Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao tính tích cực cuả trẻ qua hoạt động múa

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 976 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC HUẾ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA  HỌ VÀ TÊN : PHÙNG THỊ NHƯ HOA MÃ SINH VIÊN: 9024700213 NGÀY SINH : 19/12/1974 NƠI SINH : GIA ĐỊNH –SÀI GÒN NGÀNH : SƯ PHẠM MẪU GIÁO HỆ ĐÀO TẠO : 5 NĂM BÀI THU HOẠCH VÀ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ngành sư phạm mẫu giáo 1 KHÓA HỌC : 2005 – 2010 Môc lôc A.PHẦN MỞ ĐẦU I . Tên và địa chỉ trường đi thực tế 1. Trường mẫu giáo 2. Trường Mẫu Giáo Phước Lộc II . Thời gian đi thực tế III . Lý do chọn trường mầm non trên 1.Lý do chọn đề tài a. Cơ sở lý luận b. Cơ sở thực tiễn. 2.Mục đích nghiên cứu B.PHẦN NỘI DUNG CHÍNH Chương 1 : Cơ sở khoa học của đề tài I.Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề II.Khái quát vài nét về nghệ thuật múa 1.Khái niệm về nghệ thuật múa 2.Khái niệm về múa dân gian 3.Khái niệm về tính tích cực III.Những vấn đề chung 1.Chức năng của nghệ thuật múa đối với sự phát triển con người 1.1 Chức năng giáo dục 1.2 Chức năng phản ánh xã hội 1.3 Chức năng định hướng thẩm mỹ và phát triển thẩm mỹ 1.4 Chức năng giải trí 2 2. Vai trò của nghệ thuật múa dân gian đối với xã hội 3.Vai trò của nghệ thuật múa dân gian đối với trẻ mẫu giáo lớn(5-6 tuổi) 3.1 Múa góp phần giáo dục thể chất cho trẻ 3.2 Múa góp phần giáo dục thẩm mỹ cho trẻ 3.3 Múa góp phần giáo dục đạo đức cho trẻ. 3.4 Múa góp phần giáo dục trí tuệ cho trẻ. IV.Đặc điểm tâm sinh lý và khả năng hoạt động múa của trẻ mẫu giáo lớn. 1.Đặc điểm tâm- sinh lý 2.Khả năng hoạt động múa của trẻ mẫu giáo lớn. 3.Một số dạng múa dân gian trong trường mầm non Kết luận chương 1 Chương 2 : Đề xuất các nhiệm vụ ,giái pháp thực hiện vấn đề mà đề tài triển khai. I.Xây dựng một số biện pháp nâng cao tính tích cực của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động múa thông qua âm nhạc dân gian 2.Nội dung thực nghiệm. C.PHẦN KẾT LUẬN I .Kết luận II .Đề xuất ,kiến nghị 3 A. PHẦN MỞ ĐẦU I.Tên trường và địa chỉ trường MG nơi thực tế:Trường MG Phước Lộc , khu phố 9 phường Phước Lộc Thị xã LaGi tỉnh Bình Thuận II.Thời gian thực tế: 3 tuần III.Lý do chọn trường MG trên: trường mầm non trên có đủ điều kiện cho tôi học hỏi được nhiều điều,có thể giúp cho tôi hoàn thành bài viết của mình… tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi vừa hoàn thành việc giảng dạy vừa hoàn thành việc học tốt hơn IV . Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu 1.Lý do chọn đề tài a. Cơ sở lý luận Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam có lưu giữ biết bao nhiêu những giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại. Một trong những giá trị văn hoá có sức trường tồn, có ảnh hưởng lớn và một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào việc hình thành và phát triển nhân cách con người toàn diện đó là văn hóa múa. Múa là một loại hình nghệ thuật biểu diễn mang tính tổng hợp khách quan, đặc thù, phương tiện thể hiện bằng cơ thể con người. Ngôn ngữ biểu hiện là động tác, dáng dấp, cử chỉ, hành