọng phụ thuộc ở năng lực quản lý, điều hành của người Hiệu trưởng”. Chính vì vậy ngoài năng lực chuyên môn tốt, người Hiệu trưởng còn có phẩm chất chính trị tốt, hiểu biết về pháp luật, có tác phong làm việc khoa học, có khả năng quản lý mọi hoạt động của nhà trường đồng thời cập nhật kịp thời mọi thông tin mới để áp dụng có hiệu quả vào trong công tác quản lý chỉ đạo của nhà trường: Thực hiện nghiêm túc các văn bản, Chỉ thị và quán triệt đến toàn bộ cán bộ viên chức trong nhà trường, đặc biệt là các chương trình đầu tư nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. 14 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng Cụ thể hoá từng nội dung công việc và công khai bàn bạc trước tập thể nhà trường thông qua Hội nghị viên chức đầu năm, các cuộc họp: Cha mẹ học sinh, họp Hội đồng sư phạm đầu tháng… Xây dựng và bồi dưỡng mũi nhọn: giáo viên dạy giỏi, bé học giỏi chăm ngoan thông qua chuyên đề mầm non mới. Cuối năm giáo viên đều được đánh giá chuẩn nghề nghiệp trên cơ sở kiểm tra chất lượng học sinh. Tất cả đều được đánh giá một cách khách quan, dân chủ. Hàng năm có đánh giá tổng kết hoạt động chuyên môn, biểu dương khen thưởng kịp thời những cán bộ viên chức, học sinh có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Đồng thời động viên, cổ vũ, nhắc nhỡ các cán bộ viên chức cố gắng hơn trong công tác dạy và học cũng như công tác huy động trẻ đến trường. Đây là động lực lớn nhất để đưa phong trào nhà trường ngày càng đi lên đáp ứng kịp thời với xu thế đổi mới Giáo dục hiện nay. Hiệu trưởng chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động mẫu cho giáo viên tham khảo, gợi ý chủ đề thực hiện trong năm học, các chủ đề nhánh, mục tiêu các lĩnh vực phát triển, mạng nội dung, mạng hoạt động…Sau đó giáo viên dựa vào các chủ đề, chủ điểm, dựa vào tình hình thực tế của lớp, của địa phương mình và được quyền chủ động xây dựng nội dung bài dạy với các đề tài khác nhau nhưng không làm mất đi nội dung bên trong của đề tài. Giáo viên phải biết chú trọng đến trẻ “ học cái gì? học như thế nào? truyền đạt ra sao?”…để đem đến sự thay đổi rõ nét trong việc nâng cao chất lượng GDMN mà hiện nay toàn xã hội đang thật sự quan tâm. Đối với giáo viên mầm non cần phải chủ động sáng tạo, linh hoạt, mềm dẽo, tùy theo trình độ của trẻ để có một cách dạy phù hợp với từng đề tài nhằm khai thát sự sáng tạo, hứng thú của trẻ mà không mang tính áp đặt. Dựa vào vốn kinh nghiệm của trẻ giáo viên chú ý khai thác khả năng hoạt động của trẻ. Tạo mọi cơ hội để trẻ phát triển khả năng tự khám phá tìm tòi, trãi nghiệm…về đối tượng nhận thức. Qua đó gây hứng thú kích thích động cơ bên trong của trẻ, tạo 15 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng tình huống có thể cho trẻ hoạt động, đặc biệt là hoạt động nhận thức qua các giờ hoạt động chung, hoạt động góc, đi dạo đi chơi… Cùng với chuyên môn, phân loại năng lực trình độ của giáo viên và bố trí sắp xếp giáo viên phù hợp với trình độ năng lực của họ. Chú trọng đầu tư giáo viên có năng lực chuyên môn và trình độ trên chuẩn trực tiếp giảng dạy các lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, đặc biệt là chương trình giáo dục mầm non mới trẻ 5 tuổi. Đặc biệt là những giáo viên có tâm huyết trực tiếp giảng dạy các lớp dạy vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế khó khăn. Chính vì vậy, chất lượng giáo dục mầm non trên địa bàn ngày càng cao, công tác duy trì số số ngày càng đạt hiểu quả theo chỉ tiêu mà nhà trường đưa ra hàng năm. - Giải pháp 8: Phối hợp thực hiện công tác khen thưởng Công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường là một hoạt động rất nhạy bén, nếu chúng ta không có sự công khai, minh bạch, sáng suốt, dân chủ thì sẽ dẫn đến mâu thuẫn, tiêu cực trong tập thể sư phạm của nhà trường. Trước hết Hiệu trưởng nhà trường bám sát Công văn hướng dẫn, Quyết định ban hành về Thi đua, khen thưởng ngay vào đầu năm học do PGD&ĐT huyện chỉ đạo như (Luật Thi đua -Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bô ô Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng Ngành giáo dục; Quyết định số 14/2011/QĐUBND ngày 10 tháng 06 năm 2011 của UBND tỉnh Dăk Lăk “Về việc ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND huyện