Tài liệu Skkn một số biện pháp quản lý giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy ở trung tâm gdtx - dn hà trung

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10808 tài liệu

Mô tả:

A.ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài. 1.1. Lý do tổng quan: Trong nền giáo dục của nước ta hiện nay còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng với nhu cầu phát triển của đất nước, tạo ra đội ngũ lao động có sức khoẻ, có tay nghề, có năng lực, có trí tuệ để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chỉ thị số 32/2006/CT ngày 01/8/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục chỉ rõ người quản lý là nhân vật có trách nhiệm phân bố nhân lực và các nguồn lực khác, chỉ dẫn sự vận hành của một bộ phận hay toàn bộ tổ chức để tổ chức hoạt động có hiệu quả và đạt đến mục đích. Đổi mới tư duy giáo dục một cách nhất quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đến cơ cấu và hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý để tạo bước chuyển biến cơ bản và toàn diện của nền giáo dục nước nhà, tiếp cận với trình độ khu vực và thế giới khắc phục cách đổi mới cháp vá, thiếu tầm nhìn tổng thể, thiếu kế hoạch đồng bộ yêu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và đào tạo. Như vậy nâng cao hiệu quả quản lý cùng với nâng cao hiệu quả dạy và học nhằm đưa chất lượng giáo dục là vấn đề trọng tâm trước mặt và lâu dài của ngành giáo dục. Đối với ngành giáo dục thường xuyên công tác này được coi là cấp thiết. 1.2. Lý do chủ quan. Địa bàn huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hoá là huyện thuần nông, kinh tế phát triển còn chậm, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp. Việc quan tâm đến việc học tập của con em mình gặp nhiều hạn chế. Chất lượng đầu vào của học sinh Trung tâm còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó,tư tưởng người dân không muốn cho con em học GDTX-DN, học sinh vào học còn mặc cảm. Đội ngũ giáo viên đa số còn trẻ, kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, cần có chiến lược tạo điều kiện để các giáo viên này yêu nghề, yên tâm công tác, tạo điều kiện để học sinh phát huy hết khả năng của mình. Tuy nhiên vẫn còn một số giáo viên chưa nhiệt tình trong giảng dạy. Một số giáo viên còn thiếu tư tưởng tự giác học tập nâng cao chuyên môn, bằng lòng với chuyên môn hiện tại, việc thay đổi phương pháp giảng dạy còn hạn chế. Trong những năm vừa qua tập thể giáo viên, công nhân viên trong Trung tâm GDTX-DN Hà Trung đã vượt qua khó khăn và thử thách. Tạo ra lực lượng lao động lớn cho địa phương, có rất nhiều học sinh của Trung tâm đang làm cán bộ các xã, góp phần thực hiện nhiệm vụ quan trọng trong việc đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí. Song để Trung tâm GDTX-DN Hà Trung phát triển mạnh hơn nữa đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội thì việc cần làm là nâng cao chất lượng giáo dục, mở rộng liên kết đào tạo với các trường nghề, chuyên nghiệp, tạo ra nguồn nhân lực đủ về số lượng, tốt về chất lượng đáp ứng với yêu cầu hiện nay của xã hội. Đó chính là lí do tôi chọn đề tài này "Một số biện pháp quản lý góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của Trung tâm GDTX-DN Hà Trung " B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I.Thực trạng chất lượng giảng dạy và quản lý dạy học ở Trung tâm GDTX-DN Hà Trung. 1. Đặc điểm chung. - Đội ngũ giáo viên có 42 CBGV . Chia làm 4 tổ, tổ XH, tổ tự nhiên, tổ hành chính, tổ nghề. - Đoàn thể: Có công đoàn, Đoàn thanh niên, nữ công, Hội Chữ thập đỏ, Hội khuyến học, Hội LHTN, ban thanh tra. - Học sinh có 11 lớp văn hoá: 3 lớp 10, 5 lớp 11, 3 lớp 12 . Tổng số học sinh 339 học sinh. - Cơ sở vật chất: có 21 phòng học, 1 phòng hội đồng, 1 phòng thư viện, 1 phòng kế toán, 1 phòng GĐ, 1 phòng PGĐ, 1 phòng bảo vệ, phòng nghề, phòng Đoàn TN và Công đoàn . 2. Thực trạng việc dạy và học: - 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Có lòng yêu nghề, tận tụy hết lòng với học sinh, có sức khoẻ tốt. Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau, có ý thức phấn đấu rèn luyện chuyên môn. Trung tâm thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng, nhà trường trong các lĩnh vực. - Đa số phụ huynh học sinh quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt đối với con em mình, luôn nhiệt tình ủng hộ các phong trào dạy và học của Trung tâm. - Trung tâm có tổ chức các chuyên đề theo kế hoạch, giáo viên đều tham gia đầy đủ. Đây là điều kiện cần thiết để thực hiện tốt việc đối mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu của Bộ đề ra. * Khó khăn: - Về phía giáo viên: Tuy được bố trí đầy đủ số lượng CBGV, đặc biệt có đủ giáo viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các môn bắt buộc nhưng Trung tâm có nhiều giáo viên trẻ nên kinh nghiệm trong công tác chưa nhiều. - Về phía học sinh: Do có nhiều học sinh có lực học yếu, lại ở địa bàn xa trường nên việc đi lại gặp khó khăn, chất lượng học tập chưa cao. Hơn nữa, các tệ nạn xã hội, mặt trái của cơ chế thị trường ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình giảng dạy và giáo dục. - Về CSVC: Cơ sở vật chất, đồ dùng, sách vở phục vụ cho việc giảng dạy chưa đầy đủ, còn thiếu thốn. II.Một số kinh nghiệm quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại Trung tâm GDTX-DN Hà Trung trong giai đoạn hiện nay: Việc tổ chức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy vấn đề mấu chốt là người quản lý phải có tư tưởng chính trị vững vàng, khả năng chuyên môn, khả năng tập trung khối đoàn kết cán bộ, công nhân viên trong trường, luôn có tinh thần tập trung cao chuyên môn nghiệp vụ ... Người quản lý phải hiểu rõ văn bản, vận dụng có hiệu quả văn bản có liên quan đến việc quản lý của nhà trường. Biết lập kế hoạch, và đưa ra giải pháp cụ thể cho từng công việc chỉ đạo của nhà trường. Căn cứ về đặc thù đối tượng học sinh và cán bộ giáo viên cũng như thực trạng dạy và học của Trung tâm, qua quá trình công tác, bản thân xin nêu ra một số kinh nghiệm quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở Trung tâm GDTX-DN Hà Trung . 1. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. - Tư tưởng lập tường chính trị là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển một nhân cách đặc biệt là nhân cách của người thầy. Nếu tư tưởng chưa thông thì người ta làm việc sẽ không hiệu quả, sẽ không có mục đích. Chúng ta cũng thấy nếu tư tưởng lệch lạc thì làm việc cũng mất phương hướng rơi vào tình trạng tiêu cực, thoái hoá biến chất chính vì thế mà quản lý cơ sở giáo dục là phải luôn quan tâm bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị cho cán bộ giáo viên, đặc biệt là người giáo viên phải là người tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đất nước. Từ đó giúp người thầy giáo nhận thức được vị trí, vai trò của mình trước thế hệ trẻ, trước xã hội, có tình yêu thương học sinh gắn với tình yêu nghề nghiệp, tự hào về nghề nghiệp của mình mà yên tâm công tác rèn luyện tay nghề. - Để làm tốt công tác này người quản lý cần: +Tổ chức học tập một cách nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chỉ thị thông tư chiến lược, giải pháp, mục tiêu giáo dục đào tạo của các cấp quản lý ban hành. + Cụ thể hoá các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng triển khai kịp thời cá công văn hướng dẫn của ngành đến các đối tượng quản lý. + Thực hiện nghiêm túc hai không của Bộ giáo dục. + Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh + Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để giáo dục chính trị tư tưởng trong trung tâm thông qua các cuộc vận động "nề nếp kỷ cương, tình thương, trách nhiệm", kịp thời uốn nắn những sai lệch trong diễn biến tư tưởng của mọi thành viên. + Đẩy mạnh thi đua khen thưởng coi các cuộc thi đua khen thưởng những mốc điểm phấn đấu của tập thể và các thành viên. + Thực hiện khẩu hiệu: "dân chủ hoá trong tường học" để phát huy tinh thần phê và tự phê, xây dựng khối đoàn