động, điệu bộ, tư thế, đường nét chuyển động trong âm nhạc, diễn ra trong không gian sân khấu và thời gian được ấn định trước. Nghệ thuật múa là dạng văn hóa phi vật thể hay còn gọi là nghệ thuật của không gian và thời gian. Mặc khác, ta lại thấy sự hiện diện của múa có trong tất cả các loại hình hoạt động nghệ thuật như âm nhạc, hội họa, văn học, vui chơi, sân khấu, điện 1 ảnh…Nhưng có lẽ với âm nhạc, nghệ thuật múa có mối quan hệ khăng khít hơn cả bởi lẽ: “âm nhạc chính là âm hồn của múa và múa là hình ảnh cụ thể hóa của âm nhạc”. Điều đặc biệt hơn nữa, khi nhìn lại lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc ta, ngay từ thời thơ ấu, mỗi người trong chúng ta ai cũng đã từng một lần được đắm mình trong những lời hát ru của bà, của mẹ, “ầu ơ… hãy ngủ, ngủ đi con, hãy ngủ ngủ đi con, con hời là con hỡi…”. Âm nhạc dân gian và múa dân gian tương đồng hòa đồng bởi nó được trường tồn trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc. Để song hành cho sự phát triển ấy, tại sao chúng lại không để tâm tới giúp trẻ mầm non nói chung, trẻ mẫu giáo lớn nói riêng, có thể phát huy được tính tích cực của mình trong hoạt động múa thông qua âm nhạc dân gian góp phần bảo tồn và phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Ở lứa tuổi mẫu giáo, đặc biệt là lứa tuổi mẫu giáo lớn là thời kỳ bộc lộ rõ nét tính tích cực của mình trong mọi hoạt động, trẻ có nhu cầu cao trong việc tìm tòi khám phá thế giới xung quanh, chủ động, độc lập, tích cực, cố gắng giải quyết những nhiệm vụ được giao, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Đây thực sự là giai đoạn rất phù hợp để nâng cao tính tích cực của trẻ trong hoạt động múa. b. Cơ sở thực tiễn. Tuy nhiên việc nhận thức về nghệ thuật múa, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, cũng như sự gò ép bắt buộc về mặt thời gian cho tiết dạy: giáo viên vừa phải bảo đảm cho trẻ vừa thuộc bài hát, vừa có thể vận động đúng theo nhạc chỉ trong khoảng thời gian nhất định… thực tế hiện nay hoạt động múa dân gian chưa được trẻ tiếp cận nhiều, một số giáo viên chưa thật sự hiểu biết giá trị của hoạt động múa dân gian. 2 Ngoài ra, chương trình biên soạn những bài hát, những điệu múa cho trẻ còn đơn điệu nghèo nàn theo mô típ quen thuộc mà chưa có hoạch định chương trình cho từng lứa tuổi nên chưa tạo được sự hứng thú, kích thích được tính tích cực của trẻ trong hoạt động múa thông qua giờ học âm nhạc, đặc biệt là qua giờ học âm nhạc dân gian. Mặc khác, âm nhạc dân gian chiếm vị trí không nhỏ trong chương trình giáo dục âm nhạc dành cho lứa tuổi mầm non đặc biệt là lứa tuổi mẫu giáo lớn.Tuy nhiên, trong thực tế, âm nhạc dân gian chỉ sử dụng để cho trẻ nghe và hát nhưng sử dụng để cho trẻ múa thì chưa nhiều…Do vậy, để nâng cao tính tích cực của trẻ trong hoạt động múa thông qua âm nhạc dân gian cần phải có những nghiên cứu đề xuất ra các biện pháp phong phú, phù hợp, nhằm khơi gợi tiềm năng hứng thú hoạt động múa của trẻ. Chính vì những lý do trên, tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu của mình là: “Một số biện pháp nhằm nâng cao tính tích cực của trẻ 5 đến 6 tuổi trong hoạt động múa thông qua âm nhạc dân gian”. 