Tài liệu Skkn một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi mẫu giáo bình thới

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 750 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu

Mô tả:

Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống Giáo dục Quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ. Trẻ được tiếp cận với giáo dục mầm non càng sớm, càng thúc đẩy quá trình học tập và phát triển của các giai đoạn tiếp theo. Trẻ 5 tuổi là giai đoạn phát triển có tính chất quyết định để tạo nên thể lực, nhân cách, năng lực phát triển trí tuệ trong tương lai. Ðiều đó đòi hỏi trẻ em 5 tuổi phải được chuẩn bị một cách đầy đủ về tâm thế để thích nghi với một giai đoạn mới. Tuy nhiên, cho đến nay, việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về phát triển giáo dục mầm non vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được mục tiêu mong đợi. Trẻ em 5 tuổi chưa được chuẩn bị đầy đủ về kỹ năng, thể lực, về tâm lý sẵn sàng đi học. Ðó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chất lượng yếu kém của các cấp học sau. Mặt khác, mạng lưới trường, lớp mầm non chưa đầy đủ các điều kiện để huy động trẻ ra lớp. Một khía cạnh khác, nhận thức của các bậc cha mẹ, của xã hội về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non, nhất là giáo dục mầm non năm tuổi, chưa thấy hết ý nghĩa của giáo dục mầm non với giáo dục phổ thông trong giáo dục suốt đời nói chung, dẫn đến chưa quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích của trẻ em; Vì vậy, phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi cần được ưu tiên hàng đầu nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trẻ vào lớp 1 bậc Tiểu học. Nhà nước cần quan tâm, đầu tư phát triển giáo dục mầm non, tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ giáo viên; Ưu tiên đầu tư các vùng có điều kiện kinh tế - Xã hội đặc biệt khó khăn như : vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới theo hướng xây dựng các trường công lập kiên cố, đạt chuẩn. Ngành Giáo dục và Đào tạo cần đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục mầm non theo nguyên tắc bảo đảm đồng bộ, Trường MG Bình Thới 1 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi phù hợp, gắn với đổi mới giáo dục phổ thông. Bảo đảm hầu hết trẻ em năm tuổi ở mọi vùng, miền được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục, tổ chức cho trẻ được học hai buổi/ngày, nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm- xã hội , thẩm mỹ để chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1. Hỗ trợ chế độ chính sách chotrẻ 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục có hộ khẩu thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo và các xã đặc biệt khó khăn; mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định hỗ trợ của Nhà nước; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn học tại các trường mầm non tư thục được Nhà nước hỗ trợ một phần học phí, nhằm tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường. Cần thực hiện kiên cố hóa trường, lớp học, các công trình phụ trợ bảo đảm điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ trong các trường, lớp mầm non 5 tuổi. Có như vậy mới đẩy mạnh xã hội hóa với trách nhiệm lớn hơn của Nhà nước, của xã hội và gia đình để phát triển giáo dục mầm non, tạo điểm khởi đầu cho sự phát triển giáo dục và đào tạo cũng như hình thành nhân cách, phát triển trí tuệ con người. Chính vì những lý do trên tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi” để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu: Nhằm củng cố mở rộng mạng lưới trường, lớp, duy trì và phát triển 100% trẻ 5 tuổi đến trường và được chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày. Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục đối với các lớp mẫu giáo 5 tuổi, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 8%. Duy trì tốt tỷ lệ trẻ chuyên cần, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp 1. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Đảm bảo đủ điều kiện công nhận đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi đúng kế hoạch thời gian qui định của địa phương; 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu: Trường MG Bình Thới 2 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 3.1/ Đối tượng nghiên cứu : - Phụ huynh có trẻ từ 0- 6 tuổi trên địa bàn xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. - 2 Lớp mẫu giáo 5 tuổi: 53 cháu - 09 Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường mẫu giáo Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi . 3.2. Khách thể nghiên cứu : Thực trạng công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi . 4. Giả thuyết nghiên cứu : Trường Mẫu giáo Bình Thới đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi vào năm 2013. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa thật vững chắc bởi vì cơ sở vật chất đầy đủ các phòng chức năng, nhà bếp, chưa có văn phòng; Cán bộ quản lý, nhân viên y tế trường học, nhân viên kế toán làm việc chung ở một phòng kho chật hẹp, lối ra vào tạm đi qua lớp học, phần nào cũng gặp khó khăn cho các hoạt động; Sân chơi chưa láng xi măng nên việc tổ chức cho cháu thực hiện hoạt động ngoài trời còn gặp khó khăn . Các cháu được tổ chức học 2 buổi /ngày, nên việc đưa đón cũng gặp nhiều khó khăn; Hơn nữa giờ ngũ trưa của trẻ không đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu lý luận về công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi . - Điều tra thực trạng về công tác phổ cập GDMN trẻ năm tuổi ở trường mẫu giáo Bình Thới. - Một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập trẻ năm tuổi ở trường mẫu giáo Bình Thới. 6. Phương pháp nghiên cứu: 6.1 . Phương pháp nghiên cứu lý luận : Trường MG Bình Thới 3 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi Đọc và sử dụng các tài liệu, các văn bản chỉ đạo của Trung Ương , của tỉnh Quảng Ngãi, của huyện Bình Sơn, của xã Bình Thới về công tác phổ cập GDMN trẻ năm tuổi liên quan đến đề tài. 6.2 Phương pháp đàm thoại: Đàm thoại với giáo viên và trẻ để đánh giá về chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ năm tuổỉ tại nhà trường. 6.3 Phương pháp điều tra: - Điều tra số trẻ 5 tuổi ra lớp, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; Chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ . - Điều tra chất lượng đội ngũ giáo viên. - Điều tra cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng đồ chơi 2 lớp mẫu giáo năm tuổi . 7. Phạm vi nghiên cứu: Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của chính phủ; Công văn số: 4148/BGD-ĐT-GDMN ngày 15/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi; Các văn bản chỉ đạo, triển khai về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của Sở Giaó dục & Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010- 2015 của huyện Bình Sơn; Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi của UBND xã Bình Thới năm học 2014- 2015 và một số tài liệu khác có liên quan. Liên hệ thực tiễn về công tác chăm sóc, giáo dục của trường mẫu giáo Bình Thới. II. NỘI DUNG Chương 1 : Cơ sở lý luận về thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi : Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục và coi giáo dục là một trong những quốc sách hàng đầu để xây dựng và phát triển đất nước. Trong quá trình hội nhập cùng với sự phát triển kinh tế xã hội hiện Trường MG Bình Thới 4 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi nay, giáo dục chiếm một vị trí hết sức quan trọng ; Văn kiện Đại Hội Đảng lần thứ XI khẳng định “Giáo dục và Đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dững nhân tài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”. Quan điểm chỉ đạo của Đảng: Phổ cập giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công một trong ba khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế- Xã hội giai đoạn 2011-2020. Chăm lo giáo dục cho toàn dân, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của các cấp các ngành, các đoàn thể, của mọi gia đình và toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực cho giáo dục; Trong đó Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng giáo dục mầm non, hoàn thành mục tiêu cho trẻ 5 tuổi, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước. Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ quan trọng, nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước và trường Tiểu học được tốt. Bác Hồ kính yêu đã nói : “ Giáo dục mầm non tốt là mở đầu cho một nề giáo dục tốt”. Trường Mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu, bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có ích. Trẻ em 5 tuổi là giai đoạn phát, triển về ngôn ngữ trí tuệ, thể chất…Chăm lo cho các cháu 5 tuổi bây giờ chính là chăm lo cho tương lai đất nước, chuẩn bị tốt cho các cháu ở giai đoạn này sẽ giúp các cháu chuẩn bị bị mọi phương diện trước khi vào lớp một bậc Tiểu học. 1.1/ Lịch sử nghiên cứu vấn đề : Trường MG Bình Thới 5 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi Sau khi