kết nhất trí, xây dựng tập thể vững mạnh. + Đẩy mạnh công tác quản lý đối với hàng ngũ giáo viên chủ nhiệm thường xuyên duy trì giờ sinh hoạt, phối kết hợp Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xây dựng nề nếp học tập tranh thủ mọi cơ hội để giáo dục đạo đức cho học sinh. + Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải được đặt lên hàng đầu trong kế hoạch của trung tâm, tập trung xây dựng cho được các quy định, nội quy, nề nếp của trung tâm. Tổ chức thực hiện nội quy, quy chế thành một thói quen, nề nếp, đồng thời cũng tích cực giám sát, động viên, kiểm tra để quy chế được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. 2. Xây dựng tập thể sư phạm và quản lý đội ngũ giáo viên. - Căn cứ vào luật giáo dục, quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm, thông tư hướng dẫn của Bộ, Sở và quy chế của chính quyền địa phương để tham gia với cơ quan chủ quản tuyển chọn, nhận đủ giáo viên có đủ điều kiện có đủ phẩm chất năng lực để dạy và hoạt động ở trung tâm. - Mời dạy và hợp đồng những giáo viên giỏi, có phẩm chất tốt, hiểu và đồng cảm với học viên, nhiệt tình trong việc giảng dạy và sẵn sàng giúp đỡ học viên. - Ban lãnh đạo đi sâu đi sát, tích cực tìm tòi, phát hiện kịp thời những điểm mạnh, điểm yếu trong kiến thức và phương pháp giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên để uốn nắn, chỉ ra ưu điểm để phát huy, phát hiện yếu kém để bồi dưỡng kịp thời. - Tạo mọi điều kiện về tinh thần và vật chất có thể có được để đội ngũ giáo viên được tham dự các lớp bồi dưỡng đặc biệt là bồi dưỡng theo chu kỳ của ngành. - Phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng phân công giáo viên giỏi giúp đỡ chuyên môn cho giáo viên yếu. - Coi trọng công tác tự học, tự nghiên cứu ngay từ dầu năm tổ chức cho giáo viên đăng ký đề tài, chuyên đề nội dung và lập kế hoạch tự học đi tham gia các hoạt động học tập để nâng cao trình độ mọi mặt của giáo viên. Trung tâm có thể tạo điều kiện về thời gian, cung cấp tài liệu để giáo viên học tập. Giám đốc thông qua tổ chuyên môn kiểm tra đôn đốc thường xuyên việc tự học của giáo viên, có thể xem xét đưa vào tiêu chí thi đua, đánh giá xếp loại cá nhân. Động viên khuyến khích giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu, thực hiện và ứng dụng các sáng kiến, các thành tựu khoa học để nâng cao hiệu quả giảng dạy. Tổ chức có quy mô các đợt thao giảng, đúc rút kinh nghiệm để mọi giáo viên được học tập lẫn nhau. Xây dựng tập thể sư phạm trong trung tâm để phát huy sức mạnh tổng hợp của trung tâm, nhằm thực hiện tốt kế hoạch, mục tiêu của trung tâm các thành viên của trung tâm thành một khối đoàn kết nhất trí tạo thành sức mạnh tổng hợp của tập thể. 3. Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn. + Tổ chức tổ chuyên môn phù hợp với biên chế và đặc thù của trung tâm. Hằng năm chỉ đạo các tổ bầu chọn những giáo viên có năng lực quản lý chuyên môn vững vàng, có uy tín làm tổ tưởng để điều hành việc của tổ. Xác lập mối quan hệ và lề lối làm việc của giám đốc, phó giám đốc và các tổ trưởng. + Xây dựng mỗi tổ thành một tập thể sư phạm đoàn kết, tự quản thường xuyên dự giờ rút kinh nghiệm, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. + Mỗi tổ là một đơn vị triển khai các chủ trương, công tác chuyên môn cụ thể của trung tâm. Tổ trưởng tực tiếp quản lý giáo viên, điều hành mọi hoạt động của tổ theo quy chế, đúng kế hoạch và yêu cầu của trung tâm. + Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn có nội dung thiết thực theo các chuyên đề (đối với cả giáo viên dạy hợp đồng). Trao đổi về tình hình dạy học bộ môn, tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục những tồn tại trong dạy và học. Trao đổi kinh nghiệm, thoả luận về các dạy bài khó. Nghiên cứu bàn bạc cải tiến phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh ở từng bộ môn. Tạo điều kiện cho giáo viên soạn bài ký duyệt giáo án để từng bước nâng cao chất lượng soạn bài là cơ sở chất lượng giờ lên lớp. Tạo