2.Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao tính tích cực của trẻ mẫu giáo lớn (5- 6 tuổi) trong hoạt động múa thông qua âm nhạc dân gian. Qua đó, giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu hoạt động múa, nâng cao nâng cao năng lực cảm thụ nghệ thuật múa của trẻ đồng thời khơi dậy ở trẻ lòng mong muốn tham gia, chủ động sáng tạo trong hoạt động múa. Từ đó hình thành ở trẻ được làm quen và hiểu hơn về nền âm nhạc dân gian, hình thành ở trẻ lòng mong muốn giữ gìn và bảo vệ nét đẹp văn hóa dân tộc – một phẩm chất nhân cách quan trọng, cần cho trẻ trong thời đại hội nhập sau này. B.PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 3 I.VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Giáo dục mầm non là một mắc xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân chịu trách nhiệm chăm sóc giáo dục trẻ thơ từ 0-6 tuổi. Đây là giai đoạn đặt nền móng đầu tiên và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển nhân cách con người. Nếu không làm tốt việc chăm sóc, giáo dục trẻ trong những năm đầu thì sau này việc giáo dục sẽ gặp hết sức khó khăn và phức tạp. Các vấn đề về lý luận, dạy học và việc phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ đã được nghiên cứu qua công trình: J.A.Comenxki, JJ.Rutxo, KD.Usinxki, L.X.Vưgôxki…các công trình nghiên cứu đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của việc phát huy tính tích cực của trẻ trong học tập. Cômenxki (thế kỷ VIII) nói: “giáo dục có mục đích đánh thức chức năng lực nhạy cảm, phán đoán đúng đắn, phát triển nhân cách…hãy tìm ra những biện pháp để phát huy tính tích cực của người học và cho phép giáo viên dạy ít hơn học sinh học nhiều hơn.[67]. Theo L.X.Vưgốtxki, tính tích cực độc lập, sáng tạo của trẻ chỉ xuất hiện từ những hứng thú của trẻ.V.B.Kominxkaia cùng đồng nghiệp đã nêu lên mối liên hệ, quan hệ chặt chẽ giữa tính tích cực nhận thức và dạy học tính tích cực của trẻ phụ thuộc vào mức độ hiểu biết, hiểu về thế giới xung quanh bao nhiêu và càng nắm vững kỹ năng, kỹ xảo bao nhiêu thì càng tích cực và chủ động sáng tạo trong hoạt động nhận thức bấy nhiêu. Vấn đề phát huy tính tích cực của trẻ cũng được nhiều nhà khoa học Việt Nam quan tâm nghiên cứu như: Đặng Vũ Hoạt, Hồ Ngọc Đại, Thái Duy Tuyên… 4 PGS-TS Phạm Viết Vượng nhấn mạnh lấy người học là trung tâm là một quan điểm giáo dục, tổ chức quá trình dạy học theo tin thần vì học sinh và bởi học sinh, phương pháp giáo dục tích cực xuất phát từ quan điểm lấy người học là trung tâm [66-trang 5]. Trong những năm gần đây, đứng trước nhiệm vụ đổi mới giáo dục đào tạo và đổi mới phương pháp dạy học, các cán bộ nghiên cứu, các giảng viên ở trường sư phạm, các cán bộ chỉ đạo…đã đi sâu, nghiên cứu và đưa ra nhiều biện pháp khác nhau nhằm nâng cao chất lượng dạy múa ở trường mầm non, đưa ra các loại chương trình chăm sóc- giáo dục cho trẻ lứa tuổi mầm non. Trong đó, chương trình dạy múa cho trẻ luôn có sự chỉnh lý, thiết kế phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội. Tôi mong rằng với kết quả nghiên cứu thực trạng và một số biện pháp nâng cao tính tích cực của trẻ trong