chương trình giáo dục ở bậc Tiểu học được cải cách, bậc học mầm non cũng thay đổi theo cho phù hợp, bắt đầu là chương trình cải cách giáo dục mầm non, chương trình đổi mới hình thức tổ chức dạy học và bây giờ là chương trình giáo dục mầm non mới. Bậc học mầm non là bậc học đầu tiên cung cấp những kiến thức đơn giản cho trẻ em thông qua các hoạt động học và vui chơi. Các môn học ở trường mầm non cũng chỉ mang tính chất “Nhận biết và làm quen” với các hiện tượng tự nhiên và vấn đề xã hội. Tuy nhiên nếu không có những kiến thức được thông qua nhận biết và sự làm quen ban đầu thì trẻ bước vào học ở trường sẽ rất khó khăn. Như các nhà tâm lý học đã nhận xét; sự khởi đầu ở một đứa trẻ được bắt đầu mọi thư bởi chỉ sự nhận biết và làm quen với thế giới bên ngoài mà thôi. Chính vì thế, bậc học mầm non đã nghiên cứu chương trình giáo dục cho lứa tuổi phù hợp theo quá trình phát triển tư duy của trẻ. Do đó, việc trẻ được học ở trường mầm non là một điều rất quan trọng. Vì vậy, cho trẻ em đến lớp là trách nhiệm của mỗi phụ huynh; Huy động trẻ ra lớp là trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội; Chăm sóc giáo dục trẻ em là nhiệm vụ chủ yếu của mỗi giáo viên và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục là nhiệm vụ chỉ đạo của các nhà quản lý giáo dục mầm non. 1.2. Các khái niệm cơ bản: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi là một công tác mà trong đó các cấp, các ngành, Đảng, Nhà nước và nhân dân có trách nhiệm huy động hầu hết tre em 5 tuổi đến lớp đến trường để được chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành nhằm giúp trẻ 5 tuổi phát triển tốt về thể chất , trí tuệ ,tình cảm ,thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý để sẳn sàng vào lớp một bậc Tiểu học . Khi ban hành đề án “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi” giai đoạn 2010- 2015, chính phue cũng đưa ra bốn quan điểm chỉ đạo như sau: Một là, Nhà nước có trách nhiệm quản lý, đầu tư phát triển giáo dục mầm non, tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; Ưu tiên Trường MG Bình Thới 6 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đầu tư các vùng có điều kiện kinh tế- Xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới theo hướng xây dựng các trường công lập kiên cố, đạt chuẩn. Hai là, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong giáo dục mầm non nhằm chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp một ở tất cả các vùng miền trên cả nước . Ba là, việc chăm lo để mọi trẻ em 5 tuổi đến trường lớp mầm non là trách nhiệm của các cấp, các ngành của mỗi gia đình và toàn xã hội; Đẩy mạnh xã hội hóa với trách nhiệm của xã hội, gia đình để phát triển giáo dục mầm non. Bốn là, Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp pháp giáo dục mầm non theo nguyên tắc đảm bảo đồng bộ, phù hợp, tiên tiến với giáo dục đổi mới phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Như vậy “ Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi” không những nhằm mục đích chuẩn bị tốt cho trẻ trước khi vào lớp một, đảm bảo quyền được học tập cho tất cả trẻ em 5 tuổi và tạo sự công bằng trong giáo dục mầm non đối với tất cả các vùng miền trong cả nước, mà đây còn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong định hướng nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển đất nước trong thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 1.3. Các đặc điểm cơ bản của đối tượng và khách thể nghiên cứu: * Thuận lợi : Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện Bình Sơn, ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã Bình Thới cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Phòng giáo dục và đào tạo Bình Sơn. Đảng uỷ và chính quyền địa phương quan tâm có các văn bản chỉ đạo và kiểm tra thường xuyên về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tại trường mẫu giáo và phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về phổ cập cũng như chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập đúng nội dung và thời gian hoàn thành. 100% cán bộ quản lý và giáo viên lớp năm tuổi được tập huấn bồi dưỡng về Trường MG Bình Thới 7 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi và có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác được giao. Cơ sở vật chất: Nhà trường có đủ phòng học cho 04 lớp học, tổ chức cho 100% số trẻ đến trường được học 2 buổi trên ngày; thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tương đối tốt. Bên cạnh đó, trường còn nhận được sự quan tâm đầu tư từ Phòng Giáo dục huyện Bình Sơn và sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho lớp mẫu giáo năm tuổi, cũng như đồ chơi ngoài trời đảm bảo cho các hoạt động. Giáo viên được trang bị đầy đủ kiến thức để thực hiện tốt chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. 