mọi điều kiện để trong tổ phát huy được mặt tích cực của mình, giúp đồng nghiệp cùng tiến bộ. + Tổ chuyên môn theo dõi chương trình nhanh chậm, cùng với phó giám đốc và kiểm tra đúng đủ số bài kiểm ta của từng giáo viên, chỉ đạo giáo viên không được cấy điểm, xếp loại học viên chính thức. Đây cũng là khâu thuần chế đẻ naâg cao chất lượng. + Hàng tháng, hàng quý tổ chức cho các tổ chuyên môn báo cáo giờ dạy tố, sáng kiến kinh kinh nghiệm hay. Sau đó tập thể khẳng định giá trị của sáng kiến kinh ngghiệm và phổ biến rộng rãi, vận dụng một cách kịp thời những sáng kiến kinh nghiệm hay tại trung tâm. 4. Chỉ đạo xây dựng kế họach cá nhân. Mỗi tập thể (tổ) và cá nhân (giáo viên) đều phải có kế họach cá nhân. + Kế hoạch cá nhân của các tổ phải: - Nêu được mục tiêu những số liệu cụ thể để phấn đấu: chất lượng giáo vieê, chất lượng học viên. - Biện pháp thực hiện kế họach. - Nêu được chương trình họat động (kế họach cụ thể của từng tuần, hằng tháng và cả học kỳ). - Có sự điều chỉnh bổ sung kế họach thường xuyên. - Kết quả đã đạt, chưa đạt sau mỗi tuần hoặc mỗi tháng có rút kinh nghiệm. - Có những đề xuất thiết thực và cụ thể. + Kế hoạch cá nhân. Mỗi cá nhân đều phải có kế hoạch chuyên môn cụ thể nêu. - Công việc được giao. - Những thuận lợi và khó khăn. - Mục tiêu phấn đấu (mục đích yêu cầu của chương, bài). - Giải pháp tiến hành (phương pháp sử dụng trong tiết, bài) - Kế họach tuần, dạy chương, bài - Có cột mục điều chỉnh và bổ sung. - Yêu cầu giáo viên phải trình kế hoạch trước khi thực hiện chương trình (đầu năm để tổ góp ý, bổ sung xây dựng kế hoạch đúng hướng có thể đem lại kết quả tốt). 5. Chỉ đạo cải tiến phương pháp dạy học tăng cường hoạt động dự giờ. * Để cải tiến phương pháp dạy học cần làm tốt các nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu kĩ bài giảng, nắm được những yêu cầu nội dung cơ bản của bài dạy, nắm được những kiến thức trọng tâm, đọc tài liệu để minh họa phong phú, sinh động khắc sâu kiến thức cho học sinh. - Sử dụng thuần thục các phương tiện dạy học các dụng cụ thí nghiệm, sơ đồ, tranh ảnh nhằm giúp học vieê có con đường tốt nhất, dễ hiểu nhất để chiếm lĩnh bài học, hiểu rõ được bản chất của kiến thức. - Xây dựng những giờ mẫu, giờ chuẩn có phương pháp lên lớp phù hợp đạt hiệu quả qua việc chọn giáo viên dạy thử dạy mẫu, dạy điểm, từ đó giúp các giáo viên khác điều chỉnh rút kinh nghiệm giờ dạy của mình dễ dàng hơn. - Tăng cường hoạt động kiểm tra dự giờ đối với mỗi bộ môn theo kế hoạch của tổ chuyên môn hoặc dự giờ đột xuất và rút kinh nghiệm kịp thời. Đây là hoạt dộng rất quan trọng nhằm phát huy được tinh thần xây dựng bài giảng một cách dân chủ, khoa học của hội đồng giáo dục (hội đồng khoa học) đối với giờ dạy của giáo viên. Đó là một cơ sở đánh giá chính xác, khách quan về chất lượng chuyên môn của mỗi cá nhân, tạo điều kiện giúp giáo viên tự điều chỉnh, sửa chữa những sai sót của mình, từ đó mà chủ động chuẩn bị cho bài giảng sau tốt hơn. 6. Tăng cường chỉ đạo thực hiện phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh. + Để dạy theo phương pháp này người thầy phải nắm vững kĩ năng dạy học phát huy tính sáng tạo, tích cực của học sinh đồng thời cũng phải hiểu rõ đối tượng học sinh. + Để dạy tốt theo phương pháp này chúng tôi nghĩ: - Đàm thoại: Đây là thao tác không thể thiếu vì nó trực tiếp kích thích tinh thần sáng tạo, chủ động tiếp thu bài giảng của học sinh. Nó tạo ra không khí thi đua ngay trong bài học. Muốn thành công người thầy phải hệ thống câu hỏi phù hợp với nhiều đối tượng học viên tránh tình trạng hỏi nhiều vào một vài đối tượng, câu hỏi phải được phân bố cân đối trong từng giờ, từng phần, theo trình tự dễ đến khó, từ câu hỏi phát hiện đến câu hỏi suy luận, tổng hợp. - Kiểm tra: Kiểm tra thao tác không thể thiếu trong giờ học, có thể tiến hành kiểm tra bằng nhiều hình thức khác nhau, kiểm tra thường xuyên (tạo thói quen cho học viên) kiểm tra thường kì theo biên chế chương trình, kiểm tra lấy điểm, kiểm tra để phân