luận văn này sẽ góp một phần công sức nhỏ bé của mình để nâng cao chất lượng hoạt động múa cho trẻ 5-6 tuổi ở Trường mầm non. II.KHÁI QUÁT VÀI NÉT VỀ NGHỆ THUẬT MÚA 1- Khái niệm về nghệ thuật múa: Nghệ thuật múa là một loại hình nghệ thuật biểu diễn mang tính tổng hợp khách quan đặc thù, phương tiện thể hiện bằng cơ thể con người. Ngôn ngữ biểu hiện là động tác, dáng dấp, cử chỉ, hành động, điệu bộ, tư thế, đường nét chuyển động trong âm nhạc. Diễn ra trong không gian sân khấu và thời gian được ấn định trước. 2. Khái niệm về múa dân gian: Múa dân gian là một hình thái của nghệ thuật múa. Nó xuất hiện ở tất cả các thời kỳ phát triển của xã hội loài người: Từ thời kỳ nguyên thủy- thời kỳ 5 bộ lạc- thời kỳ nhà nước.Có thể nói, múa dân gian ra đời cùng với sự hình thành và phát triển xã hội loài người. Múa dân gian mang tính chất riêng của từng vùng, dân tộc, từng đất nước. 3- Khái niệm về tính tích cực: Khi bàn về tính tích cực P.Ăngghen cho rằng: “Tính tích cực là đặc điểm chung của mọi sinh vật sống, là sự vận động của sinh vật sống. Tính tích cực không những là nguồn gốc duy trì hay biến đổi các mối quan hệ có ý nghĩa sống còn của sinh vật sống với thế giới xung quanh mà còn mang đến cho sinh vật sống khả năng tự điều chỉnh thích nghi với thế giới xung quanh ấy”. Dưới góc độ triết học, tính tích cực có nguồn gốc bên trong và bên ngoài, trong đó yếu tố bên trong giữ vai trò quyết định, tính tích cực là một đặc tính của sinh vật sống luôn luôn vận động và phát triển.Tính tích cực chính là thái độ cải tạo và biến đổi của chủ thể với khách thể vì nó có vai trò quan trọng đối với hiện thực xung quanh, có thể làm biến đổi và cải tạo nó. Dưới góc độ tâm lý học tính tích cực gắn liền với hoạt động, với hoạt động bên trong của cơ thể, nó bao hàm tính chủ thể, tính chủ định, có ý thức của chủ thể, nó thể hiện ổn định của hoạt động, thể hiện ý chí và tính độc lập cơ thể với môi trường bên ngoài. Như vậy, các quan điểm đều đề cập đến tính tích cực thống nhất tính tích cực với nhau ở việc cho rằng: Tính tích cực gắn liền với hoạt động, với phong thái hoạt động của chủ thể. Tính tích cực bao hàm tính chủ động, tính chủ động có ý thức của chủ thể nhằm tạo ra sự biến đổi theo hướng phát triển. 6 III.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Chức năng của nghệ thuật múa đối với sự phát triển con người 1.1- Chức năng giáo dục Nghệ thuật múa nói chung, tác phẩm múa nói riêng tồn tại và phát triển không chỉ đem lại cho con người những cái đẹp, cảm xúc, tình cảm mà luôn gắn liền với giáo dục. Múa cảm hóa con người, thúc đẩy con người tới “Chân, Thiện, Mỹ”. 1.2- Chức năng phản ánh xã hội Thông qua nghệ thuật múa, mọi hoạt động, lao động thể hiện một cách đầy đủ, khái quát hay chi tiết phản ánh bóng dáng của cuộc sống. Nó như tấm gương phản chiếu, phản ánh hiện thực với sự chọn lọc nhào nặn, sáng tạo của người nghệ sĩ. Qua thưởng thức nghệ thuật, người xem tự nhận thức vận dụng vào cuộc sống. Như vậy, việc phản ánh trên đồng thời góp phần cải tạo xã hội một cách tinh tế và sâu sắc. 1.3- Chức năng định hướng thẫm mỹ và phát triển thẩm mỹ Nghệ thuật múa là loại hình nghệ thuật