Krông Ana về việc ban hành Quy định công tác Thi đua, khen thưởng của huyện Krông Ana) Nhà trường phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, tổ khối trưởng triển khai chỉ đạo cụ thể các công văn hướng dẫn, Quyết định liên quan đến thi đua khen thưởng để thực hiện. Dựa vào nhu cầu, năng lực chuyên môn của CBVC và tình hình thực tế của đơn vị để đăng ký thi đua ngay vào đầu năm học mới khi 16 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo, trong kế hoạch nêu rõ công tác huy động trẻ ra lớp học bán trú và đảm bảo sĩ số hàng năm. Luôn coi trọng chất lượng và hiệu quả công việc, thúc đẩy công tác chuyên môn, không đánh giá xếp loại theo cảm tính mang bệnh thành tích. Kiểm tra cần cụ thể, coi trọng tinh thần sáng tạo, phát hiện kịp thời những gương điển hình trong dạy và học, những sáng kiến hay của cá nhân; nghiêm túc nhắc nhở chấn chỉnh kịp thời những sai phạm của từng CBVC, kích thích giáo viên, nhân viên hoạt động để đạt được kết quả cao nhất. Qua quá trình thực hiện nhà trường phối hợp bình xét thi đua hàng tháng, học kỳ, cả năm dân chủ, công khai và đề nghị lên các cấp khen thưởng. Trong những năm qua công tác thi đua khen thưởng được thể hiện rõ nét về tính chất hoạt động của từng CBVC, những đồng chí được đề nghị khen thưởng thật sự xứng đáng là những hạt nhân tiêu biểu trương của nhà trường. Hàng năm nhà trường có trên 70% CBVC đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Trong đó có từ 3-5 đồng chí đạt CSTĐ cấp cơ sở, các cấp khen từ 3-5 đồng chí. Ba năm liền nhà trường luôn đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Đề ra mức khen thưởng hàng năm phù hợp với điều kiện kinh phí của nhà trường và khen thưởng động viên kịp thời những CBVC có thành tích cao trong công tác hàng năm, mặc dù mức tiền thưởng không cao. Ví dụ: Một giáo viên có thể đạt rất nhiều các thành tích thì mức khen thưởng sẽ tăng theo từng nội dung đạt được như: Đạt xuất sắc cuối năm thưởng 200.000đ cộng với giáo viên dạy giỏi cấp huyện 100.000đ... c. Mối quan hệ giữa các biện pháp, giải pháp Mỗi giải pháp, biện pháp đều có tác dụng riêng nhưng tất cả đều chung sức hỗ trợ cho nhau và cùng chung một nhiệm vụ là cung cấp kiến thức, giúp CBVC hiểu được trách nhiệm, quyền hạn trong quản lý chỉ đạo, điều hành các hoạt động của nhà trường và tham gia vào các hoạt động một cách tích cực sáng tạo, linh hoạt, trãi nghiệm trong mỗi nhiện vụ được phân công. Đặc biệt các tổ chức đoàn 17 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng thể nắm vững kiến thức trong cách nghỉ, cách làm của quá trình triển khai cùng thực hiện. d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng - Kết quả khảo nghiệm 100% cán bộ đoàn thể, giáo viên, nhân viên nắm được kiến thức, trách nhiệm trong công việc được giao. Biết xây dựng kế hoạch hoạt động đoàn thể sát với tình hình thực tế và đặc thù của đơn vị. Sáng tạo, linh hoạt trong công tác quản lý chỉ đạo của nhà trường và hoạt động tuyên truyền luôn mang tính thiết thực để đưa phong trào nhà trường ngày càng vững bước đi lên. Huy động số trẻ hàng năm ra lớp đạt 80-85% trở lên, trong đó số trẻ em năm tuổi ra lớp đạt tỷ lê ô 100%, 100% số trẻ trong độ tuổi ra lớp được học 2 buổi/ngày có tổ chức bán trú theo Chương trình giáo dục mầm non mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; 100% số trẻ dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng Việt chuẩn bị tốt trước khi vào học lớp 1 ở trường phổ thông. Sĩ số đi học chuyên cần đạt 90-95%, trong đó số trẻ 5 tuổi đạt chuyên cần 98%. Duy trì sĩ số cuối năm đạt 100% ở các độ tuổi. Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục đảm bảo đạt theo 4 lĩnh vực theo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và 5 mặt phát triển đối vơeí trẻ dưới 5 tuổi trong nhà trường đã được đánh giá thật chất từ lớp dưới lân lớp trên. Mọi người dân thâ ôt sự hợp tác với nhà trường trong công tác điều ra; đô nô g viên khuyến khích các cháu đến lớp, xây dựng mạng lưới giáo dục mầm non vững chắc đến từng góc, ngõ của thôn buôn. Phụ huynh tự nguyê ôn đưa con đến trường lớp và muốn con em đồng bào được học hòa đồng với người kinh. Công tác tổ chức bán trú tại trường đã được nhân dân đồng tình ủng hộ và đồng lòng có trách nhiệm