loại học sinh, kiểm tả khảo sát, trắc nghiệm. .. - Hoạt động kiểm tra của người quản lý cũng phải bám sát vào các yêu cầu trên mà đôn đốc giáo viên thực hiện đầy đủ. 7. Biện pháp giáo dục học viên xác định dúng đắn động cơ, thái độ học tập. - Xây dựng quyết tâm cho học viên cũng là yếu tố không thể thiếu để nâng cao chất lượng dạy học. Muốn vậy công tác quản lý học viên tốt cần chú ý đến nội dung sau: - Giúp học sinh thấy rõ vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, đồng thời thấy rõ học tập là để cho bản thân được biết được làm để tồn tại, hòa nhập, giao tiếp, để sống học tập vì ngày mai lập nghiệp... Sau đó mới để cống hiến, để phục vụ. - Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp tăng cường giáo dục học viên theo sát học viên để kiểm tra, đôn đốc học viên cố gắng trong học tập. - Đảm bảo kiểm tra, đánh giá dúng quy chế, khách quan, công bằng, giúp học viên nhận thấy khả năng của mình để tự điều chỉnh, phấn đấu và cố gắng nhiều hơn trong học tập. - Kiểm tra, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt yêu cầu của giáo viên như học bài, làm bài, chuẩn bị bài đầy đủ, xây dựng được nề nếp học tập tực giáo dần trở thành thói quen và hăng say trong học tập. - Thực hiện việc thưởng, phạt kịp thời, công bằng đúng đối tượng. 8. Liên kết đào tạo. Việc liên kết đào tạo là một trong những chức năng của Trung tâm GDTX-DN. Trong những năm trước đây chức năng xóa mù chữ cho người dân rất hiệu quả, nhưng do sự phát triển của xã hội trong địa bàn tỉnh đã phổ cập THCS, việc xóa mù chuyển sang việc giữ vững kết quả phổ cập và công tác phong trào. Trong giai đoạn hiện nay các công ty xí nghiệp được thành lập rất nhiều và đặt ngay trong các khu dân cư, nhằm thu hút nguồn lao động của địa phương. Vấn đề đặt ra là phải tạo cho con em nông dân trong địa bàn có tay nghề. Do vậy việc liên kết của Trung tâm GDTX-DN với các trường nghề trong cả nước để đào tạo nghề cho học sinh, con em nông dân là việc làm trọng tâm của nhà trường. Ban giám đốc xây dựng chiến lược phát triển liên kế đào tạo nghề, mở các lớp dạy nghề cho con em nông dân ngay tại địa phương như: nghề hàn, tin học, điện,may công nghiệp. Cần tập trung làm tốt công tác dạy nghề ngắn hạn tại các xã và giải quyết việc làm sau đạo tạo cho lao động nông thôn cũng như các lớp liên kết đào tạo. Phải điều tra tình hình xã hội xem hiện nay nhu cầu xã hội đang cần nghề gì, tư vấn cho người dân và đào tạo nghề cho họ. Liên kết với các tổ chức xã hội như: đoàn thanh niên, trung tâm tư vấn việc làm, sở Lao động, hội Doanh nghiệp để tư vấn việc làm sau khi các em ra trường. Đào tạo nghề cho học sinh song song với việc đào tạo văn hóa, để học sinh học song ba cấp có thêm bằng trung cấp hoặc sơ cấp nghề và có thể đi làm ngay trong các công ty hoặc tiếp lên đại học, cao đẳng. 9. Công tác phong trào. Ngoài việc giảng dạy thì TTGDTX –DN còn có một chức năng quan trọng là công tác phong trào. - Ban Giám đốc lập kế hoạch phong trào cụ thể theo từng tháng, phân công giáo viên phụ trách các xã nhằm điều tra trình độ văn hóa ở độ tuổi 15 – 35 tuổi. Công tác điều tra phổ cập THPT, tư vấn cho các Trung tâm HTCĐ. - Việc tư vấn cho các TTHTCĐ hoạt động là vấn đề hết sức quan trọng. Qua các lớp học chuyên đề về chuyển giao công nghệ kỹ thuật, sức khỏe sinh sản, dạy nghề ngắn hạn 6 nghề đã được đăng ký dạy nghề... tạo cho nhân dân nhận thức, áp dụng công nghệ kỹ thuật vào sản xuất. 10. Một số biện pháp hỗ trợ. - Lãnh chỉ đạo CBGV Trung tâm thực hiện tốt các nội dung sau: + Xây dựng quan hệ với học sinh, giáo viên thể hiện tình thương yêu, trách nhiệm với học viên bằng sự tôn trọng yêu thương. + Xây dựng mối quan hệ tốt với phụ huynh và hội cha mẹ học viên: Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với phụ huynh để thông tin vào công tác giáo dục, về tình hình học tập của học sinh từ đó phối hợp giáo dục để côn tác giáo dục hiệu quả hơn. + Xây dựng mối quan hệ với các đoàn thể: Các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ cũng có tác dộng quan trọng đến công tá dạy và học trong nhà trường, đặc biệt là công tác tuyên truyền động viên giáo viên, học viên thi đua dạy tốt học tốt, do đó phải xây dựng một cơ chế phối hợp để vừa đảm bảo tính độc lập của tổ chức, vừa thống nhất hoạt động để cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của trung tâm. - Công tác xây dựng cơ sở vật chất: cần nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên, cần sử dụng tối đa những phương tiện hiện có như tranh ảnh, mô hình, bản đồ cần thiết giáo viên có thể tự tạo một số đồ dùng đơn giản như thước đo, nhiệt kế, thước gấp.... - Có kế họach mua sắm, trang bị bằng nhiều nguồn kinh phí có thể. - Xác định đúng vai trò của giám đốc, phó giám đốc đối với công tác dạy học; ngoài ra công việc quan trọng khác, giám dốc, phó giám đốc còn phải thực sự gương mẫu trong công tác chuyên môn. 11. Công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên. + Coi công tác kiểm tra đánh giá là việc làm thường xuyên trong chu trình quản lý, để đảm bảo thực hiện tốt công việc này người quản lý phải thống nhất được kế họach kiểm tra và thông báo đến mọi giáo viên. - Ghi rõ nội dung kiểm tra - Thời gian kiểm tra - Thành phần kiểm tra - Thông báo kết quả kiểm tra + Đánh giá, xếp loại giáo viên - Việc đánh giá xếp loại giáo viên là rất cần thiết, cần xếp loại theo đúng tiêu chí thi đua. Nên xếp loại theo từng học kì và cả năm, cùng việc đánh giá xếp loại theo kết quả của học sinh. - Chú ý khi đánh giá xếp loại cần công khai, dân chủ, công bằng, hợp tình hợp lý, tránh thiên vị, trù dập gây mất đoàn kết nội bộ. - Kiểm tra đánh giá dựa vào “xếp loại đánh giá giờ dạy của giáo viên” trên cơ sở phân tích thấu đáo mục đích là để người được kiểm tra nhận ra ưu nhược điểm của mình. - Cần đưa ra trong hội nghị cán bộ, giáo viên đầu năm những tiêu chí thi đua cụ thể, để đến khi đánh giá xếp loại theo tiêu chí đã đạt, theo những tiêu chí đã đề ra. 15. Công tác thi đua khen thưởng: Hoạt động thi đua, khen thưởng ở các trường cần phải phát triển mạnh bởi ở đây là môi trường đào tạo nên những thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Sự tồn vong của dân tộc phụ thuộc vào việc chúng ta giáo dục họ thành những con người như thế nào. Hoạt động thi đua “Hai tốt” ở trung tâm nhằm mục đích cơ bản là: khơi dậy những tiềm năng của thầy và trò, giúp cho việc dạy học và giáo dục thực hiện được mục tiêu của ngành giáo dục đã đề ra. Từ phong trào thi đua “Hai tốt”, kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân rộng những mô hình để nâng cao năng lực và phẩm chất của nhà giáo; phục vụ đắc lực cho hoạt động giảng dạy; gắn nhà trường với sự phát.Để làm tốt công tác thi đua người quản lý cần phải: - Quan tâm đúng mức cả ba giai đoạn của thi đua: phát động thi đua, tiến hành thi đua, tổng kết và đánh giá thi đua. -Tổ chức, động viên mọi người tích cực, tự giác thi đua. -Thi đua với các mục đích cụ thể, rõ ràng, có tính thuyết phục. Hình thức thi đua phải sinh động, hấp dẫn. - Đảm bảo khách quan, trung thực, có ý nghĩa giáo dục. - Cần có sự uốn nắn, theo dõi, sơ kết và tổng kết, đánh giá kịp thời, công bằng và đúng mực. - Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, công đoàn viên về tầm quan trọng công tác thi đua khen thưởng: - Hoàn chỉnh các hệ thống văn bản thi đua, khen thưởng trong nhà trường. - Hoàn chỉnh bộ máy quản lý thi đua, khen thưởng trong nhà trường. - Cải tiến việc tổ chức hoạt động thi đua, khen thưởng tập trung vào các nội dung sau: + Xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng ở trường theo chủ điểm, từng giai đoạn là định hướng cơ bản, mục tiêu lâu dài, giúp cho nhà trường cụ thể hoá từng năm học. Thực tiễn chứng minh rằng thiếu kế hoạch này nhất là ban giám đốc gặp nhiều lúng túng, khó khăn. Bổ sung kế hoạch này sẽ tạo điều kiện cho hoạt động thi đua, khen thưởng và quản lý hoạt động này có định hướng, có hệ thống để chất lượng dạy và học sẽ được nâng lên. + Việc đánh