mang tính nguyên hợp. Các thành tố nghệ thuật biểu diễn luôn hướng tới cái đẹp, cái đẹp khỏe khoắn và thanh khiết, sự lành mạnh trong thể hiện nghệ thuật múa hướng con người vươn đến cái đẹp. Nghệ thuật múa giúp con người có thể tự điều chình hành vi, hành động. Có cảm giác cảm nhận ý thức hoàn thiện dần bản thân để hòa nhập với cái đẹp của xã hội một cách hoàn thiện và hoàn mỹ. 1.4-Chức năng giải trí 7 Khi con người có những cảm xúc không nói ra bằng lời, hoặc ngôn từ không đủ để diễn đạt thì người ta múa. Múa là biểu hiện của một hành vi, thái độ, cử chỉ nên không có những động tác vô hồn khi được thẩm định đúng ngôn ngữ của loại hình nghệ thuật múa. 2.Vai trò của nghệ thuật múa dân gian đối với xã hội Nghệ thuật múa đem lại cái đẹp và phản ánh cuộc sống muôn màu muôn vẻ của con người.Trong nghệ thuật múa, mọi hoạt động, lao động thể hiện một cách đầy đủ, khái quát, hay chi tiết cho ta thấy bóng dáng của cuộc sống. Nó như tấm gương phản chiếu, phản ánh hiện thực với sự chọn lọc, nhào nặn sáng tạo của nghệ sĩ.Qua thưởng thức nghệ thuật múa người xem tự nhận thức vận dụng vào cuộc sống. Như vậy việc phản ánh trên đồng thời góp phần cải tạo xã hội một cách tinh tế và sâu sắc. Mục tiêu của nghệ thuật múa là hướng tới chân- thiện- mĩ. Nhờ nghệ thuật múa, con người có thể tự điều chỉnh hành vi, có ý thức hoàn thiện dần bản thân để hòa nhập với cái đẹp của xã hội một cách hoàn thiện, hoàn mĩ. 3.Vai trò của nghệ thuật múa dân gian đối với trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) 3.1- Múa góp phần giáo dục thể chất cho trẻ Vận động múa có ảnh hưởng đến sự hoàn thiện của cơ thể trẻ trước hết, khi múa trên nền nhạc thì khả năng phát triển tốt nhất là phải nghe.Tính chất đa dạng của âm nhạc gợi ra những phản ứng vận động của cơ thể (thay đổi nhịp tim, mạch, sự tuần hoàn máu, hô hấp và giãn nở cơ…).Từ đó góp phần sửa chữa khuyết tật, tư thế xấu, khắc phục sự vụng về trong vận động. 8 Trong khi múa trẻ không những phối hợp những động tác đi lại vững vàng, chạy nhảy nhẹ nhàng mà còn làm được những động tác khó của chân, tay, đầu, lưng, tai…một cách chính xác và nhịp nhàng. 3.2- Múa góp phần giáo dục thẩm mỹ cho trẻ Nghệ thuật múa mang lại cho trẻ một thế giới kỳ diệu không ngừng chuyển động, tràn đầy niềm vui.Từ đó gợi cho trẻ có cái nhìn thẩm mỹ, phát triển ở trẻ khả năng cảm thụ lĩnh hội và hiểu cái đẹp, phát triển được cái tốt, cái xấu. Khi trẻ múa, trẻ cảm thấy cái đẹp trong động tác của mình, hình thể của mình, của bạn. Múa giúp trẻ tự điều chỉnh hành vi, có ý thức hoàn thiện dần bản thân để hòa nhập với cái đẹp của xã hội một cách hoàn thiện, hoàn mĩ. 3.3- Múa góp phần giáo dục đạo đức cho trẻ Qua quá trình tập luyện, biểu diễn với nhau thì “xã hội trẻ em” được hình thành. Bản thân tác phẩm mang trong mình một tình cảm, một nội dung. Khi trẻ múa là trẻ nhập tâm, sống trong tác phẩm đó, chính lúc ấy trẻ gần nhau hơn, cùng chung cảm xúc, đồng cảm và quan tâm đến nhau. Niềm vui sự phấn khởi chung trong khi múa còn giúp trẻ tự tin, trở nên mạnh dạn hơn trong khi hoạt động. Hoạt động múa với sự thay đổi tính chất âm nhạc, đòi hỏi sự tập trung để thay đổi đội