2. Khó khăn: Là một xã thuộc vùng đồng bằng, nhưng do cơ sở vật chất còn thiếu chưa có các phòng chức năng, chưa có bếp ăn, chưa đủ các thiết bị cho tổ chức bán trú nên chưa đáp ứng theo nhu cấu tổ chức bán trú cho 100% trẻ đến trường. Một số phụ huynh chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục trẻ năm tuổi nên chưa có sự phối hợp với nhà trường để thực hiện đạt hiệu quả cao . - Các cháu đến trường được tổ chức học 2 buổi/ngày nhưng chưa đảm bảo về cơ sở vật chất để tổ chức bán trú cho trẻ đến trường. Chương 2: Thực trạng và giải pháp của vấn đề nghiên cứu : 2.1/ Khảo sát thực trạng: Bình Thới là xã trung tâm nằm ở phía đông của huyện Bình Sơn. Đây là vùng đất có lịch sử lâu đời gắn liền với sự hình thành và phát triển của huyện Bình Sơn. Xã Bình Thới là một xã thuần nông, điệu kiện kinh tế còn nghèo nhưng địa phương rất quan tâm chăm lo cho giáo dục , với tinh thần hiếu của nhân dân; Trên địa bàn xã có 01 trường Tiểu học và 01 trường Mẫu giáo. Giao thông đường thủy và đường bộ tương đối thuận lợi nối liền các xóm trong Trường MG Bình Thới 8 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi xã. Toàn xã có 09 khu dân cư, các khu dân cư liên vùng cúng thuận tiệncho việc giao thông, các tuyến đường liên thôn, liên xóm đã được bê tông hóa ,tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất của nhân dân. Nhưng có xóm 9 nằm riêng lẽ cách sông Trà Bồng, trở ngại cho việc đến trường của học sinh. Đa số các em ở xóm 9 phải học nhờ ở xã khác - Về mùa mưa, một số xóm trong xã vẫn bị ngập lụt nên việc đi lại của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. - Một số hộ dân chưa có việc làm ổn định, đời sống kinh tế gia đình khó khăn, chưa nhận thức đúng đắn về lợi ích của việc học nên một số ít thiếu quan tâm đến việc học của con em. - Một số hộ dân có hộ khẩu ở địa phương nhưng đi làm ăn xa gặp trở ngại cho việc quản lý và điều tra số trẻ trong độ tuổi. Trường mẫu giáo Bình Thới , trường có tập thể sư phạm đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, phát huy truyền thống của nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường có : * Tổng số cán bộ, giáo viên nhân viên : 09 cô; 100% cán bộ , giáo viên, nhân viên là nữ; Trong đó: - Cán bộ quản lý: 02. + Hiệu trưởng: 01; Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Mầm non; Trình độ chính trị : Trung cấp lý luận chính trị; + Phó Hiệu trưởng: 01; Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non; - Giáo viên: 04 ; Trình độ Cao Đẳng sư phạm mầm non : 01; trung học sư phạm mầm non 03; Hiện có 02 giáo viên đang theo đại học sư phạm mầm non. Trong đó : Giáo viên dạy lớp 5 tuổi là : 02 cô. * Tổng số cháu : 94 cháu ; Trong đó cháu 5 tuổi 53 cháu ; 4 tuổi: 20 cháu; 3 tuổi: 21 cháu ; * Tổng số lớp : 04 lớp; Trong đó lớp 5 tuổi : 02 lớp; Lớp 4 tuổi : 01 lớp; Lớp 3 tuổi: Trường MG Bình Thới 9 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 01 lớp . - Nhân viên : 03 người ; trong đó : 01 kế toán có trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán; 01 cán bộ y tế trường học ; có trình độ Trung cấp y tế và 01 bảo vệ . 2.2. Nguyên nhân của thực trạng: 2.3. Giải pháp thực hiện : Để đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi phải đảm bảo 100% trẻ em 5 tuổi đến trường, đến lớp để thực hiện chăm sóc giáo dục 2 buổi trên ngày, học đủ 9 tháng trên năm học. Nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ và tâm lý sẳn sàng vào lớp một bậc Tiểu học. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục đối với các lớp mẫu giáo 5 tuổi, 100% cháu 5 tuổi được học chương trình giáo dục mầm non mới; Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 8%. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi đạt trình độ chuẩn và tối thiểu 50% giáo viên dạy lớp 5 tuổi có trình độ đào tạo trên chuẩn. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi. Công tác huy động các lực lượng xã hội tham gia xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo dục, huy động tối da trẻ 5 tuổi ra lớp là rất cần thiết trước mắt là tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà trường thực hiện tốt cong tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, đồng thời từng bước hoàn thành các tiêu chí để xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia trong những năm tới. Tôi chọn một số giải pháp đề đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đó là: 2.3.1.Triển khai các văn bản về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi Để nhận thức đầy đủ cũng như giúp đội ngũ giáo viên nhân viên trong Nhà trường, hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng xã hội nắm vững Trường MG Bình Thới 10 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi quan điểm, mục tiêu về giáo dục mầm non và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Tôi đã tham mưu và triển khai các văn bản có liên quan đến công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đó là : Quyết định số: 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 20102015; Công văn số: 4148/BGD-ĐT-GDMN ngày 15/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi; Kế hoạch số: 6154/ BGDĐT-GDMN ngày 27/9/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch triển khai Đề án PCGDMN 5 tuổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo . Thông tư 32/2010/TT-BGD&ĐT, ngày 02 tháng 12 năm 2010, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, qui trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; Thông Tư 29/2010/TTLT-BGD&ĐT-BTC, ngày 15 tháng 7 năm 2011, về việc hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi các cơ sở giáo dục mầm non theo qui định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt đề án phổ cập gióa dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010- 2015. Quyết định số 60/ 2011/QĐ-TTg,ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ Tướng Chính Phủ , Quy định một số chính sách phat triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011- 2015 Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục. Theo đó, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đã được chính thức đưa vào Luật.có hiệu lực từ ngày 1/7/ 2011. Chỉ Thị số 10-CT/TW, ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học Trường MG Bình Thới 11 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn . Thông báo số 140/TB-VPCP, ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ Tướng Chính phủ về Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010- 2015. Hướng dẫn số: 7752/BGDĐT-CSVCTBTH, ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn mua sắm, tự làm , sử dụng và bảo quản, thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho giáo viên mầm non. Thông Tư liên tịch số: 09/ 2013/TTLT-BGDĐT-BTC –BNV của của Bộ Giáo dục và đào tạo- Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ về việc hưỡng dấn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011cuar Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011- 2015. Hướng dẫn số: 2822/BGDĐT-GDMN, ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn qui trình hồ sơ và nội dung kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Thông tư số: 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi . Văn bản hợp nhất số; 18/VBHN-BGĐT ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo . Quyết định số: 306/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 về Quyết định phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2012- 2015 của UBD tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ thị số : 29-CT/HU, ngày 06 tháng 10 năm 2014 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi , giai đoạn 2010- 2015 của huyện Ủy Bình Sơn . Trường MG Bình Thới 12 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi Công văn số: 2052/UBND-VX, ngày 13 tháng 10 năm 2014 về việc đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010- 2015 của UBND huyện Bình Sơn. Kế hoạch số: 31/KH-UBND, ngày 21 tháng 21 tháng 8 năm 2012 về kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 20122015 của Phòng Giáo dục Bình Sơn. Công văn số: 528/PGD&ĐT, ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đạo tạo Bình Sơn về việc triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2014. Kế hoạch số: 08/ KH-BCĐPCGD, ngày 25 tháng 02 năm 2014 về kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đọan 2014- 2015 của UBND xã Bình Thới . 2.3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và tăng cường huy động trẻ em 5 tuổi đến lớp, đến trường. Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ, UBND xã Bình Thới về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, nhà trường phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể trong xã làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tới các ban ngành đoàn thể, tới các bậc cha mẹ tạo sự hưởng ứng tích cực của cha mẹ trẻ và sự ủng hộ của cộng đồng. Nhà trường phối kết hợp chặt chẽ với Ban đại diện hội cha mẹ học sinh của các lớp 5 tuổi, triển khai họp phụ huynh đưa ra phương hướng kế hoạch hoạt động của lớp, của trường với hội cha mẹ để có sự phối hợp và thống nhất trong thực hiện kế hoạch phổ cập. Thắt chặt mối quan hệ với hội phụ huynh, phát huy vai trò hoạt động của hội. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục trong nhà trường để tăng cường mua sắm trang thiết bị, xây dựng tu sửa cơ sở vật chất . Trường MG Bình Thới 13 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi Phối hợp với Ban văn hóa thông tin xã, phát thanh các văn bản có liên quan đến công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, để toàn thể nhân dân được nghe và thực hiện. Xây dựng và phổ biến kế hoạch ngay từ đầu năm học, đưa ra các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể cho từng nhiệm vụ; có sự tham gia bàn bạc cùng xây dựng để kết quả chăm sóc, giáo dục được phát triển và phù hợp kế hoạch phổ cập. 2.3.3. Thực hiện công tác điều tra: Đầu tháng 7, tôi tham mưu với Ban Chỉ đạo phổ cập xã thành lập tổ cộng tác viên làm công tác điều tra phổ cập, chia theo từng khu dân cư, các cộng tác viên là giáo viên, nhân viên của nhà trường đến từng hộ gia đình điều tra trẻ từ 0 đến 5 tuổi, rà soát đối tượng trẻ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã, số trẻ đến tạm trú, trẻ có hộ khẩu thường trú ở xã nhưng đi học nơi khác và số trẻ có hộ khẩu thường trú ở nơi khác đến học tại trường xã, phân công cho mỗi tổ điều tra có một giáo viên chủ chốt, có kinh nghiệm điều tra và thông thạo địa bàn phụ trách để tránh tình trạng bỏ sót hộ dân. Cập nhật thông tin vào phiếu điều tra theo mẫu hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào tạo; Từ phiếu điều tra lên danh sách theo độ tuổi, từ danh sách vào sổ phổ cập và thống kê số liệu báo cáo tổng hợp trên toàn địa bàn quản lý . Để thực hiện công việc này phải theo dõi số học sinh chuyển đi và chuyển đến; Có sổ theo dõi diễn biến tình hình học sinh từng tháng, hàng năm, sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến. 2.3.4.Triển khai kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi của các cấp đến toàn thể CBGV, nhân viên và phụ huynh học sinh trong toàn trường, phân công giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong nhà trường cụ thể như sau : * Hiệu trưởng ( là phó ban chỉ đạo phổ cập xã) Phụ trách chung, tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập của xã và huyện và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác phổ cập trẻ 5 tuổi với địa phương và ngành giáo Trường MG Bình Thới 14 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi dục. Tham mưu với các cấp các ngành về đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi … Kiểm tra đôn đốc các thành viên trong nhà trường thực hiện kế hoạch phổ cập đúng thời gian và nội dung công việc. Chỉ đạo công tác điều tra trẻ trên địa bàn, tổng hợp kết quả. * Hiệu phó Tham dự các lớp tập huấn chuyên môn tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đồng thời kịp thời triển khai đến toàn thể các thành viên trong Hội Đồng Nhà trường . Kiểm kê toàn bộ cơ sở vật chất trang thiêt bị đồ dùng, đồ chơi . Chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên ở tất cả các khối lớp. Đặc biệt là 02 lớp mẫu giáo 5 tuổi về soạn giảng theo chương trình giáo dục mầm non mới và công tác bảo quản sử dụng đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, công tác đánh giá trẻ 5 tuổi theo quy định . Kiểm tra việc theo dõi sức khoẻ và chỉ đạo công tác phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ. Hoàn chỉnh bộ hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tại trường. * Chủ tịch công đoàn Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh theo quy định hiện hành của nhà nước; Cùng với Phó Hiệu trưởng kiểm kê cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị cho 2 lớp 5 tuổi ; Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong nhà trường. Đề nghị khen thưởng kịp thời những cá nhân tập thể thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi . * Giáo viên dạy 2 lớp năm tuổi Trường MG Bình Thới 15 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi Thực hiện dạy đúng chương trình giáo dục mầm non mới . Thực hiện đầy đủ các hoạt động trong ngày ở trường mầm non. Thực hiện tốt công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, có các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng của lớp chỉ còn dưới 8 %. Bảo quản và sử dụng tốt trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi. Kế hoạch làm đồ dùng dạy học và đồ chơi bổ sung đủ theo danh mục tối thiểu cho lớp mẫu giáo 5 tuổi.vd8 Đánh giá trẻ 5 tuổi theo đúng hướng dẫn ( theo bộ chuẩn trẻ 5 tuổi ) Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác phổ cập phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 và nuôi dạy trẻ theo khoa học. *Y tế trường học : Theo dõi sức khoẻ trẻ, tổ chức cân đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng theo hàng quí. Tham mưu với trạm y tế xã Bình Thới khám sức khỏe cho trẻ theo định kì 2 lần trên năm. Chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Thực hiện tốt công tác phòng chống suy dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm ; có biện pháp khắc phục tình trạng béo phì. * Kế toán : Lập kế hoạch thu- Chi ngân sách, quỹ học phí và quỹ thoả thuận của phụ huynh tham mưu với Hiệu trưởng để ưu tiên đầu tư kinh phí mua sắm cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; Ưu tiên đầu tư cho 2 lớp mẫu giáo 5 tuổi theo Thông tư 02 của bộ giáo dục ban hành. Cùng với hiệu phó kiểm kê cơ sở vật chất và đặc biệt là 2 lớp mẫu giáo năm tuổi, lập sổ theo dõi tài sản danh mục trang thiết bị đồ dùng đồ chơi tăng giảm hàng năm của 2 lớp mẫu giáo năm tuổi . *Các thành viên khác trong nhà trường : Tham gia tốt công tác điều tra trẻ trên địa bàn ( Theo hộ gia đình). Trường MG Bình Thới 16 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng- chăm sóc và giáo dục trẻ các độ tuổi . Tuyên truyền vận động phụ huynh trong cộng đồng đưa trẻ đến trường và việc thực hiện công tác phổ cập trẻ 5 tuổi. Phối hợp tốt với các thành viên trong nhà trường cùng thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ 5 tuổi trên địa bàn. * Hội cha mẹ học sinh Phối hợp chặt chẽ với nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã . Phối hợp với nhà trường cùng thống nhất nuôi dạy trẻ theo khoa học đảm bảo cho trẻ được phát triển toàn diện chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp một. Đóng góp nguyên vật liệu, phế liệu để các cô giáo làm thêm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ . 3.2.5. Thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới : Tích cực triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ở tất cả các lớp, tập huấn cho đội ngũ giáo viên nắm vững nội dung chương trình giáo dục mầm non mới; Cung cấp đầy đủ tài liệu cho giáo viên dạy các lớp mẫu giáo 5 tuổi; Tham mưu và đầu tư máy vi tính cho 2 lớp mẫu giáo 5 tuổi để thực hiện dạy Kidsmart, Happykids, Nutrikids… Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới cụ thể theo từng lớp, từng tháng và năm học. Chỉ đạo tốt về công tác chuyên môn, tạo điều kiện cho 100% giáo viên được tham gia các lớp tập huấn do phòng giáo dục tổ chức. Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, vận động và phối hợp với các đoàn thể, hội phụ huynh nhằm hỗ trợ kinh phí, cung cấp nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi. Tạo điều kiện cho GV được đi thăm quan, học hỏi các trường trọng điểm trong và ngoài huyện... Chỉ đạo tổ chuyên môn họp bàn, thống nhất các kế hoạch nhằm thực hiện tốt Trường MG Bình Thới 17 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi chương trình theo 5 tiêu chí. Sau mỗi chủ đề có tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời và đề ra kế hoạch thực hiện chủ đề tiếp theo. Chỉ đạo đánh giá sự phát triển của trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi theo hướng dẫn. Giáo viên được trực tiếp tham gia vào các lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng chuyên môn. Có đầy đủ hồ sơ sổ sách, xây dựng kế hoạch giảng dạy theo đúng kế hoạch của ngành. Thực hiện đầy đủ và lồng ghép, tích hợp hài hòa các nội dung giáo dục theo 5 tiêu chí để đảm bảo cho trẻ phát triển toàn diện. Kết hợp hài hòa giữa nuôi và dạy, giữa chăm sóc và giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ chuản bị tốt cho trẻ vào trường phổ thông. Lồng ghép tích hợp các nội dung giáo dục vệ sinh dinh dưỡng; an toàn giao thông; Bảo vệ môi trường, Tiết kiệm năng lượng vào các hoạt động một cách nhẹ nhàng, hợp lý và đầy đủ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông trong công tác quản lý củaNhà trường cũng như tích cực sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ . 3.2.