giá xếp lọai: để giảm bớt sự bất cập trong đánh giá, xếp lọai tất cả công việc trong nhà trường, một số công việc được lượng hóa thành điểm cụ thể + Tăng cường nguồn lực tài chính và CSVC phục vụ thi đua, khen thưởng. + Tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chuyên đề (chuyên môn; quản lý GD-ĐT) cho từng đối tượng, mời các giáo viên có uy tín, những người có kinh nghiệm trong các hoạt động này đến báo cáo để đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nâng cao trình độ hiểu biết, cập nhật thông tin, học hỏi kinh nghiệm cho hoạt động của mình. + Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý tham gia hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn... do các bộ phận trong và ngoài nhà trường tổ chức. + Giao nhiệm vụ cụ thể, đúng yêu cầu, phù hợp với khả năng của từng đối tượng, để họ tự tìm tòi, học hỏi, nâng cao năng lực cho mình. + Tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch này nghiêm túc, đầy đủ, có điều chỉnh kịp thời khi có sự thay đổi sẽ có tác động rất lớn đến chất lượng, hiệu quả các hoạt động này. + Tổ chức phân công, phân nhiệm cụ thể, có kế hoạch kiểm tra đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ được giao trong từng năm học, từng giai đoạn cụ thể. Có thể nói, hoạt động thi đua khen thưởng vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của đội ngũ giáo viên. Là nghĩa vụ, nó bắt buộc đội ngũ giáo viên phải làm và đã trở thành một tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ năm học. Là quyền lợi, nó đòi hỏi người quản lý phải tổ chức và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tham gia hoạt động thi đua. Đó là trách nhiệm, là nhiệm vụ của người quản lý đảm bảo cho họ có quyền được cống hiến, được đóng góp cho nhà trường và xã hội. C. KẾT LUẬN 1. Kết quả đạt được: Bản thân qua thực tế công tác đã áp dụng các biện pháp trên trong công tác quản lý và đạt được kết quả như sau: - Trung tâm được đánh giá là một trong những trung tâm tốp đầu toàn tỉnh, 3 năm liền được giám đốc Sở Giáo dục tặng giấy khen.  Kết quả cụ thể: +Giáo viên: Hàng năm đạt các danh hiệu cụ thể: CSTĐCS: 02 giáo viên, 65% CBGV đạt LĐ tiên tiến,5 tổ đạt tổ tiên tiến. + Học sinh: học lực: trên 85% đạt từ TB trở lên, hạnh kiểm: trên 90% đạt khá tốt.Tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn mặt bằng chung của tỉnh. - Hàng năm tổ chức tham gia các đợt thao giảng, thanh tra toàn diện được trên 50% GV. Kết quả đạt 100% GV được xếp loai khá tốt. - Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh: Ba năm liền đều xếp tốp đầu toàn tỉnh( năm 2009-2010 đạt 23 giải xếp thứ 2 toàn tỉnh). Năm học 2011-2012 có học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (Các năm trước đó xếp thứ 14 của ngành học). 2. Kết luận. Qua một số kinh nghiệm về quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại Trung tâm GDTX-DN Hà Trung trong giai đoạn hiện tại. Đề tài mà tôi quan tâm đã giải quyết được những việc sau đây: Đã tìm hiểu lý luận, thực trạng của Trung tâm GDTX-DN Hà Trung và rút ra được những kinh nghiệm quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là tư tưởng 2 không với 4 nội dung của Bộ, yếu tố này được coi là quan trọng phát triển nhân cách của người dạy học mang tính Đảng, tính nhân nhân sâu sắc. Ngoài ra muốn quản lý tốt đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học đặc biệt chúng ta phải xây dựng một tập thể sư phạm tốt với một đội ngũ giáo viên tốt. Muốn có một đội ngũ chúng ta phải quản lý tốt hoạt động của tổ chuyên môn và các biện pháp để cho tổ chuyên môn hoạt động một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra còn một số biện pháp hỗ trợ khác… - Mặc dù, những biện pháp này đã được soi sáng bởi lý luận của quản lý. Được thực tế kiểm nghiệm và quá trình vận dụng cũng thu được những kết quả nhất định những vấn đề nâng cao chất lượng dạy học là vấn đề rất khó, nhất là ở Trung tâm GDTX-DN Hà trung. Vì trong quá trình phát triển đòi hỏi chất lượng dạy học