hình, động tác cho phù hợp. Từ đó, rèn cho trẻ phẩm chất đạo đức như: ý chí, nghị lực, ghi nhớ. 3.4-Múa góp phần giáo dục trí tuệ cho trẻ Hoạt động múa góp phần thúc đẩy sự cảm nhận âm nhạc điều chỉnh động tác múa.Vì vậy nó gắn chặt với việc phát triển trí tuệ của trẻ, buộc trẻ phải chú ý quan sát khi múa. Múa và âm nhạc là phương tiện thúc đẩy sự cảm nhận về một nền văn hóa cao gọi là nghệ thuật. Để thực hiện những động tác 9 di chuyển đội hình theo đúng âm nhạc thì buộc trẻ phải ghi nhớ có chủ định… trẻ phải lắng nghe, ghi nhớ, đặc điểm tính chất, cường độ, âm thanh, tiết tấu, nhịp điệu để phối hợp động tác sao cho phù hợp. Do đó, trẻ phát triển tư duy bằng hình tượng để diễn đạt dáng dấp, tư thế của “vai” trẻ đang thể hiện. IV.ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG MÚA CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN 1-Đặc điểm tâm – sinh lý * Đặc điểm tâm lý: Các quá trình của trẻ ở lứa tuổi này được hoàn thiện, khả năng chú ý tăng, trẻ hiểu được nhiệm vụ của mình, có thể khái quát hóa một số hiện tượng và nhanh nhẹn nhận thấy những yêu cầu chính trong khi thực hiện vận động. Do đó, phải tăng dần yêu cầu đối với trẻ giúp trẻ hoàn thiện vận động, sử dụng nhiều phương pháp dạy khác nhau để giúp trẻ thực hiện động tác một cách có ý thức và đạt kết quả tốt hơn. *Đặc điểm sinh lý: Ở trẻ quá trình hưng phấn ức chế chưa cân bằng, sự hưng phấn mạnh hơn ức chế. Do đó, vân động quá sức kéo dài thời gian vận động thì sẽ làm cho trẻ mệt mỏi. Hệ thần kinh có tác dụng chi phối và điều tiết tốt đối với vận động cơ thể, vì vậy hoạt động vận động của trẻ có hai tác dụng: Thúc đẩy sự phát triển công năng của tổ chức cơ bắp và phát triển công năng hệ thần kinh. Bên cạnh tư duy trực quan hình tượng phát triển mạnh còn phát triển thêm một kiểu tư duy trực quan sơ đồ, giúp trẻ phản ánh tốt những hình tượng nghệ thuật và khả năng tiếp nhận những lĩnh vực khó như nghệ thuật múa cũng dễ dàng hơn. Hệ vận động: hệ xương của trẻ chưa hoàn toàn cốt hóa, có nhiều sụn xương, dễ bẻ gãy, cong. Vận động cơ thể hợp lý có thể làm cho hình thái cấu trúc 10 xương biến đổi tốt như: thành xương dày lên, đường kính to ra, chống cong vẹo, chống gãy xương. 2.Khả năng hoạt động múa của trẻ mẫu giáo lớn Trẻ 5-6 tuổi có khả năng thực hiện tốt các hoạt động múa cơ bản, trẻ biết chuyển động nhịp nhàng theo tính chất âm nhạc, thay đổi bước chuyển động theo điệu nhạc, từ tốc độ nhịp nhàng có thể chuyển sang tốc độ nhanh hoặc chậm, thực hiện các động tác nhảy múa chuyển động từng đổi, thứ tự từng bước chân nhảy lên phái trước, nhảy gập gối, đi nhịp nhàng, chạy nhẹ nhàng, nhảy mềm tại chỗ. Trẻ vận động theo vòng tròn, vận động hàng ngang đúng, đẹp, diễn cảm các động tác quy định, bước đầu nghĩ được các động tác riêng, phối hợp nhịp nhàng toàn thân với động tác tay và chân. Trạng thái tình cảm cũng thể hiện khá tốt trong khi thể hiện. 3. Một số dạng Múa dân gian trong trường mầm non 3.1- Múa biểu diễn dân tộc 3.2- Múa minh họa 3.3- Múa sinh hoạt lễ hội 3.4- Múa – Hoạt cảnh múa KẾT LUẬN CHƯƠNG I Vấn đề phát huy tính tích cực của học sinh có lịch sử phát triển lâu dài. Tính tích cực là phẩm