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL giáo viên và nhân viên trong nhà trường . Hoàn thiện bộ máy lãnh đạo và các tổ chức trong nhà trường ngay từ đầu năm học đặc biệt là các tổ chuyên môn. Xây dựng và thành lập Hội đồng trường. Phân công giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm, có khả năng thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, tối thiểu 50% giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn,vào các lớp mẫu giáo 5 tuổi.. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng và trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn cho giáo viên qua sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng, qua Hội giảng cấp trường. Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp học nâng chuẩn có chất lượng Trường MG Bình Thới 18 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi như: Các lớp cao đẳng, đại học, các lớp bồi dưỡng chuyên môn do sở và phòng Giáo dục- Đào tạo tổ chức. Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường và đặc biệt giáo viên ở các lớp 5 tuổi thực hiện tốt các cuộc vận động các phong trào thi đua. Có phẩm chất đạo đức lối sống tốt. Chấp hành tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có giáo viên vi phạm pháp luật, không có giáo viên yếu kém. Thực hiện nghiêm túc Điều lệ trường mầm non, Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Các Nội quy, Quy chế của ngành, của trường. Nhà trường tạo điều kiện, động viên khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia học các lớp bồi dưỡng về tin học, 100% cán bộ giáo viên biết sử dụng máy vi tính và khai thác thông tin trên mạng intenet vận dụng vào công tác chuyên môn, thường xuyên sử dụng bài giảng điện tử ở các lớp 5 tuổi. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên, nhân viên theo chế độ hiện hành. 2.3.7. Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho các lớp năm tuổi : Quản lý và sử dụng tốt về cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị hiện có. Tham mưu với các cấp lãnh đạo bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất cho các lớp 5 tuổi và nhà trường. Tận dụng, tiết kiệm các nguồn kinh phí để mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi ở cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi. Mua đầy đủ các loại đồ dùng dạy và học ở các chủ đề, chủ điểm đủ cho toàn bộ học sinh, đảm bảo cho tất cả các cháu đều được sử dụng. Tham mưu với chính quyền địa phương và các ngành có liên quan lập hồ sơ xin được cấp sổ Hồng quyền sử dụng đất cho Nhà trường và làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để tăng cường đảm bảo đủ cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02 cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi . Trường MG Bình Thới 19 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi Chương III : kết quả nghiên cứu Xuất phát từ mục tiêu yêu cầu của các cấp, của ngành giáo dục về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi và căn cứ vào thực tế của Nhà trường và đặc điểm tình hình của địa phương với quyêt tâm nổ lực của bản thân trong công tác tham mưu, quản lý, chỉ đạo cho tập thể nhà trường đã góp phần nhận thức đúng đắn về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao của lãnh đạo địa phương, các đoàn thể, của cán bộ, giáo viên, phụ huynh, nhân dân và cộng đồng xã hội. Qua một năm thực hiện trường mẫu giáo Bình Thới đã được đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi của huyện Bình Sơn công nhận đủ điều kiện đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi với kết quả cụ thể như sau : 3.1. Tiến hành thực nhiệm: 3.1.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi của các lớp mẫu giáo 5 tuổi: Trường Mẫu giáo Bình Thới có 01 điểm trường với tổng số 04 lớp mẫu giáo; Trong đó có 01 lớp mẫu giáo 3 tuổi; 01 lớp mẫu giáo 4 tuổi và 02 lớp mẫu giáo 5 tuổi; tổng số có 4 phòng học ; Tổ chức cho trẻ học 2 buổi/ngày 100 %. Số phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi 2 phòng/2 lớp ; tỷ lệ: 1 Số phòng học được thiết kế xây dựng kiên cố: 02 phòng, diện tích phòng học và các quy định khác về phòng học đảm bảo theo yêu cầu Điều lệ trường mầm non. Trang thiết bị đồ dùng đồ chơi 2 lớp mẫu giáo 5 tuổi: đầy đủ theo danh mục đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu được quy định tại thông tư số 02/2010BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành. Trường có sân chơi, Sân chơi có cây xanh bóng mát, có đủ 5 loại thiết bị đồ chơi ngoài trời và công trình vệ sinh đảm bảo theo quy định chuẩn. Trường đã được sở Tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp sổ hồng Trường MG Bình Thới 20 Nguyễn Thị Đậu
- Xem thêm -