ngày càng phù hợp với xu thế chung của toàn xã hội, nhiệm vụ này được đặt ra cho người quản lý để nâng cao chất lượng dạy học. Vì vậy đề tài này luôn mang tính thời sự. Trong khuôn khổ bài viết này không phải là nhà nghiên cứu giáo dục chuyên nghiệp, cách nhìn nhận cũng chỉ dừng lại ở một số kinh nghiệm của những người đi trước, bản thân có biên tập lại thêm vào một số ý tưởng mới xuất phát từ tình hình thực tế ở trung tâm của bản thân. Bài viết có ưu điểm đã đặt ra được một số lý luận và thực tiễn tương đối phù hợp với thực tế của Trung tâm GDTX-DN Hà Trung. Tuy vậy sáng kiến nhỏ này còn có một số khuyết điểm mang dấu ấn cá nhân, nhiều vấn đề nêu ra còn sơ lược chất lượng chưa cao, rất mong được đồng nghiệp góp ý. 3. Những kiến nghị. Để kết quả của sáng kiến được phá huy tính khả thi tôi xin có một vài kiến nghị sau đây: 3.1. Tăng cường cơ sở vật chất cho Trung tâm GDTX-DN thì theo chúng tôi điều quan trọng nhất là phải có cơ sở vật chất đảm bảo “trường ra trường” thì mới thu hút được người học, mới liên kết đào tạo và làm tốt việc dạy nghề ngắn hạn cho LĐNT. Ngoài ra cần phải tăng cường đầu tư sách tham khảo trang thiết bị dạy học, để học sinh học ở trung tâm đỡ thiệt thòi. Để làm tốt vấn đề này cần phải có sự chỉ đạo thống nhất của Bộ GD-ĐT, Vụ giáo dục thường xuyên, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo. 3.2. Những giáo viên công tác giảng dạy ở trung tâm phần nhiều so với những giáo viên ở các trường chính quy còn chịu nhiều thiệt thòi. Cần có những chính sách ưu đãi như chế độ phụ cấp, chế độ khen thưởng…để mọi người xóa sự mặc cảm, ranh giới an tâm giảng dạy. Có như vậy chất lượng giáo dục ngày càng cao hơn. 3.3. Đối tượng của trung tâm chủ yếu là học sinh đầu vào có học lực TB, yếu. Vậy kiến nghị với Vụ giáo dục thường xuyên nghiên cứu nội dung thật phù hợp với đối tượng. Như trên bản thân tôi đã trình bày vì không phải nhà nghiên cứu cũng như chuyên gia về giáo dục. Mà chỉ căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân và thực tiễn. Mạnh dạn nên lên những ý kiến của mình, nêu bài viết tất nhiên còn sơ lược, có nhiều thiếu sót. Rất mong được quý thầy cô trong hội đồng khoa học, các đồng nghiệp góp ý để bản thân học tập ít nhiều trên cương vị quản lý chỉ đạo của mình. Hà Trung, ngày 10 tháng 5 năm 2012 Người viết Vũ Thị Hoa TÀI LIỆU THAM KHẢO        Nghị quyết TW 2 khóa VIII Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa IX- X Luật giáo dục Pháp lệnh công chức Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm GDTX-DN Thông tin giáo dục trường cán bộ quản lý giáo dục – đào tạo Tài liệu bồi dưỡng quản lý giáo dục khóa XIV. MỤC LỤC Phần I – Đặt vấn đề 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng nghiên cứu 4. Nhiệm vụ nghieê cứu 5. Phương pháp nghiên cứu Phần II- Nội dung Chương 1: Thực trạng chất lượng dạy học và quản lý dạy học ở Trung tâm GDTX-DN Hà Trung 1 .2. Những thuận lợi và khó khăn của Trung tâm GDTX-DN Hà Trung 1.2. Đặc điểm tình hình hoạt động của Trung tâm GDTX-DN Hà Trung Chương 2: Một số kinh nghiệm quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở Trung tâm GDTX-DN Hà Trung 2.1. Về đặc thù đối yượng học sinh 2.2. Về đặc thù giáo viên 2.3. Xây dựng kế họach của ban giám đốc trung tâm 2.4. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng 2.5. Xây dựng tập thể sư phạm và quản lý đội ngũ giáo viên 2.6. Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn 2.7. Chỉ dạo xây dựng kế họach chuyên môn 2.8. Chỉ đạo cải tiến phương pháp dạy học tăng cường hoạt động dự giờ. 2.9. Tăng cường chỉ đạo thực hiện phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học viên . 2.10. Biện pháp giáo dục học viên xác định đúng động cơ, thái độ học tập. 2.11. Công tác đoàn thanh niên 2.12. Liên kết đào tạo 2.13. Công tác phong trào 2.14. Một số biện pháp hỗ trợ 2.15. Công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên Phần III: Kết luận 3.1. Kết luận 3.2. Kiến nghị Tài liệu tham khảo Trang
- Xem thêm -