cao cùng với nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 18 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng - Giá trị khoa học Với tinh thần nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, việc tuyên truyền hành động lời nói đi đôi với việc làm trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường dần đã tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, đặc biệc là người dân ở các thôn buôn vùng đồng bào có 100% là người dân tộc thiểu số. Công tác phối hợp cùng thực hiện mang lại hiệu quả cao trong giảng dạy và học tập cũng như các phong trào thi đua trong nhà trường. Đồng thời cung cấp kiến thức cho cán bộ đoàn thể mang tính giáo dục cao và được sử dụng rộng rãi trong nhà trường. Công tác thực hiện được dựa trên khả năng tư duy năng động, sáng tạo của từng cán bộ lãnh đạo nhà trường, đội ngũ giáo viên nhiệt huyết với với nghề nghiệp công việc tại các vùng đặc biệt khó khăn về công tác huy động, động viên kuyến khích cha mẹ học sinh đưa con đến trường học bán trú trên tinh thần tự nguyện. Từ đó từng cán bộ đoàn thể, giáo viên, nhân viên biết lựa chọn những nội dung tuyên truyền, phối hợp sao cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và điều kiện của địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục trẻ và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Ngành và các cấp đề ra một cách xuất sắc. III. Phần kết luận, kiến nghị 1. Kết luận Tổ chức bán trú cho trẻ mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương hết sức nhân văn, hết sức đúng đắn, phù hợp với trong xu thế phát triển của xã hội hiện nay. Công tác tổ chức thực hiện bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ và trách nhiệm trong tâm của những người làm công tác quản lý và người trực tiếp thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại trường lớp mầm non. Từng đoàn thể, từng cá nhân phải có sự nhận thức sâu sắc về trách nhiệm và nhiệm vụ mà mình đang đảm nhiệm, từ đó tạo ra mối quan hệ công tác dựa trên nguyên tắc mục tiêu, nội dung, giải pháp để cùng thực hiện. Biết vận dụng và 19 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương Một số biện pháp tổ chức cho trẻ học bán trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trường Mầm non Hoa Hồng khai thác tốt các nội lực để phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học theo chương trình giáo dục mầm non trên địa bàn đang công tác. Không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn, mỗi giáo viên phải chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, biết tích hợp phù hợp giữa công tác chuyên môn với nuôi dưỡng và chăm sóc bán trú tại trường nhưng không mang tính áp đặt. Các phương pháp chăm sóc nuôi dưỡng được thực hiện thường xuyên mang chiến lược lâu dài và ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên vừa hồng vừa chuyên để thật sự xứng tầm chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức, đóng vai trò nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đó cũng là nhiệm vụ rất quang trọng trong quá trình đổi mới và phát triển sự nghiệp GD&ĐT của huyện nhà. Nhà trường luôn nắm vững nguyên tắc trong công tác quản lý, thường xuyên đổi mới công tác quản lý chỉ đạo trong nhà trường sát với tình hình đặc thù của đơn vị. Xây dựng tốt tinh thần đoàn kết giữa nhà trường với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, giữa lãnh đạo nhà trường với cha mẹ học để tạo nên sức mạnh tổng thể thúc đẩy tốt mọi hoạt động của nhà trường; cổ vũ động viên kịp thời những cá nhân thực hiện tốt công tác chuyên môn, công tác duy trì sĩ số dựa trên các yếu tố hoạt động của nhà trường. 2. Kiến nghị Rất mong được sự quan tâm của các cấp chính quyền đến với trẻ em mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Hỗ trợ về sửa chữa nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học cũng như sinh hoạt bán trú hàng ngày cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Hỗ trợ thêm về chế độ ăn trưa cho trẻ. Tham quan, học tập, giao lưu với các đơn vị bạn trong và ngoài huyện để nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như công tác chăm sóc giáo dục trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 20 Người thực hiện: Lê Thị Kim Hương
- Xem thêm -