chất quan trọng của nhân cách, là thái độ biến đổi của chủ thể với thế giới xung quanh tính tích cực gắn liền với hoạt động, là thuộc tính của sự tự vận động của hoạt động. Tính tích cực của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động múa thông qua âm nhạc dân gian là một phẩm chất tâm lý cá nhân của trẻ được thể hiện trong hoạt 11 động múa thông qua âm nhạc dân gian. Đó là thái độ ham muốn tìm hiểu khám phá về hoạt động múa, trẻ tích cực, chủ động, sáng tạo, giải quyết các nhiệm vụ nhận thức với sự huy động ở mức cao các chức năng tâm lý đặc biệt là các chức năng tư duy, tính tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển nhận thức và nhân cách của trẻ. Chương 2 : Đề xuất các nhiệm vụ ,giái pháp thực hiện vấn đề mà đề tài triển khai. I. Xây dựng một số biện pháp nâng cao tính tích cực của trẻ 5 -6 tuổi trong hoạt động múa thông qua âm nhạc dân gian. 1.Biện pháp 1: giới thiệu cho trẻ xem trang phục và đạo cụ của một số dân tộc (kinh, Tày, Thái, Mường). * Mục tiêu và ý nghĩa: Việc giới thiệu cho trẻ xem trang phục và đạo cụ của một số dân tộc (Kinh, Tày, Thái, Mường) nhằm giúp trẻ có những hiểu biết thêm về nền văn hóa của một số dân tộc Việc Nam qua phong tục và đạo cụ của họ. Đồng thời, khơi gợi ở trẻ những cảm xúc, tình cảm, lòng tự hào về nét đẹp dân tộc mình, kích thích trí tò mò, ham hiểu biết của trẻ. *Yêu cầu: Việc giới thiệu cho trẻ xem trang phục và đạo cụ của một số dân tộc đòi hỏi người giáo viên phải có những hiểu biết chính xác về trang phục và đạo cụ của dân tộc đó. Không những giáo viên phải giới thiệu cho trẻ những hiểu biết cơ bản về trang phục và đạo cụ, mà còn phải khơi gợi được ở trẻ tính cộng đồng, tinh thần đoàn kết thống nhất các dân tộc Việt Nam. 12 Đồng thời phải kích thích được tính chủ động, tích cực khám phá trẻ đối với việc sử dụng các trang phục và đạo cụ của các dân tộc đó trong hoạt động múa. *Nội dung: Tổ chức cho trẻ xem trang phục và đạo cụ của một số dân tộc dưới nhiều hình thức khác nhau như trong tiếc học, đi tham quan, viện bảo tàng, xem thời trang… * Cách tiến hành: - Giáo viên xác định mục tiêu của buổi giới thiệu: - Tạo môi trường hoạt động (địa điểm: Trong lớp, viện bảo tàng…) và lựa chọn thời điểm thích hợp. - Cách thức tiến hành theo 3 bước: + Bước 1: Cô tạo hứng thú cho trẻ trước khi vào xem bằng cách tạo tình huống có vấn đề, bằng câu đố bằng trò chơi… + Bước 2: Cô cho trẻ tự quan sát và tự nói lên những điều mà trẻ đã biết về trang phục và đạo cụ đó. + Bước 3: Cô giới thiệu về các trang phục và đạo cụ đó cho cả lớp cùng xem. Sau đó, cô đàm thoại với trẻ: đây là trang phục đạo cụ của dân tộc gì? Bạn nào biết? Tại sao con biết? + Cô chú ý kích thích tính tích cực trong quá trình quan sát + Cô hướng sự tò mò của trẻ đến viếc sử dụng các trang phục và đạo cụ đó trong hoạt động múa dân gian của các dân tộc. Ví dụ: Các con đã được nhìn thấy trang phục và đạo cụ này ở đâu? 13 À, Cô đã được nhìn thấy việc sử dụng trang phục và đạo cụ này để hoạt động múa đấy! Ai đã được nhìn thấy giống như cô? Chúng mình thấy việc mặc trang phục và sử dụng đạo cụ này khi múa có đẹp không? có hay không? * Điều kiện vận dụng: - Dưới sự hướng dẫn có chủ đích của giáo viên - Có môi trường cho trẻ được xem - Lựa chọn một số trang phục và đạo cụ của một số dân tộc điển hình gần gũi với trẻ. Trang phục váy áo tứ thân Dân tộc kinh khèn gọi bàn 14 Rộn ràng tiếng Trang phục dân tộc Tày: Đạo cụ Đàn Tính Trang phục dân tộc Thái Trang phục: “Áo bà ba, áo dài nón Huế” 2. Biện pháp 2: Cho trẻ nghe một số bài hát dân gian * Mục tiêu và ý nghĩa: Việc cho trẻ nghe một số bài hát dân gian nhằm mục đích: + T rẻ biết thêm về một số bài hát dân gian + Kích thích sự hào hứng chăm chú, lắng nghe của trẻ + Trẻ biết bộc lộ cảm xúc qua động tác, nét mặt 15 + Trẻ có những hiểu biết về con người, tự nhiên… những nét đẹp của văn hóa các dân tộc Việt Nam, qua nội dung bài ca, đồng thời kích thích sự hứng thú muốn học thuộc bài hát và vận động múa theo lời bái hát. Trẻ thể hiện lòng mong muốn giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc. *Yêu cầu: - Lựa chọn những bài hát dân gian (dân ca, đồng dao) có nội dung, tiết tấu phù hợp với lứa tuổi trẻ. - Những bài hát có thể biên đạo múa được. - Kích thích trẻ lắng nghe, và bộc lộ cảm xúc của mình qua động tác, nét mặt. + Giáo viên phải giúp trẻ nắm được tính chất âm nhạc, nội dung bài hát + Kích thích được tính tích cực hoạt động múa của trẻ * Nội dung: Tổ chức cho trẻ nghe một bài hát dân gian: dân ca, đồng dao. Ví dụ: dân ca: Trống cơm, Inh lả lơi, Xe chỉ luồn kim… Đồng dao như: Rềnh rềnh ràng ràng, Ba bà đi bán lợn con… - Tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau: trên tiết học chuyên biệt (âm nhạc), hoạt động vui chơi, hoạt động tạo hình… Cách thức tiến hành  Bước 1: Chuẩn bị cho trẻ nghe Dẫn dắt trẻ nghe nhạc bằng cách dùng lời lẽ hấp dẫn sinh động để giới thiệu qua hình tượng âm nhạc, tên tác giả tác phẩm. Dựa vào lời ca khơi gợi sự tượng tưởng của trẻ. 16 Ví dụ: - Có một bài hát nói về mùa xuân ở rừng núi Tây Bắc rất là đẹp chúng mình có muốn cô hát tặng mình không? - Hay,“các con hãy lắng nghe xem bài hát cô hát nói về cái gì nào? - Hoặc,“các con hãy nghe cô hát và thử đặt tên cho bài hát này nhé?”.  Bước 2: Hát cho trẻ nghe Cô hát- trẻ nghe là hai hoạt động ứng đối trực tiếp qua lại lẫn nhau. - Giáo viên cần hát diễn cảm và những gì liên quan diễn trước trẻ như diễn đạt cảm xúc, sự trang trọng hay âu yếm. Bằng hoạt động trực tiếp sáng tạo cô biểu hiện một cách sống động nội dung bài hát, có thể thêm hóa trang, động tác với hình tượng âm nhạc để tác động mạnh mẽ đến xúc cảm và nhận thức thẩm mỹ của trẻ. - Cần tập cho trẻ biểu lộ cảm xúc khi nghe: +Háo hứng, chăm chú lắng nghe +Bộc lộ cảm xúc qua động tác, nét mặt +Vỗ tay cám ơn sau khi nghe  Bước 3: Củng cố ấn tượng ghi nhớ tác phẩm - Giáo viên trò chuyện với trẻ về tác phẩm tính chất giai điệu tiết tấu, lời ca. Có thể dùng biện pháp so sánh, đặt câu hỏi giúp trẻ nhớ lại bài hát, nhận ra những nét đặc trưng của bài ca đã hát. - Sau khi nghe giáo viên hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả, cũng có thể đặt tên cho bài hát. Hỏi trẻ về tính chất âm nhạc êm dịu, hãy sôi nổi, vui vẻ hay êm ái… Cô có thể hát lại để trẻ nghe, kiểm nhận lại, khắc sâu thêm. 17
- Xem thêm -